augustus - Hoeselt.Be

hoeselt.be

augustus - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Hoeselts Toneelgezelschap

40 jaar jong

Straffe Toeren Alt-Hoeselt start met slagwerkfestival ‘Beat It’ op 3 september

Open Monumentendag in Kasteel Ter Weyer op 11 september

Het Hoeselts mannenkoor opent cultuurseizoen op 1 oktober

Oogstterras op 2 oktober

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 40 • augustus 2011 • Nr. 240

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Voorwoord


Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

GC Ter Kommen 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst@hoeselt.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 23 september

Vrijdag 21 oktober

OPHALING GROOT HUISVUIL

Woensdag 12 oktober

OPHALING SNOEIHOUT

Woensdag 23 november

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST APOTHEKER

Algemeen oproepnummer 0900 10500

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 39969

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

gelijkvloers, 1ste bureel rechts

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

gelijkvloers, 1ste bureel rechts

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Schepen Michel VANROY

Vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur

OF na afspraak via de dienst secretariaat

e-mail: michel.vanroy@hoeselt.be

Schepen Steven DRIESEN

na afspraak 0476 88 57 93

e-mail: steven.driesen@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Jos BUYSMANS

na afspraak via secretariaat OCMW

Tel. 089 51 88 10

e-mail: jos.buysmans@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind oktober.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het College van Burgemeester en Schepenen vóór dinsdag 20 september.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag 09.00-12.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK - nieuwe openingsuren

maandag - 16.00-19.00

woensdag 13.00-16.00

donderdag - 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

zaterdag 09.00-12.00 -

Sluitingsdagen alle gemeentelijke diensten

Maandag 17 oktober - Kermismaandag

Dinsdag 1 november - Allerheiligen

Woensdag 2 november – Allerzielen

Vrijdag 7 oktober – alleen gemeentehuis en milieudienst

gesloten wegens jaarlijkse uitstap

Hoeselt, uitdagend en levend...

Begin dit jaar ben ik aan één van mijn boeiendste

opdrachten ooit begonnen: schepen. Boeiend omdat wij

dagdagelijks met dossiers in aanraking komen die iedereen

aanbelangen, soms met beperkte impact maar toch ook

vaak die belangrijke gevolgen hebben. Het is mijn stelligste

overtuiging dat niet alleen de samenwerking met mijn

collega's in het schepencollege, de gemeenteraad of de

gemeentelijke diensten cruciaal is in de goede werking

van de gemeente. Ook – of misschien zelfs vooral – de

betrokkenheid van elke burger, al dan niet verbonden via

een buurtcomité of een vereniging, kan de kwaliteit van een

dossier optillen.

Samenwerking, openheid en communicatie probeer ik dan ook centraal te stellen. In dit

eerste voorwoord wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal aspecten van mijn

bevoegdheden extra in de kijker te zetten.

* Ik nodig jullie allemaal uit om de activiteitenkalender en de gemeentelijke website de

komende maanden nauwlettend in de gaten te houden. Zo kunnen jullie ontdekken

wat er allemaal te beleven valt in en rond toerisme, cultuur, jeugd, natuur en bibliotheek,

georganiseerd door onze eigen vrijetijdsdiensten. Bovendien wordt dit aanbod sterk verrijkt

door Straffe Toeren Alt-Hoeselt en de talrijke Hoeseltse verenigingen die zich via hun

vrijwilligers elke dag opnieuw inzetten vanuit een zeer sterk engagement. In het jaar van de

vrijwilliger verdienen zij extra appreciatie.

* Binnen een aantal weken opent het nieuwe chirolokaal haar deuren in Sint-Huibrechts-

Hern. Dit dossier is een zeer mooi voorbeeld hoe samenwerking tussen het lokale

kerkfabriek, de chirojongens en –meisjes van Hern, een groep geëngageerde ouders,

vrijwilligers en sponsors en het gemeentebestuur tot een prachtig gebouw geleid heeft waar

de huidige en de komende generatie van Hoeseltse kinderen en jongeren de vruchten van

zullen plukken.

* Ook wij dragen als gemeentebestuur de verantwoordelijkheid om van Hoeselt (en dus van

een klein stukje van de wereld) een meer duurzame gemeente te maken. Dit betekent dat we

met de nodige voorzichtigheid dienen om te gaan met de grondstoffen die de natuur ons in

bruikleen geeft. Daarom ondersteunen wij de inplanting van een windmolenpark ten zuiden

van de E313 waarbij we de onmiddellijke buurt een centrale plaats geven: zo weinig mogelijk

impact met een maximale deelneming in het project, om zo het maatschappelijk draagvlak

te vergroten. Het provinciebestuur heeft intussen de milieuvergunning afgeleverd.

* Niet iedereen op deze wereld heeft het even goed. De hartverscheurende beelden over

de Hoorn van Afrika van de afgelopen weken maken ons dit opnieuw pijnlijk duidelijk.

Als schepen van ontwikkelingssamenwerking wil ik daarom een warme oproep doen om

initiatieven zoals 1212 of van andere ngo’s te ondersteunen. Ook onze eigen Gemeentelijke

Raad voor OntwikkelingsSamenwerking draagt hiertoe haar steentje bij.

* Tenslotte wil ik jullie aandacht nog vestigen op de opvoedingswinkel die vanaf 14

september wekelijks haar deuren opent. Op de pagina’s van jeugd vinden jullie hier meer

informatie over.

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan u kan steeds bij mij terecht via e-mail

(steven.driesen@hoeselt.be) of telefonisch (0476 88 57 93). Uiteraard kan u mij ook in

levende lijve aanspreken, ergens in Hoeselt.

Met oprechte groet,

Steven Driesen,

uw schepen van cultuur, jeugd, plaatselijke openbare bibliotheek, toerisme leefmilieu,

containerpark en afvalbeleid, informatica en automatisering, feesten en plechtigheden,

ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn.

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Door schepen Steven Driesen

Verkeer 4

Ze vallen als vliegen ... de fietsers

Burgerlijke stand en bevolking 5

Bewegingen burgerlijke stand en bevolking

OCMW 6-7

Cursusreeksen opnieuw van start

Activiteiten ‘Senioren Fit & Gezond’

Recept – Quiche met broccoli, champignons en spekjes

Sociaal Maatschappelijk 8-9

Ouderenmis(be)handeling

Tele-Onthaal zoekt vrijwillligers

Opendeur Jumping Oogstheuvel

Cultuur 10-13

Goedgevulde activiteitenkalender

Vormingsaanbod

Straffe Toeren Alt-Knalt

COVER STORY : 14-15

HTG 40 jaar jong

Cultuur 16

Academie Hoeselt op zijn kop

Bib 17

Bibliotheekweek van 15-23 oktober

Toerisme 18-19

Kalender met wandelingen en ...

Open Monumentendag op 11 september

Euromodelbouw op 8 en 9 oktober

Jeugd 20-21

Terugblik op speelpleinwerking

Opening opvoedingswinkel

Sport 22

Milieu 23-24

Bestrijding bruine rat

Inzameling asbest en roofing

Nacht van de duisternis op 15 oktober

Informatief 25

Dag van de klant

School en studietoelagen

Nieuwe afspraken algemeen waterverkoopreglement

Collegebeslissingen 26

Informatie vanuit ons bestuur

Huldigingen 27

Diamanten en gouden bruiloft

Op pensioen

Actueel 28

Oogstfeesten

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2011 Gemeente Hoeselt


Verkeer

Burgerlijke stand en bevolking


Ze vallen als vliegen... de fietsers

Uit het recent gepubliceerd halfjaarlijks rapport ‘Verkeersongevallen 2011’ (zie Nieuwsbrief Verkeer Actueel nr. 34) blijkt dat het aantal

letselongevallen met 32 % is gestegen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. In absolute cijfers zijn er dit 20 meer dan de

eerste semester van 2010.

Welke weggebruiker en ongevaltype maken het verschil

Vanaf de maand maart piekt het aantal letselongevallen met zwakke weggebruikers.

Ook de Hoeseltse fietser deelt in de klappen! Hij of zij gaat makkelijk tegen de vlakte, zelfs zonder de betrokkenheid van een tweede

partij.

Enkele opvallen vaststellingen uit een verkeersonderzoek dat vorig jaar

in Nederland werd uitgevoerd:

- Het aantal verkeersgewonden onder oudere fietsers neemt aanzienlijk

toe. Waar het aantal verkeersdoden al jaren terugloopt, stijgt het

aantal gewonde fietsers jaarlijks met 5 procent.

- De toename bij fietsers komt voornamelijk door valpartijen van

oudere fietsers.

- Ongeveer 85 procent van de ernstig gewonden onder fietsers zijn

zogeheten enkelvoudige ongevallen, waarbij geen sprake is van een

aanrijding.

- De helft van deze gewonden is vijftig jaar of ouder.

Waarom fietsers vallen We staan er even bij stil...

Hoewel een fiets gewoonlijk veel minder snel gaat dan een motorfiets of een bromfiets, komen valpartijen en ongelukken met de fiets

toch regelmatig voor en kunnen deze ernstige gevolgen hebben.

Een van de redenen hiervan is dat een fiets gemakkelijk vervormbaar is en daardoor krachten of impulsen die bij een botsing of frictie

ontstaan snel doorgeeft aan de berijder. Fietsongevallen leiden daarom meestal wel degelijk tot ernstig letsel. Er zijn verschillende

oorzaken voor fietsongevallen. Dat kan onoplettendheid of onachtzaamheid van de berijder zijn, een door een andere verkeersdeelnemer

veroorzaakte fout of een defect fietsonderdeel dat bezwijkt.

Eén van de ergste manieren om te vallen is voorover over het voorwiel heen gelanceerd te worden. Het hoofd vliegt als eerste over

het stuur en het lichaam volgt er achteraan. Eén van de situaties waarin dit kan gebeuren, is als de fietser per ongeluk heel hard op de

voorremmen knijpt in plaats van op de achterremmen. Ernstig hoofdletsel kan het gevolg zijn. Moderne fietsen hebben vaak schijfremmen,

en hiermee is de kans dat een dergelijk ongeval kan gebeuren nog groter geworden. Eén van de tips om dit te voorkomen

is het losser afstellen van de voorrem, waardoor deze niet te hard kan worden aangeknepen. Ook is het noodzakelijk om regelmatige

controle van voor- en achterremmen uit te voeren. Het allerbelangrijkste is echter het dragen van een fietshelm. Hiermee kan het

ernstigste hoofdletsel worden voorkomen.

Een ander veel voorkomend pijnlijk fietsongeval is het van het asfalt raken of tegen de stoeprand aanbotsen. Een fiets reageert heel

anders op dergelijke hoogteverschillen dan een motorfiets of een auto.

Met de brede banden van deze laatste twee zal er bij het raken van een

obstakel in de langsrichting van het voertuig weinig gebeuren. Een fiets

gaat echter meteen in een slip en de fietser verliest dan alle evenwicht.

Vaak weet hij of zij niet welke kant de fiets op gaat vallen en is er niet

genoeg tijd op zich voor te bereiden op de val.

Valpartijen met de fiets kunnen dus op vele manieren en in allerlei

omstandigheden ontstaan. Belangrijk is om je optimaal te beschermen,

veilig en anticiperend te fietsen en regelmatig onderhoud aan je fiets uit

te voeren en die in optimale conditie te houden.

