De wereld van de De wereld van de beperkte ... - RINO Groep

rinogroep.nl

De wereld van de De wereld van de beperkte ... - RINO Groep

De wereld van de

beperkte

houdbaarheid

De Kei, Wier Utrecht

21 Januari 2013

Door: Minie de Vries , Joyce Bais

Michel Verhoef, Willem Gijzen, Dieneke

Fraanje, Jenneke Hesseling, Roel Bos


Opbouw workshop

Wie zijn wij: de Kei

Wat betekent een Lichte verstandelijke

beperking

Hoe herken je de LVB-er

Hoe zien wij “bemoeizorg”

Waar liggen onze grenzen van onze

bemoeizorg

Terugkoppeling SPEEDDATEN


De Kei

•2002 gevraagd 13% van de daklozen op

straat blalblat

•Onderdeel van de afdeling Wier, SGLVG

•SGLVG Sterk Gedragsgestoord Licht

verstandelijk gehandicapt (B=beprekt)

•Overstaanbaar -> uitdagend gedrag en

Langzaam lerend


LVB = Lichte Verstandelijke

Beperking

Gemiddeld IQ van 85 tot t 115

Zwakbegaafd IQvan71tot85

LVB IQ van 50-55 tot 70

Matige verstandelijke beperking 35-40 tot 50-55

Leeftijdsequivalent van 6 tot 11 jaar

Hoe overleef ik de overvraging


Gestagneerde emotionele

ontwikkeling

Beperkte ik-ontwikkeling

Ego-centrisch perspectief

Beperkte gewetensontwikkeling

Lage frustratietolerantie

Problemen met de impulscontrole

Gemakkelijk beïnvloedbaar


….

Herken de LVB-er


LVB…….. En dan…………

Aanpassing; ;niet met mandje in de winkel kunnen

lopen, niet in een rij kunnen wachten

koffie apparaat niet kunnen lezen of begrijpen

knopje linksonder = cappuccino…

Zelfredzaamheid

Pak melk open maken, kunnen leren lezen, klok kijken

Plafond in je ontwikkelingsniveau

i

Geen ziekte/inzicht

Geen erkenning voor LVB, waardoor continu

overvraagd en gestraft. Lopen op hun teennagels.


Herkennen van de doelgroep

•Onderwijs: afgebroken of speciaal

•Werk/dagbesteding: di 12 ambachten 13

ongelukken

•Schulden: door onvermogen/onbegrip

•Sociaal netwerk: familie op afstand of geen

contact, geen vrienden maar kennissen of

maatjes in/door gedoe

•Taal: spychiater, verkeerde spreekwoorden of

gezegden

•Onaangepast in sociale interactie (afstand

nabijheid) of situaties

•Verbloemen van onvermogens

•Hardnekkig steeds weer zelfde problematiek

•Onverstaanbaar gedrag


OVERVRAGING

Ga er vanuit dat de client

de meest simpele dingen

gewoon niet weet, niet

kan

Geen aandacht of

manipulatie maar angst,

onzekerheid.


Ik kan….. Prima voor mezelf

zorgen..


LVB Samenvattend:

Kunnen zich niet of moeilijk aanpassen

Problemen in de zelfredzaamheid

Geen ziekteinzicht

Keer op keer in de problemen en geen

hulpvraag

BEMOEIZORG versimpelde definitie:

Voor mensen die geen hulpvraag hebben

maar die wel steeds weer in de problemen

komen. Er is sprake van een onvermogen

oge

om naar zichzelf te kijken.


Bejegening bij bemoeizorg rekening

houden met

.

Zware tijd op straat. Erkenning van overlevingsmechanismen

•Wantrouwen naar hulpverleners, jij bent te

vertrouwen

•Basisbehoeften geven; bed, bad, brood,en warmte.

•Vragen naar hun wensen voor dat moment

•Individuele benadering/behandeling en afspraken

Strategien

•.Verleiden

•Elkaar ont-moeten

•.Bereikbaar zijn door bereikbaarheid goed te regelen

•Presentiezorg


Er zijn als dat nodig is


VOLHOUDEN !!!!!!!!!!!!!!


Grenzen

Alle drie steeds terugkomend in het team

Persoonlijke grenzen uitspreken in team

Grenzen vanuit behandeling

Grenzen vanuit maatschappij


K k r

Kijk naar ze uit, ze

hebben je nodig !!!!!!

More magazines by this user
Similar magazines