Gebruik - Verenigde EPDM Systeem Producten

vesp.benelux.com
  • No tags were found...

Gebruik - Verenigde EPDM Systeem Producten

Afzet sinds 1999

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

m 2

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jaren

Dak Gevel Geo Totaal

gebruiksdaken. Hier worden zowel prefab membranen

als dakbanen toegepast. De EPDM afdichtingsmarkt voor

het daksegment nam in 2007 met circa 15% toe.

Gevelafdichting

Binnen het gevelsegment, waar veel zelfklevende stroken

worden toegepast, heeft Nederland een duidelijke

stijging doorgemaakt van rond de 30%, hierin blijft België

wat achter. De grote stijging op de Belgische markt

in 2006 bleek in 2007 niet verder doorgezet te kunnen

worden. Een van de oorzaken hiervan is wellicht het feit

dat de Belgische leden zich minder richten op afdichting

van gevels en een hogere prioriteit geven aan het

segment geotechniek en/of dakafdichting. De gemiddelde

toename binnen de gevelafdichting over de gehele

Benelux ligt hierdoor op ruim 12%.

Geomembranen

Binnen de Benelux is de sterkste groei te danken aan de

geotechnieken. Daar waar een krappe 50% toename van

de toepassing van geomembranen werd gerealiseerd in

Nederland, blijkt België met 66% het grootste aandeel in

de groei voor zijn rekening te nemen.

Met ruim 4,5 miljoen vierkante meters is VESP de vertegenwoordiger

van 90% van alle EPDM leveranciers in

de Benelux. De verhoging in 2007 van ruim 22% aandeel

in EPDM is naar alle waarschijnlijkheid te danken aan

de gunstige bouwconjunctuur, maar is ook ontstaan

doordat opdrachtgevers een groter besef voor duurzame

materialen binnen het bouwproces hebben gekregen.

Traditionele (bitumineuze) afdichtingsmaterialen

worden op daken steeds meer vervangen door EPDM.

Dit wordt ten dele veroorzaakt door de komst van de

nieuwe norm op het brandveilig detailleren van daken,

de NVN 6050.

Ook de lobby van onze Nederlandse minister Cramer

(VROM) om koper en zink voor goot- en geveltoepassingen

in de ban te doen, is duidelijk merkbaar en draagt

bij in een verdere groei van de EPDM markt. Natuurlijk

zullen ook de sterk gestegen prijzen van metalen in de

bouw een belangrijke reden zijn om te blijven zoeken

naar alternatieven in goede EPDM. Gezien de hogere

omzetten in het eerste en tweede kwartaal bij de

belangrijkste producenten Phoenix, Hertalan, Firestone

en Trelleborg is de verwachting voor 2008 hooggespannen.

More magazines by this user
Similar magazines