docNtdag - Eindhoven University of Technology

web.phys.tue.nl

docNtdag - Eindhoven University of Technology

Where innovation starts

Bezoekadres

Den Dolech 2

5612 AZ Eindhoven

Postadres

Postbus 513

5600 MB Eindhoven

Tel: 040 247 5554 / 4023

Web: www.tue.nl/docNt

docNtdag

Voor informatie kunt u contact

opnemen met Annemieke Vennix

via docNtdag@tue.nl of Annette Rijk

via annette.rijk@philips.com

Inschrijven

Via www.tue.nl/docNt kunt u zich

t/m 14 februari aanmelden voor de

docNtdag 2011.

Route en plattegrond TU/e campus

zie: www.tue.nl/plattegrond

De Zwarte Doos wordt aangegeven

op de plattegrond als ZD.

Datum donderdag 17 februari 2011

Locatie Zwarte Doos, TU/e terrein

Thema Energie


Uitnodiging

Op donderdag 17 februari wordt voor de vijfde keer de jaarlijkse docNt-dag georganiseerd.

Dit jaar organiseren de TU/e faculteiten Technische Natuurkunde, Electrical Engineering en

Biomedische Technologie deze dag samen met de Jet-Net bedrijven in Zuid-Nederland. Op

deze Netwerk-Nascholingsdag voor Bèta docenten van het VWO wordt de laatste stand

van zaken in het onderzoek en het bedrijfsleven binnen het thema ‘energie’ besproken. Wij

nodigen u van harte uit om u in te schrijven voor deze leerzame dag.

Dagprogramma

09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

Gebouw De Zwarte Doos (1e verdieping) op het

TU/e terrein

------------------------------------------------------------------------------

10.00 uur

Welkom

• Door Jet-Net coördinator Jos Vreeker (ASML) en aansluitingsdocent

Annemieke Vennix

• Plenaire opening door prof.dr.ir. Ton Backx, decaan

van de faculteit Electrical Engineering van de TU/e.

------------------------------------------------------------------------------

10.15 - 11.00 uur

Duurzaamheid begint bij jezelf (interactieve lezing)

Lezing door prof.dr.ir. Jan Blom, manager KIC Inno­

Energy Benelux

Het begrip duurzaamheid is pas twintig jaar oud. De

huidige (energie-) crisis werd al in 1972 door de Club

van Rome voorspeld. Jan Blom zal ingaan op het begrip

duurzaamheid en de lessen die uit het rapport van de

Club van Rome zijn getrokken. Dan geeft hij voorbeelden

van het energiegebruik van enkele landen qua kwantiteit

en kwaliteit, maar tevens het energiegebruik per

capita. Dit dient als vergelijkingsbasis voor uw eigen

energiegebruik. Het verschil van het verbruik per individu,

maar de gelijkenis per groep zal u verbazen.

------------------------------------------------------------------------------

11.00 - 11.15 uur

Pauze

------------------------------------------------------------------------------

11.15 - 12.00 uur

Keuze uit drie lezingen

A: Over de grenzen van de energiebesparing met LED’s

Lezing door Dr. ing. Ferry Zijp (Philips Lighting)

Een spannend onderwerp omdat we er nu ook stil zwijgend

vanuit gaan dat over een aantal jaren de LED’s

tien keer zo veel licht geven en we dan nog heel veel

meer energie kunnen besparen.

B: Energiehuishouding in de cel

Lezing door dr.ir. Natal van Riel (TU/e, faculteit Biomedische

Technologie)

De lezing zal gaan over modellen van metabolisme in

cellen. Hierin komt de energiehuishouding in cellen

duidelijk naar voren en wordt besproken hoe deze gebruikt

kan worden om een beter beeld te krijgen van

bijvoorbeeld diabetes type 2.

C: Managing the carbon footprint of lithography

machines

Lezing door Xavier Theunissen, sustainability manager

ASML

De paradox van hoe een grotere eco-footprint van lithografiemachines

leidt tot een kleinere eco-footprint van

de samenleving en de dilemma’s die daarmee verbonden

zijn.

------------------------------------------------------------------------------

12.00 - 12.15 uur

Verplaatsen naar het International Center

for Sustainable Excellence (ICSE)

------------------------------------------------------------------------------

12.15 - 13.00 uur

Lunch in het ICSE

------------------------------------------------------------------------------

13.00 - 13.45 uur

Kernfusie

Lezing door prof.dr. Niek Lopes Cardozo, groepsleider

Fusion onderzoeksgroep faculteit Technische Natuurkunde

TU/e

Kernfusie: de belofte van schone en veilige energie, voor

iedereen, voor altijd. Maar... de realisatie van kernfusie

is extreem moeilijk. Extreme temperaturen, extreme

magneetvelden, extreme complexiteit, extreme natuurkunde,

extreme werktuigbouwkunde, extreme internationale

samenwerking. Extreem interessant dus voor

scholieren.

------------------------------------------------------------------------------

13.45 - 14.00 uur

Verplaatsen naar de TU/e

------------------------------------------------------------------------------

14.00 - 14.45 uur

Keuze uit twee lezingen

D: Energieverbeteringen in de chemische

bulk-industrie

Lezing door Mark Mureau, Technology Team leader

Energy and Environment, Shell Moerdijk

Deze presentatie moet een overzicht geven van de initiatieven

die binnen Shell Nederland Chemie Moerdijk

ondernomen zijn / worden om het energieverbruik

op site te verminderen op het gebied van operational

excellence en kapitaalsinvesteringen.

E: Energie in de gebouwde omgeving en energieke

gebouwen

Lezing door ir. Elphi Nelissen (Nelissen Ingenieursbureau

bv, Eindhoven)

40 % van de totale energie wordt momenteel gebruikt

door onze gebouwde omgeving. Technisch is het mogelijk

om dit te reduceren tot nul. Wat is de laatste stand

van de ontwikkeling op dit gebied en hoe kan een

gebouw energieneutraal zijn Waarom gebeurt het (nog)

niet Al deze vragen zullen aan de orde komen.

------------------------------------------------------------------------------

14.45 - 17.00 uur

Keuze uit een drietal excursies

F: Bezoek Plasmalab TU/e

G: Bezoek De Slimste Woning Evoluon Eindhoven

H: Bezoek aan OTB Solar

OTB Solar – Roth & Rau is a leading equipment manufacturer

of fully automated inline solar cell production

systems. OTB Solar – Roth & Rau is building on a long

track record in factory and production automation.

In 1997 OTB Solar – Roth & Rau installed the world’s first

inline turn-key manufacturing system. Since then there

has been a strong focus on solar technology, which

re sulted in a powerful range of products that serve the

solar cell manufacturing industry today.

------------------------------------------------------------------------------

17.30 uur

Slotwoord en borrel

Slotwoord door prof.dr.ir. Klaas Kopinga, decaan van

de faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e en

door ing. Arjen Schat (Philips).

------------------------------------------------------------------------------

18.00 uur

Uitreiking certificaten

------------------------------------------------------------------------------

18.15 uur

Diner

------------------------------------------------------------------------------

docNtdag 17 februari 2011

More magazines by this user
Similar magazines