Programmaboekje open avond 27 mei 2014 3

janzwemer

Programmaboekje open avond 27 mei 2014 3

Keuzegids Hbo Voltijd

BESTE GROTE

HOGESCHOOL

2014

programma

Open avond dinsdag 27 mei,

18.00 tot 21.00 uur

programme

open evening tuesday 27 may


Welkom bij de HZ!

vanavond STAAN WE WEER OPEN VOOR AL JE VRAGEN. IN DIT

BOEKJE VIND JE EEN HANDIG OVERZICHT VAN WAT WE JE TE

BIEDEN HEBBEN.

Informatiemarkt

Voor de eerste korte vragen over alle

opleidingen. Er is een informatiepunt

aanwezig voor algemene vragen en je vindt

er meer informatie over schakelcursussen.

Verder vind je er informatie over:

• Stage en studie in het buitenland

• Aanmelden bij de HZ

• Studiefinanciering

• HZ Sport, HZ Cult en studenten verenigingen

• TWZ, het project- en studenten werkbureau

• APV (Accommodation Portal Vlissingen)

• L’Escaut Studentenhuisvesting

Voorlichtingsrondes

opleidingen

Iedere opleiding houdt voorlichtings rondes

met onder meer uitleg over de inhoud van de

opleiding, de opbouw, de vakken, de stage

en het afstuderen, het beroepenveld, de

toe latings eisen en eventuele vrij stellingen.

De voor lichtingen starten om 18.15 en

20.00 uur.

De informatiemarkt is van 18.00 tot 21.00 uur

in het Atrium.

Voorlichting voor ouders over ‘Helpen bij studiekeuze’

Wat gaat uw zoon of dochter doen na het eindexamen en hoe helpt u hem of haar met die

keuze Dat uw kind het nog niet weet is helemaal niet zo gek, de meeste jongeren hebben

moeite met het kiezen van een studie of een beroep. In ons algemene informatiepunt

in het Atrium is het mogelijk om meer informatie te ontvangen hoe u uw kind kan

helpen bij zijn of haar studiekeuze. Hier kan uw kind ook de studiekeuzetest invullen.

Daarnaast is er tijdens onze Open Avond een speciale presentatie voor ouders: ‘Helpen

bij studiekeuze’. Hoe kunt u een bijdrage leveren aan de juiste studiekeuze van uw kind

Met deze interactieve presentatie geven we u informatie hoe u uw kind kan helpen tijdens

het studiekeuzeproces. Uiteraard is uw zoon of dochter ook van harte welkom om deze

presentatie bij te wonen. De half uur durende presentatie start om 19.15 uur in lokaal A022.


WELCOME TO HZ UNIVERSITY

OF APPLIED SCIENCES!

THIS BOOKLET WILL GIVE YOU A BRIEF OVERVIEW OF WHAT YOU

CAN EXPECT DURING THIS OPEN evening. STAFF MEMBERS OF

THE Inter natIONAL OFFICE, TEACHERS AND STUDENTS ARE

HERE TO WELCOME YOU AND ANSWER ALL YOUR QUESTIONS.

Information market

For your first brief enquiries on all

Bachelor’s programmes.

Furthermore, you can find information on:

• Internships and studies abroad

• Applying with HZ

• HZ Sport, HZ Cult, student associations

• TWZ (student jobs)

• Accommodation Portal Vlissingen

• L’Escaut Student Accommodation

The information market is open from

18h00 to 21h00 in the Atrium.

Information sessions

Each Bachelor’s programme has its own

information sessions with – among others –

more information on the content of the

programme, its curriculum, the subjects,

internship and graduation phase, the

professional field and the admission

requirements. You can find the schedule of

these sessions on the next pages.

GUIDED TOUR

Come and meet our international students in

Lokaal 0. They will be happy to show you

around our buildings.

MEETING POINT

For any question, do not hesitate to ask a

member of the international office staff.

You can find them in Lokaal 0 or ask at

the reception.

MEET & GREET HZ INTERNATIONAL STUDENTS -

PROSPECTIVE STUDENTS

International students who study at HZ come from all over the world. This mixture of

nationalities presents a unique opportunity to get to know and understand different

cultures, a key success factor when working in an international environment. So, if

you want to sample this international atmosphere, come to lokaal 0 and talk with our

international students about their study projects, their student life in Vlissingen and

what it’s like to study abroad.


Rondleidingen door de school

HZ-studenten verzorgen vanuit het Atrium

rondleidingen langs de algemene voorzieningen

zoals de mediatheek, de boek handel

en de computerlokalen. Zo krijg je een goede

indruk van het gebouw en de faciliteiten. De

rond leidingen starten om 18.30 en 20.15 uur

vanuit het Atrium.

plattegrond HZ edisonweg 4

floorplan main building

Delta Academy

Academie voor Technologie & Innovatie

Academy of Technology & Innovation

De Ruyter Academy

L

GEBOUW / BUILDING

Academie voor

Zorg & Welzijn

Academy of Health

Care Management

V

GEBOUW / BUILDING

Lift/

Elevator

Meeting

point

International

students,

lokaal 0

Atrium


Lift/

Elevator

Mediatheek/

Open Leren Centrum

Library/

Open Learning Centre

Boekhandel

Bookshop

Academie voor

Economie & Management

Academy of Business

Administration

A

GEBOUW / BUILDING

Hoofdingang HZ bij receptie

Main entrance at reception

Scaldis Academy

Academie voor Educatie & Pedagogiek

Academy of Education

PE

GEBOUW / BUILDING


plattegrond atrium

floorplan atrium

• The

Work

Zone

• HZ Cult

• Accommodation

Portal Vlissingen

• L'Escaut:

woonservice/

housing

corporation

• HZ Sport

• Social Work

• Verpleegkunde

• Verpleegkunde /

Verloskunde

• Leraar

Basisonderwijs

• Pedagogiek

Start

rondleidingen

Entrance lokaal 0

• Aquatische Ecotechnologie/

Water Management

• Civiele Techniek/

Civil Engineering

• Delta Management

Information

desk


• International Business & Languages

• Sport- & Bewegingseducatie

• Vitaliteitsmanagement & Toerisme

• Bouwkunde

• Chemie/Chemistry

• Engineering:

Design & Innovation

en Mechatronics

• HBO-ICT

• Energie- &

Procestechnologie (AOT)

• International Maintenance

Management

• Logistics Management

• Maritiem Officier

• Meet & Greet

HZ international

studentsprospective

students

• Bedrijfseconomie

• Commerciële Economie

• Communicatie

• Human Resource Management

• International Business

& Management Studies

• Bedrijfskunde - MER

Student associations

Back entrance


Voorlichtingsrondes opleidingen

tijd

Plaats

Scaldis Academy

• International Business & Languages * 18.15 en 20.00 uur PE202

• Sport- & Bewegingseducatie 18.15 en 20.00 uur PE204

• Vitaliteitsmanagement & Toerisme * 18.15 en 20.00 uur PE203

Delta Academy

• Aquatische Ecotechnologie * 18.15 en 20.00 uur L033

• Civiele Techniek * 18.15 en 20.00 uur L031

• Delta Management * 18.15 en 20.00 uur L034

Academie voor Educatie & Pedagogiek

• Leraar Basisonderwijs (pabo) 18.15 en 20.00 uur PE001, PE002,

PE003

• Pedagogiek 18.15 en 20.00 uur PE022

Academie voor Zorg & Welzijn

• Social Work - Maatschappelijk Werk & Dienstverlening 18.15 en 20.00 uur V220, V221

• Social Work - Sociaal Pedagogische Hulpverlening 18.15 en 20.00 uur V220, V221

• Verpleegkunde 18.15 en 20.00 uur V017

• Verpleegkunde/Verloskunde 18.15 en 20.00 uur V016

• Hbo-traject voor mbo-verpleegkundigen doorlopend V011

Academie voor Economie & Management

• Bedrijfseconomie 18.15 en 20.00 uur A222

• Commerciële Economie 18.15 en 20.00 uur A122

• International Business & Management Studies * 18.15 en 20.00 uur A123

• Bedrijfskunde-MER 18.15 en 20.00 uur A225

• Communicatie 18.15 en 20.00 uur A121

• Human Resource Management 18.15 en 20.00 uur A226

Academie voor Technologie & Innovatie

• Bouwkunde 18.15 en 20.00 uur L202, L203

• Chemie: Applied Chemistry en Life Sciences * 18.15 en 20.00 uur L005

• Engineering: Design & Innovation en Mechatronics 18.15 en 20.00 uur L045, L046

• HBO-ICT 18.15 en 20.00 uur L213

De Ruyter Academy

• Energie- & Procestechnologie (AOT) 18.15 en 20.00 uur L311

• International Maintenance Management * 18.15 en 20.00 uur L310

• Logistics Management * 18.15 en 20.00 uur L064, L063, L051

• Maritiem Officier (zie volgende pagina voor uitleg) 18.15 en 20.00 uur L308, L309

* Voor deze opleidingen wordt ook een presentatie in het Engels aangeboden, zie pagina hiernaast.


Information sessions in English

time

Place

• International Business & Management Studies 18h15, 20h00 A123

• International Business & Languages 18h15 PE205

• Vitality & Tourism Management 18h15 PE207

• Delta Management 18h15 L010

• Civil Engineering 18h15 L008

• Water Management (Aquatische Ecotechnologie) 20h00 L008

• Chemistry: Applied Chemistry and Life Sciences 18h15 L043

• International Maintenance Management 18h15, 20h00 L310

• Logistics Management 20h00 L010


Maritiem Officier

De opleiding Maritiem Officier van De Ruyter

Academy is sinds 1 september 2013 gehuisvest

aan de hoofdlocatie van de HZ aan de Edisonweg

4. Op de locatie aan de boulevard vind je het

simulatoren centrum. Stap in het pendelbusje

en neem een kijkje.

Pendelbusje

(plaats voor maximaal 7 personen) brengt

je van de ene naar de andere locatie.

Vertrek Edisonweg achterzijde:

18.30, 19.10, 19.50 en 20.30 uur

Vertrek Boulevard Bankert voorzijde:

18.50, 19.30, 20.10 en 20.50 uur

De Top 5 vragen voor de

HZ Open avond

1. Over welke kwaliteiten en eigenschappen

beschikken studenten doorgaans om deze

studie goed te kunnen doorlopen

2. Hoe is de begeleiding van studenten

geregeld

3. Hoe is de verhouding tussen de tijd die je

doorbrengt op de opleiding (colleges,

werkgroepen) en de tijd die je spendeert

aan zelfstudie

4. Welke functies hebben studenten die deze

opleiding gedaan hebben, en bij welke

organisaties komen deze studenten na hun

opleiding zoal terecht

5. Heb ik alle feitelijke informatie zoals

toelatingseisen, lesprogramma en het

arbeidsmarktperspectief op een rij


SCHAKELCURSUSSEN WISKUNDE,

NATUURKUNDE OF ECONOMIE

Heb je bijspijkering nodig We organiseren

schakelcursussen wiskunde, natuurkunde en

economie voor als:

• de HZ dit als eis stelt voor je toelating

(verplicht);

• je advies krijgt één of meerdere cursussen

te volgen (vrijwillig);

• je op eigen initiatief wilt deelnemen

(vrijwillig).

Studentenbegeleiding

Een van onze medewerkers is de hele

avond aanwezig voor vragen en korte

oriënterende gesprekken. Je kunt tussen

18.00 - 21.00 uur binnenlopen in A039,

voor bijvoorbeeld vragen over:

• studeren met o.a. dyslexie, autisme,

functiebeperking of chronische ziekte;

wat kan de HZ voor je betekenen

• aanbod cursussen studievaardig heden:

met aandacht voor o.a. faalangst,

concentratiestoornissen, heimwee

en uitstelgedrag.

• mogelijkheden studie & topsport:

wat kan de HZ hierin betekenen

Zo nodig wordt er een vervolgafspraak

gemaakt.


Studiekeuzecheck

Je hebt een (voorlopige) studiekeuze gemaakt,

en je hebt je aangemeld via Studielink. Studielink

(info.studielink .nl) is de landelijke site waarop

alle HBO-studenten zich voor hun opleiding

inschrijven. Dit betekent niet dat je keuze ook

definitief is. Misschien twijfel je nog, misschien

weet je het juist heel zeker. Hoe dan ook, we

maken graag kennis met je en willen samen met

jou kijken of je studiekeuze een juiste keuze is.

Start studieloopbaan

Je studieloopbaan begint met een studiekeuzecheck.

Nog voor het schooljaar begint, wordt je

uitgenodigd om naar onze hogeschool te komen

om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Het

centrale onderdeel van de studiekeuzecheck is

het studiekeuzegesprek. Dit is een individueel

gesprek van 30 tot 45 minuten met een docent

van de opleiding waarvoor je kiest. Tijdens dit

gesprek worden jouw verwachtingen en talenten

en het aanbod en de verwachtingen van de

opleiding besproken. We zijn benieuwd naar

jouw verwachtingen. Wat verwacht je van het

studeren Van de opleiding Van onze hogeschool

We zijn ook benieuwd naar jouw talenten

en interesses. Wat kan je goed en waar moet je

nog aan werken Samen met de docent ga je

bekijken in hoeverre er een match is tussen jou

en de opleiding.

Ga goed voorbereid dit gesprek aan. Weten

wat je kunt verwachten tijdens dit gesprek

Check www.hz.nl/studiekeuzecheck

How to apply

International students can easily apply for a

Bachelor’s programme through our website :

www.hz.nl/en


BEST

Keuzegids Hbo Voltijd

MULTIDISCIPLINARY

UNIVERSITY OF

APPLIED SCIENCES

2014

Contact

HZ University of Applied Sciences

Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

P.O. Box 364, 4380 AJ Vlissingen

Nederland/Netherlands

WIL JE MEER WETEN

Kom langs bij het informatiepunt in het

Atrium of kijk op onze website. Direct

aanmelden voor een opleiding van de HZ

Ga naar www.hz.nl

www.hz.nl

T +31 118 - 489 000

F +31 118 - 489 200

Like onze Facebookpagina

www.facebook.com/opdehzdraaithetomjou

op de hz draait het om jou

where students matter

More magazines by this user
Similar magazines