downloaden - Promotie Binnenvaart Vlaanderen

binnenvaart.be

downloaden - Promotie Binnenvaart Vlaanderen

cijfers

DE VLAAMSE BINNENVAART IN BEELD – DECEMBER 2012 – WWW.BINNENVAART.BE

MET VAART

+68 %

Verwachte transportgroei België

2008

65,7

MILJARD TON

2030

110,7

MILJARD TON

Bron: Federaal Planbureau, 2012

trimestrieel | P911147 | Afgiftekantoor: Gent x | PB nummer BC31383

Hoe vervoeren we dat - nu en straks

(aandeel in tonkm in België)

vrachtwagen bestelwagen trein binnenvaart

2008 71,2 % 4,0 % 11,5 % 13,3 %

2030 67,1 % 4,1 % 14,7 % 14,1 %

Bron: Federaal

Planbureau, 2012

N.B.: Een tonkilometer

is een kilometer

afgelegd door een ton

goederen.


Beste lezer,

Met dit overzicht van feiten en cijfers willen

we u een beeld geven van de binnenvaart in

Vlaanderen. Om onze maatschappij leefbaar

te houden, zullen we het vervoer over water

de komende jaren hard nodig hebben in onze

regio. We verwijzen naar de covercijfers over

de voorspelde groei in het goederentransport

en de verwachte modale verdeling bij ongewijzigd

beleid. Experts zijn bezorgd over de impact

hiervan op onze dagelijkse mobiliteit en

op het leefmilieu. De binnenvaart deelt die bezorgdheid

en werkt graag mee aan een duurzame

oplossing. Ontdek hoe onze ambitieuze

en ondernemende sector de toekomst tegemoet

kijkt!

Promotie Binnenvaart Vlaanderen, vzw

Natuurlijke rijkdom

Het Europese vaarwegennet telt maar

liefst 51.700 kilometer aan kanalen,

rivieren en meren. Daarvan is ongeveer

20.000 kilometer voornamelijk geconcentreerd

in België, Nederland, Frankrijk,

Duitsland en Oostenrijk. Door ons

fijnmazige vaarwegennetwerk kun je

met de binnenvaart bijna alle grote

industriële gebieden in West-Europa

bereiken, net als vele gebieden langs

kleinere vaarwegen.

Het Vlaamse waterwegennet is bijna

1.400 kilometer lang, waarvan 1.076 kilometer

geschikt is voor de beroepsvaart.

Van die 1.076 kilometer is 53 % geschikt

voor de grootste scheepstypes (klasse IV

of hoger).

Welke schepen varen er in Vlaanderen

AANTAL BELGISCHE SCHEPEN

1.367 binnenvaartuigen

capaciteit van 1.881.330 ton

inhoud

02 Natuurlijke rijkdom

02 Welke schepen varen er in Vlaanderen

1.038

drogeladingschepen

totale capaciteit

1.503.758 ton

gemiddelde tonnage

1.449 ton

225

tankschepen

totale capaciteit

373.950 ton

gemiddelde tonnage

1.662 ton

104

duwboten en –of

sleepboten

vermogen

52.334 kW

04 Minder, maar grotere schepen

Bron: ITB, 2012

04 Wie staat er aan het roer

06 Welke goederen op het water

08 Maatschappelijk belang

11 De toekomst

Colofon

PBV is een onafhankelijke vzw die de verschillende

spelers vertegenwoordigt die betrokken zijn bij het

vervoer over de Vlaamse binnenwateren. Het is een

van de kerntaken van de vzw PBV om zo veel mogelijk

mensen wegwijs te maken in de sector.

Verantwoordelijke uitgever

Promotie Binnenvaart Vlaanderen,

Armand Hertzstraat 23, 3500 Hasselt.

T 011 23 06 06,

www.binnenvaart.be – Realisatie: Jansen & Janssen

Creative Content, www.jaja.be

editie december 2012

Scheepstypes en capaciteit

Voor bijna elk type vracht, voor

grote en kleine waterwegen, zijn

er schepen op de markt.

