nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub

westfriesegolfclub.nl

nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub

DIMPLES

Clubblad van de Westfriese Golfclub

nummer 86

juni 2011

De Westfriese

Vlag

Mens erger je

niet; kon dat

maar…

Bijna de hele

wereld op de

Westfriese

Vroege vogels

of Maf(fe)kikkers

16 t/m 23 juli:

Golfweek 2011

Lang leve

de Koningin

En méér...


Private Banking echt private maken.

Dat is het idee.

Wat uw ambities ook zijn, Rabobank Private Banking komt met

een passend plan. Gebaseerd op het unieke karakter van uw

vermogen. Zo maken we Private Banking ook echt private.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobankwfo.nl

Tel: (0228) 56 62 00


Inhoud

pagina

Van het bestuur 3

Van de redactie 4

Van het secretariaat 7

Van de clubreferee 5

Overlijdensbericht 5

De Westfriese Vlag 6

Marshals en wedstrijden 7

De baancommissie 8

Mens erger je niet; kon dat maar… 9

Bijna de hele wereld op de Westfriese 10

Na sluiten komt openen (DIH) 13

Vroege vogels of Maf(fe)kikkers 14

Alle 18 holes bezet 16

16 t/m 23 juli: Golfweek 2011 19

Golfen voor het goede doel 22

Spelen zoals ie hangt 23

Lang leve de Koningin 24

Wist u dat... 26

Colofon 26

De volgende Dimples

verschijnt rond

30 september.

Kopij graag inleveren vóór

vrijdag 26 augustus!

Van het bestuur

Wat is het toch een voorrecht om op de

Westfriese te mogen golfen.

Prachtige bomen, die dit voorjaar wel erg

fraai in bloei stonden, gekleurde bollenvelden

om ons heen, schitterende vergezichten op

een watertoren, een kerkspits of gewoon op

bouw- of weiland met of zonder lammetjes.

Dit alles gelardeerd met veel watervogels, die

druk zijn met nesten bouwen (meerkoetjes),

eenden die hun kroost elke dag iets kleiner in

getal zien worden en een broedende zwaan

pal naast het looppad van 7 naar 8. Zal ze ook

zo rustig blijven als ze straks jongen heeft

Kortom; volop genieten van al dit fraais en

ook nog doorlopend zeer aantrekkelijk voorjaarsweer

met prima temperaturen en weinig

regen.

Op dit moment valt voorzichtig het eerste

buitje sinds februari, zodat het gras zich wat

kan herstellen en de greenkeepers minder tijd

kwijt zijn aan water geven.

Bestuurlijk is er zoals altijd genoeg te doen.

Het tragisch overlijden van Kees Akerboom en

het aftreden van Marijcke Bodenheim zorgden

voor problemen in die zin dat er adequate

vervangers gevonden moesten worden. We

zijn verheugd dat wij tijdens de Algemene

Vergadering van Obligatiehouders en Leden

twee nieuwe bestuursleden hebben kunnen

installeren. Aangezien er geen tegenkandidaten

waren zijn de door het bestuur voorgestelde

kandidaten Ger Dallinga en Cees

Nieuweboer benoemd. Do Sierkstra had zich

herkiesbaar gesteld en gaat wederom zitting

nemen in het bestuur. In een volgende

Dimples zullen de nieuwe bestuursleden zich

nader aan u voorstellen.

Financieel gezien draait het geheel redelijk,

maar niet zonder zorgen. Het mooie weer

van de afgelopen tijd leverde meer bezoek op

van greenfee-spelers, vooral in vergelijk met

2010, maar de aanwas van leden stagneert.

Landelijk mag dit dan wel de trend zijn,

vreugdevol stemt dit niet. Als u dus nog vrienden,

kennissen of buren over de streep weet te

krijgen om lid te worden, graag.

Gelukkig doet de sponsorcommissie haar

werk voortreffelijk, wat onder andere blijkt

uit het feit dat op alle holes reclameborden

te vinden zijn. Ook de bedrijvencompetitie is

zodanig goed ingevuld dat tot een shotgun

start is besloten.

De competitie is afgerond met wisselend succes

voor onze teams. De wedstrijden, vooral

die in het weekeinde worden druk bezocht,

zijn soms zelfs vol, wat goed is voor ons verenigingsleven.

Tot nu toe merkt u er nog weinig van, maar

onze ballenmachine is technisch gezien op.

Er is een nieuwe in bestelling die, gelijktijdig

met de schoonmaakunit, een andere plaats

krijgt, dicht bij het pleintje. De afslagplaats

op hole 13 is vernieuwd en voorzien van fraai

plantwerk, iets dat ook het wild op onze baan

weet te waarderen. De dames hebben op hole

15 wat meer meters te overbruggen, dit meer

in overeenstemming met de lengte volgens de

scorecard.

Al met al een levendig gebeuren dat zorgt

voor veel drukte in de baan, met de daaraan

gekoppelde probleempjes en soms irritaties.

Wachten, niet of te laat doorgezwaaid worden,

onvoldoende aansluiting houden met de

flight voor je, een niet aangeharkte bunker,

verdraaid, het is een echte golfbaan, met

marshals die een en ander in goede banen

leiden. Ons verzoek: ga respectvol om met elkaar

en gun iedereen zijn of haar golfplezier.

3


4

Van de redactie

Tekst: Eveline Groot

Van het secretariaat

Tekst: Shirley Schwarz

Lentekriebels die langzaam overgaan in zomerkriebels

want wat is het een mooi weer

geweest in april. Ik heb lang niet zo genoten

van de warme zon op mijn huid en het feit

dat je (bijna) in korte broek kan golfen. Voor

mij betekent dit dat we vast een hele mooie

warme zomer tegemoet gaan.

Hoewel de natuur het iets minder leuk schijnt

te vinden; droogte alom, niet alleen in Europa

maar ook in de rest van de wereld valt er te

weinig regen. Regen die broodnodig is om de

gewassen te laten groeien, dieren hun voedsel

te laten zoeken en natuurlijk het gras in de

tuin en op de golfbaan te laten groeien. Geen

regen, wel regen, eigenlijk is het nooit goed.

Afijn, de eerste zonnestralen hebben we weer

gehad en er volgen er vast meer. Droomt

u ook zo van een zomer waarbij u in korte

broek kunt golfen en ‘s avonds met vrienden

en familie heerlijk op ons terras of thuis in de

tuin kunt nagenieten onder het genot van een

lekker glas wijn of flesje bier Het vlees pruttelt

langzaam op de barbecue en iedereen is in

feeststemming. Dromen mag, toch

Inmiddels hebben we de ALV achter de rug.

Het bestuur heeft het voorstel van de redactie

om het aantal uitgaven van Dimples van 5

naar 4 per jaar terug te brengen overgenomen.

Dimples zal nu eenmaal per kwartaal verschijnen;

dit deels door het moeilijk verkrijgen van

kopij en deels omdat dit kosten bespaart.

Ik sluit dit stukje van de redactie af in de hoop

dat u veel kunt golfen onder fantastische

weersomstandigheden en u ons uw golfbelevenissen

wilt toesturen zodat wij weer een

mooie Dimples kunnen samenstellen.

Proost op de zomer van 2011!

Het is eind april wanneer we dit schrijven en

ons uitzicht is weer prachtig. De planten staan

in bloei en de bomen weer volop in blad, iedere

dag genieten wij weer met volle teugen

van al dit moois.

Wellicht is het u opgevallen dat het secretariaat

afgelopen tijd drukker bezet is dan anders,

dit komt omdat Daphne Ruijgrok vanaf

half april ca. 10 weken lang bij ons stage

loopt.

“Daphne: Ik volg de opleiding Human

Resource Management aan de Hogeschool

INHOLLAND te Alkmaar. Op dit moment zit

ik in mijn tweede jaar en ben ik op Westwoud

begonnen met mijn eerste stage. Ik zal de

komende drie maanden de weekdagen op het

secretariaat doorbrengen. De bedoeling van

mijn stage is dat ik kennis maak met de werkomgeving

en de geleerde theorie in de praktijk

ga toepassen. Ik hoop hier drie leuke en

vooral leerzame maanden te hebben. Tevens

zult u mij om het weekend werkzaam blijven

zien in de shop”

Wij willen u er nogmaals aan herinneren om

uw taslabel duidelijk zichtbaar aan uw tas te

hangen, aangezien de marshals hierop zullen

controleren. Diegene die zijn factuur is vergeten

te betalen, verzoeken wij deze zo snel

mogelijk alsnog te voldoen. Wilt u erop letten

dat u uw scorekaarten volledig invult alvorens

deze in de daarvoor bestemde bus te deponeren

(liever nog zelf invoeren natuurlijk!!)

Het is namelijk voor onze Ton een hele klus

om uw handschrift te ontleden.

Ook dit jaar hebben we weer veel groepsreserveringen.

Een aantal van deze groepen

komt al voor het vierde jaar (met veel plezier)

spelen op onze mooie baan. Soms kan dit

voor enig ongemak zorgen. Mochten er echt

problemen ontstaan meld dit dan altijd bij

een marshal!

We hebben vanaf dit seizoen een extra handicart

tot onze beschikking, hierdoor komt

het aantal op 8. De gebruikerskosten voor dit

jaar zijn ongewijzigd. Mocht u een aanvraag

willen doen voor een lidmaatschap van de

Stichting Handicart, kunt u een aanvraagformulier

af halen in de shop.

Verder hopen we dat het prachtige weer, dat

zich twee weken geleden heeft ingezet, blijft

voortduren zodat we een mooi lang golfseizoen

zullen hebben!


Van de clubreferee

Tekst: Dick Biesheuvel

Voor de vorige uitgave van Dimples heb ik

geen kopij ingeleverd voor deze rubriek.

Door het overlijden van mijn golfvriend Kees

Akerboom en vriendin Ank Vermeulen was ik

niet in de stemming om een stukje te schrijven.

Uit de reacties die ik kreeg op het voorleggen

van een regelprobleem begreep ik dat dat toch

veel mensen aanspreekt. Vandaar deze keer

wederom een interessant probleem om over

na te denken.

Het lijkt allemaal simpel maar het venijn zit

zoals meestal in de staart…

Strokeplay

Spelers A en B slaan hun afslag op de par 3

dicht bij elkaar in de buurt op de green. A

putt een van de ballen in de hole. Speler B

markeert de andere bal en neemt deze op,

reinigt hem en plaatst hem terug, waarna hij

deze ook uitholed. Tot zover nog 2 prachtige

birdies. Geheel tevreden lopen ze naar de volgende

tee waar ze ontdekken dat ze elkaars

bal hebben gespeeld. De referee wordt erbij

geroepen, wat is het oordeel van de referee

voor elke speler

Voor verder te lezen graag even goed nadenken

wat er gebeurd is.

Oké, daar gaan we dan:

Speler A heeft een verkeerde bal gespeeld,

volgens Regel 15-3b heeft hij 2 Strafslagen te

pakken en moet zijn fout herstellen voordat

hij afslaat op de volgende hole. Hij gaat dus

terug, plaatst zijn bal op de juiste plaats, dus

de plaats waar speler B heeft geputt en probeert

nogmaals uit te holen. Doet hij dat dan

is zijn score 4: afslag, 1, 2 strafslagen en de

volgende putt, de slag met de verkeerde bal

telt niet.

Speler B heeft

hetzelfde gedaan

en dus

krijgt hij ook

dezelfde straf,

toch

Nou niet helemaal. Speler B heeft namelijk de

bal opgepakt en teruggeplaatst! Nou boeiend

zult u zeggen. Toch maakt dat wel wat uit. Hij

mag namelijk zijn bal opnemen na markeren

en terugplaatsen. Wat hij echter niet mag is

zijn bal vervangen en hij had zijn eigen bal

terug moeten plaatsen op de plaats waar die

lag, dus waar A heeft geput. Hij speelt dus

ook nog eens van een verkeerde plaats. Dit

klinkt toch wel serieus. We gaan eens kijken

wat de regels zeggen: Regel 20-7c zegt dat het

spelen van de verkeerde plaats wordt bestraft

met de straf volgens de regel die van toepassing

is in dit geval Regel 16-1b: 2 strafslagen

en aangezien er geen sprake is van een ernstige

overtreding moet er verder worden gespeeld

met de bal gespeeld van de verkeerde

plaats. En dan nog de vervangen bal Noot

3 van Regel 20-7 zegt dat er geen extra straf

volgt voor het onterecht vervangen van een

bal als er al een straf is voor het spelen van

een verkeerde plaats. Score dus 4.

Toch wel lastig om het helemaal goed te doen.

Overlijdensbericht

Wij ontvingen het droevige bericht dat

ons lid Willem Borst is overleden.

Sinds een paar jaar was Willem samen

met enkele vrienden lid van onze vereniging.

Wij wensen Marianne en zijn familie en

vrienden veel sterkte met het verwerken

van dit verlies.

5


6

Land

Blauwe lucht spant hier hoog

as een hemelse boog

over ‘t groenende land

en een skeutige hand

heb ‘r wolke in strooid

ja, zodat ’t nou rooit

op een oud skilderai

een kloin durpie an ’t zai

met een sloôt en een breg

en ien boom kromt z’n reg

voor die eêuwige wind

en ik leg as een kind

op de machtige doik

zommaar stiltjes te koik

zonder gang, zonder doel

enkeld dut vast gevoel:

de onverbreek’lijke band

met ’t West-Friese land.

Ina Broekhuizen-Slot

uit: Binnendoiks

De Westfriese Vlag

Tekst: Gerda Vermeulen/Foto: Jaap Vermeulen

Vandaag, op 20 maart hebben we iets zeer

speciaals. Niet alleen de openingswedstrijd

om de Anton Dalhuijsen Beker die het golfseizoen

inluidt, maar tevens het hijsen van

de officiële Westfriese vlag. De voorzitter

van het Westfries Genootschap, mevrouw Ina

Broekhuizen, is voor deze gelegenheid naar

de Westfriese Golfclub gekomen om deze gebeurtenis

luister bij te zetten en de vlag in de

mast te hijsen.

Ina Broekhuizen is sinds 2005 voorzitter en

de eerste vrouwelijke van het genootschap.

Daarvoor was zij bestuurslid. Ina is geboren

in het dorp Sint Maarten dat nog net op

het randje van West-Friesland ligt binnen de

Omringdijk. Ze is schrijfster van beroep en

heeft veel in het West-Fries geschreven.

West-Friesland is een groot gebied, vertelt zij.

Alle steden en dorpen binnen de Omringdijk

behoren hiertoe. West-Friezen waren niet alleen

een trots, op zich zelf gericht volk, maar

beschikten tevens over een grote handelsgeest.

De ontwikkeling van Enkhuizen, Hoorn

en Medemblik in het verleden geven hier

blijk van. Er werd over zee handel gevoerd

met Denemarken, Noorwegen en de Baltische

gebieden. De zaadhandel was en is nog steeds

van wereldfaam. En dan de bloembollen. Die

worden nu over de hele wereld geteeld, maar

de kennis van het broeien van de bloembollen

is nog steeds in West-Friesland specifiek

aanwezig.

Bij enkele West-Friezen werd het duidelijk

dat de West-Friese cultuur en het dialect beïnvloed

zouden gaan worden door de omliggende

gebieden. Men vond het jammer dat dit

verloren zou gaan en in 1924 richtte men het

Westfries Genootschap op, zodat de cultuur

en dialect voor de toekomst behouden zouden

kunnen blijven. Zij richten zich vooral op het

onder de aandacht brengen van kennis over

en de waarde van West-Friesland voor een

groot publiek door middel van bijeenkomsten,

excursies et cetera.

West-Friesland had geen eigen officiële vlag

omdat dit gebied geen bestuursrechtelijke

eenheid kende. Er was wel een wapen met

de twee leeuwen, afgeleid van het wapen

van Friesland. Dit wapen is tevens terug te

zien in het provinciale wapen van Noord-

Holland toen in 1907 werd besloten tot het

samengaan van het wapen van Holland en

West-Friesland. Het is een blauw veld met

twee gouden aanziende gaande leeuwen over

de volle breedte en vijf blokjes: twee boven,

twee in het midden en één onder. De vlag is

een getrouwe afgeleide van het wapen.

De burgemeester van Hoorn, Onno van

Veldhuizen, schonk het Genootschap een

soortgelijke vlag met de mededeling: “Doe

er wat mee”. Een aanvraag tot een officiële

vlag en wapen kan alleen door een

bestuursrechtelijke lichaam worden gedaan.

Daarom werd besloten zich te wenden tot

de burgemeesters en de gemeenteraden

van Alkmaar (deels), Andijk, Drechterland,

Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard,

Hoorn, Langedijk, Koggenland, Medemblik,

Niedorp, Opmeer, Schagen, Stede Broec en

Wervershoof, die deel uitmaken van West-

Friesland binnen de Westfriese Omringdijk.

Iedereen was zeer enthousiast en namen eenzelfde

besluit tot aanvraag van de vlag bij de

Hoge Raad voor de Adel. Door de gezamenlijke

instemming en aanvraag van officiële


Marshals en

wedstrijden

Tekst: Rem Komen

besturen accepteerde de Hoge Raad voor de

Adel de vlag als een officiële Westfriese vlag.

Op 26 november 2010 werd de eerste vlag

gehesen in Medemblik, de oudste stad van

West-Friesland. Deze vlag wappert nu ook

bij de entree naast de vlag van de Westfriese

Golfclub, waar op 20 maart jl. om 10.30 uur

mevrouw Ina Broekhuizen, nadat zij in het

clubhuis eerst een toespraak hield en haar

(bovenstaand) gedicht voorlas, de vlag hees.

Mocht u ook een vlag willen hebben dan kan

deze voor 27,50 worden aangeschaft. Het

Westfries Genootschap heeft ook een wimpel

in dezelfde strekking te koop. Of een sticker

voor op de auto, of een bootvlag. Te verkrijgen

bij de webwinkel op www.westfriesgenootschap.nl

Heeft u hart voor West-Friesland Word dan

lid van het Westfries Genootschap. Voor 27,50

ontvangt u ieder jaar een jaarboek en drie

tijdschriften. Hiermee steunt u de doelstellingen

en activiteiten van dit genootschap.

Aardige bijzonderheid: Onze leeuwen op het

logo van de Westfriese Golfclub kijken de

andere kant op.

De marshalcommissie heeft een nieuwe voorzitter;

Bart van der Kruijs en is met diverse

leden uitgebreid. Ook de doelstellingen zijn

uitgebreid.

Bart heeft aan de wedstrijdcommissie uitgelegd

wat de doelstellingen zijn en hierbij een

korte opsomming:

- Een marshal is geen politieagent, maar wil

als gastheer optreden.

- Doel “verhogen van de spelvreugde”.

- Er zijn ca. 26 marshals nodig (nu 21) voor

een goede begeleiding.

- In de winter wordt gewerkt met minimale

aanwezigheid.

- Start zomerseizoen 1 maart.

- Elke dag is er een vast team.

- Ook ‘s avonds wordt een ronde gedaan.

Tevens kunnen tijdens wedstrijden de marshals

actief worden ingezet.

Vooral de begeleiding vanaf de tee van hole

1 en 10, om te voorkomen dat flights zich

onbewust tussen de wedstrijd gaan voegen,

is belangrijk.

Maar ook in de wedstrijd kan de marshal

regelend op gaan treden en kijken naar speelsnelheid,

veiligheid, etiquette, regelhandhaving

en of de juiste kleding wordt gedragen.

Kortom, de marshal is in de wedstrijd zeker

geen outside agency en heeft een regelende

en begeleidende status.

7


8

Feitelijk zou deze commissie als een van de

eerste commissies gepresenteerd moeten worden.

Want zonder de aanleg en onderhoud

van de baan zouden we geen golf kunnen

spelen op onze prachtige golfcourse.

