Views
3 years ago

Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv

Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv

Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen Referentie PCCB/S3/1092228 Datum 02/08/2013 Huidige versie 1 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Voedselbanken, Liefdadigheidsverenigingen, Houdbaarheid, Traceerbaarheid, Etiketteren, Invriezen Opgesteld door De Praeter Caroline, attaché Goedgekeurd door Diricks, Herman, directeur-generaal 1. Doel In deze omzendbrief worden richtsnoeren aangereikt met betrekking tot de interpretatie van houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en invriezen van levensmiddelen. Deze richtsnoeren zijn specifiek bedoeld voor voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen. Dit initiatief kadert binnen een sociaal en duurzaam voedselveiligheidsbeleid met het oog op een maximale bescherming van de consument en een reductie van voedselverspilling. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrieven met als referenties PCCB/S3/CDP/965131 en PCCB/S3/JIM/879248. 2. Toepassingsgebied Dit document is van toepassing op alle levensmiddelen die verdeeld worden door voedselbanken of liefdadigheidsverenigingen. 3. Referentie 3.1 Wetgeving Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten Koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en voedingsstoffen die gelden als schadelijk verklaard.

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Bepaling van Residu's van Organische Chloorverbindingen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Algemene bepalingen van toepassing voor de verschillende ...
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv