Inspirerende Gebouwen - Royal Haskoning

royalhaskoning.com

Inspirerende Gebouwen - Royal Haskoning

Inspirerende Gebouwen

Wat ons bezighoudt…


Ontwerpend Onderzoek

creativiteit

De architecten, consultants en ingenieurs van

Royal Haskoning werken dagelijks aan de inrichting en

vormgeving van onze leefomgeving. Vanuit gebundelde

ervaring, kennis en kunde ontstaan de beste oplossingen

en ontwerpen.

In de serie ‘Wat ons bezighoudt…’ publiceren we over

maatschappelijk relevante thema’s die raakvlakken

hebben met onze missie als onderneming. We streven

in ons werk naar duurzame interactie tussen de mens

en zijn omgeving. De esthetica is daarbij één van de

centrale thema’s, naast mobiliteit, verandering van

ruimte, klimaatverandering, veiligheid en leefbaarheid

in de werkomgeving.

Voor Royal Haskoning Architecten zijn schoonheid en

vernieuwing belangrijk, maar geen doel op zich. We

ontwikkelen gebouwconcepten en ontwerpen integraal:

de wensen van de opdrachtgever, de historische

en stedenbouwkundige setting, de bouwfysische

randvoorwaarden, de constructieve structuur en de

installatietechniek zijn in onderlinge samenhang de

basis voor de architectuur.

Een goed ontwerp is in onze ogen veel meer dan een

optelsom van functionaliteiten en rationele afwegingen.

Van meet af aan verdiepen we ons samen met de

opdrachtgever in alle relevante aspecten en zoeken

voortdurend naar kansen. Dit ‘ontwerpend onderzoek’

leidt tot unieke gebouwen die voldoen aan hoge

esthetische én functionele eisen.

De brede oriëntatie en expertise van Royal Haskoning

en de individuele talenten en passies van de architecten

maken onze teams bij uitstek geschikt voor complexe

ontwerpopgaven. We laten u graag een aantal

voorbeelden zien, stuk voor stuk inspirerend op

gebieden als ontwerp, functionaliteit, creativiteit en

duurzaamheid.

>> 3


Beleving en evenwicht >>

Architectuur is de discipline waarin alles samenkomt:

duurzaamheid en esthetiek, economie en techniek,

locatie en ruimtelijke organisatie, mens en maatschappij.

Het creëren van het juiste evenwicht tussen deze

onderdelen zien we als onze belangrijkste opgave.

We zijn ons sterk bewust van de invloed van

architectuur op onze leefomgeving en willen inspelen

op maatschappelijke en culturele veranderingen.

In samenspel met de opdrachtgever realiseren we

intelligente ontwerpen. Waar veel nieuwe bouwwerken

een sterk persoonlijke en vaak tijdgebonden vormwil

vertonen als design-statement, vermijden wij

desgevraagd willekeur en streven naar gebouwen die

voor zich spreken.

Wanneer wordt een fraai gebouw een inspirerend

gebouw Als de mooie vormgeving wordt geïntegreerd

met een prettige beleving van de ruimte om ons heen.

Het is een psychologisch gegeven dat mensen streven

naar evenwicht. We voelen ons goed en functioneren

beter als de zintuigelijke prikkels die we voortdurend

ontvangen de optimale balans bereiken.

Inspiratie vindt iedereen in verschillende dingen, maar

evenwicht met onze omgeving zoeken we allemaal. Een

goed gebouw is ruimtelijk interessant en uitnodigend.

Het stimuleert bezoekers en gebruikers, maar biedt

ook veiligheid en een gevoel van geborgenheid. Er is

aandacht besteed aan afwerking en detaillering, en het

is bovendien comfortabel.

De beleving en waardering van ruimtelijke kwaliteit

zijn heel persoonlijk en kunnen dus sterk verschillen.

Toch kan een grondige analyse van de omgeving en de

gebruikers bijzonder evenwichtige resultaten opleveren.

Royal Haskoning Architecten heeft dat aangetoond

met aansprekende ontwerpen in sterk uiteenlopende

sectoren, waaronder zorg, vervoer, sport, onderwijs,

religie, nutsvoorzieningen en industrie.

Omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden,

en zeker als het gaat om de beleving van architectuur,

laten we in deze uitgave vooral de beelden spreken.

>> 5


Petrus- en Pauluskerk Maassluis >>

Een kerk voor de toekomst

Een nieuwe kerk bouwen is in Nederland op zichzelf

al uitzonderlijk, en de nieuwe kerk van de roomskatholieke

Andreas, Petrus en Paulusparochie in

Maassluis is een blikvanger van de eerste orde. De

parochie en het kerkbestuur zijn trots op het gedurfde

ontwerp, dat al snel de bijnaam ‘Sydney aan de Maas’

kreeg. De unieke vormgeving voorziet in alle parochiale

wensen: een toegankelijk en gastvrij gebouw met

veel gebruiksmogelijkheden, zowel in de liturgie als

nevenactiviteiten, dat met gebogen en onbegrensde

vlakken stilte en ruimte voor bezinning biedt. Een baken

in de stad en aan de dijk, duidelijk herkenbaar als een

kerk van deze tijd, gericht op de toekomst.

De zichtlocatie op de hoek Maasdijk-Westlandseweg

nodigde uit tot een kunstzinnig en spraakmakend

ontwerp. Het gebouw vormt één geheel, terwijl de

ruimte wordt geleed door de bladvormige gebouwdelen

en gekleurd door het licht van de dag, de jaargetijden

en de vieringen. De centrale hal vormt de overgang

tussen het uitnodigende kerkplein en de verstilde en

gewijde sfeer van de liturgische ruimte, waarin de

kerkarchitectuurtraditie en de vrije vormen van de

21e eeuw wonderwel samengaan. Dit compacte en

energiezuinige gebouw maakt dankzij toepassing van

nieuwe constructietechnieken alle gewenste functies

mogelijk.

Architecten: Mari Baauw en René Olivier

Oplevering: 2007

>> 7


ROC van Twente Almelo >>

Een thuis voor studenten en medewerkers

Het nieuwe schoolgebouw van het ROC van Twente

neemt een opvallende plaats in op een grote

stadslocatie tussen de Wierdensestraat en het station

van Almelo. De school is zelfbewust aanwezig en voegt

zich tegelijk moeiteloos naar zijn omgeving. Vanaf de

drie gebouwzijden bieden passages toegang tot het

grote atrium, dat geheel kolomloos is overdekt door een

vakwerk dak van staal en glas. Rondom deze bijzondere

ontmoetingsplaats voor ruim 3.000 studenten,

leerkrachten én de burgers van Almelo liggen leercentra,

collegezalen en leerbedrijven: door studenten gerunde

restaurants en winkels als een bakkerij, kapsalon en

boekhandel. De brede trappen in het atrium zijn ook

heel bruikbaar als tribunes.

Het transparante gebouw werkt uitnodigend en maakt

met logische verbindingen de oriëntatie vanzelfsprekend.

De staalconstructie en verplaatsbare

scheidingswanden maken toekomstige aanpassingen

mogelijk in de vloerindeling en het gebruik van de

ruimte. Veel aandacht is uitgegaan naar duurzaamheid,

flexibiliteit en een prettig binnenklimaat. De realisatie

van een optimaal schoolgebouw is vaak een complexe

opgave. Hier heeft de vertaling van het onderwijsconcept

en de stedenbouwkundige wensen niet alleen een

comfortabel thuis voor student en medewerker

opgeleverd, maar ook een directe verbinding tussen

school en stad.

Architecten: Syb van Breda, Dennis Hauer en Jorge Moura

Oplevering: 2007

>> 9


Frans Otten Stadion Amsterdam >>

Compact sportcentrum

Het Frans Otten Stadion werd aangelegd als tennispark

voor de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam.

Later zijn geleidelijk aan voorzieningen toegevoegd voor

onder meer indoor tennis, squash, schermen en fitness.

Vanwege de stedelijke herontwikkeling van het gebied

rond het Olympisch stadion moest het Frans Otten

Stadion uitzien naar een andere locatie. Deze werd

gevonden tussen het Ysbaanpad en de ringweg A10,

waarmee het stadion zijn gewenste stedelijke functie

en karakter kon behouden. Vanwege de beperkte

ruimte ontstond een zeer compact gebouw waarin de

verschillende hoofdfuncties zijn gestapeld. Het hele

complex is omringd door water en zal als tenniseiland

deel gaan uitmaken van de Schinkeleilanden.

Het nieuwe Frans Otten Stadion is met twintig banen

en een centre court het grootste squashcentrum van

Nederland, en regelmatig het middelpunt van grote

nationale en internationale toernooien. Het stadion

heeft 24 tennisbanen. Een centraal gelegen receptie en

restaurant bieden vanaf een hoger niveau goed zicht op

de acht indoor banen. Belangrijke uitgangspunten voor

het ontwerp waren daglichttoetreding en oriëntatie op

de buitenomgeving. Dwars door het gebouw heen kijken

wordt mogelijk dankzij de grote ramen in de noorden

zuidgevel, die samen met daklichten de hele dag

natuurlijk licht binnenlaten. Het stadion heeft naast de

squash- en tennisbanen nog een aantal multifunctionele

zalen.

Architect: Freerk Hoekstra

Oplevering: 2000

>> 11


Nieuwbouw ziekenhuis voor Gelre Zutphen >>

Functioneel en compact

Het nieuwe ziekenhuis van Zutphen wordt een markant

gebouw op een bijzondere zichtlocatie, pal naast het

huidige ziekenhuis. Gelre Ziekenhuizen koos voor één

partij die het complete ontwerp- en bouwproces

in goede banen leidt. Beperkte tijd en ruimte zijn

bepalende factoren voor het Ontwerpatelier GZ,

waarin architecten van Royal Haskoning en Wiegerinck

Architecten samenwerken. Het ontwerp voor de

vervangende nieuwbouw voorziet in een functioneel en

compact ziekenhuis dat is berekend op uiteenlopende

toekomstscenario’s. Het gebouw wordt zorgvuldig in

de omgeving ingepast en krijgt toch een heldere eigen

identiteit.

Het plan is van binnenuit ontworpen en voorziet in

een duidelijke functiescheiding. De Hot Floor huisvest

de technisch complexe ziekenhuisfuncties, zoals

de operatiekamers, hartbewaking en laboratoria.

Dit bouwdeel heeft een relatief korte technische

levensduur en staat bijna vrij van de rest van het

ziekenhuis om in de toekomst in zijn geheel te kunnen

worden vervangen. Het andere bouwdeel huisvest de

poliklinieken, het beddenhuis en de kantoren. Dankzij

een kamstructuur is er maximale daglichttoetreding

en blijft de gebouwindeling flexibel. Dit deel van het

ziekenhuis heeft een woon- en verblijfsfunctie en

krijgt door zorgvuldige materiaalkeuze veel meer een

huiselijke uitstraling.

Opdrachtgever: Gelre Ziekenhuizen

Royal Haskoning: architectuur, bouwkunde,

installatietechniek, projectmanagement,

constructietechniek en landschapsontwerp

Architecten: Dennis Hauer, Jan Koelink, Jarno Nillesen,

Paul Numan

Ontwerp: 2007

Oplevering: januari 2010

>> 13


Ronald McDonaldhuis Nijmegen >>

Geborgen in huiselijkheid

Het Ronald McDonaldhuis ligt aan de rand van

het terrein van het UMC St Radboud in Nijmegen,

verscholen tussen de bomen. De ouders, broertjes

en zusjes van kinderen die in de kinderkliniek van het

ziekenhuis worden behandeld, kunnen hier logeren.

Ook de patiëntjes zelf komen er om even uit de

ziekenhuisomgeving te ontsnappen. Het huis werd in

1992 gevestigd in de voormalige directeurswoning en

in 1997 uitgebreid van tien naar zeventien kamers. Nu

is er behoefte aan 24 kamers, vergroting van een aantal

bestaande kamers en uitbreiding van de algemene

verblijfsruimtes. Dit betekent dat het volume van het

huis wordt verdubbeld.

De plek van de uitbreiding is zo gekozen dat het aanzien

van het huis vanaf de openbare weg zo veel mogelijk

behouden blijft; het huis moet een huis blijven. De

uitbreiding komt daarom tegen de rand van het bos

te liggen. Om visuele concurrentie met het bestaande

huis te vermijden is gekozen voor een terughoudende

architectuur. De gevels die aansluiten op het bestaande

gebouw zijn volledig gesloten. De bosgerichte gevel is

bepaald door de wens van binnenuit; veel licht en veel

bescherming. De hoge ramen laten het licht diep in

de ruimte toe en de smalle ramen geven de gewenste

geborgenheid, terwijl het voor de gevel geplaatste

scherm op het bos aansluit.

Architect: Maarten Steenbrink

Oplevering: 2008

>> 15


Horizon College Hoorn >>

Contact, Comfort, Controle

Royal Haskoning ontwerpt niet alleen mooie

onderwijsgebouwen, maar denkt ook mee met

opdrachtgevers over nieuwe onderwijsconcepten en

een stimulerende leeromgeving. De huisvesting van

de Hoornse vestiging van het Horizon College was

verouderd en is ingrijpend veranderd om te voldoen

aan de eisen van het hedendaagse en toekomstige

onderwijs. De bestaande versnipperde voorzieningen op

verschillende locaties werden gedeeltelijk gesloopt en

afgestoten, terwijl tegelijkertijd nieuwbouw verrees in

aansluiting op het behouden gebouw Velius.

In de nieuwe situatie zijn alle voorzieningen onder

één dak samengebracht. Onder het motto ‘Contact,

Comfort, Controle’ ontstond een compact gebouw,

waarin de oude en nieuwe delen zijn verbonden met een

atrium, luchtbruggen en roltrappen. Het geheel is een

schoolvoorbeeld van contextrijk leren. Zo huisvest het

gebouw een breed palet van onderwijsvoorzieningen

op het gebied van techniek en educatie, handel en

horeca, economie en zorg, en daarnaast een boekwinkel,

een fitnessclub en praktijkruimten als een kapperszaak

en een restaurant.

Opdrachtgever: ROC Horizon College

Architecten: Dennis Hauer en Syb van Breda

Ontwerp: juni 2006

Oplevering: 2008

>> 17


Herinrichting Emmauskerk Den Haag >>

Respectvol en vrijmoedig

Bij de herinrichting van de Emmauskerk, voorheen

Anthonius- en Lodewijkkerk, aan de Leyweg in Den Haag

is gezocht naar een actueel antwoord op de vraag hoe

een gebruiksvriendelijke en uitnodigende kerk te

creëren. Het rijksmonument uit 1957 is gebaseerd op

nieuwe Duitse kerkbouwontwerpen en heeft naast de

karakteristieke ellipsvorm hooggelegen raampartijen

met de grootste aaneengesloten glas-in-loodramen

ooit in Nederland gemaakt. De herinrichting heeft

geresulteerd in een compleet nieuw en eigentijds

kerkinterieur dat bezoekers nadrukkelijk verwelkomt en

geschikt is voor de huidige diensten. Dankzij de geslaagde

mix van moderne en klassieke elementen is een spirituele

devotie direct bij binnenkomst al voelbaar.

Door toepassing van gebogen kunststof binnenwanden

en schuifwanden is een intiemere en in zitcapaciteit

aanpasbare hoofdruimte ontstaan. Ook zijn er meer

nevenruimtes voor vergaderingen, kooroefeningen,

symposia en workshops. De wand achter het altaar

kan in diverse kleuren worden aangelicht en ook in

beamerprojectie is voorzien. Door de visueel diffuse en

lichte wanden is de karakteristieke ovaal gehandhaafd

en het gebouw in zijn waarde gelaten. Het vernieuwde

liturgische centrum is verplaatsbaar en naast de

hoofdentree is een nieuwe Mariakapel gerealiseerd.

Het kerkplein is veel meer verbonden met het marktplein

dankzij nieuwe openingen in de omringende muur.

Eén daarvan vormt samen met een nieuw raam een

hagioscoop die direct zicht biedt op het Mariabeeld in

de kapel.

Architecten: Mari Baauw en René Olivier

Oplevering: 2006

>> 19


The Great Wheel of Dubai >>

Het wiel opnieuw uitgevonden

Het reuzenrad kreeg sinds zijn introductie in de 19de

eeuw altijd een centrale as en spaakverbindingen, zoals

in een fietswiel. Ons ontwerp voor The Great Dubai

Wheel is radicaal anders. Met twee constructies die

parallel roteren rond een grote leegte zou je kunnen

zeggen dat we het wiel opnieuw hebben uitgevonden.

De buitenste constructie heeft een draaicyclus van 30

minuten en bevat 36 capsules met een panoramisch

uitzicht. De binnenste constructie heeft een draaicyclus

van 6 uur en bevat 24 grotere capsules, die plaats bieden

aan hotelkamers, een zwembad, restaurant en alle

andere denkbare functies.

Een eindeloze snaar zorgt voor een soepele, kalme en

trillingsvrije beweging van het reuzenrad. Beproefde

techniek vormt het hart van dit innovatieve ontwerp,

terwijl de lege ruimte in het midden voorziet in een

dramatisch en uniek profiel. Liften met bewegende

platforms verschaffen snelle toegang tot alle delen van

de constructie, inclusief het ‘plintgebouw’ dat fungeert

als voetstuk en huisvesting voor de hotellobby, winkels

en de ontvangsthal met loketten voor de uitzichtcapsules.

The Great Wheel of Dubai, dat in 2007 de

winnaar werd van de ontwerpprijsvraag van Great Wheel

Corporation, zal na voltooiing 180 meter hoog zijn.

Opdrachtgever: Great Wheel Corporation

Royal Haskoning: architectonisch concept en

constructief ontwerp

Projectteam: Syb van Breda en Jorge Moura met

Alessandro de Santis, Shu Yang Tang en

Jan Vambersky (Corsmit)

Opdrachtjaar: 2007

>> 21


Academie voor Engineering Delft >>

Duurzaamste onderwijsgebouw

Een uiterst duurzame, compacte en flexibele huisvesting.

Dat was het doel bij de nieuwbouw voor de Academie

voor Engineering Delft, aan de Rotterdamseweg op

de grens van de TU Delft campus en een woonwijk.

Een beeldbepalend en aantrekkelijk gebouw dat zich

moeiteloos in zijn omgeving voegt en niet alleen open

en transparant is, maar ook comfortabel voor studenten

en medewerkers. Eventuele uitbreiding in de toekomst

kan eenvoudig worden gerealiseerd door toevoeging van

een extra vleugel. Het gebouw is geconcipieerd als een

stelsel van pleinen en routes waardoor de verbindingen

eenvoudig zijn en de mogelijkheden voor uitwisseling en

communicatie maximaal.

Het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland

past bij de ambities van de opdrachtgever, de Haagse

Hogeschool. De buitenschil van het gebouw, inclusief het

glas, heeft een zeer hoge isolatiewaarde. Een combinatie

van meerdere hoogwaardige technieken resulteert in

een optimale energiebenutting in het gebouw. De eigen

opwekking en opslag van energie, aangevuld met een

innovatief gebouwbeheersysteem met vraaggestuurde

klimaatregeling van het binnenmilieu in alle ruimten,

zorgt voor een energiegebruik dat vijftig procent onder

de huidige wettelijke norm ligt.

