D'Ieteren, what's next? - BECI

beci.be

D'Ieteren, what's next? - BECI

n°9

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

CEO’s

Thierry Van Kan

& Jean-Pierre Bizet

D'Ieteren,

what's next

1

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Sociale verkiezingen 2012

LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN

Dossier Energie

ELEKTRICITEIT: ZITTEN WE

BINNENKORT ZONDER STROOM


een energieleverancier

is geen betonbedrijf

Ben Rogiers

IT- en telecom-manager Coeck

Steven Diependaele

IT-manager Electrawinds

ieder zijn business, ieder zijn telecomoplossing

Electrawinds, producent van hernieuwbare energie, apprecieert

dat BASE business als geen ander in staat is de wisselende behoeften

van een groeibedrijf te volgen en er zelfs op te anticiperen.

Voor betonbedrijf Coeck N.V. telt dan weer de bereikbaarheid in

binnen- en buitenland met BASE business.

In welke sector u ook actief bent, BASE business biedt aangepaste

oplossingen voor mobiel bellen en dataverkeer, aangevuld met

opties die haarfijn worden afgestemd op uw activiteiten. Steeds

aan de laagste tarieven, dat spreekt vanzelf.

Ontdek onze tariefplannen en opties nu op www.BASE.be/business


editoriaal

© Reporters

Jean-Claude Daoust,

voorzitter van BECI

Responsabilisering, ja, maar in

functie van de échte prestaties

De onderhandelingen over de staatshervorming naderen hun hoogtepunt en Brussel kan

daar niet langer afwezig blijven. Brussel is een volwaardig gewest en moet haar stem laten

horen. Het moet er voor zorgen dat haar economische belangen verdedigd worden. Daarom

is het misschien een goed idee om drie – door sommigen veronachtzaamde – punten opnieuw in

herinnering te brengen.

Om te beginnen is Brussel, volgens de cijfers van Eurostat, de derde rijkste regio van Europa. Vlaanderen

staat op de 58ste plaats en Wallonië volgt op de 176ste stek. Als we het bruto binnenlands

product per inwoner met het gemiddelde van de Europese Unie (100) vergelijken, behaalt Brussel

220. Vlaanderen komt aan 116 en Wallonië aan 83.

Vervolgens vertegenwoordigt Brussel bijna 20% van het BBP en telt het 700.000 arbeidsplaatsen.

Daar staat tegenover dat het maar 8% van de beschikbare middelen krijgt. Daarmee moet de stad

al haar openbare taken bekostigen, iets waar ook de andere gewesten gedeeltelijk van profiteren.

De Brusselse investeringen in mobiliteit of de economie komen ook de 360.000 Vlaamse en Waalse

pendelaars ten goede.

1

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

De economische groei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een onmiskenbaar voordeel voor

de twee andere gewesten. De enige uitdagingen voor Brussel zijn het integreren van onvoldoende

geschoolde populaties en het vinden van voldoende middelen om alle kosten te dekken die veroorzaakt

worden door het statuut als administratieve, economische en internationale hoofdstad.

Om haar hoofdstedelijke en internationale rol te kunnen spelen heeft Brussel jaarlijks 700 miljoen

euro meer nodig dan wat het op dit ogenblik langs allerlei kanalen krijgt. Deze herfinanciering

moet er niet komen via een bijkomende federale dotatie of dankzij de goodwill van de twee andere

gewesten. Dat zou trouwens in tegenspraak met onze vraag naar meer responsabilisering zijn! Het

is wel belangrijk dat dit bedrag in verhouding staat tot de bedrage van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest aan het welzijn van dit land.

Het spreekt voor zich dat een evenwichtigere en eerlijkere erkenning van de Brusselse bijdrage aan het

land geen excuus mag zijn om Brussel intern niet te hervormen of geen besparingen door te voeren.


Inhoud SEPTEMBER 11

BRUSSELS, ENTERPRISES,

COMMERCE & INDUSTRY

1 Edito

4 Opinie: D’Ieteren, 100 jaar lid van BECI

10 Opinie: Sociale verkiezingen 2012: laten we

elektronisch stemmen

14 Opinie: Sociale verkiezingen 2012: alle informatie

dankzij BECI en Partena

16 Opinie: De Week van de KMO

18 Leden Trefpunt

29 Opinie: Grondvervuiling:

bedrijven krijgen meer zekerheid

60 Toetredingsaanvragen

UW ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

30 Toolbox: Business raportering:

We hebben het meeste geld verloren toen we

het meeste geld verdienden

31 Bizzbox

DOSSIER FACILITY MANAGEMENT

& OUTSOURCING

33 Kleinere kantoren en tevreden werknemers

36 Document Management: Cloud Computing

komt in zicht tegen 2012-2013

40 Facility Management: Het sleutelwoord De

algemene kosten verlagen

42 Total Waste Management:

Een tweede leven voor ons afval

DOSSIER ENERGIE

45 Elektriciteit:

zitten we binnenkort zonder stroom

50 Een onzeker energiebeleid in België

Investeren moeten we en wel nu!

51 BECI Platform Duurzaam Ondernemen, een

ontmoetingsplaats voor KMO’s en leveranciers

van groene oplossingen

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t f +32 2 640 93 28

www.beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.be

Medewerkers:


Productie & Abonnementen

Administratie: Roel Veyt rv@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk:

Vertaling:


Cover photo credit:

Alle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen


rv@beci.be t

PUBLICITEIT


door meer dan 21.000 decision makers gelezen.Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste


Véronique Legein


ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

Oktober 2011November 2011


10-32-2225

PRINTED

ON

TCF PAPER

Structurele partners van Beci


Wil je de bestandjes op mijn CD-ROM

eens afprinten aub

© merak nv

het beste alternatief:

gewaarborgde leesbaarheid, authenticiteit,

confidentialiteit en audit trail.

www.merak.eu


opinie

PORTRET VAN BRUSSELS FAMILIEBEDRIJF

D’Ieteren: al 100 jaar lid van de Kamer

D’Ieteren bestaat al ruim tweehonderd jaar en sloot zich in 1911 aan bij de toenmalige Kamer van Koophandel (ondertussen

BECI). Dit is een mooie aanleiding om ons eens te verdiepen in de geschiedenis van dit Brusselse familiebedrijf dat in twee

eeuwen tijd uitgroeide tot een mondiale groep.

INTERVIEW MET JEAN-PIERRE BIZET,

GEDELEGEERD BESTUURDER VAN D’IETEREN

“Familie zorgt voor stabiliteit”

Jean-Pierre Bizet is de eerste CEO zonder banden met de familie D’Ieteren. Tijdens ons gesprek hadden we het over

de actualiteit, zoals het afstoten van Avis Europe, en de uitdagingen die de groep te wachten staan.

Met Avis Europe, D’Ieteren Auto en Belron is dit trouwens een groep van formaat die in 2010 opmerkelijke resultaten

wist voor te leggen.

4

© Reporters

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Jean-Pierre Bizet, gedelegeerd bestuurder van D’Ieteren.

Jean-Pierre Bizet, hoe verklaart u de

lange geschiedenis van D’Ieteren

Het is een beursgenoteerd familiebedrijf.

D’Ieteren heeft het voordeel dat de familiale

aandeelhouders (55%) voor stabiliteit

zorgen.

De beursnotering verplicht het bedrijf

dan weer tot een strikt beheer. De familie

garandeert de lange termijn, zeker op

het vlak van strategie en visie. In de Raad

van Beheer hebben we ook onafhankelijke

en ervaren bestuurders die ten opzichte

van het management en de familie een

externe rol hebben.

Doordat er drie partijen zijn, krijgen we

heel hoogstaand overleg. Deze excellente

formule laat toe om de beste strategische

beslissingen voor de groep te nemen.

Zoals de recente aankondiging dat

D’Ieteren haar participatie in Avis Europe

opgeeft

Inderdaad. We hebben besloten om onze

aandelen in Avis Europe (59,6%) voor

415 miljoen euro van de hand te doen.

Daarvoor hadden we twee redenen: Avis

Budget Group (ABG) heeft ons een bod

gedaan omdat ze Avis Europe weer in de


opinie

“Het is duidelijk dat we met de opbrengsten van de verkoop van ons aandeel in

Avis Europe over voldoende middelen beschikken om na te denken over nieuwe

investeringen. Dat is een nieuwe situatie voor ons. Normaal gezien moeten we

geld zoeken om onze projecten te kunnen uitvoeren, nu hebben we kapitaal

in handen waardoor gaan kunnen onderzoeken welke investeringen bij de

competenties van onze groep passen.”

Jean-Pierre Bizet, gedelegeerd bestuurder van D’Ieteren

stal wilden brengen. In 1986 werd de

wereldwijde groep Avis Inc. opgesplitst

na een leveraged buyout. Het is zo dat

Avis Europe het levenslicht zag en verantwoordelijk

werd voor Europa, Afrika,

het Midden-Oosten en Azië. Beide Amerika’s

en Oceanië bleven in handen van

de Amerikanen. In 1987 heeft D’Ieteren

een eerste participatie in Avis Europe

genomen en later werd dit aandeel

uitgebreid tot een meerderheidsbelang.

Door Avis Europe weer binnen

ABG te integreren zal deze laatste zijn

positie in de autoverhuurmarkt kunnen

consolideren. Voor ons is dan weer van

belang dat onze groep minder cyclisch

en minder kapitaalintensief wordt.

Met uitzicht op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden

Het is duidelijk dat we met de opbrengsten

van de verkoop van ons aandeel

in Avis Europe over voldoende middelen

gaan beschikken om na te denken

over nieuwe investeringen. Dat is een

nieuwe situatie voor ons. Normaal gezien

moeten we geld zoeken om onze

projecten te kunnen uitvoeren, nu hebben

we kapitaal in handen waardoor

gaan kunnen onderzoeken welke investeringen

bij de competenties van

onze groep passen. Maar nu is het nog

te vroeg om te zeggen wat we de komende

maanden gaan doen.

In een eerste fase gaan jullie zich meer

concentreren op D’Ieteren Auto en Belron.

Dat zijn twee activiteiten die minder

kapitaal vergen.

Het zijn twee performante ondernemingen.

D’Ieteren Auto (voor 100% in

handen) verdeelt in België de merken

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche,

Bentley, Lamborghini, Bugatti en Yamaha.

Vorig jaar had dit bedrijf opmerkelijke

resultaten en nam het meer dan

20% van het marktaandeel voor haar

rekening.

Dat is een record voor de voorbije tien

jaar en kwam vooral dankzij het zeer

aantrekkelijke gamma wagens. Belron

(voor 92,7% in handen van de groep) is

wereldwijd leider voor het herstellen

en vervangen van autoruiten. Dat doen

ze via een vijftiental merken zoals Carglass,

Autoglass en Safelite Auto Glass.

Deze groep is actief in een dertigtal

D’Ieteren in cijfers

7 miljard euro: zakencijfer van de

groep in 2010, waarvan 2,7 miljard bij

D’Ieteren Auto, 1,5 miljard bij Avis Europe

en 2,8 miljard bij Belron.

20% : het marktaandeel van D’Ieteren

Auto op de Belgische markt voor nieuwe

voertuigen in 2010.

10.000 voorruiten worden er wereldwijd

elke dag vervangen door Belron.

33 landen waarin Belron actief is

31.537 werknemers in 2010 voor de

hele groep.

7,9% :gemiddelde jaarlijkse verkoopsgroei

van de groep sinds 2004.

117.951 nieuwe voertuigen in België

kwamen in 2010 van D’Ieteren Auto.

landen en draagt het meeste bij aan

de groepsresultaten. Zowel de klanten,

de verzekeraars en de vlootbeheerders,

iedereen is het erover eens dat we kwaliteitsvolle

diensten aanbieden.

Guy Van den Noortgate

5

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

INTEVIEW MET THIERRY VAN KAN, CEO VAN D’IETEREN AUTO

“Parkeerplaatsen in Brussel met 25%

verminderen is geen goed idee”

D’Ieteren Auto is de historische poot van de groep en neemt de eerste plaats op de Belgische wagenmarkt

in. In januari staat huidig CEO Thierry van Kan zijn plaats af aan Denis Gorteman. Dat wil niet zeggen dat

hij de sector helemaal vaarwel zegt, want hij volgt Pierre Alain De Smedt op aan het hoofd van de Belgische

automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC.

Thierry van Kan, hoe ziet u de distributiesector

de komende jaren evolueren

We zijn vrij goed doorheen de crisis gekomen

ondanks de markt die in 2009 een

daling van 10% kende. Vorig jaar was

dan weer uitzonderlijk goed met het

recordcijfer van 547.000 inschrijvingen

van nieuwe voertuigen. Dat is een stijging

van 15% ten opzichte van 2009. Deze

goede resultaten werden gehaald dankzij

het zeer intelligente premiestelsel van de

overheid. De CO2-premies waren, in tegenstelling

tot de slooppremies, bedoeld

om nieuwe en minder vervuilende voertuigen

te verkopen. Dit heeft positieve


opinie

Thierry van Kan, CEO van D’Ieteren Auto.

goede oplossing is om de parkeerplaatsen

in Brussel met 25% te verminderen

in de hoop dat de mensen dan minder

met de wagen gaan komen. We moeten

nu beslissingen nemen in functie van

de toekomstige wagens. Het lijkt er heel

sterk op dat we de richting uitgaan van

kleinere, lichtere, milieuvriendelijkere en

deels elektrische voertuigen. We zullen

meer, maar wel andere, wagens hebben.

6

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

“Door bedrijfswagens te belasten, belast je ook arbeid. Iedereen

weet dat in België de bedrijfswagens voor velen een voordeel

vormen dat als loon wordt gezien. Als we de bedrijfswagens

toch belasten, zijn we voorstander van een taks op de CO2-

uitstoot. Dat is een eenvoudigere en efficiëntere belasting.”

gevolgen gehad voor de verkoop en dus

de verkoop ondersteund. De markt voor

nieuwe voertuigen is min of meer gelijkmatig

opgesplitst tussen particulieren

en bedrijven.

De ondernemingen hebben de vernieuwing

van hun vloot uitgesteld maar de

particulieren hebben van deze premies

gebruik gemaakt. Doordat de helft van de

markt een positieve invloed kende, compenseerde

dat de andere helft die minder

dynamisch was. Sinds het begin van dit

jaar zien we dat het aantal inschrijvingen

van bedrijfswagens weer toeneemt en

dat zou de markt verder moeten ondersteunen.

Laten we het even over mobiliteit hebben.

Volgens een recente studie van GPSproducent

TomTom is Brussel in Europa

de stad met de meeste files. Wat vindt

u daarvan

Het zijn de toegangen tot de wegen die

dichtslibben. Dat is duidelijk het geval

voor Brussel en in een bepaalde mate

Thierry Van Kahn, CEO van D’Ieteren Auto

ook voor Antwerpen. Als we het over de

mobiliteitsproblemen in Brussel hebben,

moet je met twee problemen rekening

houden. Ten eerste is er een algemeen

probleem dat kenmerkend is voor ons

land: de manier waarop de dorpen groeien.

De woningen liggen allemaal langs

een lange baan.

Doordat de woningen verspreid liggen

en er geen echt centrum is, is het moeilijk

om het openbaar vervoer efficiënt uit te

bouwen. Daarna is er nog een typisch

Brussels probleem, namelijk het gebrek

aan infrastructuur (ring, metro, enz.) in

de hoofdstad. Ik denk niet dat het een

“Ik denk niet dat het een goede oplossing is om de parkeerplaatsen in Brussel

met 25% te verminderen in de hoop dat de mensen dan minder met de wagen

gaan komen. We moeten nu beslissingen nemen in functie van de toekomstige

wagens. Het lijkt er heel sterk op dat we de richting uitgaan van kleinere,

lichtere, milieuvriendelijkere en deels elektrische voertuigen.”

Thierry Van Kahn,CEO van D’Ieteren Auto

© Reporters

Denkt u dat elektrische wagens de

toekomst vormen

Ze hebben een groot potentieel. De motoren

draaien en de constructeurs brengen

voortdurend nieuwe modellen op de

markt. Maar er zijn nog altijd problemen.

Het belangrijkste punt zijn de batterijen

die veel kosten.

Daardoor zijn deze wagens op dit ogenblik

veel te duur. Vooral ook omdat ze over

het algemeen maar een autonomie van

150 km hebben. Met andere woorden: op

dit ogenblik kunnen ze enkel in de steden

gebruikt worden. Toch merken we dat de

prestaties voortdurend beter worden. Op

termijn kunnen ze dus wel toegankelijker

worden maar op dit ogenblik is dit nog

niet het geval. Dat blijkt ook uit het lage

aantal inschrijvingen van elektrische

voertuigen.

Sinds begin juli bent u voorzitter van

FEBIAC. Wat zijn de prioriteiten van uw

mandaat

“Ik wil dat het imago van de wagen moderner en minder defensief

wordt. Onze wagens vervuilen hoe langer, hoe minder en we gaan in

de richting van milieuvriendelijkere wagens. Denk maar aan elektrische

voertuigen of brandstofcellen.”

Thierry Van Kahn, CEO van D’Ieteren Auto

Ik zie drie prioriteiten. Ten eerste wil ik

dat het imago van de wagen moderner

en minder defensief wordt. Onze wagens

vervuilen hoe langer, hoe minder

en we gaan in de richting van milieuvriendelijkere

wagens. Denk maar aan

elektrische voertuigen of brandstofcellen.

Ten tweede wil ik nadenken

over de rendabiliteit van onze sector.

Ondanks onze loonkosten die bij de

hoogste van Europa zijn, hebben we

de laagste uurtarieven (tussen 60 en

80 euro per uur). Ten derde wil ik ook

jongeren aantrekken. Onze bedrijven


opinie

Thierry van Kan, CEO van D’Ieteren Auto.

goede oplossing is om de parkeerplaatsen

in Brussel met 25% te verminderen

in de hoop dat de mensen dan minder

met de wagen gaan komen. We moeten

nu beslissingen nemen in functie van

de toekomstige wagens. Het lijkt er heel

sterk op dat we de richting uitgaan van

kleinere, lichtere, milieuvriendelijkere en

deels elektrische voertuigen. We zullen

meer, maar wel andere, wagens hebben.

6

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

“Door bedrijfswagens te belasten, belast je ook arbeid. Iedereen

weet dat in België de bedrijfswagens voor velen een voordeel

vormen dat als loon wordt gezien. Als we de bedrijfswagens

toch belasten, zijn we voorstander van een taks op de CO2-

uitstoot. Dat is een eenvoudigere en efficiëntere belasting.”

gevolgen gehad voor de verkoop en dus

de verkoop ondersteund. De markt voor

nieuwe voertuigen is min of meer gelijkmatig

opgesplitst tussen particulieren

en bedrijven.

De ondernemingen hebben de vernieuwing

van hun vloot uitgesteld maar de

particulieren hebben van deze premies

gebruik gemaakt. Doordat de helft van de

markt een positieve invloed kende, compenseerde

dat de andere helft die minder

dynamisch was. Sinds het begin van dit

jaar zien we dat het aantal inschrijvingen

van bedrijfswagens weer toeneemt en

dat zou de markt verder moeten ondersteunen.

Laten we het even over mobiliteit hebben.

Volgens een recente studie van GPSproducent

TomTom is Brussel in Europa

de stad met de meeste files. Wat vindt

u daarvan

Het zijn de toegangen tot de wegen die

dichtslibben. Dat is duidelijk het geval

voor Brussel en in een bepaalde mate

Thierry Van Kahn, CEO van D’Ieteren Auto

ook voor Antwerpen. Als we het over de

mobiliteitsproblemen in Brussel hebben,

moet je met twee problemen rekening

houden. Ten eerste is er een algemeen

probleem dat kenmerkend is voor ons

land: de manier waarop de dorpen groeien.

De woningen liggen allemaal langs

een lange baan.

Doordat de woningen verspreid liggen

en er geen echt centrum is, is het moeilijk

om het openbaar vervoer efficiënt uit te

bouwen. Daarna is er nog een typisch

Brussels probleem, namelijk het gebrek

aan infrastructuur (ring, metro, enz.) in

de hoofdstad. Ik denk niet dat het een

“Ik denk niet dat het een goede oplossing is om de parkeerplaatsen in Brussel

met 25% te verminderen in de hoop dat de mensen dan minder met de wagen

gaan komen. We moeten nu beslissingen nemen in functie van de toekomstige

wagens. Het lijkt er heel sterk op dat we de richting uitgaan van kleinere,

lichtere, milieuvriendelijkere en deels elektrische voertuigen.”

Thierry Van Kahn,CEO van D’Ieteren Auto

© Reporters

Denkt u dat elektrische wagens de

toekomst vormen

Ze hebben een groot potentieel. De motoren

draaien en de constructeurs brengen

voortdurend nieuwe modellen op de

markt. Maar er zijn nog altijd problemen.

Het belangrijkste punt zijn de batterijen

die veel kosten.

Daardoor zijn deze wagens op dit ogenblik

veel te duur. Vooral ook omdat ze over

het algemeen maar een autonomie van

150 km hebben. Met andere woorden: op

dit ogenblik kunnen ze enkel in de steden

gebruikt worden. Toch merken we dat de

prestaties voortdurend beter worden. Op

termijn kunnen ze dus wel toegankelijker

worden maar op dit ogenblik is dit nog

niet het geval. Dat blijkt ook uit het lage

aantal inschrijvingen van elektrische

voertuigen.

Sinds begin juli bent u voorzitter van

FEBIAC. Wat zijn de prioriteiten van uw

mandaat

“Ik wil dat het imago van de wagen moderner en minder defensief

wordt. Onze wagens vervuilen hoe langer, hoe minder en we gaan in

de richting van milieuvriendelijkere wagens. Denk maar aan elektrische

voertuigen of brandstofcellen.”

Thierry Van Kahn, CEO van D’Ieteren Auto

Ik zie drie prioriteiten. Ten eerste wil ik

dat het imago van de wagen moderner

en minder defensief wordt. Onze wagens

vervuilen hoe langer, hoe minder

en we gaan in de richting van milieuvriendelijkere

wagens. Denk maar aan

elektrische voertuigen of brandstofcellen.

Ten tweede wil ik nadenken

over de rendabiliteit van onze sector.

Ondanks onze loonkosten die bij de

hoogste van Europa zijn, hebben we

de laagste uurtarieven (tussen 60 en

80 euro per uur). Ten derde wil ik ook

jongeren aantrekken. Onze bedrijven


opinie

hebben veel te veel problemen om

personeel te vinden, zowel voor arbeiders

als bedienden. Met een moderner

imago en door het onderwijs met de

privé-sector te laten samenwerken

willen we onze sector aantrekkelijker

maken voor de jongeren.

Wat vindt u van het voorstel van informateur

Elio Di Rupo om bedrijfswagens

te belasten

Dat zou neerkomen op een dubbele belasting.

Door bedrijfswagens te belasten,

belast je ook arbeid. Iedereen weet

dat in België de bedrijfswagens voor

velen een voordeel vormen dat als loon

wordt gezien. Als we de bedrijfswagens

toch belasten, zijn we voorstander van

een taks op de CO2-uitstoot. Dat is een

eenvoudigere en efficiëntere belasting.

Guy Van den Noortgate

BELANGRIJKE DATA UIT DE BEDRIJFSGESCHIEDENIS

1805 Jean-Joseph D’Ieteren begint voor eigen rekening

als wagenmaker. Dit is de start van dit bedrijf in

het centrum van Brussel.

1857 D’Ieteren bouwt carrosserieën voor koetsen.

1888

1897 De eerste wagens duiken op en D’Ieteren maakt

nu ook het koetswerk voor deze nieuwe voertuigen.

8

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

1906 D’Ieteren vestigt zich in de Maliestraat in Elsene.

De maatschappelijke zetel van de groep is daar

nog altijd gevestigd.

1919 Oprichting van de “Société Anonyme Anciens

Etablissements D’Ieteren Frères” en notering van de

aandelen op de beurs van Brussel.

1931 D’Ieteren distribueert de Amerikaanse merken

Studebaker, Pierce-Arrow en Auburn

1935 Met de assemblage van voertuigen heeft D’Ieteren

er een nieuw beroep bij.

1948 Ondertekening van het importcontract met de

groep Volkswagen.

1954 In de fabriek in Vorst, die D’Ieteren in 1948 oprichtte,

wordt nu ook het beruchte kevertje geassembleerd.

1956 Lancering van “Dit’Rent-a-Car”. De eerste stappen

van D’Ieteren op het vlak van autoverhuur.

1970 Begin van de geleidelijke verkoop aan de Volkswagengroep

van de fabriek in Vorst.

1989 Aankoop van Avis Europe, een leader in autoverhuur.

1999 Aankoop van Belron dat gespecialiseerd is in het

herstellen en vervangen van autoruiten.

2005 Het tweehonderdjarig bestaan van D’Ieteren.

2011 D’Ieteren verkoopt haar aandeel in Avis Europe aan

Avis Budget Group


opinie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2012

Op weg naar een elektronische stemming

In het Belgische sociale overlegmodel vormen de sociale verkiezingen een onmisbaar element. Deze worden

al sinds 1950 om de vier jaar georganiseerd en de volgende verkiezingen zullen tussen 7 en 20 mei 2012 doorgaan.

Voor het eerst kan er elektronisch gestemd worden. Iets dat veel bedrijven toejuichen omdat het hen

helpt om de administratieve beslommeringen sterk te verminderen.

Hughes Dorchy, gedelegeerd bestuurder

van The eID Company, heeft een

oplossing uitgewerkt om de stemming

tijdens de sociale verkiezingen elektronischt

te laten verlopen.

10

© Reporters

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Vlak na de Tweede Wereldoorlog

hebben de werkgevers en vakbonden

ons sociaal overlegmodel

gecreëerd. Dit rust in grote mate

op twee organen binnen de ondernemingen

waarin zowel de werkgevers

als de werknemers vertegenwoordigd

zijn: de Ondernemingsraad (OR) en het

Comité voor preventie en bescherming

op het werk (CPBW). De OR is verplicht

voor alle bedrijven met meer dan 100

werknemers. Alle bedrijfsonderdelen

met meer dan 50 werknemers moeten

ook een CPBW organiseren. De werknemers

hebben het recht om hun

vertegenwoordigers om de vier jaar

te verkiezen.

Van cruciaal belang

Deze verkiezingen zijn zowel voor de

werkgevers als de werknemers van

cruciaal belang. “Als niemand zich

aandient, bestaan er eenvoudigweg

geen OR of CPBW’s” benadrukt Alain

Lancelot die als consultant voor het sociaal

secretariaat Partena werkt. “Maar

deze twee organen zijn belangrijk om

het sociaal overleg binnen de onderneming

in goede banen te leiden.

Zonder CPBW is het veel moeilijker

problemen in verband met de veiligheid

op het werk op te lossen omdat

het standpunt van de werknemers niet

gehoord wordt.

Het is dus belangrijk dat de verkiezingen

in zo goed mogelijke omstandigheden

georganiseerd worden en dat er

ook voldoende geschikte kandidaten

verkiesbaar zijn.” Het verloop van de

verkiezingen moet volgens een strikte

planning gebeuren en duurt 150 kalenderdagen.

Markante cijfers

In 2008 konden de werknemers

kiezen tussen 135.000 kandidaten

voor de 62.000 mandaten in:

3.387 Ondernemingsraden

6.593 Comités voor preventie en

bescherming op het werk

Strikt en formeel

“De eigenlijke verkiezingskalender

loopt van december 2011 tot mei 2012

en telt 150 dagen maar de volledige

procedure kan tot september 2012

duren,” verduidelijkt Alain Lancelot.

“De bedrijven moeten maar liefst 40


opinie

termijnen respecteren. Bovendien

moeten deze stipt nageleefd worden.

In het geval van een betwisting moet

de procedure anders van nul af aan

opnieuw begonnen worden.

” De termijnen voor de eigenlijke stemming

bestaan uit twee afzonderlijke

fasen. De looptijd daarvan is vastgelegd

in een Koninklijk Besluit en hangt

af van de kiesdatum. Deze ‘dag Y’ moet

absoluut tussen 7 en 20 mei 2012 vallen:

De fase die vooraf gaat aan de verkiezingen

begint tussen 6 en 22 december

2011. Dit is de voorbereidende fase. De

werkgever legt dan de modaliteiten

vast voor de organisatie van de verkiezingen

en legt deze voor aan de OR en

het CVBW.

De verkiezingsfase begint op

‘dag X’, tussen 7 en 20 februari

2012. Tijdens deze fase worden de

© Reporters

Alain Lancelot

en Jan Peeters,

Partena HR.

ING: een positieve eerste test

ING is een van de bedrijven die bereid was om een test te organiseren:

“We hebben ervoor gekozen om de sociale partners meteen bij de test te

betrekken,” legt HR Legal-verantwoordelijke Els Jans uit. “De test zelf was

een fictieve stemming met filmsterren en bekende zangers.” Samen met

de vakbonden hebben ze 299 personen uit het HR-departement en de vakbondsvertegenwoordigers

uitgekozen. Uiteindelijk hebben 193 personen

effectief gestemd. “De feedback van de deelnemers over het gebruiksgemak

van de procedure was heel positief,” voegt Deborah Fontaine (juriste

HR Legal) toe. “We hebben natuurlijk ook vragen gekregen. Zo zaten de

vakbondsverantwoordelijken erg in met de mogelijkheid om de stemmen

te hertellen indien de resultaten gecontesteerd zouden worden. The e-ID

heeft ons geantwoord dat dit technisch mogelijk is. Daarnaast hechten

we er allemaal veel belang aan dat de stemming anoniem blijft. Dat is

meteen ook de reden waarom we ervoor gekozen hebben om de servers

buiten de bank te plaatsen.”

Elektronisch stemmen

Betekent dit dat ING het elektronisch stemmen gaat invoeren Volgens

Els Jans is het nog te vroeg om daar een antwoord op te geven. “Op dit

ogenblik hebben we nog geen definitief antwoord. Er wordt gediscussieerd

over een cao voor de sector die het de geïnteresseerde bedrijven mogelijk

moet maken om de sociale verkiezingen elektronisch te laten verlopen.

Maar deze cao moet binnen het bedrijf door alle sociale partners unaniem

goedgekeurd worden en zover zijn we nog niet. Maar we vinden wel dat deze

oplossing echte voordelen biedt. Vooral voor het tellen van de stemmen: de

foutenmarge wordt sterk verminderd. Als 50 personen de stemmen met

de hand moeten tellen zijn fouten onvermijdelijk.” Bij ING moeten in 2008

bijna 11.000 werknemers naar de stembus om 208 effectieve mandaten

en opvolgers te verkiezen voor de Ondernemingsraad en de vier CVBW’s.

“Misschien gaan we nog een derde parallelle verkiezing organiseren. Onze

cao laat immers toe om tegelijkertijd de vakbondsafgevaardigden te laten

verkiezen,” verduidelijkt Els Jans nog. “In dat geval zouden we bijna 33.000

uitgebrachte stemmen moeten tellen.”

werknemers ingelicht over de modaliteiten

van de verkiezingen en kunnen

ze zich kandidaat stellen. Ook de

definitieve verkiezingslijsten worden

tijdens deze periode vastgelegd.

Een dure zaak

De organisatie van de sociale verkiezingen

kan veel rompslomp veroorzaken.

De praktische organisatie is gebaseerd

op de wettelijke verkiezingen

in ons land en dat zorgt voor heel wat

werk, zeker voor het tellen en verwerken

van de stemmen. Frans De Keyser,

adviseur-generaal van BECI: “In 2008

hebben de sociale verkiezingen de bedrijven

bijna 140 miljoen euro gekost.

We schatten dat een bedrijf met 1.500

medewerkers acht personen gedurende

vijf dagen aan het werk moet

zetten voor het administratief beheer.

Dat komt neer op 40 werkdagen. Enkel

met het tellen zijn deze acht personen

een volledige dag bezig en als het resultaat

betwist wordt, moet er opnieuw

geteld worden!” Hier kan het elektronisch

stemmen een oplossing bieden

om de lasten voor de ondernemingen

te verminderen.

Een elektronische oplossing

Voor de sociale verkiezingen van

2012 kunnen de ondernemingen

beroep doen op Elegio van The eID

Company. Deze oplossing voor elektronische

verkiezingen is gebaseerd

op de recentste technologieën op

het vlak van cryptografie, digitale

11

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK


opinie

12

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

handtekeningen en identificatie. In

2007 hebben drie ondernemers, die

voordien al betrokken waren bij de

ontwikkeling van onze digitale identiteitskaarten,

deze jonge start-up opgericht.

Hugues Dorchy, gedelegeerd

bestuurder van The eID Company:

“Toen we besloten om een oplossing

voor de sociale verkiezingen uit te

werken, hebben we meteen beslist

om ons te concentreren op een verlaging

van de administratieve lasten van

de procedure.“Ons idee bestond eruit

om software te maken die de zwaarste

administratieve lasten aankan en ondertussen

ook de menselijke en sociale

aspecten van de procedure behoudt.

“In 2008 hebben de sociale

verkiezingen de bedrijven

bijna 140 miljoen euro gekost.

We schatten dat een bedrijf

met 1.500 medewerkers acht

personen gedurende vijf dagen

aan het werk moet zetten voor

het administratief beheer. Dat

komt neer op 40 werkdagen.”

Frans De Keyser,

adviseur-generaal van BECI

We hebben het dan vooral over het

sociaal gebeuren dat deze verkiezingen

vormen.” Om ervoor te zorgen dat

alle sociale partners achter dit project

konden staan werden ze betrokken bij

de ontwikkeling van Elegio. Zo heeft

het sociaal secretariaat Partena haar

expertise op het vlak van sociale verkiezingen

aangebracht. Het project

Het elektronisch

stemsysteem werd in juni

voorgesteld tijdens een

persconferentie.

werd ook besproken door de Nationale

Arbeidsraad.

Veilig en confidentieel

“Bij elektronisch stemmen denken we

in de eerste plaats aan een procedure

met magneetkaarten zoals tijdens de

verkiezingen in België,” gaat Hugues

Dorchy verder. “Maar ondertussen

is iedereen het er over eens dat deze

procedure aan de dure kant is en ook

niet genoeg veiligheidsgaranties biedt.

Er zijn trouwens heel wat gemeenten

die besloten hebben om de volgende

verkiezingen weer met potlood en

papier te laten gebeuren. Ons idee

bestaat eruit om de recentste en veiligste

webtechnologie te gebruiken.”

Om voor iedereen aanvaardbaar te zijn,

moet deze oplossing aan de volgende

vereisten voldoen:

Net zoals bij de gewone procedure

moeten de kiezers identificeerbaar

© Reporters

zijn zonder dat de anonimiteit van

hun stem in het gedrang komt.

Eenvoudig te gebruiken.

Zoals bij de verzegelde ‘verkiezingsurnen’

moet de veiligheid en integriteit

van de database en de confidentialiteit

van de gegevens die ze

bevat gegarandeerd zijn.

Het systeem om de stemmen te

tellen moet alle garanties bieden

(namelijk voor het hertellen van de

stemmen)

Het spreekt voor zich dat we ook

alle wettelijke bepalingen moesten

naleven. Daarnaast wilden we ook de

belangrijke rol behouden die de leden

van het stembureau spelen. Elegio is

zo ontworpen dat het de verkiezingen

eenvoudiger maakt en toch de typische

karakteristieken van een ‘papieren’

verkiezing behoudt.”

Betrouwbaar

Bij verschillende pilootbedrijven gaven

de sociale partners hun goedkeuring

aan Elegio. Bij de volgende verkiezingen

gaan er bij dezelfde bedrijven

grootschalige tests gehouden worden.

“Verschillende grote banken hebben

aanvaard om zo realistisch mogelijke

tests uit te voeren. Deze eerste tests waren

heel positief: onze partners hebben

deze taak heel ernstig uitgevoerd. Ze

hebben zich niet beperkt tot het organiseren

van verkiezingen in ideale

omstandigheden. In hun scenario’s

kwamen er ook ‘fraudegevallen’ voor.

Het systeem heeft deze allemaal opgespoord

en afgewezen. Met elke nieuwe

test bewijzen we dus dat Elegio een

gedegen, praktische en betrouwbare

oplossing is.”

Besparingen

Elegio is niet alleen betrouwbaar, het

helpt ook om flink wat geld te besparen.

“We schatten dat de besparing,

afhankelijk van het bedrijf, 30 tot 50%

kan bedragen. De winst bestaat niet

alleen uit de tijdsbesparing die voortvloeit

uit het tellen van de stemmen.

Het is ook mogelijk om de oproepingsbrieven

via e-mail te verzenden. Het

drukken daarvan kan oplopen tot 1,5 à

2€ per exemplaar en dan moet je daar

nog de verzendingskosten bijrekenen.

Je kan je dus gemakkelijk de besparingen

voorstellen die met Elegio mogelijk

zijn.”

Frédéric Wauters


Reeds beschikbaar vanaf €399.

De snelste Brother kleurenlaserprinters.

Met de HL-4000 reeks drukt u haarscherp tot 28 ppm in kleur of zwartwit. Deze printers

zijn netwerkklaar, uiterst betrouwbaar en hebben 2 jaar garantie on-site. Niet slecht,

zeker als u weet dat ze ook uitgerust kunnen worden met hoge capaciteitstoners die

u heel wat kosten besparen. Meer info op www.brother.be of bel 02/467 42 11.


opinie

SOCIALE VERKIEZINGEN:

Alle informatie dankzij BECI en Partena

Vanaf september organiseert BECI, samen met

Partena en het advocatenkantoor Stibbe, voor

haar leden een reeks conferenties over hun verplichtingen

in verband met de sociale verkiezingen.

Dat is een geschikte gelegenheid om de vaak

strikte procedure beter te begrijpen.

14

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

We willen de deelnemers niet alleen een overzicht

geven. Ze krijgen ook tips en voorbeelden

uit de praktijk en de rechtspraak”, legt

Jean-Philippe Cordier van advocatenkantoor Stibbe &

Partners uit.

Praktische voorbeelden

De complexiteit van de procedure was de belangrijkste

reden om deze informatiesessies te organiseren. “De sociale

verkiezingen zijn aan veel strenge formaliteiten

en een strikte kalender onderworpen,” verduidelijkt de

spreker. “Deze opleidingen zijn dus zeker nuttig voor bedrijven

die voor het eerst sociale verkiezingen houden

maar ook andere ondernemingen kunnen er nog heel

wat opsteken.” Vanaf december moeten ze over drie belangrijke

onderwerpen beginnen nadenken:

De omvang van het bedrijf: hoeveel werknemers zijn

er Zijn er verschillende operationele entiteiten en

hoeveel werknemers werken daar

Het directiepersoneel: wie maakt daar deel van uit

Het kader: wie valt daar onder

Daarna moet het bedrijf haar beslissingen over dit onderwerp

publiceren. De sociale partners zullen die dan

onderzoeken en eventueel betwisten als ze niet akkoord

gaan met de weerhouden criteria. “Deze eerste beslissingen

zijn cruciaal voor het vervolg van de procedure,”

horen we van onze gesprekspartner. “Al is het maar omdat

ze in sommige gevallen dienen om te bepalen of er

al dan niet sociale verkiezingen moeten gehouden worden.

We willen dus de kalender en wettelijke bepalingen

even onder de aandacht brengen. Maar we wensen

vooral zoveel mogelijk praktijktips en –voorbeelden te

geven. Die halen we uit de jurisprudentie van de sociale

verkiezingen van 2008.”

Jean-Philippe Cordier,

advocaat bij Stibbe &

Partners..

CYCLUS SOCIALE VERKIEZINGEN 2012

Donderdag 20 oktober 2011: De pre-electorale periode

Donderdag 19 januari 2012: De electorale periode

Donderdag 29 maart 2012: De stemverrichtingen

Informatie en inschrijvingen:

Myriam Michiels

T 02-643 78 19


Een “nieuw” kader voor de vertegenwoordigende organen

“We willen ook de rol van de verschillende organen en de materies waarvoor ze bevoegd zijn nogmaals verduidelijken. We moeten

jammer genoeg vaststellen dat de vakbonden de gewoonte hebben om deze functies door elkaar te halen. En maar al te vaak laten

de werkgevers hen betijen. Het sociaal overleg is onmisbaar maar we vinden ook dat dit binnen een duidelijk kader en in overeenstemming

met de wettelijke voorschriften moet gebeuren. De organisatie van de sociale verkiezingen is een gedroomde kans om dit

bestaande kader nog eens in herinnering te brengen.”

Frédéric Wauters


Een goede verzekeraar maakt deel uit van uw bedrijf.

Ethias, een optimale bescherming en de beste service

voor uw bedrijf.

Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik BTW BE 0404.484.654

Zetel voor Vlaanderen: Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

Meer info

www.ethias.be

04 220 31 31


opinie

BECI SERVICES

De Week van de KMO

Stéphanie Van Stichel,

BECI-verantwoordelijke

“Week van de KMO”.

© Reporters

Welke clausules moet ik opnemen in mijn contracten Waarop moet ik letten als ik exporteer

Hoe kan ik gebruik maken van de rijkdom van de sociale netwerken De Week van de KMO is aan

haar tweede editie toe en lokte 65 ondernemers en projectleiders. Wat vond Stéphanie Van Stichel,

verantwoordelijke bij BECI, hiervan

Voor Stéphanie Van Stichel was haar deelname aan deze

tweede Week van de KMO heel bevredigend.

Van de 65 deelnemers waren 10 personen niet aangesloten

bij BECI. “Het zijn zelfstandigen, consultants of bedrijven

met 1 tot 50 werknemers. We hebben alle ontwikkelingsstadia

ontmoet en we hadden echt het gevoel dat we hen

kunnen helpen. Zeker diegenen die enkel een idee hebben

en die dankzij dit initiatief hun project beter kunnen omkaderen.”

Gelet op de positieve reacties was het een nuttige

ervaring: het netwerk van externe specialisten van BECI heeft

de deelnemers concrete en meteen toepasbare antwoorden

kunnen bieden.

“We konden ons beter toespitsten op de noden omdat we een

nieuwe werkmethode hebben gebruikt: we vragen aan de

deelnemers om hun antwoorden voor te bereiden. Op deze

manier konden de specialisten gemakkelijker binnen de hen

toebedeelde tijd iedereen een antwoord geven. Ook als ze het

antwoord elders, zoals bij de administratie, moeten zoeken.”

DE ‘VÉGATARTES’ POPELEN VAN ONGEDULD

Het enige wat hen ontbrak was

een business plan

Soja, kokos, amandelen… Het zijn niet de meest voor de hand liggende ingrediënten voor

Belgische baksels en toch doen ze de kassa rinkelen! Ze komen uit de oven van Elizbieta

Kocemba die net zoals haar man deeltijds werkt. Door hun enthousiaste omgeving besloten

ze helemaal voor hun vegetarische taarten te gaan. De hele familie wil er alvast

opnieuw kopen!

E. Kocemba: “Het is een beetje jammer maar de

meeste mensen denken er niet aan om de niet zo

gezonde bloem te vervangen door kikkererwten of

Elizbieta Kocemba heeft haar sesamolie. Dus dacht ik: ‘Daar heb ik voeding die

man bij het

op veel vlakken gezond is: welbehagen, de lijn, de

Végatartes-avontuur betrokken.

productiviteit… Het is een innoverend product dat

gemakkelijk over de toonbank moet gaan.” Het idee begon te rijpen

en mevrouw Kocemba besloot om haar man bij het avontuur

te betrekken… Als graficus maakte hij de verkoopdocumenten.

Samen stelden ze recepten op, bepaalden ze de verkoopsprijzen

en de marges en beslisten ze hoe ze hun végataarten gaan promoten

en verkopen. “Toen we klaar waren om van start te gaan,

had ik toch nog twijfels. Via het loket van de Kruispuntbank, waar

ik met al mijn vragen naartoe getrokken was, heb ik dan over de

Week van de KMO gehoord: ‘Ze leiden daar zelfstandigen op, had

men mij verteld’.” Is het een onmogelijke of een weloverwogen

onderneming Elizbieta Kocemba: “Ik heb besloten om eerst

alle mogelijke inlichtingen in te winnen voor ik van start ga.

Toen ik de expert-boekhouder ontmoette tijdens de Week van

de KMO hebben we samen alles overlopen en alle formaliteiten

besproken. Ik had daar maar vage ideeën over. In een enkele

sessie leerde ik wat ik moet doen… Wat ik er van onthouden heb

We moeten dringend een business plan opstellen, onze kosten

berekenen, weten waarvoor we financiering nodig hebben, welke

inkomsten we in het begin nodig hebben om geen verlies te

lijden.” De voedingssector wordt bovendien ook gecontroleerd

door het voedselagentschap, iets dat ze dankzij de specialist te

weten kwamen. Hoe zit het met hun statuut Zelfstandige als

natuurlijke persoon of met een onderneming Ze hoorden dat

dit afhangt van hun inkomsten: “Je moet zien waar je over drie

maanden staat en wat dan het meest aangewezen is…” Kunnen

ze met hun project bij het participatiefonds terecht “Dan moet

je minstens 20% eigen fondsen hebben en een goed gestoffeerd

business plan kunnen voorleggen” hoorden ze van de expertboekhouder.

De antwoorden die de zelfstandige heeft onthouden: “Het voedselagentschap

niet vergeten. Antwoorden op concrete vragen,

weten waar je moet aankloppen. Maar ook ‘Hoeveel ga ik per

maand verkopen’ om het business plan op te stellen.”

De aanvankelijke bedoeling: “Te weten komen of mijn project

haalbaar is. Maar ik dacht toch ook niet dat ik nu nog zou terugkrabbelen,”

lacht ze. “Het feit dat een specialist mijn mening

bevestigt, geeft mij nog meer zin om eraan te beginnen.”

Wat verwacht ze na het gesprek “Opgevolgd worden. Ik schrijf

mij in om ondersteuning te krijgen en mijn dossier te laten

opvolgen. De meeste zelfstandigen in mijn situatie worden toch

een beetje aan hun lot overgelaten,” besluit Elizbieta Kocemba.


opinie

© Reporters

MICHEL SELFERT, CONSULTANT SOFT SKILLS

“Met anderen een bedrijf overkopen is

zoals een huwelijk”

Michel Selfert,

consultant soft skills.

Michel Selfert is consultant en opleider in soft skills. Hij concentreert zich op dit

ogenblik op het ‘laten doen’ of het responsabiliseren van medewerkers. Hij staat

op een keerpunt in zijn carrière, hij is halverwege. Hij vraagt zich af welke naam hij

moet gebruiken. Zijn naam of die van zijn product Hoe kan hij zijn sociaal netwerk

uitbouwen en hoe kan hij zijn plan waarmaken om samen met enkele partners een

onderneming over te kopen

Michel Selfert: “Het is noodzakelijk om

je met specialisten te omringen. Je

kan niet alles weten. Als de business

draait ben je ook met de operationele zaken bezig

en niet met de langetermijnplanning. Op

juridisch en marketing vlak ben ik onvoldoende

onderlegd.” Hij zoekt tijdens de Week van de

KMO dus vooral goede raad. Hij wil anticiperen

op bepaalde problemen in zijn aankoopacte die

voor hem gelijkstaat aan een huwelijk. “Je moet

DE MENING VAN DE SPECIALISTEN

Michel Romain:

Het oprichten van een bedrijf

“Een KMO moet harmonieus groeien”

alle clausules kennen. Van de juridische expert

heb ik contracten gekregen waaruit ik zeker veel

ga leren”, zegt hij met overtuiging.

Wat hij in de praktijk gaat brengen: “Ik

ga een blog schrijven, tot nu toe werkte ik met

mond-aan-mond reclame maar deze nieuwe fenomenen

kan je niet negeren.”

Wat hij verwacht: “Een derde afspraak! Deze

week was het niet mogelijk voor mij maar ik heb

nog een hele hoop vragen…”

Michel Romain,

expert-boekhouder.

17

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Volgens expert-boekhouder Michel Romain lopen er

in het Brussels Geweest veel mensen met een goed

project rond. Er zijn ook alsmaar meer mensen met

een project om een activiteit in bijberoep op te starten. Wat

er verandert Om zich veiliger te voelen, wordt er om een

tweede of derde afspraak gevraagd. De eerste zorg is om

stoom van de ketel te laten. De ondernemer tonen dat het

mogelijk is om een project of een onderneming te beheren.

Het is natuurlijk wel belangrijk om tijdens de opstartfase de

juiste bakens uit te zetten: “Als dit vastligt, weet je waar je

staat. Dan kan je de belangrijkste elementen opvolgen en

zien hoe het evolueert doorheen de tijd” zegt dhr. Romain.

De meest voorkomende vragen:

“Het business plan. Meestal zijn ze niet zo goed met cijfers.

Maar ze moeten natuurlijk ook alle beperkingen van hun

activiteit kennen.” Iets wat ook vaak terugkomt, is de vraag

om een bedrijf op te richten. Net zoals specifieke vragen over

de btw en de verschillende stelsels die daarvoor bestaan…”

Wat hij aanraadt

“Langere gesprekken om de noodzakelijke uitleg te kunnen

geven. De toekomstige ondernemer moet zoveel mogelijk

antwoorden krijgen en daarom is het al eens nodig om iemand

anders te consulteren…”

© Reporters

Sylvie Cousin


Leden trefpunt

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Belgacom rolt eerste 4G-netwerk in België uit

18

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Belgacom start als eerste Belgische operator met de uitrol

van 4G. Het snelle 3G-netwerk wordt uitgebreid met 4G

of LTE-technologie. Hierdoor zullen klanten hun mobiele

datatoepassingen met nog groter gebruikscomfort kunnen

gebruiken op hun smartphone, laptop of tablet. Vanaf

vandaag zal een beperkte groep professionele klanten van

Vandaag telt het Fon WiFi netwerk wereldwijd al meer dan 4 miljoen

leden.

Belgacom 4G gebruiken. Zij worden uitgerust met 4G USBmodems

voor laptop. “Zodra er voldoende toestellen op

de markt zijn die 4G ondersteunen en er voldoende vraag

is van consumenten en bedrijven, zal Belgacom een commercieel

aanbod lanceren.”

4G maakt mobiel dataverkeer aan zeer hoge snelheden

mogelijk, tot 10 keer sneller dan 3G. Downloaden of doorsturen

van data zal supersnel gebeuren. Videostreaming

op smartphone, laptop of tablet kan onmiddellijk, zonder

downloadtijd. Bovendien vergroot 4G de capaciteit van

het mobiele netwerk aanzienlijk zodat het stijgend gebruik

van mobiele diensten en oplossingen probleemloos

wordt opgevangen. Belgacom maakt gebruik van de bestaande

1,8 GHz frequentieband voor de uitrol van 4G en

start met de uitrol van 4G in Hasselt, Bergen, Waver en het

industriepark van Haasrode. “Het partnerschap met het

Spaanse bedrijf Fon (www.fon.com) zal Belgacom in staat

stellen om nog dit jaar de grootste WiFi gemeenschap in

België uit te bouwen. Vandaag telt het Fon WiFi netwerk

wereldwijd al meer dan 4 miljoen leden. Nog dit jaar zal

Belgacom de dienst aanbieden aan haar internetklanten.”

Belgacom

Koning Albert II laan II 27 / 12

1030 Brussel

T +32 2 202 91 40

www.belgacom.be

ArchiDream

Vandaag is er een nieuw concept… Archidream.

Mijmeren over een nieuw interieur.

Wie droomt er niet van om zijn appartement,

zijn woning,… eens grondig onder handen te

nemen Hebt u zin om uw woning te renoveren

of is de oppervlakte van uw interieur aan

een facelift toe, dan bent u bij ArchiDream aan

het juiste adres. ArchiDream ontwikkelde à la

carte programmapakketten die ideeën aanreiken

en u helpen dromen. Wat die droom u kost,

komt u al vrij snel te weten zodat u achteraf

niet met onaangename verrassingen wordt

geconfronteerd. Archidream stelt 2 of 3 ontwerpen, voor

dezelfde prijs voor.

De voordelen van ArchiDream op een rij: de kostprijs (lager

dan de gebruikelijke prijzen van architecten, en de inbreng

van de architecten van ArchiDream), de vrijheid, de mogelijkheid

om op uw eigen ritme een budget te kunnen

opstellen nog voor de werken van start gaan Op onze site

treft u alvast een aantal voorbeelden aan van gerealiseerde

projecten. Archidream helpt dromen werkelijkheid worden.

ArchiDream – fbServices

Sint-Michielslaan 47

1040 Brussel

natphi.pub@gmail.com

www.archidream.be


Leden trefpunt

20

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Sodexo kondigt vierde editie

aan van de “Rode Kruischeque”

Het Rode Kruis en Sodexo kondigen de vierde editie aan

van de “Rode Kruischeque”. Begunstigden van Sodexo

maaltijdcheques kunnen er één of meerdere schenken

aan het Rode Kruis. Met het ingezamelde bedrag worden

onder andere tijdens Rode Kruisvakantiekampen

voor maatschappelijk kwetsbare kinderen evenwichtige

maaltijden aangeboden. De cheques kunnen opgestuurd

worden vanaf 1 juli tot 30 september 2011.

De drie voorgaande edities waren een groot succes: in

2008, 2009 en 2010 mocht het Rode Kruis in totaal niet

minder dan 38.000 cheques ontvangen voor een totaalbedrag

van ongeveer 200.000 euro. Gemiddeld werden

1,6 cheques per enveloppe opgestuurd: heel wat mensen

hebben namelijk meer dan één cheque opgestuurd

of hebben in het bedrijf waar ze werken verschillende

cheques gebundeld opgestuurd in één enveloppe.

Toledo en Openweb

gaan samen om Toledo

Solutions te creëren

Toledo Telecom, de alternatieve en 100% Belgische

operator, wil een nieuwe markt veroveren, de ‘cloud

computing’, en kondigt met het oog daarop de strategische

overname aan van het Belgische bedrijf

OpenWeb.

OpenWeb is een Belgisch bedrijf dat zich in de nieuwe

informatie- en communicatietechnologieën gespecialiseerd

heeft. Het stelt Toledo Telecom in staat om

vandaag zijn dienstverlening op het vlak van cloud

computing (internet – VoIP – beveiliging – infrastructuur

– hosting – dematerialisatie –telewerk – virtueel

kantoor – housing servers – VPN, enz.) aanzienlijk uit

te breiden. Alle klanten van Toledo Telecom, zowel

particulieren als bedrijven, kunnen van die diensten

gebruik maken. “We zijn ervan overtuigd dat cloud

computing en de eengemaakte communicatieoplossingen

de toekomst van onze sector zijn”, zegt Michel

Coric, de nieuwe CEO van Toledo Telecom.

Toledo Telecom

Louizalaan 375

1050 Brussel

T + 32 2 648 08 48

info@toledo.be

www.toledo.be

Afirst lanceert mobiele

opleidingsunit

Het Rode Kruis en Sodexo werken al verschillende jaren

nauw samen binnen het kader van de vakantiekampen:

een groep van Sodexo-vrijwilligers komt al jarenlang

koken tijdens deze kampen. Wereldwijd zetten de Sodexo-medewerkers

zich in ten behoeve van duurzaam

ondernemen en de strijd tegen honger en slechte voedingsgewoonten

in eigen land. Het internationale initiatief

Sodexo STOP Hunger werd opgericht in 1986 en groepeert

solidariteitsacties met als doel de levenskwaliteit

van kansarmen te verbeteren.

Sodexo Pass Belgium

Charles Lemairestraat 1

1160 Brussel

T +32 2 679 12 11

info@sodexo-pass.be

www.sodexo.be

A-first, specialist in het domein van de opleiding in

brandpreventie is fier u zijn mobiele opleidingsunit

aan te kondigen. De mobiele unit laat toe de deelnemers

voor situaties van evacuatie en interventie op

reële vuren te plaatsen.Deze opleiding laat toe alle

personeelsleden te sensibiliseren in weinig tijd en

zonder zich te verplaatsen. Het is ook een autonome

opleidingsruimte, voor wat energie, brandstof en

blusmiddelen betreft.De opleidingen aan boord van

de mobiele unit zijn volledig te personaliseren en aan

te passen aan de noden en activiteiten van elke onderneming.

Afirst

Parc scientifique Fleming

Granbonpré 1 1348 Louvain-la-Neuve

T +32 10 47 52 51training@afirst.be www.afirst.be


Leden trefpunt

Eurologos: opent «glokale» kantoor Eurologos-London

De Eurologos Group, met hoofdkantoor in Brussel en een twintigtal

kantoren verspreid over vier continenten, heeft een kantoor

in Londen geopend. Eurologos-London is voorbestemd om de

belangrijkste vestiging te worden van deze groep die meertalige

communicatiediensten levert: copywriting, vertalingen,

drukwerk en ontwikkeling van websites, alles wordt gerealiseerd

en gevalideerd daar waar de talen gesproken worden. Inderdaad,

alleen "geglokaliseerde" kantoren (globaal en lokaal tegelijk)

kunnen een gecontroleerde en gevalideerde productie van meertalige

realisaties verzekeren.

Met een slechts in één land gevestigd gemonolokaliseerd bureau,

kan het werk van freelancers niet echt kwaliteitsvol zijn en met

kennis van zaken gecontroleerd worden.

Eurologos heeft op basis van dit glokalisatieconcept sinds 1996

een wereldwijd netwerk uitgebouwd en blijft nieuwe kantoren

openen die opereren in de belangrijkste economische centra van

de wereld, waar de moderne bedrijven moeten naar exporteren

en de publieke instellingen mee moeten onderhandelen.

Eurologos

T +32 2 735 48 18

Leuvensesteenweg 550

1030 Brussel

www.eurologos.com

Essilor Europe versterkt

Benelux/Nordics organisatie

The Loft is licht, makkelijk te

bereiken en vooral polyvalent .

Een plaats met ruimte voor iedereen:

THE LOFT-coworking Brussels !

Sinds kort is het Brusselse een nieuwe werkruimte rijker : THE LOFT.

THE LOFT stelt zich als roeping het aanmoedigen, vergemakkelijken

en stimuleren van de samenwerking en ontwikkeling van innoverende

projecten in één en dezelfde ruimte. Het concept zelf van

coworking ontplooit zich vandaag in verschillenden landen. Het is

immers een manier van werkorganisatie waarbij niet alleen een

werkruimte gedeeld wordt maar daarmee gepaard ook een gans

werkersnetwerk waardoor uitwisseling en openheid worden aangemoedigd.

Kortom, een ruimte om te ontdekken naar nog meer

uitwisseling en synergiewerking…Het idee bestaat er dus in zelfstandigen

of alleenwerkenden de kans te geven om niet geïsoleerd te

raken maar een plaats te vinden waar je evenzeer kunt socializen als

binnen een gewoon bedrijf. Je deelt er niet alleen informatie maar

ook competenties, know-how en professionele hulpmiddelen. Er

staat ook een compleet gamma van diensten ter beschikking van

de coworkers: vergaderzalen, coaching, link met professionals uit

verschillende sectoren zijn vrij ter beschikking op één en eenzelfde

platform.De ligging van The Loft in de onmiddellijke nabijheid van

de Ring (afrit Drogenbos) is ideaal en de privéparking is zeker een

troef. De vergaderzalen lenen zich tot uiteenlopende initiatieven.

Ieder kan er informatie uitwisselen en genieten van een uitgebreid

netwerk tijdens de Ontbijtjes op Maandag, de Slaatjes op Donderdag,

en de Apero op Vrijdag. De ruimte voorgesteld door Bernard Perelsztejn

(vroegere Publisher en uitgever van Good Morning News)

is echt aantrekkelijk, wit met veel licht, makkelijk bereikbaar en

vooral polyvalent.

The Loft

Coworking Brussels – Brand New Start

Emile des Grées du Loûplein 5 1190 Brussel

T +32 2 333 00 10 www.coworkingbrussels.com

Essilor, wereldmarktleider op het gebied van oogoptische

producten, heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen

de Europese divisie om de regio Benelux en de Nordics

te versterken.

Ron de Bruijn, voorheen Algemeen Directeur Essilor Benelux,

is per 1 januari 2011 benoemd tot Vice-President Benelux &

Nordics Essilor Europe. Tevens is hij lid van het Europese managementteam

en als zodanig verantwoordelijk voor alle

activiteiten van Essilor in deze nieuwe regio.

Ten gevolge van deze wijziging in functie zal De Bruijn een

deel van zijn directe verantwoordelijkheden delegeren. Alex

Versteeg is daarom benoemd tot Commercieel Directeur Essilor

Benelux.

Hij krijgt de verantwoordelijkheid over alle verkoopactiviteiten

van brillenglazen en instrumenten van Essilor in de Benelux

en zal rapporteren aan Ron de Bruijn.

Tevens wordt hij lid van het managementteam voor deze regio.

Hidde Kruize is benoemd tot Marketing Manager Benelux/

Nordics. Geert Fernhout is als Business Development Manager

toegevoegd aan het managementteam van de Benelux/

Nordics. Ron de Bruijn:

“Door de integrale aanpak binnen deze nieuwe regio van Essilor

Europe kan er, met gebruikmaking van de vele toonaangevende

ontwikkelingen en ervaringen binnen de Benelux

bijvoorbeeld met ons 10 jarige Alliance programma, maar ook

met ons toonaangevende en geavanceerde RX-lab in Zevenaar,

een veel grotere integrale business service aan onze klanten

worden gegeven.”

Essilor Belgium

Riverside Business Park

Internationalelaan 55H

1070 Brussel

T +32 2 559 72 11

www.essilor.be

21

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK


Leden trefpunt

22

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Proximedia lanceert

Proximedia, via dochterbedrijf Be up, lanceert Promobook,

het echte alternatief voor Groupon. Promobook biedt internetgebruikers

elke dag voordelige aanbiedingen in de

vorm van kortingsbonnen die zijn uitgegeven door kmo's

en plaatselijke handelaars. Promobook vormt een uniek

alternatief in België voor de e-couponingsites. Er wordt

aan de handelaars namelijk geen enkele commissie op de

verkochte goederen gevraagd. Promobook streeft dus niet

naar de activering van zo veel mogelijk bonnen, maar wel

naar een evenwichtige situatie waarbij elke handelaar

zijn manier van werken kan rentabiliseren.

Nog een punt waardoor Promobook zich onderscheidt, is

dat het niet verplicht tot online aankopen. De internetgebruiker

moet de kortingsbonnen (met login en beveiliging)

zelf printen. In 2011 biedt de website van Promobook

aan elk Belgisch bedrijf een eerste promotiecampagne

aan die 100% gratis is.

Een ander filiaal van Proximedia, Bezoom, lanceert Videobiz,

de eerste videosite voor Belgische ondernemingen.

Voortaan kunnen alle Belgische ondernemingen met een

eigen presentatievideo terecht op een speciale portaalsite:

www.videobiz.be. Videobiz geeft in 27 WebTV's een overzicht

van kmo's per sector en per regio. Maak kennis met

deze nieuwe portaalsite op www.videobiz.be

Proximedia

Humaniteitslaan 237 1620 Drogenbos

T +32 2 349 23 23

www.beup.be

www.bezoom.be

GOMB: Toots Thielemansstraat

ingehuldigd in Vorst

Op woensdag 22 juni is in aanwezigheid

van Toots Thielemans de naar hem genoemde

straat in een gloednieuwe wijk in

Vorst ingehuldigd. De Toots Thielemansstraat

brengt hulde aan het jazz-icoon uit

Brussel. Ze loopt langs diverse huizenblokken

tussen de Schaatsstraat en de Marguerite Bervoetsstraat, op

een boogscheut van het gemeentehuis. Naast dit plein telt deze

nieuwe wijk er nog twee andere. De drie pleinen maken deel

uit van de openbare ruimte van in totaal ongeveer 1.400 m².

Net zoals Toots Thielemans diverse generaties en culturen samenbrengt,

zo vormt de Toots Thielemansstraat de verbinding

tussen de drie pleinen. Het project Bervoets, een van de grootste

projecten van de GOMB, is het resultaat van een geslaagd publiekprivaat

partnerschap. De vastgoedprojecten van de GOMB

zijn innoverend, maar zonder daarom de brug met het verleden

op te blazen.

Toots Thielemans.

GOMB

Gabrielle Petitstraat 6

1080 Brussel

T +32 2 422 51 11

info@sdrb.be

info@gomb.be

Cirkel du lac: Networking: what else

RALE DU BÂTIMENT

Het project omvat een gebouw van

1.800 m² voor Cercle du lac en een

business center met een oppervlakte

van 1350. m ².

Cercle du lac opende in november 2005 de deuren in Louvain-la-Neuve, op de derde verdieping

van de Aula Magna, met indrukwekkend zicht op het meer. Vandaag telt het

dynamische netwerk van Cercle du lac meer dan 650 leden. Om het stijgende aantal leden

en meer ruimte en comfort te bieden, is enkele jaren geleden al beslist naar een

nieuwe stek uit te wijken. Het project omvat een gebouw van 1.800 m² voor Cercle du lac

en een business center (in de eerste plaats voor de leden) met een oppervlakte van 1350

m ². De investering bedraagt ongeveer € 6.785.000. “Ons bouwproject komt terecht in het

Einstein Park, op het kruispunt van de Boulevard Baudouin en de rue Rodeuhai. Voor de

financiering van dit project kan de Circle rekenen op een pool van zijn gerennomeerde

bankiers, alle leden van de Circle, en op 30 mede-exploitanten.” Cercle du lac, dat is:

… een restaurant, toegankelijk voor de leden, hun echtgenoten en hun gasten..

… minstens 15 activiteiten per maand voor leden en hun gasten.

… privé- en professionele activiteiten georganiseerd door de leden en soms ook nietleden.

Cercle du lac asbl

Terrasse de l’Aula 4 1348 Louvain-la-Neuve

T +32 10 49 78 79

secretariat@cercledulac.be www.cercledulac.be


BRUCODEX.BE

Leefmilieu en stedenbouwkunde:

alle wettelijke

teksten in één

database

Metamorphoses

De revolutie van de materialen by

Het opvolgen van alle veranderingen in de stedenbouwkundige

en milieuwetgeving die in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest van toepassing zijn, is dankzij de website Brucodex.

be een stuk eenvoudiger geworden. Deze gratis dienst van

het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) is een

nuttig instrument voor iedereen die te maken heeft met milieu

en stedenbouw.

Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) heeft in 2008

brucodex.be gecreëerd. Dat is een juridische databank over het leefmilieu-

en stedenbouwkundige recht. BAO heeft daar nu nog een nieuw

onderdeel aan toegevoegd: nieuwe zoekfuncties en een intuïtief grafisch

ontwerp waardoor de 3700 teksten over leefmilieuwetgeving

en 1620 over stedenbouwkunde nog toegankelijker worden. Op deze

manier vind je in een handomdraai alle gemeentelijke, gewestelijke,

federale en Europese teksten terug. Deze website wordt dagelijks geupdatet

voor de 6.000 abonnees: studiebureaus, gemeentelijke, gewestelijke

en federale administraties, ondernemingen, advocaten,

architecten,…

Metamorphoses,

uitstraalraam voor

innoverende

materialen

in Wallonië

Brucodex.be is de enige website waar je alle wetten en reglementen op

het vlak van stedenbouw en milieu vindt die in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest van kracht zijn.

Bij Brucodex.be krijg je toegang tot alle toe te passen wetten op het

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Ongeacht het wettelijke niveau dat deze uitgevaardigd heeft: Europees

(reglementen en richtlijnen), federaal, gewestelijk (Brussel) en

gemeenten (reglementen).

Zowel wetgeving als jurisprudentie (Belgische beroepshoven: het

Grondwettelijk hof en de Raad van State).

Er wordt doorgelinkt naar het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad

van de Europese Gemeenschappen.

Er wordt ook doorgelinkt naar de geconsolideerde teksten (de basistekst

met alle opeenvolgende wijzigingen).

26 en 27 oktober 2011

Cercle de Wallonie

Château du Val Saint Lambert - Seraing

www.metamorphoses2011.be

www.brucodex.be


Leden trefpunt

24

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Het tijdperk van

RECORD breekt aan

Al bijna 20 jaar doorkruist de schildpad van

RECORD onze wegen … Het bedrijf krijgt een

restyling maar de geest blijft dezelfde. Een

volledige ‘new look’ die wordt doorgetrokken

naar de manier van communicatie, de

nieuwe website alsook het logo die in een

modern badje gestoken is. Het bedrijf, overgenomen

in 2009 door Daniel Renous, is

fier zijn kunnen in de verf te mogen zetten.

Het RECORD-team. Gespecialiseerd in het leveren van uw documenten,

pakjes, briefomslagen enz.…. kan RECORD zich stoelen op de ervaring

van de 50 chauffeurs, het vertrouwen dat steeds bevestigd wordt

door de klanten en het respect toe naar afspraken en verplichtingen. Het

wagenpark van RECORD omvat zowel motoren, auto’s, lichte bestelwagens

als vrachtwagens. Het informaticasysteem is op punt gesteld om

toe te laten om aan alle soorten aanvragen te kunnen voldoen. Dit zowel

op het vlak van uitvoering, het online bestellen alsook de facturatie die

voor iedere klant een persoonlijk en gedetailleerd overzicht kan geven

over zijn verzendingen.

RECORD is:

Leveringen 24/24u en 7/7d

Een express dienst over heel België en doorheen heel Europa: onmiddellijke

levering (tarief op aanvraag)

Een internationaal transport in partnerschap met de groten zoals UPS,

DHL, enz.… aan concurrerende prijzenavec les majors tels que UPS, DHL,

TNT, etc.

Daniel Renous, afgevaardigd bestuurder, vervolledigt: “Onze koeriers

staan borg voor een snelle en betrouwbare levering van uw belangrijke

documenten, breekbare pakjes en andere verzendingen. Wij verzorgen

al uw aanvragen met de beste prijs/kwaliteitsverhouding want “Your

time is our business”

SA Record

Ruisbroeksesteenweg 265 1620 Drogenbos

T +32 2 331 05 05

info@record.be www.record.be

Valdeco lanceert

exclusieve decoratie

Meer klanten en uitbreiding team bij Megabyte

Valérie Hambÿe : “Gedurende

bijna 16 jaar was ik advocaat

maar de decoratie heb ik altijd

aantrekkelijk gevonden. Een

jaar geleden heb ik besloten

de balie te verlaten om in de

verdeling van meubelen met

insluitsels te gaan. Dit unieke

concept werd in 2003 door

vrienden, Anne-Pascale en

Jacques Chataing, gelanceerd.

Het komt op de stijl van Louis

XV en Louis XVI, in het licht

van de moderniteit herzien:

Valérie Hambÿe, Valdeco. het gaat over massieve beuken

of aluminium meubels,

bekleed met acryl kristal, met

insluitsels van elementen zoals bladeren, textiel, veren,

lace, goud of zilver bladeren… Helaas weinig bekend bij ons,

wilde ik dit concept ontwikkelen, in de mate waarin het

bijvoorbeeld een vergaderzaal, of een eetzaal bij iemand

of in een restaurant een persoonlijk karakter kan geven.

Gelijktijdig zou ik ook graag het werk van jonge Belgische

of andere ontwerpers verspreiden. Als U iemand kent die

geïnteresseerd is ben ik ter zijne beschikking…”

Valdeco - HOTEI CONCEPT SPRL

Emile Banningstraat 59

1050 Brussel

M +32 475 89 04 28

info@valdeco.be www.valdeco.be

Megabyte, leverancier van diensten en ICT-totaaloplossingen, doet het goed.

De onderneming zag in 2010 zijn omzet stijgen met 7 % en het klantenbestand

groeide met 15%. De ICT-markt is bijzonder competitief, en het is niet uitzonderlijk

binnen de sector dat bedrijven even snel komen als gaan. De toename

van het aantal klanten zette Megabyte er toe aan om extra mensen aan te

werven. Sinds begin 2010 vervoegden zes nieuwe mensen de bestaande teams

van Megabyte. Het gaat onder meer om ontwikkelaars, technici, verkopers en

uitvoerend personeel. Megabyte zal in de loop van 2010 nog meer personeel

aantrekken.“Tijdens de voorbije crisis, hebben we extra inspanningen geleverd

in termen van merknaam, loyaliteit en klantenservice,” verduidelijkt François

Bryssinck, gedelegeerd bestuurder van Megabyte. “We betrokken al onze afdelingen

erbij en onze inspanningen werden beloond. We hebben nieuwe klanten

binnengehaald en bestaande contracten uitgebreid. Ons klantenbestand steeg

met 15% en onze omzet met 7%. Dat is een mooi resultaat binnen een competitieve

sector en in een relatief onstabiel economisch klimaat. De versterkingen

van ons team zullen ons toelaten deze koers verder te varen.”Megabyte bestaat

dit jaar 25 jaar. Sommige van de huidige klanten vertrouwen op Megabyte sinds

het prille begin. Een dergelijke langdurige samenwerking is een uitzondering

binnen de ICT-sector. Het weerspiegelt de soliditeit, de knowhow en de duidelijke

strategie van het bedrijf.

Marie Capelle, Marketing Manager, en François

Bryssinck, gedelegeerd bestuurder van Megabyte.

Megabyte

Tervurenlaan 333

1150 Brussel

T +32 2 762 33 60

info@megabyte.be

www.megabyte.be


Leden trefpunt

Tine Verweire, HR Directeur van Accor.

Accor: Tine Verweire

wordt HR-directeur

Tine Verweire, van oorsprong vertaalster, kwam al

snel in de hotelwereld terecht. Haar loopbaan bij

Accor begon in 1998. Na een aantal leidinggevende

functies heeft ze bij verschillende ibis hotels de scepter

gezwaaid. Daarnaast was ze sterk betrokken bij

diverse HR-projecten van de Groep en is sinds 2003

HRtussenpersoon voor ibis en sinds 2007 ook voor

Etap Hotel en Formule 1. Dit houdt in dat de strategie

en het HR-beleid van de Groep vertaald moet worden

naar de werkvloer. In dit kader heeft ze meerdere projecten

binnen de merken geleid. Tine Verweire werd

begin 2010 benoemd tot Operations Manager België/

Luxemburg voor Etap Hotel en Formule 1.

De Accorgroep in België/Luxemburg heeft 70 hotels,

van low-cost tot luxe, en telt 1853 werknemers. Accor,

‘s werelds toonaangevende hotelonderneming en

marktleider in Europa is aanwezig in 90 landen met

4.200 hotels en ruim 500.000 kamers. Met 145.000

medewerkers wereldwijd biedt Accor zijn klanten

ruim 45 jaar kennis en ervaring.

Hermann Debrouxlaan 54 1160 Brussel

T +32 2 481 69 65 www.accorhotels.com

Sophrologie in bedrijven. Proxyclick: eerste Facility

Een oplossing tegen stress! 25

Management gedeeld platform

in The Cloud

De bedrijfswereld krijgt voortdurend af te rekenen met

organisatorische, structurele en relationele veranderingen

… Het is een omgeving waar u zich steeds moet

aanpassen en aan uiteenlopende vereisten moet voldoen.

Pascal Christophe, gediplomeerd sophroloog, stelt

zijn kennis en expertise over hoe stress en emoties met

sophrologie kunnen worden beheerst, ten dienste van

uw bedrijf. Door praktische en pedagogische workshops

in uw bedrijf zelf te geven, brengt hij concrete oplossingen

aan.

Met die persoonlijke aanpak wil hij uw medewerkers

eenvoudige en voor iedereen toegankelijke technieken

aanleren waarmee ze zich op elke mogelijke gebeurtenis

kunnen voorbereiden en hun zelfvertrouwen kunnen

versterken.

Doelstellingen van de workshops:

weerstand tegen stress, veranderingen en vermoeidheid

versterken

beter leren luisteren, betere zelfbeheersing door emoties

onder controle te houden

betere concentratie, creativiteit en beter geheugen

meer motivatie en teamspirit, en betere verhoudingen

Bovendien helpt sophrologie u om obstakels te overwinnen,

projecten te ‘futuriseren’, en om negatieve

stress in positieve en creatieve

energie om te zetten. Als u workshops

rond sophrologie wil organiseren voor

de mensen in uw bedrijf of instituut, of

voor de leden van uw vereniging, zijn er

verschillende mogelijkheden.

La Maison du Mieux-Être

Sint-Michielslaan 125

1040 Brussel

M +32 473 59 16 98

pascalchristophe@me.com

www.espace-sophrologie.com

Pascal Christophe, sophroloog

en hypnotherapeut.

Proxyclick, leverancier van applicaties die het leven op kantoor

aangenamer maken, heeft het eerste Facility Management (FM)

gedeeld platform in the Cloud gebouwd waar medewerkers,

FM-teams, Property Managers en onderaannemers online met

elkaar kunnen samenwerken. Dit platform is een unieke oplossing

voor de steeds meer gecentraliseerde structuren van hedendaagse

bedrijven en de veelheid van partners.

Daarnaast lanceert Proxyclick nu de Asset Management-module,

waarmee bedrijven hun accommodatie kunnen inventariseren,

en de Service Desk voor het beheer van gepland en ongepland

technisch onderhoud. De modules werken met e-mail waarschuwingen

waardoor de communicatie efficiënt gebeurt, en gestandaardiseerde

monitoring mogelijk is.

Geoffroy De Cooman, die net gestart is bij Proxyclick om Operations

& Product Development te coördineren: “Ik ben erg blij met

mijn overstap naar dit snelgroeiend bedrijf, dat pas de kaap van

30.000 transacties per maand haalde. We willen ons volume elk

jaar blijven verdubbelen.” Voordat Geoffroy bij Proxyclick startte,

werkte hij bij The Boston Consulting Group als Senior Manager.

Proxyclick

Fernand Bernierstraat 15

1060 Brussel

T +32 2 543 19 27

www.proxyclick.be

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK


opinie

NIEUWE VOOROPZEGTERMIJNEN

De formule Claeys in vooropzeg

Voor de nieuwe ontslagregelingen kunnen we niet echt over revolutionaire veranderingen spreken. Arbeiders

zien hun vooropzegperiode wel 15% langer worden terwijl die van de bedienden met 3 à 4% verkort, maar

de kloof tussen beide statuten blijft groot. Deze vooropzegtermijnen zijn nu wettelijk vastgelegd waardoor

werkgevers en werknemers daar niet langer over kunnen onderhandelen. Dat verhoogt wel de juridische zekerheid

in geval van ontslag. De vooropzegtermijnen liggen nu op voorhand vast en kunnen dus niet meer

voor de rechtbank in vraag gesteld worden of onderwerp van discussie vormen. Wij gingen langs bij meester

Loïc Pelzer om de mening van een specialist te horen.

26

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

De nieuwe ontslagregels gelden voor werknemers

die vanaf 1 januari 2012 voor een onbepaalde

duur aangeworven worden.

De nieuwe ontslagregels gelden

voor nieuwe werkkrachten die

vanaf 1 januari 2012 voor onbepaalde

duur aangeworven worden. Dat

heeft natuurlijk wel als gevolg dat er

gedurende een bepaalde periode twee

verschillende systemen gaan bestaan.

Een studie heeft uitgewezen dat over tien

jaar nog altijd de helft van de ontslagen

personen onder het oude stelsel gaan

vallen. “Tot dan zullen deze wettelijk

vastgelegde nieuwe opzegtermijnen

ook de rechtbanken beïnvloeden. Deze

termijnen zijn immers het resultaat

van een overeenkomst tussen de sociale

partners over wat ze zelf redelijke

vooropzegtermijnen noemen. Onder

het nieuwe regime gaat er niet langer

onderhandeld worden en ik denk dat

dit zich ook gaat laten voelen voor het

oude regime. Deze nieuwe regels worden

immers de maatstaf. Aangezien er

geen onderhandelingsmarge meer is,

vermindert ook de marge waarbinnen

de uitbetaalde bedragen kunnen herzien

worden,” verduidelijkt meester Peltzer,

specialist bij Cleary Gottlieb Steen &

Hamilton LLP.

© Imagesource/Reporters

Voor arbeiders is er een matige

stijging van 15%

Een arbeider die 20 jaar in dienst is, zal

een opzegtermijn van 129 kalenderdagen

hebben, nu is dat 112. Een bediende

met dezelfde anciënniteit krijgt 750

dagen, dat is ongeveer zes maal langer!

Daarnaast bestaat er ook nog altijd de

dreiging dat er zes maanden loon moet

uitbetaald worden wegens onterecht

ontslag. Je moet dus nog altijd een goede

reden hebben om een arbeider de deur

te wijzen. De crisistoelage onder het

oude stelsel wordt vervangen door een

ontslagtoelage van de RVA. Het basisbedrag

is 1.250€ maar dat kan wijzigen

afhankelijk van het toe te passen regime

(oud of nieuw).

Een duidelijkere vooropzeg voor

bedienden

Bedienden verliezen gemiddeld 3 à 4%

van hun huidige vooropzegperiode. De

werkgever zal dus minder betalen dan

met de formule Claeys. Voor de categorie

met een inkomen lager dan 30.535 verandert

er niets. Het wettelijke minimum

van drie maanden vooropzeg per vijf

gewerkte jaren blijft hier van toepassing.

Aan de andere kant van het spectrum

vinden we de inkomens van meer dan

61.071 : de wet verplicht al sinds 1994 om

de vooropzegtermijn vast te leggen voor

de indiensttreding en om minstens het

wettelijke minimum te respecteren. Als

dit niet gebeurt, geldt het nieuwe regime

en komt er bovenop de brutoloonkost een

bijkomende bijdrage van 3%! Maar voor

de lonen tussen 30.535 € en 61.071€ zijn

er wel veranderingen en wordt de procedure

eenvoudiger. Het is niet langer

nodig om de formule Claeys te gebruiken

of om te onderhandelen of naar de rechtbank

te trekken. De periodes zijn nu wettelijk

vastgelegd. De nieuwe standaard is

een maand per jaar anciënniteit en een

wettelijk minimum van 90 dagen voor

de eerste drie jaren. Na vier jaar wordt

dat dan 120 dagen, enz. De vooropzegperiode

wordt niet langer in maanden,

maar in dagen uitgedrukt en vanaf 2014

wordt de norm 29 dagen in plaats van

30 dagen. “Het nieuwe stelsel zal dus

dicht aanleunen bij de formule Claeys.

Een recent vonnis van 7 juli 2011 van het

Grondwettelijk Hof over het verschil in

de vooropzegtermijnen van arbeiders en

bedienden – dat ondanks deze eerste stap

altijd groot blijft – gaat deze evolutie nog

versnellen. Volgens het Grondwettelijk is

dit nieuwe systeem dat op 1 januari 2012

van start gaat, legitiem tot … 8 juli 2013.

Tegen dan moet de wetgever de twee

statuten helemaal in overeenstemming

gebracht hebben! Ik sluit dan ook niet

uit dat we dan behalve een gelijkstelling

van de vooropzegperiodes ook een gelijkaardige

beslissing gaan zien waarbij

de bescherming tegen onterecht ontslag

uitgebreid wordt van de arbeiders naar

de bedienden,” besluit meester Peltzer.

Sylvie Cousin

Nouveaux délais de préavis et actualité de la

rupture de contrat de travail

Seminarie

Dinsdag 11 oktober 2011 van 14u tot 17u

BECI, Louizalaan 500 te 1050 Brussel

Loïc PELTZER, Advocaat Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

10% korting als u zich inschrijft voor 27/09/2011

Voor meer informatie of inschrijvingen: trainings@beci.be , T +32 2 643 78 19


“Ik ken Fujitsu

sinds mijn studies

in Japan, dus ik

vertrouw dat.”

Axel Enthoven,

voorzitter Enthoven Associates.

Axel Enthoven, voorzitter Enthoven Associates.

Alain Knaepen, MindQuest, Official Fujitsu Partner.

Vertrouwen is als een huis. Dat bouw je op en dat neemt zijn tijd. Axel Enthoven,

stichter en voorzitter van een gerenommeerd en wereldberoemd design bureau, werkt

al elf jaar samen met Alain Knaepen van MindQuest, een Fujitsu Partner. Aan de basis

van deze lange samenwerking ligt een wederzijds vertrouwen dat sinds zes jaar wordt

versterkt door de doordachte technologie en intelligente energie besparende

ICT toepassingen die Fujitsu biedt. Met een uitgesproken visie op duurzaam

ondernemen en als leverancier van hoogwaardige ICT oplossingen voor grote,

middelgrote en kleinere bedrijven heeft Fujitsu wereldwijd een Top 4 positie verworven.

Surf naar http://be.fujitsu.com/nl/onlinepromo wanneer u meer wilt weten over

wat Fujitsu voor u en uw bedrijf kan betekenen.

shaping tomorrow with you


opinie

© Visions/Reporters

MILIEU

Grondvervuiling:

bedrijven krijgen meer zekerheid

Sinds 1 januari 2010 is er een nieuwe ordonnantie

over de inventaris van mogelijk verontreinigde

bodems in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest. Deze ordonnantie brengt wat meer

duidelijkheid en biedt de bedrijven meer zekerheid.

Evelyne Huytebroeck, Brussels minister

voor leefmilieu: “We hebben 18.185 ‘mogelijk

verontreinigde’ bodems geïdentificeerd.

Het is de bedoeling om tegen het einde van

2013 de toestand van die percelen duidelijk te

inventariseren.”

29

Eigenaars van verontreinigde terreinen zijn niet langer verplicht

om deze te renoveren als ze deze niet zelf vervuild hebben.

Hoe kan je als bedrijf zeker zijn dat het terrein dat

je aankocht om er activiteiten uit te bouwen vrij

is van vervuiling In een stad met een industrieel

verleden zoals Brussel is dit geen nutteloze vraag. “Tot in

2004 was het zeer moeilijk om daar een antwoord op te

geven,” zegt minister van leefmilieu Evelyne Huytebroeck.

“Mijn voorganger heeft een eerste ordonnantie uitgevaardigd.

Dat was een eerste stap maar er waren wel nog een

aantal gebreken. Het belangrijkste probleem stelde zich bij

de verkoop van gronden. De koper en verkoper kwamen pas

bij de notaris te weten of het terrein (mogelijk) vervuild

was. We hebben geleerd uit deze ervaringen en hebben deze

lessen opgenomen in een nieuwe ordonnantie die in 2009

het levenslicht zag.”

Een bodeminventaris

Het belangrijkste element van de ordonnantie is de inventaris

van alle percelen in het gewest. “Leefmilieu Brussel

heeft in de archieven van het kadaster en de provincie

de geschiedenis van bijna 220.000 percelen onderzocht,”

legt de minister uit. “Daarvan hebben we er 18.185 geïdentificeerd

die ‘vermoedelijk vervuild’ zijn. Tegen het einde

van 2013 willen we de toestand van al die percelen duidelijk

inventariseren. Daarom zenden we een aangetekende

brief naar alle eigenaars of gebruikers van de gronden om

hen te melden dat hun gronden op deze lijst staan. Als zij

ons kunnen bewijzen, door archiefstukken of door een bodemonderzoek

– waarvoor er subsidies bestaan – dat hun

grond niet vervuild is, worden ze weer van deze lijst geschrapt.

Als de grond wel verontreinigd is, bestaan er twee

mogelijkheden: als de eigenaar verantwoordelijk is voor

de vervuiling moet hij de sanering zelf betalen, voor historische

verontreinigingen kan de eigenaar zich beperken

tot risicobeheersing. Dat gaat natuurlijk enkel op als het

geen zware verontreiniging betreft waarvoor er dringende

maatregelen moeten genomen worden.”

Meer zekerheid

Met deze nieuwe procedure wil men de bedrijven meer

zekerheid bieden, vooral als ze een nieuw terrein willen

kopen. Het feit of een terrein verontreinigd of vermoedelijk

verontreinigd is, is niet langer een reden om de verkoop

te verbieden. De koper en verkoper moeten wel akkoord

gaan over ieders verantwoordelijkheden en de stappen

die moeten ondernomen worden. Op deze manier wordt

er meer duidelijkheid geschapen en dat zorgt dan weer voor

meer zekerheid. “Risicobeheersing is ook een nieuwe en

cruciale toevoeging: eigenaars van verontreinigde terreinen

zijn niet langer verplicht om deze te saneren als ze niet

zelf verantwoordelijk zijn voor de vervuiling. Van zodra de

inventaris af is, zal elke potentiële koper het gewest kunnen

contacteren om informatie te vragen over het terrein

waarop hij zijn oog heeft laten vallen. Dat moet de verkoop

stimuleren en dynamiseren.”

Opwaardering van de kanaalzone

Het gewest heeft ook beslist om meer middelen vrij te maken

voor ‘Brussels Greenfields’-projecten in de kanaalzone.

“De meeste oude en zware industrie was daar gelegen. We

willen de opwaardering versnellen door (veel) subsidies

te geven aan investeringsprojecten. De bedrijven moeten

wel kunnen hardmaken dat hun project duurzaam en economisch

leefbaar is,” vervolgt de minister. “We hebben het

subsidieplafond per project opgetrokken tot 500€ per vierkante

meter en 1.500.000€ per project. De subsidies kunnen

tot 75% van de sanerings- of beheerskosten bedragen.” Een

goede reden om de meest vervuilde zone van het gewest

te saneren en de leefkwaliteit voor mens en onderneming

te verbeteren.

Frédéric Wauters

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK


toolbox

WE HEBBEN HET MEESTE GELD VERLOREN TOEN

WE HET MEESTE GELD VERDIENDEN

30

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Vóór 2008 werd er maar weinig gesproken over businessrapportering.

De zaken gingen goed en er werden andere prioriteiten gesteld dan na te

denken over rapporteringen, laat staan het te implementeren. Hoogstens

werd de brutomarge per product berekend en opgevolgd.

Omzet 110

Handelsgoederen & D/D 50

Brutomarge 60

Bezoldigingen 30

Afschrijvingen 14

Waardeverminderingen 3

Voorzieningen 3

Andere bedrijfskosten -

Bedrijfswinst 10

Door de crisis werden we genoodzaakt om te besparen.

Er werd gesnoeid in de vaste kosten, de broeksriem werd

aangehaald. Maar daarmee lossen we het probleem niet op.

We moeten analyseren welk rendement de verschillende

afdelingen, producten opbrengen, door minimaal rekening

te houden met de variabele kosten.

Omzet 110

Handelsgoederen 30

Brutomarge 80

Arbeidskosten 15

Transportkosten 10

Totaal productiekosten

25

Totaal

administratiekosten

Variabele

kosten

Studiebureau 3

Keuringskosten 2

5

30

Contributie 50

Elektriciteit 5

Afschrijvingen 14

Bedienden 10

Bestuurders 5

Waardeverm. en voorzieningen

6

Vaste kosten 40

Bedrijfsresultaat

10

Als we onze business 100 % willen kennen en begrijpen,

gaan we nog een stapje verder. In deze fase wijzen we de

vaste kosten toe aan de verschillende producten.

Omzet 110

Handelsgoederen 30

Brutomarge 80

Arbeidskosten 15

Transportkosten 10

Totaal productiekosten

25

Studiebureau 3

Keuringskosten 2

Totaal administratiekosten

5

Variabele

30

kosten

Contributie 50

Vaste toewijsbare

kosten

Resultaat

business unit

Vaste niet

toewijsbare

kosten

Bedrijfsresultaat

Elektriciteit 5

Afschrijvingen machines 7

Afschrijvingen productiehal

4

Bedienden operationeel 3

Voorzieniningen 3

Guy Van De Velde -

Partner Deloitte Accountancy

gvandevelde@deloitte.com

22

28

Afschrijvingen toonzaal 3

Bedienden administratie 7

Bestuurders 5

Waardeverminderingen 3

Meten is weten en door te rapporteren kunnen we de nietrendabele

producten opsporen. Indien mogelijk kunnen

we de productie optimaliseren. Of misschien is de enige

uitweg het artikel afstoten. De meest rendabele producten

mogen we zeker niet verwaarlozen. Van andere berekenen

we welke contributie minimaal gegenereerd moet worden

om de nodige interne organisatorische kosten te dragen.

Conclusie

Door de implementatie van een rapportering leren we

welk rendement de verschillende afdelingen opbrengen.

Zo weten we waar onze winst gegenereerd wordt.

De finaliteit is ons bedrijfsmodel aan onze huidige noden

aan te passen.

18

10


izzbox news Actualiteit over de Brusselse economie

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming

Communiceren via het Bizzbox netwerk

www.bizzbox.be’BIZZ

BOX

Dankzij 200 verdeelpunten verspreid in 390 Brusselse ondernemingen, de Bizzbox folderrekken

verspreiden de economische en institutionele informatie van de Brusselse spelers. Opgericht in

samenwerking met Beci, dit netwerk beoogt een dubbele gezamenlijke doelstelling: de betrekkingen

verstevigen tussen de instellingen in de hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten.

De rubriek Bizzbox News is bedoeld om dit doel nog verder te versterken.

Vincent Gilleman, voor Bizzbox

FOCUS: Buitenlandse investeringen en export, twee « core businesses »

die met elkaar samenhangen en die elkaar overlappen.

Vandaag is er een nieuwe kracht actief in het

Hoofdstedelijk Gewest: Brussels invest & export

Om de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest op het internationale niveau te stimuleren

zijn Brussel Export en Invest in Brussels samengesmolten

tot BRUSSELS invest & export

Een netwerk dat zich over de hele wereld uitstrekt

Deze 100% openbare dienst begeleidt vandaag buitenlandse

en Brusselse ondernemingen. Ze voert jaarlijks een

honderdtal commerciële acties en steunt daarvoor op een

netwerk van economische en handelsattachés verspreid

over alle continenten. Hun devies: Brusselse ondernemingen

op nieuwe markten lanceren en potentiële investeerders

naar Brussel halen. Sinds de fusie van de twee instellingen

is er tijdens de grote economische missies die aan

de export zijn gewijd nu ook aandacht voor buitenlandse

investeerders. Adviseurs van BRUSSELS invest & export

proberen die laatsten dan ter plaatse - in Brussel - te overhalen

om zich in de hoofdstad van Europa te vestigen. De

“Welcome package” voor kandidaten garandeert daarbij

een begeleiding op maat in een uitgeruste werkruimte die

gedurende drie maanden ter beschikking wordt gesteld.

Niet te missen: de « Contact days »

Elk jaar komen de economische en handelsattachés

naar Brussel voor contacten-ontmoetingen met Brusselse ondernemingen.

De ideale gelegenheid om exportprojecten voor te stellen en te genieten

van een persoonlijke en gratis begeleiding.

Inschrijvingen voor de “contact days” op

www.bruxellesinvestexport.be/bridge.

Info : Willy Van Waeyenberge, T 02 800 40 72,

wvanwaeyenberge@mrbc.irisnet.be.

Na de vestiging kan de investeerder nog rekenen op een

opvolging.

Twee nieuwe strategische standplaatsen

BRUSSELS invest & export wil alle export- en investeringskansen

met beide handen grijpen en daarom heeft het een

nieuwe standplaats geopend in Chennai (Madras-India),

een stad met veel diensten, waarvan de economische activiteiten

nauw aansluiten bij het Brusselse economische

weefsel. De economische en handelsattaché Kathlijn Fruithof,

die ervaring heeft opgedaan in Algiers, heeft er zopas

haar intrek genomen. Om de strategie met betrekking tot

de hightech-ontwikkelingen te versterken, maakt BRUS-

SELS invest & export aanstalten om een standplaats dichtbij

Los Angeles in de Silicon Valley te openen. High-tech

neemt immers een steeds belangrijkere plaats in in de informatie-

en communicatietechnologie, in de gezondheid

en biotechnologie of in het milieu. De keuze voor deze zeer

dynamische omgeving geeft duidelijk aan dat BRUSSELS

invest & export te allen prijze de Brussels troeven wil uitspelen.

BRUSSELS invest & export

T 02 800 40 00

infos@brussels-export.irisnet.be

www.brusselsinvestexport.be

Nuttige tips: Voordeeltarieven voor BECI-leden

Dat de leden van BECI tal van voordelen aangeboden krijgen, dat wist u natuurlijk al. Maar weet

u ook dat u kunt genieten van voordeeltarieven binnen het BIZZBOX netwerk

Bizzbox is een displaynetwerk waarmee u uw project of bedrijf in de kijker kunt zetten in het

Brussels Gewest door middel van een flyer, een affiche, een tijdschrift… Zo krijgt u een plaastje in

bedrijven en businesscentra en bereikt u elke dag meer dan 15.000 mensen !

Als partner van BIZZBOX stelt BECI alle voordelen van dit netwerk voor op z’n site. Efficiënt,

origineel, financieel heel toegankelijk en bereikbaar in een klik : www.bizzbox.be

BIZZBOX IS ER OOK

AANWEZIG!

Een Bizzbox folderrek in uw

onderneming

Communiceren via het Bizzbox netwerk

02.345.74.55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN.

COMMUNICEREN.

De ondernemingen

hebben eindelijk hun eigen netwerk.


Print & Mail

Offset printing

Digital printing

Enveloping

Competitive postal rates

DocuStream

Printing flow management

Webportal & WebServices

Print on Demand

Packaging

Wrapping

Displays

Various handlings

e-Solutions

Order management via internet - e-Picking

Data management

Scanning & archiving of documents

Processing saving coupons

The difference, your partner

Chaussée de Gand 1434 Gentsesteenweg - Bruxelles 1082 Brussel - TEL +32 2 464 26 11 - FAX +32 2 464 26 40 - info@manufast.be - www.manufast.be


Facility Management

& Outsourcing

Kleinere kantoren en tevreden werknemers 33

Document Management :

Cloud Computing komt

in zicht tegen 2012-2013 38

Facility Management: Het sleutelwoord

De algemene kosten verlagen 40

Total Waste Management:

Een tweede leven voor ons afval 42

DOSSIER

KANTOREN: OCCUPATION COST INDEX

De mediaankost per werkpost bedraagt tegenwoordig 11.800€ per jaar. Dat blijkt uit de laatste

uitgave van de jaarlijkse studie van AOS Studley. De kosten zijn in 2010 met 0,38% gestegen ten

opzichte van het vorige jaar maar voor volgend jaar is er beter nieuws: de kosten gaan omlaag!

De mediaankost per werkpost bedraagt tegenwoordig

11.800€ per jaar. Dat blijkt uit de laatste uitgave

van de jaarlijkse studie van AOS Studley. De

kosten zijn in 2010 met 0,38% gestegen ten opzichte van

het vorige jaar maar voor volgend jaar is er beter nieuws:

de kosten gaan omlaag!Dit fenomeen kan verklaard worden

door verschillende tendensen die van richting veranderen.

Binnenkort is er voor elke werknemer minder dan

één werkpost voorzien. Over tien jaar moet homeworking

in alle bedrijven mogelijk zijn. We spraken met de verantwoordelijken

van AOS Studley over de studie (2010)

en de toekomstperspectieven.

Kleinere kantoren

en tevreden werknemers

33

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

“Binnenkort is er voor elke werknemer minder dan één werkpost voorzien.

Over tien jaar moet homeworking in alle bedrijven mogelijk zijn.”

“De Occupation Cost Index geeft de mediaankost voor het

gebruik van een doorsnee werkpost weer. Veel bedrijven

willen hun werkingskosten verminderen en het vastgoed

maakt daar een groot deel van uit. We hebben alle resultaten

van de missies die we voor onze klanten uitvoeren

in een database gestoken en sinds 2006 gebruiken we die

om de OCI te berekenen,” verduidelijkt Jan Lecompte, Managing

Director van AOS Studley. Dit bedrijf geeft raad en

verstrekt diensten voor de optimalisatie van werkruimtes.

De mediaankost per werkpost bedraagt tegenwoordig 11.800€ per jaar.


dossier

Facility Management & Outsourcing

34

Veel bedrijven willen hun werkingskosten verminderen

en het vastgoed maakt daar een groot deel van uit.

© Reporters/PhotoAlto

de activiteit. Desksharing – minder

oppervlakte, flexibeler, en dus minder

interne verhuizingen – en het hergebruiken

van kantoormeubilair verminderen

ook de kosten voor de post

‘ressources & facilities’ (19% van de

OCI). Ook de tendens om het Facility

Management (4% van de OCI) volledig

te outsourcen bij een beperkt aantal

leveranciers laat doe om de kosten te

verminderen door de teams en aankopen

bij enkele specialisten te centraliseren.

Is er dan geen risico om de

controle uit handen te geven “Niet als

je uitvoering en kwaliteitscontrole opsplitst

en de concurrentie laat spelen. Je

kan dan echte mooie schaalvoordelen

behalen,” raadt de verantwoordelijke

van AOS Studley ons nog aan.

Sylvie Cousin

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

De limieten van de OCI

De OCI is op zich geen indicator. Het

is een referentie om de kosten te analyseren

en zo pistes uit te werken om

deze te optimaliseren. Mobiliteitskosten

zijn hierin niet opgenomen omdat

er, volgens de verantwoordelijke, verschillende

soorten mobiliteit bestaan

(privé-transport, openbaar vervoer,…).

Met parkeerruimte wordt er wel rekening

gehouden. De bereikbaarheid van

het bedrijf is al opgenomen in de prijs

per vierkante meter en kan variëren

door de regionale taksen.

“Een verhuizing is een geschikte

kans om het aantal werkposten te

verminderen. De leegstand op de

kantoormarkt doet de prijzen al

dalen en ook dit fenomeen gaat in

de toekomst de kost van de ‘accommodations’

doen dalen.”

Kosten optimaliseren

De werkruimte verkleint: we stellen

vast dat veel bedrijven 1,2 werkposten

hebben per voltijds equivalent. Dit gemiddelde

zou binnenkort naar 0,7 of

0,8 moeten evolueren. De reden “De

werkposten werden gemiddeld maar

“De werkruimte verkleint: we stellen vast dat veel bedrijven 1,2

werkposten hebben per voltijds equivalent. Dit gemiddelde zou

binnenkort naar 0,7 of 0,8 moeten evolueren.”

voor 60% gebruikt en voldeden maar

voor 30% van de werknemers,” legt Lecompte

ons uit. “Het aantal m² gaat dalen

door homeworking. Over het algemeen

is een verhuizing een geschikte

kans om het aantal werkposten te

verminderen. De leegstand op de kantoormarkt

doet de prijzen al dalen en

ook dit fenomeen gaat in de toekomst

de kost van de ‘accommodations’ doen

dalen. Dit is het belangrijkste deel (41%)

uit de OCI. In 2010 steeg de kostprijs

daarvan nog met 0,65% door de automatische

indexering van de huurprijzen.”

Maar om homeworking mogelijk

te maken, zijn er wel investeringen nodig

(laptop, internet, videoconferenties,

enz.). De lichte stijging van vorig jaar

is verklaarbaar door de vertraging als

gevolg van de crisis. “Maar over 3 à 5

jaar moet de IT-kost (35% van de OCI)

met ongeveer 15% kunnen dalen door

het gebruik van Cloud Computing,”

voorziet de specialist.

Nog een wijzigende tendens is het

kantoor zelf. Vroeger was dit vooral

gelinkt aan het prestige van de functie,

nu staat die meer in functie van

Minder aanvragen

voor vervroegd

pensioen en

deeltijds werken

bij de RSZ

De binnen 18 maanden voorziene verhuizing

is voor de RSZ ook het begin

van een nieuw werkconcept. Iedereen

kiest zelf zijn werkplaats en werkuren op

voorwaarde dat het werk gedaan wordt.

Daardoor moest natuurlijk ook het beheer

van de teams veranderen. “Volgens Selor,

dat de aanwervingen voor de overheid

doet, draagt de FOD Sociale Zekerheid de

voorkeur van de jongeren weg. Dat komt

door het imago van een moderne administratie

die haar werknemers moderne

infrastructuur aanbiedt. Tegenwoordig

zoeken de privé-ondernemingen hun inspiratie

bij de overheidsinstellingen! En terecht,

want bij de RSZ hebben ze het aantal

aanvragen voor vervroegd pensioen en

deeltijds werk zien afnemen…


THE BOSTON CONSULTING GROUP - KEIZERINLAAN 13, B-1000 BRUSSEL - PHOTO: MARC DETIFFE - COPYWRITER: VINCENT LENS - GRAPHIC DESIGN: GLOBAL-DPM JOHANNA FISCHER

global

give space a new dimension

design project & facility management

De ontwikkeling van uw bedrijf gaat over uw mogelijkheid om aan te passen aan verandering. Welke werkwijze

biedt de meeste flexibiliteit Hoe uw ploegen op de meest duurzame manier organiseren Welke inrichtingen en

technologieën zijn geschikt om uw rendabiliteit te stimuleren GLOBAL nodigt u uit om uw organisatorische aanpak

grondig te herzien. Om de groei van uw burelen nog meer te stimuleren, vandaag en in de toekomst.

WWW.GLOBAL-DPM.BE / STEVEN VALKENIERS +32 (0)475 83 06 23 / PHILIPPE JANSSENS +32 (0)474 97 55 07


dossier

Facility Management & Outsourcing

DOCUMENT MANAGEMENT

Cloud Computing komt

in zicht tegen 2012-2013

Bedrijven hebben twee soorten rijkdom die ze moeten bijhouden: hun werknemers en de gegevens die ze

verzamelen en opslaan. Maar vooraleer ze zich laten overspoelen door deze moeilijk te beheersen informatie

moeten de ondernemingen eerst eens nadenken over hoe ze die kunnen comprimeren. Ruimte is

immers duur. Zal de – ondertussen al welbekende – cloud weer als DE oplossing uit de bus komen Dat is

zeker een tendens maar volgens sommigen is het op dit ogenblik nog altijd niet echt realistisch.

36

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

De hoeveelheden digitale informatie

en documenten nemen exponentieel

toe.

Bedrijven die erin slagen om de verwerking

en het gebruik ervan te optimaliseren,

zullen op een groot competitief

voordeel kunnen rekenen. De rekenkracht

van de processoren en de opslagcapaciteit

gaan aanzienlijk groeien. Ook in de

datacenters gaan de kosten vanzelf dalen

maar dat wil niet zeggen dat dit eeuwig

goedkoper gaat worden.

De technologie evolueert daarnaast ook zo

snel dat de harde schijven binnenkort een

zetabyte aan ruimte gaan hebben. Informatica

‘as an utility’ zal dan ook goedkoper

worden dan als je het in eigen beheer

houdt. Bovendien zal het ook onmogelijk

worden om alle nodige kennis te verzamelen

en te updaten als het niet je beroep is.

Als je concurrentieel wilt blijven, bestaat

de uitdaging eruit om de informatica-infrastructuur

te optimaliseren en op een

intelligente manier in servercapaciteit te

In de USA gebruiken al 35% van

de KMO’s cloud-computing diensten.

investeren. De tendens is om niet meer in

‘on site’ infrastructuur te investeren maar

alles in de cloud te externaliseren.

Zeker voor KMO’s is dat een echte oplossing.

Net zoals je voor diensten betaalt,

wordt dit dan een ‘consumable’, zoals

elektriciteit, die je aankoopt in functie van

de servercapaciteit die je op een bepaald

ogenblik nodig hebt (Cost per Unit). In de

USA gebruiken al 35% van de KMO’s cloudcomputing

diensten.

Cloud Computing en Document

Management

John Myklebust, Director Datacenter Services

van Belgacom: “Op dit ogenblik is het

al mogelijk om analoge documenten te digitaliseren

en op te slaan in databases. Dat

werkt ook in de cloud en het is bovendien

ideaal om schaalvoordelen te verwezenlijken.

Je kan de kosten immers verdelen

tussen een groot aantal klanten. Daarna

moet je natuurlijk de documenten wel

nog terugvinden en er blijvend toegang

tot hebben. Daarvoor is een duurzame

standaard zoals het pdf-formaat nodig. Op

dit ogenblik blijft dit nog een uitdaging.

De intelligentie om fijnmazig te kunnen

zoeken, niet alleen op de bestandsnamen

maar ook in de inhoud, moet ook in volume

meetbaar zijn vooraleer het in de

cloud kan gebruikt worden. De diskruimte

wordt immers ‘virtueel’ terwijl de toegang

ertoe automatisch beheerd wordt in functie

van de benodigde volumes zonder dat

er mensen bij te pas komen.

” De verantwoordelijke van Belgacom

vindt dat de huidige oplossingen nog

niet bevredigend zijn. Er bestaan wel

pilootprojecten en over een of twee jaar

moeten er echte datacenters (met een

laagje business intelligentie) in de cloud

aangeboden worden. Wat denken ze bij

Microsoft “Het zoeken in heel complexe

documenten werkt al.

Daarvoor worden metagegevens geautomatiseerd.

Dat kan hand in hand gaan met

collaborative fonctions. Maar om echt performant

te zijn heeft een geoptimaliseerde

search engine toch lokale applicaties

nodig. Kijk maar naar specifieke zoekscenario’s

op websites met veel content

zoals de FET,” bevestigt Annelies Bulkens.

Zij is bij Microsoft verantwoordelijk voor

de ‘Office 365-strategie’. “Maar onze huidige

oplossingen brengen bepaalde programma’s

wel binnen handbereik terwijl

die voordien enkel voor grote bedrijven

voorbehouden waren. Deze maken het ook

mogelijk om goedkoper samen te werken

met personeel buiten de bedrijfsmuren.

82% van de middelgrote bedrijven hebben

medewerkers die op verschillende plaatsen

actief zijn. Soms zijn ze ook mobiel en

dat maakt het moeilijk om documenten te

openen.” Voo is zo’n voorbeeld. “Het bedrijf

ontstond uit verschillende fusies en had

binnen de holding Tecteo geen enkel gemeenschappelijk

platform. Dankzij cloud


dossier Facility Management & Outsourcing

“De veiligheid is inderdaad een heikel punt: Je hebt geen

enkele garantie voor de confidentialiteit of zelfs maar de

beschikbaarheid van de gegevens. Vaak merken we dat er

geen enkele transparantie is.”

computing hebben we hen van de ene

op de andere dag een document management

en samenwerkingsplatform

kunnen aanbieden,” horen we nog bij

Microsoft.

We moeten wel nog verduidelijken

dat Microsoft Sharepoint Online enkel

werkt met al gedigitaliseerde documenten.

Digitaliseren of scannen van

bestaande documenten maakt geen

deel uit van dit beroep. Deze fysieke

activiteiten gebeuren per definitie in

een voor de klant bestemde ruimte die

niet met anderen gedeeld kan worden.

Dit kan dus geen deel uitmaken van

de cloud. De digitale opslaginfrastructuur

kan natuurlijk wel met anderen

André Rooms van Merak,

specialist in fysieke en digitale archivering

gedeeld worden. “Om compatibele

oplossingen te maken en een volledige

chain aan te bieden, werken we

samen met partners aan integratieprogramma’s.

IRIS doet bijvoorbeeld

aan optische herkenning en slaat de

gegevens in de cloud of de op de infrastructuur

van de klant op,” besluit

Annelies Bulkens (Microsoft).

Voordelen van de cloud

De kostprijs is niet het enige criterium

waarmee je rekening moet houden,

zelfs als dit de reden is waarom velen

hiervoor kiezen. Maar het is toch

de moeite om even te vergelijken:

een in de cloud gedeelde Microsoft

SharePoint-omgeving vind je al vanaf

5,25€ per werknemer per maand.

De licentie, de server, de opslag, de

elektriciteit en het onderhoud zouden

veel meer kosten. KMO’s maken niet

altijd back-ups, en zelfs als ze het doen

hebben ze deze nog nooit uitgetest.

Het is nochtans essentieel om data te

kunnen recupereren…

Het voordeel is “een duidelijk

zakelijk voordeel. Je kiest in functie

van de evolutie van je noden welke

servercapaciteit je nodig hebt. Het is

heel flexibel,” zegt John Myklebust

(Belgacom). Het is ook mogelijk

om verschillende omgevingen

te combineren. Bedrijfskritische

toepassingen kan je bij jou houden

terwijl andere naar de cloud gaan.

Dat kan dankzij hybride toepassingen

zoals Belgacom die aanbiedt. DAAS of

Desktop As a Service laat toe om via

een terminal toegang te krijgen tot een

extern datacenter.

37

Mireille past u perfect !

Wasserijservice, ISO-gecertificeerd

en met RABC-attest

268 soorten werkkledij met of

zonder magazijnfunctie

Werkschoenen met of zonder

recyclageservice

Werkhandschoenen en andere

beschermingsmiddelen

Hygiëne voor garage, werkplaats

en kantoor

Schoonloopmatten, roostermatten

en imagotapijten

Brusselsesteenweg 177 - 1785 Merchtem

T 02/460 00 11 - F 02/460 58 85

P. Paquaylaan 186 - 3550 Heusden-Zolder

T 011/57 11 22 - F 011/57 11 39

sales@mireille.be www.mireille.be


edrijfsprofiel

38

EXTRALEGALE VOORDELEN

De elektronische maaltijdcheque

ziet het daglicht

Je gaat door de invoering van de elektronische

maaltijdcheque geen boterham

minder eten maar het is wel een grote

vooruitgang. De werkgever geeft de

uitgever opdracht om de rekening van

de werknemers te spijzen die dat dankzij

een kaart weer kunnen gebruiken

om voeding te kopen. En doordat de

bedrijven niet langer cheques moeten

verdelen sparen ze heel wat tijd uit.

Sodexo bracht een pilootproject in het

Erasmusziekenhuis tot een goed einde.

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

De Sodexo Card is eenvoudig in gebruik..

Het ziekenhuis had sinds 2009 haar ondernemingsraad

op de hoogte gehouden van de evoluties ter

zake. In maart 2011 werd de vakbondsafvaardiging

uitgenodigd voor de lancering van een pilootproject. Het

betrokken personeel kreeg meer uitleg tijdens infosessies.

Deelname aan deze test was vrijwillig maar toch deden 700

van 2600 personeelsleden mee. Erusmus beschouwt dit als

een succes. Tijdens de eerste fase kregen de werknemers elke

maand vijf elektronische maaltijdcheques op een Sodexo

Card. Deze konden ze binnen de muren van de instelling

gebruiken om in het bedrijfsrestaurant te eten of om iets te

kopen in een van de handelszaken in de galerij. Voor Annie

Berlier, HR directrice van het Erasmusziekenhuis, is het nog

te vroeg om over een algemene invoering te spreken. Eerst

moet er nog met de sociale partners gedebatteerd worden

over de definitieve kaart. “Maar het is natuurlijk wel al een

mooie stap voorwaarts en ik zou het jammer vinden om

niet op hetzelfde elan verder te gaan.”

Aanvaard door de werknemers

“Het personeel heeft de kaart positief onthaald. Na een

eerste inloopperiode willen de meesten deze behouden.

Bijna alle gebruikers hebben al een bankkaart en voor hen

is het al een dagelijkse gewoonte om deze te gebruiken. De

kaart vormt voor hen dus geen drempel.” De Sodexo Card

is eenvoudig in gebruik: ze is net zoals een bankkaart beveiligd

en heeft ook een aantal functies om de rekening te

kunnen beheren.

Verteerbaarder voor de werkgevers

“Het beheer van deze sociale voordelen moet zo snel en

eenvoudig mogelijk gebeuren,” zegt Annie Berlier. Voor

het ziekenhuis vormen de elektronische maaltijdcheques

een enorme tijdswinst. De verdeling ervan is immers geen

echte HR-activiteit… “Per maand gaan we op de verdeling

ervan vier dagen werk besparen. Bovendien zijn dat geen

aaneengesloten dagen waardoor het niet echt efficiënt

verloopt. En dan hebben we ook nog personeel dat enkel

’s nachts werkt…”

Goede informatie is belangrijk

“Je moet opletten als je raakt aan de voordelen van de

werknemers” raadt ze aan. “Je moet naar hen luisteren. Zo

was er een vals gerucht dat er op de kaart een taks zou

geheven worden… Het succes wordt ook deels verklaard

door de vele informatiesessies. Sodexo-specialisten gaven

kleine groepjes uitleg over de legale en technische aspecten.”

Eigenlijk verandert er niets

De overstap op een kaart verandert niets aan de voordelen

en voorwaarden waaronder de maaltijdcheques uitgereikt

worden. Het is nog altijd een van de meest gewaardeerde

extralegale voordelen. Als historische speler gaat Sodexo

papieren en elektronische cheques aanbieden. De kaart

gaat in een gelijkaardig netwerk als de traditionele cheques

gebruikt kunnen worden en zal bovendien maximaal beveiligd

zijn met een pin-code en een Card Stop-nummer.

Meer info: www.sodexocard.be


dossier Facility Management & Outsourcing

Over twee jaar moeten er echte datacenters

(met een laagje business intelligentie) in de cloud

aangeboden worden.

Aandachtspunten

Welke raad heb je nodig vooraleer je je waagt aan de cloud

Vertrouwen is heel belangrijk. Wie kan je verzekeren dat de

opslag correct gebeurt en dat de leverancier gaat blijven

bestaan Dat je altijd toegang tot je gegevens gaat hebben

“Beeld je in dat je van service provider wilt veranderen.

Dan moet je al je informatie weghalen bij een leverancier

om die naar een andere over te hevelen. Op lange termijn

kan dat een beperking vormen. Je moet de verbanden

tussen de toepassingen kunnen behouden en waar moet

je ondertussen al die informatie opslaan” waarschuwt

John Myklebust (Belgacom).De prijs wordt gedekt door

verschillende diensten. Bij een lage prijs zijn er zeker

dingen die niet gegarandeerd zijn. Zelfs de Amazon cloud

is plat gegaan, je kan dus best een backup plan eisen. Als

de diensten gratis zijn, betaal je misschien wel een prijs op

het vlak van privacy. De gegevens zouden wel eens voor

commerciële doeleinden kunnen gebruikt worden. “Als ik

betaal, kan ik ook eisen dat het contract nageleefd wordt.

Maar wie gaat de service provider tegenhouden als hij je

gegevens inpikt in ruil voor zijn gratis diensten

” voegt J. Myklebust (Belgacom) er nog aan toe. Je kan

dus maar beter nog eens je idee over veiligheid opnieuw

bekijken. Voor André Rooms van Merak (een gecertifieerde

ISO/IEC 27001 specialist in fysieke en digitale archivering)

is veiligheid inderdaad een heikel punt: “Je hebt geen

enkele garantie voor de confidentialiteit of zelfs maar de

beschikbaarheid van de gegevens. Vaak merken we dat er

geen enkele transparantie is.”Volgens Microsoft vindt 52%

van de KMO’s dat IT-veiligheid hun grootste prioriteit is…

Sylvie Cousin

39


dossier

Facility Management & Outsourcing

FACILITY MANAGEMENT

40

Outsourcing: meer

professionaliteit voor minder geld.

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Het sleutelwoord

De algemene kosten verlagen

Het Facility Management moet in deze krimpende markt andere diensten aanbieden. Tegenwoordig

wordt er naar absolute efficiëntie gezocht. Volgens Facilicom heeft in Nederland

al 80% van de ondernemingen deze dienst geoutsourcet maar in België komt dit niet echt

van de grond. De voordelen gaan nochtans veel verder dan het puur financiële. De sector krijgt

ook nog met andere zorgen te maken zoals de groene golf en aangenamere werkruimtes.

Deze laatste moeten het personeel aan het bedrijf binden door de nadruk op de omgeving te

leggen in plaats van op het salaris. Een overzicht van de nieuwe uitdagingen.

Moduleerbare

bedrijfsruimte

13.900 m 2 te huur

vanaf 60 €/m 2 /jaar

Betere energieprestaties

dan bij nieuwbouw

+32 2 422 51 51

commercial@gomb.be


dossier Facility Management & Outsourcing

Veel bedrijven zijn hun bedrijfsoppervlakte

aan het verminderen

om hun werkingskosten

te verlagen. De markt staat onder druk:

grootkeukens worden vervangen door

milieuvriendelijkere werkplaatsen,

het schoonmaakpersoneel gaat eenmaal

per week langs i.p.v. elke dag,

bedrijfswagens zijn nog altijd zeer

gewild maar worden vaak kleiner…

Outsourcing: meer

professionaliteit voor minder

geld

Het lijkt voor de hand liggend dat bedrijven

het moeilijker hebben om de

markt en haar innovaties te volgen als

het niet om hun core business gaat.

Full outsourcing zou 15% goedkoper

zijn, horen we bij Facilicom.

Dan houden we nog niet eens rekening

met de synergiën tussen de

diensten en de winsten die gemaakt

kunnen worden als deze allemaal in

handen van een bedrijf gecentraliseerd

worden.

Door Service Level Agreements in het

contract op te nemen, kunnen we de

outsourcer geruststellen. Maar dat is

niet alles. Schoonmaakpersoneel dat

voor rekening van een bank de kantoren

reinigt, valt onder het Paritair

Comité van hun werkgever. Het is

niet logisch dat ze recht hebben op

werkvoorwaarden, uurroosters en

voordelen van een sector die eigenlijk

niet die van hen is. Als outsourcing

aan belang wint, gaan ze ongetwijfeld

terechtkomen bij het PC van hun sector

en die is beter afgestemd op hun

prestaties en diensten.

Nood aan flexibiliteit

“Dat is het grootste voordeel dat onze

klanten zien in outsourcing,” zegt

Claudine Decorte, Algemeen Directeur

Facility Solutions bij Facilicom.

“Voorzie je een lange interne reorganisatieperiode

Heb je tijdelijk een team van 5 personen

nodig

Ben je op zoek naar verhuisspecialisten

Als je deze niet in de interimsector

vindt, wat doe je dan met hen als de

verhuisperiode achter de rug is Als

je dat uitbesteedt, wordt dit probleem

doorgeschoven naar de dienstenleverancier.

Zij zijn beter bemand en kunnen

beter omgaan met plotse pieken

in de vraag.”

Werknemers zijn kritischer

Facilicom kan dankzij haar filialen

instaan voor de hele Facility Management-keten.

Het bedrijf verbindt

zich er ten opzichte van haar klanten

toe om hun energieverbruik te helpen

verminderen. “Wij maken een energiediagnose.

De meeste bedrijven

zijn zich niet bewust van de nieuwe

houding die ze moeten aanleren en

ze begrijpen ook niet altijd hun facturen.

Wij gidsen hen naar interessantere

energieaankopen,” benadrukt

C. Decorte. Uit de onderzoeken van

Facilicom blijkt dat de werknemers

een beter evenwicht zoeken: groenere

wagens maken bijvoorbeeld deel uit

van hun huidige verwachtingen. "We

horen zeggen dat de overheid een op

de drie wagens betaalt. Dat is goed:

het is een andere vorm van loon die

aantrekkelijker is voor de werknemer.

Het is een goed element om hen te motiveren

maar het helpt de CO2-afdruk

niet verkleinen. Thuiswerken en meer

cash, of kleinere wagens, zijn volgens

mij een interessante optie,” besluit de

verantwoordelijke van Facilicom..

Sylvie Cousin

41

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK


dossier

Facility Management & Outsourcing

TOTAL WASTE MANAGEMENT

Een tweede leven voor ons afval

De prijzen voor energie en grondstoffen gaan omhoog. De kosten om het afval kwijt te geraken

vormen ook een milieuvraagstuk. Hoe kan je een positieve evolutie opstarten Dankzij de kringloopeconomie

krijgt ons afval een tweede leven. Het kan als secundaire materie in de productie

gebruikt worden. Het afval is dan niet langer afgeschreven maar begint een nieuwe levenscyclus.

Maar hoe kan je zoiets in de praktijk brengen

42

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

We hebben met verschillende

uitdagingen te maken. We

moeten onze CO2-uitstoot

verminderen, de grondstoffen nemen

af en we moeten dus alternatieven vinden.

Hoe gaan we anders plastic maken

als er geen aardolie meer beschikbaar is

Alternatieve bronnen

“In België wordt 70% van het door de gemeentes

opgehaalde afval gesorteerd en

is dus recycleerbaar,” horen we bij het

BIM. In een kringloopeconomie is selectief

ingehaald afval recycleerbaar.

Het wordt daarna als secundaire grondstof

in een kortere fabricageketen geïnjecteerd:

op deze manier moet de grondstof

niet langer uit de grond gehaald worden

en moet het afval ook niet gestort worden.

Bovendien wordt er ook heel wat

CO2-uitstoot vermeden. “Tegenwoordig

wordt 80% van het glas aan de bron gesorteerd.

Per kg gerecycleerd glas sparen

In een kringloopeconomie is selectief

ingehaald afval recycleerbaar..

we 1,4 kg grondstof uit,” zegt mevrouw

Joncheere. Zij is Managing Director van

Sita, het grootste recyclagebedrijf in ons

land.

Daarnaast moeten we onze grondstoffen

niet langer elders zoeken. Afval is een

direct toegankelijke en dichtbij gelegen

bron. Een blikje vergt 20 maal minder

energie als we de grondstof niet in Peru

uit de grond moeten halen vertelde men

ons bij het BIM. Is zero-afval een optie

Misschien niet op korte termijn maar

twintig jaar geleden recycleerden we 6 à

7 maal minder dan tegenwoordig. De prijzen

hielden toen ook nog geen rekening

met de kosten voor afvalverwerking.

Door dat te belasten is recycling veel

interessanter geworden.

Grondstoffen op secundaire

markten te kopen

Gemengd afval is duur. Het moet eerst

gesorteerd worden vooraleer het

recycleerbaar wordt en de interesse van

eventuele kopers kan opwekken. “Grote

producenten gebruiken hoe langer hoe

vaker hun eigen afval opnieuw in hun

eigen productieketen.

Er komt een nieuwe markt aanzetten

voor de recyclage van materialen uit

afval en wij worden gevraagd om daaraan

mee te doen,” zegt de verantwoordelijke

van Sita dat de hele waardeketen

verticaal integreert.

“Wij denken samen met de fabrikanten

na over het ontwerp van ecodesignprodukten

om zo het afval weer in de

productieketen te kunnen gebruiken.

Industriële producenten bieden we een

CO2-scan aan om hun sorteringsprocedures

te optimaliseren en commerciële

bedrijven stimuleren we om ook in de

kantoren het afval te sorteren,” voegt ze

er nog aan toe. In het Deense Kalundborg

werd een experiment met ‘industriële

symbiose’ uitgevoerd. Het principe bestaat

eruit dat er tussen buurbedrijven

onderlinge verbanden gecreëerd worden.

Het afval van de ene wordt zo een

grondstof voor de productie van een ander

bedrijf. In België bestaat er op federaal

niveau al een afvalbeurs om aanbod

en vraag op elkaar af te stemmen.

Oplossingen voor stijgende

energieprijzen

Afvalverbranding laat toe om elektriciteit

op te wekken. Sita heeft 50 sites

waarvan de helft afval recycleert of aan

energieopwekking doet.

Ellen Joncheere: “bij Sleco valoriseren

we 400.000 ton afval en we halen daar

elektriciteit voor 70.000 gezinnen uit.

Uit organisch afval kunnen we biomethaangas

winnen.”

“Maar op deze manier wordt de grondstof

wel vernietigd en moeten we elders

nieuwe grondstoffen zoeken,” antwoordt

men wel bij het BIM.

Sylvie Cousin


Wanneer laat u uw polissen

checken Voordat uw zaak in rook

opgaat Of erna

Vraag een risico-analyse bij uw KBC-verzekeringsagent.

Er zijn twee momenten waarop de meeste ondernemers hun verzekeringen bekijken. Bij het

afsluiten ervan en wanneer er iets voorvalt. En daartussen zitten soms jaren. Jaren van groei, uitbreiding,

nieuwe installaties of nieuwe aanwervingen. En al te vaak zijn de polissen niet meegegroeit.

Wacht dus niet tot het te laat is. Laat uw verzekeringsportefeuille screenen door uw KBC-verzekeringsagent.

Hij kijkt niet alleen of uw polissen up-to-date zijn, maar maakt ook een grondige

risico-analyse van uw zaak. Daarbij profiteert u optimaal van zijn kennis van preventiebeleid. Het

is dus nooit te vroeg om een afspraak te maken.

KBC. Wij spreken uw taal.

www.dubbeledekking.be


Dossier Energie

Elektriciteit:

zitten we binnenkort zonder stroom 45

Energiebeleid in België:

Investeren moeten we en wel nu! 50

BECI Platform Duurzaam Ondernemen,

een ontmoetingsplaats voor KMO’s

en leveranciers van groene oplossingen 51

DOSSIER

ELEKTRICITEIT

Zitten we binnenkort

zonder stroom

Om kernenergie te vervangen zijn nieuwe projecten noodzakelijk. Maar deze laten op zich wachten en

dat zou vanaf 2015 bevoorradingsproblemen kunnen veroorzaken. Ondertussen blijkt ook hernieuwbare

energie geen valabel alternatief te vormen voor fossiele energie. De productie is immers niet stabiel

genoeg.

Meer dan de helft (53%) van de Belgische

elektriciteit is afkomstig van de nucleaire

sector.

Om kernenergie te vervangen zijn

nieuwe projecten noodzakelijk.

Maar deze laten op zich wachten

en dat zou vanaf 2015 bevoorradingsproblemen

kunnen veroorzaken. Ondertussen

blijkt ook hernieuwbare energie

geen valabel alternatief te vormen voor

fossiele energie. De productie is immers

niet stabiel genoeg.In België vinden we

het normaal dat er altijd stroom is. We

drukken de lichtknop in zonder er bij stil

te staan dat het een onmisbare energiebron

is voor onze moderne samenleving.

Maar wat als de stroomlevering plots zou

beginnen haperenIn 2000 en 2001 had

Californië met een aantal grootschalige

stroompannes te maken. In ons land

lijkt zoiets onwaarschijnlijk omdat we

behalve op onze eigen productie ook op

de buurlanden kunnen rekenen.Het is

dus mogelijk om tijdelijke productietekorten

op te vangen door elektriciteit te

importeren. Maar onzekerheid bedreigt

de Belgische productiecapaciteit: de discussies

over de kernuitstap.Meer dan de

helft (53%) van de Belgische elektriciteit

is afkomstig van de nucleaire sector. Welke

gevolgen zal de voor 2015 voorziene

sluiting van drie van de zeven centrales

(vier in Doel en 3 in Tihange) hebben

45

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

© Eric Herchaft/Reporters


dossier

Energie

Isolatie:

een andere manier om de energiecrisis op te lossen

46

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Energieverbruik kost niet alleen veel geld, het is door de uitstoot van broeikasgassen

ook slecht voor het klimaat. Daarom hebben de meeste geïndustrialiseerde

landen zich ertoe verbonden om hun CO2-uitstoot te verminderen. In het Brussels

Gewest wil men dankzij het ‘Regionaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling’ de

uitstoot met 30% verminderen tijdens de periode 1990-2025.

Daarvoor zijn de gebouwen prioritair. Zij zorgen immers voor 63% van de uitstoot

in het gewest. De woningen zijn over het algemeen slecht geïsoleerd en veroorzaken

zo twee derden van deze vervuiling.

Er staan grote bedragen op het spel: volgens het kabinet Huytebroeck (Leefmilieu,

Stadsvernieuwing) bedraagt de jaarlijkse energiefactuur voor het gewest een

slordige 2,3 miljard euro: 918 miljoen voor huisvesting, 666 miljoen transport,

652 miljoen voor de tertiaire sector en 53 miljoen voor de industrie.

De Brusselse regering heeft al een hele reeks acties ondernomen: bewustmakingscampagnes,

energiepremies (68 miljoen euro), openbare gebouwen, enz.

Volgens het kabinet zijn de resultaten aanmoedigend. In vergelijking met 1990

verbruiken we 10% meer energie maar ligt de CO2-uitstoot al 1,5% lager dan de

Kyoto-doelstellingen. Per woning is het verbruik zelfs terug naar het niveau van

1990 gezakt door de daling van 12% die tussen 2004 en 2008 werd opgetekend.

De CO2-uitstoot zelf ligt al 7% onder het niveau van 1990 terwijl de bevolking in

diezelfde periode met 9% toenam.

“Dat betekent dat er 1.500 à 2.000 megawatt

van de bestaande 15.000 gaat verdwijnen.”

waarschuwt energiespecialist en senior

manager van SIA Partners Benoît Aubard.

“Deze politieke onzekerheid is negatief voor

de investeringen in het productiepark. Bovendien

zijn de prijzen ook niet hoog genoeg

om windenergie op het land of voor de kust

te doen boomen.”

Hernieuwbare energie: een extraatje

We moeten ons niets wijsmaken: zelfs met

hoge prijzen of een veel betere technologie

Het kerndebat is nog niet afgelopen. De catastrofe in het

Japanse Fukushima heeft er ons aan herinnerd dat de veiligheid

niet voor 100% gegarandeerd kan worden. Duitsland heeft bijna

onmiddellijk laten weten dat ze tegen 2022 uit de kernenergie

gaan stappen. Dat is een flinke tegenvaller voor de nucleaire

industrie en zeker voor de Fransen die in het buitenland veel

kerncentrales optrekken. Maar net zoals in andere landen komen

we er ook in België achter dat we geen echte keuze hebben.

© Eric Herchaft/Reporters

zal hernieuwbare energie de stabiele energieproductie

van de nucleaire en fossiele

sector (gas, steenkool en aardolie) kunnen

vervangen.“Onregelmatige productie houdt

per definitie in dat het niet altijd werkt.

Maar je kan toch moeilijk tegen een staalproducent

zeggen dat hij enkele dagen zonder

stroom gaat zitten omdat er niet genoeg

wind is! We hebben dus back-upsystemen

nodig die voor een stabiele productiebasis

zorgen. Dat betekent dat we heel zware

investeringen moeten doen, alleen maar

om het af en toe over te nemen. Hoe groter

het aandeel van de windenergie wordt,

hoe groter de reservecapaciteit moet worden…

Volgens mij bestaat er een limiet aan

de onregelmatige productiecapaciteit. Op

een bepaald ogenblik gaat Elia niet meer in

staat zijn om deze te beheren”, verklaart de

consultant.De grote industriële verbruikers

(15% van de nationale consumptie) doen op

dit ogenblik geen beroep op hernieuwbare

energie zoals wind-, zonne- of waterkrachtenergie.Groene

energie levert nog maar

10% van de Belgische productie. Naast kernenergie

wordt nog eens 30% met gas en 6%

met steenkool en/of aardolie opgewekt.In

2010 hebben we ongeveer 600 gigawattuur

(GWh) moeten importeren. Dat is ongeveer

evenveel als in 2008. Enkel in 2009 waren

we een netto-uitvoerder door de lagere economische

activiteit.Sinds 2007 is de vraag

naar stroom globaal gezien - en dus zonder

economische crisissen - gestabiliseerd rond

ongeveer 90.000 GWh. Door de gedecentraliseerde

productie (fotovoltaïsche zonnepanelen)

verbruiken de gezinnen minder. De

industriële vraag is wel gestegen waardoor

het totale verbruik nog met 1 à 2% per jaar

toeneemt.

Een latere kernuitstap

Maar “er zijn heel wat projecten goedgekeurd

die in 2014-2015 opgeleverd gaan

worden. Op deze manier gaat de productie

vanaf 2016 of 2017 een duwtje in de rug krijgen.

In Gent is er een cogeneratieproject,

bij E.ON komt er een steenkoolcentrale en

de windmolenparken worden uitgebreid…

Als al deze projecten het daglicht zien, gaan

we ongeveer 5.000 megawatt recupereren.

