evenementen gent événements gand veranstaltungen ... - Visit Gent

visitgent.be

evenementen gent événements gand veranstaltungen ... - Visit Gent

EVENEMENTEN GENT

ÉVÉNEMENTS GAND

VERANSTALTUNGEN GENT

EVENTS GHENT

DE GENT MUSEUMPAS: MUSEUMBEZOEK + OPENBAAR VERVOER

Eén keer betalen, alles zien.

U bezoekt de belangrijkste Gentse musea en monumenten voor slechts 20,00 euro, tijdelijke tentoonstellingen inbegrepen! De

pas geldt bovendien als gratis ticket voor alle stadsbussen en –trams van 'De Lijn'!

De Gent Museumpas is 3 dagen geldig en wordt te koop aangeboden bij Dienst Toerisme Gent, de deelnemende musea, de

hotels en de verkooppunten van de vervoersmaatschappij 'De Lijn'. De geldigheidsduur begint te lopen vanaf de datum die u

eigenhandig op de achterzijde van de pas invult. U kunt de museumpas dus ook vooraf kopen.

Deelnemende musea en monumenten: MIAT, Museum voor Schone Kunsten, S.M.A.K., Design museum Gent, STAM,

Huis van Alijn, Museum Dr. Guislain, Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Sint-Pietersabdij, De wereld

van Kina (het Huis en de Tuin), Caermersklooster, Gravensteen, Belfort, Sint-Baafskathedraal + Lam Gods.

LE PASS MUSÉES GAND: VISITE DES MUSÉES + LES TRANSPORTS PUBLICS

Payer une fois, tout visiter.

Vous visitez les principaux musées et monuments gantois pour 20,00 euros seulement, expositions temporaires comprises! De

plus, le pass fait office de billet gratuit pour tous les bus et trams urbains 'De Lijn'!

Le pass musées gand est valable 3 jours et est en vente à l’Office du Tourisme de Gand, dans les musées participants, les

hôtels et les points de vente de la société de transport 'De Lijn'. La durée de validité commence à la date que vous remplissez à

l’arrière du pass. Vous pouvez donc également acheter le pass musées gand à l’avance.

Musées et monuments participants: MIAT, Musée des Beaux-Arts, S.M.A.K., Design museum Gent, STAM, La Maison

d'Alijn, Musée Dr. Guislain, Musée de l'Histoire des sciences, Abbaye Saint-Pierre, Le monde de Kina (la Maison et le Jardin),

Couvent des Carmes, Château des Comtes, Beffroi, Cathédrale Saint-Bavon + Agneau Mystique.

DER GENTER MUSEUMSPASS: MUSEUMBESUCH + ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Einmal bezahlen und alles sehen.

Sie können die bedeutendsten Museen und Denkmäler Gents, einschließlich vorübergehender Ausstellungen für lediglich

20,00 Euro besuchen! Der Pass gilt außerdem als kostenlose Fahrkarte für alle städtischen Busse und Straßenbahnen von 'De

Lijn'!

Der Genter Museumspass ist 3 Tage lang gültig und wird beim Genter Fremdenverkehrsamt, in den teilnehmenden Museen, in

Hotels und den Verkaufsstellen der Verkehrsgesellschaft 'De Lijn’ zum Kauf angeboten. Die Gültigkeitsdauer beginnt an dem

Datum, das Sie persönlich auf der Rückseite des Passes vermerken. Sie können den Museumspass also auch im Voraus

kaufen.

Teilnehmende Museen und Monumente: MIAT, Museum für Schöne Künste, S.M.A.K., Design museum Gent, STAM, das

Haus von Alijn, Museum Dr. Guislain, Museum für die Gechichte der Wissenschaften, St. Peterabtei, Die Welt von Kina (das

Haus und der Garten), Karmeliterkloster, Grafenschloss, Belfried, St. Bavokathedrale + Genter Altar.

THE GHENT MUSEUM PASS: VISIT TO THE MUSEUMS + PUBLIC TRANSPORT

One payment and you can see it all!

For just € 20.00 you can visit all Ghent’s main museums and monuments, including temporary exhibitions! What’s more, the

pass enables you to use all 'De Lijn’s' buses and trams in the city free of charge!

The Ghent museum pass is valid for 3 days and is on sale at the Ghent Tourist Office, the museums involved, hotels and the

sales outlets of 'De Lijn' transport company. The pass is valid from the moment you write the date on the back, so you can buy

it in advance too.

Participating museums and monuments: MIAT, Museum of Fine Arts, S.M.A.K., Design museum Gent, STAM, The House

of Alijn, Dr. Guislain Museum, Museum for the History of Sciences, St Peter's Abbey, The world of Kina: (the House and the

Garden), Carmelite Friary, Castle of the Counts, the Belfry, St Bavo's Cathedral + The Adoration of the Mystic Lamb.

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 1 •


PERMANENTE TENTOONSTELLINGEN - EXPOSITIONS PERMANENTES - STÄNDIGE

AUSSTELLUNGEN - PERMANENT EXHIBITIONS

Alison, het geheim van de gevallen engelen. Alison, le secret des

anges déchus - Alison, das Geheimnis der gefallenen Engel -

Alison, the secret of the Fallen Angels (movieguide)

Pl.: St-Pietersabdij

Brood-je-gezond

Pl.: De wereld van Kina: de Tuin

Ciné Palace

2e zondag van de maand

10.15 & 14.30

Pl.: MIAT

Het dagelijks leven in de 20e eeuw

Pl.: Het Huis van Alijn

Filips en Mathilde (movieguide)

Pl.: Gravensteen

De geschiedenis van de psychiatrie

Pl.: Museum Dr. Guislain

Geen tijd voor speeltijd

Pl.: MIAT

Gent en Keizer Karel

Pl.: De wereld van Kina: het Huis

Goede minnaars. Intieme carrousel over seks en relaties

Pl.: De wereld van Kina: het Huis

De Honingbij (De bijenzaal)

Pl.: De Wereld van Kina: de Tuin

Katoenkabaal

Pl.: MIAT

Kinderroute: Expeditie Kina

Pl.: De wereld van Kina: het Huis

Kleutertour: Poes is jarig!

Pl.: Het Huis van Alijn

Ons Industrieel Verleden 1750-1900 & Ons Industrieel Verleden

1900-vandaag

Pl.: MIAT

Outsiders

Pl.: Museum Dr. Guislain

Plant Aardig - Plant Beeldig

Pl.: De wereld van Kina: de Tuin

Spinnen-Spinsels

Pl.: De wereld van Kina: de Tuin

Het verhaal van Gent - L'histoire de Gand - Die Geschichte von

Gent - The tale of Ghent

Pl.: STAM

Vormgeving vanaf 1880 tot vandaag

Pl.: Design museum Gent

WereldWijdWerken. Zes generaties over werk en leven

Pl.: MIAT

‘k Zag twee beren…

Pl.: De wereld van Kina: het Huis

Zapland

Pl.: De Wereld van Kina: het Huis

Kinderparcours: op zoek naar de moordenaar van Hendrik

Pl.: Het Huis van Alijn

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 2 •


EVENEMENTEN EN TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES

VERANSTALTUNGEN UND BEFRISTETE AUSSTELLUNGEN

EVENTS AND TEMPORARY EXHIBITIONS

BALLET - DANS

23/09/2012 Urban Nomads

20.00 / € 8,00 & € 10,00 - € 6,00 & € 8,00 (reductie)

Reserv.: Uitbureau Gent

Pl.: De Centrale

29/09/2012 Venetiaans Bal (Gent Festival van Vlaanderen)

20:00

Info: www.gentfestival.be

Pl.: te bepalen

16/10/2012 Lucinda Childs Dance Company

16.10 / € 27,00 / € 24,00 (Vooruitprijs) / € 22,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

29/10/2012 Sneeuwwitje, sprookjesballet

15.00 / € 34,00 - € 29,00 - € 39,00

Pl.: Capitole

06 & 07/11/2012 Béjart Festival – Gent

20.00 / € 55,00 - € 45,00 - € 35,00 - € 65,00

Pl.: Capitole

07 & 08/11/2012 Jérôme Bel – Cédric Andrieux

20:00 / € 7,00

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

22/11/2012 Don Kozakken

20.00 / € 39,00 - € 34,00 - € 44,00 - € 79,00

Pl.: Capitole

30/11, 01 & 02/12/2012 Lord of the Dance

20.00 (02/12: 15.00) / € 70,00 - € 60,00 - € 55,00 - € 110,00

Pl.: Capitole

08/12/2012 Broken Tango

20.00 / € 39,00 - € 34,00 - € 44,00 - € 79,00

Pl.: Capitole

16/12/2012 De Notenkraker

15.00 / € 39,00 - € 34,00 - € 29,00 - € 44,00 - € 79,00

Pl.: Capitole

BEURZEN - SALONS - MESSEN - FAIRS

01 > 04/11/2012 Countryside

10. 00> 18.00 / € 12,00 - € 10,00 (online) - € 5,00 (6>12 jaar)

– gratis (< 6 jaar)

Info & Reserv.: www.countryside.be -

www.facebook.com/CountrysideGent

Pl.: Flanders Expo

CONCERTEN - CONCERTS - KONZERTE -

CONCERTS

18/09/2012 Recital Andreas Scholl

20:00 / € 15,00 > €55,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

18/09/2012 Try-out concert Eva De Roovere ‘Mijn huis

intiem’

20.00 / € 12,00 & € 14,00 - € 10,00 & € 12,00 (reductie)

Reserv.: Uitbureau Gent

Pl.: De Centrale

20/09/2012 The Black Atlantic

22:00

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

21/09/2012 Magdalena Kozena & Collegium 1704 – Vivaldi,

Haendel

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

22/09/2012 Majid Bekkas & Makenba - Gwanablues

20.00 / Gratis met Centralekaart | Centralekaart = € 10,00

Reserv.: Uitbureau Gent

Pl.: De Centrale

26/09/2012 Lee Konitz - Ontmoeting met de jazzgeschiedenis

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

27/09/2012 Ensemble Noureddine Tahiri / Arabisch-

Andalusische traditie uit Marokko

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

28/09/2012 Geloof (Puccini, bloch, Yun, Saygun)

20:00 / € 10,00 > €45,00

Info & reserv.: Vlaamse Opera Gent

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke Gent

28/09/2012 Haj Mohamed Bajedoub & ensemble

20.00 / € 12,00 & - € 14,00 - € 10,00 & € 12,00 (reductie)

Reserv.: Uitbureau Gent

Pl.: De Centrale

28/09/2012 Flat Earth Society / LOD & Champ d'Action –

Iceberg

20:00 / € 21,00 / € 18,00 (Vooruitprijs) / € 16,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

30/9/2012 ¡Adios maestro Alfredo!

16.00 / € 10,00 & 12,00 - € 8,00 & € 10,00 (reductie)

Reserv.: Uitbureau Gent

Pl.: De Centrale

02/10/2012 Tommigun / support: Float Fall (concert)

20:00 / € 12,00 / € 8,00 (vvk - incl. reservatiekosten)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

04/10/2012 Hagen Quartett - Beethoven

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Reserv.: Muziekcentrum De Bijloke

Pl.: Hogeschool Gent, Conservatorium

05/10/2012 Redherring - "Die Allerbeste Zeit" Actus

Tragicus

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Reserv.: Muziekcentrum De Bijloke

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 3 •


Pl.: Hogeschool Gent, Conservatorium

06/10/2012 Matthew Trusler & Symfonieorkest Vlaanderen –

Moessorgski, Britten, Sibelius

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

07/10/2012 deFilharmonie – Sjostakovitsj, Elgar

15:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

07/10/2012 Riccardo Tesi é Banditaliana

20.00 / € 10,00 & - € 12,00 - € 8,00 & € 10,00 (reductie)

Reserv.: Uitbureau Gent

Pl.: De Centrale

10/10/2012 Nikita Borisoglebsky & Anastasia Kozhushko

14:00 / : 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

12/10/2012 Jef Neve & Brussels Philharmonic – Devreese,

Neve, Sjostakovitsj

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

12/10/2012 Lunchconcert

12.30 / € 25,00 & € 23,00 (incl. lunch) - € 10,00 & € 8,00

(excl. lunch)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

13/10/2012 Frans Bauer Live in Concert IX (enkel NL)

20.00 / € 39,00 - € 35,00 - € 79,00

Pl.: Capitole

13/10/2012 Marc Ribot – Film Noir

13.10 / € 21,00 / € 18,00 (Vooruitprijs) / € 16,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

17/10/2012 Jakob Bro, Jon Christensen, Thomas Morgan –

JAZZ

20:00 / € 15,00 - € 11,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

19/10/2012 OTIS TAYLOR

20.15

Pl.: HANDELSBEURS

20/10/2012 Mohammad Reza Lotfi

20.00 / € 12,00 & - € 14,00 - € 10,00 & € 12,00 (reductie)

Reserv.: Uitbureau Gent

Pl.: De Centrale

20/10/2012 Teitur

19:30

Tickets: € 1,006 / € 14,75 (vvk - incl. reservatiekosten)

Pl.: Minardschouwburg

25/10/2012 Sol Gabetta & Amsterdam Sinfonietta –

Prokofjev, Vasks, Bloch

20:00 / € 28,00 - € 24,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

27/10/2012 Jan Vermeulen & Collegium Vocale Gent

Schubert: Nachtmusik

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

27/10/2012 Daventry Choral Society

15.30 & 17.30

Info: www.daventrychoral.org.uk

Pl.: Sint-Michielskerk

31/10/2012 World Music Days of Flanders

15:00 / 17:30 / 20:00 / € 32,00 (dagticket) - € 10,00 & € 22,00

(per concert)

Reserv.: Muziekcentrum De Bijloke

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke & Hogeschool Gent,

Conservatorium

02/11/2012 European Union Baroque Orchestra – Rebel,

Charpentier, Rameau

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

08/11/2012 Solisten van de Byzantijnse muziek

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

08/11/2012 Ifa y Xango

20:00 / € 14,00 / € 11,00 (Vooruitprijs) / € 9,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

09/11/2012 Lunchconcert

12.30 / € 25,00 & € 23,00 (incl. lunch) - € 10,00 & € 8,00

(excl. lunch)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

13/11/2012 Octurn: Sonic mantras: Monniken in een

jazzconcert

20:00 / € 15,00 - € 11,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

14/11/2012 Josh Cheatham & Capriccio Stravagante Trio

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

14/11/2012 Requiem van Verdi

20.00 / € 42,00 - € 36,00 - € 29,00 - € 49,00 - € 82,00

Pl.: Capitole

16/11/2012 ConRytmo

20.00 / € 44,00 - € 39,00 - €34,00 - € 79,00

Pl.: Capitole

16/11/2012 Contrapunctus

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

16/11/2012 TOWER OF POWER

20.15

Pl.: Handelsbeurs

17/11/2012 Stef Bos

20.00 / € 35,00 - € 30,00 - € 25,00

Pl.: Capitole

20/11/2012 Sophie & Marie Hallynck – Schubert, Kikta, De

Falla

14:00 / € 22,00 - & € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

21/11/2012 The Bony King of Nowhere

20:00 / € 16,00 / € 12,00 (vvk - incl. reservatiekosten)

Info & reserv.: Kunstencentrum Vooruit

Pl.: Minardschouwburg

22/11/2012 Bram van Sambeek & Navarra String Quartet

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 4 •


Reserv.: Muziekcentrum De Bijloke

Pl.: Hogeschool Gent, Conservatorium

22/11/2012 Billy Hart Quartet / Atomic / Joachim Badenhorst

20:00 / € 21,00 / € 18,00 (Vooruitprijs) / € 16,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

23/11/2012 deFilharmonie & Collegium Vocale – Missa

Solemnis, Liszt

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

24/11/2012 Symfonieorkest Vlaanderen – Dvorak, Prengels,

Franck

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

24/11/2012 Salvatore Adamo (NL & FR)

20.00 / € 62,00 - € 52,00 - € 42,00 - € 72,00 - € 102,00

Pl.: Capitole

25/11/2012 Dood & Aanvaarding (Mahler, Wagner,

Sjostakovitsj)

15:00 / € 10,00 > €45,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

25/11/2012 Das Pop – A lovely evening with

20:00 / € 24,00 / € 20,00 (vvk - incl. reservatietaks)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

29/11/2012 Romantisch pianoconcert van Schumann en De

Nieuwe Wereld van Dvorak

20.00 / € 40,00 - € 35,00 - € 30,00 - € 80,00

Pl.: Capitole

01/12/2012 KRIS KRISTOFFERSON

20.15

Pl.: Handelsbeurs

02/12/2012 Jean-marie Machado, Dave Llebman, Claus

Stötter & Psophos Quartet – JAZZ

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

02/12/2012 deFilharmonie – Aaron Copland Billy the Kid

(enkel NL)

16:00 / € 18,00 - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

03/12/2012 Madredeus

20.00 / € 30,00 - € 25,00 - € 35,00 - € 70,00

Pl.: Capitole

03/12/2012 ALLEN STONE

20.15

Pl.: Handelsbeurs

04/12/2012 Romina Lischka & Consort, Lambert Colson &

Ensemble

20:00 / € 5,00

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

07/12/2012 Theatre of Voices – Kerst in Europa

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

09/12/2012 Bruce Dickey & Liuwe Tamminga – Trabaci

16:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Reserv.: Muziekcentrum De Bijloke

Pl.: STAM, Abdijrefter, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

12/12/2012 Isabelle Faust, Alexander Rudin, Alexander

Melnikov

20:00 / 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Reserv.: Muziekcentrum De Bijloke

Pl.: Hogeschool Gent, Conservatorium

12/12/2012 De Beren Gieren & Louis Sclavis Atlas Trio

20:00 / € 16,00 / € 13,00 (Vooruitprijs) / € 11,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

12/12/2012 GEIKE

20.15

Pl.: Handelsbeurs

12 & 19/12/2012 Hooverphonic

20.00 / € 40,00 - € 35,00 - € 30,00 - € 80,00

Pl.: Capitole

14/12/2012 Rolf Lislevand & Kayhan Kalhor - Iraanse versus

Europese improvisaties

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

16/12/2012 Brussels Philharmonic & Vlaams Radio Koor &

Octopus Symfonisch Koor – Requiem, Verdi

15:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

18/12/2012 Christmas with The London Quartet Cantabile

20.00 / € 25,00 - € 65,00

Pl.: Capitole

19/12/2012 Nuyts Oeuvre 1

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

21/12/2012 Lunchconcert

12.30 / € 25,00 & € 23,00 (incl. lunch) - € 10,00 & € 8,00

(excl. lunch)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

01/01/2013 Nieuwjaarsconcert – Belcantogala

15.00 / € 15,00 > € 55,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

09/01/2013 Nathan Braude & Polina Leschenko – Chopin,

Schumann, Jongen, Franck

14:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

10/01/2013 Ein Abend in Wien

20.00 / € 48,00 - € 44,00 - € 39,00

Pl.: Capitole

10/01/2013 SIOEN

20.15

Pl.: Handelsbeurs

12/01/2013 Isabelle Faust & deFilharmonie – Schumann &

Beethoven

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

13/01/2013 Nieuwjaarsconcert Koen Crucke

15.00 / € 45,00 - € 35,00 - € 25,00 - € 85,00

Pl.: Capitole

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 5 •


15/01/2013 Dan Tepfer – Improvisaties op de

Goldbergvariaties JAZZ

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

16/01/2013 Hugo Wolf Quartett – Beethoven, Webern,

Mendelssohn

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Reserv.: Muziekcentrum De Bijloke

Pl.: Hogeschool Gent, Conservatorium

18/01/2013 Canto Coronato – Ciciona, Perugia

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

(excl. lunch)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

FESTIVALS

15 > 29/09/2012 Gent Festival van Vlaanderen - Gand

Festival de Flandre - Gent Flandern Festival - Ghent

Flanders Festival

Coördinatie: Gent Festival van Vlaanderen, Kleine Gentstraat

46, 9051 Gent, tel 09 243 94 94, info@gentfestival.be,

www.gentfestival.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

18/01/2013 Lunchconcert

12.30 / € 25,00 & € 23,00 (incl. lunch) - € 10,00 & € 8,00

(excl. lunch)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

19/01/2013 Surjeet Singh Ensemble – Muziek uit de Sikhtraditie

20:00 / € 22,00 - € 18,00 (reductie) - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

20/01/2013 The Monumental Concert: Carmina Burana & 9 th

Symphony

17.00 / € 48,00 - € 44,00 - € 39,00

Pl.: Capitole

25 & 26/01/2013 Philip Glass Ensemble – La Belle et la Bête

(filmopera)

20:00 / € 40,00 & € 32,00 - € 36,00 & € 28,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

30/01/2013 B'Rock – Corelli, Muffat, Telemann, Haendel

20:00 / € 28,00 & € 22,00 - € 24,00 & € 18,00 (reductie) - €

5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

08/02/2013 Lunchconcert

12.30 / € 25,00 & € 23,00 (incl. lunch) - € 10,00 & € 8,00

(excl. lunch)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

15 & 16/02/2013 KAPITEIN WINOKIO ZINGT HITS VAN

VROEGER

15.00

Pl.: Handelsbeurs

26/02/2013 Beethoven/Sjostakovitsj

20:00 / € 10,00 > €45,00

Info & reserv.: Vlaamse Opera Gent

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke Gent

04/03/2013 DE MENS

20.15

Pl.: Handelsbeurs

29/03/2013 Lunchconcert

12.30 / € 25,00 & € 23,00 (incl. lunch) - € 10,00 & € 8,00

(excl. lunch)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

05 & 08/05/2013 Messa da Requiem

20:00 / € 15,00 > €55,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

17/05/2013Lunchconcert

12.30 / € 25,00 & € 23,00 (incl. lunch) - € 10,00 & € 8,00

09 > 20/10/2012 Filmfestival Gent

10.00 / vanaf € 6,00

Info & reserv: Filmfestival Gent, Leeuwstraat 40b, 9000 Gent,

tel 09 242 80 60, info@filmfestival.be, www.filmfestival.be

Pl.: Kunstencentrum Vooruit, KaskCinema, Kinepolis Gent,

Sphinx, Studio Skoop

11 > 21/07/2013 Gent Jazz Festival

Info & tickets: www.gentjazz.com

Pl.: Bijlokesite, Godshuizenlaan, 9000 Gent

20 > 29/07/2013 Gentse Feesten - Fêtes de Gand - Genter

Feste - Ghent Festivities

Coördinatie: Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107, 9000

Gent, T. 09 269 46 00, F. 09 269 46 59, feestelijkheden@gent.be,

www.gentsefeesten.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

14 > 28/09/2013 Gent Festival van Vlaanderen - Gand

Festival de Flandre - Gent Flandern Festival - Ghent

Flanders Festival

Coördinatie: Gent Festival van Vlaanderen, Kleine Gentstraat

46, 9051 Gent, tel 09 243 94 94, info@gentfestival.be,

www.gentfestival.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

08 > 19/10/2013 Filmfestival Gent

Info & reserv: Filmfestival Gent, Leeuwstraat 40b, 9000 Gent,

tel 09 242 80 60, info@filmfestival.be, www.filmfestival.be

Pl.: Kunstencentrum Vooruit, KaskCinema, Kinepolis Gent,

Sphinx, Studio Skoop

10 > 20/07/2014 Gent Jazz Festival

Info & tickets: www.gentjazz.com

Pl.: Bijlokesite, Godshuizenlaan, 9000 Gent

19 > 28/07/2014 Gentse Feesten - Fêtes de Gand - Genter

Feste - Ghent Festivities

Coördinatie: Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107, 9000

Gent, T. 09 269 46 00, F. 09 269 46 59, feestelijkheden@gent.be,

www.gentsefeesten.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

13 > 27/09/2014 Gent Festival van Vlaanderen - Gand

Festival de Flandre - Gent Flandern Festival - Ghent

Flanders Festival

Coördinatie: Gent Festival van Vlaanderen, Kleine Gentstraat

46, 9051 Gent, tel 09 243 94 94, info@gentfestival.be,

www.gentfestival.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 6 •


07 > 18/10/2014 Filmfestival Gent

Info & reserv: Filmfestival Gent, Leeuwstraat 40b, 9000 Gent,

tel 09 242 80 60, info@filmfestival.be, www.filmfestival.be

Pl.: Kunstencentrum Vooruit, KaskCinema, Kinepolis Gent,

Sphinx, Studio Skoop

MUSICAL

27 > 29/12/2012 Ben X, de musical (enkel NL)

Tijdstip: 20.00 / € 49,00 - € 44,00 - € 39,00 - € 59,00 - € 89,00 -

Weekendtoelage: € 5,00

Pl.: Capitole

12/02/2013 Thomas Theater Tour

14.00 & 17.00 / € 11,00 > € 19,50

Pl.: Capitole

OPERA / OPERETTE

16, 19, 21 & 23/09/2012 La Damnation de Faust

20.00 (23/09: 15.00) - € 11,00 > € 100,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

21/10/2012 Il Travatore

15.00 / € 39,00 - € 34,00 - € 29,00 - € 44,00 - € 79,00

Pl.: Capitole

21, 24, 26, 28 & 30/10; 04 & 06/11/2012 Agrippina

19.00 (28/10 & 04/11: 15.00) / € 11,00 > € 100,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

10, 11, 13, 15, 16, 18>20/01/2013 Die Zauberflöte

19.30 (13/01 & 20/01: 15.00) / € 14,00 > € 110,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

SPORT

31/10 > 04/11/2012 Europees Kampioenschap petanque

Pl.: Topsporthal Vlaanderen

20 > 25/11/2012 Lotto Zesdaagse van Vlaanderen-Gent (les

six jours, cyclisme - Sechstagerennen - six-days bicycle race)

Info: Golazo Sports, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, T. 011

45 99 00, www.lottozesdaagse.be

Pl.: ’t Kuipke

10/02/2012 Flanders Indoor Gent

Pl.: Topsporthal Vlaanderen

08 > 12/05/2013 Special Olympics

Pl.: Topsporthal Vlaanderen

TENTOONSTELLINGEN - EXPOSITIONS -

AUSSTELLUNGEN - EXHIBITIONS

> 04/11/2012 Hun schoonste dag

Pl.: Het Huis van Alijn

> 04/11/2012 Daniel Buren - Le Décor et son Double

Pl.: S.M.A.K.

> eind 2012 De collectie Alonso

Pl.: Design museum Gent

16/03 > 04/11/2012 Chambres d’Amis - Collectiepresentatie

Pl.: S.M.A.K.

17/05 > 04/11/2012 Filip Berte - The graveyard - steden in de

marge

Pl.: STAM

25/05 > 23/09/2012 Bieke Depoorter / I am about to call it a

Day

Pl.: Sint-Pietersabdij

23/06 > 28/10/2012 Stijn Ank | Interval

Pl.: S.M.A.K.

07/07 > 21/10/2012 Destrǿy/Design - Een selectie uit de

collectie van Frac Nord-Pas de Calais

Pl.: Design museum Gent

07/07 > 21/10/2012 Retrospectieve Pieter De Bruyne (1931-

1987) - Pionier van postmoderne

Pl.: Design museum Gent

Najaar 2012 Shiro Kuramata

Pl.: Design museum Gent

01 > 23/09/2012 Ruth Loos - Dimensies van het boek

Pl.: Sint-Pietersabdij

01/09 > 04/11/2012 Electrified III The Responsive City

Pl.: S.M.A.K.

15/09/2012 > 06/01/2013 Collectiepresentatie

Pl.: S.M.A.K.

22/09 > 18/11/2012 Update 4 / Technological Art Award 2012

Pl.: Zebrastraat, Zebrastraat 32/001, 9000 Gent,

www.zebrastraat.be

09 > 20/10/2012 Almost Cinema-tentoonstelling (NL)

>18.00>00.00 uur / & 14:00-0:00

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

12/10 > 02/12/2012 Robert Capa - Retrospectieve

Pl.: Sint-Pietersabdij

12/10/2012 > 13/01/2013 Romy Schneider

Pl.: Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster

13/10/2012 > 26/05/2013 Nerveuze vrouwen - Twee eeuwen

vrouwen en hun psychiaters

Pl.: Museum Dr. Guislain

13/10/2012 > 13/01/2012 Jan Locus – Devoted

Pl.: Museum Dr. Guislain

27/10/2012 > 10/03/2013 EXPO Gevloerd en betegeld. De

Belgische tegelindustrie van art nouveau tot seventies.

Pl.: MIAT

16/11/2012 > 21/04/2013 Onbekende Beelden. Belgen in

oorlog

Pl.: Sint-Pietersabdij

21/11/2012 > 19/05/2013 EN AVANT, MARCHE!

Pl.: Het Huis van Alijn

24/11/2012 > 24/02/2013 Shiro Kuramata (1934-1991) -

Revolutionair Japans designer

Pl.: Design museum Gent

24/11/2012 > 24/02/2013 Schoonhoven Silver Award 2012

Pl.: Design museum Gent

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 7 •


29/11/2012 > 17/03/2013 Joachim Koester

Pl.: S.M.A.K.

06/12/2012 > 17/03/2013 Jordan Wolfson

Pl.: S.M.A.K.

06/12/2012 > 17/03/2013 Joachim Koester

Pl.: S.M.A.K.

2013 Wereldtentoonstelling Gent 1913-2013

Pl. MIAT & De Zwarte doos

09/02 > 09/04/2013 Cairopolis

Pl.: Sint-Pietersabdij

02/03/2013 > 26/05/2013 Jimmy Kets - Niet Miss

Pl.: Museum Dr. Guislain

02/03 > 30/06/2013 Belgisch Modernisme. De Belgische

abstracte kunst en Europa (1912-1940)

Pl.: Museum voor Schone Kunsten

27/04 > 29/09/2013 Onder stroom. Honderd jaar elektriciteit

Pl.: MIAT

Juli-oktober 2013 Peter Behrens

Pl.: Design museum Gent

november 2013 > april 2014 Carll Cneut

Pl.: Sint-Pietersabdij

14/11/2014 > 19/04/2015 Helden en barbaren. Propaganda in

WO I

Pl.: Sint-Pietersabdij

2013 Honderd jaar Vooruit

Pl.: STAM, Vooruit en Amsab

THEATER

20, 22 & 27/09; 11, 17 & 24/10/2012 CICERO

20.00 / € 13,00 / € 11,00 (studenten en 65+)

Reserv.: T. 09 225 18 60 – tinnenpotinfo@telenet.be

Pl.: Tinnenpot

21/09 > 14/10/2012 M.A.J. HOSTE (°1912 - †1977)

Info: www.dsmg.be of mail: info@dsmg.be

Pl.: Tinnenpot

22 & 27/09; 5 & 13/10/2012 DE RAADSHEREN VAN

NEVELE

20.00 / € 13,00 / € 11,00

Reserv.: T. 09 225 18 60 – tinnenpotinfo@telenet.be

Pl.: Tinnenpot

25 & 26/09/2012 Kris Verdonck / A Two Dogs Company – M,

a reflection (NL)

20:00 / € 16,00 / € 13,00 (Vooruitprijs) / € 11,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

26, 27 & 29/09/2012 Miet Warlop / Campo - Mystery Magnet

20:00 / € 14,00 / € 11,00 (Vooruitprijs) / € 9,00 (red)

Info & reserv.: Kunstencentrum Vooruit

Pl.: Minardschouwburg

26, 27 & 29/09; 04 > 08/12/2012 Olifant Jezus (NL)

20.00 / € 17,00 > € 28,00

Pl.: NTGent schouwburg

28 & 29/09; 05, 12, 13, 26 & 27/10; 9 & 10/11/2012 (L)ACH

MARGRIETJE

20.00 / € 15,00

Reserv.: T. 09 225 18 60 – tinnenpotinfo@telenet.be

Pl.: Tinnenpot

11 & 12/10/2012 Roger Bernat – Pending Vote (NL)

20:00 / € 14,00 / € 11,00 (Vooruitprijs) / € 9,00 (red)

Info & reserv.: Kunstencentrum Vooruit

Pl.: Minardschouwburg

12 & 13, 17 > 20, 24 > 27/10; 07 > 11/11/2012 Candide (NL)

20.00 (10/11: 15.00 ) / € 20,00 > € 28,00

Pl.: NTGent schouwburg

16/10/2012 Les Liaisons dangereuses

14.00 (schoolvoorstelling) & 20.00 (avondvoorstelling) / €

15,00 - € 12,00 - € 10,00 - € 8,00 - betaling op rekening 068-

2431082-95 van Alliance française Oost-Vlaanderen

Reserv.: info@alliancefr-oostvlaanderen.be / € 8,00 per leerling

– gratis voor begeleidende leerkrachten – met pedagogisch

dossier (schoolvoorstelling)

therese.demeersman@worldonline.be / 0478 52 32 58

(avondvoorstelling)

Pl.: Theater Tinnenpot

18 > 20, 26 & 27/10; 2, 3, 9, 10, 16, 17 , 23, 24 & 30/11; 1, 7, 8,

14, 15/12/2012, 20 u PAPA

20.00 / € 15,00 - € 13,00 - € 12,00

Reserv.: T. 09 225 18 60 – tinnenpotinfo@telenet.be

Pl.: Tinnenpot

24, 26, 27/10 & 31/10 > 03/11/2012 Een lolita (NL)

20.00 / € 16,00 (reductie) & € 18,00

Info & reserv.: NTGent

Pl.: NTGent Minnemeers

07 & 08/11/2012 Brief aan mijn rechter (NL)

20.00 / € 16,00 (reductie) & € 18,00

Info & reserv.: NTGent

Pl.: Minardschouwburg

16 & 17/11/2012 Nero (NL)

20.00 / Tickets: € 14,00 > € 27,00

Pl.: NTGent schouwburg

17 & 18/10/2012 Diederik Peeters – Red Herring (EN)

18.10 / € 14,00 / € 11,00 (Vooruitprijs) / € 9,00 (red)

Pl.: Minardschouwburg

23 & 24/11/2012 Superamas – “THEATRE” (EN)

20:00 / € 16,00 / € 13,00 (Vooruitprijs) / € 11,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

23, 24 & 30/11; 1 & 2/12/2012 Landjuweelfestival

20.00 (02/12: 15.00) / € 10,00 & € 8,00

Reserv.: Jean-Pierre Bauwens, T.
 09

227.95.20
 reserveren@mamathe.be

Pl.: Tinnenpot

27 & 28/11/2012 Gif (NL)

