linkeroever - Natuurpunt Gent

natuurpuntgent.be

linkeroever - Natuurpunt Gent

verslag

plaats! Overdag viel er rond de gîte trouwens

ook heel wat leuks te rapen: verschillende

vossen, glanskop, kuifmees en

tapuit.

Op zaterdag stond de klassieke wandeling

van de twee Ourthes op het programma:

de oostelijke en de westelijke Ourthe die

samenvloeien in de buurt van de stuwdam

van Nisramont. Door het voortdurend

stijgen en dalen werd de groep al vlug

uiteengerafeld in een lange sliert, met de

fitsten in de voorhoede. De hoogtepunten

van deze landschappelijk mooie wandeling

waren visarend, grote gele kwik, wespendief

en kortsnavelboomkruiper.

Beverdag

Zondag was beverdag, met ‘s ochtends een

gegidste tocht door een bevervalleitje. Gids

Jorn Van Den Bogaert is een van de grootste

beverspecialisten van België. Gewapend

met het nodige didactische materieel

maakte hij de groep wegwijs in het leven

van de bever. We konden met eigen ogen

zien hoe bevers door het vellen van bomen

en het aanleggen van dammen de beboste

oevers omtoveren in een gevarieerde

beekvallei met afgedamde vijvers, waar het

licht vrij spel heeft en zich een heel eigen

ecosysteem van plankton, insecten, amfibieën,

vissen, en al wat daarvan leeft

ontwikkelt. Prachtig, en een verrijking voor

de natuur, hoewel niet iedereen de bevers

graag ziet komen.

Gids Jorn haalde ook nog een Californische

rivierkreeft boven water, een exoot die het

goed doet in de snelstromende watertjes

van de streek. Na de lunch viel de groep

uiteen: de vroege vertrekkers gingen naar

huis, terwijl de blijvers een poging waagden

in Chi Fontaine, een reservaatje van Natagora

met heide- en vengebieden. Behalve

een paar notenkrakers viel daar

echter niet veel te rapen. Een laatste groep

moedigen besliste nog eens een kans te

wagen aan de bever drive-in. En ja hoor:

ze werden beloond met twee echte, levende

bevers!

Vogeltocht op

Linkeroever

De excursie van 4 september was bijzonder

geslaagd. In het begin ging het nog moeizaam,

maar hoe verder de dag vorderde, hoe gelukkiger

de dertien aanwezigen werden.

Tim De Winter

Op linkeroever is Geert Spanoghe ‘keizer’,

dus hij weet er al het vogelgeweld

zitten. De eerste stop was het

Rietveld in Kallo. Bij de dobberende vogels

zagen we onder meer berg-, slob-, kuif- en

tafeleend en veel wintertalingen. Van de

futenfamilie was zowat iedereen er: fuut,

geoorde fuut en dodaars, de laatste met

een crèche krijsende kleintjes. We zochten

ook naarstig naar baardmannetjes, die zich

uiteindelijk wel lieten horen tussen de

rietstengels, maar vooral onzichtbaar wensten

te blijven. Zelfs de erotische lokroep

van Geert kon daar helaas weinig verandering

in brengen. Uiteindelijk kregen

enkel de zeer alerte en snelle deelnemers

nog iets te zien. Wel beter waar te nemen,

waren bruine kiekendief, buizerds, en

15 kleine en 1 grote zilverreiger. De zilverreigers

waren die dag zo talrijk dat ze op

den duur meer achtergrond waren in het

algehele schouwspel. Ook een roodborsttapuit

kwam op het lijstje.

Op de opgespoten terreinen naast het

Rietveld was zeker ook deftig wat plantgoed

te zien. Met bloeiende veenwortel en

pastinaak, zomerbitterling, slanke waterweegbree,

driebloemige nachtschade,

waterpunge en doorschijnend sterrenkroos

moest je ferm kijken waar je je laarzen of

sandalen neerpootte.

Verrebroek en Putte Plas

Verrebroek was de moeite met onderweg

een slechtvalk en ter plekke een ijsvogel

die over de sloot racete. Met al die statieven

in de aanslag dachten ze op de plas

* Natagora is de Waalse zusterorganisatie

van Natuurpunt.

Rugstreeppad (Foto: Henk Verstraelen)

Snep! · 4de trimester 2011 17


verslag

Doelpolder, Schor van

Ouden Doel en Drijdijk

Aan de Doelpolder vroegen we ons af waar

onze inlandse vogels waren, want het zat

er tjokvol exoten: Canadese en nijlgans,

knobbelzwaan en grauwe gans. Enfin, nog

eens drie lepelaars deden toch nog een

poging om er niet al te exotisch uit te zien.

Lepelaars (Foto: Beny Cottele)

waarschijnlijk dat er een kudde jagers was

aangekomen, want toen wij ons lieten zien,

ging iedereen op de vleugels. Versta onder

‘iedereen’ voornamelijk honderden kieviten,

grauwe ganzen en ander waterspul,

en hoera, de eerste lepelaars! Drie stuks

om mee te beginnen. En ook – alweer –

een grote zilverreiger. Ondanks de felle

reclame van Geert over het porseleinhoen

daar, was dat beestje die dag niet bereikbaar

voor commentaar.

Op Putte Plas deden we voort met 4 lepelaars

en verder leuke dingen als gele kwikstaart,

tapuit, kneutjes en kluten. Het is

wel een fraai gezicht om een boomvalk en

slechtvalk eventjes samen te zien jagen.

Plots was er vet alarm toen Geert ‘draaihals!’

riep. In een bosje zat daar inderdaad

een juveniele draaihals mooi te wezen. Het

was echt een knap beestje, dat zich gewillig

liet zien.

Ander schoon volk waren een wijfje sperwer,

twee kleine strandlopers, watersnip,

een zwaar vermoeden van Temmincks

strandloper en een blauwe kiekendief. We

moesten ook opletten waar we stapten,

want er stond volop zeeaster in bloei en

duizendguldenkruid was ook sterk aanwezig.

Heb je ooit al geprobeerd een

rugstreeppad(je) te vangen Wij ginder

wel. Die beesten zijn serieus rap, wat de

fotografen onder ons ferm heeft doen

vloeken. Enfin, hij staat uiteindelijk wel op

de foto, de snelle rakker.

Doeldok en Midas

Daarna ging het verder richting Doeldok.

Daar hadden we meteen prijs met een

massa putters op, jawel, distels. Zo’n veertig

stuks waren er bezig aan het dessert.

Aan het water zelf was er ook veel volk:

80 kluten, bosruiter, witgatje, tureluur,

strandplevier en alweer een grote zilverreiger.

En ineens was er paniek: ze vlogen

weg voor een bruine kiek. Dat rijmt nog

mooi ook.

Aan Midas splitste de groep zich in tweeën:

de eerste ging in ware drijfjachtstijl de

aanwezige duinpiepers ‘opjagen’, groep

twee posteerde zich op de dijk om het

gevogelte te onderscheppen. Behalve een

hele bende hazen tussen de kattendoorn,

wat tapuiten en veldleeuweriken hebben

we tijdens de drijfjacht niet veel gezien.

Toen we met zijn allen weggingen, kwam

er toch een aarzelend gepiep en een

paapje tevoorschijn. Jacht geslaagd dus!

Start trektellen

Tim De Winter

Op 28 augustus waren er zeven

gegadigden om vroege trekvogels

te tellen op Baaigemkouter. Behalve

het obligate spul als houtduif, ekster,

zwarte kraai en kauw was er nog niet

bijster veel beweging, maar er waren toch

enkele leuke hoogtepunten.

De havik kwam langs vliegen en liet zich

mooi zien. Ter hoogte van de kinderboerderij

verzamelden boeren- en huiszwaluwen

massaal om hun koffers te pakken en

hun gps in te stellen. Boven de Makegemse

bossen zwaaide de wespendief, met

zwarte kraaien als pestvogels eromheen.

Een sperwer en een buizerd waren ook kort

te gast in respectievelijk veld en bos.

Aan de Schor van Ouden Doel was het tijd

voor rosse grutto en tamelijk wat wulpen.

En dan naar Prosperpolder. Geert en enkele

volgelingen waren nogal snel om de

dijk op te sprinten, niet wetende dat de

achterblijvers getrakteerd werden op een

bel van 15 buizerds. Helemaal niet slecht!

Maar rappe Geert en co (inclusief ondergetekende)

zagen in de polder wel iets

anders: een juveniel wijfje steppekiekendief.

Het beest zat daar enkele minuten

fraai te poseren en ging dan op de wieken.

Tegen dan was de hele groep er en kon

iedereen mooi volgen hoe ze ging jagen

(onder meer op een torenvalk) in de polder

en richting Prosperdorp. Wij stapten allemaal

snel de auto in en reden die richting

uit. Ondertussen had de techniek al zijn

werk gedaan en was er gsm- en sms-gewijs

gecommuniceerd waar je moest wezen om

de knappe dame te bekijken. We waren

dus niet meer alleen toen we juffrouw

steppe nog eens zagen jagen over de velden.

Bijzonder aardig.

Drijdijk was de laatste stop van de dag,

met behalve een plensbui ook nog leuk

spul op en langs het water: 37 lepelaars,

veel wulpen en kieviten, kemphaan, tureluur,

zwarte ruiter en nog drie grote zilverreigers.

Enkele beestjes vlogen toch de goede

richting uit om als trekvogel gecatalogeerd

te worden: een paar gele kwikstaarten en

een viertal graspiepers gingen resoluut

zuidwaarts. Je zou voor minder, met dat

mooie augustusweer…

18

Snep! · 4de trimester 2011

More magazines by this user
Similar magazines