Het beheer en onderhoud van een golfterrein

vereist een planmatige aanpak en inzet

van een modern machinepark waarover

Westwoud zeker beschikt. Voor een goede

werkplanning is een onderhoudsplan van belang.

Het onderhoudsplan is in twee delen te verdelen:

1 een algemeen zomerplan om de baan in

topconditie te krijgen en te houden.

2 het onderhoudsprogramma voor de winter.

Deze plannen worden in goed overleg met de

greenkeepers opgesteld.

Hierbij is een goede afstemming op het programma

van de clubactiviteiten een voorwaarde,

dit om de baan op de juiste momenten

in de vereiste conditie te hebben.

De baancommissaris is tevens voorzitter van

de baancommissie. Onze baancommissie

De baancommissie

Tekst: Ferry de Jong en Piet Struik/Foto: Jaap Vermeulen

bestaat momenteel uit twee personen. Zij verdelen

onderling verschillende beheertaken.

Ondanks dat wij wellicht tevreden zijn over

de lay-out bekijkt de baancommissie of er nog

aanpassingen te doen zijn die onze baan nog

fraaier zou kunnen maken. Hiervoor is een

meerjarenplan per hole gemaakt, welke in

lijn is met het voorgenomen beleid en geaccordeerd

door het bestuur. Hoewel de greenkeepers,

die in dienst zijn van de Stichting

Golfbaan Westwoud, geen deel uitmaken van

de commissie, zijn zij hier uiteraard wel nauw

bij betrokken. De hoofdgreenkeepers wonen

de vergaderingen van de commissie bij.

Overleggen over onderhoud, beheer van het

machinepark, besteding van het budget en

eventuele grotere klussen die verbeteringen in

en rond de baan garanderen, kan nu eenmaal

niet zonder dat zij hierbij aanwezig zijn.

De Stichting Golfbaan Westwoud heeft het

onderhoud in eigen beheer. Er zijn momenteel

5 greenkeepers in dienst en 1 is een

ingehuurde kracht. Buiten het operationeel

beheer (planning en uitvoering van het werk)

komen ook materieel en financieel beheer als

aandachtspunten naar voren. Daarnaast het

natuurbeheer en het milieubeheer volgens de

relevante milieuwetgeving.

Ferry de Jong, Piet Struik

Johan Meester, afgevaardigde bestuur

Greenkeepers (op de foto vlnr)

Ton Portegies

Koen Berkhout

Pé Boots

Ko Knol

Thijs de Lange

Ton Voogd (niet op de foto)


Mens erger je niet; kon dat maar…

Tekst: Christine Stolwijk plus citaten

Op verzoek van vele leden zullen wij de komende

uitgaves van Dimples aandacht besteden

aan het onderwerp Etiquette.

Omdat het steeds drukker in de baan is,

zijn de etiquetteregels meer van belang dan

ooit. Helaas lijkt het wel of men zich deze

regels minder en minder eigen is. Een van

de oorzaken is dat het GVB kan gehaald kan

worden en daarbij speelt het hoofdstuk etiquette

een ondergeschikte rol. Een andere is

dat voor velen het examen lang geleden is en

de kennis wat roestig is geworden. Je houdt

ook nog spelers die zich gewoon nergens iets

van aantrekken. Hoe dan ook; het blijkt een

grote ergernis te zijn, die, als je niet oppast, je

rondje golf behoorlijk kan bederven.

Een klein voorbeeld van een dergelijke ergernis:

op een mooie dag besloten Gerda

(Vermeulen) en ik 9 holes te gaan lopen. We

konden starten op hole 10 en we liepen als

enige 2-bal tussen flights die uit meerdere

spelers bestonden. Het maakte ons niet uit;

mooi weer en geen haast, kortom lekker relaxed.

Totdat wij op hole 12 klaar stonden

voor onze par-putt. Op dat moment besloot

de flight achter ons, een 3-bal, vast af te

slaan!!! Op een par 3!!! De ballen kwamen

vlak voor de green en in het water terecht.

Vanzelfsprekend waren we behoorlijk verbaasd,

misten onze putt en hebben ons hier

meer dan goed voor ons was over opgewonden.

Het duurde even totdat we weer lekker

speelden, jammer, we waren zo lekker op tik.

Zo heeft u allemaal wel eens iets meegemaakt

op de baan waaruit bleek dat men niet op de

hoogte is van de etiquette. Schrijft u deze

ervaring aan kopij.dimples@hotmail.nl, we

kunnen er met z’n allen van leren. Hieronder

staat een aantal etiquetteregels, volgende

keer meer.

Blijf in Beweging

Laat andere spelers niet op je wachten. Hou

de gang er in. Laat ook andere flights niet

op je wachten. Is de hole voor je leeg, zwaai

door. Moet je zoeken naar je bal, zwaai door.

Merk je dat de flight achter je sneller speelt en

moet wachten, zwaai door.

Laat geen Sporen na

Laat de golfbaan achter zoals je hem betrad.

Repareer plaggen en hark bunkers weer aan.

Je zult het waarderen als de speler voor jou

hetzelfde heeft gedaan.

Bedwing je Emoties

Golf is maar een spelletje. Het kan frustrerend

zijn om om een slechte slag te hebben, of je

bal in een hindernis zien te belanden. Maar

onthoudt dat het nog frustrerender is om niet

meer te kunnen spelen omdat je clubs gebroken

zijn of omdat je weggestuurd bent van de

club. Let op je taalgebruik, spreek niet met

luide stem en heb je emoties onder controle.

Heb goede zorg voor je golfuitrusting en gooi

er niet mee na een slechte swing.

9


10

De Dutch Junior Masters vindt zijn oorsprong

in 1991, wanneer een aantal leden het plan

opvat om een jeugdtoernooi te organiseren

voor de Westfriese Golfclub. In de jaren die

daarop volgen groeit het toernooi uit van een

nationaal naar een internationaal toernooi,

waardoor vele jeugdspelers vanuit Nederland,

Europa en ver daar buiten op de Westfriese

hebben gespeeld. De eerste jaren waren veel

leden gastgezin voor de spelers van het toernooi,

later is dit allemaal veranderd. Ik ben

pas betrokken bij de DJM vanaf het toernooi

in 2000, het jaar waarin ik voor het eerst als

spotter op (toen) hole 9/18 stond. Het toernooi

werd toen nog op de “oude” 9 holes gespeeld

en was een 54 holes toernooi. Na twee

jaar werd ik gevraagd voor de commissie,

eerst als lid en na twee jaar als voorzitter toen

Wiebe Zoethout, een van de grondleggers van

dit toernooi, de voorzittershamer neerlegde.

Mede doordat de Westfriese een paar jaar later

18 holes werd, groeide het toernooi enorm

en werd steeds professioneler mede door zaken

als tribunes, hole-in-one prijzen, een 72

holes toernooi, spelers vanuit de hele wereld.

Ze kwamen uit Zuid-Afrika, van de Kaap

Verdische eilanden en diverse landen binnen

Europa. Als klap op de vuurpijl kwam vorig

jaar de erkenning vanuit St. Andrews waar

de Dutch Junior Masters werd toegevoegd

aan de WAGR ranking. Dit staat voor World

Amateur Golf Ranking. Op alle toernooien

die deze status hebben, kunnen amateursgolfers

punten verdienen voor een klassement

dat aan het eind van ieder jaar wordt opgemaakt.

Wij zijn het tweede toernooi namens

Nederland dat op deze Ranking is bijgevoegd

en zien het als een prima erkenning van een,

in binnen- en buitenland hoog aangeschreven

toernooi.

Wat ik persoonlijk het geweldige aan dit

toernooi vind is om samen met mijn commissie

een mooi toernooi neer te zetten en

Bijna de hele wereld

op de Westfriese

Tekst: Henk Groenewegen

de mensen uit binnen- en buitenland onze

bijzondere baan te laten zien. Ik ben hier zeer

trots op. Hiernaast vind ik het werken met de

jeugd fantastisch, deze spelers geven zoveel

terug voor, tijdens en na het weekend dat dit

voor mijn de drijfveer is om door te gaan,

ondanks mijn zeer drukke werkzaamheden

en gezinsleven.

Een toernooi van deze omvang begint al de

dag nadat het toernooi is gespeeld, de eerste

vergadering staat dan alweer op de agenda en

gaan we evalueren en kijken wat weer anders

kan, beter kan of weg moet blijven. De daarop

volgende maanden begint voor mij de basis

van het volgende toernooi, de buitenlandse

bonden weer aanschrijven, de sponsorcommissie

binnen de DJM aansturen, afspraken

maken met de drukker, met de websitebeheerder,

de referees benaderen, de NGF informeren

en beraad houden met de NGF etc.

Dan na de feestdagen waar de grote lijnen

voor het komende jaar al op papier staan

gaan we fine tunen, dat betekent ook meer

vergaderen. Maar gelukkig hoef ik hierbij

niet altijd aanwezig te zijn, want met een

goede een zelfstandige commissie kunnen de

vergaderingen gewoon doorgaan, ook al is de

voorzitter of een van de andere commissieleden

niet in de gelegenheid aanwezig te zijn.

Dit maakt het werken binnen deze commissie

ook zo leuk, ieder commissielid weet waar hij

of zij voor staat en weet wat te doen.


Henk Groenewegen - Voorzitter,

Ik ben lid geworden van de Westfriese Golfclub

in 1997, waar Brian en Davy al vanaf 1996 lid

waren. De jongens vonden het golfen leuk

nadat wij in 1996 bij vrienden in Amerika

op een par 3 baan hadden gespeeld. Zij zijn

toen begonnen met lessen bij Pascal van der

Heiden op zondagochtend. Er was toen nog

een wachtlijst voor nieuwe leden maar niet

voor jeugdleden. Doordat de jongens lid waren

kon ik versneld lid worden door middel

van “bonuspunten” iets dat we ons nu niet

meer kunnen voorstellen.

Mijn taak binnen de commissie is om als

voorzitter de grote lijnen uit te zetten, deze

te bewaken en waar nodig bij te sturen. Ook

om er te staan daar waar nodig is, en besluiten

durven te nemen die misschien niet altijd

voor iedereen leuk zijn. Ook belangrijk is binnen

de commissie de sfeer goed te houden en

ieder in zijn waarde te laten en elk commissie

lid te respecteren om wat hij of zij doet. Dit

geld trouwens niet alleen binnen deze commissie

maar voor mijn gehele leven.

Mijn handicap is op dit moment 17.4 wat ik

prima vind. Ik speel ook te weinig om dit naar

beneden te krijgen. Maar wie weet komt er

nog eens een tijd dat er meer ruimte is om te

spelen. Ondertussen is ook onze derde zoon

driftig aan het golfen. Jim speelt dan ook

regelmatig op de club en in het 1e jeugdteam

van de Westfriese. Ik zit natuurlijk ook al een

geruime tijd in de Jeugdcommissie waar ik

al jaren met o.a. Leo Pattynama en Milo van

Wijk de competitieteams begeleid; ja, zoals u

ziet, weer werken met jeugd. Het blijft leuk!

Dit met vele goede resultaten en goede talenten

zoals u wellicht weet. Op dit moment ben

ik penningmeester van de jeugdcommissie,

waar ik weer een aantal talentvolle spelers zie

aankomen, waar wij als club in de nabije toekomst

weer veel plezier aan kunnen beleven.

Gerda Laan

Handicap 25.4 (momenteel).

Wit GVB gehaald 14 jaar geleden in

Purmerend. Toen ik na een maand of 3 lid

wilde worden van de Westfriese kon dat in

die tijd niet, want ze zaten ‘vol’ en vol=vol

zeiden ze, dus... (opzouten... hahahaaa...).

Maar enfin, in januari kon ik uiteindelijk toch

lid worden na aanschaf van de toen geldende

obligatie en de betaling van het lidmaatschap/greenfee.

Ik speelde jarenlang met een clubje op zondagochtend,

altijd 9 holes. De samenstelling

van dit clubje wisselde nogal eens, maar was

wel altijd heel gezellig, vooral in de tijd dat

Frank en Christine van Ginniken er nog bij

zaten. Vele leden zullen zich die twee nog wel

herinneren. Ze zijn verhuisd naar Frankrijk

maar hopen toch nog weer terug te komen.

Nu is het clubje wel heel erg uitgedund en

speel ik alleen nog met Siem Kroonenburg.

Ik zeg vaak tegen hem dat we nog eens een

jubileum moeten vieren omdat we al zolang

met elkaar op zondagochtend golfen.

Zo nu en dan speelt er iemand met ons mee

omdat ze even zin hebben om mee te lopen en

dat kan bij ons altijd.

Verder probeer ik met de meeste wedstrijden

mee te doen. Ik ben een gemiddelde speelster.

Nooit super goed of super slecht. Maar ik

zou heel graag heeeeeeel goed willen spelen,

maar ja wie niet

Ik ben wel iemand die waar voor z’n geld wil

hebben, ofwel, ik speel het hele jaar door,

dus ook in de winter. Echt dat is heerlijk

als jezelf maar goed aankleedt. En de zaterdagwedstrijden

zijn altijd erg leuk!

Ik ben bij de commissie van de Dutch Junior

Masters beland door een telefoontje van Gijs

van der Heiden (nog bedankt).

Persoonlijk vind ik het een leuke uitdaging om

met de commissie er weer ieder jaar een mooi

toernooi van te maken. En men weet soms

11


12

niet wat daar ‘achter de schermen’ bij komt

kijken. Maar tot nu toe is het altijd een mooi

toernooi geweest. We zijn al weer druk bezig

met het aankomende toernooi tijdens het

laatste weekend van augustus. Dus ik hoop

dat er weer vele leden zich aan zullen melden

als vrijwilliger of mensen die dit spektakel

willen zien.

Verder vind ik golfen een heerlijke ontspannen

of soms spannende hobby.

Mariska Schoenmaker

Mijn naam is Mariska Schoenmaker en ben

ruim 10 jaar verbonden aan de DJM. De

meeste leden zullen mij nog wel kennen van

de tijd dat ik werkzaam was bij La Bruyère.

Ik ben sinds begin vorig jaar ook met het

golfvirus besmet en heb mijn GVB behaald en

ben uiteraard lid geworden van de Westfriese.

Mijn handicap is 45, maar met een heel golfseizoen

voor ons hoop ik dat te laten zakken.

Binnen de commissie heb ik de taak/ verantwoordelijkheid

voor de inschrijvingen van de

deelnemers en alle daaruit voortvloeiende

taken.

Brian Groenewegen

Handicap 5,0. Lid vanaf 1997.

Mijn vader en 2 broertjes golfen allen op de

Westfriese. Mijn moeder speelt als enige niet.

Voorafgaand aan het toernooi zorg ik voor

het contact met de verenigingen in de regio,

jeugdspelers van de Westfriese en het maken

van de startlijst. Tijdens het weekend ben ik

wedstrijdleider en zorg ik samen met de andere

commissieleden ervoor dat het toernooi

draait en het de jeugd aan niets ontbreekt.

Ben veel met sport bezig; buiten golfen doe ik

aan fitness en ga vaak hardlopen. Hiernaast

ben ik geïnteresseerd in de natuur en houd ik

erg van lekker eten.

Ton Floris

Al heel veel jaren ben ik betrokken bij de

Junior Masters; eerst als flightbegeleider en

“holebezetter” en sinds 13 jaar als commissielid

en lange tijd als penningmeester (behalve

die jaren dat ik penningmeester voor

de club was). Mijn handicap thans 21.5.

Dochter Maureen en partner zijn ook lid van

de Westfriese. Zoon Martijn heeft interesse

en is vrijwilliger tijdens het toernooi in de

rekenkamer.

Erik Stekelenburg

Ik ben lid sinds het begin van de opening van

de baan en heb evenals mijn vrouw les gehad

van Peter Ackerley.

Ik ben eigenlijk “achterste voren” gaan boer

golfen. Eerst de golfregels goed geleerd, zelfs

nog keer les gegeven aan leden. (in het oude

kantoor van de vuilstort). Mijzelf in het technische

aspect van golfclubs bekwaamd en een

eigen Golf Repair Shop begonnen op verzoek

van Peter Ackerley en uiteindelijk Professional

Golf Clubmaker geworden en lid geworden

van de Amerikaanse Professional Clubmakers

Society (PCS).

Vanaf het allereerste toernooi, toen nog

Merrill Lynch Junior Golf toernooi geheten,

ben ik er bij betrokken. De eerste twee jaar

heb ik tijdens het toernooi als professional

Golf Clubmaker een stand gehad voor reparatie

van kapotte golfclubs. Gelukkig heb ik hier

aan geen werk gehad.

Voor het toernooi haalde ik de buitenlandse

spelers van Schiphol en bracht deze naar

de gastouders. Op de speeldagen haalde en

bracht ik ze naar de golfbaan. Dat was heel

veel rijwerk, van ’s ochtends vroeg tot ‘s

avonds laat. Reed wel zo’n 1000 km per weekend.

Later is het vervoer van en naar Schiphol

geregeld met de Taxi Centrale Schoorl. Nog

later werden de kinderen, nadat er geen

gastouders meer beschikbaar waren en de

kinderen in een hotel in Enkhuizen ondergebracht

werden, allemaal tegelijk met een grote

bus naar het hotel gebracht en ‘s ochtends

opgehaald om weer naar de baan te gaan.

Mijn taak in de commissie is al het vervoer te

regelen, de buitenlandse gasten op Schiphol

op te vangen, welkom te heten en naar

de taxistandplaats te brengen. Het verlenen

van allerlei hand en spandiensten tijdens het

toernooi en fotoreportages en foto-bidboek

te maken. De laatste paar jaar ben ik niet

meer actief met golf bezig geweest i.v.m. wat

ernstige lichamelijke gebreken, maar ik hoop

tegen het einde van dit jaar weer actief te

kunnen gaan golfen.

En nu eerst op naar de 21e Dutch Junior

Masters.


Na sluiten

komt openen (DIH)

Tekst: Dineke Sierkstra en Bernadette Gerretsen/Foto’s: Riet Herwarts

Sluiten

Dinsdag 8 maart hebben we de laatste wedstrijd

van het winterseizoen gespeeld.

Als laatste wedstrijd hadden we een strokeplaywedstrijd

bedacht. Het was lekker weer,

dus we mochten 21 mensen verwelkomen.

Na de wedstrijd genoten we met elkaar van

een heerlijk Italiaans lunchbuffet. Pasta met 2

soorten saus, salade en daarna een heerlijke

tiramisu. Omdat we een Italiaanse maaltijd

hadden vonden we het leuk om ook de prijsjes

in Italiaanse sfeer te houden. De winnaar van

de dag was Heering Ligthart.

Hij kreeg golfballetjes met een Italiaans logo

en een aantal Italiaanse producten.

De winter begon dit jaar al heel vroeg dus

vanaf november was het spelen op wintergreens.

De opkomst was dan ook heel wisselend. Aan

het eind van een seizoen delen we ook altijd

een beker uit voor de beste speler overall. Als

winnaar kwam dit keer André Sierkstra uit

de bus.

Hij mocht dan ook de wisselbeker in ontvangst

nemen.

We beginnen weer vol goede moed aan het

zomerseizoen en hopen veel dames en heren

op dinsdagochtend te ontmoeten.

Openen

Het was een wedstrijd bij inschrijving, maar

zoals dat wel vaker het geval is wachtten de

meeste deelnemers de weersomstandigheden

af.

De opkomst was overweldigend vanwege het

prachtige weer. Maar liefst 30 deelnemers

gingen de baan in. De baan ligt er fantastisch

bij, complimenten aan de greenkeepers!

De wedstrijdvorm was Texas-scramble. Dat

pakte voor mij, samen met Heering Ligthart

en André Weusten, goed uit. Ik de verre afslag,

Heering de finesses en André de finishing

touch. Zo kwamen we op 64 punten. Ruim

voldoende voor een prachtig bloemstuk. We

hopen dat we de hele zomer zo’n goede opkomst

zullen hebben!

Foto boven vnlr:

André Weusden,

Bernadette Gerretsen

en Heering Ligthart

Foto onder:

André Sierkstra

en Dineke Sierkstra

13


14

Vroege vogels

of Maf(fe)kikkers

Tekst: Gerda Vermeulen/Foto’s: Jaap Vermeulen

Vier uur en de wekker gaat af. Het is zaterdag

23 april en de hele vroege vogels maken zich

gereed voor de jaarlijks terugkerende wedstrijd

waarbij wordt aangetekend welke vogels

zich op of boven onze golfbaan bevinden.

Gekken zult u zeggen. Dat zeg ik ook tegen

mijzelf op dat moment. Ondanks dat ik

een A-mens ben, hetgeen betekent dat ik als

ochtendmens “uitslaap” tot een uur of acht

‘s morgens en het dan in bed niet meer uithoud,

bedenk ik dat ik mij voorneem om het

volgend jaar niet meer mee te doen met deze

wedstrijd. Ik ben altijd redelijk vroeg op, maar

vier uur...

Na de douche en een kop koffie ben ik weer

top en samen met Jaap stap ik in de auto terwijl

de eerste merels al goed hun best doen en

proberen elkaar af te troeven door het mooiste

geluid dat je kunt horen te produceren.

Het weer is prachtig, de zon is nog niet op,

maar het belooft een schitterende ochtend te

worden. Bij het nemen van de bocht naar de

provinciale weg schiet ons een andere vroege

vogel voorbij. Gijs van der Heiden en zijn

vrouw Patricia zijn ook onderweg. Zouden alleen

Westfriese golfers nu op pad zijn

Een paar dagen eerder had ik Vera Weyman

nog gevraagd of zij en haar man Dick het leuk

zouden vinden om mee te doen en daar kwam

gelukkig een spontaan ja op als we samen

zouden kunnen spelen. Eigenbelang van mij,

want ondanks de cd’s met vogel geluiden wil

mijn herkenning niet erg vlotten. Ja, de duif

met zijn “couroucoucou”, die haal ik er wel

uit en de grutto met de roep van zijn eigen

naam of het kloppen van een specht en het

tjilpen van een mus. Dat is niet te missen.

Maar de vinken en wat voor een vink, dat

geloof ik wel als iemand het zegt; ik zie ze

niet en herken ze niet. Ze zitten ook niet op

mijn balkon, dus ik vind dat ik een beetje een

excuus heb.

20 personen deden mee. Jammer van een

zo‘n kleine opkomst, maar wel de echte “diehards”

wat betreft de Birdwatch. De wedstrijdleiding

lag in handen van Rem Komen en

Koos Ruijgrok. Koos had geen flightgenoten

en ging nadat hij ons de baan in gestuurd had

weer naar huis. Sympathiek van hem om ons

in de vroege uurtjes te instrueren en ons veel

plezier te wensen.

Hole 1, 2 en 3 van de buitenholes en vervolgens

naar 14, 15, 16, 17, 18, 10, 11, 12 en als

laatste 13. Dit, om zo veel mogelijk variaties

aan zowel weidevogels en eenden als bosvogels

te ontwaren.

Wij liepen op hole 2 toen de zon aan de horizon

op kwam. Als je jezelf omdraaide naar het

westen stond de maan, heel bleek, afscheid

van ons te nemen. Wij hadden onze “prijs” al

binnen. Windstil. Dat kom je niet vaak tegen

op de buitenholes. Zelf werd je er stil van en

het komt dan in je op waarom je dit eigenlijk

niet vaker doet, zo ‘s morgens vroeg. Van

dringende spelers, die doorgezwaaid willen

worden is geen sprake. De baan is zo goed als

van jezelf met een ontwakende natuur, waar

ik helemaal lyrisch van werd. Op de damesafslag

van hole 3 zorgden twee grutto’s er voor

dat de volgende generatie verzekerd zou zijn.


Een tureluur zat aan de waterkant en vloog

op bij het naderen. De knobbelzwaan zat

nog op het nest te broeden, de kuifeendjes

zwommen paar aan paar door de sloten en

de meerkoeten verjoegen soortgenoten van

hun territorium. Zelfs het waterhoentje liet

zich zien, terwijl boven ons een grote groep

aalscholvers naar hun visgebieden trokken.

Prachtig in een V-formatie achter elkaar aan,

van elkaar de kop overnemend om iedereen

naar de bestemming te brengen. In diezelfde

stijl kwamen grauwe ganzen over, met een

witte gans als verstekeling. Het maakte ze

duidelijk niets uit. Bij mij kwam de gedachte

op of er onder hen, net als bij het wielrennen,

ook een winnaar zou worden uitgeroepen op

de denkbeeldige eindstreep.

Op hole nummer 15 aangekomen waren we

zo in vervoering van alles, dat wij de lepelaar

mistten, die de andere flights wel hadden

waargenomen. We hadden de indruk dat de

vogels op de binnenholes een beetje verstek

lieten gaan, maar wellicht zaten er al velen

te broeden. Het was immers twee weken

lang warm geweest en als je op je nest zit te

broeden houd je je snavel wel om jezelf en je

eieren niet te verraden.

Vera vertelde dat de prachtige bergeenden

zeer sociaal zijn. Zij vormen crèches. Twee

volwassen vogels passen op en zorgen dan

voor wel 40 jongen. Dan kunnen de ouders

rustig gaan fourneren. En wulpen, met hun

prachtige naar binnen gebogen snavels, hebben

blauwe poten en de moederwulp neemt

de jongen onder haar vleugels om ze te beschermen,

zodat je dan een wulp ziet met wel

10 tot 12 blauwe poten er onder.

Toen we binnen kwamen hadden we ongeveer

35 soorten vogels en eenden gezien. Doordat

het lijstje van de NGF met in Nederland

voorkomende vogels zo uitgebreid was dat

je, naast je verrekijker, eigenlijk ook nog een

vergrootglas had moeten meenemen om de

namen te ontwaren, hadden we ze maar even

op de achterkant van het A-viertje genoteerd.

Na binnenkomst stond er een ontbijtbuffet

voor ons klaar met een heerlijk glaasje

Prosecco. Niet alle deelnemers zagen er uitgeslapen

uit, maar bleken de ochtend toch

wel goed doorgekomen te zijn. Op de prijzentafel

stonden vogelhuisjes, vogelattributen en

keramieken (gemaakt door Anke Viool). De

spelvorm was Texas Scramble en dan moet je

birdie’s spelen om te kunnen winnen. Dat was

ons niet gelukt, maar zoals gezegd: wij hadden

onze prijs al binnen.

De echte winnaars waren:

Captain Hennie Trompé en zijn 3 (flight)vrouwen,

Tineke Komen, Doortje Goldbach en

Jenny Grimbergen met 48 stablefordpunten.

15


16

Een van de taken van de sponsorcommissie is

het aanbieden van reclamemogelijkheden die

zich op onze golfbaan bevinden. De bekendste

is het holebordje.

Begon mijn tocht in januari met het inventariseren

(zie vorige Dimples) en de constatering

dat 11 holes geen sponsor hadden; vandaag,

26 april, zijn alle holes weer voorzien van een

holesponsor. Wij bedanken deze sponsoren,

die de club een warm hart toedragen en er

zo voor zorgen dat de baan een professionele

indruk maakt.

Nieuwe sponsoren

Zonder commercie kan een golfclub als de

onze niet bestaan. We zijn blij met onze

sponsoren. Zij zorgen er mede voor dat de

kwaliteit van de baan op een hoog niveau

gehandhaafd kan blijven. Nieuwe sponsoren

maken de businessclub alleen nog maar interessanter

en we verheugen ons er op nu 7

nieuwe sponsoren aan u voor te stellen. In

de vorige Dimples maakten we al bekend dat

Omnyacc was toegetreden. Graag stellen we

de nieuwe sponsoren aan u voor:

Alle 18 holes bezet

Tekst: Wim Zuidema

Omnyacc is in 1992 ontstaan als een federatief

samenwerkingsverband van accountantskantoren.

Op dit moment bestaat Omnyacc

uit 6 middelgrote kantoren met 8 vestigingen

verspreidt over Noord-Holland en Friesland:

- Huyg & Partners - Den Helder

- Synergie - Leeuwarden

- Müller & Partners - Hoorn

- GoesDeen - Zwaagdijk, Heemstede en

Enkhuizen

- Van Teylingen - Heerhugowaard

- Dijsselbloem & Partners - Amsterdam

Met ruim 200 medewerkers is Omnyacc een

zakelijke dienstverlener van formaat. Nog

wel zo belangrijk: onze schaalgrootte zorgt

voor de brede financiële, fiscale en juridische

expertise die bedrijven van vandaag nodig

hebben. Kijk voor meer informatie op www.

omnyacc.nl.

ABOVO Media maakt media bereikbaar sinds

1999. ABOVO (Latijn voor: uit het ei, vanaf

het begin) is gevestigd in Hoorn en biedt een

uitgebreid pakket van producten en diensten

aan op het gebied van reclame en grafische

vormgeving.

U kunt daarbij denken aan advertenties voor

alle branches en in welk medium dan ook:

personeelsadvertenties, woningadvertenties

voor makelaars of complete mediacampagnes

voor bijvoorbeeld de retail. Gemak voor de

klant staat in ons ROTA-erkende mediabureau

centraal. Een opdrachtgever kan rekenen op

gedegen media-advies, scherpe inkoop, sterke

vormgeving en financiële controle over het

hele traject.

Maar we kunnen meer voor u betekenen.

We organiseren en produceren magazines

en andere periodieken. We vervaardigen en

onderhouden volgens de laatste technieken

internetsites, en zorgen dat die sites ook

daadwerkelijk gevonden worden door alle

grote zoekmachines. En ons reclamebureau

onderscheidt zich met nieuwe huisstijlen,

campagnes, folders en brochures, identiteit

en strategie. Kort gezegd: we zorgen ervoor

dat uw organisatie zichtbaar is, in elke mediavorm.

Met onze brede selectie van ruim vijftig

medewerkers bedient ABOVO Media een grote

groep opdrachtgevers met uiteenlopende

activiteiten, door heel Nederland. Of het nu

voor financiële dienstverleners, gemeenten,

makelaardijen, het onderwijs, de retail of de

zakelijke dienstverlening is, ABOVO maakt

media bereikbaar.

JOZ is al vanaf 1948 de specialist op het

gebied van uitmestinstallaties. Hoe verplaats

je de mest, speelde steeds een centrale rol bij

nieuwe vindingen. Door middel van mestschuiven,

mestpompen en mestopslag heeft

JOZ een grote naam opgebouwd. Inmiddels

gaan de producten richting 35 verschillende

landen.

De laatste jaren staat dierwelzijn ook bij JOZ

hoog in het vaandel. Naast rubber matten

op looppaden (Royal Mat) voor een goede

beloopbaarheid van de koeien, test het bedrijf

nu de Multi-vloer. Een systeem dat dierwelzijn

en milieu beiden lijkt te dienen.

Een van de grootste producten is momenteel

de mestrobot (de JOZ-Tech). Het idee voor

de JOZ-Tech ontstond in 1998. In 2005 werd

de mestrobot geïntroduceerd. Dat was de tijd


veelzijdig veredelen van onder andere offsetdrukwerk.

“Je werkt met het materiaal van een ander,

kostbaar drukwerk”. Will Jol, mede-eigenaar

van Silk Screen Holland in Heerhugowaard,

is zich terdege van zijn verantwoordelijkheid

bewust. Veelal liggen op de zeefdrukmachines

van het bedrijf immers geen blanco, maar in

offset bedrukte vellen.

waarin automatisering op het melkveebedrijf

ruim aandacht kreeg. Met de JOZ-Tech bespaart

de veehouder veel tijd en de klauwen

van de koeien bleven droger en gezonder. De

machine werd snel populair. Toen DeLaval liet

weten jaarlijks een groot aantal mestrobotten

af te willen nemen, werd JOZ gedwongen

om de interne organisatie flink op te schalen.

Inmiddels werken ruim 1500 melkveehouders

wereldwijd met de JOZ-Tech.

Schenkeveld Advocaten N.V. is een van

de grootste advocatenkantoren in de regio

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

met vestigingen in Hoorn en Alkmaar.

Wij zijn al meer dan honderd jaar werkzaam

voor ondernemingen, maatschappelijke- en

overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen

en particulieren.

Onze advocaten, ieder specialist op eigen

rechtsgebied, kennen maar één ambitie. Dat

is het behartigen van uw belang binnen de

grenzen van het toelaatbare en mogelijke. Het

is onze missie om met specialistische kennis

en juridische adviezen oplossingen te bieden.

Wij streven ernaar het recht toegankelijk en

begrijpelijk te maken.

Schenkeveld Advocaten is aangesloten bij de

vereniging Netlaw, waaraan in totaal circa

550 advocaten en notarissen deelnemen.

Hoogland Vis heeft een bekende klank in

West Friesland. Ons familiebedrijf zorgt al

ruim 70 jaar voor verse vis in de regio en ver

daarbuiten. Wij zetten de tradities van de

viswinkel die door onze grootvader in 1931

is gestart aan het Gouw voort. Uiteraard met

moderne middelen en mogelijkheden.

De groothandel bevindt zich op het industrieterrein

“Hoorn 80” te Hoorn waar diverse

ambachtelijk bereide vissalades, verse,

gerookte en gebakken vis door ons worden

geproduceerd en geleverd aan hotels, restaurants,

cateringinstellingen en supermarkten.

Onze verse vis kopen wij op de afslagen in

Nederland en België en wordt geïmporteerd

uit diverse landen over de hele wereld.

Wij fileren alle verse vis zelf en portioneren

en verpakken de vis al naar gelang de wensen

van u als klant. We roken de zalm en produceren

continu verse salades, afgevuld in zowel

consumenten- als grootverpakking.

Diverse soorten vis worden op een ambachtelijke

wijze gebakken, teruggekoeld en verpakt.

U zult merken dat wij werken met zeer korte

lijnen en dat we bovenal flexibel zijn daar

waar het gaat om de wensen van de klant.

“Afspraak is afspraak” is ons motto.

Het bedrukken van drukwerk van collega’s,

veel drukkers moeten er niet aan denken.

Zeefdrukker Silk Screen Holland wel. Het

bedrijf heeft zich zelfs gespecialiseerd in het

Het offsetdrukwerk wordt bij Silk Screen veredeld

met scratch-off, scratch-en-sniff, spotgommering,

spot (UV)lakken, alle soorten

belijmingen, fluor- en temperatuurgevoelige

inkten of reliëfbedrukking. Het bedrijf legde

zich ruim 20 jaar geleden toe op het drukken

met scratch-off inkten voor onder andere

krasloten en geurinkten.

De groei van de DM-markt zorgde voor een

enorme toename van de veredelingsopdrachten.

Veel bedrijven willen hun mailings en

sales promotion acties voorzien van een blikvanger.

’Dat kan bijvoorbeeld door een deel

van het drukwerk te voorzien van een zogenaamde

scratch-off laag, warmte-inkt, opdikkende

inkt of een geurinkt’

ICM+ Network streeft ernaar organisaties te

laten profiteren van nieuwe technieken die

het beheer van zakelijke netwerken efficiënter,

transparanter en voordeliger maken”.

ICM+ ontwikkelt diensten die de performance

van werkplek optimaliseren.

ICM+ richt zich hierbij op MKBondernemingen

en organisaties waar professioneel

werkplekbeheer kan bijdragen aan het

bedrijfsresultaat.

De oplossingen die ICM+ daarvoor ontwikkelt

en aandraagt zijn in overleg met de klant

samengesteld.

ICM+ network concept bestaat uit; Werkplek-

Netwerk en Serverbeheer.

17


18

21 april was de tweede contactmiddag van

onze businessclub. Als extra hadden we Wil

Besseling uitgenodigd, die toegezegd had om

met elke flight een hole mee te lopen en te

spelen. Dat dit zeer gewaardeerd werd blijkt

uit de opkomst; 24 businessleden deden mee

op deze prachtige avond met zeer mooi weer.

Op deze avond werd nog een fotomomentje

gepakt met een aantal nieuwe en bestaande

sponsoren en onze gast Wil Besseling. Overige

foto’s vindt u op de businesspagina “fotogallerij”.

Van links naar rechts: Wim Zuidema

Sponsorcommissie, Robin Keijzer ABOVO

Media, Martijn Helmstrijd Oprecht advocaten,

Bert van Hoorn van het gelijknamige bedrijf,

Nico Verdonk van Omnyacc, Bart Kuipers gast

van Bert van Hoorn, Richard Paardekooper en

Rick Elling van JOZ Slurry Handling Systems,

Steven Lasonder van Opecht advocaten Wil

Besseling en Stephen van der Stoop van

Omnyacc.


16 t/m 23 juli: Golfweek 2011

Tekst: Rem Komen

De golfweekcommissie heeft van 16 t/m 23

juli weer een prachtige week georganiseerd

waarin u de mogelijkheid heeft om familie,

kennissen of vrienden, die geen lid zijn

van onze club maar wel een balletje kunnen

spelen, uit te nodigen om gezamenlijk aan

verschillende wedstrijden mee te doen. De

wedstrijdvorm is merendeels afgestemd op

een duovorm, dus u kunt als team optreden.

Iedere wedstrijd wordt afgesloten met een

borrel en een gezamenlijke maaltijd.

Sportiviteit en gezelligheid gaan hand in

hand.

De golfweekcommissie is dankzij gulle sponsoren

in staat om u en uw gasten tegen een

voordelig tarief een fantastische week aan te

bieden. Uw introducé is tijdens de Golfweek

geen extra greenfee verschuldigd, deze wordt

gesponsord door het bestuur.

Het inschrijfgeld is inclusief koffie met lekkernij

bij binnenkomst, verfrissing in de baan en

een afsluitend gezamenlijk diner.

Zowel in als buiten de baan staan we klaar om

het u naar de zin te maken.

U kunt uw gast bij alle wedstrijden introduceren,

behalve bij de sluitingswedstrijd,

die alleen toegankelijk is voor leden van de

Westfriese Golfclub.

Alle wedstrijden beginnen met een shotgunstart

en u speelt met een maximale handicap

van 36, ook al is uw (club) handicap hoger.

Uiteraard zijn er “Golfweek” prijzen voor de

1ste, 2e en 3e plaats, de neary en de longest

drive.

Wij verzoeken u om bij uw opgave ook de

naam en actuele exact handicap van uw introducé

op te geven.

Eventueel aanvullende mededelingen zullen

tijdig via de nieuwsbrief aan u worden doorgegeven.

Hoe in te schrijven voor de Golfweek

1. via telegolf

2. via de website van de Golfweek,

3. via een inschrijfformulier verkrijgbaar

bij de caddiemaster

Het is aan te bevelen om u snel in te schrijven,

want de indeling wordt gemaakt op datum

van binnenkomst. Het maximaal aantal deelnemers

per wedstrijd is 96 spelers en VOL is

VOL!!

U kunt zich tot uiterlijk één week van te voren

op deze wijze inschrijven, mocht u daarna

alsnog besluiten deel te willen nemen kunt

u zich nog aanmelden bij de wedstrijdleiding

van de betreffende dag. U komt dan onderaan

de reservelijst.

Zodra u een bevestiging van deelname heeft

ontvangen verzoeken wij u het inschrijfgeld

voor u en uw introducé zo snel mogelijk doch

uiterlijk één week voor de wedstrijddatum

per bank over te maken op rekeningnummer

1561.13.570 t.n.v. Golfweek WFGC onder

vermelding van lidcode en de wedstrijden

waarop u heeft ingeschreven.

Zaterdag 16 juli

NGF Ouder/kindwedstrijd

18 holes Greensome Stableford

Alle categorieën

Inschrijving voor:

· 1 lid met ouder/kind of kleinkind introducé.

. of 2 leden

Ouder of grootouder speelt met kind of kleinkind.

Naast een plezierige golfdag; een unieke

kans voor het aanhalen van de familiebanden.

Er worden 2 stableford scores per koppel

gemaakt; één tegen de playing handicap

(netto) en één tegen handicap 0 (bruto). De

18 beste koppels in beide categorieën van alle

gespeelde NGF Ouder-Kind wedstrijden, dingen

mee naar de titel “het beste koppel” van

Nederland in een finale te spelen op 9 oktober

op Golfsociëteit De Lage Vuursche. Een

titel om echt trots op te zijn!!!

Om mee te spelen in de landelijke “Netto” finale,

dient men een EGA handicap te hebben

(hcp 0 t/m 36); voor de “Bruto” finale en ook

de “Golfweek prijzen” komen spelers van “alle

categorieën” in aanmerking. Het is geen voorwaarde

om beiden lid te zijn van de WFGC

om aan de finale(s) te kunnen deelnemen.

De NGF sponsort deze dag en de opbrengst

komt ten goede aan het UNICEF kinderfonds.

Kosten per persoon: e 37,50

(inclusief e 10,= voor UNICEF)

19


20

16 t/m 23 juli: Golfweek 2011

Tekst: Rem Komen

Zondag 17 juli

Invitatiewedstrijd

18 Holes Greensome Stableford

Alle categorieën

Inschrijving voor:

· 1 lid met 1 introducé

. of 2 leden

De invitatie wedstrijd is al jaren lang de

populairste wedstrijd van de Golfweek. In

een competitieve wedstrijd kunnen u en uw

introducé samen met de flightgenoten in een

plezierige ambiance genieten van de baan.

Kosten per persoon: e 27,50

maandag 18 juli

Jeugd vrienden & vriendinnenwedstrijd

9 Holes Funwedstrijd

Alle categorieën

Inschrijving voor:

· 1 jeugdlid en 1 jeugdintroducé

Deze speciale wedstrijd is enkel en alleen

bedoeld voor jeugdspelers. Samen met een

vriend of vriendin speel je in een team van 2

spelers een 9 holes wedstrijd.

Dit kan een vriend(in) zijn van een andere

baan, maar ook iemand van je school of iemand

uit de straat. Dus niet iemand van de

Westfriese Golfclub. Hij/zij hoeft dus niet te

kunnen golfen en met de spelvorm zal hiermee

uiteraard rekening worden gehouden.

De dag zal dan ook voornamelijk in het teken

staan van lol maken en hebben met je clubgenootjes

en hun vriendjes en vriendinnetjes.

Daarnaast is het leuk om andere kinderen

kennis te laten maken met de golfsport.

Na afloop zijn er per team schitterende prijzen

te verdienen en is er een gezellige barbecue.

Deze dag belooft een echte knaller te worden

en mag je zeker niet missen!

Kosten: e 15,00 per jeugdlid

en je vriendje of vriendinnetje mag gratis

meespelen en mee-eten.

Dinsdag 19 juli

Dames & vriendinnenwedstrijd

18 Holes Greensome Stableford

Alle categorieën

Inschrijving:

· 1 lid met 1 introducé

. of 2 leden

Het programma ziet er als volgt uit :

10.30 - 12.00 uur Koffie met lekkers

10.30 uur Opening van de marktkraampjes

13.00 uur Start shotgun

De Ladies Day is altijd een zeer goed bezochte

dag van de golfweek. De ultieme gelegenheid

om een keer een goede vriendin mee

te nemen naar onze prachtige baan, heerlijk

te spelen en lekker bij te praten; met andere

woorden, er een echte vrouwendag van te

maken.

Dit jaar is de opzet om de dames wat meer

tijd te gunnen om golfartikelen en golfkleding

volgens de laatste mode op het marktplein(tje)

van de golfshop en tegen zeer gunstige prijzen

aan te bieden.

Er zal kleding van diverse bekende merken te

zien en te kopen zijn in alle gangbare maten.

Kosten voor deze hele dag per persoon

e 20,00


Woensdag 20 juli

Heren & vriendenwedstrijd

18 Holes Greensome Stableford

Alle categorieën

Inschrijving voor:

· 1 lid met 1 introducé

. of 1 lid

Een zeer geschikte dag om een vriend of een

relatie mee te nemen.

Ook in de baan zullen wij zorgen dat u niet

door vochtverlies uw concentratie verliest en

uiteraard zal er na afloop een hapje worden

geserveerd tijdens het napraten over alle

goede en minder goede slagen.

Kosten per persoon: e 27,50

Donderdag 21 juli

Senioren & kennissen

18 Holes Greensome Foursome

Alle categorieën

Inschrijving voor:

· 1 lid met 1 introducé

. of 1 lid

U kunt zowel individueel als met een introducé

inschrijven.

Voor diegene die dat wensen bieden wij de

mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief

samen met de playing partner gebruik te

maken van een handicart. Dit geldt voor spelers

lid zijn van de Stichting Handicart, een

medische indicatie hebben en voor spelers die

normaal maximaal 9 holes spelen. Door het

beperkt aantal handicarts geldt hier reservering

op volgorde van inschrijving.

Kosten per persoon e 27,50

Zaterdag 23 juli

Off Course Sluitingswedstrijd

18 Holes Verrassingswedstrijd

Alle categorieën

Inschrijving alleen voor clubleden

Op deze laatste dag organiseren wij een verrassingswedstrijd.

Het zal een echte wedstrijd worden, met enkele

funelementen.

U kunt ervan overtuigd zijn dat u een prachtige

golfdag gaat beleven.

Wij sluiten met deze wedstrijd de golfweek

af met muziek voor de zangers onder ons of

diegene die de beentjes nog wat willen los

maken.

Kosten per persoon e 27,50

Ook leden, partners, niet-leden die niet hebben

meegedaan aan de wedstrijd zijn van

harte uitgenodigd om aan de barbecue deel

te nemen. De kosten voor deelname aan dit

buffet bedragen e 25,00. U wordt vriendelijk

verzocht dit reeds bij uw inschrijving op te

geven, maar u kunt tot ‘s morgens bij de start

uw wensen nog kenbaar maken.

De golfweekcommissie hoopt u te ontmoeten.

21


22

Golfen voor het

goede doel

Freek Groenendijk, voorzitter

Heering Ligthart was kort geleden in

Inloophuis Pisa; hij was onder de indruk

van het huis en alles wat daar gebeurt. Het

bestuur van de WFGC geeft ons daarom de

ruimte om Inloophuis Pisa bij haar leden te

introduceren en te stimuleren een bepaalde

vorm van sponsoring op zich te nemen. Wij

maken daar graag gebruik van!

Inloophuis Pisa

Alleen al in Westfriesland zijn er ieder jaar

ruim 1.000 mensen die horen dat ze kanker

hebben. Dat brengt niet alleen hen, maar ook

hun familie, vrienden en kennissen uit het

evenwicht. In het inloophuis kunnen mensen

met kanker, hun naasten en nabestaanden

terecht voor psychosociale ondersteuning. Zo

helpen we hen om weer in balans te komen.

Voortbestaan van Pisa

Pisa is afhankelijk van financiele ondersteuning.

Eén van de mogelijkheden is sponsoring

bij sportieve prestaties en bij de golfsport

denken wij dan aan een golftoernooi voor het

goede doel.

Naast de vele landelijke acties voor kanker

vinden wij het belangrijk dat het “goede doelengeld”

vooral ook in de eigen regio besteed

wordt. En zonder dat een deel van dat geld

weg gaat aan allerlei overheadkosten. Bij

Inloophuis Pisa is dat in elk geval niet aan

de orde!

Andere mogelijkheden om Pisa te steunen

zijn als bedrijf of als particulier Vriend van

het inloophuis te worden of een donatie over

te maken. Alle steunmogelijkheden kunt op

onze website www.inloophuispisa.nl nalezen.

Golftoernooi voor Pisa

Vindt u ons werk voor mensen met kanker,

hun naasten en nabestaanden ook belangrijk

Dan helpen we u graag bij de voorbereiding

van een golftoernooi voor ons inloophuis.

Uw secretaris Heering Ligthart zal ons daar

graag over berichten.


Spelen zoals ie hangt

Tekst: Gerda Vermeulen/Foto: Bart van der Kruijs

Bart van der Kruijs belde mij om de redactie

te melden dat hij op zijn ronde door de

baan toch wel een zeer speciale bal was tegengekomen.

Op hole 18 aan de rechtkant

zag hij hoog in de toppen van de bomen

een bal tussen een vork van de takken

vast zitten. Iemand had blijkbaar over de

bomen naar de green willen spelen. Nou,

het bewijs hing daar; dat was niet gelukt.

Gelukkig had Bart zijn mobiele telefoon

bij zich om een foto van dit gebeuren vast

te leggen maar hij belde mij om te vragen

of Jaap een ingezoomde foto zou kunnen

maken voor de Dimples.

Toen Jaap de volgende ochtend op hole

18 gewapend met zijn fototoestel op de

genoemde plaats kwam, bleek de bal niet

meer in de boom te hangen. Wat was er

gebeurd Of iemand is in de boom geklommen

om de bal eruit te halen of heeft aan

de boom staan schudden tot de bal los viel

(want en gevonden bal is immers nooit

weg) of de wind heeft gezorgd dat de bal

er uit is geblazen.

Frappant genoeg is diezelfde week weer

een bal tussen de takken blijven hangen.

Iets wat zelden gebeurt is dus die week tot

twee keer toe identieke wijze geslagen en

op het moment dat Jaap langs kwam voor

alsnog een foto, was de bal wederom uit de

boom verdwenen.

Ik herinner me een wedstrijd op de Tour

jaren geleden, waarbij Nick Faldo een bal

in een boom sloeg die daar ook in bleef

hangen. Nick zag zich genoodzaakt om de

boom in te klimmen om zijn bal eruit te

halen. Bomen zijn onderdeel van de baan.

Dus spelen zoals ie ligt of een strafslag

nemen en een andere bal droppen. Zou de

oorspronkelijke speler(s) van de bal(len) op

hole 18 ook zo gehandeld hebben Wij zijn

benieuwd.

23


24

Lang leve de Koningin

Tekst: Gerda Vermeulen/Foto: Jaap Vermeulen.

Hare Majesteit de Koningin is weer een jaartje

ouder en zoals gebruikelijk vieren wij dat op

de golfbaan met de Oranjewedstrijd met als

spelvorm Texas Scramble.

In groepen van 4 met een ongeveer een gelijke,

gemiddelde handicap gingen 21 flights

de baan in. Het weer was goed, al viel het

gevoelsmatig tegen met een harde wind, die

tegen windkracht 6 aanliep. Na al die warme

dagen met Pasen waren we al flink verwend,

maar feitelijk is het nog niet zo slecht als we

met 20 graden mogen starten vanaf een zonnige

tee.

Velen, in het oranje uitgedost, de een nog

uitbundiger dan de ander, gingen om 12.00

uur shotgun van start. Om birdies te maken,

want dat is de enige manier om in deze wedstrijdvorm

te kunnen winnen. Onder leiding

van een door de wedstrijdleiding aangewezen

captain werden de strategieën uitgestippeld

om zo goed mogelijk te kunnen scoren, waarbij

van elke teamgenoot vier keer de afslag

als beste bal moest worden gekozen. Van deze

plaats mochten dan de overige spelers hun

volgende bal slaan. Tot op de green.

Als op de green de bal nog niet geputt is door

drie spelers, die hun bal op de plek van de gekozen

bal mochten plaatsen, speelt als laatste

de eigenaar van de gekozen bal net zo lang

door tot de putt gevallen is. Die aantal putts

worden dan bij het aantal slagen geteld. Men

moet dus vooral zorgen dat niet de slechtste

putter de laatste putt moet doen, want dan

kan de score hoog oplopen. Vaak is hier enige

verwarring over en wordt de dichts bij de putt

zijnde bal gemerkt om opnieuw te putten. Dat

is fout.

De wedstrijdleiding heeft geverifieerd of het

spel juist is gespeeld bij de winnaars en dat

was het geval.

Om echter het spel nog moeilijker te maken,

komt dan ook nog een nepkoningin

met een lakei de baan in om de boel een

beetje te verstieren. Met versnaperingen als

Oranjebitter, witte wijn of frisdrank (speciaal

voor de jeugd en Wim) en zelfs water.

De dreiging, met toekenning van strafpunten

bij weigering van oranjebitter, had zo nu

en dan zijn uitwerking. Gelijk heeft degene

die van mening is dat bij sport geen alcohol

hoort, maar de Oranjewedstrijd is hierop een

uitzondering, omdat je nu eenmaal op de

Koningin moet proosten en haar een lang en

gezond leven moet toewensen. Dat staat in

het protocol. Toch kon ik Wim Hop niet meer

zo gek krijgen. Een keer overstag gaan was

al erg genoeg en omdat ik niet wil dat Wim

bij de volgende Oranjewedstrijd verstek laat

gaan moest ik het er maar bij laten. Maar

toen Veronica Lakeman overgehaald werd om

toch een klein slokje van het (volgens haar)

afschuwelijke vocht te nemen en zij de kostelijke

inhoud over haar schouder in het gras

wierp, zag ik me genoodzaakt dit extra te

moeten bestraffen met vier strafpunten en

dit vergrijp mede te delen aan de wedstrijdleiding.

Dat heeft Miranda van der Kruijs, die

ook geen liefhebber is maar dapper het glaasje

heeft achterovergeslagen, echter 5 punten

extra opgeleverd.

Alle gekheid op een slokje (of een stokje), zo

nu en dat moesten we ook meeproosten maar

mijn lakei in de persoon van Arjan Gerretsen

heeft me weer veilig in het clubhuis gebracht.

In eerste instantie zou ik achter het stuur gezeten

hebben, maar bij het oprijden van het


pad langs de driving range ramde ik al bijna

een vuilnisbak. Niet omdat ik al voorgeproefd

had, maar omdat de vlag die aan de buggy

vastzat mij het gezicht ontnam. Mijn lakei

zag dit niet zitten, omdat we net van start

waren gegaan de er nog veel lateraal water in

het verschiet lag. Daarom mocht ik de schaal

met de tompouces op mijn schoot nemen. Een

ongelooflijk zware taak, omdat de schaal zo

nu en dan door de harde wind omhoog wilde

vliegen en ik de tompouces verloor zodat we

de laatste flight van dit lekkers niet hebben

kunnen laten genieten. Ook bleken we lege

flessen te zijn verloren, dus onze sporen hebben

we weer achter te gelaten. Emmy Trompé

had wijselijk genoeg haar trolley niet meegenomen;

zij wist wat er kon gebeuren. Daar en

tegen waaide de trolley van Dick Sinnige de

vijver van hole 9 in. En toen waren we nog

niet eens langs geweest. Dat sterkt me wel in

de opvatting dat niet alleen drank de oorzaak

van ellende is. Het is een troost hoewel een

schrale.

De shop had een werkelijk kraampje neergezet

met “Oranje” aanbiedingen. Wie een

oranjebal uit de ballenautomaat had getrokken

moest zich melden bij de shop. Die werd

’s morgens vroeg al door een vroege vogel

naar de shop gebracht. Hij kreeg een prijs en

de bal werd opnieuw voor de wedstrijdspelers

in de automaat gedaan. Mike Toorop kwam

met de bal de shop binnen.

Hij ontving bij de prijsuitreiking op het gezellige,

volle terras een zak oranje ballen. Ook

kon je raden hoeveel tee’s er in een bokaal

zaten. Bij de uitslag bleken dat er 1550 te

zijn en Dorien van der Hart had met 1546 op

4 na het goede aantal geraden. Jammer voor

Karin Greuter, die dacht met 2000 het hoogst

mogelijke te kunnen scoren.

De winnaars van de wedstrijd waren:

1e Hennie Ligthart, Katja Mettivier Meijer,

Dick Sinnige, Jochem Zeeman, 61 pnt;

2e Rina de Roo, Marlies Timmermans, Kees

van der Hart, Henk Lesscher; 60 pnt;

3e Miranda van der Kruijs, Marja Borst, Bob

Verkaik en Jan Zwart, 60 pnt.

Trudy Jonker had de longest drive bij de dames

en Ed Balsing bij de heren.

De Neary werd gewonnen door Ed Balsing

Na afloop kon in het restaurant worden genoten

van asperges op traditionele wijze. Al met

al verwacht ik dat iedereen van het mooie

weer genoten heeft en vooral van de teamgenoten

en het spelletje. Het is altijd weer een

mooie wedstrijd ook zonder drank.

Foto’s linkerpagina vlnr.

Boven: Jan Zwart, Trudy Jonker en Koos

Ruijgrok. Midden: Jan Zwart, Ed Balsing en

Koos Ruijgrok. Onder: Jan Zwart, Bob Verkaik

Marja Borst en Miranda van der Kruijs

Foto links vlnr:

Jochem Zeeman, Hennie Ligthart, Koos Ruijgrok

en Dick Sinnige.

Foto rechts: Rina de Roo, Marlies Timmermans

Kees van der Hart en Henk Lesscher.

25


26

Wist u dat...

... onze West-Friese vlag binnen 2 weken gestolen

is

... er ‘s nachts een konijn met schoenmaat 43

door de bunkers loopt

... dat Constant Fonk een eagle heeft geslagen

op hole 18

... dat Piet de Leeuw en Felix Bax voor het

eerst een 18 holes ronde hebben gespeeld

Colofon

De redactie van dit blad behoudt zich het recht

voor aangeboden kopij te redigeren, al of niet te

plaatsen en datum van plaatsing te bepalen.

Oplage

750 exemplaren

Redactie

Eveline Groot-Spanjer 0229-218562

Christine Stolwijk 0229-295921

Gerda Vermeulen 0229-249469

Lia Witteveen 0228-512700

FOTO’S + ILLUSTR. NAAR: dimples@xs4all.nl

KOPIJ NAAR:

kopij.dimples@hotmail.nl

Advertenties in Dimples:

via secretariaat 0228 - 563128

Vormgeving

Druk & verspreiding

Frank Vermeulen

Drukkerij ’t Venhuis


Businessclub Leden

Rabobank

West-Friesland Oost

Rabobank

Hoorn-Midden Westfriesland

Bouwbedrijf ’t Gilde BV

Fran BV

HiFi Industrial Film Ltd

DBO Incasso

Omnyacc

Oprecht Advocaten

BMW Dealer Maaral

Groepspraktijk Risdaele

Remax Connect

LEBA Metaalbewerking BV

Timmerfabriek Schouten BV

Ricoh

Deurwaarderskantoor

Bouwhuis & Smiit

Adjutor Beheer

Abma Schreurs Advocaten Notarissen

BAM Techniek BV

Bakkerij Pater

Scholtens Projecten BV

Deen Supermarkten BV

Lenting Groep BV

Smith & Co. Sound & Vision BV

Muurtooi BV

Cramo Polyester BV

Bouwbedrijf Bert van Hoorn BV

Michel Doorn Rioolbeheer BV

Kalkhuis Aandrijftechniek BV

SanDisk

Hama Group Holst BV

Westfriesland Beheer

Emcart Groep

Schildersbedrijf Westfriesland BV

Camco Welding Equiment BV

Tandartspraktijk Weijenborg

Tandartspraktijk Biesheuvel

Kaap Hoorn

JOZ Slurry handling systems

Schenkeveld advocaten

ABOVO Media

Hoogland Vis

SilkScreenholland

ICMplus

BDO Audit & Assurance B.V.

Piramide automatisering BV

Borgman Juridisch Advies

Rosier Communicatie

Victoire Beheer BV

Kwantes Makelaardij

Schouten Techniek

Aannemersbedrijf West-Friesland BV

De Valk BV

PREDI Prestatie Management


Zittend 19 - 1617 KS Westwoud

More magazines by this user
Similar magazines