Tweemaandelijkse Nieuwsbrief van het DAVID-project nr ... - eDAVID

edavid.be

Tweemaandelijkse Nieuwsbrief van het DAVID-project nr ... - eDAVID

1

Stadsarchief Antwerpen

Venusstraat 11,

B-2000 Antwerpen

Interdisciplinair centrum voor

Recht en Informatica (ICRI)

Tweemaandelijkse Nieuwsbrief van het DAVID-project nr. 8. oktober 2001

INHOUD

Rapporten

CD’s voor het archief

DAVID-website

Agenda (rapporten, nieuwsbrief, lezingen)

RAPPORTEN

F. BOUDREZ en S. VAN DEN EYNDE, Het archiveren van e-mails, Antwerpen-Leuven, 2001.

Het rapport over e-mailarchivering wordt momenteel verder afgewerkt. Het rapport wordt verwacht

omstreeks eind november. In het kader van het rapport werd bij wijze van voorbeeld een best practice

voor e-mailarchivering ontwikkeld. Het Stadsarchief Antwerpen zet deze best practice binnenkort in

de praktijk om. Een beschrijving van de verschillende stappen is ondertussen al beschikbaar op de

DAVID website. Binnenkort verschijnen er in Bibliotheek -en Archiefgids ook twee artikels over de

problematiek van e-mailarchivering. Sofie Van den Eynde beschrijft in een eerste deel de juridische

problematiek, terwijl Filip Boudrez in het tweede artikel de archivering behandelt.

F. BOUDREZ en S. VAN DEN EYNDE, Het archiveren van websites, Antwerpen-Leuven, 2001.

Het rapport over de archivering van websites nadert stilaan ook zijn eindfase. Het volledige rapport zal

tegen het jaareinde op de website beschikbaar zijn. Tegen dan zullen we ook beschikken over enige

praktijkervaring na het archiveren van vroegere websites van de Stad Antwerpen. Op de DAVIDwebsite

staat de presentatie die werd gebruikt tijdens de lezing over websitesarchivering op Informatie

2001. Bij de presentatie hoort een portaalsite die demonstreert hoe een websitearchief en de bijhorende

metadata aan de gebruiker kan ter beschikking worden gesteld. De gearchiveerde websites zelf zijn

niet beschikbaar op de webserver.

CD’S VOOR HET ARCHIEF

Digitale archiefdocumenten worden alsmaar meer op CD bewaard, want CD’s worden algemeen als

duurzame dragers beschouwd. Elke archivaris kan zijn eigen archiefcd’s creëren met audio-, data- of

fotobestanden. Als drager van digitale archiefdocumenten moeten CD’s aan een aantal


2

kwaliteitsvereisten voldoen. Hoe moeten CD’s worden beschreven Hoe kunnen we CD’s op fouten

controleren Hoe moeten we CD’s behandelen Wat zijn de vereisten voor een goede materiële

bewaring In dit artikel wordt kort ingegaan op de voornaamste aandachtspunten. (Zie ‘publicaties’ →

‘Overige publicaties’.)

WEBSITE

Nieuw op de website:

• W. VANNESTE, De archiefdienst op het internet: interactieve dienstverlening

• F. BOUDREZ, Standaarden voor digitale archiefdocumenten.

• F. BOUDREZ, CD’s voor het archief.

• F. BOUDREZ en S. VAN DEN EYNDE, Woordenlijst van het DAVID-project (update)

AGENDA

Rapporten

• F. BOUDREZ en S. VAN DEN EYNDE, Het archiveren van e-mail (eind november).

• F. BOUDREZ en S. VAN DEN EYNDE, De digitale archivering van websites (eind december)

Nieuwsbrief

Volgende nieuwsbrief: eind december 2001. Alle vorige nieuwsbrieven kunnen op de website

worden geraadpleegd.

Lezingen

23 november: Brabantse Archivarissendag (Oudenbosch, Nederland)

F. Boudrez, De archivering van e-mails

7 februari 2002: E-government : verbeter de organisatie achter uw interactieve dienstverlening

(IIR, Diegem)

F. Boudrez, Het digitale stadsarchief Antwerpen

More magazines by this user
Similar magazines