AH 1.pdf

cardio.nl
  • No tags were found...

AH 1.pdf

Arteriële Hypertensie

Fysiopathologie

Screening secundaire hypertensie

B. Maes


Definitie

European Societies of Hypertension and Cardiology 2007

systolisch (mm Hg)

Optimaal


Prevalentie

USA (volgens leeftijd en ras/ethniciteit)

NHANES survey

95 % primair

JAMA 2003; 290:199


Essentiële of Primaire Hypertensie

Pathogenese

Slecht begrepen. Verschillende factoren betrokken:

↑ sympathische neuronale activiteit met ↑ ß-adrenergische

gevoeligheid

↑ angiotensine II activiteit en mineralocorticoiden excess

genetische factoren

• x 2 zo één of twee ouders hypertensie

• epidemiologie: 30 % van variabiliteit in bloeddruk in ≠ populaties

↓ nephron massa ~

• genetische factoren

• intrauteriene ontwikkelingsstoornissen (hypoxie(

hypoxie, , G, nutritionele tekorten)

• post-natale

omgevingsfactoren (malnutritie(

malnutritie, , infecties)


Primaire Hypertensie

Sympathische overactiviteit

NEJM 1992; 327: 1912-1918


Primaire Hypertensie

RAAS

NEJM 2008; 358: 2503-2505


Primaire Hypertensie

Mechanisme van urinezuur gemedieerde hypertensie

NEJM 2008; 359: 1911-1921


Primaire Hypertensie

Risicofactoren

meer frekwent en ernstiger bij zwarte ras

hypertensie bij moeder, vader of beiden

zoutinname: : noodzakelijk maar niet voldoende

• epidemiologie: zelden zo < 50 mEq/d; wel zo > 100 mEq/d

• ↓ 170 100 mEq/d: BD – 2/1 (normotens(

normotens) ) en – 5/3 mm Hg (hypertens(

hypertens)

excess alcohol

obesitas

• ΔG: belangrijkste determinant van hypertensie bij verouderen

dyslipidemie, onafh van obesitas

persoonlijkheid (nerveus, ongeduldig, aggressief, , …)


Primaire Hypertensie

NEJM 2007; 356: 1966-1978


Primaire Hypertensie

Aanbevolen evaluatie

anamnese + KO (hartfalen, abdominale geruisen, perifere pulsaties, fundoscopie)

urine analyse (µalbuminurie)

labo (creatinine, glucose, kalium, urinezuur, lipiden)

EKG

additioneel bij refractaire hypertensie (compliant

aan drie antihypertensiva (diuretica))

herhaalde meting van bloeddrukken thuis of ambulant

electrocardiografie

tests voor secundaire hypertensie


Secundaire Hypertensie

Oorzaken

renovasculaire hypertensie

primair nierlijden

orale contraceptiva

feochromocytoom

primair hyperaldosteronisme

Cushing syndroom

andere endocrinologische afwijkingen

• hyperthyroidie, hypothyroidie, hyperparathyroidie

slaapapnoe syndroom

coarctatio aortae


Secundaire Hypertensie: Wie Screenen

4 majeure klinische suggesties

ernstige (≥ 160/100 mm Hg) of refractaire (compliant

aan drie antihypertensiva

(diuretica)) hypertensie

acute stijging in bloeddruk bij voorheen stabiele waarde

bewezen begin voor puberteit

leeftijd < 30 j bij een negatieve familiale geschiedenis van hypertensie

en zonder risicofactoren (obesitas(

obesitas, , zwart, …)


Renovasculaire Hypertensie


Renovasculaire Hypertensie

meest frekwente oorzaak van corrigeerbare secundaire hypertensie

prevalentie wisselt afhankelijk van klinische setting

globaal 3-43

4 %

< 1 % bij milde hypertensie

10-45% bij blanke met ernstige of maligne hypertensie


Renovasculaire Hypertensie

wie screenen voor nierarteriestenose : supra +

maligne hypertensie

• = ernstige hypertensie + tekens van eind-orgaanschade

(acuut nierfalen,

retinabloedingen, papiloedeem, hartfalen, neurologische stoornissen)

sen)

acute stijging van Screatinine (> 0.5 – 1 mg/dL) na opstarten ACE-I / ARB

matige tot ernstige hypertensie +

• onverklaarde atrofische nier of asymmetrie in niergrootte > 1.5 cm

unilaterale kleine nier (≤9 cm) ~ 75 % stenose of groot nierbloedvat

• diffuze atherosclerose + >50 j

• episodes van acuut (‘flash’) longoedeem of onverklaard hartfalen


Secundaire Hypertensie: Andere

wie screenen supra +

stoornis

primair nierlijden

orale contraceptiva

feochromyctoom

primair aldosteronisme

Cushing syndroom

suggestieve klinische kenmerken prevalentie

↑ Screat 1.0-8.0

abnormale urine: eiwit, cellen, cilinders

nieuwe ↑ BD ~ pilgebruik in tijd

paroxysmale ↑ BD (50%) < 0.5

triade (kloppende) hoofdpijn, palpitaties, , zweten

triade HT, hypokaliemie, metabole alkalose 1.5-15.0

15.0

hypokaliemie met urinair K + verlies +

resistent aan K + -suppletie (< 50 %)

Cushingoid facies, centrale obesitas, < 0.5

proximale spierzwakte, ecchymosen, , striae,

vochtretentie, geschiedenis van steroidgebruik


Secundaire Hypertensie: Andere

wie screenen supra +

stoornis

slaapapnoe syndroom

coarctatio aortae

hyperthyroidie

hypothyroidie

primaire hyperpara

suggestieve klinische kenmerken prevalentie

obese man met slaapsnurken

somnolentie overdag – moe

ochtendverwardheid – hypertensie overdag

NA

hypertensie armen + zwakke femorale < 1.0

pulsaties + zwakke/afwezige voetpulsaties

BD Li < Re arm

jonge kinderen

tachycardie - ↓ G – angst 1.0-3.0

moe - ↑ G - ↑ TSH

↑ Ca 2+


Refractaire Hypertensie: Flowchart

NEJM 2006; 355: 385-392

More magazines by this user
Similar magazines