Tobacco - Lekkerland

lekkerland.be

Tobacco - Lekkerland

Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

9+1

66641

170 g

66640

20 g

77705 | P20 77634 | P20

• Ideaal om te rollen en te tuben

• Zeer kwalitatieve tabak, weinig steeltjes

• De laagste prijs

• Verkrijgbaar in pakje en blik

• Idéal pour rouler et tuber

• Tabacs de très bonne qualité avec

peu de déchets

• Prix le plus bas

• Disponible en paquets et pots

73852

P50

73851

P50

78974

73854

P50

73849

P50

tobacco 66


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

66610 | 120 g

10+1

66609 | 50 g

66682

Display BIC leather edition

2 x 50 BIC Maxi J26 “Leather”

GRATIS

1 x 20 BIC Select M3 Metal

66422 | P50

tobacco 67


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar /

Information commerciale exclusivement pour commerçant

PROMO

Commerciële informatie enkel bestemd voor handelaren. en. Mag in geen geval geafficheerd worden.

Information commerciale destinée exclusivement

aux commerçants. Ne peut être affiché.

66653 | 150 g

4 + 1GRATIS

66652 | 100 g

4 + 1

GRATIS

Aanbod geldig op Route 66V

Volume Tobacco 100gr of 150gr, zolang de voorraad strekt.

Offre valable sur Route 66 Volume Tobacco 100gr ou 150gr, dans la limite des stocks disponibles.

tobacco 68

Roken is dodelijk - Fumer tue - Rauchen ist tödlich


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar /

Information commerciale exclusivement pour commerçant

Commerciële inform rmatie enkel bestemd voor handelaren. Mag in geen geval geaffich chee eerd worden. Information commerciale dest

inée e xclusivement c

aux com

merçants. Ne peut être affiché.

PROMO

66681 | 130 g

66680 | 80 g

66679

45 g

Bij aankoop van 3 dezelfde potten uit het

West hulstabak gamma is er 1 extra pot gratis.

A l’achat de 3 pots identiques de la gamme West, tabac à tuber, recevez 1 pot gratuit.

3 + 1

GRATIS

Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Roken is dodelijk - Fumer tue - Rauchen ist tödlich

tobacco 69


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

66674 | 350 g

New

tobacco 70

Information commerciale – Handelsinformatie

ROKEN IS DODELIJK. FUMER TUE.

RAUCHEN IST TÖDLICH.


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

back to pureness

back to pureness

100% TOBACCO

WITHOUT ADDITIVES

INFOS PRODUIT / PRODUCTINFO

EAN paquet/pakje: 545 0177 5

EAN farde: 545 0524 01727 8

EAN carton/karton: 545 0524 01728 5

72215

P19
tobacco 71


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

SINCE 1954


8,80

67412 | 100 g

67398 | 100 g

tobacco 72

FUMER TUE. ROKEN IS DODELIJK. RAUCHEN IST TÖDLICH.


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

66677


66676

66678

15+1 *

* Zolang de voorraad strekt

Jusqu’à épuisement des réserves

Roken is dodelijk / Fumer tue / Rauchen ist tödlich

tobacco 73


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

73065 | P10

tobacco 74


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

71651

P19

INFORMATIONS PRODUIT / PRODUCTINFORMATIE

PRIX / PRIJS € 4,60

EAN PAQUET / PAK 54140301

EAN FARDE / SLOF 5415098000347

EAN CARTON / DOOS 5415098000354

Une nouvelle sensation de fraîcheur grâce

au goût mentholé contenu dans le filtre.

Een nieuwe frisse smaakbeleving dankzij

de menthol smaak in de filter.

tobacco 75


Tobacco

Handelsinformatie uitsluitend bestemd voor handelaar / Information commerciale exclusivement pour commerçant

Commerciële informatie –

Uitsluitend bestemd voor personen

werkzaam in de tabakshandel. Deze

informatie mag niet gekopieerd, doorgestuurd,

verspreid noch gebruikt worden voor andere doeleinden.

V.U. : Philip Morris Benelux BVBA, Berchemstadionstraat 72, 2600

Berchem

Commerciële informatie –

Uitsluitend bestemd voor personen

werkzaam in de tabakshandel. Deze

informatie mag niet gekopieerd, doorgestuurd,

verspreid noch gebruikt worden voor andere doeleinden.

V.U. : Philip Morris Benelux BVBA, Berchemstadionstraat 72, 2600

Berchem

Information commerciale – Exclusivement destinée aux personnes travaillant dans

le commerce du tabac. Cette information ne peut être copiée, transférée, diffusée, ni utilisée à

d’autres fi ns. E.R. : Philip Morris Benelux SPRL, Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

Information commerciale – Exclusivement destinée aux personnes travaillant dans

le commerce du tabac. Cette information ne peut être copiée, transférée, diffusée, ni utilisée à

d’autres fi ns. E.R. : Philip Morris Benelux SPRL, Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

72422 | 150 g

PRODUCTINFORMATIE / INFORMATIONs PRODUIT

·EAN POT / POT 5415098000392

·EAN SLOF / FARDE 5415098000408

·EAN KARTON / CARTON 5415098000415

More magazines by this user
Similar magazines