20.00 / € 14,00 > € 25,00

Pl.: NTGent schouwburg

14 > 16/12, 19 > 22/12/2012 GLENGARRY GLEN ROSS

14 > 16/12: 15.00 & 19 > 22/12: 20.00

Reserv.: T. 09 225 18 60 – tinnenpotinfo@telenet.be

Pl.: Tinnenpot

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 8 •


21 & 22/12/2012, 20u00 TSJECHOV zegt TOLSTOI vaarwel

20.00

Reserv.: T. 09 225 18 60 – tinnenpotinfo@telenet.be

Pl.: Tinnenpot

VOOR KINDEREN - POUR ENFANTS - FÜR

KINDER - FOR CHILDREN

29/10/2012 Sneeuwwitje, sprookjesballet

15.00 / € 34,00 - € 29,00 - € 39,00

Pl.: Capitole

10/11/2012 Oorsmeer (4+)

13:00 / € 2,00 > € 7,00

Reserv.: Vlaamse Opera

Pl.: Vlaamse Opera Gent en Handelsbeurs Concertzaal

28/11/2012 De Sinterklaas Theatershow (NL)

14.00 / € 25,00 - € 20,00 - € 65,00

Pl.: Capitole

09/12/2012 Hopla (voor kinderen van 2 jaar, NL)

14.00 / € 12,00

Pl.: Capitole

19 > 22/12/2012 Hans en Grietje (NL)

19 & 22/12: 15.00 - 20/12: 18.00 - 21/12: 19.00 / € 12,00 > €

28,00

Pl.: NTGent schouwburg

22>24, 27 & 28/12/2012 De Koningin van de Nacht (7+)

14:00 (22/12: 19:00 & 23/12: 11:00) / € 15,00 - € 10,00 (-16

jaar)

Pl.: Vlaamse Opera Gent

05/01/2013 Nieuwjaarsoperabal (16+)

19:30 / € 13,00

Pl.: Vlaamse Opera Gent

26 & 27/01/2013 Nic Balthazar – La Belle et la Bête |

muzikale vertelling voor kinderen (10-14) (NL)

15:00 () – 11:00 () / € 16,00- € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

27/01/2013 KIDConcert deFilharmonie – De drie musketiers

(10-14) (NL)

16:00 / € 16,00 - € 5,00 (-19j)

Pl.: Muziekcentrum De Bijloke

12/02/2013 Thomas Theater Tour

14.00 & 17.00 / € 11,00 > € 19,50

Pl.: Capitole

VARIA

05/05 > 30/09/2012 DOK

Concerten, strand, sport, terras, film, markt, expo,…

Info: info@dokgent.be / www.dokgent.be

Pl.: splitsing Koopvaardijlaan – Afrikalaan

01/09 > 04/11/2012 ELECTRIFIED III – The Responsive City

Pl.: Kunstencentrum Vooruit & S.M.A.K.

22/09/2012 Sing For The Climate

15.00

Info: www.singfortheclimate.com

Pl.: Sint-Pietersplein

01/10 > 15/11/2012 Jong Keukengeweld

Deelnemend restaurant in Gent: C-Jean: Cataloniëstraat 3,

9000 Gent (Jong Keukengeweldmenu is niet beschikbaar op

vrijdagavond en zaterdagavond), www.c-jean.be

Tickets: menu Jong Keukengeweld voor jongeren van 18 t.e.m.

30 jaar: €45 wijnen/bieren en waters inbegrepen

Reservatie: bij het restaurant zelf (vanaf 1 oktober 2012)

Info: www.vlaanderenlekkerland.be

06/10/2012 //Veggielicious

10.00 / € 12,00 - € 7,00 (EVA-leden & Gentenaars) - € 6,00 (-

18j) – gratis (-12j)

Info: www.veggielicious.be, www.gentsklimaatverbond.be, &

www.gentgezondestad.be

Pl.: ICC ghent

20/10/2012 Nacht van de Duisternis

Pl.: diverse locaties

20/10/2012 12 e World Soundtrack Awards & Concert

20.00 / € 29,00 - € 39,00 - € 49,00

Pl.: Kuipke

30& 31/10/2012 World Music Days in 2012 in Vlaanderen

Info: www.worldmusicdays2012.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

10 & 11/11/2012 DesignMarkt

10.00 / € 8,00 - € 5,00 (studenten) – gratis (kinderen tot 12

jaar)

Info: www.designmarkt.be

Pl.: ICC ghent

23/11/2012 > 06/01/2013 Winterdroom

Pl.: Sint-Pietersplein

Info: www.uitbureau.be

29/11/2012 museumnacht 2012

18.00 > 01.00

Pl.: S.M.A.K., Museum Dr. Guislain, Museum voor Schone

Kunsten, Sint-Pietersabdij, De wereld van Kina, STAM, MIAT,

Design museum Gent en Huis van Alijn

29/11 > 04/12/2012 Gentse Kunstweek

Pl.: diverse locaties

07 > 30/12/2012 Kerstmarkt - Marché de Noël -

Weihnachtsmarkt - Christmas Market

- 13.00-21.00 / 11.00-21.00 / 24/12 11.00-16.00

(vanaf – à partir du – ab – as from 25/12 tot – jusqu’à – bis – till

19.00)

Pl.: Sint-Baafsplein

Org. & info: Dienst Markten en Foren, Ottergemsesteenweg

Zuid 800, 9000 Gent, T. 09 221 45 28, F. 09 221 68 40 / Dienst

Feestelijkheden, T. 09 269 46 00, feestelijkheden@gent.be /

Gentinfo, T. 09 210 10 10, gentinfo@gent.be

08 & 09/12/2012 Claudio Stellato – L’ Autre

21:00 (08/12) & 20:00 (09/12) / € 14,00 / € 11,00

(Vooruitprijs) / € 9,00 (red)

Pl.: Kunstencentrum Vooruit

09/12/2012 Jubileumshow Vlaams Caledonische Society

15.00

Info: www.jubileumshow.be

Pl.: Handelsbeurs

14 & 15/12/2012 showcasefestival Glimps

Info: www.glimpsgent.be

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 9 •


Pl.: diverse locaties

16, 23 & 30/12/2012 Koopzondagen

22 & 27/12/2012 Kerstnacht, schoner dan de dagen

Wandeling

14.30 / € 9,00

Info: Gentse Gidsen, T. 09 233 07 72, info@gentsegidsen.be,

www.gentsegidsen.be

22/12/2012 > 06/01/2013 //GLUHWEINBOOT

dagelijks/chaque jour/jeden Tag/ every day: 16:00 (24/12 &

31/12: 14:00) / : 25/12 & 01/01 / € 12,00 p/p

Reservatie: info@gent-watertoerist.be & T. 09 269 08 69

Pl.: Graslei (Gent-Watertoerist)

22/12/2012 > 06/01/2013 CAVARONDVAART

dagelijks/chaque jour/jeden Tag/ every day: 12:00 / : 25/12

& 01/01 / € 14,00 p/p

Reservatie: info@gent-watertoerist.be & T. 09 269 08 69

Pl.: Graslei (Gent-Watertoerist)

26 > 30/12/2012 & 02 > 06/01/2013 Kindertheaterfestival

Spekken

11.00, 14.00 & 16.00 / € 8,00

Info: www.uitbureau.be

Pl.: Tinnenpot

31/12/2012 Eindejaarsvuurwerk

13/01/2013 Nieuwjaarsdrink

2013: De Honderdste verjaardag Van de

Wereldtentoonstelling Te gent in 1913

21/04/2013 Erfgoeddag: Stop de tijd!

