20.01.2015 Views

WAARDERENDE TEAMCOACHING Studiedag ... - Hogeschool Gent

WAARDERENDE TEAMCOACHING Studiedag ... - Hogeschool Gent

WAARDERENDE TEAMCOACHING Studiedag ... - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inschrijvingen<br />

Inschrijven voor de studiedag doe je op de website :<br />

http://mens-en-welzijn.fikket.com<br />

Afsluiting van de inschrijving : 17 april 2012.<br />

Contact<br />

Praktische vragen : Marleen Geerts<br />

Marleen.geerts@hogent.be<br />

Inhoudelijke vragen : Chris Van Dam<br />

Chris.vandam@hogent.be<br />

Inschrijvingsbedrag<br />

Deelname aan de studievoormiddag :<br />

65 euro (1 boek van Anton Stellamans en<br />

broodjeslunch inbegrepen)<br />

Deelname aan de studienamiddag :<br />

65 euro<br />

(1 boek van Rudy Vandamme en broodjeslunch<br />

inbegrepen *)<br />

Deelname aan de volledige studiedag :<br />

80 euro<br />

(boeken van beide sprekers* en broodjeslunch<br />

inbegrepen)<br />

* Voor het boek van Rudy Vandamme is er keuze uit 2<br />

boeken. Deze keuze kan je maken bij je inschrijving op<br />

http://mens-en-welzijn.fikket.com<br />

Het inschrijvingsgeld moet je voor 17 april 2012<br />

overschrijven.<br />

Het rekeningnummer en de te vermelden mededeling bij<br />

overschrijving ontvang je na online inschrijving.<br />

Locatie<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong><br />

Faculteit Mens en Welzijn<br />

Campus Schoonmeersen, Gebouw D<br />

Voskenslaan 270<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Onthaal (8u45-9u15): Foyer gebouw D<br />

<strong>Studiedag</strong>: Auditorium gebouw D ( traphal 3)<br />

Bereikbaarheid<br />

Met het openbaar vervoer:<br />

Vlot bereikbaar vanuit Station <strong>Gent</strong> Sint-Pieters via de<br />

Voskenslaan (tram 1- halte <strong>Hogeschool</strong> of op 10 min.<br />

loopafstand).<br />

Met de auto:<br />

Bereikbaar via de Schoonmeersstraat 52.<br />

Verdere informatie en wegbeschrijving:<br />

http://www.hogent.be/over-hogent/hoe-vind-je-ons<br />

Annuleringsvoorwaarden<br />

Bij annulering wordt het inschrijvingsgeld voor deze<br />

studiedag niet terugbetaald.<br />

Wanneer je door onvoorziene omstandigheden niet<br />

kan deelnemen aan deze studiedag dan mag deze<br />

studiedag uiteraard bijgewoond worden door iemand<br />

anders in jouw plaats.<br />

Anton Stellamans is de gastspreker tijdens de<br />

studievoormiddag<br />

<strong>WAARDERENDE</strong><br />

<strong>TEAMCOACHING</strong><br />

<strong>Studiedag</strong> - 24 april 2012<br />

Rudy Vandamme is de gastspreker tijdens de<br />

studienamiddag<br />

Faculteit Mens en Welzijn


Inleiding<br />

Programma<br />

Stel je eens even voor dat je een team kan coachen<br />

vanuit een positieve en creatieve invalshoek, door de focus<br />

niet te leggen op het probleem maar wel op de oplossingen, de<br />

weg naar het doel en op wat er nu al werkt.<br />

Anton Stellamans is mede-oprichter en eigenaar van<br />

Ilfaro, een trainings-, coachings- en<br />

consultancybureau: www.ilfaro.be. Hij is ook staflid en<br />

trainer van het Korzybski Instituut, het internationaal<br />

opleidingsinstituut in oplossingsgerichte korte therapie.<br />

8u45<br />

9u15<br />

9u30<br />

Onthaal<br />

Verwelkoming<br />

Anton Stellamans<br />

De studiedag is uit twee delen opgebouwd : in de<br />

voormiddag spreekt Anton Stellamans en in de<br />

namiddag verwelkomen we Rudy Vandamme.<br />

Je zal op een actieve manier aan de studiedag kunnen<br />

deelnemen en aan de hand van een aantal oefeningen zelf<br />

ervaring kunnen opdoen die direkt toepasbaar zal zijn in je eigen<br />

werkcontext.<br />

Voormiddag: Vergroot de veerkracht in je team<br />

Veerkrachtige teams slagen erin om zich aan te<br />

passen aan verandering en om moeilijkheden te boven<br />

te komen. In deze workshop gaan we na wat we van die<br />

teams kunnen leren en wat jij kan doen om de veerkracht van<br />

je team te vergroten.<br />

Hij is een enthousiasmerend trainer en een<br />

expert op het vlak van oplossingsgerichte coaching en<br />

consultancy. Sinds 2006 is hij lid van de steering<br />

committee van SOLWorld, het netwerk van<br />

Solution Focused professionals en co-redacteur van<br />

InterAction, The Journal for Solutions Focus in<br />

Organisations. Samen met zijn collega Liselotte<br />

Baeijaert schreef hij “Vergroot de Veerkracht in jezelf<br />

en je team” dat in 2009 verscheen bij LannooCampus.<br />

Rudy Vandamme is zelfstandig leraar, onderzoeker<br />

en methodiek ontwikkelaar. Hij is de ontwerper van<br />

de ontwikkelingsgerichte benadering dat middels het<br />

vorkmodel geconcretiseerd wordt.<br />

10u30<br />

10u50<br />

12u30<br />

13u30<br />

Vergroot de veerkracht in je team<br />

(deel 1)<br />

Praktische toepassing van de<br />

Oplossingsgerichte Benadering<br />

Pauze<br />

Anton Stellamans<br />

Vergroot de veerkracht in je team<br />

(deel 2)<br />

Broodjeslunch<br />

Rudy Vandamme<br />

Namiddag: Conflicten en teams<br />

Verschillen en conflicten zijn eigen aan het<br />

leven. Ze kunnen een bron zijn voor ontwikkeling. Om<br />

conflicten en verschillen om te buigen naar ontwikkeling en<br />

creativiteit, zijn er methoden ter beschikking die teamleiders<br />

of teamcoaches kunnen toepassen. Rudy zal vanuit zijn<br />

rijke ervaring met conflictbemiddeling, teamcoaching en<br />

leiderschapstraining, een aantal methoden de revue laten<br />

passeren.<br />

Hij laat de toepassing van de ontwikkelingsgerichte<br />

benadering zien in coaching, teams, NLP en<br />

leiderschap (www.vandammeinstituut.com), alsmede in<br />

bemiddeling (www.mediv.be).<br />

Rudy Vandamme schreef een tiental<br />

methodische boeken, waaronder De Vork, Handboek<br />

Ontwikkelinsgericht Coachen en Handboek Coachend<br />

Leiderschap. Basisdiploma’s: psycholoog, filosoof,<br />

antropoloog en NLP trainer.<br />

14u30<br />

14u50<br />

Conflicten en teams<br />

(deel 1)<br />

Een ontwikkelingsgerichte aanpak<br />

Pauze<br />

Rudy Vandamme<br />

Conflicten en teams<br />

(deel 2)<br />

16u30<br />

Slotwoord

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!