Als alle kerncentrales tegen dan nog blijven

draaien, gaan we in België zeker met een

overcapaciteit te maken krijgen. Maar veel

hangt ook af van de leefbaarheid van al deze

projecten” horen we nog van Benoît Aubard.

Het kerndebat is nog niet afgelopen. De

catastrofe in het Japanse Fukushima heeft

er ons nogmaals aan herinnerd dat de

veiligheid niet voor 100% gegarandeerd

kan worden. Duitsland heeft bijna onmiddellijk

laten weten dat ze tegen 2022 uit

de kernenergie gaan stappen. Dat is een

flinke tegenvaller voor de nucleaire industrie

en zeker voor de Fransen die in het

buitenland veel kerncentrales optrekken.

Maar net zoals in andere landen komen we

er ook in België achter dat we geen echte

keuze hebben.Zo vond de Creg (Commissie

voor de Regulering van de Elektriciteit en

het Gas) onlangs dat we onze kerncentrales

tot na 2015 gaan moeten laten werken

om onze elektriciteitsbevoorrading niet in

het gedrang te brengen. Ook hier wordt

er met een beschuldigde vinger gewezen

naar de beperkte investeringen. Uit de berekeningen

van de toezichthouder blijkt


Ons beroep

U helpen bij de uitvoering van het uwe!

Uw business

ontwikkelen

Nieuwe klanten

vinden

Events, clubs,

lunchbijeenkomsten, business

meetings, ondernemingslijsten

en publicaties van Beci: breid

uw contacten uit en maak

uzelf bekend!

Richt uw onderneming op,

begrijp de fiscale, sociale

en handelswetgeving, verken

de internationale markt

en verbeter dankzij

de diensten van Beci!

Beci

De sleutel voor uw succes

Uw belangen

laten verdedigen

Beci vertegenwoordigt

de Brusselse ondernemingen

bij de lokale, federale en

internationale autoriteiten

en in sectorcommissies.

Word lid

www.beci.be

Administratieve

rompslomp

Ondernemingsloket, btw,

publicatie in het Staatsblad, neerlegging

jaarrekeningen, registratie van

huurovereenkomsten, vzw-formaliteiten,

oorsprongcertificaten,

ATA-boekjes, visa van facturen:

Beci voert al deze taken

voor u uit!


dossier

Energie

© Wim Beddegenoodts/Reporters

“Er zijn heel wat projecten goedgekeurd die in 2014-2015 opgeleverd gaan worden. Op deze manier gaat de

productie vanaf 2016 of 2017 een duwtje in de rug krijgen. In Gent is er een cogeneratieproject, bij E.ON komt

er een steenkoolcentrale en de windmolenparken worden uitgebreid… Als al deze projecten het daglicht zien,

gaan we ongeveer 5.000 megawatt recupereren. Als alle kerncentrales tegen dan nog blijven draaien, gaan

we in België zeker met een overcapaciteit te maken krijgen.”

Benoît Aubard, senior manager SIA Partners

48

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

dat de problemen zich niet op de lange

termijn situeren. We mogen in de nabije

toekomst al problemen verwachten. De

aangekondigde investeringen en de regionale

en federale vooruitzichten i.v.m.

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling

zouden ons tegen 2020 uit de

wind moeten zetten. Maar de investeringen

in het traditionele elektriciteitsnet

zullen niet volstaan om het verbruik

tijdens de periode 2012-2015 te dekken.

Volgens de Creg is geen enkel van deze

projecten al ver genoeg gevorderd om het

voor 2016 in gebruik te kunnen nemen.

We moeten dus er eens over nadenken

“om de sluiting van de productie-eenheden,

die in 2015 veertig jaar in gebruik

zullen zijn, een of twee jaren uit te stellen.

Zo kunnen we de kaap van het jaar 2015

met een beperkt risico nemen. Natuurlijk

op voorwaarde dat de stresstests en de

nucleaire autoriteiten dit toelaten”, horen

we nog bij de Creg.Dat is nog niet alles. De

toezichthouder blijft voorzichtig en stelt

ook voor om sommige klassieke thermische

centrales langer open te houden en

wel tot het einde van 2016. Op deze manier

blijven we verzekerd van voldoende

reservecapaciteit om onze bevoorrading

te verzekeren. Het Creg benadrukt dat

dit “uitzonderlijke overgangsmaatregelen”

zijn. “Deze moeten zeker samengaan

met andere maatregelen die de producenten

moeten aanmoedigen om tijdig

in nieuwe Belgische productiesites te investeren.”

De nucleaire sector krijgt dus

even respijt maar enkel onder bepaalde

voorwaarden en voor een beperkte periode.

Dit soort van voorstellen valt niet

echt in de smaak bij de federale minister

voor energie, Paul Magnette. Hij heeft een

echte campagne tegen de nucleaire lobby

opgestart en eist van hen een taks omdat

de kerncentrales al lang afgeschreven

zijn zonder dat dit zich liet voelen in de

stroomprijzen. De kernuitstap uitstellen

is voor hem “de slechtste oplossing.” Hij

ziet de geplande ontmanteling van de

eerste kernreactoren trouwens als een

buitenkans voor de Belgische nucleaire

specialisten. Hun competenties zullen

immers erg in trek zijn in de andere landen

die hun kernsector vaarwel zeggen.

“Wereldwijd komen er markten open te

liggen”, laat hij weten.

Slimme meters

Nieuwe energiebronnen, een verlenging

van de kernenergie… Zou het ook geen

oplossing zijn om de energieconsumptie

flink te verminderen Dat is toch het

standpunt dat de overheden huldigen

in verband met verwarming en isolatie

(meer hierover in het kaderstuk). Maar

het elektriciteitsvraagstuk ligt wat moeilijker

omdat ook de concurrentieproblematiek

en – in toenemende mate – de

slimme elektriciteitsmeters een rol in het

debat opeisen. “In België is er nog altijd

een grote concentratie op de elektriciteitsmarkt.

Elektrabel (GDF Suez) heeft

nog altijd 70 tot 80% van de contracten

in handen. Er bestaan wel swap-mechanismen

waarmee E.ON toegang krijgt tot

Belgische kernenergie in ruil voor een

participatie van GDF in de Duitse groep

maar dat blijft al bij al heel beperkt. De

Creg probeert ook om de transparantie

te laten spelen. Maar op dit ogenblik is

het voor de energieleveranciers nog heel

moeilijk om zich van de concurrentie te

onderscheiden,” benadrukt Benoît Aubard.

Met intelligente stroommeters

wordt het voor hen mogelijk om de consumptie

van hun klanten in real time op

te volgen en hun diensten daaraan aan

te passen zoals de telecomoperatoren al

doen. Deze meters werken in twee richtingen

en kunnen ook de domotica in het

huis beheren. “Het is mogelijk om elke

klant, afhankelijk van zijn consumptie,

een ander tarief aan te bieden. Kijk maar

wat er nu met de smartphones gebeurt…

Waarom dus geen intelligente meters en

op maat gesneden diensten aanbieden

Op deze manier kan de marketing volop

spelen en komt er meer concurrentie tussen

de leveranciers.” Eandis heeft in twee

Mechelse buurten een pilootproject opgestart.

Frankrijk heeft deze technologie

al op veel grotere schaal omarmd en in

Italië is deze technologie al op een groot

deel van het grondgebied de standaard.

De technologie bestaat en werkt dus.

Maar er blijft nog een belangrijke vraag

onbeantwoord: wie gaat dat betalen

“Waarom zou je honderd euro meer betalen

voor een slimme meter Dat is een

grote moeilijkheid voor dit business model.”

De gezinnen hebben massaal zonnepanelen

geplaatst en hun productie

begint aardig op te lopen. De Europese

capaciteit is in 2010 van 15 naar 28 gigawatt

gestegen. Ter vergelijking: een

kernreactor produceert ongeveer 1 gigawatt.

Deze bijkomende capaciteit kwam

er voornamelijk in Duitsland (7 gigawatt),

Italië (3 gigawatt) en Tsjechië (1 gigawatt).

Volgens een recent rapport van het Internationale

Energieagentschap (IEA) zal

de wereldwijde vraag naar elektriciteit

met 2% stijgen gedurende de volgende

25 jaar. Sommige landen zoals Japan, dat

door een catastrofe getroffen werd, maar

ook de VS, Chili en Nieuw-Zeeland lopen

het risico op ernstige bevoorradingsproblemen

door gebrekkige investeringen.

Het IEA veronderstelt dat er wereldwijd

17.000 miljard dollar moet geïnvesteerd

worden om black-outs te voorkomen.

Misschien moeten we het voorbeeld van

Alaska volgen. In 2008 knapte door een

lawine een hoogspanningslijn van een

hydro-elektrische installatie. Met een bewustmakingscampagne

zijn ze er toen

in geslaagd om het stroomverbruik van

de bevolking op zes weken tijd met een

derde te verminderen…

Bruno Dumont


edrijfsprofiel

Plan uw energiebesparingen efficiënt

Europa heeft ambitieuze milieudoelstellingen: tegen eind

2020 moeten we twintig procent minder energie verbruiken in

vergelijking met 1990. De meeste bedrijven houden hier nú al

rekening mee, en kiezen zo voor een langetermijnaanpak. Slim

gezien, want dat geeft hun de ruimte om energiebesparingen

doordacht te plannen en te budgetteren.

En u, hebt ú al een energiebesparingsplan

49

In vier stappen naar een efficiënt besparingsplan

Energie besparen: het klinkt eenvoudig, dat is het ook.

Maar u moet het wel slim aanpakken. Liefst met een gepast

duwtje in de rug. Want onderzoek toont aan dat liefst

zeventig procent van de Belgische bedrijven ondersteuning

wenst bij de planning en uitvoering van hun energiebesparingsprojecten.

Ondanks hun wil om energie te

besparen, slagen ze er niet in om concrete initiatieven te

nemen. Vooral middelgrote ondernemingen ontbreekt

het vaak aan tijd of de nodige kennis om hun besparingsdoelstellingen

in de praktijk te brengen. Gelukkig kunnen

ze een beroep doen op de ondersteuning en expertise van

specialisten. Zo lanceerde Electrabel onlangs het Smart

Savings Partnership: een programma dat u helpt om uw

energieverbruik te analyseren én een concreet meerjarig

besparingsplan te realiseren. Het programma volgt vier

stappen:

Stap 1: stel een Energy Roadmap op

Via een uitgebreide audit brengt het programma uw besparingsmogelijkheden

in kaart met een Energy Roadmap.

Die geeft meteen een inschatting van de kostprijs en

de terugverdientijd. Wist u dat een aangepaste verlichting

al tot veertig procent energie kan besparen

Stap 2: kies welke acties prioritair zijn

Op basis van dit concreet geargumenteerde besparingsplan

kiest u welke acties prioritair zijn, wanneer ze worden

gerealiseerd, en door wie. Want het Smart Savings

Partnership voorziet ook ondersteuning bij de uitvoering

van de besparingsprojecten.

Stap 3: implementeer à la carte

Mist u de nodige competenties, of hebt u niet genoeg tijd

Laat u dan bijstaan door de experts van Electrabel. Zij zijn

niet alleen competent, maar ook neutraal. Uw garantie

Ze implementeren alleen de oplossingen die u nodig hebt.

Het uitgebreide netwerk van installateurs verzekert u

bovendien een snelle installatie. Zo worden de energiebesparingen

tastbaar.

Stap 4: evalueer en stuur bij

Het Smart Savings Partnership stippelt de mogelijke besparingen

uit voor de komende twee tot vier jaar. Een

goede opvolging is cruciaal. Want met een grondige evaluatie

past u het besparingsplan elk jaar opnieuw aan de

behoeften en het budget van uw bedrijf aan.

Meer informatie

www.electrabel.be/ssp

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK


dossier

Energie

EEN ONZEKER ENERGIEBELEID IN BELGIË

Investeren moeten we en wel nu!

Wijzigende premies, verschillende normen in de gewesten, versnipperde bevoegdheden… Christine Flion

(Managing Partner bij Taylor) vindt dat je maar beter nu gebruik maakt van de overheidssteun voor

hernieuwbare energie. Want binnenkort wordt deze energie niet langer gesubsidieerd en zal ze zelfs

belast worden.

50

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Drie gewesten die hoe langer

hoe meer autonomie krijgen,

een regering in lopende zaken

die zich ondertussen al een jaar

voortsleept… Wordt het Belgische

energiebeleid een hoofdbreker voor

bedrijven die voor groene energie

kiezen

Een eerste vaststelling: “Grote delen

van het energiebeleid werden geregionaliseerd

en dat maakt het er

niet altijd eenvoudiger op. De regels

lijken vaak wel op elkaar maar zijn

daarom nog niet identiek” vertelt

energiespecialiste Christine Flion.

“Veel bevoegdheden zijn bovendien

versnipperd. Premies en subsidies

zijn gewestelijke materies maar de

fiscale aftrekbaarheid is wel federaal

gebleven.”

Ook voordelen

De politieke instabiliteit heeft niet

alleen nadelen. “Als een bedrijf een

Wordt het Belgische energiebeleid

een hoofdbreker voor bedrijven die

voor groene energie kiezen

© Claire Deprez/Reporters

premie aanvraagt en de voorwaarden

respecteert, wordt deze in principe

toegekend.

Het is dus misschien een goed idee

om deze kans nu te grijpen vooraleer

ze verdwijnt.

Dan denk ik voornamelijk aan de

premies voor fotovoltaïsche zonnepanelen

die vooral in het Vlaamse

en Waalse Gewest heel genereus zijn.

Binnenkort gaan de politici inzien

dat deze een flinke hap uit het budget

nemen en zouden ze wel eens

kunnen terugkrabbelen,” zegt de specialiste.

Ook hernieuwbare energie

wordt ooit belast

Laten we ons niets voorspiegelen:

“Wat de overheden met de ene hand

geven, gaan ze op de een of andere

manier met de andere hand terugnemen!

Al deze subsidies dienen om de

machine op gang te krijgen.

Vroeg of laat worden ze ook belast…

Kijk maar naar de belasting op computers

die 15 jaar geleden ingevoerd

werd. Niemand zag die aankomen…

Dit beleid heeft als bedoeling om een

hefboomeffect te creëren en dus de

investeringen in hernieuwbare energie

te versnellen. Het is niet de bedoeling

om eeuwig te subsidiëren.”

Hetzelfde gaat op voor de groenestroomcertificaten

die gebaseerd zijn

op de productiekost. “Dat is maar een

kwestie van tijd: op termijn worden

ze ook belast.”

“Zelfs als er nog onzekerheden zijn,

ziet het er wel naar uit dat in de toekomst

alles gecertifieerd zal worden.

Je mag er ook zeker van zijn dat de

normen strenger gaan worden. Behalve

de gewesten en het federale

niveau is er ook nog Europa. Deze

laatste heeft in 2010 nog een nieuwe

richtlijn opgesteld. Het is dus beter

om nu te investeren.”

Bovendien zijn deze investeringen

ook een manier om zich in te dekken

tegen prijsschommelingen. We hebben

de laatste jaren gemerkt dat de

marktprijzen stijgen. “Door je energie-investeringen

te plannen, kan je

deze ook budgetteren en dus je productiekosten

beheersen. Het is misschien

een zware investering maar

als je deze over een lange periode

spreidt, kan je de kosten laten dalen

en dus een stuk bevoorradingsonzekerheid

wegnemen.”

Beconcurreren de gewesten elkaar

om investeringen aan te trekken “Jazeker,

elk gewest heeft eigen criteria

voor de premies en ook voor de minimale

voorwaarden waaraan deze

moeten voldoen.

Dat kan sommige investeerders lokken

of afschrikken maar dat is maar

zelden een doorslaggevend element.”

Bruno Dumont


dossier Energie

BECI PLATFORM DUURZAAM ONDERNEMEN

Een ontmoetingsplaats voor KMO’s en

leveranciers van groene oplossingen

Je wilt je bedrijf de groene economie binnenloodsen maar je weet niet hoe het aan te pakken BECI

heeft daarvoor de website Platform Duurzaam Ondernemen (PDO) opgericht. Zo kunnen vraag en aanbod

elkaar ontmoeten. Een lijst met bedrijven die oplossingen voor energiebesparingen en duurzame

ontwikkeling aanbieden, moet daarbij helpen. Het platform geeft ook informatie over alle andere aspecten

en geeft een overzicht met alle bescheiden tips die KMO’s kunnen helpen om hun energiebilan

te verbeteren.

Alle grote ondernemingen

hebben een ‘groen’ programma.

Marketing of een

besparingsinstrument, duurzame

ontwikkeling is voor de grote groepen

een onmisbaar element van hun

strategie geworden. Maar hoe pak je

thema’s aan bod: de energieperformantie

van gebouwen (het hot topic

van dit ogenblik), grondbeheer, milieumanagement

en mobiliteit.

Voor informatie over isolatie wordt

er doorverwezen naar het BAO en de

Bouwfederatie die al heel actief zijn

“Kleine bedrijven hebben vaak wel ambities op het vlak van

duurzame ontwikkeling maar ze weten niet tot wie ze zich

kunnen richten. Maar in Brussel hebben ze potentiële partners

die hen kunnen bijstaan. Daarom willen we een lijst met

bedrijven aanleggen en ook zelf oplossingen voorstellen. De

gebruikers kunnen door middel een forum ook hun eigen

ervaringen delen.”

Olivia Begasse, Platform Duurzaam Ondernemen

Duurzame ontwikkeling begint met kleine dingen die

voor alle organisaties, ongeacht hun grootte of middelen,

bereikbaar zijn.

51

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

als KMO zoiets aan In mei heeft BECI

via haar website het Platform Duurzaam

Ondernemen leven ingeblazen.

De Brusselse werkgeversorganisatie

wil behalve deze website ook

nog “een op KMO’s gerichte bewustmakingscampagne

over duurzame

ontwikkeling en energiebesparingen

lanceren” zegt Olivia Begasse

die verantwoordelijk is voor dit

project.“Duurzame ontwikkeling begint

met kleine dingen die voor alle

organisaties, ongeacht hun grootte of

middelen, bereikbaar zijn.” Een van de

tips van het platform legt uit hoe je

water kan besparen door de spoelbak

van de toiletten aan te passen. Een

andere tip helpt je elektriciteit besparen

met je burotica, een intelligent

beheer van de PC’s en een rationele

afstelling van de airco.

Op de website komen vier grote

in dit domein.Het is de bedoeling dat

het platform op termijn veel verder

gaat dan enkel nuttige informatie

samenbrengen. “Kleine bedrijven

hebben vaak wel ambities op het vlak

van duurzame ontwikkeling maar

ze weten niet tot wie ze zich kunnen

richten. Maar in Brussel hebben ze potentiële

partners die hen kunnen bijstaan.

Daarom willen we een lijst met

bedrijven aanleggen en ook zelf oplossingen

voorstellen. De gebruikers kunnen

door middel een forum ook hun

eigen ervaringen delen.”

Green IT-certificaat

Een ander originele piste van het

platform is de uitreiking van een

‘Green IT-certificaat’. Olivia Begasse:

“Er bestaan KMO’s die gespecialiseerd

zijn in het maken van software die

de computers minder laten draaien

© Imago/ Reporters

waardoor de informaticafactuur

daalt en de levensduur verlengt.”

Dit initiatief van BECI zou nog aan

gewicht kunnen winnen door een

initiatief van de EU: een vereniging

rond de Belgische consultant Greenloop

wil binnen verschillende landen

kennis over duurzaam ondernemen

uitwisselen. Het ligt voor de hand

dat het competentiecentrum ‘Green

BECI’ daar op een dag deel van moet

uitmaken…

Bruno Dumont


edrijfsprofiel

DUURZAAM MILIEUBELEID

EPG is meer dan een modegril

In het licht van de strikte richtlijnen en wetten is het onmogelijk om nog te ontkennen dat een duurzaam

milieubeleid belangrijk is. Veel personen hebben hun houding al aangepast en dus kunnen ook de

bedrijven niet langer achterblijven.

Ze spelen een belangrijke rol en zeker op het vlak van het energiebeleid in hun gebouwen.

52

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

De EPG of energieprestatie van

gebouwen is een concept dat

beetje bij beetje ingang vindt

in de woordenschat van bedrijfsleiders.

Door een hele reeks reglementen

(gewestelijk, federaal en Europees)

kunnen ze dit gegeven niet langer

negeren.

Maar van bewustwording tot toepassing

is er soms nog een lange weg af

te leggen.

Net zoals een twintigtal jaar geleden,

toen de informatisering de kantoren

in snel tempo innam, zijn ook nu de

managers weer een beetje overdonderd

als ze met specialisten moeten

discussiëren over de EPG.

Daarbovenop wordt er ook nog eens

van hen verlangd dat ze geschikte

maatregelen treffen op economisch

en organisatorisch vlak om de toekomst

van hun bedrijf veilig te stellen.

Het is niet mis wat er allemaal op het

spel staat.

Op Europees niveau is het 3 x 20 plan

heel duidelijk.

Tegen 2020 verplicht de EU de bedrijven

om de CO2-uitstoot met 20% te

verminderen, de energiebesparingen

met 20% te verhogen en 20% hernieuwbare

energie te gebruiken.

Dat is een gigantische uitdaging waarvoor

juiste informatie en opleidingen

noodzakelijk zijn.Het is immers niet

mogelijk om in alle sectoren dezelfde

In alle woningen neemt de verwarming de grootste hap uit

het energieverbruik. In de tertiaire sector is het dan weer

het elektriciteitsverbruik dat problematisch is: 32% van het

energieverbruik gaat naar verlichting!

oplossingen voor deze uitdagingen te

gebruiken.

Iets om even bij stil te staan: in alle

woningen neemt de verwarming de

grootste hap uit het energieverbruik.

In de tertiaire sector is het dan weer

het elektriciteitsverbruik dat problematisch

is:

32% van het energieverbruik gaat

naar verlichting!

De oplossingen moeten dus afgestemd

worden op de problematiek.

Met deze kennis in het achterhoofd

en om een antwoord te bieden aan

de toenemende vraag naar knowhow

heeft Ichec Entreprise een post-universitair

opleidingsprogramma ingericht.

Deze opleidingen zijn toegespitst

op klimatologie, leefmilieu en

hernieuwbare energie.

Professionals uit verschillende sectoren

(Alain Huber voor klimatologie,

de International Polar Foundation

voor leefmilieu,…) staan in voor deze

lessenreeks.

Maar al gauw botste dit concept op

haar eigen beperkingen. Het is immers

niet mogelijk om al deze onderwerpen

op vijf halve dagen uit te

leggen.

Net zoals het ook niet volstaat om enkele

technische magazines door te nemen

om vertrouwd te worden met het

onderwerp duurzame ontwikkeling.


edrijfsprofiel

Begrijpen

Daarom werd de opleiding in 2009 in twee modules van 5 halve dagen

opgesplitst: de eerste module ging over leefmilieuvraagstukken

en de tweede over kwesties als klimatologie, hernieuwbare energie en

mobiliteit.

heeft als doelstelling om de verantwoordelijken er toe te brengen om

te anticiperen op de risico’s en kansen van duurzame ontwikkeling.

Ze moeten leren om een duurzame meerwaarde te creëren via een

strategische benadering en leren wat er op het spel staat.

Ook krijgen ze de tools aangereikt om de veranderingsprocessen te

beheersen en een coherente strategie te ontwikkelen. Op deze manier

53

Maar ook deze benadering was nog niet voldoende om deze onderwerpen

voldoende uit te spitten en de kaders, managers en jong-gediplomeerden

een opleiding aan te bieden die hen moet toelaten om

te begrijpen wat er achter het ruime begrip ‘duurzaam beleid’ schuil

gaat.

Dat is meteen de reden waarom het programma vanaf het begin van

het nieuwe academiejaar opnieuw opgedeeld werd. In 12 halve dagen

wordt er nu een seminarie energiebeleid voor gebouwen gegeven.

Tijdens dit seminarie gaan specialisten belangrijke onderwerpen

aansnijden zoals energiebesparingen en het verbeteren van de prestaties

door middel van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche en thermische

zonne-energie, windenergie, warmtepompen…).

Ook de financiering en juridische aspecten komen aan bod.

Dit seminarie maakt deel uit van de opleiding duurzaam beleid en

kunnen de CIO (chief information officer), COO (chief operating officer)

en CEO (chief executive officer) ook begrijpen waarover hun EPGconsultants

spreken.Naast deze ‘noodzakelijke’ onderwerpen beoogt

het seminarie ook te doen inzien dat hernieuwbare energie geen kost

is. Het is een investering op lange termijn. De bedrijven worden langzamerhand

bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

maar er is nog altijd veel weerstand binnen de raden van bestuur als

er over investeringen in duurzame ontwikkeling gesproken wordt.

Een van de doelstellingen is dan ook om met dit seminarie een mentaliteitsverandering

te helpen bewerkstelligen.

De specialisten kunnen ook partners worden. Maar om daar uit te

komen is het noodzakelijk om elkaar goed te verstaan: weerstand veranderen

in medewerking, en angsten omzetten in een veilige relatie,

daar draait het om.raintes en relation sécurisante.

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Francis Féraux, energieconsultant.

francis.feraux@feraux-consulting.eu

Wetenschappelijk directeur van het Séminaire en Gestion Energétique des Bâtiments

– ICHEC-Entreprises;

Wetenschappelijk coördinator voor het Diplôme en Gestion Durable - ICHEC-Entreprises,

Onder de auspiciën van de International Polar Foundation en in samenwerking met

Alain Hubert.

Meer informatie over de opleidingen voor kaders, bedrijfsleiders en jonge gediplomeerden

van het ICHEC-Entreprises: www.ichec-entreprises.be

E-mail : ichec-entreprises@ichec.be


The

International

Business Academy

A series of 10 trainings and seminars through 2011 that

will teach you all there is to know about international


ing

etc.

The training will take place every last Wednesday of the

month from 10am till 1pm and will be followed by a net-


1050 Brussels*)*).

Are you responsible for international relations within

tics

International purchasing department Then the International

Business Academy is your entry to knowledge

on international affairs.

Trainings & seminars

scheduled for 2011:

International Sales & Marketing - 30/03/2011 : For

sure you have the best product in the world, but

how to convince the others This training will teach

you how to market your product internationally

and make it a selling success.

Intellectual Property - 27/04/2011 : How to protect

your rights on your inventions, your symbols


market Minister Vincent Van Quickenborne,


** )

Commercial Finance - 25/05/2011 : To do busi-


the principle of offering working capital through

loans, either by a bank or other lender. What are

the different types of loans you can obtain To

what conditions Which services can your bank of-

*** )

CE Marking -


or environmental requirements. What are those

requirements When does it become mandatory

International negotiations - 31/08/2011 : Not all

habits are the same! Close to home or at the other

side of the world, cultural differences should be

taken into account when you want to negotiate


will concretize the theory of this training session.

Documentary credit - 28/09/2011 : Why use the

documentary credit How to negotiate What’s

the role of your bank How to deal with irregulari-

*** )

How to avoid import duties - 26/10/2011 : Import

duties differ from one country to another.doing to pay the least

E-Invoicing - 30/11/2011 : Done with all the paperwork!

Bill your clients electronically and improve

security and environment. Or is that too much*** )


The

International

Business Academy

International Sales & Marketing (advanced) -

21/12/2011 : For sure you have implemented the


training session. Now is the time to look at the


Services Directive -

‘Directive on services in the internal market’ is

-


makes doing business more easy and assures a

faster market access. But what are the pitfalls,


How to registerYou can register on our website www.beci.be or


e-mail: cg@beci.be

Be part of the International


you different ways

of participating:

1. Your company registers for the full program.

Beci-members pay 750€/person, non-Beci members


can follow the whole series of trainings or different

colleagues from your company can participate

alternating.


trainings. In that case Beci-members pay 125€/

person/training, non-Beci members pay 160€/


* ) unless otherwise indicated

** ) This training is part of the ‘Good Morning Brussels’ cycle, a series of


Commissioner. They take place from 8.30 am till 10.30 am. Venue is


***


edrijfsprofiel

56

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

GOLF: IDEAAL VOOR ZAKENRELATIES

Is de green altijd groener aan de

overkant

Dat valt moeilijk te zeggen maar we weten wel dat

golf hoe langer vaker als een glijmiddel voor relaties

beschouwd wordt. Het is geen ploegsport maar dat

betekent niet dat je alleen golft. Het decor is mooi,

de kalmte aangenaam en de omgeving helpt om

sterke relaties te doen ontstaan. Wij gingen een

kijkje nemen op een green van een avant-gardist die

begrepen heeft wat de belangen van het bedrijfsleven

zijn. Welkom op ‘Golf Château de la Tournette’.

du golf: le Golf Château de la Tournette.

Golf Château de la Tournette is een van de tien mooiste golfcourts

in het land. En terecht: het telt twee opmerkelijke

‘championship-circuits’: de Amerikaanse en de Engelse.

Daarnaast zijn er ook nog veel trainingsfaciliteiten waaronder

de ‘Orival’, een circuit met negen holes voor debutanten, en alle

infrastructuur die je kan verwachting in een club met standing.

Dat alles past mooi in de omgeving met 160 hectare natuurschoon

en ligt amper op 20 km van Brussel. Een steenworp verder is er

een snelwegkruispunt vanwaar je in geen tijd op de Brusselse ring

of de autosnelweg naar Parijs raakt. Het Club House telt een restaurant,

een orangerie en een adembenemend terras en bevindt

zich in de omwalling van een gerestaureerd 17de-eeuws kasteel.

Voor allerhande evenementen is er ruimschoots infrastructuur

voorhanden: zeven seminariezalen met een capaciteit van 2 tot

100 personen. Een professioneel team staat in voor de organisatie

van de activiteiten in deze magische omgeving. In deze stijlvolle

club zijn er van overtuigd dat business gemakkelijker wordt op de

courts en daarom hebben ze hun eigen business club opgericht:

de Corporate Club du Golf Château de la Tournette.

Business on the green

De Corporate Club telt ondertussen bijna 140 aangesloten bedrijven:

zelfstandigen, KMO’s en multinationals. Ze organiseren

thema-avonden waar een mooi staal aan decision makers,

CEO’s, directeuren en kaderleden op af komt. Alle leden kunnen

natuurlijk de infrastructuur van Golf Château de la Tournette

gebruiken maar ze hebben ook nog toegang tot de golfcircuits

‘Golf de Pierpont’ en ‘Golf Club Enghien’ om te trainen of aan hun

zakenrelaties te werken. Het is trouwens goed om te weten dat je

niet speciaal een golfer moet zijn om naar hun activiteiten af te

zakken. De business club organiseert jaarlijks een dertigtal activiteiten

en twee derden daarvan zijn zuiver business: networking,

ontbijt & debat en conferenties. De rest van de activiteiten zijn

wel op de golfliefhebbers afgestemd: wedstrijden, weekends,

opleidingen…

Golf Château de la Tournette is een van de tien mooiste

golfcourts in het land.beaux golfs du royaume.

Walking side by side …

“Op een tennisveld sla je wel samen op de bal maar je kan niet

met elkaar babbelen. Als je golft, ken je na vier holes al de gezinssituatie

van je partner. Na acht holes heb je al een professionele

link gevonden,” benadrukt Sales Manger Marielle Deskeurvre

de sterke banden die golf kan uitlokken. Het schijnt dat zelfs

Bill Gates graag een partijtje golf speelt met potentiële partners

vooraleer hij met hen een contract afsluit. “Tijdens het spel ben

je aan jezelf overgeleverd, je bent alleen met de bal en zonder

tegenstander. Daardoor zie je op de green heel snel het temperament

van de mensen… De Corporate Club du Golf Château

de la Tournette vereenvoudigt business en is een relationele

incubator. Het gebeurt regelmatig – en dat is trouwens bewezen

– dat mensen samen op de green oplossingen vinden die een

positieve impact op hun beroepsleven hebben.

“Op een tennisveld sla je wel samen op de bal

maar je kunt niet met elkaar babbelen. Als je

golft, ken je na vier holes al de gezinssituatie

van je partner. Na acht holes heb je al een

professionele link gevonden.”

En in de praktijk

Golf Château de la Tournette heeft een eigen school met vijf

professionele golftrainers. Voor debutanten zijn er verschillende

formules: individuele stages, evenementen en academies voor

bedrijven. “Met ons Orival-circuit met negen holes kan elke

beginner al vanaf de eerste les zelf beginnen trainen. Dat

voorkomt frustraties met de beruchte Handicap 36. Dit is immers

de minimumvoorwaarde om toegang te krijgen tot de meeste

Belgische circuits” zegt mevrouw Deskeuvre. Onze formules

bestaan zowel voor individuen als voor bedrijven en het is de

expliciete bedoeling om te bewijzen dat golf fun en business

kan verzoenen.”

CONTACT

Golf Château de la Tournette

Chemin de Baudemont 21 -1400 Nijvel

Tel 32 67 894 266 - Fax 32 67 894 274


Algemene Vergadering

BECI - Kamer van Koophandel

Brussel vzw

Onze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen

van de gewone algemene vergadering van BECI - Kamer

van Koophandel Brussel die zal plaatsvinden in

de vergaderzalen van de Louizalaan 500 op 5 oktober

2011 om 16.00 uur

BECI – Verbond van

Ondernemingen te Brussel vzw

Onze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen

van de gewone algemene vergadering van BECI

– Verbond van Ondernemingen te Brussel die zal

plaatsvinden in de vergaderzalen van de Louizalaan

500 op 5 oktober 2011 om 16.30 uur

Agenda

Goedkeuring van de notulen van de Gewone Algemene

Vergadering van 6 oktober 2010

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Commissarisrevisor

Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2010-2011

Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststelling

van het bedrag van het lidmaatschapsgeld voor het boekjaar

2011-2012

Kwijting aan de Bestuurders en Commissarisrevisor

Benoeming van de Raad van Bestuur

Benoeming van de Commissarisrevisor

Toespraak van de Voorzitter

Uitreiking van de Medaille van BECI

Jean-Claude Daoust, Voorzitter

Agenda

Goedkeuring van de notulen van de Gewone Algemene

Vergadering van 6 oktober 2010

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Commissarisrevisor

Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2010-

2011

Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststelling

van het bedrag van het lidmaatschapsgeld voor het boekjaar

2011-2012

Kwijting aan de Bestuurders en Commissarisrevisor

Statutaire benoemingen

Toespraak van de Voorzitter

BECI stelt de Synergy Day 2011 voor!

Jean-Claude Daoust

Voorzitter

In het kader van de Synergy Day 2011 (20-10-2011) organiseren het Intercommunaal Ontwikkelingsagentschap

IDETA, BECI, Voka West-Vlaanderen, de Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wallonie

Picarde en de Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille een professionele ontmoetingsdag voor

bedrijven uit Brussel, Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Tijdens deze business speed-dating kan je

tot 8 bedrijven op één dag leren kennen!

51 57

N°9 - SEPTEMBER N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK

Tijdens deze dag komen volgende sectoren aan bod:

Levensmiddelen

Textiel

Verpakking - print – packaging

Logistiek

Gezondheid

Design – imaging - ICT/TIC

Chemie, parachemie en afgeleide producten

Ecologisch bouwen

Diensten en consultancy voor deze sectoren

Programma:

9u

10u-12u30

12u30 – 13u30

13u30 – 16u

onthaal + ontbijt

business speed-dating

lunch

business speed-dating

Deelnamekosten: 35 euro (zonder btw)

Inschrijven kan op www.ideta.be

Voor meer informatie:

T +32 69 53 27 26 of vanneste@ideta.be

Deze kennismaking gaat door in het nieuwe bedrijvencentrum ‘La Lanterne’ in het wetenschapspark

Qualitis in Edingen, net naast de snelweg A8.

Door aan deze Synergy Day deel te nemen, krijg je de kans om nieuwe commerciële, strategische

of technologische contacten te leggen en je business netwerk verder uit te breiden.

Tot binnenkort!

Het Synergy Day-team


Wo_Men@work

award

Executives promoting gender-balanced business

www.axawomenatworkaward.be

Wie wint de award 2011 voor professionele gelijkheid

Stel je kandidaat op www.axawomenatworkaward.be of draag nu

een kandidaat voor per e-mail via info@womenatworkaward.be !

Alle kandidaturen zijn welkom tot 20 september.

De AXA Wo_Men@Work Award beloont een manager voor zijn of haar

engagementen in het bevorderen van een evenwichtige man/vrouw

vertegenwoordiging binnen het management van zijn of haar onderneming.

Mis deze kans om uw beleid voor gender balance te promoten niet en neem deel !

Op 1 december zal de naam van de laureaat 2011 van de AXA Wo_Men@Work Award

bekend gemaakt worden.


Deze Award heeft het mij mogelijk gemaakt

om meermaals het woord te voeren bij vragen

over personeelskwesties en door verschillende

bestuursraden van grote bedrijven uitgenodigd te

worden om er te spreken over gender balance

Albert Ragon, CEO Danone België

en eerste laureaat van de AXA Wo_Men@Work Award


Powered by


AGENDA

Opleidingen

Management

& Resources Humaines

Augmentez votre productivité

personnelle et diminuez votre

stress Dinsdag 20 september 2011

van 9h tot 17h

Fiscaliteit & Financiën

Comment financer son activité

Woensdag 28 september 2011

van 14h tot 17h

Quels subsides pour développer mon

entreprise à Bruxelles Woensdag 12

oktober 2011 van 14h tot 17h

22/09/2011 Seminar on doing business

with INDIA

BECI HR Lunch Vrijdag 23 september

2011 van 11h tot 13h

Infos : Brigitte van der Mensbrugghe

02 643 78 30 – bvdm@beci.be

Opleiding bemiddeling/mediation

te Gent (NL) Van 28 augustus tot 2

december 2011 (12 dagen)

Cycle de Formation de base et

spécifique en médiation civile et

commerciale

Van 13 oktober 2011 tot 9 februari

2012 (12 dagen)

FAIRE FAIRE ou comment réussir la

délégation responsable Donderdag

27 oktober 2011 van 9h tot 17h

Organisatie

Gagnez 12 ans d’expérience professionnelle

en 1 an : Alter Ego – Assistante

de direction A partir de

septembre 2010 – de 9h à 13h

Sales & marketing

MARKETING : CYCLE MARKETING

POUR DIRIGEANTS PME

8/10/2011, 19/11/2011 & 10/12/2011

14/01/2012, 04/02/2012,

03/03/2012 & 24/03/2012

21/04/2012, 12/05/2012,

02/06/2012 & 16/06/2012

Telkens op zaterdag van 9h tot 13h

Quelle place pour les réseaux sociaux

dans la stratégie marketing de votre

PME Donderdag 20 oktober 2011

van 14 tot 17h

Seminaries

Sociale wetgeving

Comment optimiser son statut de

dirigeant d'entreprise dans un cadre

belge et européen Donderdag 29

september 2011 van 14h tot 17h

Le contrat d'occupation d'étudiants :

nouveautés en 2012

Donderdag 3 oktober 2011 van 14h

tot 17h

La planification de fin de carrière des

dirigeants d'entreprise Donderdag 6

oktober 2011 van 14h tot 17h

Nouveaux délais de préavis et

actualité de la rupture de contrat de

travail Dinsdag 11 oktober 2011 van

14h tot 17h

CYCLE ELECTIONS SOCIALES 2012

18/10/2011, 17/01/2012 & 27/03/2012

Saisies et cessions de rémunération :

l'employeur doit-il en faire trop

Donderdag 17 november 2011 van 14h

tot 17h

Frédéric Simon

T +32 2 643 78 17 – fs@beci.be

Activités Internationales

Events

21/09/2011 Live Tomorrow – Work

Tomorrow

21/09/2011 BECI Speed Meeting

21/09/2011 BECI Entrepreneurs

Night

04/10/2011 BECI Assemblée Générale :

Sex… and the City

06/10/2011 BECI Thematic Breakfast

18/10/2011 BECI Millésimes

14/11/2011 BECI Prejob Day “Vente,

FInance et

administration”

18/11/2011 BECI Job Day “Vente,

FInance et

administration”

07/12/2011 BECI Entrepreneurs Night

12/12/2011 BECI Prejob Day « IT,

Ingénieurs & Green Jobs »

16/12/2011 BECI Job Day « IT,

Ingénieurs & Green Jobs »

www.beci.be/events

events@beci.be

Techniques de vente Vrijdagen 21 en

28 oktober 2011 van 9h tot 17h

19/09/2011 EU 2 AFRICA – Business

Mission to Nairobi


TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECI

DOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR *

60

N°9 - SEPTEMBER 2011 - DYNAMIEK

Aguirre Miguel NP


Alain & Evelyne Morel de Westgaver NP Henri

Amarhis BVBA
Sainlez Michel

Arts sans Limites VZW


Au Pair Exchange Belgium VZW Albertstraat


BBurger's BVBABe Angels NV


BEAGE Bureau Européen d'Assistance à la Gestion

des Entrerprises NVBABlack Mountain BVBA Atlantische Oceaanlaan


programmeren van computerprogramma's
Bosch Michel NP


ken van gegevens met behulp van een eigen
Bouche Hansy NP


Brand New Start BVBA Guillaume Van Haelen

Buro Market NVmet uitzondering van computers en randap


Cleanex Facility Services BVBA


Cornelis Michael


Créart Sonic View VZW


Crucq Benjamin EBVBA


David Rata BVBADe Cuyper Pierre (Market Plan) NPtwerpen en programmeren van computerproDe Kemmeter Michel NP


Destree Organisation BVBA
Document@Work VZWDupont Catherine NPEditions Productivité VZWErnest Van Haelen BVBA
Euro'Shop CVBA


Fall Stone - Onana Michel NP Avenue Albert


Overige adviesbureaus op het gebied van beFeldheim Claire NP


Fin 2 Drive NV


kosten en baten van de voorgestelde maatrevan de kosten en baten van de voorgestelde

Finance & Insurance Brokers NV Rue des

F'usness BVBA


grammeren van computerprogramma'sGibson, Dunn & Crutcher LLPGuimik (Restopass) BVBA Vaartstraat 65

en promotiecampagnes voor derden via de


van publicitaire teksten en slogans (copywri


Headley Group BVBA


HN Consulting - Alter Partners BVBA


bureaus op het gebied van public relations en


bekendheid van producten en koopgewoon
Holmberg Jesper


ICP Information & Communication Partners

Imaginea BVBA


meren van computerprogramma's 62020kali Mohamed

Intermedis BVBA
Jacobs Sarah NP


JPP Consulting NP


reaus op het gebied van public relations en

Julien Vandeleene - JVD Bepark BVBA Rue

van garageboxen en staanplaatsen voor auto's


Lambert Valérie


LCFN

Lebens Alain NP


Makilutila Georges


Marius Corner BVBAoverige gespecialiseerde groothandel in voe


Miyoshi Rokko EBVBA


Modern Practice BVBA


Monizze NV

Mputu Marthe - Millésia NP


Marthe

My Talents For You GCV


Verlenen van advies en praktische hulp aan de


Netshield Ltd


One Project Shop BVBA


Optimal Design BVBAdan niet permanent verwerken van gegevens

Pain à la Ferme FV


People First Management BVBAvan de kosten en baten van

de voorgestelde maatrege

len op het gebied van plannaar de omvang van de

markt voor bepaalde pro


bekendheid van producten


oog op verkoopbevordering

en ontwikkeling van nieuwe


Pliner Production NP


Plom Rainbows Ltd


Praetica BVBAProdware Belgium NV


programmeren van computerprogramma'sQeos SPRL


puters en standaardprogrammatuur 62010gebied van public relations en communicatie


Questback BVBA

Saharis Technology BVBA

Saju BVBA


The Avenue BVBA


Tourko Diana NP


Vacances Web NVWinckelmans Ariane - Crescengo NP

Wittock Gilles BVBA


Wooh Original Office Store NV

53 People BVBA Waterloosesteenweg 1223


Ontmoet je toekomst

Jonge medewerkers kunnen zorgen voor energie, enthousiasme en

nieuwe ideeën in uw organisatie. Youth@Work brengt jonge mensen en

kleine en middelgrote bedrijven (MKB) bij elkaar: zo vinden jongeren

gemakkelijker een baan, en kan het MKB profiteren van jong talent.

Youth@Work geeft jonge ondernemers bovendien informatie en advies

over het opzetten van een eigen onderneming. Dat gebeurt voornamelijk

door het organiseren van innovatieve workshops tijdens banenbeurzen

overal in de EU.

Youth@Work

Jonge mensen en

het bedrijfsleven met

elkaar verbinden


European

Job Day

1 Oktober 2011

Berlaymont-gebouw

Wetstraat 200

1040 Brussel

European

SME Week

6 Oktober 2011

Résidence Palace

Wetstraat 155

1040 Brussel

Hebt u er al eens over gedacht om jonge mensen in dienst te nemen

Voor meer informatie, kijk op

http://ec.europa.eu/social/youth@work


Onze diensten op maat van kmo’s

maken u het actieve leven gemakkelijk!


Contacteer ons

via de “Werkgeverslijn”

op 02.505 79 15

of via werkgevers@actiris.beAls Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratis

onze gepersonaliseerde dienstverlening voor.


ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansen

voor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)

More magazines by this user
Similar magazines