Views
3 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van diepgevroren sperma van paardachtigen voor het intracommunautair handelsverkeer. Referentie PCCB/S2/BVN/1024250 Datum 15/03/2013 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Sperma, paardachtigen, certificatie, intracommunautair handelsverkeer Opgesteld door Verhoeven, Bénédicte, attaché Goedgekeurd door Diricks, Herman, directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief verduidelijkt de correcte interpretatie van Verordening (EU) Nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten. 2. Toepassingsgebied De certificatie van diepgevroren sperma van paardachtigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer, vanuit de door het Agentschap erkende sperma(opslag)centra voor paardachtigen. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Verordening (EU) Nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten. 3.2. Andere Formele verklaring van de Europese Commissie tijdens het Permanent Comité voor de voedselketen en de dierengezondheid van 15 januari 2013 aangaande de interpretatie van hoofdstuk II, I, punt 1.6 c) van de bijlage bij Verordening (EU) Nr. 176/2010. 4. Definities en afkortingen /

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Samenvattende tabel van de nieuwe titel III met betrekking tot de ...
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv