Opvang - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Opvang - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Opvang:

‘Je staat er niet

alleen voor’

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

heeft sinds 1 januari 2010 een regionaal

bedrijfsopvangteam. Twaalf ervaren brandweermensen

uit diverse korpsen binnen

onze regio vormen het team, samen met

een coördinator. Ze zijn speciaal voor dit

werk opgeleid.

Stel je eens voor dat je een inzet hebt

gehad waarbij iets ingrijpends is gebeurd.

Mogelijk hebben jij of je collega dan

ondersteuning nodig. Op dat moment

kun je de collega’s van het bedrijfsopvangteam

inschakelen. Het maakt

daarbij niet uit bij welk brandweerkorps

in Zaanstreek-Waterland je bent aangesloten.

Uiteraard gaat het alleen om

incidenten die te maken hebben met

het brandweervak.

Maart 2010 Fotografie: Bart Homburg.

Deze folder is een uitgave van

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken

brandweer, politie, GHOR (geneeskundige hulpverlening bij

ongevallen en rampen) en gemeenten samen aan

rampenbestrijding, crisisbeheersing en grootschalig optreden.

Telefoon (075) 681 18 11.

www.vrzw.nl

Opvang:

‘Je staat er niet

alleen voor’

Het regionaal bedrijfsopvangteam biedt

ondersteuning bij jouw verwerkingsproces


Af en toe je rugzak legen

Natuurlijk weet iedere brandweerprofessional dat ingrijpende gebeurtenissen bij het vak horen.

Maar ieder mens is uniek. Ook het kleinste incident, voor een ander misschien niets bijzonders,

kan zoveel effect op je hebben dat het de bekende druppel is die de emmer doet overlopen. We

vullen onze denkbeeldige rugzak met allerlei leuke, mooie, verdrietige en/of angstige momenten.

Over de leuke dingen praten we makkelijk. Over de minder leuke dingen praten we minder of

zelfs helemaal niet. Deze gebeurtenissen blijven achter in die ‘rugzak’. Het is belangrijk deze af en

toe te legen. Vertrouwelijk met iemand praten zorgt er in veel gevallen voor dat de rugzak niet te

zwaar wordt. Dit is nodig om met plezier en enthousiasme je brandweervak te blijven uitoefenen.

Wat kan het bedrijfsopvangteam voor jou betekenen

De collega’s van het bedrijfsopvangteam kunnen ondersteuning bieden. Ze praten met je,

wisselen ervaringen uit en luisteren naar wat jij hebt meegemaakt of wat jou heeft geraakt.

Praten met anderen helpt bij het verwerken van ingrijpende incidenten. Het is overigens geen

verplichting om met iemand van het bedrijfsopvangteam te praten. Een familielid, een vriend(in)

of een collega kan die rol uiteraard ook voor je vervullen. Het belangrijkste is dat je ervaringen

uitwisselt en ‘schoon schip maakt’ zodat je weer verder kunt zonder overbelast te raken. Wanneer

je daar hulp bij nodig hebt, staan de collega’s van het bedrijfsopvangteam voor je klaar.

Normaal proces

Ieder mens reageert anders na een schokkende ervaring. De één deelt die met partner, familie

en/of vrienden, de ander verwerkt de gebeurtenis in stilte en weer een ander praat het van zich

af met een brandweercollega. Eén aspect is altijd hetzelfde: een ingrijpende gebeurtenis verwerken

hoort bij de normale processen van een mens. Dat heeft niets met sterk of zwak te maken.

Herinneringen aan een gebeurtenis kunnen nog lang terugkomen. De (soms) heftige reacties die

daarbij horen zijn normaal en herkenbaar voor mensen die een beroep uitoefenen waarin het er

soms stevig aan toe kan gaan.

Mogelijke reacties:

- een veranderd slaappatroon, - onverwachte emotionele reacties (huilen/angstig),

- prikkelbaar, - lichamelijke klachten,

- somber, - flashbacks.

