Evaluatie Dag van de Open Kerken 2012

openkerken.be

Evaluatie Dag van de Open Kerken 2012

EVALUATIE DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012 :

NEDERLANDSTALIGE ANTWOORDEN

Uitnodiging en inschrijving

Vele deelnemers werden persoonlijk uitgenodigd via e-mail, of ontvingen het bericht via hun

gemeente. Vele hebben de info ook via de nieuwsbrief van open kerken ontvangen. De

inschrijving is bij iedereen goed of zeer goed verlopen.

De grote meerderheid heeft de Inspiratiegids Dag van de Open Kerken doorgenomen.

Vrijwilligers

De meeste gebedshuizen konden bij de voorbereidingen rekenen op 1 tot 8 vrijwilligers.

Idem voor ondersteuning tijdens de Dag van de Open Kerken zelf. Slechts enkelen

verzamelden meer dan 9 vrijwilligers. Dit betekent dat 3 badges voor onthaalmedewerkers

per kerk onvoldoende was.


Promotie

Elke deelnemer ontving affiches, programmabrochures en landkaartbrochures om te

verspreiden. De meerderheid van de deelnemers verspreidde tussen 1 en 20 affiches en

maximaal 50 programmabrochures en landkaartbrochures. Meer dan de helft maakte een

eigen flyer, folder of affiche.

Op lokaal niveau werden de eigen activiteiten op een zeer diverse manier gepromoot: via

gemeentelijke en kerkelijke communicatiekanalen, contacten met lokale pers en de eigen

website. Opvallend is dat deelnemers de sociale media zeker niet schuwen. De databank Uit

in Vlaanderen daarentegen wordt weinig benut. Verschillende deelnemers nemen zich voor

om volgend jaar meer promotie te maken.


Deelnemers hebben echter de indruk dat hun promotionele inspanningen tot weinig media-

aandacht leiden op lokaal en regionaal niveau. Op nationaal niveau was de media-aandacht

ook eerder beperkt ondanks een affichecampagne, een persdossier en een persconferentie.

Toch vindt bijna de helft van de deelnemers de media-aandacht aandacht voldoende of hoog.

De kwaliteit van het aangeleverde promotiemateriaal wordt door iedereen als goed of zeer

goed ervaren. Er is vraag naar meer gepersonaliseerd / te personaliseren materiaal. De

hoeveelheid promotiemateriaal was haast voor alle deelnemers goed of zeer goed. De

levering van het materiaal daarentegen is hier en daar mis gelopen wegens fouten bij Bpost

of door verkeerdelijk opgegeven adresgegevens.

“Jammer dat er op de affiche geen witruimte voorzien is om zelf een beknopt

programma op te drukken of de kerk in kwestie op te vermelden. Dit is de reden

waarom wij zelf onze affiches hebben gedrukt.”

“De publiciteit is te algemeen er is nood aan meer promotie per kerk, per initiatief.”

“Voor een kleine gemeente hadden we van alles meer dan genoeg.”

“Meer eigen flyers en affiches maken om in plaatselijke horeca en gastverblijven te

verdelen. Jullie kunnen misschien flyers voorzien met aan één kant jullie boodschap,

de achterkant vrijlaten om onze informatie te drukken.”

Publiek

32% van de deelnemers ontving minder dan 50 bezoekers. 44% van de deelnemers ontving

tussen de 50 en de 150 bezoekers. 24% van de bezoekers ontving meer dan 150 bezoekers

met enkele uitschieters boven de 500. Het slechte weer was toch op verschillende plaatsen

een spelbreker.

“Veel meer dan verwacht.”

“Het aantal overtrof ruim onze verwachtingen.”


“Onverwacht massale belangstelling.”

“We waren tevreden, vooral ook omdat de bezoekers tevreden waren.”

“Ondanks het slechte weer viel het aantal bezoekers mee.”

“Boven de verwachtingen, veel bezoekers van buiten de parochie.”

“Wegens het slechte weer was de belangstelling eerder beperkt.”

“We hadden graag meer belangstelling gehad!”

“Te weinig. alleen plaatselijke mensen. Geen van andere gemeenten.”

“Veel inspanningen voor weinig bezoekers.”

De Dag van de Open Kerken kan voornamelijk rekenen op een ouder publiek, al zijn ook

gezinnen en jongere koppels aanwezig. Bezoekers komen vooral individueel en niet in groep.

Ze zijn vooral afkomstig uit de eigen streek, al waren op verschillende plaatsen ook

Belgische toeristen aanwezig. De bezoekers waren overal positief tot zeer positief.

Ook de grote meerderheid van de deelnemers zelf was erg tevreden.

« Volgend jaar doen we zeker terug mee. »

« Mag zeker nog gebeuren in de toekomst. »

More magazines by this user
Similar magazines