NIEUW EN INNOVATIEF uw batterij kan online praten. - Emrol

emrol.be

NIEUW EN INNOVATIEF uw batterij kan online praten. - Emrol

SERVICE

S.M.S. SERVICe

NIEUW EN INNOVATIEF

uw batterij kan online praten.

Batterij B153 zegt:

Ik voel me goed!


SERVICE

S.M.S. service

NIEUW EN INNOVATIEF

uw batterij kan online praten.

Een nieuwe SERVICE : S.M.S. service

Via ons nieuw Service Management System zendt uw batterij ons alle data omtrent haar gezondheidssituatie. Dankzij die gegevens kan er,

indien nodig, op tijd worden ingegrepen. Tijdig onderhoud of reparatie verhoogt de betrouwbaarheid van uw machines en vermijdt de kosten

van onderbrekingen.

Uitgebreide garantievoorwaarden voor EDrive batterijen*

gekoppeld aan B.M.S./S.M.S. SERVICE - Serviceformules

EMROL begrijpt dat uw batterij een belangrijk onderdeel uitmaakt van uw machine, en dat de kwaliteit van deze batterij dan ook een

belangrijke invloed heeft op de kwaliteitsbeleving van het totale eindproduct.

Omdat een correct gebruik cruciaal is voor de goede werking van uw batterijen heeft EMROL een nieuw concept ontwikkeld dat het voor

iedereen mogelijk maakt om op een correcte, vooruitziende manier aan batterijgebruik en -bewaking te doen.

Wij zullen verschillende modules aanbieden waaruit u de meest geschikte kan kiezen. Gepersonaliseerde diensten zijn uiteraard steeds

mogelijk.

* in de BeNeLux

Geen onverwachte kosten tijdens het leven van de batterij.

Garantie van bedrijfszekerheid betekent belangrijke kostenbesparing.

Goed onderhoud betekent langere levensduur van uw batterij.

Proactief: batterij vraagt online zelf om onderhoud of herstelling.

Compatibel met iedere batterij en iedere lader.

Kan makkelijk nagemonteerd worden.

Concept, hard- en software in eigen beheer ontwikkeld.


SERVICE

S.M.S. service

Tractiebatterij voorzien van B.M.S. SERVICE

De intelligente B.M.S.-module (Battery Monitoring System) is in staat om de gegevens van alle

ladingen en ontladingen te registreren met het oog op een snelle oorzakelijke identificatie bij eventuele

problemen. B.M.S. werkt retroactief.

Met B.M.S. SERVICE wil Emrol met u meedenken om een maximaal rendement uit elke batterij te

halen. Door de batterij aan een grondige controle te onderwerpen, kunnen we achterhalen wat er

goed of fout loopt. Deze snelle oorzakelijke identificatie van eventuele problemen maakt het mogelijk

om op een correcte, vooruitziende manier aan batterijgebruik en - bewaking te doen. Een half jaar na

inbedrijfsname voeren wij eenmalig een gratis inspectie uit. Hierbij wordt de complete toestand van

uw batterij extra gecontroleerd. U wordt door onze ervaren batterijexperts op de hoogte gebracht

over de toestand van de batterij, aangevuld met nuttige tips voor het bereiken van een maximale

levensduur. Hierdoor wordt de levensduur van uw batterij aanzienlijk verlengd en wordt zelfs de

garantieperiode uitgebreid van 2 jaar volledig + 2 jaar degressief naar 4 jaar volledig!

De EDrive tractiebatterijen worden voor de logistieke sector sinds 2007 standaard voorzien van een

intelligente B.M.S.-module (Battery Monitoring System).

De garantieperiode voor traditionele EDrive tractiebatterijen (CK) bedraagt 4 jaar

Tractiebatterij voorzien van S.M.S. SERVICE

Er bestaat ook de mogelijkheid om een upgrade te nemen van B.M.S. naar S.M.S. SERVICE. Deze

belangrijke stap voorwaarts geeft de eindgebruiker de mogelijkheid inefficiëntie en stilstandverliezen

te vermijden door batterijen te laten communiceren. Wij bieden S.M.S. SERVICE aan voor EDrive

batterijen, maar ook voor tractiebatterijen van andere merken.

Het systeem is verbonden met een GSM-modem die de data van uw batterij(en) doorstuurt naar

een centrale database. Dit systeem heeft als doel de levensduur van de batterij te verlengen door op

een proactieve manier met batterijen om te gaan. Het systeem bestaat in twee versies: ‘Real Time’

(de GSM-modem bevindt zich op de machine) en ‘Dynamic’ (slechts één GSM-modem nodig door

gebruik te maken van een ladernetwerk). Met S.M.S.-technologie wordt het bovendien mogelijk te

spreken over equivalente cycli. Via parameters zoals ontladingsdiepte, temperatuur en zuurniveau

rekenen we het verbruikte aantal cycli om naar nominale cycli. Dit heeft voor de klant verschillende

voordelen. Een ontlading van 40% telt hierdoor maar ongeveer voor een halve cyclus, een ontlading

van 80% voor een hele cyclus. En de garantie vervalt ook niet bij een ontlading dieper dan 80%.

Indien uw EDrive batterij is uitgerust met een S.M.S.-module samen met één van onze service

formules (zie volgende pagina), wordt de garantie voor batterijen uitgebreid:

Traditionele batterijen (CK): 7 jaar of 1300 equivalente cycli

7 jaar of

1300 cycli

garantie

Equivalente cycli:

een nieuw en uniek concept

Bijv. Tijdens een werkweek wordt een

batterij verschillend gebruikt:

(% : ontladingsdiepte van de batterij)

maandag 60%

dinsdag 20%

woensdag 40%

donderdag 30%

vrijdag 95%

In dit voorbeeld zal B.M.S./S.M.S.

3.71 equivalente cycli in rekening

brengen op de levensduur van de

batterij. Andere leveranciers zouden

hier gewoon 5 cycli aanrekenen.

In dit voorbeeld en na 7 jaar (350

werkweken), geeft S.M.S. SERVICE

371 cycli meer garantie op EDrive

batterijen!


SERVICE

S.M.S. service

De S.M.S. SERVICE: Service op maat voor de laagste prijs.

1. Implementatie

Er is een eenmalige kost voor alle materiaal- en werkkosten voor het installeren van het S.M.S. systeem:

S.M.S. modules

Charger packs

Modem pack(s)

Bekabeling

Werkuren

Verplaatsingskosten

Een opleiding over het S.M.S. systeem

2. Het systeem omvat volgende basisservice:

De productgarantie op EDrive batterijen stijgt van de klassieke 4 jaar, naar 7 jaar of maximaal 1300 equivalente cycli (80% DOD),

wat het eerst wordt bereikt. De eerste 4 jaar is een Service Plus “on-site” garantie (geen werk- en verplaatsingskosten) en nadien

gaat deze automatisch over naar een normale productgarantie.

U ontvangt een login om op de S.M.S. website 24u/24u de status van al uw batterijen op te vragen.

3. Service-uitbreidingen

Ons S.M.S. Service systeem is na de installatie modulair samen te stellen afhankelijk van uw specifieke wensen.

Module 1: digitale communicatie

Dekt het doorsturen van de batterijinformatie naar de S.M.S. website, en de functionaliteit van de S.M.S. database, server en website.

Zonder deze module werkt het S.M.S. systeem niet on-line.

Module 2: de bewakingsadministratie

Module 2 omvat alle bewakingsadministratie. Als u zich hierop abonneert worden alle “event” e-mails naar het Emrol serviceteam verstuurd.

Onze ervaren batterijexperts zullen deze dan verwerken en de nodige acties ondernemen om een maximale levensduur en betrouwbaarheid

te garanderen. Ieder probleem wordt opgevolgd tot het van de baan is.

Als u deze module niet kiest, ontvangt u de e-mails zelf en bent u rechtstreeks geïnformeerd. Het is dan uw keuze wie het event verder opvolgt

of oplost.

Module 3: het jaarlijks onderhoud en levenslange servicegarantie

In deze module wordt door ons een uitgebreide jaarlijkse onderhoudsbeurt uitgevoerd op de batterij. Deze omvat het reinigen en de grondige

inspectie van de batterij (spanningen, zuurgewichten, elektrische verbindingen, veiligheid, enz…). Op deze manier wordt U door ons op de

hoogte gebracht over de actuele toestand van uw batterij en in het bijzonder eventuele aandachtspunten voor het bereiken van een maximale

levensduur.

Naast de jaarlijkse onderhoudsbeurt, wordt in deze module ook de servicegarantie uitgebreid. Hierbij wordt de Service Plus verlengd van

4 jaar naar 7 jaar of 1300 equivalente cycli, afhankelijk wat het eerste wordt bereikt. Op deze manier bent u er dus zeker van dat er geen

onverwachte kosten zullen opduiken gedurende het volledige leven van de batterij.

Module 4: periodiek onderhoud

Bij module 4 wordt ook het periodiek onderhoud van de batterij (water bijvullen) door ons uitgevoerd. Bij gebruik van deze module op onze

RM cellen is de plaatsing van een centraal watervulsysteem inbegrepen in de prijs. U kunt uiteraard het periodiek onderhoud ook eenvoudig

zelf uitvoeren wat een fikse kostenbesparing is.


SERVICE

S.M.S. service

Het S.M.S. SERVICE systeem kan automatisch e-mails versturen bij volgende ‘events’:

Zuurniveau laag, bijvullen gewenst

Zuurniveau te laag, bijvullen dringend noodzakelijk (bvb: platen komen droog)

Batterij is meer dan 80% ontladen (bvb: negatieve invloed op levensduur)

Onbalans in de batterij (bvb: vroegtijdige detectie van een defecte cel)

Gevaar voor sulfatatie (bvb: stilstand met ontladen batterij)

Onvolledige lading (bvb: tussenlading)

Temperatuur van de batterij te hoog

Storing van de middenpuntsmeting

Opstart S.M.S.-module (na onderbreking verbinding van batterij,…)

Inbedrijfsname van de S.M.S.

Geen contact met de batterij gedurende twee weken

Deze e-mail bevat een omschrijving van de ‘event’ met een datum en tijd dat hij is voorgekomen.

Ook bevat de mail een link naar een batterijrapport over de volledige actuele toestand van uw batterij. (zie p.7)

Voordelen S.M.S.

Geen gezeur: Wij gebruiken equivalente cycli, dit is transparanter en eerlijker.

Geen zorgen: Bijna-defecte cellen worden automatisch herkend. Wij vervangen deze cellen

preventief en vermijden acute en blijvende capaciteitsverliezen en onnodige stilstand van uw

machine.

Advies: Bij verkeerd gebruik kan ogenblikkelijk ingegrepen worden met professionele bijstand en

advies.

Kostenbesparend: Minder tijdverlies door optimalisering van waterbijvul-momenten, zelfs indien

wij dit voor u verzorgen wordt hier tot 50% tijd mee bespaard.

Maximale efficiëntie: Terwijl u zich bezighoudt met uw kernactiviteiten, trekken wij ons het lot aan

van uw energiepakketten.


SERVICE

S.M.S. service

Werking S.M.S.

Het systeem bestaat uit:

Elektrolytprobe

Intelligente S.M.S.-module (voert metingen uit op de batterij)

GSM-modem

Ladernetwerk (enkel bij ‘Dynamic’)

Webserver

De S.M.S.-unit, een klein vloeistofdicht stukje elektronica,

wordt gemonteerd op de batterij. Het werd intern bij

EMROL ontwikkeld en het vergaart alle noodzakelijke

informatie. Vervolgens zendt het deze gegevens via een

netwerk door naar een centrale database. Hiervoor maakt het o.a. gebruik

van een elektrolytprobe (meet zuur- of elektrolytniveau). Optioneel is ook

een stroommeting verkrijgbaar. De S.M.S.-unit bevat een display die de

belangrijkste info aan de gebruiker meedeelt (bvb. wanneer er water moet

bijgevuld worden)

Het S.M.S.-systeem is compatibel met alle bestaande laders. Een door EMROL

ontwikkeld stukje elektronica wordt in of naast de lader gemonteerd. Dit zal zorgen voor

de verbinding tussen de S.M.S.-unit (gemonteerd op de batterij) en de GSM-modem

zonder extra draden. Bij een ‘Real Time’ S.M.S.-installatie is dit niet nodig, vermits de verbinding

tussen de S.M.S.-unit en de GSM-modem permanent is.


SERVICE

S.M.S. service

GSM In het schema ziet u hoe batterij- en gebruikerinformatie, vertrekkende van de batterijen (S.M.S.-unit) in de

modem heftrucks via een netwerk van laders en een GSM-modem over het internet in een database belandt. Net zoals

de S.M.S.-unit werden ook de circuits tot aan de GSM-modem ontwikkeld door EMROL. De GSM-modem

maakt gebruik van de GPRS-technologie voor het versturen van de data naar de centrale database.

De met een paswoord beveiligde webserver heeft zowel een administratieve als rapporterende functie. Zij die dat

wensen en bevoegd zijn, vinden op de website gemakkelijk de opgeslagen batterij- en gebruikersinformatie.

Indien de database constateert dat er problemen zijn met één van uw batterijen, zal er automatisch een

rapportering tot stand komen (zie volgende stap).

Als distributeur van batterijen beheert u zelf deze database en website. U bepaalt wie welke info kan raadplegen. Vermits de

website gemakkelijk te personaliseren is, blijven uw klanten binnen hun vertrouwde leveranciersomgeving.

Ga naar https://sms.emrol.com en probeer de webserver zelf uit. We hebben enkele test accounts aangemaakt die u kan

raadplegen:

BatteryPeople: een batterij producent die S.M.S. SERVICE verzorgt (login: “batterypeople”; paswoord: “BP”)

TruckCenter: een bedrijf actief in de verkoop & verhuur van heftrucks (login: “truckcenter”; paswoord:”TC”)

Cereal Foods: een winkelketen met een logistieke afdeling (login:”cerealfoods”; paswoord: “CF”)

Cereal Foods heeft twee logistieke centra: Brussel en Antwerpen

Het centrum in Antwerpen is uitgerust met een laadzaal ‘Chargers A’

één van de batterijen in de laadzaal draagt de naam ‘48V625A/4’

Wanneer de informatie op de Emrol webserver terechtkomt, worden de gegevens verwerkt en indien

nodig gerapporteerd aan de verantwoordelijke persoon (batterijrapport).

Er kunnen verschillende contactpersonen aangeduid worden afhankelijk van het type probleem. Een

voorbeeld van een volledig rapport kan u bekijken op http://www.emrol.com/docs/Rapport_SMS_n.pdf


SERVICE

© Raats

S.M.S. service

nieuw en innovatief uw batterij kan online praten.

Het verschil tussen ‘Real Time’ en ‘Dynamic’

In beide gevallen:

Batterij meldt zelf een probleem vóór batterijpanne.

Batterij vraagt zelf om onderhoud.

Virtuele 100% bedrijfszekerheid van de batterij.

Specifiek voor S.M.S. ‘Dynamic’:

Laagste S.M.S.-kostprijs (slechts 1 GSM-modem per laadlokaal).

➔ Voor vaste installaties of lange termijn verhuur.

Specifiek voor S.M.S. ‘Real Time’:

Een GSM-modem per heftruck verzorgt een permanente verbinding

met ons datacenter.

➔ Ideaal voor de korte termijn verhuur van heftrucks.

S.M.S. SERVICE kan langs meerdere GSM-modems communiceren als er meerdere

laadlokalen en/of sites zijn.

Bedrijfszekerheid

Batterijen kunnen vroegtijdig onbruikbaar worden door

verscheidene oorzaken (zoals fabricagefouten, maar ook verkeerd

gebruik en slecht onderhoud). In het bijzonder voor industriële

batterijen waar kostprijs en betrouwbaarheid belangrijk zijn, is

een oplossing om intelligent om te gaan met deze batterijen voor

de hand liggend.

Garanties

Discussies over garanties behoren hiermee definitief tot het

verleden. EMROL is dankzij zijn S.M.S.-systeem in staat om

verkeerd batterijgebruik en/of slecht onderhoud preventief vast

te stellen en klanten hierover te informeren. Hierdoor zal de

levensduur van de batterijen toenemen en zullen er minder

garantieaanvragen voorkomen.

Investerings- en budgetvriendelijk

Alle S.M.S. SERVICE modules hebben een vaste prijs per maand,

die verrassingen uitsluiten.

In het bijzonder voor de grotere vloten kan bespaard worden op

het aantal machines door de verhoogde betrouwbaarheid.


YOUR

POWER

PARTNER

(N) versie 10 - 04/09

EMROL - Industrieweg 15 - B-2390 Malle - België

T +32(0)3/309.24.24 - F +32(0)3/311.79.50 - info@emrol.com - www.emrol.com

More magazines by this user
Similar magazines