Miljoenennota 2012 - Pauw en Witteman

pauwenwitteman.vara.nl

Miljoenennota 2012 - Pauw en Witteman

300,00

Uitgaven centrale overheid (257,4 miljard)

Opbouw EMU-saldo (in miljarden euro) 2012

Inkomsten

Uitgaven

EMU-saldo Rijk

244,0

257,4

-13,4

EMU-saldo lokale overheden

Feitelijk EMU-saldo

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)

-4,4

-17,8

-2,9%

250,00

Zorg 74,5

200,00

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 69,9

150,00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31,0

Gemeente- en Provinciefonds 21,1

Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 11,8

100,00

Infrastructuur en Milieu 10,7

Rentelasten 10,4

Defensie 7,2

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4,2

50,00

Veiligheid en Justitie 10,0

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4,8

Financiën 1,8

0,00

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000, nr. 1 3

More magazines by this user
Similar magazines