14.01.2015 Views

In dit nummer oa - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

In dit nummer oa - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

In dit nummer oa - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

Jaargang 20, nr. 3 –november 2011

In dit nummer o.a.:

Grootse plannen Burgemeester Winklerplein

Sublean Group betrokken bij

Green Challenge en Green Deal

Verslag jaarreis VSO

Uitgelicht: Edwin Bronwasser

van Impuls Publiciteit

Renovatie Rabobank Merwestroom

Control Techniques sponsort Stichting Waterpas


Zakelijkheden

Nieuwe directeur

Met ingang van 1 augustus

2011 is een nieuwe

algemeen directeur benoemd

bij het Griendencollege:

H.J. (Erik) van Noordenne.

Na 25 jaar werkzaam te zijn

geweest in het MBO (bij het

Da Vinci College), de laatste

6 jaar als commercieel

directeur, is hij overgestapt

naar het Sliedrechts VMBOonderwijs.

Nieuwjaarsborrel

De Nieuwjaarsborrel op 14 januari 2012 vindt plaats op

de Vista Prima. Dit prachtige schip van Scylla Tours ligt in

de gemeentehaven, nabij de loswal. Een makkelijke locatie

wat parkeren betreft en weer eens op eigen bodem, of

beter: in eigen water. Separate uitnodiging volgt.

DGS Arbo & Veiligheid

Elke chauffeur met een vrachtwagen- of busrijbewijs dient gedurende 5 jaar 35 uur verplichte nascholing te volgen

om zijn of haar rijbewijs te kunnen verlengen (code 95). De BHV en VCA opleidingen en herhalingen van DGS Arbo

& Veiligheid zijn hiervoor onlangs door het CCV gecertificeerd en tellen dus mee voor de 35 uur nascholing. Tevens

heeft TVM aan DGS Arbo & Veiligheid het TVM keurmerk verleend om deze trainingen voor haar klanten uit te voeren.

Daarnaast heeft DGS Arbo & Veiligheid al jaren het NIBHV keurmerk. Meer info op: www.dgs-arbo.nl

Nieuw lid

De afgelopen periode is het ledenbestand uitgebreid met: Olympia uitzendbureau Sliedrecht, Kerkstraat 8, 3361 BP

Sliedrecht, eigenaar R. Fava. Tel. 0184-417276, Fax: 0183 – 664546.

Een hapje eten

in de Minister

Brasserie De Minister is gevestigd

aan de Thorbeckelaan 77

en is onderdeel van het Griendencollege.

De brasserie is een onderwijsleerbedrijf

en wordt gerund door professionele

koks, in samenwerking met

leerlingen van het Griendencollege.

Wie in een ongedwongen sfeer wil

genieten van een heerlijke lunch

of een driegangen keuzemenu kan

daar terecht met medewerkers,

relaties of anderszins. De Minister

is van maandag tot en met vrijdag

(schoolvakanties uitgezonderd) geopend

van 11.00 uur tot 19.00 uur.

Er is voldoende parkeergelegenheid

aanwezig.

Voor reserveringen of voor meer

informatie: 0184-480 170.

Univé wint Incompany 100 Award

Univé wint dit jaar opnieuw de Incompany Award voor de beste

zakelijke verzekeraar (bron: Blauw Research). Het is de zesde keer

dat Univé deze Award in ontvangst mag nemen. De resultaten van

het onderzoek zijn eind september gepubliceerd in een speciale

uitgave van het blad Incompany.

Univé is erg blij met deze prijs en bedankt haar zakelijke klanten, die jarenlang

hun verzekeringen aan ons toevertrouwen. Graag delen wij deze prijs met u.

Maak kans op een bedrijfsuitje naar keuze of een taart door uw gegevens achter

te laten op www.unive.nl/trakteert (deze actie loopt tot 15 november 2011).

Onderzoek

In opdracht van Vondel Publications heeft onderzoeksbureau Blauw Research

voor de achtste keer het onderzoek uitgevoerd onder zakelijke beslissers naar

hun tevredenheid over adviesbedrijven in Nederland. Univé scoorde op alle

vier de categorieën ‘knowhow’, ‘prijs’, ‘service’ en ‘resultaat’ het hoogste. De

respondenten zijn zakelijke beslissers uit het midden- en grootbedrijf die de

afgelopen twee jaar verantwoordelijk of betrokken zijn geweest bij de inschakeling

van externe adviseurs op één of meer van de volgende gebieden: verzekeringen,

management en organisatie, IT, accountancy en belastingadvies,

human resources, advocatuur en notariaat, business finance, private banking

en corporate finance. De zakelijke klanten waardeerden Univé met uitspraken

als ‘Korte lijnen zijn cruciaal bij een verzekeraar’ en ‘Alles draait om onderling

vertrouwen tussen de verzekeraar en jou’.


De Proeftuin innovatieve

farmaceutische zorg, een

project van dertien zelfstandige

apotheken, heeft

de KNMP Zorginnovatieprijs

gewonnen. Hoofdbestuurslid

Bart Smals

reikte de prijs vanmorgen

uit op het KNMP Congres

in de RAI.

Apotheker Paul van Bakel nam

de prijs – ter waarde van 5000

euro - in ontvangst namens

dertien zelfstandige apotheken

die samenwerken binnen de

Coöperatieve Apothekersvereniging

Connecting Care. Van Bakel

is samen met apotheker Bert

Mouthaan initiatiefnemer van de

Proeftuin innovatieve farmaceutische

zorg.

De apotheken zijn dit project

gestart met als doel het meten van

de effecten van apotheekinterventies.

Waarbij de klinische, patiëntgerelateerde

en economische uitkomsten

worden gemeten.

De deelnemers willen manieren zoeken

om de interventies zo

effectief mogelijk uit te voeren voor

patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar.

Andere partijen die participeren in het

project zijn:

Rijksuniversiteit Groningen, het

Stevenshof Institute for Research

(SIR), Stichting Health Base, PharmaPartners

en zorgverzekeraar Uvit,

financier van het project.

De jury van de KNMP Zorginnovatieprijs

koos voor deze apothekers

omdat zij investeren in samenwerking

binnen de keten. Bovendien heeft

het project een meerwaarde voor

de patiënt en draagt het bij aan de

kosteneffectiveit.


Bent u klaar

voor

morgen

Bijna ieder bedrijf heeft gemerkt dat na de crisis

de concurrentie om talent weer toeneemt.

Medewerkers met de juiste opleiding en

ervaring hebben het in een krappe arbeidsmarkt

voor het uitzoeken. Hierbij heeft de aantrekkelijke

werkgever een streepje voor. Maar wat

maakt een werkgever aantrekkelijk En hoe

kunt u als ondernemer met zo min mogelijk

financiële middelen uw bedrijf zo aantrekkelijk

mogelijk maken

Als werkgever is het belangrijk te weten wat deze

medewerkers doet kiezen voor een bedrijf. Uit een

onderzoek van Randstad kwamen verrassende uitkomsten

voort. Onmiddellijk met grote salarissen gooien

blijkt weinig zin te hebben. De moderne werknemer

hecht op de eerste plaats waarde aan een aangename

werksfeer!

Naast de aangename werksfeer staat op de tweede

plek een goede balans tussen werk en privé. Voor

vrouwen telt dit nog net iets zwaarder dan voor de mannen.

Een toch nog onverwachte derde plaats is er voor

werkzekerheid op de lange termijn. Dit terwijl momenteel

een baan voor het leven nauwelijks meer bestaat.

Een interessant banenaanbod en goede toekomstperspectieven

komen op respectievelijk de vierde en

vijfde plaats. Opvallend is dat een hoog loon niet in de

top-5 staat. Een hoog loon is voor slechts een derde

van de ondervraagde het belangrijkste aspect.

Investeren in aantrekkingskracht kan dus beginnen

met ogenschijnlijk simpele dingen. Een aangename

werksfeer en de gelegenheid om werk en privé te

combineren zorgt al snel voor een streepje voor op de

concurrentie.

Wilt u meer weten Dan komen we graag langs met

onze brochure ‘Bent u klaar voor morgen’ waarin ook

de volgende onderwerpen behandeld worden:

‘Concurreren op een krappe arbeidsmarkt, Social

Media vernieuwen de online arbeidsmarkt,

De toekomst vraagt om nieuwe flexibilisering.’

Randstad Sliedrecht:

Tineke Dans en Lianne Houtzager: 0184-430160.

Sublean Group is onlangs

door de Postcode Loterij

genomineerd voor de Green

Challenge Award. Het ‘4-D

City Chameleon Concept’

van Sublean Group werd

samen met nog 5 andere

duurzame innovaties genomineerd

voor deze prijs

uit een deelnemersveld van

maar liefst 717 inzendingen

uit totaal 81 landen.

Ondanks dat de award niet

in de wacht werd gesleept,

spreekt Peter van Dommele

toch zijn oprechte trots uit

over de nominatie.

Het Kameleon-systeem stelt daken, gevels en oppervlakten

in staat om 24 uur per dag, 7 dagen per week te

leveren, zuiveren, compenseren en communiceren. Ofwel,

aan in beginsel ieder bestaand en nieuw oppervlak binnen

de Gebouwde Omgeving kan continu waarde worden toegevoegd.

Het systeem bestaat uit roterende, eenvoudig te

verwisselen cartridges en cassettes waarvoor inmiddels

een kleine 100 duurzame toepassingen beschikbaar zijn.

Dat deze innovatieve, duurzame oplossing voor het komende

tekort aan fossiele brandstoffen én de noodzaak

voor toepassing van meer en eenvoudig toegankelijke

toepassingen van duurzame energieconcepten inmiddels

volop de aandacht heeft, mag duidelijk zijn.

Het bestaan van dit innovatieve concept voor duurzame

oppervlakteontwikkeling is ook politiek Den Haag niet

voorbij gegaan. Sublean Group is, samen met een aantal

organisaties zoals Shell en Tata Steel, een van de bedrijven

die kansrijke, duurzame oplossingen biedt voor de

uitdagingen waarvoor Nederland staat.

In dat kader is Sublean Group een van de partijen die

samen met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma

een Green Deal heeft ondertekend. Het 4-D Kameleonsysteem

van Sublean Group zal binnenkort op de Amsterdam

ArenA te bewonderen zijn.

De eerste paal voor de installatie van het systeem op de

ArenA wordt 11 november 2011, op de Dag van de

Duurzaamheid, geslagen.


Uitgelicht: van Impuls Publiciteit


‘Mijn werk is mijn hobby”

VSO Actualia sprak met Edwin

Bronwasser, eigenaar van het

sinds juli dit jaar in Sliedrecht

gevestigde Impuls Publiciteit.

Impuls is gevestigd in het grondig

gerenoveerde voormalige

pand van fotograaf Scheermeijer

aan het Dr. Langeveldplein.

Wat een prachtig pand is dit

Dank je. Het heeft wat voeten in de

aarde gehad om het zo te krijgen,

maar het is een heel fijne en toegankelijke

werkplek geworden. Ons bedrijf

was gevestigd in Alblasserdam,

en ik was al bij een aantal panden

in de regio geweest, maar toen ik

hoorde dat dit pand te koop zou

komen was ik direct geïnteresseerd.

Ik kom zelf uit Sliedrecht, en deze

locatie aan het Dr. Langeveldplein is

natuurlijk helemaal super. Een goede

bereikbaarheid op een historische

plek, wie wil dat nou niet

Het pand was alleen heel erg vies

en verwaarloosd, dus een grondige

opknapbeurt was meer dan nodig.

Na de verbouwing zijn we vanaf 1 juli

van dit jaar operationeel in Sliedrecht.

Op de dag van de opening heb ik die

prachtige historische fiets van mijn

vrouw en kinderen gekregen. Een

knipoog naar de rijke historie van

deze locatie. Ik gebruik hem om de

Sliedrechtse ondernemers die tot mijn

klantenkring behoren te bezoeken.

