Views
3 years ago

MANCP van België (2012-2014) - Favv

MANCP van België (2012-2014) - Favv

MANCP van België (2012-2014) -

GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL CONTROLEPLAN VAN BELGIË 2012-2014

 • Page 2 and 3: Gedrukt op papier dat voldoet aan h
 • Page 5 and 6: MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSA
 • Page 7: INHOUDSTAFEL
 • Page 10 and 11: INHOUDSTAFEL 3.2.10.1 Vlaams Gewest
 • Page 12 and 13: INHOUDSTAFEL 6.2 Biologische produc
 • Page 15: AFKORTINGEN
 • Page 18 and 19: AFKORTINGEN BPR: Business Process R
 • Page 20 and 21: AFKORTINGEN FoodNet: informaticatoe
 • Page 22 and 23: AFKORTINGEN OSE: Overdraagbare Spon
 • Page 25: INLEIDING
 • Page 28 and 29: INLEIDING 1.2 HERZIENING EN AANPASS
 • Page 31: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 34 and 35: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 36 and 37: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 38 and 39: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 40 and 41: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 42 and 43: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 44 and 45: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 46 and 47: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 48 and 49: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 50 and 51: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 52 and 53:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 54 and 55:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 57 and 58:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 59 and 60:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 61 and 62:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 63 and 64:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 65 and 66:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 67 and 68:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 69 and 70:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 71 and 72:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 73 and 74:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 75 and 76:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 77 and 78:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 79 and 80:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 81 and 82:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 83 and 84:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 85 and 86:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 87 and 88:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 89 and 90:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 91 and 92:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 93 and 94:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 95 and 96:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 97 and 98:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 99 and 100:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 101:

  LABORATORIANETWERK

 • Page 104 and 105:

  LABORATORIANETWERK Figuur 7: struct

 • Page 106 and 107:

  LABORATORIANETWERK 4.2.2 FoodLIMS B

 • Page 108 and 109:

  LABORATORIANETWERK De belangrijkste

 • Page 111 and 112:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATION

 • Page 113 and 114:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de con

 • Page 115 and 116:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt bi

 • Page 117 and 118:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 15

 • Page 119 and 120:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 7) de in

 • Page 121 and 122:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN met n =

 • Page 123 and 124:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - logist

 • Page 125 and 126:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.2.4.5.

 • Page 127 and 128:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Een bekn

 • Page 129:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 94

 • Page 132 and 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN de biolo

 • Page 134 and 135:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN landbouw

 • Page 136 and 137:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 18

 • Page 139 and 140:

  RAMPENPLANNEN 6 RAMPENPLANNEN 6.1 B

 • Page 141:

  RAMPENPLANNEN Daarnaast wordt verwe

 • Page 145 and 146:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 147 and 148:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 149:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 153 and 154:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8 NA

 • Page 155 and 156:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Indi

 • Page 157 and 158:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Spec

 • Page 159 and 160:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8.4.

 • Page 161:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA De z

 • Page 165 and 166:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 167 and 168:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 169 and 170:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 171 and 172:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 173:

  BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN D

 • Page 177 and 178:

  BIJLAGEN BIJLAGE 1: CONCORDANTIETAB

 • Page 179 and 180:

  BIJLAGEN BIJLAGE 2: INSPECTIEFREQUE

 • Page 181:

  BIJLAGEN BIJLAGE 3: LIJST NATIONALE

 • Page 184 and 185:

  kirsten.mooijman@rivm.nl Overdraagb

 • Page 186 and 187:

  coordinator : Bertrand Lombard b.lo

 • Page 188 and 189:

  Operationele directie Overdraagbare

 • Page 190 and 191:

  Tel.: +49(0)30-8412 2302 Gansberghe

 • Page 192 and 193:

  Burg. Van Gansberghelaan, 115 9820

 • Page 194 and 195:

  Residuen van bestrijdingsmidde len

 • Page 196 and 197:

  Verantwoordelijk : Dr. Thomas Wenzl

 • Page 198 and 199:

  volker.moennig@tihohannover.de Tel.

 • Page 200 and 201:

  David Paton david.paton@bbsrc.ac.uk

 • Page 202 and 203:

  Verantwoordelijk : Dr. Marisa Arias

 • Page 204 and 205:

  France. Verantwoordelijk : Elisabet

 • Page 206 and 207:

  Ziekte van Aujeszky CERVA/CODA Groe

 • Page 208 and 209:

  Chlamydophila abortus CERVA/CODA Gr

 • Page 210 and 211:

  Rift Valley Fever CERVA/CODA Groese

 • Page 212 and 213:

  Laboratoria erkend voor het uitvoer

 • Page 215:

  BIJLAGEN BIJLAGE 5: OVERZICHT TABEL

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
PUEV 2011-2014 [2012] (PDF, 902 kB) - Provincie Utrecht
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Handhavingsrapport 2012 - Agentschap voor Natuur en Bos
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv