WP 6: Evaluatie en integratie

plato3d.be

WP 6: Evaluatie en integratie

WP 6: Evaluatie en integratie

6.2 Updaten/aanvullen bestaand materiaal

Updating en aanvulling bestaande materiaal

3D Riskmapping (KaHoSL)

Doctoraatsonderzoeken M. Santana & B. Van Genechten

Literatuurstudie

Alle resultaten

Nadruk op

Toepasbaarheid

Soft- en hardware

Continue evoluties

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 6: Evaluatie en integratie

Webportaal zal bestaan uit:
Gedetailleerde informatie voor de gebruiker

Vergelijkende studies hard- en software

Kritische beoordeling toepasbaarheid

Vergelijking laserscanning met andere technieken

Nauwkeurigheidsstudie

Verspreiding richtlijn op basis van optimale workflow

Algemene informatie voor de doelgroep


Toepassingsmogelijkheden aanreiken en technischefinanciële

haalbaarheid ervan aantonen, a.d.h.v.

dagdagelijkse problemen doelgroep (WP 2 & 6)

Startvergadering PLATO 21/10/2010


WP 6: Evaluatie en integratie

Studie rond nauwkeurigheden uit WP 4 & 5.

Overzicht commercieel beschikbare laserscanners,

specificaties en vergelijkbare datasets ervan.

Overzicht commercieel beschikbare verwerkingssoftware

met hun specificaties en mogelijkheden.

Up-to-date houden webportaal navormingen

Mijlpaal (KaHoSL & HoGent)

Webportaal met sensibiliseringsmateriaal enerzijds

en specifieke informatie omtrent gebruik en

mogelijkheden anderzijds, voortdurend geupdated.

Startvergadering PLATO 21/10/2010

More magazines by this user
Similar magazines