Ondersteuning bij gedrag, leren en arbeidstoeleiding in ... - Heliomare

heliomare.nl

Ondersteuning bij gedrag, leren en arbeidstoeleiding in ... - Heliomare

AB Helioskoop

Ondersteuning bij

gedrag, leren en

arbeidstoeleiding

in het mbo

Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport


AB Helioskoop

Ondersteuning bij

gedrag, leren en

arbeidstoeleiding

in het mbo

Gedrag

Arbeidstoeleiding

naar werk en stage

Leren

Iedere mbo-instelling heeft wel een aantal studenten met een

extra ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag, leren of

arbeidstoeleiding. Er is natuurlijk veel kennis en kunde in huis,

alleen vragen studenten met gedrags- en leerproblemen of

fysieke beperkingen vaak nét iets meer. Aanvullende ondersteuning

voor mbo-instelling, docenten, studenten of ouders

kan hier een uitkomst zijn. Voor onze specialisten is dat

dagelijks werk. Op basis van de vraag leveren zij ondersteuning

en begeleiding op maat. ‘Speciaal, daar maken

wij gewoon werk van!’

Wie zijn wij

AB Helioskoop mbo is onderdeel van Heliomare. Op het gebied van

gedrag, leren en arbeidstoeleiding bieden onze specialisten

ondersteuning, zowel aan de mbo-instelling, de docent, de student

als aan ouders. Op basis van de vraagstelling kan een specialist uit

ons multidisciplinair team worden ingezet; de docent speciaal

onderwijs, de orthopedagoog, de (neuro)psycholoog, de ergotherapeut

of de jobcoach.

Ondersteuning bij instroom

Bij een intake van een student is soms moeilijk in te schatten welke

consequenties bepaalde leer- of gedragsstoornissen of beperkingen

hebben voor het onderwijs. Via heldere vraagstelling kunnen wij

ondersteunen bij het in kaart brengen daarvan. Daarnaast kunnen

wij de intakers coachen bij specialistische intakes.

Instroom

Doorstroom

Uitstroom

Dieptezorg

• Specialistische intake

• Empowerment leerling;

voorbereiding stage;

Ondersteuning aanvraag IRO;

Jobcoaching; arbeidstoeleiding

stagebegeleiding

Breedtezorg

• Coaching van intakers

• Co-teaching, workshops om

kennis van gedrag te vergroten

• Afstemmen met ketenzorg partners:

zorgen voor doorgaande lijn

Basisintake

Basiszorg

Reguliere uitstroom naar werk


Gedrag

Leren

Arbeidstoeleiding

• Co-teaching

• Huiswerkbegeleiding

• Voorbereiding stage

Begeleiding

• Coaching student

Ondersteuning intake

Ondersteuning in planning &

organisatie

• Begeleiding tijdens stage

Ondersteuning bij aanvraag Wajong

• Aanvraag jobcoaching

Scholing

• Workshop ASS/ADHD/ODD in het CGO

• Teamvoorlichting ziektebeelden

• Omgaan met weerstand

• Klassenmanagement

• Training leermeesters

• Coaching stagecoördinatoren

Diagnostiek &

onderzoek

Ergotherapeut:

• Advisering zitten, praktische vaardigheden

• (Mbo-instelling)werkplekanalyse/aanpassing mbo-instelling

• Advisering hulpmiddelen/voorzieningen

• Advisering computer-aanpassingen/ICT

Orthopedagoog/(neuro) psycholoog:

• Orthodidactisch onderzoek: rekenen, dyslexie

(neuro)psychologisch onderzoek

• Cognitief onderzoek

• Sociaal-emotioneel welbevinden

Ondersteuning bij doorstroom

Iedere student wil een opleiding succesvol

doorlopen. Op basis van handelingsgerichte

diagnostiek maken wij helder wat aan ondersteuning

nodig is bij studenten met gedrags- of leerproblemen

of met een fysieke beperking. Vaak kunnen deze

leerlingen tijdens hun opleiding een extra steun in de

rug goed gebruiken. Dit kan door een gerichte

empowermenttraining en ook door adviezen van

ergotherapeut, orthopedagoog of (neuro)psycholoog.

Daarnaast zijn docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleiders

geholpen zijn met maatwerkondersteuning

bij de omgang met studenten met

gedrag en leerproblemen of fysieke beperkingen.

Door het volgen van interactieve workshops over

stoornissen, teamvoorlichtingen over ziektebeelden

of co-teaching kunnen zij hun professionaliteit

en handelingsbekwaamheid vergroten.

Hierdoor neemt hun draagvermogen toe en

vermindert de kans op uitval.

Uitstroom

Studenten met leer- en gedragsproblemen of een

beperking, willen na het afronden van hun

beroepsopleiding ook een passende werkplek.

Een uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat

meer jongeren duurzaam een inkomen uit arbeid

verwerven en actief participeren in de maatschappij.

Hiervoor is soms extra ondersteuning bij

uitstroom nodig. U kunt bij onze specialisten

terecht voor ondersteuning op het gebied van

arbeidstoeleiding waardoor de student meer kans

maakt op een succesvolle transitie naar werk en

behoud van werk, via jobcoaching.

Workshops op maat

Kijk voor onze workshops op

www.abhelioskoop.nl mbo.

Wanneer ondanks de extra ondersteuning de

student toch dreigt vast te lopen, kunnen onze

specialisten ondersteuning bieden bij het zoeken

naar alternatieven. Wij beschikken over een groot

netwerk. Zo kan bijvoorbeeld een passende

beroepsopleiding bij REA College Nederland een

van de alternatieven zijn.


Wij komen graag naar u toe

Als u meer wilt weten over onze dienstverlening is

één telefoontje genoeg. We komen graag bij u langs.

T 088 920 84 24 of info-ambulantebegeleiding@heliomare.nl

Daarnaast vindt u uitgebreidere informatieve over onze

dienstverlening op onze website www.abhelioskoop.nl.

AB Helioskoop mbo

Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee

Postbus 78, 1940 AB Beverwijk

T 088 920 84 24

E info-ambulantebegeleiding@heliomare.nl

www.abhelioskoop.nl

AB Helioskoop is onderdeel

van Heliomare.

More magazines by this user
Similar magazines