Klooster van de zusters Bernardinnen Bassevelde - Open kerken

openkerken.be

Klooster van de zusters Bernardinnen Bassevelde - Open kerken

Oostende

4

BRUGGE

OOST-

VLANDEREN

WEST-

VLANDEREN

Kortrijk

Tournai

6

GENT

Sint-Niklaas

4

MONS

17

Halle

8

ANTWERPEN

ANTWERPEN

Mechelen

Leuven

8

Charleroi

NAMUR

Dinant

Philippeville

Bouillon

LIMBURG

8

HASSELT

8

LIÈGE

Seraing

Huy

Neufchâteau

Virton

Eupen

Verviers

ARION

Info

Kapel

De kapel bevindt zich

bij de ingang van het

klooster en bij het binnenkomen op de vernieuwde site. Zij heeft

de vorm van een vierkant, zoals ook de binnenruimte van het

huis en ze wordt omgeven door de cirkelvorm van het woonhuis.

Het vierkant en de cirkel zoals ze hier op elkaar inspelen, hebben

een rijke symboliek. De volheid van de schepping die God zelf

is, drukt zich uit in de cirkel. Het vierkant verwijst naar de

geschapen, tastbare werkelijkheid.

De cirkel van de woning omvat het vierkant van de kapel. Zo

worden wij allen omringd door de volheid van Gods liefde. Of

zoals Bernardus het zegt: “De maat van God beminnen, is het

mateloos beminnen. Zonder grenzen, steeds uitdeinen naar

verder en meer.”

Het vierkant van de kapel neemt ongedwongen de cirkel,

uitgetekend in het parket, in zich op. Draagt niet al wat bestaat,

de kenmerken van de Schepper in zich mee.

De cirkel in de vloer van de kapel is ontworpen door Mevr.

Florence Cosse, die geheel de binnenruimte van de kapel

ontwierp, uitgetekend als een open boek. Zo komt het Woord

tot ons, zo mogen wij het ontvangen: met open handen en

vooral met een open hart.

Klooster van de zusters

Bernardinnen Bassevelde

Assenedestraat 18a

9968 Bassevelde

Tel: 09-372.40.35

open kerken

Klooster van de zusters

Bernardinnen Bassevelde

Assenedestraat 18a • 9968 Bassevelde

Tabernakel

Het tabernakel is vervaardigd in

keramiek en verwijst naar de

hemelse stad Jeruzalem. De heilige

stad Jeruzalem met 12 poorten

maar zonder tempel, want God zelf

woont in ons midden.

Samen met het Mariabeeld werd het gemaakt door zuster

Benedicta, één van de zusters Bernardinnen.

Altaar

De cirkel en het vierkant keren ook

terug in het altaar. Het altaar,

waarop Jezus’ zelfgave opnieuw

aan ons gebeurt in de kwetsbare

tekenen van brood en wijn.

FRANCE

HAINAUT

Bruxelles

Brussel

BRABANT

NAMUR

NETHERLANDS

LUXEMBOURG

LIÈGE

GERMANY

LUXEMBOURG

www.openkerken.be

www.eglisesouvertes.be

www.openchurches.be

www.offenekirchen.be

een kerk is een richtpunt in het landschap,

een gemeenschappelijk herkenningsteken voor de bewoners,

een ruimte open voor iedereen...


De zusters Bernardinnen van

Oudenaarde kwamen in 1844

naar Bassevelde op vraag van

Pastoor Tobias Verschraegen

die de zusters had leren

kennen tijdens de periode

dat hij onderpastoor was in

Oudenaarde.

Pastoor Verschraegen dacht het “Kasteelken” te Bassevelde te

kunnen kopen als geschikte plaats voor de inrichting van het

nieuwe klooster. Het behoorde toe aan Alexander Dubosch,

advocaat te Brussel, die het in 1833 gekocht had van Macharius

Peers, de burgemeester van Bassevelde van 1808 tot 1833.

Op 6 december 1843 werd de koopakte verleden te Watervliet

door notaris Louis De Borchgrave, notaris te Bassevelde. Priorin

Torné van de zusters Bernardinnen in Oudenaarde werd

vertegenwoordigd door Dame Eugénie Van Acker die de eerste

overste van het nieuwe klooster zou worden. Het goed werd

verkocht door mijnheer Alexander Dubosch en zijn echtgenote

mevrouw Adèle Stobbelaere. Zij werden vertegenwoordigd door

Joseph Bernard Barthel, notaris te Watervliet. Als getuigen traden

op E.H. Tobias Verschraegen, Pastoor te Bassevelde en E.H. Louis

Vande Kerkhove, onderpastoor te Watervliet.

De koopster van het goed was Dame Marie Joseph Torné. De

verkoopprijs bedroeg 29.000 toenmalige Belgische franken. en

werd betaald met de persoonlijke spaargelden van Pastoor

Verschraegen en priorin Torné. Het aangekochte goed was 4 ha 8

a groot en hierop bevonden zich een “lusthuis”, een tuiniersverblijf,

paardenstallen, opslagplaatsen enz. Daarbij hoorden ook

boomgaarden, bos, vijvers, landerijen en promenades.

Op 23 januari 1844 werden de eerste zusters in Bassevelde door

Priorin Torné geïnstalleerd. “Hun huis zal openstaan voor zieken,

hulpbehoevende bejaarden en mensen zonder thuis. Er komt

een niet betaalde school voor armen en een kantschool voor

weesmeisjes.”

De zusters hebben in hun meer dan 165 jarige aanwezigheid een

waaier aan activiteiten ontplooid ten dienste van de medemens.

• In het rust- en verzorgingstehuis Sint Bernardus leven, wonen

en werken mensen. Zij vormen samen een leefgemeenschap

waar wordt gezorgd voor de mens die hulp nodig heeft.

• In de loop der jaren ontwikkelde zich in het Sint Bernardusinstituut

een scholengemeenschap die met zijn onderwijs naam en faam

verwierf tot ver buiten het dorp. De vlucht naar de scholen in de

grotere centra leidde in 1991 tot de sluiting van de school. Van de

jarenlange onderwijstraditie in Bassevelde blijft er enkel nog de

basisschool over.

• Uit de opvang van weeskinderen groeide “Blij Leven”, een pedagogisch

initiatief dat kadert in de bijzondere jeugdzorg.

Recentelijk namen de zusters de beslissing het grote domein met

de erop staande oude schoolgebouwen een nieuwe bestemming

te geven. Ze willen het ganse domein omvormen tot een

woonsite voor heel verschillende groepen bewoners. In 2010

werd daartoe een eerste stap gezet.

Het nieuwe klooster

Bij de omvorming van het domein is het nieuwe klooster als

nieuwe woning voor de zusters een eerste stap.

Het gebouw omvat de Cirkel en het Vierkant: twee symbolen

die ogenschijnlijk aan elkaar tegengesteld zijn, maar in de

architectuur van het gebouw worden ze door architect Van

Acker en zijn team met elkaar verweven tot complementaire

vormen. Het ganse

gebouw is cirkelvormig,

maar de

binnenruimte van

de woning is vierkant.

Klokjes

De klokjes afkomstig van het

vroegere “Kasteelken” en de

kloosterkapel werden door

de architecten geïntegreerd

in het kloosterpand. Zij zijn

de stille getuigen van een

ver verleden waarmee de

zusters werden opgeroepen

om te werken en te bidden.

More magazines by this user
Similar magazines