Views
3 years ago

Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting.pdf

Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting.pdf

Colofon Raad voor

Colofon Raad voor de rechtspraak Postbus 90613 2509 LP Den Haag Deze publicatie verschijnt in het kader van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de Raad voor de rechtspraak. Uitgave daarvan betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Raad voor de rechtspraak weergeeft. Uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak Instituut voor Strafrecht en Criminologie Universiteit Leiden Begeleidingscommissie Voorzitter dr. B. Rovers Oprichter en eigenaar Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek (BTVO) De integrale tekst van dit rapport is gratis te downloaden van: www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De- Rechtspraak Rubriek: wetenschappelijk onderzoek Leden dhr. R Ramlal Directeur/bestuurder MEE Zuid-Holland Noord prof. dr. mr. E.M. Mijnarends Officier van Justitie (Utrecht)/Bijzonder hoogleraar Jeugdstrafrecht (Universiteit Leiden) prof. dr. J. Boksem Anker & Anker Strafrechtadvocaten/ Bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken (Universiteit Maastricht) Uitgever Sdu Uitgevers BV, Den Haag Vormgeving Corps, Den Haag Opmaak binnenwerk LINE UP boek en media bv, Groningen mr. T. Wolters Raadsheer bij het Hof Arnhem-Leeuwarden prof. dr. P.J.F. Groenen Directeur Econometric Institute van Erasmus School of Economics/Directeur Doctoral Education van Erasmus Research Institute of Management (ERIM) dr. F.P. van Tulder Adviseur/onderzoeker statistisch en economisch onderzoek bij de Raad voor de rechtspraak Januari 2015 © Staat der Nederlanden (Raad voor de rechtspraak) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in een voor anderen toegankelijk gegevensbestand worden opgeslagen of worden openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad voor de rechtspraak. De toestemming wordt hierbij verleend voor het verveelvoudigen, in een gegevensbestand toegankelijk maken of openbaar maken waarvoor geen geldelijke of andere tegenprestatie wordt gevraagd en ontvangen en waarbij deze uitgave als bron wordt vermeld.

 Hilde Wermink Sigrid van Wingerden Johan van Wilsem Paul Nieuwbeerta Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting

richtlijnen gebruik diagnostische instrumenten bij etnische ... - Art.1
Omgaan met verschillen in de klas.pdf - Avs
Samenleven met verschillen - Onderzoek en Statistiek Amsterdam ...
Beter omgaan met verschillende perspectieven op revalidatie - scionn
Schriftelijke bijdragen van verschillende organisaties - Tweede Kamer
Etnische afkomst en toelatingspraktijken in het basisonderwijs ...
richtlijnen gebruik diagnostische instrumenten bij etnische ... - Art.1
ZIEKTE EN GEZONDHEID: VERBORGEN VERSCHILLEN ...
Hoewel ze heel verschillend zijn, is er een - Sgbo
Beyond the mix - symposium etnisch gemengde jongeren in Nederland ...
Verschillende kleuren, één meesterwerk - Hogeschool Van Hall ...
Nog drie keer wikken na het wegen; kwaliteitsmetingen bij TNT Post ...
Gezondheidszorg & Etnische Diversiteit in Nederland; Naar een ...
Factoren gerelateerd aan farmacotherapietrouw van ... - Nivel
verschillen in arbeidsmarktpositie tussen alloch - Faculteit der ...
Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het ...
Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het ...
Sociale atlas van vrouwen uit etnische ... - Talent naar de top
Criminaliteit en etnische minderheden; een criminologische ... - WODC
De Nederlandse veiligheidscultuur als katalysator voor etnisch ...
Gerelateerde content - Utrecht.nl - Gemeente Utrecht
Gerelateerde content - Utrecht.nl - Gemeente Utrecht
Gerelateerde content - Utrecht.nl - Gemeente Utrecht
Gerelateerde content - Utrecht.nl - Gemeente Utrecht
Etnische minderheden op de arbeidsmarkt - Pagina niet gevonden
Veilige stralingscontouren bij incidenten - gerelateerd aan ...
Gerelateerde content - Utrecht.nl - Gemeente Utrecht