14

SPITS

- Afgestemd op de smalle

vaarwegen en kleine sluizen

in Frankrijk

- Laadvermogen 364 ton

- Ruiminhoud 433 m³

1 = 10 vrachtwagens van 20 ton

30

Kempenaar

- Oorspronkelijk gebouwd voor de

vaart op de Kempische kanalen

in Zuid-Nederland en België

- L 50 × B 6,60 × D 2,50 meter

- Laadvermogen 600 ton. 20 TEU

42

D.E.K. (Dortmund-

Ems-Kanaal)

- U.N. Norm: Gustav Koenigs

L 67-80 × B 8,20 × D 2,50 meter

- Laadvermogen 968 ton. 28 TEU

02 CIJFERS MET VAART 2012


Brussel

tussen

900 en

864

Overzicht bevaarbare waterwegen in de EU.

840

700

720

600

480

360

240

240

144

120

0

R.H.K.

(Rijn-Herne-Kanaal)

- U.N. Norm: Johan Welker/

Europaschip

L 80-85 × B 9,50 × D 2,50 meter

- Laadvermogen 1 378 ton. 96 TEU

Groot Rijnschip

- Van L 95 × B 11,40 × D 2,70

meter tot

L 110 × B 11,40 × D 3,50 meter

- Laadvermogen 2 160 ton

165 TEU

Groot

Containerschip

- L135,00 × B 17,00

× D 3,00 meter

- Laadvermogen 470 TEU

Duwkonvooi

- L tot 190 meter × B 11,40 (enkel

konvooi) of 22,80 meter (dubbel

konvooi) Laadvermogen tussen

de 800 en de 12.000 ton

- Tussen 576 TEU en 654 TEU

2012 CIJFERS MET VAART 03


Minder, maar grotere schepen

EVOLUTIE DROGELADINGSCHEPEN (B)

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

8002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

700

600

500

400

Zowel drogeladingschepen als

300

tankschepen worden alsmaar groter.

200

100

Bron: 0 ITB, 2012

gemiddelde tonnage

aantal schepen

Evolutie tankschepen (B)

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2001 2003 2005 2007 2009 2011

aantal 1.291 1.304 1.265 1.208 1.119 1.662

gem ton 1.061 1.085 1.145 1.255 1.362 1.449

2001 2003 2005 2007 2009 2011

aantal 208 208 219 212 216 225

gem ton 1.188 1.237 1.313 1.538 1.577 1.662

Wie staat aan het roer

aantal zelfstandige binnenvaartondernemers (B)

aantal loontrekkenden in de binnenvaart (B)

2500

2000

950

1500

900

1000

850

500

800

750

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bron: RSVZ en ITB, eigen verwerking

Bron: RSZ, eigen verwerking

totaal aantal schepen

man

vrouw

In 2011 waren in de binnenvaart

1.620 zelfstandige ondernemers en

808 loontrekkenden actief.

04 CIJFERS MET VAART 2012


Opvolging en instroom: aantal met succes afgelegde examens / behaalde patenten (B)

Praktijk

examens

matroos

2007 2008 2009 2010 2011 2012* totaal

•••

83 109 145 91 111 33

572

Vaarbewijs

A+B

4 16 25 18 26 36 125

Rijnpatent

(nieuw)

26 22 46 36 26 9

165

Rijnpatent

(uitbreiding)

52 44 32 36 38 16 218

De sector heeft nood aan meer startende matrozen én

aan werknemers die doorgroeien.

* cijfers tot midden 2012

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

leeftijd van zelfstandige binnenvaartondernemers (B)

254 251

De categorie 45- tot 55- jarigen is de grootste groep

bij de Belgische binnenvaartondernemers.

221

Bron: RSVZ, eigen verwerking

191

174

145

126

127

85

46

18 / - 25 25 / - 30 30 / - 35 35 / - 40 40 / - 45 45 / - 50 50 / - 55 55 / - 60 60 / - 65 65+ jaar

2012 CIJFERS MET VAART 05


Welke goederen op het water

Evolutie tonnage 1997-2011 (VL)

in miljoen Ton

80

70

60

Tussen 1997 en 2011 is het aantal vervoerde

goederen, uitgedrukt in tonnage, toegenomen

met 36 procent.

Bron: PBV

50

400000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

300000

tonnage 53.303.966 56.074.680 64.656.731 67.374.860 71.080.388 71.526.744 61.387.534 72.531.934

200000

100000

0

EVOLUTIE TONKM 1997-2011 (VL)

in miljoen TonKm

5000

4500

4000

3500

Tussen 1997 en 2011 is het aantal vervoerde

goederen, uitgedrukt in tonkilometer (het vervoer

van 1 ton over 1 km), toegenomen met 44 procent.

Bron: PBV

3000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

tonkm 1500 3.129.437 3.496.814 4.218.356 4.504.363 4.568.436 4.597.366 3.872.657 4.496.168

1000

800000

500

700000

0

Evolutie containerterminals 1997-2011 (VL)

600000

500000

Tussen 1997 en 2011 is het aantal vervoerde

containers, uitgedrukt in TEU, bijna vertienvoudigd.

400000

300000

Bron: PBV

200000

100000

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

TEU 59.700 104.003 195.649 291.947 456.273 515.977 445.636 518.004

06 CIJFERS MET VAART 2012


Evolutie ladingen en lossingen 1997-2011 (VL)

Verdeling product types in 2011 (VL)

× 1000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

26 %

• Bouwmaterialen

22 %

• Petroleumproducten

16 %

• Overige goederen

10 %

• Chemische producten

6 %

• Vaste brandstoffen

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

lossingen 2.413.259 2.480.105 2.738.971 2.731.554 2.953.516 3.075.012 2.808.518 7.531.934

ladingen 5.292.382 5.799.752 6.343.481 7.017.377 8.046.039 9.164.633 7.849.199 9.827.446

Het toegenomen aantal ladingen en lossingen wijst op het

groeiend belang van de binnenvaart voor de Vlaamse industrie.

Bron: PBV

5 %

• Metaalproducten

5 %

• Ertsen

4 %

• Voedingswaren

3 %

• Meststoffen

3 %

• Landbouwproducten

De grootste

categorieën blijven

bouwmaterialen en

petroleumproducten,

maar met het

containertransport

en andere

producttypes is

de groep ‘overige

goederen’ de

sterkste groeier.

Bron: ITB

Maritiem en binnenvaartvervoer in de Vlaamse havens

300

250

Het maritiem transport in de Vlaamse havens

groeit de voorbije jaren iets harder dan het

binnenvaarttransport.

200

Bron: PBV

in miljoen ton

150

100

50

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 CIJFERS MET VAART 07


Maatschappelijk belang

Goederen per km waterweg 2004-2010 (in miljoen tonkm)

9

8

7

Duitsland en Nederland vervoeren de meeste

goederen per kilometer bevaarbare waterweg.

De Rijn is de belangrijkste binnenvaart verkeersas

in Europa.

6

5

4

3

2

1

0

2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010

Bron: EC, DG MOVE, European Commission Transport and

Mobility: Statistical pocketbook 2012

Duitsland

Nederland

België

EU-15

Frankrijk

modal split 2000-2009

100

11,98

10,68

10,99

11,16

11,23

11,61

11,81

11,14

11,99

9,85

Het aandeel van de Belgische binnenvaart bleef de

voorbije 10 jaar zo goed als gelijk tegenover dat van

de andere vervoerswijzen.

80

11,27

11,54

12,20

12,59

12,26

12,36

12,259

12,32

12,39

11,74

Bron:

Cijfers binnenvaart: European Commission Transport and

60

Mobility: statistical pocketbook 2012

Cijfers spoor: OECD

Cijfers weg: FOD – Economie: databanken transport; Eurostat

Statistics in focus: nr 13/2012

40

20

spoor

binnenvaart

0

76,75

77,78

76,81

76,25

76,51

76,03

75,93

76,54

75,62

78,40

weg

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

08 CIJFERS MET VAART 2012


Belasting tegenover externe kost (in €/100 tonkm)

80

70

60

50

40

80

belasting

externe kost

De binnenvaart wentelt bijna geen milieu- en

congestiekosten af op de maatschappij.

De externe kosten in deze tabel omvatten enkel de

directe milieukosten en congestiekosten.

De belastingen omvatten verkeersbelasting, met

accijnsrecht gelijkgestelde belasting, inschrijvingstaks,

belasting op de inverkeerstelling, Eurovignet, sociale

bijdrage op de bedrijfswagens, accijnzen geheven op

minerale oliën en de invoer ervan, ...

Bron: Federaal Planbureau, Planning Paper 107, cijfers 2005

30

20

14,31 14,31

19,8

10

0

-0,3 0,12 0 0,4

weg spits weg dal spoor binnenvaart

-10

luchtvervuiling

De grafiek toont de CO2-uitstoot per sector

(onafhankelijk van het aantal goederen dat over een

bepaalde afstand vervoerd is). Omgerekend naar

gepresteerde tonkilometers is de uitstoot van de

binnenvaart vier keer lager dan die van het wegtransport.

Bron: European Commission Transport and Mobility: Statistical

pocketbook 2012, cijfers 2009

0,07 % 0,13 % 0,27 % 2,92 % 14,98 %

17,15 % 64,47 %

spoor

ander

transport

binnenvaart

luchtvaart

zeevaart

weg

transport 35,53 % niet-transport 64,47 %

2012 CIJFERS MET VAART 09


Voorbeeld impact overheidsmaatregel

PPS-kaaimurenprogramma

De Vlaamse overheid investeerde

sinds 1998 via een publiek-privaat

samenwerkingsprogramma in

de bouw van kaaimuren.

Kost: 60 miljoen euro 1

Resultaat:

• 5.559.322 vermeden

vracht wagen ritten (1998-2011)

1 tot eind 2011

• 652.915.614,92 vermeden

tonkilometer over de weg in 2011

• 27.470.241 euro vermeden marginale

externe kosten 2 in 2011 3

• 70,2 miljoen euro vermeden

marginale externe kosten in 2030 4

2 Marginale externe kosten zijn extra kosten die een

bijkomende weggebruiker veroorzaakt voor de

maatschappij, bv. door extra files te creëren.

3 Berekend o.b.v. de marginale externe kost van 2008.

4 Uitgedrukt in euro uit 2008, uitgaande van de door

het Federaal Planbureau voorspelde externe kost

in 2030, en uitgaande van een status quo van het aantal

vermeden tonkm.

Bron: Federaal Planbureau en Commissie Kaaimuren, eigen

verwerking

PPS-laad- en losinstallaties

langs Vlaamse waterwegen

Klasse I

Klasse II

300T

600T

Containers

Vloeibare producten

Aangevraagd

In bedrijf

Tussen 1998 en november 2012 werden

165 kaaimuurdossiers goedgekeurd. 98 kades

zijn reeds in bedrijf.

Klasse III

Klasse IV

Klasse V

1350T

2000T

> 2000T

Bulk

Stukgoed

Afval

Verbod door te varen

Ondeelbare stukken

Sluis

10 CIJFERS MET VAART 2012


De toekomst

Wat als tegen 2030 het marktaandeel van de binnenvaart

niet groeit, maar het aandeel naar het weg vervoer

gaat Hoeveel vrachtwagens komen er dan extra

op de weg En welke externe kosten brengt dat voor

de samenleving

Evolutie modaal aandeel

Case 1

100

11,98

10,68

10,99

11,16

11,23

11,61

11,81

11,14

11,99

9,85

het modaal aandeel

van de binnenvaart blijft gelijk

(op het niveau van 2008)

Dat betekent voor het jaar 2030:

+ 885 miljoen extra tonkilometers over de weg

+ 89 miljoen extra voertuigkilometers over de weg

+ 95 miljoen euro extra externe kosten*

80

60

40

11,27

11,54

12,20

12,59

12,26

12,36

12,259

12,32

12,39

11,74

20

* Directe milieukost en congestiekosten uitgedrukt in euro uit 2008.

Bron: Federaal Planbureau, eigen verwerking

0

76,75

2000

77,78

2001

76,81

2002

76,25

2003

76,51

2004

76,03

2005

75,93

2006

76,54

2007

75,62

2008

78,40

2009

weg binnenvaart spoor

Case 2

het aantal tonkilometer

via de binnenvaart blijft gelijk

(op het niveau van 2008)

Dat betekent voor het jaar 2030:

+ 6.862 miljoen extra tonkilometers over de weg

+ 692 miljoen extra voertuigkilometers over de weg

+ 738 miljoen euro extra externe kosten*

* Directe milieukost en congestiekosten uitgedrukt in euro uit 2008.

Bron: Federaal Planbureau, eigen verwerking

Evolutie tonkm via binnenvaart

in miljoen TonKm

5000

4500

4000

3500

3000

2000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1500

1000

500

2012 CIJFERS MET VAART 11


Binnenvaart

de best bevaarbare rijstrook

Armand Hertzstraat 23

3500 Hasselt

T +32 (0)11 23 06 06

F +32 (0)11 23 06 09

www.binnenvaart.be

More magazines by this user
Similar magazines