26.01.2015 Views

Aanbod educatie - Provincie West-Vlaanderen

Aanbod educatie - Provincie West-Vlaanderen

Aanbod educatie - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Aanbod</strong> <strong>educatie</strong><br />

Bezoekerscentrum<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-<br />

Bulskampveld<br />

schooljaar 2004-2005


<strong>Aanbod</strong> <strong>educatie</strong><br />

Bezoekerscentrum<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-<br />

Bulskampveld<br />

schooljaar 2004-2005


Inhoud<br />

1. Voorwoord 3<br />

2. Programma 4<br />

Schematisch 4<br />

Hoe de programmawijzer gebruiken 5<br />

Beschrijving van de modules 5<br />

3. Vrij aanbod 15<br />

Bezoekerscentrum 15<br />

Educatieve lokalen 15<br />

Materialendepot 15<br />

Gezinsrugzakjes 15<br />

Bewegwijzerde routes in en langs het domein 16<br />

Cafetaria en speelplein 16<br />

Fietsenverhuur 16<br />

Bezienswaardigheden 16<br />

4. Praktische informatie 17<br />

Reservering en betaling 17<br />

Annuleren 17<br />

Verloop van de dag 17<br />

Praktische tips 17<br />

Plannetjes 18<br />

5. Nuttige namen en adressen 19<br />

2


1. Voorwoord<br />

Het provinciebestuur draagt natuur- en milieu<strong>educatie</strong> (NME) hoog in het vaandel.<br />

De provinciedomeinen zijn uitermate geschikt daarvoor. In de provinciedomeinen<br />

Lippensgoed-Bulskampveld, De Palingbeek en De Gavers worden dan ook bezoekerscentra<br />

uitgebouwd. Per domein wordt, in samenwerking met alle actoren, stapsgewijs<br />

een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen gerealiseerd.<br />

De provinciedienst NME werkte samen met het steunpunt NME Regionaal Landschap<br />

Houtland en de verschillende actoren in het Lippensgoed-Bulskampveld een<br />

modulair programma uit voor het kleuter- en lager onderwijs. Je kan aan de hand<br />

van de programmawijzer kiezen uit een gevarieerd aanbod en een programma<br />

samenstellen op maat gesneden voor jouw klas.<br />

Heel wat modules kun je zelf begeleiden. Voor de meeste activiteiten zijn ook deskundige<br />

gidsen beschikbaar, sommige activiteiten kunnen enkel onder begeleiding.<br />

Deze publicatie geeft een overzicht van het aanbod voor het schooljaar 2004-2005<br />

voor het basisonderwijs. Omdat het centrum in opstartfase is worden heel wat activiteiten<br />

pas vanaf het 3de trimester aangeboden. Om een dagvullend programma<br />

samen te stellen kunnen verschillende activiteiten worden gecombineerd.<br />

Ik wens je veel mooie belevingsmomenten toe in het Lippensgoed-Bulskampveld!<br />

Jan Durnez<br />

gedeputeerde voor leefmilieu<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

3


Het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld:<br />

een bezoek waard!<br />

Het provinciedomein maakt met zijn 226 ha deel uit van het grootste openbaar groengebied<br />

van <strong>West</strong>-<strong>Vlaanderen</strong>. Aansluitend bij het provinciedomein bezit het Vlaams<br />

Gewest iets meer dan 280 ha die dezelfde naam dragen of als Vagevuurbossen aangeduid<br />

worden.<br />

Het afwisselende landschap met een prachtig kasteelpark, uitgestrekte loof- en<br />

naaldbossen, heiderestanten, weiden en akkers, biedt veel <strong>educatie</strong>ve mogelijkheden.<br />

Het domein zelf, met zijn variatie aan biotopen, is een levende tentoonstelling waar<br />

steeds wat te ontdekken valt. In de ommuurde kruidentuin van het kasteelpark staan<br />

400 verschillende soorten gebruiksplanten en in de gaanderijen rond de tuin vinden<br />

we een wagenmakerij en een grote verzameling landbouwwerktuigen en dito voertuigen.<br />

In het park en de kruidentuin worden observatiepunten uitgewerkt waar gerichte<br />

waarnemingen kunnen gebeuren.<br />

Het bezoekerscentrum dat in het kasteel gevestigd is, omvat 2 luiken: in de kelder<br />

wordt een natuur- en milieu<strong>educatie</strong>f centrum uitgebouwd. Groepen die een milieuactiviteit<br />

plannen kunnen er ook terecht in de veldwerkklas of het atelier.<br />

Op het gelijkvloers komt op termijn een tentoonstelling over het Houtland, de bosrijke<br />

zandstreek ten zuiden van Brugge.<br />

De vele actoren in het domein<br />

In het domein zijn vele actoren actief.<br />

•De provinciedienst natuur- en milieu<strong>educatie</strong> (NME) beheert het bezoekerscentrum<br />

•Het Regionaal Landschap Houtland (RLH), steunpunt NME<br />

•De provinciedienst domeinen beheert het domein<br />

•De provinciedienst cultuur: collectie landbouwvoertuigen en -materiaal<br />

•Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Bulskampveld (VOC)<br />

•Landbouwbedrijf Colpaert, traditionele landbouw<br />

•Loca Labora, tewerkstellingsproject met biologische kruiden- en groentekweek<br />

•Natuurpunt Beernem beheert een 17 ha groot heidereservaat in het domein<br />

•het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus is een uitstekende buur.<br />

4


2. PROGRAMMA BASISONDERWIJS<br />

Schematisch<br />

MODULE DUUR 1 GRADEN PAG<br />

Kleuter 1 ste graad 2 de graad 3 de graad<br />

1. Kabouterpad 2 uur X X 2 6<br />

2. Kennismaking met het VOC 2 uur X X X 6<br />

3. Op stap met de boskoffer 2 uur X X X 7<br />

4. Avonturieren langs de 2 uur X X X 7<br />

Bornebeek 3<br />

5. Op zoek naar kikkers en 2 uur X X X 8<br />

salamanders 3<br />

6. Sprinkhanen en insecten 3 2 uur X X 8<br />

7. Landschap 2 uur X X 8<br />

8. Weer of geen weer 1 uur X X 9<br />

9. Klieder, kledder, klater, 2 uur X X 9<br />

kletsnat van water 3<br />

(1 uur)<br />

10. Kennismaking met kruiden 3 2 uur X X 10<br />

11. Koken met kruiden 3 2 uur X X 10<br />

12. Veloca 3 2 uur X X 11<br />

13. Sociale tewerkstelling 2 uur X X 11<br />

nader bekeken 3<br />

14. Paspoort van een boom 1 uur X 12<br />

15. Kriebelbeestjes 3 1 uur X 12<br />

16. Nestkastjes maken 3 1 uur X 13<br />

17. Op stap met de domein- 2 uur X 13<br />

wachter<br />

18. De heide bloeit 3 2 uur X 13<br />

19. Kennismaking met het 2 uur X 14<br />

psychiatrisch centrum<br />

Sint-Amandus 3<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

1<br />

Duur van een begeleiding<br />

2<br />

Deze modules zijn enkel voor het 1ste leerjaar.<br />

3<br />

Deze modules worden in beperkte periodes aangeboden (zie beschrijving)<br />

5


Hoe de programmawijzer gebruiken<br />

In de bovenstaande tabel worden alle modules gerangschikt per graad, zodat je als<br />

leerkracht gemakkelijk een dag- of halve dagprogramma kunt samenstellen. Hieronder<br />

vind je per module een korte beschrijving: wat kun je verwachten, hoe lang<br />

duurt de activiteit, wanneer kan het, waar start je, hoeveel kost het, kan je zelf begeleiden<br />

of is begeleiding nodig.<br />

De duurtijd is indicatief voor een begeleiding. Als je zelf begeleidt kun je de tijd uiteraard<br />

aanpassen.<br />

Beschrijving van de modules<br />

1. KABOUTERPAD<br />

✓ Inhoud<br />

In een caddie zitten afbeeldingen van 5 kaboutermannetjes en 5 kaboutervrouwtjes,<br />

een set van 43 opdrachtkaarten en alle materialen die nodig zijn om de<br />

opdrachten uit te voeren. De gekozen opdrachtjes worden op de kabouterfiguurtjes<br />

bevestigd. De kabouters kun je uitzetten langs een korte route. De kinderen<br />

speuren naar de kabouterfiguurtjes en ontdekken zo telkens een nieuwe opdracht.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

2 uur<br />

elke schooldag<br />

NME-centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

✓ Kostprijs 40 euro – gratis als de leerkracht zelf het pad uitzet en begeleidt<br />

– steeds materiaal reserveren<br />

2. KENNISMAKING MET HET VOGELOPVANGCENTRUM (VOC)<br />

✓ Inhoud<br />

Onder begeleiding bezoek je het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. In<br />

het dierenartslokaal krijg je uitleg over oorzaken van ziekten en verwondingen bij<br />

de dieren en hun verzorging. Je wandelt langs de eerste opvang, de familiekooien<br />

en de vliegkooi. Zo krijg je een overzicht van de revalidatieperiode. Je eindigt<br />

in de muizenkwekerij, waar het voedsel voor uilen en andere roofvogels wordt<br />

gekweekt. Tenslotte krijgen de leerlingen de kans om via een uitgebouwd opdrachtencircuit<br />

hun kennis te testen.<br />

6


✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2 uur<br />

elke schooldag (enkel in de namiddag)<br />

VOC Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

1,5 euro per leerling (werkmap voor nabespreking inclusief)<br />

– enkel onder begeleiding<br />

3. OP STAP MET DE BOSKOFFER<br />

✓ Inhoud<br />

De Boskoffer bevat tal van veldwerkmaterialen en opdrachten om met je leerlingen<br />

op stap te gaan in het bos. Via de opdrachten, gebundeld per graad, kunnen<br />

de leerlingen op een leuke manier het bos in al zijn facetten ontdekken en beleven.<br />

Ze krijgen de kans om zelf te onderzoeken en te experimenteren.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2 uur<br />

elke schooldag<br />

NME-centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

40 euro – gratis als de leerkracht zelf begeleidt<br />

– steeds materiaal reserveren<br />

4. AV ONTURIEREN LANGS DE BORNEBEEK<br />

✓ Inhoud<br />

Iedereen die ooit een beek volgde, weet dat dit een spannend avontuur is. Maar<br />

wat is er te zien aan de rand van een beek. Waarom ligt die beek juist hier en hoe<br />

ontstond ze Wat is het belang voor het bos De Bornebeek kronkelt zich al meer<br />

dan 100 jaar lang doorheen het Bulskampveld. Een ware ontdekkingstocht.<br />

✓ Duur<br />

2 uur<br />

✓ Periode elke schooldag vanaf april 2005<br />

✓ Afspraak<br />

parking ‘Drie Koningen’ aan de cafetaria<br />

Beernem<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

max. 25 leerlingen<br />

40 euro - enkel onder begeleiding<br />

7


5. OP ZOEK NAAR KIKKERS EN SALAMANDERS:<br />

'WIE VOELT AL NATTIGHEID'<br />

Beernem<br />

✓ Inhoud<br />

Nattigheid, daar houden kikkers, padden en salamanders van. Wij zoeken ze in<br />

plasjes, poelen, beekjes. Met net en fuiken vangen we ze even weg uit hun geliefde<br />

plekjes en bekijken ze van alle kanten. Maar eerst handen nat maken ! En zorgen<br />

dat ook onze voeten droog blijven. Laarsjes aan dus !<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2 uur<br />

april 2005: elke donderdag (behalve schoolvakantie)<br />

parking Aanwijs<br />

max. 25 leerlingen<br />

40 euro – enkel onder begeleiding<br />

6. SPRINKHANEN EN INSECTEN: 'RITSELINGEN OP<br />

DE HEIDE'<br />

Beernem<br />

✓ Inhoud<br />

Sssst ! Wie oren en ogen goed openhoudt, hoort en ziet allerhande beestjes op zes<br />

poten door de heidestruiken ritselen. Speurneuzen vinden tussen de stengels de<br />

lege jasjes van vervelde libellen en sprinkhanen. Hou ook je eigen armen in het<br />

oog: de muggen hebben dorst! Met netjes en handen vangen we van alles dat zelf<br />

maar aan één ding denkt: wegwippen!<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2 uur<br />

mei en juni 2005: elke donderdag (behalve schoolvakantie)<br />

parking Aanwijs<br />

max. 25 leerlingen<br />

40 euro – enkel onder begeleiding<br />

7. LANDSCHAP<br />

✓ Inhoud<br />

Kijken en zien zijn twee verschillende begrippen. Je kunt kijken zonder te zien.<br />

Met deze module willen we de aandacht van de leerlingen vestigen op het landschap.<br />

Welke soorten landschappen zijn er Waarin verschillen ze Aan de hand<br />

8


van een landschapswandeling met verschillende opdrachten onderweg krijgen de<br />

leerlingen een andere kijk op het landschap.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

2 uur<br />

elke schooldag<br />

NME-centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

✓ Kostprijs 40 euro – gratis als de leerkracht zelf begeleidt<br />

– steeds materiaal reserveren<br />

8. WEER OF GEEN WEER<br />

✓ Inhoud<br />

Temperatuur, neerslag, windkracht, … zijn de weerselementen die overal waarneembaar<br />

en meetbaar zijn. Ze bepalen sterk het landschap. Het weer en de seizoenswisseling<br />

in het bijzonder hebben een grote invloed op mens, plant en dier.<br />

Afhankelijk van het seizoen ontmoet je andere planten, andere dieren, anders<br />

‘geluimde’ mensen.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

1 uur<br />

elke schooldag<br />

NME centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

20 euro (te combineren met andere activiteiten tot 2 uur)<br />

– gratis als de leerkracht zelfbegeleidt<br />

– steeds materiaal reserveren<br />

9. KLIEDER, KLEDDER, KLATER, KLETSNAT VAN WATER<br />

✓ Inhoud<br />

Water, de bron van alle leven … en er valt altijd wat te beleven. Helderheid, temperatuur,<br />

diepte en zuiverheid van het water bepalen welke planten en dieren er<br />

kunnen overleven. Afhankelijk van de graad ontdekken de leerlingen wat rond en<br />

op of in het water leeft. Zoekkaart, loep, thermometer en andere materialen zijn<br />

voorhanden om alle opdrachten uit te voeren.<br />

De leerlingen van de 2de graad observeren het leven aan de waterkant en op het<br />

water. Watervogels worden nauwkeurig in het oog gehouden.<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

9


De leerlingen van de 3de graad scheppen op verschillende plaatsen waterdiertjes<br />

en nemen die grondig onder de loep. Dit kan enkel onder begeleiding. Zij kunnen<br />

uiteraard ook de opdrachten van de 2de graad uitvoeren.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2de graad: 1 uur<br />

3de graad: 2 uur<br />

2de graad: elke schooldag<br />

3de graad: elke schooldag in september, mei en juni<br />

NME-Centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

40 euro (2de gr. te combineren met andere activiteiten tot 2 uur)<br />

Begeleiding is verplicht voor het waterscheppen (3de graad.)<br />

10. KENNISMAKING MET KRUIDEN<br />

✓ Inhoud<br />

Kruiden,… van de meest gangbare keukenkruiden tot medicinale kruiden (of zijn<br />

het onkruiden). Na een rondgang in de kruidentuin wordt een “doe-activiteit”<br />

georganiseerd waarbij de leerlingen de kruiden leren kennen die ingrediënt zijn<br />

van hedendaagse gebruiksproducten.<br />

✓ Duur<br />

2 uur<br />

✓ Periode elke schooldag van april tot oktober 2005<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

Loca Labora<br />

vanaf 15 leerlingen, max. 25 leerlingen<br />

40 euro + 1,25 euro pp (= voor het plantje, dat de kinderen mee naar<br />

huis mogen nemen) - enkel onder begeleiding<br />

11. KOKEN MET KRUIDEN<br />

✓ Inhoud<br />

Kokerellen met kruiden, … wat een verschil! Na een kennismaking met een aantal<br />

verse kruidenplanten, hun smaak en geur gaat de groep aan de slag met een<br />

zelfkook. In kleine groepen leggen zij accenten in hun bereiding op basis van de<br />

typische smaak van één of verschillende kruiden. De subgroepjes stellen hun<br />

kruid/bereiding voor, naderhand kunnen de leerlingen proeven van elkaars zelfkook.<br />

10


✓ Duur 2 uur<br />

✓ Periode elke schooldag van april tot oktober 2005<br />

✓ Afspraak NME-centrum Bulskampveld<br />

✓ Groep maximum 15 leerlingen<br />

✓ Kostprijs 40 euro + 2,5 euro per leerling (ingrediënten)<br />

- enkel onder begeleiding<br />

12. VELOCA<br />

✓ Inhoud<br />

De bus brengt de klas naar Loca Labora of ’t Roodhof. Ze fietsen respectievelijk<br />

naar ’t Roodhof of Loca Labora langs een uitgestippelde, veilige fietsroute van 16<br />

km. De bus rijdt ondertussen ook naar die locatie. Onderweg voeren de leerlingen<br />

enkele opdrachten uit met behulp van tal van veldwerkmaterialen. Ze ontdekken<br />

op een boeiende manier het bermleven en leren het landschap op een<br />

andere wijze waar te nemen.<br />

✓ Duur 2 uur<br />

✓ Periode elke schooldag van april t.e.m. september 2005<br />

✓ Afspraak Loca Labora of ’t Roodhof<br />

✓ Groep max. 25 leerlingen<br />

✓ Kostprijs 40 euro + eventueel huur van fietsen (8 euro per fiets per dag)<br />

– gratis als de leerkracht zelf begeleidt<br />

– wel materiaal reserveren<br />

13. SOCIALE TEWERKSTELLING NADER BEKEKEN<br />

✓ Inhoud<br />

Na een getuigenis rond sociale tewerkstelling ervaren de leerlingen wat het betekent<br />

om een op zich eenvoudige opdracht uit te voeren met eigen beperkingen en<br />

beperkingen van de groep. Na de werkopdracht volgt een bespreking rond de opgedane<br />

ervaring.<br />

✓ Duur 2 uur<br />

✓ Periode Elke schooldag vanaf april tot oktober 2005<br />

✓ Afspraak Loca Labora<br />

✓ Groep 25 leerlingen<br />

✓ Kostprijs 40 euro - enkel onder begeleiding<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

11


14. PASPOORT VAN EEN BOOM<br />

✓ Inhoud<br />

In het provinciedomein staan heel wat verschillende boomsoorten. Het is niet de<br />

bedoeling dat de leerlingen de naam van al deze bomen leren kennen. Veel belangrijker<br />

is het dat ze goed leren waarnemen met al hun zintuigen en aan de hand<br />

van precieze vragen ontdekken wat de typische kenmerken van een bepaalde boom<br />

zijn.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

1 uur<br />

elke schooldag<br />

NME-centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

20 euro (te combineren met andere activiteiten tot 2 uur)<br />

– gratis als de leerkracht zelf begeleidt<br />

– wel materiaal reserveren<br />

15. KRIEBELBEESTJES<br />

✓ Inhoud<br />

Natuurlijk afval… bestaat niet, want alles wordt door de natuur zelf kleiner<br />

gemaakt en omgezet. Kriebelbeestjes spelen hierbij een belangrijke rol.<br />

De leerlingen gaan op zoek naar minidiertjes die leven in de humuslaag, onder<br />

losse boomschors en stenen. Beestjes die zich laten vangen worden voorzichtig<br />

bekeken in de potloep, op naam gebracht met de zoekkaart en terug vrij gelaten.<br />

De leerlingen vernemen meer over de leefwijze, de voeding en het belang voor de<br />

natuur van deze lilliputters.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

1 uur<br />

elke schooldag in september en oktober, april tot juni<br />

NME-centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

20 euro (te combineren met andere activiteiten tot 2 uur)<br />

– gratis als de leerkracht zelf begeleidt<br />

– wel materiaal reserveren<br />

12


16. NESTKASTJES MAKEN<br />

✓ Inhoud<br />

De leerlingen maken kennis met verschillende soorten nestkastjes. Het hoe en<br />

waarom hierover. Daarnaast krijgen ze natuurlijk ook de kans om een nestkastje<br />

ineen te knutselen.<br />

✓ Duur<br />

1 uur<br />

✓ Periode elke schooldag vanaf maart 2005<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

NME-centrum Bulskampveld<br />

maximum 18 leerlingen<br />

20 euro + … euro (materiaal) (te combineren met andere activiteit<br />

tot 2 uur) - enkel onder begeleiding<br />

17. OP STAP MET DE DOMEINWA CHTER<br />

✓ Inhoud<br />

De domeinwachter trekt zijn uniform aan om met de klas op stap te gaan. Hij onthult<br />

de geheimen die bepalen hoe het domein er nu uitziet en hoe het in de toekomst<br />

kan evolueren. Waarom blijft dood hout liggen in het bos, hoe wordt het bos<br />

aangeplant, moet men ook snoeien of kappen in een bos Afhankelijk van het<br />

beheer worden andere accenten gelegd en ziet het domein er anders uit.<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2 uur<br />

elke schooldag<br />

NME-centrum Bulskampveld<br />

max. 25 leerlingen<br />

18. DE HEIDE BLOEIT!<br />

40 euro - enkel onder begeleiding<br />

✓ Inhoud<br />

Paarse vlekjes in een groen bos dat echter al in de schaduw van de zomer ligt.<br />

Heideplantjes groeien in de tuin, die hebben vader en moeder daar geplant. Maar<br />

hoe komen ze hier in de natuur terecht Van nature! Al sinds de Middeleeuwen.<br />

En niet alleen heideplantjes, ook heidediertjes voelen zich er thuis. We bekijken<br />

ze van dichtbij. In de spinnenwebben hangt al wat dauw. September. Een nieuw<br />

schooljaar, een nieuwe herfst.<br />

Beernem<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

13


✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2 uur<br />

september, elke donderdag<br />

parking Aanwijs<br />

max. 25 leerlingen<br />

40 euro – enkel onder begeleiding<br />

19. KENNISMAKING MET<br />

HET PSYCHIATRISCH CENTRUM SINT-AMANDUS<br />

✓ Inhoud<br />

Het <strong>educatie</strong>f natuurwandelpad loopt gedeeltelijk over de terreinen van het Psychiatrisch<br />

Centrum Sint-Amandus. Wat de natuur betreft geen grens, maar hoe<br />

zit het in onze hoofden Ervaren wij een grens als we spreken over geestelijke<br />

gezondheidszorg Bereiken wij dan niet de grens van het onbekende en het onbehagen<br />

Blijven we staan aan deze grens of steken we even over voor een kennismaking<br />

met deze ‘zogenaamd andere wereld’<br />

Hoe anders is anders echt wel, een kennismaking met de wereld van de psychiatrie<br />

op kindermaat.”<br />

✓ Duur<br />

✓ Periode<br />

✓ Afspraak<br />

✓ Groep<br />

✓ Kostprijs<br />

2 uur<br />

elke schooldag vanaf april 2005 uitgezonderd de EERSTE WERKdag<br />

van de maand<br />

receptie Psychiatrisch Centrum St.-Amandus<br />

25 leerlingen<br />

gratis – enkel onder begeleiding<br />

14


3. VRIJ AANBOD<br />

Bezoekerscentrum<br />

In 2005 zal de tentoonstelling in het <strong>educatie</strong>f natuurcentrum gratis te bezoeken zijn.<br />

In 2006 wordt die uitgebreid met een tentoonstelling over de bosrijke zandstreek ten<br />

Zuiden van Brugge. Beiden bevinden zich in het kasteel op het domein.<br />

Het centrum is ook verkooppunt van fiets-, wandel-, auto- en ruiterroutes en natuurpublicaties.<br />

Educatieve lokalen<br />

Er zijn voorlopig twee <strong>educatie</strong>ve lokalen voorzien in het natuurcentrum.<br />

•lokaal voorzien van water, gas, elektriciteit, uitgerust met binoculairs en allerhande<br />

materialen voor maximum 30 leerlingen<br />

•lokaal voorzien van o.a. werkbanken voor maximum 18 leerlingen<br />

Je kunt die reserveren vanaf maart 2005.<br />

Materialendepot<br />

Je wilt op school een minidiertje van dichterbij bekijken maar je beschikt niet over<br />

loepjes, je wilt de leerlingen de hoogte van de bomen in de schooltuin laten meten<br />

maar je hebt geen boomhoogtemeters, je wilt de vogels op het dak observeren maar<br />

beschikt niet over verrekijkers … deze en nog veel meer veldwerkmaterialen kunt u<br />

lenen in het bezoekerscentrum Bulskampveld. Het gebruik is gratis, er wordt wel<br />

een kleine waarborg gevraagd.<br />

Vraag de folder met alle info en een overzicht van de materialen die je kunt lenen in<br />

het bezoekerscentrum.<br />

Gezinsrugzakjes (veldwerkpakket voor gezinnen)<br />

Je wilt op een ontspannen manier met het hele gezin de weidse natuur intrekken en<br />

die actief ontdekken. Het gezinsrugzakje bevat heel wat eenvoudige materialen -<br />

zoals zoekkaarten, pot- en opzetloep, … - en opdrachten waarmee je bomen, bermen,<br />

vogels, kriebelbeestjes en landschappen, beter leert waarnemen met al je zintuigen.<br />

Je kan het gebruiken in het park, in het bos, langs een rustige weg of zelfs<br />

in je tuin. Er zijn opdrachtjes die in elk seizoen uitgevoerd kunnen worden, andere<br />

lukken het best in het voorjaar of de herfst. Maar niet getreurd. Elk seizoen biedt<br />

een ander beeld en geeft andere waarnemingen.<br />

Gratis te lenen in het bezoekerscentrum.<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

15


Bewegwijzerde routes in of langs het domein<br />

•Parkwandeling (2,7 km)<br />

•Veldwandeling (4,5 km)<br />

• Eendeputtenwandeling (7,9 km)<br />

• Bosleerpad 'Het Aanwijs'<br />

• Educatief Natuurpad St.-Amandus (1,6 km)<br />

• Doorgaande wandelroute: GR1<br />

• Bulskampveldroute (fietsroute - 43 km)<br />

• Bulskampveldruiterpad<br />

• Doorgaande ruiterroute<br />

Fietsverhuur<br />

Heren- en damesfietsen: 6 euro per dag, 3 euro per halve dag.<br />

Te reserveren in het bezoekerscentrum.<br />

Cafetaria met speelplein<br />

Tussen het kasteel en het restaurant/cafetaria ligt een speelplein.<br />

De picknick kan genomen worden in het cafetaria mits bestellen van een drankje per<br />

leerling. (T 050 78 95 65)<br />

Andere bezienswaardigheden<br />

• Kruidentuin<br />

•Wagenmakerij en grote verzameling van landbouwwerktuigen en dito voertuigen<br />

16


4. PRAKTISCHE INFORMATIE<br />

Openingsuren<br />

Bezoekerscentrum<br />

✓ werkdagen: VM – enkel voor groepen na reservering<br />

NM – van 13 tot 16.30 uur (voor groepen en publiek)<br />

✓ zon- en feestdag: april t.e.m. oktober: van 13.30 tot 18 uur<br />

november t.e.m maart: van 13.30 tot 17 uur<br />

✓ gesloten op woensdagvoormiddag en zaterdag<br />

Domein<br />

Van zonsopgang tot zonsondergang<br />

Reservatie en betaling<br />

• maak een keuze uit de modules<br />

•contacteer het bezoekerscentrum tijdens de openingsuren, 3 weken voor de activiteit<br />

• T 050 78 91 76 • E bulskampveld@west-vlaanderen.be<br />

•je krijgt twee reserverings-/bevestigingsformulier met alle relevante gegevens<br />

(dag, datum, uur, activiteiten, gidsen, plaats van afspraak, …), waarvan je er één<br />

ondertekend terugstuurt.<br />

• je ontvangt een factuur als je een begeleide activiteit reserveert (minstens 40 euro).<br />

Wil die betalen vóór het plaatsvinden van de activiteit. Het lenen van materialen is<br />

gratis (mits betaling van een waarborg).<br />

Annulatie<br />

Eventuele annulaties dienen minstens 2 werkdagen voor de dag van de activiteit te<br />

gebeuren. Bij niet tijdig verwittigen of niet opdagen van een groep wordt een bedrag<br />

aangerekend van 20 euro per groep.<br />

Praktische tips<br />

Controleer vooraf heel goed waar de plaats van afspraak is voor de (eerste) module<br />

die je gekozen hebt. Een plannetje vind je hierna.<br />

Laarzen en regenkledij zijn noodzakelijk bij regenweer. Ook als het enkele dagen,<br />

voorafgaand aan jullie uitstap, hard heeft geregend kunnen laarzen heel nuttig zijn.<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

17


18<br />

Plan


5. NUTTIGE NAMEN EN ADRESSEN<br />

<strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

Dienst Natuur- en Milieu<strong>educatie</strong> (NME)<br />

NME-Centrum Bulskampveld<br />

Bulskampveld 9, 8730 Beernem<br />

T 050 78 91 76, F 050 81 69 76<br />

E bulskampveld@west-vlaanderen.be<br />

www.west-vlaanderen.be/<strong>educatie</strong>f<br />

Dienst domeinen - Bulskampveld<br />

Gerdi Degrave, T 0496 59 61 16<br />

E gerdi.degrave@west-vlaanderen.be<br />

www.west-vlaanderen.be/domeinen<br />

Regionaal Landschap Houtland (RLH)<br />

Steunpunt NME<br />

Dieter Willems<br />

Streekhuis Kasteel Tillegem<br />

Tillegemstraat 81, 8200 St.-Michiels<br />

T 050 40 70 21, F 050 40 31 41<br />

E dieter.willems@west-vlaanderen.be<br />

Partners<br />

Loca Labora, Timothy Vande Ginste, Bulskampveld 12, 8730 Beernem<br />

PC St.-Amandus, Anita Scheepmans, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem<br />

VOC Bulskampveld, Katrien Werbrouck, Bulskampveld 8, 8730 Beernem<br />

Natuurpunt Beernem, Luc Vanpaemel, Sint-Jorisstraat 27, 8730 Beernem<br />

Hoeve Colpaert, Bulskampveld 7, 8730 Beernem<br />

Beernem<br />

EDUCATIEF AANBOD • schooljaar 2004-2005<br />

<strong>Provincie</strong>domein Lippensgoed-Bulskampveld<br />

Cafetaria (parking Drie Koningen)<br />

Restaurant-Taverne Bulskampveld, 050 78 95<br />

19


20<br />

NOTA'S

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!