21.01.2015 Views

Negende jaargang - nr 1 - Salland Zakelijk

Negende jaargang - nr 1 - Salland Zakelijk

Negende jaargang - nr 1 - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 1 MAART 2013<br />

NEGENDE <strong>jaargang</strong><br />

1<br />

Van<br />

Hét promotiemagazine<br />

voor het <strong>Salland</strong>se bedrijfsleven<br />

den Berg Groen - Raalte


*<br />

T R A N S P O R T<br />

K L E<br />

I N<br />

*<br />

INCLUSIEF<br />

, ,<br />

PLEIN<br />

Openingstijden<br />

14.00 - 22.00 uur<br />

Hét netwerkevenement van Noord en Oost Nederland<br />

Vraag nu online uw gratis<br />

entreebewijs aan met onderstaande<br />

gegevens<br />

www.evenementenhal.nl/businesssalland<br />

code: 6130000104<br />

Scan de QR-code om<br />

in te schrijven voor<br />

het kennisprogramma<br />

tijdens de vakbeurs.<br />

Evenementen<br />

HAL<br />

HARDENBERG<br />

GORINCHEM<br />

VENRAY<br />

Evenementenhal Hardenberg<br />

Energieweg 2<br />

7772 TV Hardenberg<br />

T +31 (0)523 - 28 98 98<br />

I www.evenementenhal.nl<br />

E hardenberg@evenementenhal.nl<br />

Ons evenement. UW MOMENT.<br />

2


Inhoudsopgave<br />

No. 1 MAART 2013<br />

NEGENDE jAARGANG<br />

den Berg Groen - Raalte<br />

5 Van den Berg Groen creëert de tuin die bij uw bedrijf past<br />

7 Procee Oors Van der Werf: Blijft u stilzitten<br />

8 Column Guts: Oranje boven<br />

9 Gemeente Raalte zet energieadviseurs in<br />

voor vervolg op energiescan<br />

10 Gebr. Meijer Bouwbedrijf nu al klaar voor de toekomst<br />

13 Bedrijfsuitje De Bagatelle maakt er een feest van!<br />

14 Ondernemend <strong>Salland</strong><br />

16 Column KroeseWevers: Een bedrijf verkopen is topsport<br />

17 Koolhof BV maakt het verschil<br />

19 Bedrijfsfinanciering anno 2013 onmogelijk Niet volgens Rating!<br />

20 Column Rabobank <strong>Salland</strong>: Ons jaar in vogelvlucht<br />

21 Samen scoren met Olst-Wijhe<br />

21 Managementvaardigheden versterken Dat doe je zo!<br />

23 LenS accountants: De hypotheekrenteaftrek na 1 januari 2013<br />

25 Ook gemeente Raalte steunt mantelzorg in bedrijfsleven<br />

26 Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Geachte<br />

lezer<br />

Het nieuwe jaar 2013 klinkt als een ongeluksgetal. De economische<br />

vooruitzichten stemmen inderdaad niet vrolijk. Volgens het<br />

CPB neemt de werkloosheid verder toe en is het einde van de<br />

economische crisis nog lang niet in zicht. Het lijkt er bovendien<br />

op dat deze crisis nu pas goed te merken is in onze regio. De<br />

reserves zijn op en veel regionale bedrijven hebben momenteel<br />

moeite om het hoofd boven water te houden.<br />

Tot zover de harde feiten. Ook al word je daar niet vrolijk van,<br />

het heeft geen enkele zin om daar over te somberen. Veel beter<br />

is het om de kansen die er echt nog wel zijn op te zoeken en<br />

innovatief en creatief de uitdaging aan te gaan. In deze editie<br />

van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> vindt u weer enkele aansprekende voorbeelden<br />

van positieve ondernemers die ook in moeilijke tijden<br />

de kansen oppakken.<br />

Uiteraard merken wij van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> ook dat veel<br />

onder nemers een afwachtende houding aannemen en het<br />

beschikbare krappe budget niet inzetten om hun producten<br />

of diensten onder de aandacht te brengen. Mijn vaste overtuiging<br />

is echter dat je als ondernemer vooral succes hebt als<br />

je goed zichtbaar bent. Dat kan prima via <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>, want<br />

ons glossy magazine verschijnt bij maar liefst 5.550 regionale<br />

ondernemers. Verder is het gemiddelde bezoekersaantal van<br />

onze website rond de 700 bezoekers per dag en ons Twitter<br />

account heeft ook al bijna 700 volgers.<br />

Ook dit jaar gaan we weer vol enthousiasme aan de slag om<br />

het bedrijfsleven in onze mooie regio te promoten. Neem<br />

gerust contact op om uw wensen en onze mogelijkheden<br />

vrijblijvend te bespreken.<br />

Colofon<br />

<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong><br />

is een uitgave van<br />

Communicatiebureau<br />

Tielbeke Tekstproducties<br />

Bevernel 16, 8101 HA Raalte<br />

Redactie: Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties<br />

m.m.v. Rudi Buitenkamp en Linda Klein Overmeen<br />

Eindredactie: Jos Tielbeke<br />

Fotografie: Stefan Kemper e.a.<br />

Marketing: N35 Media (T: 0572-395558)<br />

Vormgeving en drukwerk: Sonodruk - Heino<br />

Telefoon: 0572-363781<br />

E-mail: info@sallandzakelijk.nl<br />

Internet: www.sallandzakelijk.nl<br />

Oplage: 5.550 exemplaren<br />

© COPYRIGHT 2013<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm,<br />

internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke<br />

Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid<br />

voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Jos Tielbeke (uitgever <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>)<br />

1<br />

Van<br />

Hét promotiemagazine<br />

voor het <strong>Salland</strong>se bedrijfsleven<br />

Coverfoto:<br />

Stefan van den Berg - Van den Berg<br />

Groen - Raalte (zie ook pagina 5)<br />

3


iPad 12:05 AM 79%<br />

DEVENTER<br />

SCOORT MET<br />

MVO!<br />

SCOREN<br />

DOE JE SAMEN!<br />

Deventer Scoort!’ is een social community voor én door<br />

MVO organisaties om samen meer kansen te creëren voor<br />

kwetsbare doelgroepen. We nodigen alle organisaties die ook<br />

willen scoren met sociaal ondernemen dan ook van harte<br />

uit om zich aan te melden voor www.deventerscoort.nl en<br />

veelvuldig met ons mee te (net)werken!<br />

MELD JE AAN!<br />

Deventer Scoort is een aanvulling op de succesvolle samenwerking Ikhebdebaanvoorjou<br />

tussen MKB Deventer, Deventer Kring van Werkgevers (DKW) en Sallcon Werktalent om<br />

ondanks economisch lastige tijden en bezuinigingen, werkkansen voor kwetsbare doelgroepen<br />

te blijven benutten.<br />

Deventer Scoort is een combinatie van een netwerkplatform en bemiddelingswebsite.<br />

De ondernemerscompetitie stimuleert daarbij organisaties hun netwerk in<br />

te zetten om deuren te openen voor mensen met een achterstand. Nieuwsgierig naar<br />

de ranglijst Kijk dan op www.deventerscoort.nl. Moedig de teams vooral aan, en help<br />

ze ook waar mogelijk om hun doel te behalen: het scoren van werk voor mensen met<br />

een afstand tot de arbeidsmarkt.<br />

/deventerscoort @deventerscoort /deventerscoort www.deventerscoort.nl


Van den Berg Groen creëert de tuin<br />

die bij uw bedrijf past<br />

Van den Berg Groen uit Raalte is inmiddels ruim<br />

twee jaar actief met de aanleg en het onderhoud<br />

van tuinen en parken. Oprichter Stefan van den Berg<br />

heeft in deze korte tijd bij diverse bedrijven en<br />

particulieren zijn vakkennis en creativiteit al in de<br />

praktijk gebracht. Met zijn enthousiasme en inzet<br />

heeft Stefan daarbij aangetoond een solide en<br />

betrouwbare partner te zijn op het gebied van<br />

aanleg en onderhoud van groen.<br />

Stefan van den Berg was voor de oprichting van zijn eigen<br />

bedrijf ook al jaren werkzaam in de groenvoorziening<br />

en cultuurtechniek. Naast deze ervaring beschikt Stefan bovendien<br />

over veel vakkennis. Zo heeft hij onlangs met succes de cursus<br />

Gewasbescherming afgerond, waardoor hij nu bevoegd is om uw<br />

terrein onkruidvrij te maken en te houden. Verder is Van den Berg<br />

Groen Aequor gecertificeerd, waarmee het een erkend leerbedrijf is.<br />

Stefan: “Ik begeleid graag stagiairs, bijvoorbeeld van de Groene Welle<br />

of Carmel College <strong>Salland</strong>. Het is mooi werk om samen een klus op<br />

te pakken en daarbij mijn ervaring en kennis aan de stagiairs door te<br />

geven”. Ook is Van den Berg aangesloten bij de VHG, de branchevereniging<br />

voor ondernemers in het groen.<br />

Aantrekkelijk visitekaartje<br />

Met een creatief en professioneel ontwerp creëert Van den Berg Groen<br />

de tuin die bij uw bedrijf of woning past. Stefan: “De basis voor een<br />

mooie tuin is een goed ontwerp dat voldoet aan uw stijl, vorm en sfeer.<br />

Uitgangspunt zijn dan ook altijd uw eigen wensen en natuurlijk de<br />

mogelijkheden van uw omgeving. Dit bespreken we in een vrijblijvend,<br />

oriënterend gesprek en desgewenst nemen we u mee naar onze<br />

leveranciers en afgeronde projecten om ideeën op te doen. In goed<br />

overleg leggen we een tuin aan waar u jarenlang plezier aan beleeft,<br />

een aantrekkelijk visitekaartje voor uw bedrijf of woning”.<br />

Flexibel onderhoud<br />

Iedere tuin moet op de juiste wijze onderhouden en gesnoeid worden.<br />

Nogmaals Stefan: “Wij zijn erg flexibel in de wijze van onderhoud.<br />

U kunt zelf aangeven hoe vaak en bij welke werkzaamheden wij u<br />

van dienst kunnen zijn, van één keer per jaar tot wekelijks. Ook is<br />

het mogelijk dat we het werk uitvoeren op contractbasis. U weet dan<br />

vooraf hoe vaak we komen, wat we gaan doen en wat het u gaat<br />

kosten. Verder kunt u ons vrijblijvend bellen voor de inhuur van een<br />

dag of dagdeel. We nemen dan bij aankomst door wat er kan en moet<br />

gebeuren”.<br />

Van den Berg Groen werkt bij grotere klussen samen met betrouwbare<br />

en gecertificeerde partners, zoals loonwerkers en zzp’ers.<br />

Zodoende kan Van den Berg Groen snel, nauwkeurig en adequaat<br />

reageren op de vraag van de klant.<br />

Zoekt u een vakman voor aanleg of onderhoud van uw bedrijfstuin<br />

of particuliere tuin<br />

Neem dan contact op met Stefan van den Berg van:<br />

Van den Berg Groen - Raalte<br />

M: 06 - 521 529 96<br />

E: info@vandenberggroen.nl<br />

I: www.vandenberggroen.nl<br />

5


Be Connected, BData<br />

Een bedrijf zonder computers<br />

Tegenwoordig ondenkbaar toch<br />

Dat geldt ook voor Maan Group.<br />

Zonder een betrouwbaar netwerk<br />

en communicatiesysteem gaan we<br />

letterlijk terug in de tijd. Daarom is<br />

een ICT partij die onze wensen en<br />

behoeftes begrijpt zo belangrijk.<br />

Bdata staat naast ons. Samen gaan<br />

we vraagstukken te lijf. Ons probleem<br />

is hun probleem en met die<br />

toewijding worden ze getackeld.<br />

Bdata denkt mee. Om onze ICT<br />

omgeving op het gewenste niveau<br />

te brengen en houden. Bdata ontzorgt.<br />

Roel de Ruiter<br />

Maan Group<br />

Harderwijkerstraat 7<br />

7418 BA Deventer<br />

Postbus 132<br />

7400 AC Deventer<br />

T: 0570-611540<br />

F: 0570-611530<br />

info@bdata.nl<br />

www.bdata.nl<br />

Wij houden<br />

van helder.<br />

LenS accountants. Helder voor uw nanciën en uw toekomst.<br />

Vanuit vijf vakgebieden: • bedrijfs(economisch) advies<br />

• nanciële verslaglegging<br />

• salarisadministratie en personeel & organisatie<br />

• belastingadvies en - planning • administratieve dienstverlening<br />

Meer informatie Kijk op www.lens-accountants.nl<br />

LenS accountants heeft vestigingen in Raalte, Hattem en Deventer<br />

6


Blijft u stilzitten<br />

Het eerste kwartaal van 2013 loopt langzamerhand ten einde. Een aantal belangrijke<br />

juridische en fiscale wetswijzigingen is ingevoerd en de effecten worden zichtbaar. In deze<br />

bijdrage wil ik u wijzen op enkele valkuilen in het nieuwe BV-recht en andere belangrijke<br />

zaken die u als ondernemer aangaan.<br />

VALKUILEN BV-RECHT<br />

Op 1 oktober jongstleden is de wetgeving<br />

inzake de besloten vennootschap met<br />

beperkte aansprakelijkheid (BV) belangrijk<br />

gewijzigd. We zijn inmiddels een paar<br />

maanden ervaring verder en willen u enkele<br />

belangrijke aandachtspunten niet onthouden.<br />

Afschaffing minimumkapitaal<br />

Een BV hoeft volgens de wet slechts €0,01<br />

aandelenkapitaal te hebben. Dit heeft<br />

ertoe geleid dat velen ertoe overgaan<br />

om het aandelenkapitaal van ‘hun’ BV te<br />

verminderen of een BV op te richten met een<br />

zeer klein startkapitaal. Ik wijs u erop dat het<br />

‘minimumkapitaal’ van belang kan zijn voor uw<br />

aansprakelijkheid. Het gaat uiteindelijk om de<br />

behoefte van ‘uw’ BV. Noodzakelijk is derhalve<br />

een kapitaal dat uw onderneming nodig heeft<br />

om te kunnen blijven functioneren. Let dus op:<br />

indien u als bestuurder van een BV meewerkt<br />

aan ‘riskante’ uitkeringen van de BV én de<br />

BV zou failliet gaan, dan kunt u daarvoor<br />

aansprakelijk zijn. Tevens vraag ik me af in<br />

hoeverre u überhaupt zelf zaken wilt doen met<br />

een BV met een eigen vermogen van slechts<br />

€ 0,01. Verlangt u dan zekerheden<br />

Stichting Administratiekantoor<br />

Indien u vóór 1 oktober 2012 een Stichting<br />

Administratiekantoor hebt opgericht,<br />

wijs ik u erop dat certificaathouders (van<br />

rechtswege) vergaderrechten kunnen hebben<br />

verkregen. Dit dient binnen één jaar te worden<br />

aangetekend in het aandeelhoudersregister<br />

van de vennootschap. Dat betekent ook dat<br />

in de aandeelhoudersvergadering van de<br />

vennootschap géén rechtsgeldige besluiten<br />

kunnen worden genomen zonder daarbij de<br />

houder van certificaten te betrekken. Indien u<br />

twijfelt of dit in uw situatie van toepassing is,<br />

kunt u uiteraard met ons contact opnemen.<br />

Einde aan nut prioriteitsaandelen<br />

In het kader van een overdracht van een<br />

onderneming (BV) werd voor (of door) de<br />

‘vertrekkende’ ondernemer vaak bedongen<br />

dat hij/zij bij het nemen van belangrijke<br />

besluiten een bijzonder stemrecht<br />

hield. Daartoe werden dan zogenaamde<br />

prioriteitsaandelen gecreëerd. De wet is nu<br />

zodanig gewijzigd dat dit niet meer nodig<br />

is. Het is thans mogelijk om aan bepaalde<br />

‘gewone’ aandelen bijzondere rechten te<br />

verbinden.<br />

Naamloze vennootschap als alternatief<br />

Slechts de wettelijke regels voor de BV zijn<br />

flexibeler geworden, hetgeen in bepaalde<br />

gevallen tot eerdere (bestuurders-)<br />

aansprakelijkheid kan leiden.<br />

De wettelijke regels voor de naamloze<br />

vennootschap (NV) zijn ongewijzigd en<br />

bieden meer waarborgen. Wellicht een goed<br />

alternatief voor u<br />

WAAROM BETAALT EEN PARTICULIER WEL<br />

BELASTING<br />

Stel:<br />

U bent particulier en u hebt een vermogen van<br />

1 miljoen euro.<br />

U bent voornemens om dit vermogen te<br />

schenken aan uw kinderen of u overlijdt. Dan<br />

betaalt de verkrijger daarover schenk- of<br />

erfbelasting. Afhankelijk van uw relatie tot de<br />

schenker of de overledene bent u dan tot wel<br />

bijna € 380.000 aan schenk -0f erfbelasting<br />

verschuldigd.<br />

Stel:<br />

U bent ondernemer en hebt een onderneming<br />

met een waarde van 1 miljoen euro. U wilt<br />

dit schenken of u overlijdt. Dan is - onder<br />

voorwaarden - geen schenk- of erfbelasting<br />

verschuldigd, mits de verkrijger de<br />

onderneming ten minste vijf jaar voortzet.<br />

Discriminatie<br />

Een zeer groot verschil in behandeling tussen<br />

de particulier en de ondernemer.<br />

De Rechtbank Breda heeft hierover vorig<br />

jaar beslist dat sprake is van onaanvaardbare<br />

discriminatie van particulieren, terwijl de<br />

rechtbank Arnhem anders oordeelde. Op<br />

dit moment is bij de Hoge Raad aanhangig<br />

of sprake is van een onaanvaardbare<br />

discriminatie van particulieren. Mocht de<br />

Hoge Raad van oordeel zijn dat sprake is van<br />

discriminatie, dan zal de belastingdienst aan<br />

veel particulieren belasting terug moeten<br />

betalen. In dat geval zal de wetgever<br />

ongetwijfeld maatregelen nemen. Indien de<br />

Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van<br />

Notaris mr. Mark Oors<br />

specialist ondernemingsrecht<br />

(VOC-lid)<br />

discriminatie (de ondernemer mag dus<br />

anders behandeld worden) dan wordt<br />

overigens ook niet uitgesloten dat de<br />

huidige voor ondernemers zeer gunstige<br />

regelingen worden aangepast (lees:<br />

beperkt).<br />

Oftewel de kans is aanwezig dat deze<br />

voor ondernemers zeer gunstige fiscale<br />

regelingen op termijn zullen worden<br />

versoberd.<br />

Stil zitten loont niet…<br />

Als u binnen afzienbare tijd toch al plannen<br />

hebt:<br />

Waarom niet nu al - dus vóórdat de<br />

Hoge Raad uitspraak doet - uw (bedrijfs)<br />

vermogen overdragen, zodat u (nog)<br />

kunt profiteren van de bestaande zeer<br />

ruimhartige regelingen in de Successiewet<br />

INFORMATIE<br />

Voor nadere informatie kunt u contact<br />

opnemen met uw notarieel specialist. Wij<br />

staan u graag te woord.<br />

Bezoek onze website<br />

www.uwnotariaatinsalland.nl<br />

voor meer informatie over ons<br />

kantoor of neem telefonisch<br />

contact met ons op:<br />

0572 - 35 88 33 (vestiging Raalte)<br />

0572 - 39 22 33 (vestiging Heino)<br />

7


Oranje boven<br />

“The most orange place I’ve ever<br />

been …” Zo verwonderde de<br />

Engelse vloer-verfleverancier zich<br />

bij het betreden van het Guts-pand<br />

vorig jaar. En oranjegezind; dat<br />

zijn we! Niet alleen ons interieur<br />

ademt oranje, ook onze brains zijn<br />

oranje gekleurd. De hype rondom<br />

Koninginnedag… uh Koningsdag, kan ons dan ook niet lang genoeg duren.<br />

Het is overigens een mooie impuls voor onze economie. U kunt de gedenkvlag<br />

namelijk al bestellen bij de Dokkumer Vlaggencentrale. Of heeft u uw reservering<br />

voor een hotelkamer op de Dam al drie keer doorverkocht Handel en impulsen.<br />

Daar waren we nou net aan toe. In Stadskanaal stelt de burgemeester zelfs<br />

€ 33.000 beschikbaar voor lokale feestjes.<br />

Prins Pils, onze eigen Wim-Lex, vanaf mei aan te spreken als Majesteit, heeft aangegeven<br />

het sober aan te willen pakken. Geen nationaal geschenk bijvoorbeeld.<br />

Blijkbaar denken wij Nederlanders daar toch anders over. Lang leve de crisis, lang<br />

leve de Oranjes. En kom maar op met die financiële impulsen. We willen weer<br />

lachen, de portemonnee trekken met elkaar en feest vieren. De abdicatie (mooi<br />

scrabblewoord overigens) van Beatrix zorgt er in elk geval voor dat het ‘Wij-<br />

Nederlanders’ gevoel weer even ongegeneerd kan zegevieren.<br />

In 1980 was dat anders. Toen Juliana in 1980 het stokje aan Beatrix over gaf,<br />

waren het de krakers en jongeren die de show stalen. Er ontstond een compleet<br />

slagveld in Amsterdam, toen de mobiele eenheid in actie kwam. Rellen! Weten<br />

we het anno 2013 wel vrolijk en feestelijk te houden Op internet gaan geluiden<br />

dat het volk aan de zijlijn staat en enkel de elite, mede-crisis-verantwoordelijken,<br />

een feestje viert in het Paleis op de Dam. De innovaties op het gebied van media,<br />

en vooral het internet, beïnvloedt de huidige troonswisseling enorm. De digitale<br />

wolk maakt iedereen bereikbaar. Ook de relschoppers. Iedereen mag en kan<br />

zich immers publiekelijk uiten. Gelukkig kleven er veel voordelen aan technische<br />

innovaties. Ze maken het zelfs mogelijk om geplande festiviteiten door te laten<br />

gaan, gelijk opgaand met de troonswisseling. We hoeven niet massaal thuis voor<br />

de buis te blijven om de kroon van de een naar de ander te zien gaan. Grote<br />

schermen zorgen er namelijk wel voor dat feestgangers niets hoeven te missen<br />

van het moment suprême. En anders kijkt u live op uw smartphone mee, om u<br />

vervolgens weer in het oranje feestgedruis te mengen.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ben Bekema<br />

Henk van Gerner<br />

Outplacement<br />

Collectieve uitplaatsing<br />

Loopbaanadvies en -coaching<br />

Re-integratie<br />

Assessment<br />

Joosten & Partners Loopbaandiensten,<br />

Dokter Klinkertweg 4A, 8025 BS Zwolle<br />

T: 038-452 83 50 E: info@jpzwolle.nl<br />

www.joostenpartners.nl<br />

Trouwens, wat denkt u van ‘augmented reality’ Dé manier om objecten tot leven<br />

te brengen. Klinkt ver weg, is het niet. Online zijn er al diverse voorbeelden, zoals<br />

zangers die met overleden artiesten optreden. U ziet een hologram, het lijkt<br />

pure realiteit. Over 30 jaar staat prinses Amalia, dan aanstaand volkshoofd, dus<br />

gewoon naast u. Althans, dat denkt u. Even aa<strong>nr</strong>aken is er ook bij hoor. Want de<br />

grens tussen werkelijkheid en virtualiteit verdwijnt meer en meer. De nieuwste<br />

technieken zijn soms bijna niet te bevatten. Het leuke is dat u het portret van<br />

Beatrix in uw vergaderruimte niet eens hoeft te verwisselen. Want Máxima zit<br />

straks gewoon virtueel bij u op de bank. Klaar met de Argentijnse beauty Dan<br />

schakelt u uw virtuele systeem uit. En hangt ze gewoon weer in een lijst. Boven.<br />

Barbara Fleer-Jansen, Eigenaar Guts Communication<br />

8


Gemeente Raalte zet energieadviseurs in<br />

voor vervolg op energiescan<br />

Als ondernemer ben je meestal echt wel bereid iets aan<br />

duurzaamheid te doen. Je weet echter niet goed waar je<br />

moet beginnen en je hebt een duwtje in de rug nodig.<br />

In dat geval is het nu een uitstekend moment om een<br />

energiescan aan te vragen. Je bedrijf wordt helemaal<br />

doorgelicht en er komt een helder overzicht beschikbaar<br />

waar je binnen het bedrijf kunt besparen op energie.<br />

Dankzij subsidie van de provincie Overijssel hoef je tot<br />

eind april slechts de helft (= € 200) van het totaalbedrag<br />

te betalen.<br />

De gemeente Raalte juicht het initiatief van de provincie om<br />

de subsidieregeling te verlengen tot eind april van harte toe.<br />

De energiescan is een prima eerste stap, vinden wethouder Jacques van<br />

Loevezijn en medewerker duurzaamheid Jasper Arends. Maar daar moet het<br />

wat hen betreft zeker niet bij blijven. ‘We moeten er voor waken dat we een<br />

energiescanfabriek worden.’<br />

De gemeente wil het bedrijfsleven de helpende hand reiken bij het<br />

noodzakelijke vervolg op de energiescan. Ze heeft daarvoor een aantal<br />

energieadviseurs achter de hand die ondernemers kunnen begeleiden.<br />

‘Soms om het vuurtje aan te wakkeren, soms om advies uit te brengen en<br />

soms ook om te helpen bij het aanvragen van offertes’, aldus het duo dat<br />

benadrukt dat er via de provincie Overijssel aantrekkelijke subsidies<br />

klaarliggen voor bedrijven die een maatregel uit de energiescan willen<br />

realiseren. ‘Ondernemers kunnen een kwart van de investering terugkrijgen<br />

tot een maximum van € 2.500.’<br />

Samen optrekken<br />

De gemeente laat duidelijk zien dat ze haar verantwoordelijkheid neemt en<br />

een steentje bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dat kan ze echter<br />

niet alleen. Voor het nieuwe programma ‘Raalte duurzaam 2050’ wil ze<br />

nadrukkelijk samen optrekken met burgers en het bedrijfsleven. ‘Op korte<br />

termijn wordt er beleid gemaakt voor de periode 2014-2018. Daarvoor hebben<br />

we contact gezocht met allerlei betrokken partijen, waaronder ook de<br />

ondernemersverenigingen. In februari en maart zijn bij een werkconferentie<br />

allerlei zaken besproken en dat vormt de basis voor het nieuwe beleid. De<br />

afgevaardigden van de ondernemersclubs hebben al laten weten blij te<br />

zijn dat ze samen met ons aan tafel zitten. Er is veel positieve energie en<br />

Wethouder Van Loevezijn: “Samen werken aan een duurzame samenleving”<br />

iedereen is er van overtuigd dat we de krachten moeten bundelen. Kennis<br />

en ervaring moeten worden uitgewisseld’, stellen Van Loevezijn en Arends<br />

die de herstructurering van bedrijventerrein De Zegge I t/m V naar voren<br />

schuiven als een goed voorbeeld van de nieuwe koers. ‘Samen met de<br />

Kring Raalter Werkgevers hebben we daar bepaald dat duurzaamheid een<br />

belangrijk thema wordt. Zonder dat we daar overigens te krampachtig in<br />

moeten zijn. Het gaat wel om de balans.’<br />

De gemeente Raalte ziet voor zichzelf veelal een faciliterende rol weggelegd.<br />

Naast de energieadviseurs staat er dan ook een groep ambtenaren klaar<br />

die advies kunnen geven over duurzaamheid. ‘Maar het gaat niet alleen om<br />

duurzaamheid. Als een bedrijf advies nodig heeft, op welk vlak dan ook, is<br />

het goed om contact op te nemen met bedrijfscontactfunctionaris Harrie<br />

Wanningen. En bij ver- of nieuwbouw is het helemaal goed om op tijd aan<br />

de bel te trekken. Hoe eerder we samen aan tafel zitten, hoe meer we als<br />

gemeente voor het bedrijf kunnen betekenen.’<br />

Op de website van de gemeente Raalte is onder het kopje ‘Goed om<br />

te weten’ (even naar beneden scrollen) een soort digitaal energieloket<br />

te vinden met alle informatie over de regelingen en hoe deze kunnen<br />

worden aangevraagd. Uiteraard kan ook contact worden opgenomen<br />

met bedrijfscontactfunctionaris Harrie Wanningen, tel.<strong>nr</strong> 0572 – 347 799<br />

of e-mail harrie.wanningen@raalte.nl.<br />

Energiefonds voor grote duurzaamheidsprojecten<br />

Grotere bedrijven, die meer kunnen en willen investeren in duurzaamheid,<br />

kunnen een beroep doen op het Energiefonds van de provincie<br />

Overijssel. In totaal is 250 miljoen euro beschikbaar om gunstige<br />

leningen (lage rente) te verstrekken voor een deel van de investering.<br />

Overijssel loopt hiermee voorop in Nederland.<br />

9


Gebr. Meijer Bouwbedrijf<br />

nu al klaar voor toekomst<br />

Gebr. Meijer Bouwbedrijf is al vele jaren een begrip voor talloze opdrachtgevers in Raalte en wijde<br />

omgeving. Het bedrijf werd in 1890 opgericht en is momenteel uitgegroeid tot een veelzijdig, innovatief en<br />

financieel gezond bouwbedrijf. Het Raalter bedrijf heeft talrijke bedrijfspanden ontwikkeld en gerealiseerd,<br />

o.a. op industrieterrein De Zegge in Raalte. Veel panden zijn inmiddels ook al weer door Meijer verbouwd of<br />

uitgebreid. Daarnaast heeft Gebr. Meijer Bouwbedrijf de laatste jaren grote projecten uitgevoerd in de<br />

renovatie en groot onderhoud. Deze projecten vragen zeer veel aandacht en begeleiding en dat is een van<br />

de specialiteiten van Meijer. Naast een uitgebreid standaard programma kan het bedrijf opdrachtgevers<br />

altijd een oplossing op maat leveren. Bovendien beseffen de vakkundige en betrokken medewerkers van<br />

Gebr. Meijer Bouwbedrijf als geen ander dat voor opdrachtgevers kwaliteit, betrouwbaarheid, prijs, strakke<br />

planningen en afspraak is afspraak van groot belang zijn.<br />

De bouwsector heeft het de laatste jaren flink voor<br />

de kiezen gekregen door de economische malaise.<br />

Kenmerkend voor mededirecteur Hein Meijer van Gebr. Meijer<br />

Bouwbedrijf is echter dat hij in moeilijke tijden vooral uitdagingen ziet.<br />

Zo ontwikkelde hij - samen met woningcorporatie <strong>Salland</strong>Wonen -<br />

een gebouwgebonden energieneutrale en zelfs een gebouw- en<br />

gebruikersgebonden energieneutrale woning. Daarmee speelt hij nu<br />

al in op de eis van de overheid dat alle nieuwbouwwoningen in 2020<br />

minimaal energieneutraal moeten zijn.<br />

Geen traditioneel denken meer met spouw en metselwerk<br />

Hein Meijer: “Bij de twee onder één kap woningen aan de Venebrugge<br />

28 en 30 in Raalte-Noord hebben we een innovatief bouwsysteem<br />

toegepast. Dat betekent prefab, snel en met zo min mogelijk mensen<br />

woningen bouwen die uiterst energiezuinig, of nog liever energieleverend<br />

zijn. Een spouw en metselwerk kwamen er niet aan te pas.<br />

Dat is namelijk een erg traditionele werkwijze die al in de zeventiende<br />

Een van de vele door Gebr. Meijer Bouwbedrijf gerealiseerde bedrijfspanden<br />

eeuw werd bedacht. Wij wilden toekomstgericht werken en hebben<br />

daarom gekozen voor een cellenbeton cascosysteem. Daardoor stond<br />

het complete casco er al binnen drie werkdagen, gerealiseerd met<br />

drie man en een eenvoudige kraan op de bouwplaats.” Een geweldige<br />

bouwmethode”.<br />

Project Venebrugge in Raalte Noord<br />

10


Project Schuilenburg: 88 appartementen met zorg en maatschappelijke of commerciële ruimte<br />

Hoge isolatiewaardes door nieuwe bouwen<br />

Gebr. Meijer Bouwbedrijf loopt voorop met dit nieuwe bouwen. Meijer<br />

vervolgt: “Om energiezuinig te bouwen moet je anders bouwen.<br />

De hoge isolatiewaardes die wij hier halen, kunnen in de traditionele bouw<br />

niet zonder grote aanpassingen worden gehaald. Waar de isolatie waarde bij<br />

de vloeren in de traditionele bouw rond de Rc 3 à 4 schommelt, haalt de<br />

vloer van deze woningen zonder moeite een veel hogere isolatiewaarde. Op<br />

de buitenwanden worden twee lagen isolatie aangebracht met een totale<br />

dikte van 16 centimeter, waardoor deze wanden en ook het dak een isolatiewaarde<br />

van maar liefst Rc 10 hebben”.<br />

Bij beide woningen is het uitgangspunt dat er geen kosten zijn voor het<br />

energieverbruik van de woning. Bovendien wordt bij de gebouw- en gebruikersgebonden<br />

energieneutrale woning nog 3500 kWh aan elektra opgewekt.<br />

Dat is de hoeveelheid dat een gemiddeld gezin in een jaar verbruikt. Naast<br />

dak-, gevel- en vloerisolatie wordt nadrukkelijk gekeken naar de kozijnen,<br />

die zijn uitgerust met driedubbel glas en extra aandacht voor kierdichting.<br />

Over een aantal jaren is dat de standaard, maar Gebr. Meijer Bouwbedrijf<br />

speelt er nu al op in.<br />

warmte-terugwin-systeem en een hotfill aansluiting voor de wasmachine.<br />

Dat zorgt voor een aanzienlijke besparing op de water verwarming tijdens<br />

het douchen of bij gebruik van de wasmachine.<br />

Op deze pagina's ziet u artist impressions van het innovatieve bouwen<br />

aan de Venebrugge en enkele andere projecten die door Gebr. Meijer<br />

Bouwbedrijf zijn gerealiseerd of in ontwikkeling zijn.<br />

Energiezuinig, maar ook wooncomfort<br />

Bij dit nieuwe bouwen is niet alleen gelet op energiezuinigheid, ook wooncomfort<br />

was een belangrijke afweging. “In de fundering is een systeem aangebracht<br />

om de ventilatielucht in de woning in de winter voor te verwarmen<br />

en in de zomer te koelen. Daardoor zijn de woningen zomers lekker koel en<br />

in de winter aangenaam warm zonder enige tocht of trek. Door de goede<br />

ventilatie wordt de vuile lucht continu vervangen door gefilterde frisse buitenlucht<br />

die bijna op kamertemperatuur tochtvrij binnenkomt. Dat is niet<br />

alleen comfortabel, maar ook nog eens gezond. De wanden en verdiepingvloeren<br />

zijn van cellen beton. Dat heeft uitstekende akoestische eigenschappen<br />

en het houdt de warmte zeer goed vast,” aldus een enthousiaste Hein<br />

Meijer.<br />

Aanzienlijke besparing op waterverwarming<br />

De energieneutrale woningen beschikken over in het dak geïntegreerde<br />

zonnepanelen en een zonneboilersysteem. Verder is er voor de douche een<br />

Gebr. Meijer Bouwbedrijf<br />

Klipperweg 2<br />

8102 HR Raalte<br />

T: 0572 - 35 18 63<br />

E: info@gebrmeijer.nl<br />

I: www.gebrmeijer.nl<br />

Renovatie en nieuwbouw woningen in wijk De Blekkerhoek in Raalte<br />

11


egeleider van processen<br />

Open inschrijvingen 2013<br />

Open inschrijvingen 2013<br />

14 maart 2013<br />

12 april 2013<br />

1431 maart mei 2013<br />

12 26 april juni 2013<br />

31 mei 2013<br />

26 juni 2013<br />

Opleiding VCA Basis & VOL<br />

Herhaling BHV<br />

Opleiding VCA Basis & VOL<br />

Herhaling BHV<br />

Opleiding VCA Basis & VOL<br />

Herhaling BHV<br />

Nieuwe Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte<br />

Nieuwe T: Lemelerveldseweg 0572-850886 M: 06-18376783<br />

11, 8102 SH Raalte<br />

E: T: info@mboost.nl 0572-850886 M: I: www.mboost.nl<br />

06-18376783<br />

E: info@mboost.nl I: www.mboost.nl<br />

12<br />

Wilt u ook inzicht in uw<br />

persoonlijke én financiële<br />

mogelijkheden als<br />

ondernemer<br />

Wim Logtenberg<br />

MKB-kredietcoach!<br />

06 42 03 65 33<br />

0529 49 74 07<br />

wim@nuwim.nu<br />

www.nuwim.nu<br />

skype wim.logtenberg<br />

¤ management<br />

¤ accountancy<br />

¤ bemiddeling<br />

¤ coaching<br />

NU WIM de menselijke kant van<br />

persoonlijke én zakelijke processen


Bedrijfsuitje<br />

De Bagatelle maakt er een feest van!<br />

De Bagatelle in Mariënheem mag gerust een van de meest gerenommeerde restaurants van <strong>Salland</strong> worden<br />

genoemd. Het concept van een verfijnde, culinaire keuken voor een betaalbare prijs, wordt al jaren door veel<br />

liefhebbers van een avondje uit, hoog gewaardeerd. En dat in de sfeervolle ambiance die de locatie zo eigen<br />

is. Maar de Bagatelle heeft méér: de locatie beschikt over diverse grote ruimtes, speciaal voor groepen en<br />

partijen. Geschikt voor uiteenlopende doeleinden als bruiloften, jubilea en natuurlijk… bedrijfsfeesten. Sinds<br />

kort volgens een nieuw, helder concept met arrangementen voor een vaste all-in prijs.<br />

Als experts in gastvrijheid en gastronomie weten eigenaren Arno<br />

en Willy Huisken van de Bagatelle als geen ander waar een<br />

geslaagd feest aan moet voldoen. De basisvoorwaarden zijn in ieder geval al<br />

aanwezig: een uitstekende keuken en een prachtige locatie, die voor elk wat<br />

wils te bieden heeft. De onlangs compleet gerestylede, sfeervolle grote zaal<br />

wordt gekenmerkt door een strakke, chique uitstraling. Echte blikvanger is<br />

het prachtige hoogglans lakplafond, met hieronder grote zilverkleurige<br />

ballen, waardoor ’s avonds bij kaarslicht een spectaculair effect ontstaat.<br />

Geschikt voor groepen tot 220 personen en gelijkvloers, dus ook toegankelijk<br />

voor mindervaliden. Wie meer de karakteristieke, stijlvol-klassieke<br />

uitstraling van de Bagatelle zoekt, kiest voor de authentieke zaal, met rieten<br />

dak en gebintenplafond. Een groot pluspunt is de aangrenzende tuin met<br />

(naar wens overdekt) terras, die met name ’s zomers een waardevol<br />

verlengstuk kan zijn van de gehele ruimte. Zo ontstaat een bijzondere<br />

combinatie van buiten en binnen. Overigens hoeven gasten in de moderne<br />

zaal bij mooi weer niet binnen te blijven zitten; hiervoor is het sfeervol<br />

aangelegde restaurantterras een groot deel van de dag beschikbaar. Boven<br />

bevindt zich nog een kleinere ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten of<br />

private dining tot 25 gasten. Compleet ingericht met onder andere een open<br />

haard, heeft ook deze kamer weer een geheel eigen karakter.<br />

Arrangementen tegen vaste all-in prijs<br />

Speciaal voor bedrijfsfeesten lanceerde de Bagatelle onlangs een nieuw<br />

concept van vijf samengestelde arrangementen voor een vaste all-in prijs<br />

vanaf 30, 60 of 90 personen. Arno Huisken: “Zo ziet men in één oogopslag<br />

van tevoren wat een feest gaat kosten. De arrangementen zijn helemaal<br />

compleet, er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Het standaardprogramma<br />

bestaat uit eten, drinken en muziek en kan naar keuze worden<br />

uitgebreid met een of meerdere activiteiten. Hiervoor hebben we verschillende<br />

opties in eigen beheer. We zijn bijvoorbeeld in het bezit van 25<br />

Solexen en een eigen installatie voor in- en outdoor laser-kleiduifschieten.<br />

Zo zijn we heel flexibel en kunnen we snel schakelen. Indien nodig nog<br />

op de dag zelf, bijvoorbeeld als het weer onverhoopt tegen zit. Daarnaast<br />

organiseren we activiteiten als bierproeverijen met <strong>Salland</strong>s Landbier,<br />

wijnproeverijen of kookclinics. Bij dames valt een kleuranalyse met visagie<br />

doorgaans zeer in de smaak. En mochten er andere wensen zijn, dan<br />

zoeken we de samenwerking met collega-bedrijven.”<br />

“Mensen willen tegenwoordig weer terug naar de basis: lekker eten en<br />

drinken en goede muziek. Dat klinkt eenvoudig maar er is daarbinnen<br />

nog heel wat mogelijk om er toch een bijzonder tintje aan te geven. Een<br />

disco-bingo bijvoorbeeld, diverse soorten proeverijen of bij mooi weer een<br />

barbecue buiten, i.p.v. een buffet binnen.<br />

Door de helderheid van dit concept haal je twijfels bij mensen weg. Men wil<br />

nu eenmaal toch gewoon weten wat iets kost, zeker in deze tijd. En werk je<br />

dan met stelposten, bijvoorbeeld voor drank, dan kan dit achteraf nog wel<br />

eens voor onaangename verrassingen zorgen. Dat is hiermee verleden tijd.”<br />

Benieuwd hoe de Bagatelle van uw bedrijfsuitje een feest kan maken<br />

Neem gerust (vrijblijvend) contact op voor een afspraak. U bent van<br />

harte welkom!<br />

De Bagatelle<br />

Nijverdalseweg 10<br />

8106AC Mariënheem<br />

T: 0572 358484<br />

E: info@bagatelle.nl<br />

I: www.bagatelle.nl<br />

13


Ondernemend <strong>Salland</strong>, ook op Twitter<br />

Op deze pagina's vindt u een overzicht van economisch nieuws uit het verspreidingsgebied van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.<br />

Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van <strong>Salland</strong> Centraal. Het volledige artikel<br />

is te bekijken op www. sallandzakelijk.nl. Volg ons op Twitter via @sallandzakelijk en u bent altijd op de hoogte<br />

van actueel economisch nieuws uit de regio.<br />

volg @sallandzakelijk op<br />

15 december 2012:<br />

Restaurant de Bagatelle in Mariënheem als derde geëindigd in verkiezing<br />

'leukste restaurant van Nederland'.<br />

15 december 2012:<br />

Al 500 mkb-bedrijven besparen op energiegebruik door deelname aan<br />

succesvol energieproject Overijssel.<br />

1 december 2012:<br />

Gaston Sporre (KvK Oost-Nederland): "Het zijn dramatische dagen voor<br />

het bedrijfsleven in de wijde regio".<br />

6 december 2012:<br />

Jansman Bouw neemt vanwege crisis afscheid van 5 kantoormedewerkers<br />

en 20 bouwplaatsmedewerkers.<br />

6 december 2012:<br />

Eric en Anne Boer openen hun tweede Jumbo-supermarkt in Raalte.<br />

13 december 2012:<br />

Gemeenten, BN, VNO-NCW, MKB en KvK ondertekenen actieplan<br />

Ondernemersvriendelijk Aanbesteden regio Zwolle.<br />

14 december 2012:<br />

Het Deventer bedrijf People&Print wint FD Gazellen Award als<br />

Aanstormend Talent.<br />

14 december 2012:<br />

Brinkman Baksteencentrum Luttenberg wint Graydon Award voor kredietwaardigheid<br />

en financiële huishouding.<br />

29 december 2012:<br />

Ronald Philips neemt de Bathmense vestiging failliete Bakkerij Heinen over.<br />

4 januari 2013:<br />

Somberheid en optimisme over komende jaar strijden om voorrang bij<br />

veel ondernemers in Oost-Nederland.<br />

6 januari 2013:<br />

Nieuwbouwplannen Aldi supermarkt in Raalte vallen slecht bij buurtbewoners<br />

en Raalter Ondernemers Verbond.<br />

7 januari 2013:<br />

Taxi- en Automobielbedrijf Holtkuile in Broekland kijkt terug op geslaagde<br />

open dag na grote verbouwing.<br />

9 januari 2013:<br />

Hans Bredewoud maakt overstap naar KroeseWevers Corporate Finance.<br />

9 januari 2013:<br />

Aannemersbedrijf Snijder BV in Nieuwleusen, opgericht in 1920, failliet.<br />

17 januari 2013:<br />

Administratiekantoor Ter Braak en Profijt Adviseurs uit Deventer en Raalte<br />

bundelen krachten.<br />

20 januari 2013:<br />

Theo Oosterwechel en Akkie Spijkerman van Auto Service Haarle zijn<br />

Haarlese ondernemer van het jaar.<br />

21 januari 2013:<br />

Platform Techniek <strong>Salland</strong> houdt brainstormavond voor jaarlijkse<br />

