Storytelling

mariekegorkink

Storytelling

Een verhaal dat er toe doet

Uit recent onderzoek van marktonderzoekbureau Globescan blijkt dat amper een op de drie West-Europeanen

gelooft dat bedrijven eerlijk communiceren over duurzaamheid. Weinig mensen blijken daarnaast spontaan

een duurzaam bedrijf te kunnen noemen. Het noopt tot reflectie op de boodschap, de mediakanalen en de

communicatiestrategieën die worden gebruikt door organisaties die duurzaamheid serieus nemen.

Jean-Paul Sartre schreef ooit: “De mens is een verteller van verhalen. Zijn leven lang is hij omringd door de

verhalen van zichzelf en anderen. Hij ziet de wereld door de bril van die verhalen.” Verhalen spreken ons

hoofd, ons hart en onze buik aan.

Storytelling is een middel bij uitstek om op een inspirerende wijze visies op een duurzame toekomst te

communiceren.

Goede verhalen zorgen voor een bijna tastbare ervaring die we met anderen willen delen en die ons aanzetten

tot actie. Authentieke corporate stories kunnen duurzaamheidscommunicatie geloofwaardiger maken. Ze

bezitten de kracht om klanten, medewerkers en leveranciers zich met ‘The Big Why’ van een bedrijf te laten

identificeren en zich daardoor onderdeel van een groter geheel, beweging of ambitie te laten voelen. Niet voor

niets kiezen duurzame koplopers zoals Triodos Bank, Patagonia en Chipotle voor storytelling om hun duurzame

waarden duidelijk en geloofwaardig voor het voetlicht te brengen.

Het vertellen van een goed verhaal is allesbehalve eenvoudig. Onder de dunne laag vernis zijn corporate stories

soms niet veel meer dan gelikte verfilmingen en vertellingen van de boodschap ‘kijk eens hoe goed wij zijn’.

Bovendien blijken veel communicatiedirecteuren terughoudend en een deel van hen ronduit sceptisch

tegenover storytelling te staan. Het roept allerlei vragen op: Maakt onbekend onbemind Hoe werkt

storytelling precies Bestaan er succesrecepten voor een goed verhaal Wat zijn kenmerken van een goed

verteld verhaal Wat kunnen we leren van ’s werelds beste voorbeelden van storytelling voor duurzaamheid

Wat zijn de valkuilen voor storytelling En hoe krijg je een duurzaam verhaal viral

Storytelling vanuit theorie én praktijk

ImpactAcademy nodigt u uit om dit najaar deel te nemen aan de collegereeks ‘Storytelling voor Duurzaamheid’.

De collegereeks bestaat uit bijdragen van experts uit Nederland en Vlaanderen uit de wetenschap en de

praktijk. Ieder van hen biedt u vanuit het eigen specialisme en de eigen ervaring inzichten in het ‘hoe en

waarom’ van storytelling voor duurzaamheid. Zo voedt u zichzelf met een rijkdom aan perspectieven, kennis,

ideeën en de mogelijke toepassingen daarvan in uw eigen praktijk. Daarmee biedt deze collegereeks een

leerervaring die uw duurzame denken en doen inspireert.

I m p a c t A c a d e m y

Similar magazines