Miljoenennota 2012 - Pauw en Witteman

pauwenwitteman.vara.nl

Miljoenennota 2012 - Pauw en Witteman

Inkomsten centrale overheid (244,0 miljard)

300,00

Omzetbelasting 42,3

Accijnzen 11,5

Overdrachts- en assurantiebelasting 3,7

Belastingen op een milieugrondslag 4,4

250,00

Belasting op personenauto’s en

motorrijwielen (BPM) 2,1

Motorrijtuigenbelasting 3,6

Invoerrechten 2,4

Verpakkingsbelasting 0,3

200,00

Bankbelasting 0,3

Overige indirecte belastingen 0,7

Loon- en inkomstenbelasting 48,1

150,00

Vennootschapsbelasting 15,9

Dividendbelasting 2,5

100,00

Schenk- en erfbelastingen 1,6

Overige directe belastingen 0,8

Premies volksverzekeringen 39,4

Premies werknemersverzekeringen 52,3

50,00

Gasbaten * 12,1

0,00

* De gasbaten zijn in dit overzicht aan de inkomstenkant meegenomen. In de rest van deze Miljoenennota zijn de gasbaten aan de uitgavenkant opgenomen

(als niet-belastingontvangst). Zodoende komen daarmee de inkomsten centrale overheid uit op 231,9 miljard euro (244,0 miljard euro minus 12,1 miljard euro)

en de uitgaven centrale overheid uit op 245,3 miljard euro (257,4 miljard euro minus 12,1 miljard euro).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000, nr. 1 2

More magazines by this user
Similar magazines