Ruimte vooR CultuuR

jacob.roelands.mwp.nl
  • No tags were found...

Ruimte vooR CultuuR

Waar kom je kunst en cultuur tegen in klas 1

n

n

n

n

n

n

In de vaklessen: ACV, handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en dans

Tijdens de jaarlijkse culturele activiteit

Tijdens de vakoverstijgende modules

Bij de oriëntatie op cultuurprofilering

Bij de cultuurprofileringsmodule

Bij voorstellingen op school buiten lestijd

RUIMTE

VOOR CULTUUR

BEKIJK, ERVAAR EN VERBEELD

DE WERELD OM JE HEEN

Wat kan ik met cultuurprofilering

Je kunt je beter voorbereiden op vervolgonderwijs in aanverwante

richtingen en een bewustere keuze maken. Je wordt gestimuleerd in

het ontwikkelen van je creatieve, abstracte en probleemoplossende

denkvermogen. Je werkt aan je zelfverzekerdheid door de

verschillende werkstukken en presentaties.

Ontdek cultuur op het Jacob-Roelandslyceum

Op het Jacob-Roelandslyceum kun je kiezen voor cultuurprofilering.

Wil je nog meer weten

Kijk dan op de schoolsite: www.jrl.nl onder

onderwijs/profilteringen/profilering cultuur, of neem telefonisch

contact op met het Jacob-Roelandslyceum (0411 672 219)

en vraag naar een van de volgende personen:

n mevrouw E. Loupias - van de Schoot, cultuurcoördinator

n mevrouw E. Strang - Appels, directeur onderwijs

Grote Beemd 3

5281 CC Boxtel

Postbus 324

5280 AH Boxtel

T 0411 - 672 219

F 0411 - 684 609

E admin@jrl.nl

I www.jrl.nl


Wat is cultuurprofilering op het Jacob-Roelandslyceum

Dit moet je weten over cultuurprofilering

In het kader van maximale persoonlijke ontplooiing richt het Jacob-Roelandslyceum

zich niet alleen op specifieke onderwijsdoelstellingen maar ook op doelen op het

gebied van o.a. culturele vorming. De ontwikkeling van de leerling staat centraal, de

leerling wordt actief betrokken bij het onderwijs en kan eigen keuzes maken. Het

talent, de belangstelling en de ambitie van de leerling worden zo aangesproken.

Het JRL is een gecertificeerde cultuurprofielschool.

De verschillende kunstdisciplines (handvaardigheid, tekenen, beeldend, dans,drama

en muziek) vormen een goed uitgangspunt voor culturele educatie.

Kunst en cultuur zijn nauw met elkaar verbonden. verschillende kunstuitingen

kunnen worden verklaard vanuit het tijdsbeeld en de cultuur waarin ze zijn ontstaan.

Een brede cultuurprofilering

Iedere leerling moet in aanraking kunnen

komen met kunst en cultuur. Daarom kom je

kunst en cultuur tegen in het basisprogramma

van de school. Als je je als leerling wilt

ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur,

dan kun je kiezen voor cultuurprofilering. Dit

houdt in dat je meer met kunst en cultuur in

aanraking komt dan andere leerlingen. Je volgt

een specifieke aanbod van modules tijdens het

keuzeprogramma en het vrije programma

van onze school. Hiervoor zijn richtlijnen per

leerjaar opgesteld.

Op het Jacob-Roelandslyceum creëren we een

podium voor kunst en cultuur. De werken van

leerlingen maar ook van kunstenaars staan

hierbij centraal. Kunst en cultuur hebben een

duidelijk “gezicht” binnen onze school, mede

door de samenwerking met externe instanties

en organisaties.

Oriëntatie op de cultuurprofilering

Ga je komend jaar naar de havo of het

vwo, dan kun je kennis maken met de

cultuurprofilering. Je kunt kiezen voor een

cultuurmodule die je acht weken lang één

blokuur in de week volgt. Je maakt kennis

met verschillende kunstdisciplines. Je maakt

bijvoorbeeld een maquette, speelt een

theaterspel, beluistert muziek en je ontwerpt.

Tijdens een module kom je in aanraking

met kunst en cultuur in de regio. Je kunt je

creativiteit en vindingrijkheid kwijt. Je werkt

afwisselend alleen of samen aan een van de

opdrachten. Als je de kennismakingsmodule

en de andere culturele activiteiten interessant

en leuk vindt, dan kun je kiezen voor

cultuurprofilering.

Leren kijken = leren zien.

Wanneer kan ik met cultuurprofilering beginnen

Als je havo of vwo doet, kun je in klas 1 eerst kennismaken met de cultuurprofilering en

daarna maak je de keuze of je er mee verder wilt gaan.

Kies je er op het einde van klas 1 niet voor en heb je spijt

In klas 4 kun je instromen bij de cultuurprofilering.

Wat is er zo bijzonder aan cultuurprofilering

Cultuurprofilering laat je kennis maken met allerlei disciplines van kunst en cultuur, dans,

drama, muziek, beeldend, literatuur, film, illustratie enz. De opdrachten zijn heel divers

en veelzijdig. Binnen de cultuurprofilering kun je stap voor stap verder ontwikkelen waar

jij goed in bent op het gebied van kunst en cultuur of beter in wilt worden. Je krijgt

mogelijkheden om te excelleren. Als je kiest voor cultuurprofilering, krijg je geen extra

vakken. De profilering is terug te vinden in de vaklessen, in de profileringsmodules en

culturele activiteiten.

Betekent meedoen met de cultuurprofilering dat ik minder tijd heb voor andere dingen

Nee! Cultuurprofilering is een verrijkingsprogramma. Dit is terug te vinden in de reguliere

lessen, modules en projecten. Het kan wel gebeuren dat je het zo leuk vindt, dat je er

graag wat meer tijd in wilt investeren.

Krijg ik een cijfer voor cultuurprofilering

Alle modules die je volgt voor de cultuurprofilering, worden beoordeeld en aangegeven op

het rapport. Op twee momenten tijdens de cultuurprofilering kun je een cultuurcertificaat

ontvangen, namelijk aan het einde van klas 3 als je aan de voorwaarden van de

cultuurprofilering hebt voldaan, en in je examenjaar. Daarnaast worden alle resultaten

en werken vastgelegd door middel van een verslag of beeld in een portfolio dat je, van

klas 1 tot en met de examenklas, opzet en aanvult.

Samenwerken of alleen

Kunst en cultuur zijn heel persoonlijk. Er wordt afwisselend

individueel of in groepsverband gewerkt tijdens de verschillende

(keuze)modules, in de vaklessen en tijdens de verschillende

culturele activiteiten.

Kan ik zonder meer stoppen met cultuurprofilering

Nee, alleen op het einde van een schooljaar kun je aangeven dat je wilt stoppen met

de cultuurprofilering. Je loopt geen achterstand op bij andere vakken. Het lijkt ons wel

onwaarschijnlijk dat je zou willen stoppen, omdat je binnen de cultuurprofilering steeds

meer je eigen keuzes kunt maken en zo je eigen pad kunt uitstippelen voor de toekomst.

Zijn er extra kosten verbonden aan de cultuurprofilering

Ja, er worden extra kosten in rekening gebracht voor leerlingen die een profilering

volgen. Het betreft de reiskosten voor excursies, extra materiaal, entreegelden. Deze

kosten worden jaarlijks in rekening gebracht en kunnen per jaar verschillen.

More magazines by this user
Similar magazines