Views
3 years ago
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
download bestand (pdf, 1.1MB) - Onderwijsraad
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
De begeleiding van startende leraren - sbo Sectorbestuur ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...
GroeneWelle Strategisch uitvoeringsplan 15-20 'Jouw brug naar het groene leven'
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Veilig en gezond werken in praktijklokalen in het ... - Inspectie SZW
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Onderwijs & ICT
Schoolgids VSO 2012-2013 - Jan Baptist
Bijlage bij bestuurscharter lerarenopleidingen (2006) - Vereniging ...
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet