21.01.2015 Views

presentatie Key message House - Inspectieloket

presentatie Key message House - Inspectieloket

presentatie Key message House - Inspectieloket

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Key</strong> Message <strong>House</strong><br />

Of: de kern van<br />

communicatieboodschappen


Wat is het<br />

• Manier om duidelijke kernboodschappen te formuleren en die met de<br />

juiste argumenten te onderbouwen<br />

• Kernboodschap wordt ondersteund met 3 argumenten. Deze<br />

argumenten worden vervolgens onderbouwd met ‘proofpoints’:<br />

feiten, cijfers, waarheden en wetenschappelijke bevindingen<br />

• Focus (keuzes maken!), duidelijkheid en geloofwaardigheid<br />

• Basis voor allerlei communicatie-uitingen en het gesprek over het<br />

item met betrokkenen<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


Raamwerk<br />

Een goed onderbouwd, inzichtelijk framework als basis voor het gesprek over de<br />

communicatie van de inhoud<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


Kernboodschap<br />

O ja, hoezo kun je dat<br />

statement maken<br />

O ja, hoezo kun je dat<br />

statement maken<br />

O ja, hoezo kun je dat<br />

statement maken<br />

• Ja, dat zeg/vind jij,<br />

maar kun je dat ook<br />

bewijzen<br />

•Proofpoints:<br />

gebaseerd op feiten,<br />

cijfers, waarheden<br />

en wetenschappelijke<br />

bevindingen<br />

• Ja, dat zeg/vind jij,<br />

maar kun je dat ook<br />

bewijzen<br />

•Proofpoints: gebaseerd<br />

op feiten, cijfers,<br />

waarheden en<br />

wetenschappelijke<br />

bevindingen<br />

• Ja, dat zeg/vind jij,<br />

maar kun je dat ook<br />

bewijzen<br />

•Proofpoints: gebaseerd<br />

op feiten, cijfers,<br />

waarheden en<br />

wetenschappelijke<br />

bevindingen<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


Uitgangspunten<br />

• Dwingt tot nadenken en afbakenen<br />

• Helpt om een logische redeneerlijn te volgen<br />

• Proofpoints: een duidelijke onderbouwing van argumenten<br />

• Gericht en afgestemd op de doelgroep<br />

• Voor intern gebruik<br />

• Geen communicatiemiddel, maar methode voor ‘scherpslijpen’<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


Bouwinstructies (fundament)<br />

Step 1: Overweeg Step 2: Denk na Step 3: Bouwen<br />

1. Je doelgroep<br />

2. Wat moet het<br />

belangrijkste effect zijn<br />

van je boodschap op deze<br />

doelgroep<br />

• Wil je dat ze iets gaan<br />

denken Als dat zo is,<br />

definieer wat.<br />

• Wil je dat ze een<br />

bepaalde houding<br />

aannemen over een<br />

onderwerp Zo ja,<br />

definieer wat.<br />

• Wil je dat ze iets gaan<br />

doen Zo ja, defineer<br />

wat.<br />

Wat moet de doelgroep<br />

onthouden<br />

- dit is je claim<br />

De drie redenen die je<br />

claim ondersteunen<br />

Proofpoints zijn feiten<br />

die kunnen worden<br />

onderbouwd:<br />

Wie | Wat | Waar |<br />

Hoe<br />

Cijfers | Feiten |<br />

Persoonlijke ervaring<br />

| Anekdote<br />

Ondersteunende<br />

boodshap<br />

Kernboodschap<br />

Ondersteunende<br />

boodschap<br />

Ondersteunende<br />

boodschap<br />

Proofpoints Proofpoints Proofpoints<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


Wanneer<br />

• Positionering duidelijk en<br />

logisch verwoorden<br />

• Speech<br />

• Interview<br />

• Persbericht<br />

• Event<br />

• Sollicitatiegesprek<br />

• Voorlichtingsbijeenkomst<br />

Testen,<br />

aanpassen,<br />

vaststellen<br />

en herhalen<br />

Het huis<br />

bouwen<br />

STARTPUNT<br />

Communicatie<br />

kans<br />

Creatief<br />

proces en<br />

argumenten<br />

bedenken<br />

De<br />

doelgroep<br />

definiëren<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


Oefening:referendum pro euro<br />

• Met welke kernboodschap/subboodschappen/feiten zorgen we ervoor<br />

dat de bevolking in meerderheid voor de euro stemt.<br />

• Bedenk:<br />

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de doelgroep<br />

Welke emoties leven binnen de doelgroep<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


De euro is goed voor u<br />

De euro is goed voor u<br />

De euro brengt<br />

welvaart<br />

De euro brengt<br />

welvaart<br />

De euro brengt<br />

welvaart<br />

• De euro leverde<br />

Nederland vijf procent<br />

meer welvaart op<br />

•Meer handel tussen<br />

landen<br />

•Meer<br />

grensoverschrijdende<br />

financiële transacties<br />

•De euro heeft nieuwe<br />

banen opgeleverd<br />

• Makkelijker<br />

betalingsverkeer<br />

•Geen<br />

wisselkantoren<br />

•Overal in Europa<br />

met dezelfde munt<br />

betalen<br />

•Shoppen is<br />

grenzeloos<br />

• Euro stimuleert tot<br />

Europese<br />

samenwerking<br />

•Shoppen is<br />

grenzeloos<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


Opdracht: één rijksinspectie<br />

De verkiezingen zijn achter de rug. Er is een nieuw kabinet én er ligt<br />

een nieuw regeerakkoord. Hierin staat dat er één rijksinspectie komt.<br />

Dit ligt ‘lastig’ bij de – nu nog – verschillende inspectiediensten. Om<br />

die reden komt een aantal communicatieprofessionals bij elkaar om<br />

een goed doortimmerde boodschap te formuleren. Het <strong>Key</strong> Message<br />

<strong>House</strong> moet daarbij helpen.<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport


De euro is goed voor u<br />

De euro brengt<br />

welvaart<br />

De euro brengt<br />

welvaart<br />

De euro brengt<br />

welvaart<br />

• De euro leverde<br />

Nederland vijf procent<br />

meer welvaart op<br />

•Meer handel tussen<br />

landen<br />

•Meer<br />

grensoverschrijdende<br />

financiële transacties<br />

•De euro heeft nieuwe<br />

banen opgeleverd<br />

• Makkelijker<br />

betalingsverkeer<br />

•Geen<br />

wisselkantoren<br />

•Overal in Europa<br />

met dezelfde munt<br />

betalen<br />

•Shoppen is<br />

grenzeloos<br />

• Euro stimuleert tot<br />

Europese<br />

samenwerking<br />

•Shoppen is<br />

grenzeloos<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!