Views
3 years ago

ZIEKTE EN GEZONDHEID: VERBORGEN VERSCHILLEN ...

ZIEKTE EN GEZONDHEID: VERBORGEN VERSCHILLEN ...

Colofon Uitgave ©

Colofon Uitgave © Universitair Medisch Centrum Utrecht/Universiteit Utrecht, september 2004 Productie Communicatie Service Centrum/Universiteit Utrecht Fotografie voorzijde: Cisca Wijmenga achterzijde: Ivar Pel Grafische verzorging GeoMedia - Faculteit Geowetenschappen/Universiteit Utrecht Druk AD-druk - Zeist ISBN 90-393-3830-2 2 ZIEKTE EN GEZONDHEID: VERBORGEN VERSCHILLEN

Inhoudsopgave Inleiding 4 Van koppelingsonderzoek naar associatiestudie 8 Hoe ziet de toekomst eruit 12 Hoe gaan wij genetische varianten van ziekten opsporen 13 Terug naar de genen 15 Hoe stellen we vast wat de impact is van een genvariant betrokken bij chronische en ouderdomsziekten 18 Wat betekent de verschuiving van Mendeliaans-overervende ziekten naar chronische en ouderdomsziekten voor de toekomst van de klinische genetica 19 Epiloog 20 Dankwoord 21 ZIEKTE EN GEZONDHEID: VERBORGEN VERSCHILLEN 3

Q-koorts, ziekte van vele vragen - Medisch Contact
Download de brochure - Partners voor een Gezond Leefmilieu
De Ziekte van Alzheimer: genezen, behandelen of voorkomen ... - GAB
Ketenzorg voor chronische ziekten - Ketens & Netwerken
Richtlijn ziekte van von Hippel-Lindau.pdf - NVGIC
Kind en ziekte: onderzoek voor gezondheid - Gezondheidsraad
Gezondheid, ziekte, genezen: een antropologisch perspectief
RIVM-rapport 270054001 Gezond actief: de relatie tussen ziekten ...
Vlaams Instituut voor Gezondheids- promotie en Ziekte ... - Weliswaar
Ziekten bij reizigers naar de tropen - NVKC
De 6 fasen van ziekte volgens Dr. Reckeweg - Gezond Verstand ...
Duiken, gezondheid, ziekte en medicijnen - Aquamed Diving Medicine
Verschillende doe-suggesties, betrekken van ... - Gezonde school
Over gezondheid en ziekte in heete gewesten Christiaan Eijkman
Begeleiding bij zelfmanagement chronische ziekten - KNGF
Onderzoek naar dodelijke ziekte ALS - UMC Utrecht
De oorzaken van individuele verschillen in stabiliteit en verandering ...
Ziekte resistentie bij planten
Ziekte en verminderde verantwoordelijkheid - Ethiek en Maatschappij
Per ongeluk complex - Steunpunt Milieu en Gezondheid
Plantinhoudstoffen & de gezondheid van de mens - Groene Kennis ...