Infomagazine nr 69 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Infomagazine nr 69 - Stad Oudenaarde

DOSSIERS GEMEENTERAAD

DOSSIERS SCHELDEBOORDEN /

SCHELDEKOP

Wonen op de Scheldekop

De Scheldekop wordt in de toekomst een woonerf,

bestaande uit drie blokken. Deze blokken zijn in de

eerste plaats bedoeld voor woonfuncties, waarin

de woonkwaliteit ook voor de toekomst gegarandeerd

wordt. In de tweede plaats zijn diensten en

kantoren, handel en gemeenschapsvoorzieningen

toegelaten. Naast de drie blokken wordt ook een

zone voor gemeenschapsdiensten voorzien.

Het woonerf zal niet uit gewone parallelle straten

bestaan, maar uit spievormige doorsteken, die

verbreden naar het water toe. Deze ingreep zorgt

ervoor dat alle bebouwing langs het woonerf in

zekere mate in relatie komt met de Schelde.

Om dit alles gefaseerd en op termijn te kunnen realiseren werd

een voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

(GRUP) voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 27 juni

jongstleden.

Scheldeboorden: aanleg parking jachthaven

Ter hoogte van de jachthaven komt er in de Bergstraat een

parking, goed voor een 30-tal parkeerplaatsen. De parking zal

ook kunnen gebruikt worden voor andere activiteiten, zoals

de havenfeesten. Om de parking te kunnen realiseren stelt het

gemeenschapsonderwijs Oudenaarde een perceel grond van

1.880 m2 gratis ter beschikking. De raming voor de realisatie van

de parking bedraagt 96.537 euro (exclusief BTW).

Het openbaar domein op de Scheldekop is een

collectieve ruimte, die sterk bij het wonen betrokken

moet worden, zodat deze ruimte als een uitbreiding

van de woning kan worden gezien. Langs

de kaaien komen er promenades. Het is een ruimte

voor passage van toeristen, maar ook een fl aneerruimte

en verblijfsruimte voor eigen inwoners.

De zachte weggebruiker staat hier centraal.

2 - INFOMAGAZINE - SEPTEMBER - 2011

More magazines by this user
Similar magazines