Techniekdag Onderwijs <strong>Salland</strong>.<br />

22 januari 2013:<br />

Veenhuis Machines Raalte behaalt eervolle tweede plaats bij de Succes<br />

Awards 2012.<br />

14


25 januari 2013:<br />

KvK Zakenavond Raalte, Dalfsen, Ommen en Hardenberg over acquisitiefraude<br />

en interne criminaliteit.<br />

25 januari 2013:<br />

Bedrijventerreinen vlakbij A1 in Deventer zijn één van de best beveiligde<br />

bedrijventerreinen van het land.<br />

25 januari 2013:<br />

De grote explosie in oktober 2012 bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in<br />

Raalte was te voorkomen geweest.<br />

26 januari 2013:<br />

Schoene<strong>nr</strong>eus maakt na faillissement als afgeslankt bedrijf doorstart.<br />

Vestiging Raalte blijft open.<br />

28 januari 2013:<br />

Samen Doen in Olst-Wijhe scoort goed met ruim 30 afspraken.<br />

28 januari 2013:<br />

Martin Luinstra van Industriële Kring Nieuwleusen denkt aan nieuwe opzet<br />

voor maandelijkse ondernemerscafé.<br />

28 januari 2013:<br />

<strong>Salland</strong>Wonen en Gebr. Meijer Bouwbedrijf bouwen in Raalte energieneutrale<br />

woningen van 2020. Zie ook pagina 10 en 11.<br />

29 januari 2013:<br />

Jeroen Kroese benoemd tot algemeen directeur van Sallcon en Deventer<br />

Werktalent.<br />

31 januari 2013:<br />

Modezaken Qinn Womenswear en Qinn Bodywear in winkelcentrum<br />

Colmschate dicht na faillissement Schoolderman.<br />

7 februari 2013:<br />

Raad van State: Komende 10 jaar voldoende behoefte aan 15 ha grote<br />

bedrijventerrein De Grift III Nieuwleusen.<br />

8 februari 2013:<br />

Gosse Hiemstra, Willy Haarman en Kristel Leerkes - Boerhof tekenen<br />

intentieverklaring mantelzorg in bedrijfsleven. Zie ook pagina 25.<br />

12 februari 2013:<br />

Deventer familiebedrijf Jade verkeert in surseance van betaling door crisis.<br />

13 februari 2013:<br />

De gerenommeerde modezaken Old Vic en Sophie's Mode in Zwolle zijn<br />

failliet.<br />

13 februari 2013:<br />

Bij Jansen Venneboer in Wijhe is presentatie van MKB-Regio Zwolle, een<br />

nieuwe afdeling van MKB-Nederland.<br />

13 februari 2013:<br />

Verbreding N35 tussen Wijthmen en Nijverdal definitief van de baan.<br />

13 februari 2013:<br />

Summit Montage aan de Heesweg te Raalte is failliet.<br />

14 februari 2013:<br />

Koffie- en theespecialist Van Bruggen uit Deventer heeft een nieuw theeconcept<br />

ontwikkeld: de Theeplank.<br />

14 februari 2013:<br />

De zussen Marije en Josine Willemsen hebben sinds kort samen het<br />

bedrijf WeCreate Reclame in Raalte.<br />

1 februari 2013:<br />

Van der Valk koopt eerste kavel A1 Bedrijvenpark Deventer voor bouw<br />

viersterrenplushotel met congrescentrum.<br />

14 februari 2013:<br />

Opleidingscentrum De Grift in Nieuwleusen ondervindt zware gevolgen<br />

van crisis in bouwsector.<br />

19 februari 2013:<br />

Talitha van den Elst neemt op 1 mei a.s. afscheid als operationeel directeur<br />

van Sallcom Werktalent.<br />

4 februari 2013:<br />

Luttenbergse ondernemers starten online bedrijvenpagina met de naam<br />

Shop-In Luttenberg.<br />

22 februari 2013:<br />

Grafisch Centrum <strong>Salland</strong> is verhuisd van Lifgerusstraat naar pand op<br />

industrieterrein de Zegge in Raalte.<br />

15


Column KroeseWevers<br />

Op het juiste moment pieken<br />

Ook als het gaat om het kopen of verkopen van een bedrijf, is het van<br />

belang om op het juiste moment te pieken. Belangrijk is om je tijdig en<br />

goed voor te bereiden door ervaren adviseurs in de arm te nemen, de juiste<br />

strategie te volgen, duidelijke afspraken te maken en alternatieven achter de<br />

hand hebben bij het stuklopen van onderhandelingen. In de praktijk wordt<br />

dit door ondernemers nogal eens onderschat. Het (ver)kopen van een<br />

bedrijf is veelal voor zowel koper als verkoper een nieuwe en eenmalige<br />

ervaring, waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Wanneer deze de<br />

overhand krijgen, kan dit een succesvolle transactie in de weg staan. Van<br />

belang is dat de ondernemer juist in deze fase gefocust blijft op zijn bedrijf.<br />

De cashflow moet op orde blijven, zodat de bedrijfswaarde minimaal in tact<br />

blijft.<br />

Hans Bredewoud, directeur Corporate Finance bij KroeseWevers<br />

Een bedrijf verkopen<br />

is topsport<br />

Er gaat geen dag voorbij zonder topsport in de media.<br />

Voetbal, schaatsen, wielrennen, golf, atletiek krijgen<br />

volop aandacht.<br />

Topsport op het hoogste niveau met sporters die zich<br />

jarenlang op ‘de’ wedstrijd hebben voorbereid. Vaak<br />

met maar één doel: winnen. Denk bijvoorbeeld aan de<br />

geweldige inspanning van Epke Zonderland op de<br />

Olympische Zomerspelen in Londen. Natuurlijk is talent<br />

een voorwaarde, maar zonder de juiste begeleiding kan<br />

ook de meest talentvolle sporter niet dit hoogste doel<br />

bereiken. De juiste trainingsschema’s, de juiste voeding,<br />

goede materialen, pieken op het juiste moment,<br />

doseren, een eerlijke coach c.q. klankbord, leren van je<br />

nederlagen etc. Dit alles is nodig om succesvol te<br />

kunnen zijn.<br />

Rationeel zaken bekijken<br />

Juist in tijden waarin de economie nog niet echt wil aantrekken en banken<br />

niet staan te springen om overnamefinancieringen aan te gaan, is het<br />

belangrijk om je als ondernemer te laten adviseren door een professional,<br />

die zaken rationeel bekijkt en niet emotioneel betrokken is bij de deal.<br />

Samen met de ondernemer wordt een plan opgesteld, zodat toegewerkt<br />

kan worden naar een piekmoment over een x-aantal jaren. Belangrijke<br />

pijlers hierbij zijn:<br />

n Een (anoniem) onderzoek naar de interesse voor een overname bij<br />

marktpartijen, ook eventueel in het buitenland.<br />

n Is de onderneming niet te veel afhankelijk van de ondernemer Hoe<br />

kan dit verbeterd worden Potentiële kopers zullen dit aspect zeker<br />

mee laten wegen.<br />

n Onderzoeken van de mogelijkheden om het ‘stokje’ door te geven aan<br />

één of meer leden van het huidige management.<br />

n Voor potentiële kopers is het belangrijk om de strategische waarde<br />

goed te analyseren. Wordt mijn bedrijf sterker door de overname en<br />

wat levert mij dit als koper op<br />

n Indien sprake is van structureel gewijzigde marktomstandigheden, zoals<br />

schaalvergroting of afnemende marges, dan kan een fusie met een<br />

concurrerend bedrijf een interessante optie zijn.<br />

Veilige landing<br />

Kortom, indien u als ondernemer wilt toewerken naar een piekmoment<br />

in de vorm van een succesvolle koop of verkoop van een bedrijf met de<br />

juiste partij(en) tegen de meest optimale prijs is het aan te bevelen ondersteuning<br />

te zoeken bij professionals. Zodat u net als Epke Zonderland na zijn<br />

magistrale oefening, met op het oog halsbrekende manoeuvres, breeduit<br />

lachend met beide benen op de grond landt. Precies daar waar u vooraf<br />

weloverwogen had gepland te willen staan. Wij staan klaar om de komende<br />

jaren samen met u toe te werken naar dit ‘olympische’ moment!<br />

Meer informatie of reageren<br />

Voor meer informatie of een reactie op deze column kunt u contact opnemen<br />

met Hans Bredewoud, directeur Corporate Finance bij KroeseWevers. Dit kan<br />

per mail via hans.bredewoud@kroesewevers.nl.<br />

16


Koolhof BV maakt het verschil<br />

‘Schilderen kunnen we allemaal. Het is daarom juist<br />

belangrijk om je te onderscheiden in de kleine dingen.’<br />

Charl Koolhof van Koolhof BV in Raalte weet waar zijn<br />

voorsprong ligt. Hij mag dan ‘slechts’ vijf jaar eigen<br />

ondernemer zijn, hij heeft wel een lange staat van<br />

dienst binnen de schildersbranche. ‘Natuurlijk moeten<br />

onze schilders kwaliteit leveren, maar het gaat er ook<br />

om dat ze rekening houden met de wensen van de<br />

klant, meedenken op basis van kennis en ervaring,<br />

correct zijn in de omgang, positief praten over het<br />

bedrijf en schone kleding dragen.’<br />

Dat deze filosofie zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit het feit dat<br />

zowel particuliere klanten als het zakenleven na verloop van<br />

tijd opnieuw aankloppen voor een klus. ‘En we weten dat negen van de tien<br />

het op prijs stellen dat ze dezelfde schilders weer over de vloer krijgen. Dat<br />

voelt vertrouwd. Als de klant er niet naar vraagt, beginnen we er zelf wel<br />

over. We leveren dus kwaliteit in de meest brede zin van het woord.’<br />

Koolhof BV is ontstaan nadat Charl Koolhof op 1 februari 2008 het erkende<br />

bedrijf Eef Rekveld Schilderwerken overnam. Zijn visie<br />

was direct duidelijk: een middelgroot regionaal bedrijf<br />

blijven met drie sterke pijlers: 1/3 nieuwbouw,<br />

1/3 onderhoud bedrijven en huurwoningen van woningcorporaties<br />

en 1/3 onderhoud particulieren. De werkzaamheden<br />

blijven niet beperkt tot schilderwerk, want<br />

het bedrijf is eveneens gespecialiseerd in alle mogelijke<br />

glaswerkzaamheden en wand- en plafondafwerking. ‘We<br />

willen de klant een totaalpakket aanbieden. De ondernemer<br />

krijgt een prima advies op basis waarvan bepaalde<br />

keuzes worden gemaakt. Daarna weten ze dat het<br />

goed komt en kunnen ze zich volledig richten op hun<br />

eigen bedrijfsvoering’, aldus de directeur die beschikt<br />

over een gevarieerde orderportefeuille. ‘We kunnen<br />

alles aan. We voelen ons niet te groot voor een dakkapel<br />

en zeker niet te klein voor de grotere klussen.’<br />

Deze manier van werken zorgt er voor dat Koolhof BV<br />

ten tijde van het eerste lustrum een stabiel bedrijf is.<br />

Met twaalf vaste medewerkers en gemiddeld op jaarbasis<br />

zo’n vijftien man aan het werk. ‘Daar zijn we eigenlijk<br />

best trots op. Ik had het bedrijf amper over genomen of de crisis meldde<br />

zich al. Toch verrichten we nog steeds dezelfde hoeveelheid werk als bij<br />

de overname en is de omzet nagenoeg hetzelfde gebleven. We hebben er<br />

met het hele team de schouders onder gezet en mede daarom zijn we na<br />

vijf jaar nog altijd een gezond bedrijf. In deze tijd vind ik dat wel bijzonder’,<br />