Info: www.erfgoeddag.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

26/04 > 05/05 Week van de Amateurkunsten - Natuurtalent

Info: www.wak.be

Pl.: diverse locaties

09 > 12/05/2013 Gent Smaakt

Info: www.gentsmaakt.be, info@gentsmaakt.be

10/09/2013 Open Monumentendag: Best of

Info: www.openmonumenten.be

Pl.: diverse locaties - lieux divers - verschiedenen Standorten -

various locations

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 10 •


ADRESSENLIJST - COORDONNÉES - ADRESSENLISTE - LIST OF ADDRESSES

BEURS- EN CONGRESCOMPLEXEN - ESPACES POUR SALONS ET CONGRES - MESSE- UND KONGRESSRÄUME - FAIR AND

CONVENTION SITES

− Flanders Expo: Maaltekouter 1, 9051

Gent (St.-Denijs-Westrem) - T. 09 241 92 11

- F. 09 241 93 25 -

flandersexpo@artexis.com -

www.flandersexpo.be

− ICC ghent: Citadelpark, 9000 Gent – T. 09

242 89 00 – F. 09 242 89 01 -

info@iccghent.com – www.iccghent.com

BIOSCOPEN - CINÉMAS - KINOS - CINEMAS

− Film-Plateau: Paddenhoek 3, 9000 Gent

− Kinepolis Gent: Ter Platen 12, 9000 Gent -

T. 09 265 06 00 - F. 09 265 06 06 -

info T. 0900 00555 - www.kinepolis.com

− Sphinx: Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent -

T. 09 225 60 86 - F. 09 233 52 53 -

info@sphinx-cinema.be - www.sphinxcinema.be

− Studio Skoop: Sint-Annaplein 63, 9000

Gent - T. 09 225 08 45 - F. 09 233 75 22 -

info@studioskoop.be - www.studioskoop.be

CONCERT- EN THEATERZALEN - SALLES DE CONCERT ET DE THÉÂTRE - KONZERTSÄLE UND THEATER - CONCERT HALLS AND

THEATRES

− CAMPO

T; 09 223 00 00 - F. 09 267 94 51 -

info@campo.nu - www.campo.nu

CAMPO nieuwpoort: Nieuwpoort 31/35,

9000 Gent

CAMPO victoria: Fratersplein 7, 9000 Gent

CAMPO boma: Bomastraat 36, 9000 Gent
Kopergietery: Blekerijstraat 50, 9000 Gent

Kopergietery Rabot: Vlotstraat 22, 9000

Gent - T. 09 233 70 00 -

www.dekopergietery.be

’t Kuipke: Citadelpark, 9000 Gent

Kunstencentrum Vooruit: Sint-

Pietersnieuwstraat 23 - T. 09 267 28 20 -

− NTGent:

Schouwburg: Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent

Minnemeers: Minnemeers 8, 9000 Gent

Arca: Sint-Widostraat 4, 9000 Gent

Info & reserv.: Bespreekbureau, Sint-

Baafsplein 17, 9000 Gent (: - 10.00-

18.00, 14.00-18.00) / T. 09 225 01 01 /


reserv. T. 09 267 28 28 - www.vooruit.be

www.ntgent.be

Capitole Gent: Graaf van Vlaanderenplein

5, 9000 Gent - T. 09 233 29 99 -

F. 09 224 14 96 - info@capitolegent.be -

www.capitolegent.be - reserv. T. 0900/69

900

− Conservatorium Hogeschool Gent:

Hoogpoort 64, 9000 Gent - T. 09 269 20 74 -

ticketscons@hogent.be -

www.hogent.be/cons

− DECENTRALE intercultureel centrum:

Kraankinderstraat 2, 9000 Gent – T. 09 265

98 28 - www.decentrale.be

− Handelsbeurs Concertzaal: Kouter 29,

9000 Gent - T. 09 265 91 60 - F. 09 233 55

76 - info@handelsbeurs.be -

www.handelsbeurs.be - rserv. T. 09 265 91

65

− Minard: Walpoortstraat 15

− Muziekcentrum De Bijloke Gent: Jozef

Kluyskensstraat 2, 9000 Gent -

T. 09 233 68 78 - F. 09 225 65 82 - reserv.

T. 09 269 92 92 -tickets@debijloke.be -

www.debijloke.be

Info & reserv.: bespreekbureau

Muziekcentrum De Bijloke Gent, Jozef

Kluyskensstraat 2, 9000 Gent,

T. 09 269 92 92 (: - 10.00-12.00 &

13.00-17.00, 13.00-17.00),

www.debijloke.be; Stadswinkel, Woodrow

Wilsonplein 1, 9000 Gent ( - 9.00-

17.00 & 9.00-11.30)

− Tinnenpot: Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent -

T. 09 225 18 60 - F. 09 223 00 90 -

tinnenpotinfo@telenet.be -

www.tinnenpot.be

− Vlaamse Opera: Schouwburgstraat 3, 9000

Gent - Info T. 09 268 10 11

Info & reserv.: bespreekbureau Vlaamse

Opera Gent, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent

(: - 11.00-18.00), T. 070 22 02 02,

www.vlaamseopera.be

KERKEN - ÉGLISES - KIRCHEN - CHURCHES

− Sint-Annakerk: Sint-Annaplein, 9000 Gent − Sint-Jacobskerk: Bij Sint-Jacobs, 9000 Gent

− Sint-Baafskathedraal: Sint-Baafsplein,

9000 Gent - T. 09 269 20 45 -

− Sint-Michielskerk: Sint-Michielsplein, 9000

Gent

F. 09 223 39 59 - sintbaafskathedraal@kerknet.be

− Sint-Niklaaskerk: Cataloniëstraat, 9000

Gent

− Sint-Barbarakerk: Savaanstraat 33, 9000

Gent

− Sint-Pauluskerk: Smidsestraat, 9000 Gent

− Sint-Stefanuskerk: Sint-Margrietstraat 11,

9000 Gent

− O.L.V.-Sint-Pieterskerk: Sint-Pietersplein,

9000 Gent

MONUMENTEN EN MUSEA - MONUMENTS ET MUSÉES - MONUMENTEN UN MUSEEN - MONUMENTS AND MUSEUMS

− Belfort: Emile Braunplein, 9000 Gent - :