En direct al lid geworden van de

VSO, dat verdient een

compliment.

Ik kende de VSO natuurlijk al. Ik

woon zelf in Sliedrecht, mijn sociale

leven speelt zich grotendeels af in

Sliedrecht, en het blad Actualia had ik

al eens bij vrienden en relaties van mij

ingezien.

Wat doet Impuls

Impuls Publiciteit is een reclamebureau

in de breedste zin van het

woord. We ontwikkelen campagnes,

we maken websites, we ontwerpen

en verzorgen promotiematerialen

zoals boeken voor de verkoop van

vastgoed, of voor Rijkswaterstaat.

Hallmark, de kaartenproducent is een

grote klant van ons, en we werken

voor alle Drechtsteden met uitzondering

van de Gemeente Sliedrecht. Het

zou geweldig zijn als onze vestiging in

Sliedrecht daar nu verandering in zou

brengen.

Het valt me op dat hier bijna alleen

jonge mensen rondlopen.

Dat klopt. We werken met een klein

hecht team van acht mensen. Het

is onze strategie om jonge mensen

intern op te leiden en door te laten

groeien. Veel van onze medewerkers

zijn als stagiair van het grafisch

lyceum binnengekomen. Het voordeel

daarvan is dat we constant worden

gevoed met nieuwe frisse ideeën en

technieken, waardoor onze creativiteit

continu geprikkeld wordt. Daardoor

kunnen we een onderscheidend product

leveren. We werken voor grote

en kleine bedrijven, voor overheden

en ZZP-ers. Voor mij is daar ook geen

onderscheid in, elke klant krijgt van

ons alle aandacht die hij verdient.

Dat brede klantenbestand brengt een

grote diversiteit en geeft een goede

spreiding.

Wat is jouw rol binnen Impuls,

behalve die van eigenaar

Ik ben eerlijk gezegd meer vormgever

en reclameman dan manager. Daarom

is het ook niet mijn ambitie om heel

groot te worden. Er is nog wel ruimte

voor groei natuurlijk, maar ik vind het

heel fijn dat er voor mij nog voldoende

ruimte is om mijn vak uit te oefenen.

Ik vind mijn werk zo leuk, dat mijn

werk mijn hobby is.

Loes Beenhakker


De door de feestcommissie

in samenwerking met ons lid

Michael van Hoorne georganiseerde

dag was een bijzondere

belevenis.

Meer dan 100 deelnemers gingen

met twee bussen naar het Mediapark

in Hilversum, waar ’s middags Beeld

en Geluid werd bezocht. In de Media

Experience kon naar hartenlust worden

geëxperimenteerd met interactieve

mogelijkheden zoals zelf

optreden als nieuwslezer, quiz spelletjes,

het bekijken van 60 jaar TV

beelden en radioreportages. Een

herkenning van heel veel gebeurtenissen,

die de afgelopen decennia

hebben plaatsgevonden.

Na een rondleiding door studio 21

waar Marc Forno (o.a. bekend als

jurylid van Dancing on Ice) veel

wetenswaardigheden over de timing

en het werk achter de coulissen

vertelde was het tijd om bij te praten

en te borrelen op het balkon van de

foyer.

Het bijwonen van de Dinnershow of

Dreams daarna was een belevenis.

Gezeten aan grote ronde tafels voorin

de zaal, die speciaal voor de VSO

waren gereserveerd, kon worden

genoten van een luxe viergangen

diner en de Dinnershow of Dreams.

Na afloop van de afterparty waarbij

veel leden zelf ook een dansje maakten,

gingen de bezoekers voldaan en

nog vol van de spectaculaire show

met de bus huiswaarts.

Leen de Groot


“Een van onze sponsors is

Control Techniques. Tijdens

een bezoek aan dit bedrijf, gaf

Saskia Akkerman van Control

Techniques de tip om een artikel

over het drinkwaterproject van

Dutch Water ltd te plaatsen in

Actualia. De VSO heeft positief

gereageerd op mijn verzoek en

mocht Dutch Water ltd introduceren”,

vertelt Jolanda Baks van

stichting Waterpas.

“Dutch Water Ltd is een drinkwaterbedrijf

in Mombasa, Kenia. Daar

wordt schoon drinkwater geproduceerd

en lokaal verkocht voor een

zo laag mogelijk bedrag (3 cent per

liter), zodat zoveel mogelijk mensen

hiervan kunnen profiteren. Er is een

groot gebrek aan schoon drinkwater

in de stad met alle negatieve gevolgen

voor de gezondheid.”

Tegenwoordig zijn er ongeveer 100

lokale werknemers in dienst. DWL

voorziet voor deze mensen in levensonderhoud.

Dit is heel belangrijk,

want er zijn geen sociale voorzieningen.

Vanaf het begin dat de waterfabriek

drinkwater produceert, wordt

een deel van het drinkwater van

Dutch Water ltd beschikbaar gesteld

aan de kinderen die in Mombasa naar

de scholen en tehuizen gaan. Dit

sponsordrinkwater wordt afgeleverd

door een tankauto met 2 tanks van

3.000 liter aan boord.

Om de kosten voor dit drinkwater

voor de kinderen te dekken, worden

sponsors gezocht en gevonden.

Deze sponsors sponsoren het water

per m 3 . Na de levering van ‘hun

kuub’, ontvangen de sponsoren een

e-mailbericht met een foto van de

levering erbij. Control Techniques

helpt de kinderen in Kenia toegang te

hebben tot schoon drinkwater. Daar

zijn wij heel blij mee!

Stichting Waterpas

Sinds 2009 bestaat stichting Waterpas.

Deze stichting beheert de sponsorstroom

voor dit drinkwaterproject

voor kinderen. Waterpas is ANBI

gecertificeerd waardoor u uw gift bij

de Belastingdienst kunt opgeven. Er

valt nog veel meer te vertellen en te

laten zien. Het kan een idee zijn dat

we een presentatie mogen houden

voor de VSO.

Voor meer informatie nodig ik u uit de

sites van Dutch Water ltd en stichting

Waterpas te bezoeken:

www.dwlwater.com, www.stichtingwaterpas.nl.

Hebt u interesse om

sponsormogelijkheden te verkennen,

neem dan contact op: 0184-63 00 70

op maandag- en donderdagochtend

of info@stichtingwaterpas.nl

Op 10 september schitterde de

Opel Ampera al tijdens de ‘Late

Summerfair’ van de Opel

Centrale Groep in Sliedrecht.

Opel zet met de Ampera een belangrijke

stap voorwaarts in de richting

van volledige, duurzame mobiliteit.

wDe Opel Centrale Groep met drie

vestigingen in Alblasserdam, Papendrecht

en Sliedrecht, is een van de

29 dealers in Nederland waar de

Ampera nog dit jaar een prominente

plaats in de showroom krijgt.

Voor de zakelijke markt biedt de

komst van de Ampera bedrijven een

milieubewust en financieel aantrekkelijk

alternatief (milieu-investeringsaftrek).

De Ampera is een E-REV, een

Extended Range Elektrisch Voertuig.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om op

weg naar een zakelijke afspraak de

range extender (motor generator) op

de snelweg voor de aandrijving in te

zetten om de auto volledig elektrisch

te laten rijden. Aangekomen in de

stad kunt u C02 neutraal uw weg

vervolgen. De Opel Ampera heeft

slechts een gemiddelde C02 uitstoot

van 27 gram per kilometer en de accu

een actieradius van 80 km en met

range-extender 500 kilometer. Niet

voor niets geldt de 0 procent bijtelling

regeling voor Opel Ampera-rijders.

Naast een aantrekkelijke leaseprijs

(vanaf 729 euro en nagenoeg geen

brandstofkosten) het groene imago

en de op de toekomst gerichte techniek

van Opel (waterstof cel 2013)

kunt u bij de Opel Centrale Groep

rekenen op de vertrouwde service en

klantgerichte visie want, dat is

vanzelfsprekend.


‘Creativiteit en innovatie,

daar zit onze kracht’

“Feitelijk opereren wij als systeem

integrator altijd in een

nichemarkt,” steekt Arie Boer,

Business Development Manager

van Bakker Sliedrecht van wal.

“Wij staan heel dicht bij onze klanten

en kennen hun wensen en behoeften.

Daarom leveren wij ook telkens

weer unieke systemen en installaties.

Zuiver gericht op de beoogde

toepassing van de klant. Creativiteit,

innovatie en totale verantwoordelijkheid,

daar zit onze kracht. Het zit in

de genen van al onze medewerkers

om doorlopend te zoeken naar economisch

en technisch aantrekkelijke oplossingen,

die een schip functioneel

en betrouwbaar maken. Systeemverbetering

en productoptimalisatie.”

“Bakker Sliedrecht is dankzij de baggerindustrie

groot geworden. Vermogens

aan boord van baggerschepen

werden steeds groter en moesten

ook steeds beter beheersbaar

worden. Daarvoor was elektronica

nodig. We zijn altijd nauw betrokken

geweest bij die groeicurve. Met name

daar waar het ging om producten

en systemen die specifiek voor een

bepaalde klant moesten worden ontwikkeld

en gebouwd. Die moesten zo

worden samengesteld dat de werking

en bediening ervan voor een ieder

begrijpelijk is. Die filosofie is nu dankzij

de moderne automatiseringstechnieken

doorgevoerd naar ons eigen

Vessel Management Systeem.”

Flexibel

Bakker Sliedrecht levert regelbare

en niet-regelbare aandrijvingen in

vermogens van enkele kilowatts tot

vele megawatts, diverse soorten

aandrijvingen, schakelborden en panelen

die kunnen functioneren onder

de meest extreme omstandigheden,

proces- en productie automatisering

(SCADA, PLC- en PC-besturingen,

beeldscherm- en glasvezeltechniek

en vermogenselektronica), elektrische

voortstuwing voor hoofd- en hulpvoortstuwing.

Daarnaast ook boegen

hekschroeven, elektromotoren

van standaard druipwaterdicht IP23

tot geheel gesloten klantspecifieke

onderwater motoren in compacte

en robuuste IP68 uitvoering, (lucht-,

olie- en watergevuld) voor de directe

of indirecte aandrijving van pompen,

graafwielen, cutters en aandrijfsystemen

a.s. voor de bagger een (deep

sea) mining, generatoren/energieomzetting

(in draaistroom en gelijkstroom)

en plaat- en constructiewerk

voor lessenaars en instrumentenpanelen.

China

In de afgelopen jaren heeft Bakker

Sliedrecht ook zijn vizier gericht op

China vanwege het potentieel aan opdrachten

waarmee heel veel technologie

vermogenselektronica is gemoeid.

Het betreft hier vooral nieuwbouwopdrachten

voor baggermaterieel en

offshore. “Met die achtergrond heeft

hebben we productiecapaciteit lokaal

in China uitgebreid in de provincie

Fujian, locatie Zhangzhou, waar we

lucht- en watergekoelde frequentieregelaars

bouwen, een en ander in

nauwe samenwerking met Huisman,

ontwerper en producent van complexe

offshore systemen.”

Projecten

“We voeren voor de meest uiteenlopende

bagger en offshore projecten

complete installaties turnkey lokaal

uit. In China zijn we momenteel

bezig met het uitvoeren van diverse

opdrachten van lokale baggerfirma’s


voor o.a. onderwater motoren voor

aandrijving van baggerpompen.

Tevens ontwerpen en leveren we het

complete elektrische pakket inclusief

elektrische voortstuwing voor

de ZPMC werf in Shanghai voor

twee kabellegers van Smit/Boskalis.

De buitenlandse markten worden al

jaren door ons bewerkt, zoals o.a. in

Singapore waar we momenteel bezig

zijn met de renovatie/ombouw van de

Taurus, een zware cutterzuiger van

Boskalis. In Thailand zijn we bezig

met de voorbereiding van ombouw

van de mega hopperzuiger WD Fairway,

waar we de complete installatie

en automatisering voor onze rekening

nemen”

Kraanschip

“Voor Van Oord/IHC Merwede zijn

we bezig met de uitvoering van twee

innovatieve zelfvarende (e-voortstuwing)

zware cutterzuigers. Onlangs

werd de Congo River, een mega

hopperzuiger van DEME opgeleverd,

waar we behalve de complete

e-installatie een uniek energie besparend

transfersysteem leveren en

installeerden. Recent hebben we voor

Subsea7 de complete elektrische

installaties verzorgd aan boord van de

pijpenleggers Seven Oceans, Seven

Pacific, Seven Seas en het diving

support vessel Seven Atlantic.

Ons meest recente grote project is

het kraanschip Oleg Strashnov van

Seaway Heavy Lifting. Ook voor dit

schip hebben we de complete elektrotechnische

installatie en systemen

verzorgd: energieopwekking, energieverdeling,

laag- en hoogspanning,

elektrische voortstuwing, frequentieregelaars,

schakelborden, bekabeling,

vessel management systeem en

Dynamic Positioning systeem. Alles

geïntegreerd. Verder voeren we

momenteel vele industriële infraprojecten

uit.


Hans Wijn verlaat Baggermuseum

Conservator Hans Wijn vertrekt

per 1 januari bij het Nationaal

Baggermuseum. Hij gaat met

vervroegd pensioen. Hij wordt

opgevolgd door Marianne

Blaauboer en Ariane Riep, die

samen net zo oud zijn als hij

(63). We stellen hem een paar

vragen op de man af.

Hoe lang ben je aan het NB verbonden

geweest

In ben in april 2000 hier in dienst

getreden.

Wat is er veranderd tijdens jouw

‘bewind’

Van een introverte organisatie heb ik

een extraverte gemaakt. Veel contacten

aangegaan met bedrijven en

andere musea en historische verenigingen

in de regio. En dat is goed

gelukt.

Wie zou Hans Wijn zijn zonder NB

Ik was ooit wetenschappelijk onderzoeker.

Ik heb een andere weg gekozen,

toen ik de kans kreeg ‘levende

geschiedenis’ in het Scheepvaartmuseum

te introduceren. Als eerste

in ons land. Dat heeft veel navolging

gehad, zeg maar gerust een nieuwe

trend.

Hoeveel tentoonstellingen zijn er

geweest in jouw periode

Op de kop af 24.

Welke vond je het mooist

Het meest succesvol was die rond

de Kursk. Daar haalden we 11.000

bezoekers mee binnen in vijf maanden.

We draaiden overuren, en het

leuke is dat iedereen volop meedeed.

De meest teleurstellende was die

rond het thema ‘Werken en kerken

overzee’.

Wat vond je een hoogtepunt tijdens je

carrière

Los van de exposities, is dat we het

voor elkaar hebben gekregen dat

iedereen het beste van zichzelf gaf

en geeft. We zijn een hechte ploeg.

Als je zelf enthousiast meedoet, dan

werkt dat aanstekelijk.

Wat kan er (nog) verbeterd worden

aan het NB

We kunnen er nog meer uithalen,

vooral voor de scholen. Daar gaan we

ook aan werken, met meer interactieve

en actieve elementen, zoals zelf

beugelen, een waaierpomp er afhalen.

Het wordt speelser, maar ook

serieuzer. We gaan ook uitbreiden

met een passage tussen het museum

en de locatie waar baggermolen de

Friesland ligt, met een nieuwe thematische

opzet.

Kun je daar wat meer oververtellen

Ik ga in ieder geval drie dingen doen:

scheepsmodellen bouwen, inmiddels

ben ik met nummer 160 bezig. De

kelder van ons historische huis verbouwen

en eten koken op de dagen

dat mijn vrouw werkt.


10

De gemeente Sliedrecht en

Windroos Bouwgroep (een samenwerking

van de plaatselijke

bedrijven ABB en Sliedrechtse

Bouwcombinatie) hebben

donderdag 8 september een

samenwerkingsovereenkomst

getekend voor de lang beoogde

herontwikkeling van het

Burgemeester Winklerplein.

In deze overeenkomst spreken de

gemeente en de projectontwikkelaar

samen met Tablis Wonen en de

ondernemersvereniging af dat het

Winklerplein wordt herontwikkeld

binnen de kaders van het Masterplan,

dat eerder is vastgesteld door de

gemeenteraad.

De partijen hebben ook intenties

uitgesproken over het parkeerbeleid

op het plein. Deze intenties worden

tegelijk met de samenwerkingsovereenkomst

ondertekend. Voor de start

van de bouwwerkzaamheden moet

een nieuw bestemmingsplan worden

vastgesteld.

toekomstige parkeerdruk overeen met

de huidige parkeerdruk. Hij noemt

dit aanvaardbaar. De wethouder liep

in december 2009 een blauwtje op

met het vorige Masterplan. Met het

nieuwe Masterplan stemden met

uitzondering van PRO Sliedrecht alle

partijen in. De aanpassingen zijn dat

de woontoren aan de westelijke zijde

is teruggebracht tot veertien verdiepingen.

Bovendien fungeert ook de

Simon Stevinweg als ontsluitingsweg

waar het aanvankelijk de bedoeling

was dat het Winklerplein alleen via de

Rembrandtlaan ingereden en verlaten

kan worden. Een derde belangrijke

verandering is een verhoging van

het aantal parkeerplaatsen. Wat dus

volgens H3S onvoldoende is.

Op 28 juni gaf een meerderheid van

de gemeenteraad een klap op de

knop. Met uitzondering van PRO

Sliedrecht, die erop tegen is dat de

woontoren nog steeds boven de

Grote Kerk uitsteekt. VVD stemde

wel in met het Masterplan, maar niet

met de concept-samenwerkingsovereenkomst.

De partij wees erop dat de

projectontwikkelaar nog altijd een ontsnappingsmogelijkheid

heeft als de

woningmarkt niet aantrekt. Volgens

Tanis is het voor De Windroos noodzakelijk

het hele plan te realiseren.

Meer informatie is te vinden op de

projectsite:

www.windroos-sliedrecht.nl.

Daarnaast moet de architectuur van

de bebouwing worden uitgewerkt en

dienen nadere afspraken te worden

gemaakt met betrokken ondernemers.

De eerste fase van de bouw

start naar verwachting in 2013. Dit

hangt wel af van eventuele bezwaren

tijdens de bestemmingsplanprocedure.

Huurderorganisatie H3S zal

waarschijnlijk van dit middel gebruik

maken. Tijdens zowel de opiniërende

als besluitvormende raadsvergadering

in juni deelde voorzitter Wim

Vroege de gemeenteraad mee dat het

parkeerprobleem in het centrum juist

groter wordt. Zijn commentaar was

aan dovemansoren besteed. Volgens

wethouder Hans Tanis komt de


COLUMN!

Verkopen is een vak apart

Ooit voerde ik een sollicitatiegesprek voor de functie van verkoper

met iemand, en op de vraag waarom hij zeer geschikt zou zijn voor

de betreffende functie, antwoordde hij: omdat ik lekker kan

babbelen. Die man heb ik niet aangenomen.

Verkopers worden vaak ten onrechte neergezet als gladde praatjesmakers

die het vermogen bezitten om lang en uitgebreid te tafelen. Niets is minder

waar, verkopers moeten juist goed kunnen luisteren, maar het is wel handiger om

iemand aan te nemen die met smaak eet, dan een piespoker die niets lust. Zelf oogst

ik regelmatig verbaasde blikken door te melden dat ik aanleg heb voor anorexia, gezien

mijn omvang een vrij onwaarschijnlijk gegeven en bedoeld als grapje, maar onnodig te

melden dat een verkoper met anorexia geen gelukkige keuze is.

Een afwijking die echt niet wenselijk is maar waar toekomstige werkgevers zelden of

nooit op selecteren is dyslexie. Ik heb het niet over de ‘gewone’ dyslexie die tegenwoordig

te pas en te onpas op het voorhoofd van ieder kind dat even wat moeite heeft zich

te concentreren wordt geplakt, nee, ik heb het over de variant van dyslexie waar ik

zelf in hevige mate aan lijd, namelijk het totale onvermogen om namen en gezichten te

onthouden. Dyslectisch voor mensen noem ik het, en voor een verkoper is dat een erg

lastige handicap. Gelukkig ben ik daar zelf nooit op getest, ik was subiet afgewezen.

Het herkennen van een klant heeft niet per se met het herkennen van gezichten te

maken. Het kan ook betekenen het vermogen om een persoon door het stellen van een

paar doelgerichte vragen als potentieel geïnteresseerde koper te herkennen. Een vak

apart lijkt mij auto’s verkopen. Het gebeurt immers niet vaak dat je als privépersoon

zo’n smak geld uitgeeft, maar ook zakelijke rijders zijn kritisch voordat ze overgaan tot

aanschaf. Onderstaand voorbeeld illustreert mijn betoog om een verkoper aan te

nemen die het vermogen bezit om klanten te herkennen.

In een doordeweekse autoshowroom werd ik genegeerd. Pas nadat ik met grote

kracht wat portieren had toegeslagen en ik half naakt over het bureau van de verkoper

kwam hangen, werd mij gevraagd of ik misschien iets zocht Nou, zei ik, zo te zien is

de melk op, dus doe maar een auto. ‘Ah!’ constateerde de in smetteloos pak gehesen

verkoper in spé, ‘mevrouwtje mag een autootje uitzoeken van de leasemaatschappij.’

Brrrrr. Ik was direct fijn in de stemming om deze blaag eens flink de oren te wassen.

‘Nee’ ze ik, ‘ik koop ‘m lekker zelf.’ Op mijn vraag of mijn favoriete model in 5-deurs

uitvoering leverbaar was stelde de man de vraag hoe vaak er iemand bij mij achterin

zat. Nou vond ik dat een irrelevant gegeven als ik aangeef graag een 5-deurs auto te

willen aanschaffen, dus ik zette de val, en antwoordde onschuldig en blij glimlachend

‘NOOIT! Hoezo’ Het antwoord was voorspelbaar, mevrouwtje had DUS geen 5-deurs

auto nodig. Klaar. Ik moest genoegen nemen met datgene dat hij voor mij had bedacht.

Een 3-deurs model. Geen verdere vragen, dit was het.

Nadat ik stampvoetend van nijd die autowinkel was uitgelopen beproefde ik mijn geluk

bij de concurrent. Zelfde vraag, een 5-deurs uitvoering van mijn favoriete 3-deurs

model Vraag terug: Mevrouw, wat vindt u belangrijk aan een auto Antwoord: Dat ie

lekker rijdt en dat de radio zó hard kan dat ik mezelf niet hoor zingen. Verkoper troont

mij mee naar een groter model dat ik niet van plan was te kopen, plaatst mij achter het

stuur, zet zich op de passagiersstoel, zet de radio KEIhard aan en begint uit volle borst

mee te zingen. Na 5 minuten vraagt hij met het zweet op zijn voorhoofd of het geluid

van de radio mij bevalt. Auto verkocht. Zo simpel kan het dus zijn.

De boodschap die ik u wil meegeven is als volgt samen te vatten: luister naar uw

klanten, stel vragen, zoek verrassende oplossingen maar bovenal, herken een klant.

Gegarandeerd de mix voor succes.

N.B. Geen van bovenstaande situaties heeft zich afgespeeld bij een van onze VSO

leden!!

Loes Beenhakker

Op naar

het VSO

jubileum

In 2013 bestaat de VSO

40 jaar, ik ben bezig met

de historie.

Graag zou ik een oproep

doen aan de leden/oudleden

en bestuursleden

om in hun zakelijke en/of

privé archief te zoeken

naar vooral foto’s uit de

eerste 20 jaar.

Al is het maar een pasfoto

van een oud bestuurslid of

van een bedrijfsbezoek.

Vanaf 2002 is er genoeg

fotomateriaal.

Ook verhalen over vroeger

zijn welkom. Ze kunnen informatie

sturen naar matth@

autostoelen.nl. Foto’s kunnen

naar onderstaand adres worden

verzonden of gebracht,

na het inscannen worden de

foto’s geretourneerd.

Matth van Roosendaal

Stationspark 775

3364 DA Sliedrecht

11


12

Bij Rabobank Merwestroom – locatie Sliedrecht

– vinden momenteel verbouwingswerkzaamheden

plaats. Deze hebben als doel om het pand een

eigentijdse uitstraling te geven, maar wel met een

duurzaam karakter.

Het bankkantoor aan het Bonkelaarplein in Sliedrecht is in

technisch opzicht gedateerd en aan de buitenkant ademt

het de sfeer van de jaren zeventig uit. Daarom wordt er

gekozen voor renovatie van zowel binnen- als buitenkant.

Naast modernisering wordt het pand ook flexibeler gemaakt

door bijvoorbeeld het doortrekken van de lift naar

de tweede etage. Al met al wordt er gestreefd naar meer

gebruiksgemak voor bezoekers en bankmedewerkers.

De ontwikkelingen met betrekking tot de verbouwing

worden op de website www.rabobank.nl/merwestroom

gecommuniceerd. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwsbericht

verschenen op het moment dat de 24-uurszone tijdelijk

niet bereikbaar was. Zodra er ontwikkelingen zijn waarvan

met name klanten hinder zouden kunnen ondervinden,

dan wordt dat tijdig op de website of via de lokale media

gecommuniceerd.

Om alvast een beeld te geven van hoe het pand er in de

toekomst uit zal zien is er een foto-overzicht aangemaakt

met impressiefoto’s.

Het aspect duurzaamheid krijgt bij de verbouwing nadrukkelijk

de aandacht. Zo wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt

van duurzame bouwmaterialen zoals hoogrendement glas

en klimaatplafonds om de binnentemperatuur zo optimaal

mogelijk te kunnen regelen. Daarnaast wordt er gekeken

naar mogelijkheden om in de toekomst het energieverbruik

te verminderen.

Virtualisering

Communicatieadviseur bij de bank Lennart de Waard: “De

verbouwingswerkzaamheden vinden gefaseerd plaats.

Dat heeft als voordeel dat het bancaire werk gewoon door

kan gaan en de klanten op elk moment ontvangen kunnen

worden. De verbouwing gaat niet ten koste van de

bereikbaarheid en dienstverlening. We blijven fysiek en

digitaal dichtbij. Dat is het idee. Wat voor bezoekers in

de toekomst vooral zal veranderen is de inrichting van de

bankhal op de begane grond. Daarbij komt het accent op

het virtuele aspect te liggen. We nodigen klanten uit om

kennis te maken met het gemak en uitgebreide mogelijkheden

van virtueel bankieren. Uiteraard worden zij hierbij

in eerste instantie ondersteund door de bankmedewerkers.

Bij drukte in de bankhal kunnen ze via een virtueel

servicepunt live contact zoeken met een adviseur van het

Klanten Contact Centrum. Op die manier worden wachttijden

verkort. Daarnaast maken we het mogelijk om gratis

gebruik te maken van internetbankieren op diverse internetwerkplekken.

De virtualisering zal niet ten koste gaan

van de privacy; die blijft te allen tijde gewaarborgd.”

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Rabobank Merwestroom – locatie

Sliedrecht – blijft tijdens en na de renovatie ongewijzigd.

De adviseurs van Rabobank Merwestroom zijn altijd

bereikbaar, per telefoon, e-mail of internet.


13


14

snelle groeiers op het world wide web

Imposant, zo kan je het wel noemen als je denkt

dat je in Fort Knox wordt rondgeleid. Het nieuwe

pand van Dataplace, het datacenter van Proserve,

heeft er alles van weg. Ontworpen en gebouwd

voor de toekomst. Een toekomst met webtoepassingen.

“Slechts met een pas én een scan van je vingerafdruk

kan je van ruimte naar ruimte,” zo vertelt Michael Weers

tijdens de rondleiding. Optimaal gecontroleerde entree,

gekoelde serverruimtes, voorzieningen die zorgen dat

er geen druppel water bij die servers kan komen, automatische

brandblussystemen, een zaal vol met de beste

accu’s en een gigantische generator die zorgen voor een

noodstroomvoorziening. Michael had ons in zijn presentatie

al voorbereid: hier is goed, heel goed over nagedacht.

Dat kon ieder van de 45 aanwezige leden van onze

vereniging beamen. Een datacenter waar alles draait om

veiligheid en betrouwbaarheid. Veiligheid voor de data van

de Dataplace klanten waaronder ICT bedrijven, providers,

telecom aanbieders, banken en ondernemers die graag

gebruik maken van de optimale serverdiensten zodat zij

zelf geen grote investeringen hoeven te doen.

“Hier in Alblasserdam kunt u profiteren van de optimale inzetbaarheid

van servers waarop u uw eigen data verwerkt

en bedrijven kunnen hier hun eigen servers plaatsen en

onderhouden. Optimale betrouwbaarheid en bereikbaarheid

is gegarandeerd. Zo haalt u het beste uit de mogelijkheden

die het internet én Dataplace u bieden.”

Mogelijkheden die

Roland Machielsen

aanstipte als het

gaat om websites. In

een letterlijk verbazingwekkend

tempo

presenteerde hij maar

liefst 153 sheets.

Sheets en een presentatie

die de toehoorders

duidelijk maakten

dat we zorgvuldig

om moeten gaan met

de mogelijkheden en

vooral onmogelijkheden

die de digitale

technieken bieden.

Roland heeft een strategische kijk op websites en vertaalt

dat door met zijn bedrijf Purple Sky steekhoudende adviezen

te geven, concepten te schrijven en daarmee, via

sites, de juiste boodschap op de juiste manier bij de juiste

personen te brengen. Dat brengt hij ook in de praktijk

door de bouw van websites waarbij mooi of lelijk geen

zaak van betekenis voor hem speelt.

Het resultaat telt. Daar gaat het om. Wat wilt u met die

site Veel hits Hm… dat zou best eens minder interessant

kunnen zijn. Effectieve hits, dat wel.

Meer weten over Proserve en Dataplace

Neem contact op met Michael Weers:

mweers@proserve.nl. Meer weten van Purple Sky

Mail naar roland@purplesky.nl


Tewaterlatingen bij de vleet

bij IHC Merwede

15

In betrekkelijk korte tijd levert

IHC Merwede vier schepen

aan het Belgische baggerbedrijf

DEME. Na de Congo en de

Breughel eerder dit jaar was het

eind september de beurt aan

hefeiland Neptune op de werf

van IHC Merwede in Krimpen

aan den IJssel.

Op korte termijn volgt cutterzuiger

Ambiorix, die in aanbouw is in

Hardinxveld-Giessendam. Daarmee

voegt DEME in ruim twee jaar tijd negen

nieuwe vaartuigen aan zijn vloot

toe en investeert het bedrijf circa 2,5

miljard euro. Daar is volop werk voor

in het verschiet.

Het ging bij de Neptune weliswaar

om een technische tewaterlating,

maar het schip was al volop in de

kleuren van de opdrachtgever. De Neprune

gleed kalm het water in, waar

de Breughel nog voor de kant lag

voor verdere afbouw. De uiteindelijke

oplevering en doop - in België traditioneel

aan elkaar gekoppeld - staat op

de agenda voor begin volgend jaar.

De Neptune is een zelfvarend hefeiland,

gebouwd voor GeoSea, de

offshore tak van de DEME-groep.

Het schip is snel gebouwd. Tussen

contract en oplevering zit een

dikke anderhalf jaar. Als de Neptune

eenmaal operationeel is, ontvangt

het een ‘Green Passport’, toegekend

door het American Bureau of Shipping

(ABS). Het jacking systeem is

van het type GustoMSC hydraulic

positive engagement. De hoofdkraan

is gebouwd bij Huisman. Er is accommodatie

voor 60 personen.

Ook in september ging sleephopperzuiger

Chang Jian Kou 01 te water.

Eveneens in Kinderdijk. Daarmee is

een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan

de lange relatie tussen IHC Merwede

en China. De eerste contacten gaan

verder terug dan een eeuw. Nieuw in

het verhaal is dat er twee schepen tegelijkertijd

worden gebouwd, eentje in

Nederland en eentje in China. Beide

schepen zijn specifiek ontworpen

voor de hoge stroomsnelheden en de

bodemeigenschappen van de Yangtze

rivier. Mede daarom zullen de schepen

worden uitgerust met de gepatenteerde

IHC Merwede Wild Dragon

draghead. Daarmee is het mogelijk de

nogal vaste zandbodem makkelijk op

te zuigen. De baggerdiepte is 25 meter

en het schip steekt geladen ruim 8

meter. De twee zuigbuizen hebben elk

een diameter van een meter.


16Vergaderschema

Bestuursvergaderingen en

Ledenbijeenkomsten V.S.O. 2011/2012

14.11.2011 Bedrijfsbezoek aan Drechtwerk,

Dordrecht vanaf 15.30 u.

21.11.2011 Ontvangst voor VSO-leden door B&W

Sliedrecht op het oude Gemeentehuis

in Sliedrecht, met toelichting op de

begroting 2012 vanaf 16.00 uur.

02.12.2011 Sinterklaasborrel bij Candlelight vanaf

16.00 uur.

14.01.2012 Nieuwjaarsbijeenkomst op de Vista

Prima in de haven van Sliedrecht.

Februari

Maart

Bedrijfsbezoek bij Omnis-it,

Hardinxveld-Giessendam.

Jaarvergadering VSO

Maandelijkse vergaderdata bestuur VSO

07.12.2011 12.00 uur bestuur VSO

11.01.2012 12.00 uur bestuur VSO

08.02.2012 12.00 uur bestuur VSO

07.03.2012 12.00 uur bestuur VSO

De inleverdatum voor het volgende nummer van

VSO Actualia is 15 januari 2012.

Hebt

Deadline

u iets te melden over uw bedrijf of hebt u

ander nieuws, laat dit even weten aan het

secretariaat of de eindredactie.

Aanlevering van kopij (tekst en foto’s apart)

bij voorkeur digitaal naar: info@vso-sliedrecht.nl

jacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nl.

04.04.2012 11.30 uur. bestuur VSO +

gemeentevertegenwoordigers

09.05.2012 12.00 uur bestuur VSO

Samenstelling bestuur:

P.J. van Es, voorzitter

W. van Wijngaarden, vicevoorzitter

B.L. Groenendijk, secretaris

M.W.B. van Roosendaal, penningmeester

J.W. de Jong, bestuurslid

J. Visser, bestuurslid

G. den Dunnen, bestuurslid

D. van Splunter, bestuurslid

L. de Groot, bureausecretaris

VSO-secretariaat

Prisma 100, 3364 DJ Sliedrecht

Postadres: Postbus 192, 3360 AD Sliedrecht

Tel.: 0184 - 43 54 10 fax: 0184 - 43 53 00

E-mail: info@vso-sliedrecht.nl

www.vso-sliedrecht.nl

Colofon

VSO-Actualia is een uitgave van de Vereniging

Sliedrechtse Ondernemingen, die drie keer per jaar

verschijnt in een oplage van 225 exemplaren.

De redactiecommissie bestaat uit: W. van Wijngaarden,

D.G. Pellikaan, L. Beenhakker, M. den Breejen,

J. Kraaijeveld en L. de Groot

Redactie: To The Point

Dalem Donk 49, 4207 XE Gorinchem

Tel.: 0183 - 69 96 38

E-mail: jacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nl

Druk en layout:

Drukkerij Van den Dool

Industrieweg 4, 3361 HJ Sliedrecht

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!