besluit Koolhof die benadrukt bij innovatie voorop te willen lopen. ‘Als er<br />

iets nieuws op de markt komt dat beter, efficiënter en/of duurzamer is, dan<br />

zitten wij in het voorste wagonnetje.’<br />

Schilder virtueel kleuren op jouw bedrijfspand<br />

Een ondernemer kan zich er vast wel iets bij voorstellen. Je weet dat je<br />

bedrijfspand toe is aan een schilderbeurt en eigenlijk wil je wel eens iets<br />

anders dan die kleuren die er al jaren op zitten. Maar wat dan de nieuwe<br />

kleuren moeten worden, weet je eigenlijk niet zo goed. Koolhof BV kan<br />

je dan de ideale reddingsboei toegooien!<br />

‘Als we op bezoek gaan, maken we altijd een digitale foto. Op kantoor<br />

gaan we deze bewerken, zodat je niet alleen het pand ziet, maar ook de<br />

individuele te schilderen elementen. Vervolgens ontvangt de opdrachtgever<br />

een link naar een programma op internet, waar ze zelf met diverse<br />

verfkleuren kunnen spelen. Op die manier kun je het gemakkelijker<br />

visueel maken. Wij beseffen namelijk terdege dat een bedrijfspand een<br />

visitekaartje is voor de ondernemer’, aldus Charl Koolhof.<br />

Normaliter zijn er kosten verbonden aan deze virtuele schilderbeurt,<br />

maar vanwege het 5-jarig bestaan van Koolhof BV wordt deze service<br />

gratis aangeboden. Bovendien ontvangen klanten momenteel bij het<br />

verstrekken van een opdracht een hele mooie en smakelijke feesttaart.<br />

Koolhof BV<br />

Klipperweg 6<br />

8102 HR Raalte<br />

T: 0572 - 354 871<br />

E: info@koolhofbv.nl<br />

I: www.koolhofbv.nl<br />

17


Brinkhuis<br />

van Hoogstraten<br />

accountancy<br />

Accountancy:<br />

Lonen/personeel:<br />

Belastingadvies:<br />

administratie, jaarrekening, belastingaangifte;<br />

loonadministratie, arbeidscontracten, ontslagprocedures;<br />

opzet fiscaal optimale situatie, second opinion;<br />

Bedrijfsadvisering:<br />

managementinformatie, (her)financiering, bedrijfsoverdracht;<br />

briefpapier nov 08.indd 1 20-11-2008<br />

Starters:<br />

aangeven valkuilen, financieringsaanvraag, ondernemingsplan.<br />

Brinkhuis van Hoogstraten accountancy<br />

het Erf 37 te Raalte<br />

0572-352084<br />

www.brinkhuisvanhoogstraten.nl<br />

Ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van<br />

bedrijfstuinen en<br />

particuliere tuinen<br />

M: 06 - 521 529 96<br />

www.vandenberggroen.nl<br />

18


Bedrijfsfinanciering anno 2013 onmogelijk<br />

Niet volgens Rating!<br />

Na een ruime carrière in zowel het bankwezen als het<br />

bedrijfsleven, stapte Raaltenaar Martijn Smit een jaar<br />

geleden over als financieel adviseur naar Rating Finance<br />

Consultants. Een functie waarin zijn expertise, ervaring<br />

en uitgebreide netwerk binnen de financiële sector<br />

optimaal tot z’n recht komt. “Rating is een zeer<br />

dynamisch en deskundig bedrijf dat opereert op diverse<br />

speelvelden binnen de financiële dienstverlening. En<br />

dat voor elke ondernemer met een financieel en/of<br />

financieringsvraagstuk, de juiste oplossing bedenkt én<br />

realiseert”.<br />

Rating is een onafhankelijk financieel adviesbureau, dat al sinds<br />

2000 bedrijfsfinancieringen en risicokapitaal regelt en aan- en<br />

verkopen van bedrijven begeleidt. Ook adviseert Rating ondernemingen die<br />

in zwaar weer terecht zijn gekomen, de zogeheten corporate recovery.<br />

Wanneer in een financieringsproces blijkt dat de solvabiliteit van een<br />

onderneming onvoldoende is, dan is Rating in staat snel te schakelen met<br />

gelieerde participatiemaatschappijen, zoals het <strong>Salland</strong>se Trustguards. Als<br />

finance consultant richt Martijn Smit zich met name op het <strong>Salland</strong>se<br />

bedrijfsleven. “Hier liggen mijn roots. Veel ondernemers kennen mij<br />

bijvoorbeeld nog als directeur Zaken van ABN AMRO Raalte en daarnaast<br />

ben ik in <strong>Salland</strong> ook op diverse terreinen bestuurlijk en maatschappelijk<br />

actief. Dat Rating in Oldenzaal is gevestigd, hoeft voor <strong>Salland</strong>se ondernemers<br />

geen enkel probleem te zijn. Ons werkgebied omvat geheel Oost<br />

Nederland en de meeste afspraken vinden plaats in de eigen vertrouwde<br />

omgeving van de ondernemer.“<br />

Financiering bedrijfsleven steeds moeilijker door nieuwe richtlijnen<br />

Martijn Smit: “Het valt niet mee om als MKB-er in deze tijd bij een bank<br />

een financiering te krijgen. Zeker sinds de implementatie van het Basel III<br />

akkoord, dat het gehele Europese financiële systeem stabieler moet maken.<br />

Dit akkoord stelt onder andere dat banken over meer eigen vermogen<br />

moeten beschikken ten opzichte van vreemd vermogen. In de praktijk<br />

betekent dit dat zij aanzienlijk hogere buffers moeten aanhouden, voor elke<br />

euro die ze uitlenen. Oftewel: kapitaal wordt schaarser en de rentes gaan<br />

omhoog. De focus ligt op winstgevende klanten met een laag risicoprofiel.<br />

Ondernemers met een hoog risicoprofiel betalen flink hogere rentes en<br />

krijgen te maken met veel hogere leeneisen. Dit zie je bijvoorbeeld terug<br />

in het commercieel vastgoed. Vroeger had een potentiële koper aan 20<br />

tot 30 procent eigen geld wellicht genoeg, de rest werd wel gefinancierd.<br />

Tegenwoordig hoef je met minder dan 50 tot 60 procent niet meer aan<br />

te kloppen. Het gevolg: een dalende vraag en waardedalingen tot wel 50<br />

procent. Er is dus wel iets aan de hand in bankenland! En veel mensen<br />

denken dat de grens aan veranderingen inmiddels wel is bereikt, maar dit is<br />

nog maar het begin.”<br />

Ondanks alle doemscenario’s bewijst Rating toch regelmatig dat het krijgen<br />

van een financiering niet onmogelijk is: “Met onze bancaire achtergrond<br />

weten onze finance consultants precies wat banken willen én kunnen. Zo<br />

kunnen we hen er gefundeerd van overtuigen dat ze met het gewenste<br />

krediet een goede investering doen. Maar ondernemers zijn voor financiële<br />

ruimte allang niet meer sec afhankelijk van een bank. De populariteit van<br />

alternatieve financieringsvormen zoals particuliere investeerders, lease<br />

(objectfinanciering) of factoring, groeit gestaag. Bij lease wordt een bepaalde<br />

object, een machine bijvoorbeeld, gefinancierd en in termijnen terugbetaald.<br />

Factoring werkt deels hetzelfde, alleen financier je hiermee debiteuren of<br />

voorraden. De factormaatschappij neemt dan bijvoorbeeld een (deel van<br />

een) bepaalde openstaande factuur over. Dankzij ons brede netwerk, zijn<br />

we in staat de perfecte match te maken tussen een financieringsaanvraag<br />

en de juiste financieringspartij. Daarbij kijken we naar het complete plaatje,<br />

dus zowel voorwaarden, rente als afsluitprovisie. Bovendien ontzorgen we<br />

de klant zoveel mogelijk, door regelwerk en administratieve rompslomp uit<br />

handen te nemen. Omdat we zo al met al aantoonbaar meer opleveren<br />

dan dat we kosten, verdienen wij onszelf altijd weer terug. En doordat ons<br />

scoringspercentage bij het realiseren van een goede financiering bijna 100%<br />

is, durven we zelfs deels op basis van no cure, no pay te werken.”<br />

Benieuwd wat Rating voor u kan betekenen Martijn Smit gaat graag<br />

met u om tafel voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.<br />

Rating Finance Consultants<br />

Hamburgstraat 17<br />

7575 EG Oldenzaal<br />

T: 0541 - 294 733<br />

M: 06 - 519 575 89<br />

E: info@rating.nl<br />

I: www.rating.nl<br />

19


Column Rabobank <strong>Salland</strong><br />

Wat verandert er nog meer<br />

Iedereen gaat over op IBAN en SEPA. Ook uw bedrijf. Vanaf 1 februari 2014<br />

is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende<br />

betalingen en incasso’s in Europa. U mag dan in eurolanden alleen nog<br />

Europese betaalvormen gebruiken. Dit heeft consequenties voor uw betaalproces.<br />

Maakt u gebruik van een boekhoudpakket of betalen uw debiteuren<br />

via machtiging of acceptgiro Dan moet u aanpassingen doen. Start uw<br />

voorbereidingen direct, dan wordt u later niet verrast door de impact van<br />

IBAN en SEPA. Wij helpen u graag op weg.<br />

En wat veranderen we niet<br />

Waar je goed in bent, moet je blijven doen! Wij zijn volop in beweging en<br />

spelen voortdurend in op veranderingen. Maar wij blijven een coöperatieve<br />

bank die zich graag in blijft zetten voor de lokale samenleving en het lokale<br />

ondernemerschap. Wij ondersteunen graag nieuwe initiatieven door middel<br />

van sponsoring en samenwerkingsverbanden en blijven zelf ook<br />

evenementen organiseren.<br />

Ons jaar in<br />

vogelvlucht<br />

Ruud Fabels, manager Bedrijven<br />

In mijn vorige column heb ik u meegenomen in de MKBvisie<br />

van de Rabobank met daarin de zeven trends voor<br />

ondernemers. Veranderingen waarin u als ondernemer<br />

mee moet gaan om niet stil te staan of zelfs achteruit te<br />

lopen. Ook voor Rabobank <strong>Salland</strong> is 2013 een jaar van<br />

veranderingen.<br />

Nieuw Adviescentrum, verbeterde bereikbaarheid<br />

De grote verandering voor Rabobank <strong>Salland</strong> is ons nieuwe Adviescentrum<br />

aan de Hanzeweg 3 in Deventer. Vanaf 4 februari komen bijna alle medewerkers,<br />

die tot dan verspreid over de diverse kantoren werkten, samen in<br />

één pand. Dit verhoogt zeker de efficiency waarbij wij u als klant nog beter<br />

van dienst kunnen zijn. Het nieuwe pand is prachtig: gedurfd, creatief, veel<br />

kleur en spannende materialen en meubels. Wij hebben er lang naar uitgekeken<br />

en nu is het eindelijk zover. Ik hoop dat het nieuwe pand een inspirerende<br />

omgeving is waar zowel medewerkers als klanten zich thuis voelen.<br />

Wij zien natuurlijk dat de behoefte van onze klanten verandert. Kantoren<br />

worden minimaal bezocht en veelal doet onze klant zijn bankzaken via<br />

telefoon, internet en mobiel bankieren. Wij spelen hierop in door juist deze<br />

dienstverlening uit te breiden. Zo zijn we tegenwoordig 7 dagen per week<br />

telefonisch bereikbaar: op werkdagen van 8.00-22.00 uur en in het weekend<br />

van 9.00 -17.00 uur. En voor persoonlijk advies zijn klanten van harte welkom<br />

in ons mooie nieuwe Adviescentrum of maken wij een afspraak bij de klant<br />

thuis of in overleg op een andere locatie.<br />

Drie mooie voorbeelden in 2013:<br />

<strong>Salland</strong>se Startersdag, interactieve beurs voor startende<br />

ondernemers<br />

9 april in de Deventer Schouwburg<br />

Wij organiseren deze beurs samen met o.a. de Kamer van Koophandel,<br />

MKB-Deventer, het UWV en de Belastingdienst. De Startersdag is een<br />

prachtig voorbeeld van het stimuleren van nieuw ondernemerschap door<br />

krachten te bundelen.<br />

<strong>Salland</strong>se Ondernemersavond<br />

10 september in de Deventer Schouwburg<br />

Vorig jaar zijn wij gestart met het organiseren van een inspirerend<br />

evenement voor alle ondernemers in <strong>Salland</strong>. Van groot tot klein, van detailhandel<br />

tot agrarisch. Het samenbrengen van mensen, ze inspireren en ze<br />

vooruit helpen. Dat is onze coöperatieve gedachte en kracht! Zorg dat je er<br />

dit jaar ook bij bent. Noteer de datum alvast!<br />

Starterscafé<br />

14 oktober bij Boode in Bathmen<br />

Het Rabo Starterscafé is al jaren een succesvol evenement dat wij voor<br />

jong ondernemend <strong>Salland</strong> organiseren. Heb je plannen om een bedrijf te<br />

starten, of ben je net gestart Dan mag je deze leuke avond niet missen.<br />

Ik ontmoet je graag in ons nieuwe Adviescentrum of op één van onze<br />

activiteiten dit jaar!<br />

Rabobank <strong>Salland</strong><br />

afdeling Bedrijven<br />

telefoon: (0570) 50 84 44<br />

e-mail: bedrijven@salland.rabobank.nl<br />

internet: www.salland.rabobank.nl<br />

Twitter: www.twitter.com/Rabobank<strong>Salland</strong><br />

YouTube: www.youtube.com/Rabobank<strong>Salland</strong><br />

20


Samen scoren met Olst-Wijhe<br />

Hoewel de naam Deventer Scoort anders doet vermoeden, is ook de gemeente Olst-Wijhe ambassadeur van het eerste<br />

uur! Wethouders Ans Otterloo en Cor van den Berg gaan hun expertise en netwerk inzetten voor het vinden van<br />

een werkplek voor sw-ers uit de gemeente Olst-Wijhe. Ze worden daarbij ondersteund door re-integratieconsulent<br />

Astrid van Wilgen. Samen vormen ze het team: Olst-Wijhe scoort! Ze hebben meteen de bal op de stip gelegd.<br />

Want uiteraard wil de gemeente Olst-Wijhe zich inzetten om<br />

meer werkkansen te creëren voor mensen met een beperking.<br />

Maar om in Olst-Wijhe met de naam ‘Deventer Scoort’ aan te komen Nee<br />

dan hebben de wethouders (te) veel uit te leggen, dat werkt niet effectief en<br />

gaat ook alleen maar ten koste van het resultaat. Daarom is er een passend<br />

logo voor het team gemaakt: Olst-Wijhe Scoort!<br />

Voor meer informatie:<br />

Ans Otterloo en Astrid van Wilgen<br />

Management vaardig heden versterken<br />

Dat doe je zo!<br />

Effectief omgaan<br />

met conflicten<br />

Van ondernemers, managers en andere leidinggevenden wordt veel verwacht.<br />

Ze moeten goed kunnen communiceren, effectief leiding kunnen geven en ook<br />

bij conflicten wordt van hen een afdoende aanpak gevraagd.<br />

Jos Tielbeke<br />

Allemaal belangrijke managementvaardigheden waarover talrijke<br />

boeken zijn geschreven. In hun drukke bestaan hebben<br />

de meeste leidinggevenden echter onvoldoende tijd om de vaak uitgebreide<br />

wetenschappelijke en soms moeilijk leesbare teksten over management te<br />

bestuderen. Speciaal voor hen heeft Jos Tielbeke uit Raalte, o.a. uitgever<br />

van dit magazine <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>, daarom drie delen geschreven voor de<br />

serie ‘Dat doe je zo!’. Begrijpelijke en praktische informatie over belangrijke<br />

managementvaardigheden, zoals communiceren, leiding geven en conflicthantering.<br />

U kunt het meteen toepassen in uw dagelijkse praktijk.<br />

Effectief<br />

communiceren<br />

Jos Tielbeke<br />

Effectief<br />

leiding geven<br />

Versterk uw managementvaardigheden door (een van) de boeken te<br />

bestellen via www.tieltekst.nl/managementboeken.html. Elk boek kost<br />

€ 17,50 (excl. 6% btw). De drie delen vullen elkaar prima aan en de<br />

prijs voor een complete set van drie boeken is € 50 (excl. 6% btw).<br />

De verzending is geheel gratis!<br />

Jos Tielbeke<br />

21


Aanleg en onderhoud van<br />

gazons, kleine weides,<br />

parken en bermen<br />

Graafwerkzaamheden met<br />

minikraan<br />

Aanleg van sierbestrating<br />

en riolering<br />

Vakkundig, betrouwbaar<br />

en oog voor detail<br />

en oog voor detail<br />

Lemelerweg Lemelerweg 37 - Luttenber 37 - Luttenberg - 06 46 28 Lemelerweg 09 10 - info@ericbeuwer 37 Lemelerweg - Luttenber 37 Lem-<br />

g - 06 46 28 Lemelerweg 09 10 - info@ericbeuwer.nl Lemelerweg 37 - Luttenber 37 -- Luttenber www.ericbeuwer.nl Lemelerweg 37 Lemelerweg - Luttenber 37 Lem-<br />

22


LenS accountants:<br />

De hypotheekrenteaftrek<br />

na<br />

1 januari 2013<br />

U hebt ongetwijfeld gelezen dat het kabinet de<br />

nieuwe regels rond de hypotheekrenteaftrek door<br />

de Eerste en Tweede Kamer heeft geloodst. Daar<br />

was even wat hulp voor nodig van een aantal<br />

andere politieke partijen en het heeft een paar<br />

aanpassingen gekost, maar invoering per 1 januari<br />

2013 is nu een feit. Wat zijn nu de gevolgen In dit<br />

artikel wordt daar in het kort op ingegaan.<br />

Bestaande gevallen<br />

Hebt u een bestaande hypotheek per 31 december 2012, dan heeft de<br />

nieuwe regeling geen gevolgen voor dit hypotheekbedrag. Verkoopt u<br />

uw bestaande woning en koopt u een nieuwe woning met een hogere<br />

hypotheekschuld, dan is in principe alleen op het bedrag van de<br />

verhoging de nieuwe regeling van toepassing. Dit kan betekenen dat<br />

u een hypotheekschuld hebt die uit twee gedeelten bestaat, een deel<br />

met de voorwaarden van vóór 31 december 2012 en een deel met de<br />

nieuwe voorwaarden.<br />

Wel van belang voor bestaande hypotheken is dat het belastingpercentage<br />

waartegen de aftrek plaatsvindt, kan wijzigen. Zo heeft het kabinet<br />

besloten dat aftrek tegen het hoogste tarief van 52% moet worden<br />

afgebouwd tot 38% over 28 jaar. Oftewel, elk jaar neemt dit percentage<br />

af met 0,5%.<br />

Bij een hypotheekbedrag van € 400.000 en een rentepercentage van<br />

5, betekent dit een toename van € 100 aan netto woonlasten per jaar.<br />

Nieuwe regeling<br />

Om een schuld na 1 januari 2013 aan te merken als een eigen woningschuld<br />

waarvan de rente aftrekbaar is, gelden de volgende voorwaarden:<br />

n de schuld is aangegaan in verband met een eigen woning;<br />

n volgens het financieringscontract wordt gedurende de looptijd ten<br />

minste annuïtair en in maximaal 360 maanden afgelost;<br />

n er wordt voldaan aan de verplichting tot aflossing.<br />

Van belang is dus dat in het financieringscontract expliciet is opgenomen<br />

dat annuïtair wordt afgelost en in maximaal 360 maanden. Bij een<br />

annuïtaire lening betaalt men een vast bedrag en wordt in het begin<br />

veel rente betaald en weinig afgelost, gedurende de looptijd slaat dit<br />

om en neemt het aflossingsdeel toe. Wordt niet voldaan aan deze<br />

voorwaarden, dan valt de schuld in box 3 en is de rente niet aftrekbaar.<br />

Overigens heeft het kabinet onder druk van andere politieke partijen<br />

een kleine verruiming aangebracht. Het wordt toegestaan om naast<br />

de annuitaire hypotheek een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten<br />

tot maximaal 50% van de waarde van de eigen woning en met een<br />

maximale looptijd van 35 jaar. De rente op deze hypotheek is echter<br />

niet aftrekbaar. Ook is overeengekomen dat het btw-tarief van 6% zal<br />

gaan gelden voor onderhoud aan bestaande woningen in de periode<br />

van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Onduidelijk is nog of dit naast de<br />

kosten van arbeid ook zal gelden voor materialen.<br />

Wat gebeurt er als onder de nieuwe regeling niet wordt voldaan aan de<br />

aflossingseis In principe heeft dit nog geen gevolgen en is een<br />

kalenderjaar extra beschikbaar om dit tekort in te halen. Voorwaarde is<br />

wel dat het niet aflossen niet meer dan incidenteel mag gebeuren. Is er<br />

na deze extra (inhaal)periode nog een tekort als gevolg van een aantoonbaar<br />

onvoldoende betalingscapaciteit, dan mag met de financier<br />

een nieuw annuitair aflossingsschema worden overeengekomen. Wordt<br />

dit schema ook niet nagekomen, dan wordt de schuld over geheveld<br />

naar box 3 en is de rente niet meer aftrekbaar. Het is dus zaak het<br />

aflossingsschema goed te blijven volgen.<br />

De nieuwe regeling is complex bij verhuizing, echtscheiding en bij<br />

overlijden. Laat u in dat geval goed adviseren.<br />

drs Edwin de Witte<br />

LenS accountants<br />

Vrieswijk 1<br />

8103 PB Raalte<br />

T: 0572 – 35 44 88<br />

I: www.lens-accountants.nl<br />

23


Waarom LED verlichting, als het<br />

veel voordeliger kan<br />

Exclusief te verkrijgen bij In2light:<br />

Celadon TL buizen<br />

Aanschafprijs tot 80% voordeliger als LED<br />

buizen!<br />

Energiebesparing tot 50-60%!<br />

Lichtopbrengst gelijk aan<br />

LED verlichting!<br />

Subsidies mogelijk, tot 25%<br />

terug op<br />

investeringsaanschaf!<br />

Neem nu contact op<br />

voor een gratis<br />

besparingsoverzicht!<br />

Energiebesparing tot 60% t.o.v. traditionele verlichting | Lange levensduur<br />

Terugverdientijd gemiddeld 1 jaar | Hoge lichtopbrengst | 1 op 1 te vervangen<br />

Handelsweg 21 Wijhe | www.in2light.nl | info@in2light.nl |<br />

in2lightbv<br />

Sterk in sloopwerk<br />

Slopen kan iedereen, maar voor (op)bouwen heb je een specialist nodig. Dat<br />

wordt vaak beweerd, maar het is een groot misverstand. Juist bij sloopwerk<br />

komt het aan op een gedegen voorbereiding en een zorgvuldige afwerking.<br />

Hoogeboom Raalte is de partij die u hiervoor in huis haalt. Wij beschikken<br />

over een schat aan ervaring en we hebben duidelijk geïnvesteerd in een<br />

goed machinepark en deskundige medewerkers. Met Hoogeboom Raalte<br />

weet u zeker dat er grondig werk van uw wensen wordt gemaakt...<br />

Zompstraat 31<br />

8102 HX Raalte<br />

T (0572) 745 002<br />

info@1enalreclame.nl<br />

www.1enalreclame.nl<br />

Volg ons ook op<br />

Aannemen van werk, recycling en verhuur<br />

www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250<br />

Sterk in uitvoering<br />

24


Ook gemeente Raalte steunt<br />

mantelzorg in bedrijfsleven<br />

Van links naar rechts Willy<br />

Haarman, Kristel Leerkes -<br />

Boerhof en wethouder<br />

Gosse Hiemstra<br />

Op dinsdag 6 februari ondertekenden wethouder Gosse<br />

Hiemstra, Willy Haarman (voorzitter Kring Raalter<br />

Werkgevers) Kristel Leerkes- Boerhof (directeur Boerhof<br />

Projecti<strong>nr</strong>ichters) een intentieverklaring mantelzorgvriendelijk<br />

personeelsbeleid. Boerhof Projecti<strong>nr</strong>ichters<br />

uit Heeten neemt hiermee het voortouw om als werkgever<br />

aan de slag te gaan rondom dit thema. Het gaat er<br />

hierbij om medewerkers te herkennen, te erkennen en<br />

hen de ruimte te geven om zorgtaken in hun privésituatie<br />

goed te kunnen combineren met hun werk.<br />

Maar liefst één op de acht werknemers is mantelzorger. Daarvan<br />

zijn de meeste werkgevers zich niet bewust. Maar ook werknemers<br />

zelf zien dat lang niet altijd. Wethouder Gosse Hiemstra: “Zorgen<br />

voor je zieke ouder, je kind of je partner is voor velen de normaalste zaak<br />

van de wereld. Toch is het soms knap lastig om die zorg en alle rompslomp<br />

er omheen te combineren met je werk. Dat kan tot onwenselijke situaties<br />

leiden. Zoals stress, uitval en verzuim of onbegrip onder collega’s. De<br />

gemeente Raalte wil werkgevers helpen om dit te voorkomen. Allereerst<br />

omdat met goed beleid en vroegtijdige signalering een hoop problemen<br />

kunnen worden voorkomen. Maar ook omdat we, door alle veranderingen<br />

op het gebied van zorg en welzijn in de komende jaren, als maatschappij<br />

steeds meer een beroep zullen doen op mantelzorgers. We streven ernaar<br />

om komend jaar minstens twee Raalter bedrijven te ondersteunen bij het<br />

maken van goed beleid rondom dit thema”.<br />

De Kring Raalter Werkgevers (KRW) omarmde het initiatief en zette het op<br />

de agenda van haar ledenvergadering in november 2012. “Zoiets doe je<br />

toch gewoon” hoorde voorzitter Willy Haarman vanuit de zaal. Haarman:<br />

“Natuurlijk, het is vaak ook een kwestie van geven en nemen en meestal<br />

kom je daar prima uit samen. Maar waar trek je de grens en wat spreek je<br />

af als meerdere medewerkers hiermee te maken krijgen Als je de één vrije<br />

uren geeft, moet je de ander het ook geven. Het is belangrijk om hier goede<br />

afspraken over te maken. Ik was ontzettend blij dat Kristel Leerkes – Boerhof<br />

er die avond ook was en enthousiast haar hand opstak om mee te doen aan<br />

de actie. Dat hebben we nodig; iemand die het voortouw neemt, ermee aan<br />

de slag gaat en daarmee anderen kan inspireren.”<br />

“Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, dat klinkt misschien soft, maar<br />

ik zie dat anders”, zegt Kristel Leerkes - Boerhof. “In een familiebedrijf als<br />

het onze hebben we weet van wat er in de privésituatie van medewerkers<br />

speelt. Dat sociale karakter en het tegenwoordige zo gehypte maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen zit ons in de genen. Toch is het maken van<br />

goede afspraken helemaal niet verkeerd. Als werkgever ben ik ook op zoek<br />

naar tools om medewerkers te ondersteunen in hun taak als mantelzorger.<br />

Uiteindelijk krijg je daar een hoop voor terug. Loyaliteit en onderling begrip<br />

op de werkvloer bijvoorbeeld.”<br />

Bij het maken van beleid en het inbedden van dit thema in bedrijfsprocessen<br />

wordt Boerhof begeleid door adviesbureau Jong en Veer en het<br />

Steunpunt Mantelzorg. Adviseur Gretha van der Veer benadrukt dat het<br />

niet de bedoeling is om nu opeens werknemers met zorgtaken een etiket<br />

te geven. “Het laatste wat we willen is betuttelen. Toch weten we ook hoe<br />

mantelzorgers soms kunnen balanceren op de rand van wat we grijs verzuim<br />

noemen. Onze aanpak is erop gericht om dat voor te zijn. We hebben<br />

er ontzettend veel zin in om dit binnen het bedrijf van Kristel op te pakken.<br />

Leuk, omdat dit zo’n typisch <strong>Salland</strong>s bedrijf is. En hopelijk gaan er meer<br />

volgen. Ook erg fijn dat de gemeente Raalte onze begeleiding in dit project<br />

subsidieert. Dat maakt de drempel wat lager.”<br />

25


Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Hieronder ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen die van 22 november 2012 tot en met 10 februari 2013<br />

aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel - Oost Nederland - zijn toegevoegd.<br />

RWS-Bouwservice De Schaarsen 23 8111 CV HEETEN<br />

Mieke van Essen - Damveld Molenbelt 19 8131 BG WIJHE<br />

BDG Handel & Reparatie Frankate 1 8111 BJ HEETEN<br />

Chin. Specialiteiten Restaurant<br />

“Golden Duck” Dijk 5 8131 VA WIJHE<br />

Hartkamp Bos en Landschap Bosrandweg 3 7722 KB DALFSEN<br />

Vision 4 Solutions Tuinfluiter 23 8103 EX RAALTE<br />

Oxo Trade International B.V. Esdoornstraat 55 8102 XM RAALTE<br />

Aconsys B.V. Van Lentestraat 14 7721 ZV DALFSEN<br />

Timmer- en afbouwbedrijf<br />

H.J. Wagteveld Veenweg 7A 8105 RB LUTTENBERG<br />

Koopplein Raalte/Olst-Wijhe Lierderholthuisweg 8 8131 PW WIJHE<br />

<strong>Salland</strong> Communicatie de Essenbree 43 8106 AT MARIËNHEEM<br />

Travel Counsellor Arendshorst 52 8103 RL RAALTE<br />

Hondentrimsalon Alfa Merel 40 8103 BD RAALTE<br />

Veldkamp Dienstverlening Looermark 14 7437 SH BATHMEN<br />

Bureau l’ Envie Omerinkstraat 2 7437 AV BATHMEN<br />

VIP@Work Boterbloem 5 7721 JD DALFSEN<br />

BeNsit<br />

Thomas à Kempislaan 12 7721 DS DALFSEN<br />

Withaar Media Holtslagweg 9 7448 BB HAARLE<br />

Staalbouw Tibben<br />

Mariënheem B.V. Keizersveldweg 10 8106 AG MARIËNHEEM<br />

Meliss Visagie de Heerd 37A 8102 LJ RAALTE<br />

WebShade Langkampweg 47 8101 AR RAALTE<br />

Aart Camperinbouw B.V. i.o. Zwolseweg 28 8141 EZ HEINO<br />

ATL Coatings B.V. de Meente 13 8121 EV OLST<br />

BOOM bedrijfsondersteuning<br />

op maat Meesterserf 25 7722 AM DALFSEN<br />

Elco Totaal Spitsstraat 3 8102 HW RAALTE<br />

Eye Wish Opticiens Pr. Clauslaan 36 7711 KE NIEUWLEUSEN<br />

SikiMax Korenbloem 21 8141 DG HEINO<br />

Heat4all Dwarsweg 13 8152 DG LEMELERVELD<br />

GSM Wonen Rijssen B.V. Rollecate 27 7711 GG NIEUWLEUSEN<br />

JLH marketingsupport Westeinde 29 7711 CJ NIEUWLEUSEN<br />

De Schuure Noteboomstraat 6 7437 BP BATHMEN<br />

Paul Gerfen De Kuiperij 10 7437 CV BATHMEN<br />

Holtkuile Mechanisatiebedrijf<br />

B.V. i.o. Bathmenseweg 23B 7434 PW LETTELE<br />

Jansen Venneboer Beheer<br />

& Onderhoud B.V. Industrieweg 4 8131 VZ WIJHE<br />

info@bwa.nu<br />

www.bwa.nu<br />

Schoolstraat 16 B, 8102 EM Raalte<br />

T: (0572) 36 33 95 F: (0572) 36 32 48<br />

26


WeCreate<br />

Raalte<br />

auto<br />

belettering<br />

Multilight<br />

wand met full<br />

colour<br />

afbeeldingen<br />

Kulturhus<br />

Raalte<br />

Lichtbakken<br />

met<br />

belettering<br />

Technoprint brengt uw bedrijf voor het voetlicht!<br />

De kop boven het maaiveld uitsteken. We houden er niet<br />

zo van in <strong>Salland</strong>. Maar in het bedrijfsleven ben je gek<br />

als je niet alle mogelijkheden benut om op te vallen. Een<br />

goede uitstraling is namelijk meer dan een leuk logo en een<br />

aardige huisstijl. In dat plaatje past ook kwalitatief hoogwaardige<br />

belettering en lichtreclame en daarvoor bent u<br />

bij Technoprint aan het juiste adres. We zijn een creatieve<br />

en betrouwbare partner die uw bedrijf graag voor het<br />

voetlicht brengt!<br />

www.technoprintholland.nl • info@technoprintholland.nl • Telefoon: 0572 - 393015<br />

27


Indruk<br />

met<br />

kleur<br />

L.J. Costerstraat 11<br />

Postbus 10 8140 AA Heino<br />

t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl<br />

@sonodruk<br />

sonodruk.nll

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!