Wanneer komt het bedrijfsopvangteam

in actie

- Direct na een incident op advies van de bevelvoerder,

officier van dienst of hoofdofficier van dienst

- Als je zelf aangeeft dat je ondersteuning nodig hebt direct

na een incident of op ieder ander moment.

Verder is een lijst met incidenten vastgesteld waarbij de

alarmcentrale standaard de coördinator van het bedrijfsopvangteam

alarmeert. De coördinator bepaalt in overleg met

de operationeel leidinggevende of er nazorg nodig is en op

welke manier die geboden moet worden. Meestal gebeurt

dit in de vorm van een groepsgesprek. Het voordeel hiervan is dat iedereen tegelijk stoom kan

afblazen, kort na de gebeurtenis zelf.

Het gaat om de volgende incidenten:

1. Een collega die ernstig gewond raakt of overlijdt tijdens het werk.

2. Je herkent tijdens een inzet een bekende die (ernstig) gewond of overleden is.

3. Kinderen die overlijden of zwaargewond raken tijdens een inzet.

4. Levensbedreigende situaties. Denk hierbij aan een situatie die ernstig kan aflopen,

zoals een brandweercollega die ingesloten raakt tijdens een brand, een back draft of

een flash over.

5. Ernstig gewonde of dodelijke slachtoffers bij brand.

6. Slachtoffers bij hulpverlening:

- Verkeersongevallen met dodelijke afloop. Bijvoorbeeld:

auto te water, een ongeluk waarbij een vrachtwagen/auto en een fietser/voetganger

betrokken zijn of een ongeval met beknelling waarbij een dodelijk slachtoffer is

gevallen.

- Verkeersongevallen met ernstig letsel. Bijvoorbeeld:

veel bloed, ledematen gescheiden van het lichaam.

- Overige hulpverlening met ernstig of dodelijk letsel. Bijvoorbeeld:

een bedrijfsongeval of het bergen van een slachtoffer.

7. Situaties van (extreme) onmacht. Bijvoorbeeld:

als je tijdens brand of hulpverlening moet toezien hoe

slachtoffers komen te overlijden.

8. Zelfdoding.

9. Slachtoffer of getuige zijn van agressie en/of geweld

tijdens een inzet.

10. Eigen inzicht. Iedere inzet is uniek. Het kan voorkomen

dat er andere dingen zijn gebeurd waardoor een inzet

ingrijpend voor je is.

Individueel of groepsgesprek

De operationeel leidinggevende verzorgt na een ingrijpend incident de nabespreking. Dit kan

de bevelvoerder, de officier van dienst of de hoofdofficier van dienst zijn. Standaard zijn bij dit

groepsgesprek één of twee collega’s van het bedrijfsopvangteam aanwezig. Op deze manier zijn

zij direct beschikbaar als ondersteuning nodig is. Natuurlijk is een individueel gesprek ook

mogelijk. Je kunt hiervoor terecht bij de coördinator van het bedrijfsopvangteam. Deze zorgt

ervoor dat een collega van het team zo snel mogelijk contact met je opneemt.

Vertrouwelijk

Het spreekt eigenlijk voor zich, maar de gesprekken met de collega’s van het bedrijfsopvangteam

zijn vertrouwelijk. Ze worden niet vastgelegd. De informatie blijft binnenskamers en is alleen

bedoeld voor een goede verwerking. In vertrouwen met elkaar praten, ervaringen uitwisselen

en luisteren naar wat jij hebt meegemaakt of jou heeft geschokt. Dat zijn de belangrijkste bouwstenen

die het team inzet om moeilijke momenten goed te helpen verwerken.

Hoe neem ik contact op met het bedrijfsopvangteam

Als je ondersteuning nodig hebt neem je contact op met de coördinator van het team of de

plaatsvervangend coördinator. Bij deze folder hoort een inlegvel. Op dit inlegvel vind je hun

telefoonnummers en e-mailadressen. Verder stelt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op dit

inlegvel alle collega’s van het bedrijfsopvangteam aan je voor.

More magazines by this user
Similar magazines