- & F 10.00-18.00 - : 1.01 & 25-26-

31.12 (tickets > 17.30) - www.belfortgent.be


− Provinciaal Cultuurcentrum

Caermersklooster: Vrouwebroersstraat 6,

9000 Gent - T. 09 269 29 10 -

F. 09 269 29 11 - caermersklooster@oostvlaanderen.be

- www.caermersklooster.be -

: -10.00-17.00

− Design museum Gent: Jan Breydelstraat 5,

9000 Gent - T. 09 267 99 99 -

F. 09 224 45 22 - museum.design@gent.be -

design.museum.gent.be - : - & F

10.00-18.00 - : , 1.01 & 24-25-31.12

− De wereld van Kina: het Huis: Sint-

Pietersplein 14, 9000 Gent - T. 09 244 73 73

- F. 09 244 73 74 - kinahuis@gent.be -

www.dewereldvankina.be - : - 9.00-

17.00 / & F 14.00-17.30 - : , 01-02.01,

25-26.12

− De wereld van Kina: de Tuin: Berouw 55,

9000 Gent - T. 09 225 05 42 -

F. 09 234 30 56 - kinatuin@gent.be -

www.dewereldvankina.be - : -9.00-

17.00 / & F 14.00-17.30 - : , 01-02.01,

25-26.12

− Gravensteen: Sint-Veerleplein, 9000 Gent -

T.09 225 93 06 - F. 09 269 37 55 -

sintpietersabdij@gent.be -

www.gent.be/gravensteen - : - & F

10.00-18.00 (01.04-31.10) / 09.00-17.00

(01.11-31.03) - : 01.01 & 24-25-31.12

− Groot Vleeshuis: Groentenmarkt 7, 9000

Gent - T. 09 223 23 24 -

www.grootvleeshuis.be - : - 10.00-

18.00

− Het Huis van Alijn: Kraanlei 65, 9000 Gent

- T. 09 269 23 50 - F. 09 269 23 58 -

info@huisvanalijn.be - www.huisvanalijn.be

- : - 11.00-17.00 / 10.00-17.00 - :

maandag, 01.01 & 25.12

− MIAT: Minnemeers 9, 9000 Gent -

T. 09 269 42 00 - F. 09 233 07 39 -

publiekswerking.miat@gent.be -

www.miat.gent.be - : - & F 10.00-

18.00 - : , 01.01 & 24-25-31.12

− Museum Dr. Guislain: Jozef Guislainstraat

43, 9000 Gent - T. 09 216 35 95 -

F. 09 216 35 35 - info@museumdrguislain.be

- www.museumdrguislain.be - : - 9.00-

17.00 /- 13.00-17.00 - : , 01.01 &

24-25-31.12

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 11 •

Museum voor Schone Kunsten:

Citadelpark, 9000 Gent - T. 09 240 07 00 -

F. 09 240 07 90 - museum.msk@gent.be -

www.mskgent.be - : - & F 10.00-18.00

- : , 01.01 & 24-25-31.12

− Sint-Pietersabdij: Sint-Pietersplein 9, 9000

Gent - T. 09 243 97 30 - F. 09 243 97 34 -

sintpietersabdij@gent.be -

www.sintpietersabdij.be - : - &F

10.00-18.00 - : , 01.01 &24-25-31.12

− Stadsmuseum Gent (STAM): Bijlokesite,

Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

T. 09 269 87 90 – F. 09 233 07 09 –

stam@gent.be – www.stamgent.be

− Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

(S.M.A.K.): Citadelpark, 9000 Gent -

T. 09 221 17 03 - F. 09 240 76 01 -

museum.smak@gent.be - www.smak.be - :

- & F 10.00-18.00 / - : , 01/01, 24-

25-31.12


SPORTACCOMMODATIE - COMPLEXES SPORTIFS - SPORTANLAGEN - SPORTS ACCOMMODATION

− ’t Kuipke: Citadelpark, 9000 Gent

− Sporthal Wolfput: Wolfputstraat 92, 9041

− Sportarena Tolhuis: Tolhuislaan 77-79,

Gent (Oostakker) - T. 09 251 05 43 -

9000 Gent - T. 09 225 09 63 -

F. 09 259 08 97

www.topsporthal.be

F. 09 225 36 83 - sportlijn@gent.be

− Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen: −

− Sporthal Neptunus: botestraat 98-100, 9032

Wondelgem

Zuiderlaan 5, 9000 Gent - T. 09 266 81 72 –

www.gent.be/gent/vrijetij/sport/blaarmeersen

− Sporthal Tolhuis: Tolhuislaan 77-79, 9000

Gent

/ - Locaties –

reservaties.blaarmeersen@gent.be

RESERVATIE – RESERVATION – RESERVIERUNGEN – RESERVATION - RESERVA

− Uitbureau Gent, Veldstraat 82B, 9000 Gent, T. 09 233 77 88 – www.uitbureau.be - tickets@uitbureau.be

− Topsporthal Vlaanderen: Zuiderlaan 14,

9000 Gent - T. 09 244 72 22 -

Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx:

Zuiderlaan 8, 9000 Gent – T. 09 245 75 08 –

F. 09 221 37 34 – gent@bloso.be

maandag - lundi - Montag - Monday

dinsdag - mardi - Dienstag - Tuesday

woensdag - mercredi - Mittwoch - Wednesday

donderdag - jeudi - Donnerstag - Thursday

vrijdag - vendredi - Freitag - Friday

zaterdag - samedi - Samstag - Saturday

zondag - dimanche - Sonntag - Sunday

openingsuren - heures d'ouverture - Öffnungszeiten - Opening hours

gesloten op - fermé le - geschlossen am - closed on

F feestdagen - jours fériés - Feiertagen - Bank holidays

(NL) enkel voor Nederlandstaligen - seulement pour les néerlandophones - nur für niederländischsprachiger - only for Dutch-speaking people

Deze kalender is een uitgave Visit Gent - Ce calendrier a été édité par l’office Visit Gent - Dieser Kalender ist eine Ausgabe von Visit Gent - This calender is

issued by Visit Gent:

Infokantoor - Bureau d’Information - Auskünfsstelle – Tourist Information Centre

Oude Vismijn

Sint-Veerleplein 5

9000 Gent

Administratie - Administration - Verwaltung - Administration

Predikherenlei 2

9000 Gent

T. + 32 (0)9 266 56 60 - F. + 32 (0)9 266 56 73 - visit@gent.be - www.visitgent.be

Alle evenementen/activiteiten evenals hun data en locaties zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en annulaties.

De meest recente versie van deze kalender vind je op www.visitgent.be

Tous les événements/activités ainsi que les dates et les lieux sont sous réserves de changements ou d'annulations éventuels.

Vous trouverez la dernière version de ce calendrier sur www.vistigent.be.

Alle Veranstaltungen/Aktivitäten sowie die Daten und Plätze sind unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen oder Stornierungen.

Die letzte Version dieses Kalenders finden Sie auf www.visitgent.be

All the events/activities as well as the dates and the sites can be subject to possible changes and cancellations.

Go to www.visitgent.be for the latest edition of this list

• Evenementen Gent - Événements Gand - Veranstaltungen Gent - Events Ghent 17/09/2012 12 •

More magazines by this user
Similar magazines