Opdrachtgever: Stichting HBO Haaglanden en Rijnstreek,

Haagse Hogeschool

Totale vloeroppervlak: 19.000 m 2

Architecten: Syb van Breda en Jorge Moura

Ontwerp: 2005

Oplevering: 2008

>> 23


Magnum Multifuel Krachtcentrale Eemshaven

Duurzaam energie opwekken

Energiebedrijf Nuon bouwt de ultramoderne Magnum

Multifuel Krachtcentrale in de Eemshaven in het

noorden van Groningen. Magnum wordt geen gewone

energiecentrale. Met dit ontwerp wordt het archetype

van de industriële kolengestookte krachtcentrale

getransformeerd naar een icoon van innovatieve en

duurzame energie. De centrale gebruikt de nieuwste

technologie en verschillende brandstoffen, waarbij het

accent ligt op schone energie uit fossiele brandstoffen

en biomassa. De Magnum wordt in twee fasen gebouwd

en begint als traditionele gasturbine-installatie, om pas

in een later stadium de functie van multifuel-centrale te

krijgen.

Na voltooiing van de tweede bouwfase zal de Magnum

Multifuel Krachtcentrale circa 50 hectare land beslaan

in het industriegebied van de Eemshaven. Het unieke

complex van gebouwen en installaties bereikt dan

hoogtes tot 90 meter en vormt een markant silhouet

tegen de horizon. Met extra aandacht voor onder meer

de kleurstelling wordt het duurzame karakter van de

centrale onderstreept en het complex in de omgeving

ingepast. Het ‘non-process gebouw’ huisvest kantoren,

ontvangstruimte, restaurant en controleruimtes

en laboratoria. Dit gebouw krijgt een eigentijdse,

dynamische en transparante architectuur.

Opdrachtgever: Nuon

Royal Haskoning: architectuur en landschapsarchitectuur

Totale oppervlakte: 500.000 m 2 , non-processgebouw

12.000 m 2

Projectteam: Joris Smits met Jürgen Boonstra, Filipa

Viera de Santos, Alessandro De Santis,

Michiel Venekamp

Ontwerp: 2006 – 2007

>> 25


AMSTERDAM

Entrada 301

Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam

Tel: +31 (0)20 5697 700

Fax: +31 (0)20 5697 744

E-mail: info@amsterdam.royalhaskoning.com

NIJMEGEN

Barbarossastraat 35

Postbus 151, 6500 AD Nijmegen

Tel: +31 (0)24 3284 248

Fax: +31 (0)24 3239 346

E-mail: info@nijmegen.royalhaskoning.com

ROTTERDAM

George Hintzenweg 85

Postbus 8520, 3009 AM Rotterdam

Tel: +31 (0)10 443 36 66

Fax: +31 (0)10 443 36 88

E-mail: info@rotterdam.royalhaskoning.com

DUBAI

Al Badaa Al Dhiyafa building

Al Dhiyafa road, Al Bada’a, Office suite 404

P.O. box 18396

Dubai – U.A.E.

Tel: +971 4 345 3644

Fax: +971 4 345 3645

E-mail: architects@haskoning.ae

INDIA

Haskoning India Private Limited

A Royal Haskoning Company

B-159, Sector 63

NOIDA, UP – 201301

Tel: +91 120 4260160

Fax: +91 120 4260165

E-mail: mail@haskoningindia.com

>> 27


Colofon >>

Tekst

Royal Haskoning

The Freelance Connection

Foto’s

Bart Nijs

Roel Pieper

Royal Haskoning

© Royal Haskoning

Nijmegen, Mei 2008

Dit is een uitgave van Royal Haskoning. Niets uit deze uitgave

mag worden gereproduceerd of gebruikt, op welke wijze

dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling

PR & Communicatie van Royal Haskoning.

Ontwerp

CWA, Verenigd Koninkrijk

Productie

Royal Haskoning

Voor meer informatie

Royal Haskoning

Barbarossastraat 35

Postbus 151

6500AD Nijmegen

Tel. 024 3284 284

Fax 024 3239 346

www.royalhaskoning.com

More magazines by this user
Similar magazines