Een klacht Laat het ons weten

washington.bazoon.nl

Een klacht Laat het ons weten

Een klacht

Laat het ons weten!

Contact:

Stichting Rosengaerde

Pastoriestraat 1

7721 CT DALFSEN

Telefoon algemeen (0529) 431541

Telefoon keuken (0529) 432514

Fax (0529) 432937

e-mail

Internet

Info@rosengaerde.nl

www.rosengaerde.nl


Waarin

zich onderscheidt!

Aandacht en Respect

Rosengaerde wil, met respect en persoonlijke aandacht voor u,

kwalitatief goede en verantwoorde zorg bieden. Het gaat ons om uw

welzijn en gezondheid en daarbij hoort dat u zich bij ons “thuis” voelt.

In onze visie staat u daarom centraal.

Wij zijn een zorgaanbieder met een sterke lokale binding in de

gemeenschap van Dalfsen met haar omringende dorpskernen. Wij

richten ons met name op de ouderen, maar ook op anderen die -soms

tijdelijk -, voorzieningen, diensten en/of zorg nodig hebben. De zorg

en dienstverlening vindt plaats bij ons in Rosengaerde of bij u thuis.

Wij voelen ons betrokken en proberen in de gemeenschap allerlei

vormen van voorzieningen, diensten en zorg aan te bieden. Tevens

kunnen wij u adviseren, informeren en voorlichten, al naar gelang uw

wensen en behoeften.

Bij al onze zorg- en dienstverlening is uw zelfredzaamheid,

keuzevrijheid en uw actieve deelname een belangrijk begrip. Onze

professionele medewerkers zullen u begeleiden en ondersteunen

daar waar u dat nodig vindt. Onze medewerkers zijn betrokken,

gemotiveerd, creatief en voelen zich verantwoordelijk om dat te doen

waarvoor zij hebben gekozen:

ER VOOR U ZIJN!


Algemeen

Als u niet tevreden bent

Iedere cliënt van woonzorgcentrum

Rosengaerde heeft het recht om een

klacht in te dienen als de zorg en/of

dienstverlening niet in orde is. Dit is bij

de wet geregeld: Wet Klachtrecht

Cliënten Zorgsector (WKCZ).

probeert de klacht, in overleg met u,

op een voor beide bevredigende wijze

op te lossen. Bent u niet tevreden over

de oplossing, dan kunt u uw klacht

rechtstreeks indienen bij de

leidinggevende. Soms is het voor uw

gevoel onmogelijk om uw klacht aan

de leidinggevende voor te leggen,

omdat hij of zij juist partij is in het

‘conflict’. Aarzelt u dan niet om u in dat

geval tot de directie te wenden. Indien

u uw klacht rechtstreeks wilt indienen

bij de directie, dient u dat schriftelijk te

doen.

Rosengaerde levert diensten op het

gebied van welzijn, wonen en zorg aan

vele cliënten. Gelukkig is iedereen

daar meestal tevreden over. Maar het

is ook mogelijk dat er iets niet naar

wens verloopt. We kunnen ons

voorstellen dat u uw ontevredenheid

graag kenbaar wilt maken aan de

organisatie. Dat is ook voor ons

prettig, omdat wij op die manier onze

dienstverlening kunnen verbeteren.

Mogelijkheden

Hoe dient u een klacht in

De eerste stap is het bespreken van

de klacht met de betrokken medewerker

die de hulp of dienst heeft

verleend. De betrokken medewerker

Een andere mogelijkheid is u te

wenden tot de externe klachtencommissie.

Dit is een onafhankelijke

regionale commissie genaamd

klachtencommissie zorg Zwolle’ waar

ook Zorgspectrum het Zand (regio

Zwolle), het Gezondheidshuis

(Stadshagen Zwolle) en Woonzorgconcern

IJsselheem (regio Kampen,

Zwartewaterland en Zwolle) zijn

aangesloten. Deze regionale klachtencommissie

zal uw klachten op een

officiële manier behandelen en

afhandelen.

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

kan via onze website

www.rosengaerde.nl. Dit digitale

klachtenformulier wordt rechtstreeks


doorgezonden naar de klachtencommissie.

U kunt uw klacht ook schriftelijk

indienen bij de klachtencommissie

door deze in de klachtenbus bij de

receptie te deponeren. De receptie

zorgt ervoor dat uw brief bij de

klachtencommissie terecht komt.

In beroep

In de meeste gevallen wordt de klacht

tot ieders tevredenheid opgelost. Het

kan ook zijn dat u het niet eens bent

met de uitspraak van de externe

regionale klachtencommissie of u vindt

dat de organisatie niet goed of op tijd

op de uitspraak van de externe

klachtencommissie heeft gereageerd.

In dat geval kun u in beroep gaan bij:

De Geschillencommissie Verpleging

Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Adres: Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Telefoon: 070 – 31 05 310

(ma t/m vr 9.00 -17.00 uur)

Fax: 070 – 36 58 814

www.degeschillencommissie.nl

U selecteert dan aan de linkerzijde

Verpleging Verzorging en Thuiszorg

moet hiervoor wel een schriftelijke

machtiging van u hebben ontvangen.

Geheimhouding

U kunt uw klacht niet anoniem

indienen bij de externe regionale

klachtencommissie. De klacht wordt

echter geheel vertrouwelijk behandeld.

Alle leden van de klachtencommissie

zijn geheimhouding verplicht. Uw

privacy is dan ook gewaarborgd.

Tot slot

Wellicht hebt u na het lezen van deze

informatie nog vragen. De zorgadviseurs

en/of onze medewerkers

zullen die dan graag voor u

beantwoorden. U kunt met hen contact

opnemen via: 0529-431541

Ondersteuning

Als u dat wenst kunt u zich bij het

indienen of de behandeling van de

klachten laten vertegenwoordigen door

iemand anders. Die andere persoon


Oktober 2012

More magazines by this user
Similar magazines