Inschrijfformulier Fast Track MBA - Business School Netherlands

bsn.eu

Inschrijfformulier Fast Track MBA - Business School Netherlands

Inschrijfformulier

Fast Track MBA

1. Gegevens deelnemer

naam □ m □ v titel

voornamen

roepnaam

adres

postcode/plaats

geboortedatum

telefoon

mobiel

geboorteplaats

fax

e-mail

2. Werkgever

naam bedrijf

functie

telefoon werk

mobiel

fax

e-mail

postadres

postcode

plaats

bezoekadres

postcode

plaats

Geef een korte beschrijving van de producten en/of diensten van uw organisatie/organisatieonderdeel:

3. Opleidingen & trainingen

Geef een chronologisch overzicht van gevolgde opleidingen aan hbo en/of universitaire instellingen en trainingen:

onderwijsinstelling opleiding/training datum diploma

4. Werkervaring

naam bedrijf functie periode


5. Inschrijving

Fast Track MBA

6. Factuuradres

□ privé

□ zakelijk

t.a.v.

adres (indien afwijkend van punt 1 of 2)

7. Ondertekening

□ Ondergetekenden gaan akkoord met deze inschrijving en de daarvoor geldende Algemene Voorwaarden van Business School

Nederland. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel, onder nummer 11026614.

naam bedrijf

plaats en datum

handtekening werkgever

naam student

plaats en datum

handtekening student

Dit formulier volledig ingevuld opsturen met:
kopie diploma’s en certificaten van genoemde opleidingen

curriculum vitae

visitekaartje

Business School Nederland

Postbus 709

4116 ZJ BUREN (Gld)

More magazines by this user
Similar magazines