Info: Raymond Collings - Verkeerscoördinator

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

30-05-2011 Louise THIJSEN Dochter van Koen en Ellen Boelen

31-05-2011 Fien THIJS Dochter van Bert en Ruth Wysmans

31-05-2011 Victor CASTRO Zoon van Karel en Olivia Martens

04-06-2011 Jules GEBRUERS Zoon van Ruben en Stéphanie Digneffe

04-06-2011 Rafael GALSTYAN Zoon van Artur en Natalia Shahinian

06-06-2011 Margo EYKENBOOM Dochter van Joël en Annelies Schoefs

09-06-2011 Eliana RAMAEKERS Dochter van Kristof en Cindy Vandebeek

10-06-2011 Leon VANLESSEN Zoon van Petrus en Griet Cuppens

14-06-2011 Noë CLAESSEN Dochter van Joachim en Wendy Proesmans

18-06-2011 Kobe AERTS Zoon van Kevin en Katja Daniels

20-06-2011 Ella THIJSEN Dochter van Wim en Saskia Geraerts

22-06-2011 Lucas GIJSEN Zoon van Jonathan en Cindy Timmermans

04-07-2011 Dagmar JANSSENS Dochter van David en Leonarda Wolfs

05-07-2011 Robyn VANGERTRUYDEN Dochter van Dirk en Ellen Capiot

05-07-2011 Jesse STEEGMANS Zoon van Kevin en Evie Lormans

06-07-2011 Lucas VAN BUNDEREN Zoon van Davy en Katrien Miguet

15-07-2011 Lukas REYNDERS Zoon van David en Lies Vanheusden

19-07-2011 Victor ORIS Zoon van Bert en Linda Pellaers

20-07-2011 Thau CORNELIS Zoon van Karel en Nele Stevens

20-07-2011 Jill DEKENS Dochter van Wim en Lieve Quets

22-07-2011 Ileano FERNIANI Zoon van Mario en Vanessa Reweghs

25-07-2011 Lucas STULENS Zoon van Stefan en Tilly Huysmans

27-07-2011 Vahram ISPIRYAN Zoon van Vahé en Gohar Voskerchyan

30-07-2011 Lucas CONINGS Zoon van Xavier en Wendy Rondags

HUWELIJKEN

Datum Huwelijkspartners

15-06-2011 Ognyan MARINOV en Kalbie SAID

17-06-2011 Werner CONINCKX en Liesbet MACHIELS

17-06-2011 Carine GEERAERTS en Anneleen DEFRESNE

24-06-2011 Luc WILLEMS en Sunee ANTHONYDURA

25-06-2011 Jan LAMBRECHTS en Lies GUILLIAMS

02-07-2011 Steve NASSEN en Els BORGERS

09-07-2011 Ludwig HENSEN en Nancy PENSART

09-07-2011 Johnny HUSKENS en Sandra DRIESEN

16-07-2011 Frank COSEMANS en Elsje LAFOSSE

16-07-2011 Christian STEVENS en Elke PANJAER

20-07-2011 Dries AERDEN en Tanja VANHEES

23-07-2011 Raf WITHOFS en Melina KUPPENS

23-07-2011 Jimmy BERTRAND en Sommai SUKMAN

06-08-2011 Davy GILIS en Nancy OLIVA

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

13-06-2011 Eva CREEMERS de Bormanlaan 52

04-07-2011 Jean Pierre THIJS Marktstraat 11

06-07-2011 Luc WAGEMANS Groenstraat 40/A

14-07-2011 Julien GIELEN Bilzen

17-07-2011 Hubertine SMETS Populierenstraat 10

19-07-2011 Chrétien HELLINX Stijn Streuvelslaan 31

20-07-2011 Wout VANDERHOYDONK Rode Kruislaan 10

21-07-2011 Josephina BRULMANS O.L.Vrouwstraat 42

04-08-2011 Jean MOUCHAERS de Bormanlaan 25

Geen container kringloopgoederen

meer op het

containerpark

Kringloopgoederen werden de laatste tijd

steeds vaker rechtstreeks naar de Kringwinkel

gebracht of door de mensen van De Koop

opgehaald bij de burgers. Op vraag van

Limburg.net werd daarom de container voor

kringloopgoederen op het containerpark

weggehaald.

Boeken, platen, kleding, meubelen, fietsen,

speelgoed, elektro in bruikbare staat kunnen

rechtstreeks naar de kringloopwinkel.

De kringwinkels beschikken over een speciale

ophaalploeg (gratis nummer 070 222 002).

Voor het brengen van (kleine) spullen kan je

terecht bij volgende kringwinkels:

- Kringwinkel Bilzen, Hasseltsestraat 4 te

3740 Bilzen, tel. 089 50 27 37

- Kringwinkel Genk, Bosdel 36 te 3600 Genk,

tel. 089 36 43 45

- Kringwinkel Tongeren, Gasthuisdreef 31 te

3700 Tongeren, tel. 012 24 14 68

Test je rijvaardigheden in

een rijsimulator

... en ontvang 2 cinematickets en

maak kans op een TomTom GPS

toestel!

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) zoekt

deelnemers voor rijsimulatoronderzoek.

Zij zoeken deelnemers die:

- Min. 17 jaar zijn, zonder rijervaring en die

nog moeten starten met hun rijopleiding.

- Min. 17 en max. 25 jaar zijn, zonder rijbewijs,

maar die al zijn gestart met een (theoretische

of praktische) opleiding.

- Max. 25 jaar zijn en niet langer dan 1 jaar

geleden hun rijbewijs haalden.

De testen zullen maximum 2 uur duren en

worden afgenomen op de campus van de

Universiteit Hasselt.

Geïnteresseerd

Surf naar:

www.uhasselt.be/verkeerskunde-rijsimulatoronderzoek


ocmw

OCMW


Nieuw: Bijeenkomsten

‘Helpdesk voor

computerliefhebbers’

Samenwerkingsactiviteit Hoeseltse

seniorenadviesraad en OCMW-

Dienstencentrum

Startdatum: donderdag 13

oktober om 13.30 uur lokaal 1,

GC Ter Kommen

De bijeenkomsten ‘Helpdesk voor

computerliefhebbers’ zijn bedoeld

voor:

Senioren die vertrouwd zijn met ‘de

computer’, die over voldoende basiskennis

beschikken, actief werken met

diverse computerprogramma’s, ...

maar die graag in groepsverband

allerhande vragen/problemen i.v.m.

PC- gebruik willen uitwisselen; interessante

computertips willen bijleren; ...

De deelnemers brengen hun eigen

laptop mee naar de les.

Begeleiding: Dhr. Marc Jacxsens,

vrijwillige lesgever i.s.m. het

Dienstencentrum

Bijeenkomsten: donderdagen

13/10, 27/10, 10/11, 8/12, 15/12 en

22/12/2011

Telkens van 13.30 tot 16.30 uur, lokaal

1, GC Ter Kommen

(Afhankelijk van de belangstelling

worden de bijeenkomsten verlengd

in 2012)

Bent u een computerliefhebber die hier

graag meer over wilt weten Kom dan

zeker naar de startbijeenkomst op donderdag

13 oktober!

Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen

via het OCMW- secretariaat,

Europalaan 1 tel. 089 51 88 10 of tel.

089 51 88 14

Cursusreeksen opnieuw van start in het OCMW-

Dienstencentrum!

Cursus ‘Teken- en schildertechnieken’

In deze cursus worden diverse schildertechnieken aangeleerd (o.a. aquarel).

Wanneer: 2 dinsdagen/maand, telkens van 13.30 tot 16.30 uur (uitgez. in schoolverlof)

Waar: Delvaux zaal, Dienstencentrum

Cursusdata: dinsdag 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 25/10, 6/12 en 13/12/2011

Begeleiding: Mevr. Marij Vuerstaek

Prijs: 1,50 euro per les

Cursus ‘Bloemschikken’

Tijdens de lessen bloemschikken leren de cursisten een bloemstuk maken aan de hand

van een voorbeeldwerkje.

Wanneer: 1 dinsdag/maand, telkens van 13.30 tot 16.30 uur (uitgez. in schoolverlof)

Waar: Delvaux zaal, Dienstencentrum

Cursusdata: dinsdag 27/9, vrijdag 28/10, dinsdag 22/11 en vrijdag 16/12/2011

Begeleiding: Mevr. M.Louise Steegmans

Prijs: 8 euro/cursusreeks

Cursus ‘Yoga 50+’

Een Yoga-cursus op maat van senioren. Lekker ontspannen en tot rust komen!

Cursusdata: maandag 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 28/11, 5/12

en 12/12/2011 telkens van 18.30 tot 19.45 uur

Waar: Grote zaal GC Ter Kommen

Begeleiding: Mevr. Josée Gregoor

Prijs: 36 euro/cursusreeks

‘Zumba Gold’ voor 55-plussers

Zumba geeft een volledige lichaamswork-out op het ritme van

Latijns-Amerikaanse muziek. Deze cursusreeks wordt georganiseerd

door Sportcentrum Ter Kommen i.s.m. de seniorenadviesraad en het

OCMW-Dienstencentrum.

Cursusdata: vrijdag 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10,

18/11, 25/11, 2/12, 9/12 en 16/12/2011 telkens van 13.30 tot 14.30 uur

Waar: spiegelzaal Sportcentrum Ter Kommen

Begeleiding: Mevr. Nele Houben (Vlabus Limburg) Prijs: 20 euro/cursusreeks

Inschrijven via Sportcentrum: tel. 089 49 16 03 (betalen op de eerste les)

Cursusreeksen ‘Engels voor senioren’

In oktober 2011 organiseert het Dienstencentrum i.s.m. de Hoeseltse seniorenadviesraad

opnieuw 3 cursusreeksen Engels. Voor de begeleiding van de lessen wordt samengewerkt

met vrijwillige lesgevers.

Engels 1ste jaar

Cursuslessen: dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, lokaal 4, GC Ter Kommen

Startdatum: dinsdag 4 oktober 2011 (uitgez. schoolvakanties)

Begeleiding: Dhr. Robert Schroeyers

Engels 2de jaar

Cursuslessen: woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, Ensor zaal, OCMW Hoeselt

Startdatum: woensdag 5 oktober 2011 (uitgez. schoolvakanties)

Begeleiding: Mej. Linda Hubrechts

Praatgroep Engels

Cursuslessen: woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, Lokaal 1, GC Ter Kommen

Startdatum: woensdag 5 oktober 2011 (uitgez. schoolvakanties)

Begeleiding: Dhr. Marc Jacxsens

Activiteiten ‘Senioren Fit & Gezond’

* Dinsdag 13 september

10 uur: Gezondheidssessie ‘Beweeg je gezond’ (Monet zaal)

Lichaamsbeweging is belangrijk voor je gezondheid. Maar intensief sporten of tijd

maken voor beweging ... velen zien dat niet zitten! Tijdens deze gezondheidssessie

maken deelnemers kennis met de stappenteller en eenvoudige beweegactiviteiten.

Begeleiding: Mevr. Lieve Lenaerts, Provinciale Dienst gezondheid

Deelname: 1 euro (vanaf 8 deelnemers kan de sessie doorgaan!)

12 uur: Gezonde lunch ‘Koude schotel’ (Monet zaal)

Deelname: 2,50 euro

14 uur: Infonamiddag ‘Brandveiligheid’ (Ensor zaal OCMW)

i.s.m. de Hoeseltse Seniorenadviesraad en de gemeentelijke preventiedienst.

Begeleiding: Dhr. Guy Lambrechts, preventie-adviseur gemeente

Aansluitend is er een rondgang voorzien in de bejaardenflats ‘Den Toetelaer’

Deelname: gratis

Inschrijven voor 1 of meerdere activiteiten van 13 september: vóór 6 september in het

Dienstencentrum: tel. 089 51 88 10

* Woensdag 14 september

Trefdag Joggingclub 50+ en

Gezondheidswandelen

Samenwerking OKRA Hoeselt-centrum en

het OCMW-Dienstencentrum

9.30 uur: samenkomst aan de Sportpiste in

Bilzen

11 uur: gezonde broodjeslunch in de cafetaria

van De Kimpel (2,50 euro)

* Dinsdag 11 oktober

14 uur: Infosessie ‘Bewust omgaan met je eetgedrag’ (of Mindful eten)

Ensor zaal OCMW

Samenwerking OKRA Hoeselt-centrum en het OCMW-Dienstencentrum

De meeste dieetboeken besteden geen aandacht aan onze innerlijke gesteldheid.

Daardoor zijn de resultaten van het dieet meestal van korte duur. Gezond en slank

worden draait niet om diëten, maar om loslaten van negatieve gedachten, angsten en

zorgen, boosheid en twijfel. We moeten dus vooral stilstaan bij de dieper liggende oorzaken

van onze eet- en leefgewoonten.

Begeleiding: Mevr. Nathalie Theys, ervaringsdeskundige

Deelname: 2 euro

Inschrijven voor 30/9 bij

Gerard Berben , tel. 089 51 50 62 of

Mira Breban, tel. 089 51 88 14.

* Donderdag 20 oktober

13.30 uur: Het vrijwilligersteam van Seniorenhuis Bilzen komt op bezoek

in het Dienstencentrum van Hoeselt (Monet zaal)

RECEPT

Quiche met broccoli, champignons

en spekjes

Suggesties en recepten mogen steeds bezorgd

worden aan Michelle Fastré op het OCMW te

Hoeselt. (michelle.fastre@ocmwhoeselt.be, tel.

089 51 88 15, OCMW Hoeselt tav Michelle

Fastré, Europalaan 1, 3730 Hoeselt met

vermelding van contactgegevens).

Elk geselecteerd recept geeft na publicatie in de

gemeenteberichten recht op ontvangst van een

fles witte wijn.

Benodigdheden voor 4 personen:

een bakvorm (maximaal met een diameter van

22-24 cm)

bakboter

1 taartbodem (bladerdeeg)

250 g champignons

450 g broccoliroosjes

100 g gemalen kaas (gruyère)

1 flesje room (light)

150 g spekblokjes

1 ui

3 eieren

peper en zout

Bereidingswijze:

Plaats het deeg in een aluminium vorm. Prik er

een aantal keren in met een vork.

Snij de ajuin fijn en de champignons in schijfjes.

Verwarm de ajuin, de champignons en de

spekblokjes op een heet vuur in een steelpan in

een beetje bakboter. Bereid de broccoli (op het

vuur of in de microgolfoven).

Klop de 3 eieren onder het flesje room en kruid

af met peper en zout. Leg de ajuin,

champignons, spekblokjes en broccoli op de

bodem van het bladerdeeg. Overgiet het geheel

met het eimengsel. Strooi de gemalen kaas hier

bovenop.

Plaats de quiche in een voorverwarmde over op

200°C gedurende 30 tot 40 minuten.

Tip: Serveer de quiche met een frisse zomerse

salade!

Smakelijk!


Sociaal maatschappelijk

Sociaal maatschappelijk


UHASSELT: INLEEFSTAGE

‘LAAT NALOU BLOEIEN’

Op woensdag 18 mei 2011 voor de aanvang

van de vergadering van de GROS nam

Annelien Brauns, Geneeskundestudent aan

de UHasselt de aanwezigen - aan de hand

van een PowerPointpresentatie - mee naar

het verre Nalou, een dorpje gelegen in Mali,

waar zij vorig jaar haar inleefstage beleefde.

Vooraf aan de reis werd er door zes studenten

een actie op touw gezet om zonnepanelen

te financieren voor de medische

hulppost om energie te genereren voor

een koelkast om medicijnen en injecties te

bewaren. Daarom werd onder het motto

‘geef energie aan Nalou’, de energiedrank

Nalu verkocht. En ja ... de studenten slaagden

in hun doel: het dorpje Nalou werd van

energie voorzien via zonnepanelen.

Ook dit jaar zullen er zes studenten vertrekken

naar Mali.

Het eerste doel is het bouwen van sanitaire

voorzieningen. Het medisch centrum heeft

op dit moment geen douches of toiletten.

De afwezigheid van deze basisvoorziening

werkt het verspreiden van ziektekiemen

in de hand.

Als tweede objectief heeft men de verdere

uitbouw van de basisschool.

Als derde wil men graag een handje toesteken

om de lokale economie te stimuleren.

Dit wenst men te bereiken door vrouwen

te helpen bij het opstarten van bloemenen

groententuintjes. Zo kunnen deze vrouwen

handel drijven, geld verdienen en hun

kinderen een betere toekomst garanderen.

De studenten bedachten voor dit jaar een

nieuwe slogan ‘Laat Nalou bloeien’.

Om iets te laten bloeien heeft men water

nodig. De watervoorziening is dan ook hun

hoofddoel.

Gezien het hier gaat over een erkend

project besloot de GROS 500 euro ter

beschikking te stellen van het project Mali

‘Laat Nalou bloeien...’.

Meer info kan je vinden op: http://www.

bloggen.be/inleefstagemali2011

http://www.kattendans.be/

Ziekenzorg Hoeselt

Uitstap naar Bobbejaanland

Al waren de weersvoorspellingen uiterst

uitzonderlijk, de warme temperaturen

konden de leden van ziekenzorg Hoeselt

niet weerhouden om een mooie uitstap

te maken naar Bobbejaanland.

Met het toeristentreintje konden de leden

van ziekenzorg een overzicht krijgen van

de vele mogelijkheden binnen het pretpark.

Terwijl de jeugd genoot van de vele

attracties, mochten de ziekenzorgleden genieten van de vele terrasjes, de gezelligheid binnen

de groep en de koele drankjes aan de vele restaurantjes. Onze vrijwilligers zorgden dat onze

19 rolwagengebruikers ook alle aandacht kregen.

Het was weer een fijne dag, een ware ontmoetingsdag tussen jeugd, zieken en gezonden.

Activiteitenkalender Ziekenzorg Hoeselt (ZZ)

September

Oktober

ma 5 Creaclub

ma 3 Creaclub

di 5 ZZ Vergadering

zo 9 Nationale Ziekendag

di 25 ZZ Vergadering: Vorming:

Op koers naar de toekomst

Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie

Zwijgen biedt geen uitkomst

Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in

België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling ( fysieke

en/of psychische mis(be)handeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik,

schending van de rechten, verzorging laat te wensen over). Ouderen hebben meestal zwaar

te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd

worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties.

Wat is ouderenmis(be)handeling

“Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen

of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele

relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of

psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant

van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.” (COMIJS

e.a., 1996, pag. 18)

Waar kan u terecht

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met

ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van

ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Zij bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een situatie van

ouderenmis(be)handeling. Alles wat wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, Sociaal huis Pandora

Grotenbergestraat 24-26, 9620 Zottegem, Telefoon: 078/15 15 70

E-mail: meldpuntomb@skynet.be

www.meldpuntouderenmishandeling.be

EHBO-cursus Rode Kruis

Rode Kruis afdeling Hoeselt organiseert een EHBO cursus die

start op 20 september 2011.

Duur van de cursus: 8 weken

Tijdstip: Iedere dinsdag en vrijdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in

het GC Ter kommen.

Info en inschrijvingen: vorming@hoeselt.rodekruis.be of bellen

naar 0472/44.80.38 na 17 uur

Tele –Onthaal zoekt vrijwilligers

Infoavond ivm opvoeden

Woensdag 21 september om 20 uur

in GC Ter Kommen

Voordracht door Wendy Bosmans – Supernanny

Organisatie: CD&V Hoeselt

Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken Sta jij open voor andere opvattingen en levenswijzen

Wil je je minimum 4 uur per week vrijmaken 3 maal JA Tele-Onthaal is misschien iets voor jou!

Tele-Onthaal stelt haar telefoonlijnen (106) 24 uur op 24 uur open voor iedereen die in alle anonimiteit wil

praten en biedt ook anonieme gesprekken aan via chat. Door de telefoonlijn 106 en de internetverbinding

loopt een gesprek over zorgen, .... van de A van alcohol over de R van relatie tot de Z van zelfdoding, en

alles wat ertussen zit. Wie zich kandidaat stelt, volgt een opleiding en geniet ook nadien blijvende ondersteuning

en vorming.

Zin om mee te werken

BEL naar 011 22 77 67 of MAIL naar limburg@tele-onthaal.be voor het aanvragen van een informatiebrochure.

Meer info op www.tele-onthaal.be

Als volwassene nog een diploma secundair onderwijs behalen Dat kan !

Het Tweedekansonderwijs biedt middelbaar onderwijs aan voor volwassenen die een diploma hoger secundair onderwijs willen behalen.

Wat bieden zij

1. Derde graad secundair onderwijs richting humane wetenschappen

De lessen worden overdag gegeven. Duurtijd: 2 jaar.

2. Derde graad beroepssecundair onderwijs richting kantoor-administratie

De lessen van deze richting worden zowel ‘s avonds als overdag gegeven !

Duurtijd: 3 jaar (avond), 2 jaar (dag).

3. Derde graad technisch onderwijs richting webdesign, computeroperator en netwerktechnicus

De lessen worden overdag gegeven. Duurtijd: 2 jaar.

Praktisch: Adres: Genkerbaan 84 – 3520 Zonhoven, tel. 011 82.48.66 – e-mail: info@tko.cvo-step.be

Inschrijvingen en inlichtingen: Alle werkdagen van 9 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur., tot 30 september.

Opendeur en Jumping Oostheuvel

Het is weer zover. Naar jaarlijkse traditie zet Oostheuvel zijn deuren open voor het grote publiek in het weekend van 16 tot 18 september.

Vrijdag 16 september

Artiestenparade vanaf 20 uur met optredens van: Bert & Diana, Saskia, Frenky, Theo, Chantal, Juulke en Ammezevoe

Zaterdag 17 september

Kiennamiddag voor jong en oud - met tal van mooie prijzen - vanaf 14 uur. Voorverkoopkaarten te verkrijgen in Oostheuvel.

Zondag 18 september

Vanaf 9 uur: jumping ism de Limburgse ruitervereniging

Vanaf 14 uur: demonstratie composteren door de milieudienst van Riemst en de compostmeesters, rondleidingen in de

wooncentra, standen met producten van Erf, bakkerij en andere werkgroepen, huldiging van de deelnemers aan

Special Olympics, ijssalon, kinderanimatie.

Vanaf 17.30 uur: restaurant (inschrijving niet nodig)

Info: Oostheuvel: M.Louise Thomas tel. 012 45 12 91

Steun voor het Projectplan is nog altijd welkom op volgend rekeningnummer: 735-1132857-79 Tevona vzw.

Vanaf het bedrag van 40 euro ontvangt u een fiscaal vrijstellingsattest.

Iedereen van harte welkom !


Cultuur

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail gcterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ma

13.30 – 16.30 u

di

13.30 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13.30 – 18 u

vr 09 – 12 u 13.30 – 16.30 u

INFO & TICKETS:

GC Ter Kommen,

Europalaan 2, 3730 Hoeselt

Tel: 089/41.63.58

E-mail: info@gcterkommen.be

Website: www.terkommen.be

Cultuur

Activiteitenkalender

C.C. Ter Kommen grote zaal

September

Za 03 BBQ MC Hoeselt

Zo 04 Ruilbeurs modeltreinen en

toebehoren – Hoeseltse Treinclub

Ma 05 Yoga 50+

Di 06 Vormingsavond SEL

Do 08 Startfeest OKRA

Vr 09 Viering 40 jaar HTG

Za 10 Privéfeest

Zo 11 Wandeling: Klompentocht – WC De

Rommelaar

Ma 12 Yoga 50+

Di 13 Initiatie Thai Boks

Za 17 Eetdag VK Brandweer

Zo 18 Eetdag VK Brandweer

Ma 19 Yoga 50+

Wo 21 Info-avond CD&V

Za 24 Foto-avond kamp Chiromeisjes

Centrum

Zo 25 Eetdag ZVC Hoeselt

Ma 26 Yoga 50+

Di 27 Herfstfeest KAV

Vr 30 Academische zitting 150 jaar GVB

Oktober

Za 01 Seizoensopening: Het

Hoeselts Mannenkoor zingt

Comedian Harmonists

Zo 02 Eetdag Nieuw

Ma 03 Yoga 50+

Di 04 Cursus massage

Wo 05 Kinderfilm: De

Krokodillenbende

Do 06 Ledenbijeenkomst OKRA

Za 08 Eetavond Oudervereniging GVB

Zo 09 Eetdag KSV Hoeselt

Ma 10 Yoga 50+

Di 11 Cursus massage

Zo 16 Privéfeest

Di 18 Cursus massage

Vr 21 Kienen KVG

Za 22 Els De Schepper: niet

geschikt als moeder

Zo 23 Eetdag Hoeselts Mannenkoor

Ma 24 Yoga 50+

Do 27 Seniorennamiddag met

Marc Dex & Dirk Van

Vooren

Za 29 I Love Rock VII – ZVC Anjo

ism GC Ter Kommen

EIGEN PROGRAMMERING GC TER KOMMEN

Het Hoeselts Mannenkoor

EIN LIED GEHT UM DIE WELT

Het Hoeselts Mannenkoor zingt Comedian Harmonists

Zaterdag 1 oktober - 20.15 uur

Ter opening van het cultuurseizoen in GC Ter

Kommen brengt Het Hoeselts Mannenkoor een

programma met de muziek van het Duitse mannensextet

dat aan het eind van de jaren 20 en

het begin van de jaren 30 van vorige eeuw furore

maakte met de vertolking van evergreens en volksmelodieën

in close harmony. Het repertorium van

de ‘Comedian Harmonists’ wordt vierstemmig gebracht en ondersteund door een

combo en solisten.

Tickets: 10 euro - 9 euro (reducties)

Els De Schepper - Niet geschikt als moeder

Zaterdag 22 oktober - 20.15 uur

In ‘Niet geschikt als moeder’ toont Els de Schepper zich van

haar persoonlijke kant: openhartiger dan een bypassoperatie

en kwetsbaarder dan een vooroverbuigende misdienaar. Nooit

eerder zat je haar als toeschouwer zo dicht op de huid (en op de

hielen) als tijdens deze voorstelling. Voor wie op zoek is naar een

avond hilarisch en ontroerend topentertainment, is de keuze snel

gemaakt.

Tickets: 25 euro - 22 euro (reducties) - www.elsdeschepper.be

Marc Dex & Dirk Van Vooren

Donderdag 27 oktober - 14 uur

Marc Dex mag nog steeds gerekend worden tot een vaste waarde

in het Vlaamse muzieklandschap. Zijn grootste hit ‘Oh Clown’

bracht hem naar de finale van Canzonissima en toen reeg hij de

hits aan elkaar. Een komische kwinkslag is nooit ver weg. Zeker

met de cartoonacts van Dirk van Vooren is dit een programma

met veel afwisseling, soms eens een emotie, maar vooral pretentieloos

amusement!

Tickets: 3 euro (incl. koffie & taart)

I Love Rock VII

Zaterdag 29 oktober – 19 uur

Let’s rock! Dat is de boodschap voor deze avond.

Lokale bands ‘Burning Eyes’ uit Tongeren en ‘My

Ex Stacy’ uit Munsterbilzen geven vanaf 19 uur de

aftrap in onze rock-arena. KOYLE, de I-love-rock-huisband van vorige edities, verrast dit

jaar met eigen nummers en enkele covers en noemt zichzelf in deze formatie ‘ELYOK’.

Zo 30 Koffieconcert Kon. Harmonie

10 St. Cecilia

HIGH VOLTAGE -met hun tribute aan AC/DC- en VINTAGE 79 rocken ons dit jaar de

nacht in.

Begeleiding: Linda Kessen 11

Tickets: 7 euro (VVK) - 9 euro (kassa) i.s.m. ZVC Anjo

Movies for kids:

De krokodillenbende

Woensdag 05 oktober – 14 uur

in GC Ter Kommen

Knetterende actiefilm waar elk kind dol op is!

Toegangsprijs: 2 euro - Leeftijd: vanaf 6 jaar

Nieuwe website GC Ter Kommen online!

Proef cultuur - Kruid je leven!

Word jij een medeklinker

Ontdek het volledige cultuuraanbod van GC Ter Kommen

op de nieuwe website: www.terkommen.be.

Onder het motto: "Proef cultuur, kruid je leven" heeft GC

Ter Kommen een zeer gevarieerd programma voor u uitgewerkt.

Zing je graag Wil je meedoen met deze jonge groep enthousiaste zangers Klinkt dit

als muziek in je oren Laat je stem dan ook klinken bij DE KLINKERTJES!

Praktisch: - start op vrijdag 2 september

- Repetities telkens op vrijdag van 17.30-18.30 uur in lokaal 1 van

GC Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt, geen repetities tijdens de

schoolvakanties

- Leeftijd: voor kinderen/jongeren vanaf het tweede leerjaar tot

16 jaar

- exact zingen is zeker nog geen vereiste, maar wel een basisbesef van

hoger en lager gaan bij het zingen.

- Inschrijvingsgeld: 25 euro voor het jaar

- Je mag altijd een keertje komen proberen

- Verdere info: anjavandeweyer@hotmail.com , GSM 0479 89 56 49

Vanaf dit seizoen zijn ze op zoek naar mensen/bedrijven die deze

enthousiaste groep financieel mee willen ondersteunen. Meer info hierover

kan u verkrijgen via annemie.verjans@telenet.be

Foto's Hoeselt Zomert online!

De foto's van Hoeselt Zomert staan online.

Geniet na van de zestiende en -ondanks de vele

regen van zaterdag- een geweldige editie van ons

gezellige zomer-festival.

Met dank aan onze fotograaf Patrick Billen.

Bekijk de foto's op www.hoeseltzomert.be

Vorming i.s.m.

Vormingplus Limburg

Vooraf inschrijven is noodzakelijk, tenzij

anders vermeld!

Orgaandonaties - lezing

Datum: dinsdag 20 september –

19.30 tot 22 uur

Gratis deelname! Vooraf inschrijven is hier

NIET nodig

Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen

Begeleiding: Stijn Dirix - De Maakbare Mens

Facebook voor beginners

Datum: dinsdag 4 oktober –

19.30 tot 22.30 uur

Max. aantal deelnemers: 20

Prijs: 9 euro, 5 euro klein budget

Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen

Begeleiding: Stefaan De Wilde

Hoofd-, nek- en schoudermassage

Workshopreeks

Data: 3 dinsdagen 4, 11 en 18 oktober –

19.30 tot 22 uur

Max. aantal deelnemers: 16

Prijs: 27 euro, 15 euro klein budget

Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen

Begeleiding: Anieta Klingeleers

Workshop ‘Voorlezen, durven en doen’

zie pag. bib

Veilig internetbankieren

Data: 2 dinsdagen 25 oktober

en 8 november – 19.30 tot 22.30 uur

Max. aantal deelnemers: 20

Prijs: 18 euro, 10 euro klein budget

Plaats: vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen

Begeleiding: Stefaan De Wilde

Soepen – kookworkshop

Datum: woensdag 26 oktober –

19 uur tot 22 uur

Max. aantal deelnemers: 16

Prijs: 15 euro, 11 euro klein budget

Plaats: leskeuken IKSO,

Dorpsstraat 56 - Hoeselt


Cultuur

Cultuur

KAV Hoeselt-Centrum

September

Do 01 1ste schooldag voor

(groot-)ouders

Za 17 Plantjesverkoop ten voordele

van Kom op tegen Kanker

aan AD Delhaize en Aldi

Di 20 Demo: ‘Donderdag: Veggiedag’

Di 27 Herfstfeest

Oktober

Di 11

Vormend: ‘Gelaatsverzorging en

lichte maquillage’

Wo 19 Lees club: ‘De geschiedenis van

de liefde’ van Nicole Krauss

Ma 31 Bloemschikken voor

Allerheiligen

KAV Hoeselt-O.L.Vrouw

September

Wo 07-21 Cursus Culinair:

‘Creatie koken’ les 1 en 2

Do 15 Hobby: 'Bolletjes in was'

Oktober

Wo 05-19-26 Cursus Culinair:

‘Creatie koken’ les 3, 4 en 5

Za 08 Spokentocht

Meer info:

KAV Hoeselt-Centrum:

www.kav.be/Hoeselt-Centrum

Rita Wouters, tel. 089 51 19 31

Annie Buysmans, tel. 089 51 16 58

KAV Hoeselt-O.L.Vrouw:

Liliane Teurlinckx, tel. 089 41 69 52

Simone Wouters, tel. 089 41 35 29

Markant

Op maandag 19 september om 20

uur opening van het nieuwe werkjaar

met de voorstelling van het

jaarprogramma.

Interesse Ga vrijblijvend eens

kennismaken met de damesvereniging

MARKANT.

Meer info:

Viviane Degrève, GSM 0486 02 44 66 In totaal zijn er 24 verzen. Binnenkort vind je er weer

12 nieuwe op de website. Plaats ze allemaal na elkaar en je

GRATIS TOEGANG!

13

Valentine Noblesse, GSM 0477 55 36 93

September

Do 08 Startfeest in GC 'Ter Kommen'

Di 13 Infodag Crea in Hasselt.

Ma 19 Bezoek tentoonstelling 'Toetanchamon' in Brussel.

Oktober

Di 04 Crea : powerprint in lokaal 1 GC 'Ter Kommen'

Do 06 ledenbijeenkomst in GC 'Ter Kommen'

Di 11 Crea: powerprint in lokaal 1 GC 'Ter Kommen'

Di 11 Vorming: Bewust eten in zaal Ensor OCMW.

Ma 17 Crea: Patchwork in lokaal 1 GC 'Ter Kommen'

Di 18 Crea: powerprint in lokaal 1 GC 'Ter Kommen'

Sportprogramma

Joggen: elke maandag, woensdag en vrijdag om 09.30 uur

Fietsen: elke donderdag om 13.30 uur

elke zondag om 13.30 uur

Dansen: elke dinsdag om 16 uur

Meer info: Josette Swerts, tel. 089 51 43 61

September

Di 6

Daguitstap naar de Graftombe van Toetanchamon en een bezoek aan de

Rijkswachtkazerne in Etterbeek.

Di 13 Wandelen met Sylvia

Wo 14 Fietsen met Annie en Marleen.

Oktober

Di 4 Wandelen met Sylvia

Do 6 en 13 Daguitstappen naar een bruinkoolontginning in het Ruhrgebied

en bezoek aan Aken.

Sjéresliep, jètappelrêupers en krùskës

môkë op het brood... dat ziet

zjë nau nimmee (2)

In deel twee uit het gedicht 'Dat ziet zjë nau nimmee' van

Paul Achten, gaat de auteur met u terug naar de tijd van de

scharenslijper, de aardappelrapers, de moeders die zelf nog

brood bakten en het maken van kruisjes op dat brood...

hebt het volledige gedicht.

Hoeselt Centrum

Alt knalt!

Na een goed gevuld, zeer gevarieerd en gast-vrij-HERN-jaar, is het Alt-Hoeselt

dat als derde Hoeselts dorp een jaar lang activiteiten mag gaan organiseren.

Om alles in goede banen te leiden, werd de vereniging ALT KNALT vzw opgericht.

Met zo’n naam kan het niet anders dan gaan ‘knallen’ in Alt-Hoeselt.

Beat It!

Slagwerkfestival - Zaterdag 3 september 2011 - Terreinen PC Altenaar

Startactiviteit Straffe Toeren Alt-Hoeselt

Altmanak

De laatste weken, uren en dagen is er met alle alt-hoeselaren druk gesleuteld aan

een scheurkalender, voor de gelegenheid altmanak gedoopt. Dit is het eerste en

misschien ook wel het meest uitdagende project van de hele reeks initiatieven

die nog zullen volgen. Jean-Marie Willems, voorzitter van Alt Knalt vzw vertelt:

“Bij zo’n scheurkalender komt nu eenmaal veel kijken. We voorzien elke dag een

foto. Dit zijn er dus 366 in totaal! Voor de meeste inwoners zal dit ongetwijfeld

tal van herinneringen oproepen. We kunnen alleen maar zeggen dat wij in de

werkgroep bij de voorbereidingen vaak een glimlach om de mond hadden.

Ook verjaardagen van Alt-Hoeselaren, activiteiten van de verenigingen en de

afvalkalender zijn in de Altmanak opgenomen.

Dit project zet alvast de toon voor al de andere activiteiten die Alt Knalt dit jaar

nog zal organiseren. Wij hebben een mooie en rijke geschiedenis en die mogen

we zeker niet vergeten. Met de hulp van de ALTMANAK sta je hier elke dag bij

stil.”

De Altmanak is te koop bij de cultuurdienst (Ter Kommen), bij Café Pe Klak en

tijdens BEAT IT!, de startactiviteit van Alt Knalt op 3 september aanstaande.

Wees er snel bij, want de oplage is beperkt!

Prijs: 14 euro

Op zaterdag 3 september haalt Alt-Hoeselt voor het eerst straffe toeren uit.

Vanaf 16 uur beginnen we met de opwarming. Onder leiding van twee drumbands

en vendeliers, zal de overdracht van de vlag gebeuren van Hern/Vrijhern naar Alt-

Hoeselt.

Vanaf dan zijn ze niet meer te stoppen. Je wordt ondergedompeld in verschillende

opzwepende ritmische muziekstijlen van over de ganse wereld. Daarvoor zorgen

o.a. de drumbands van Alt-Hoeselt en Maaseik, Marimbavirtuoos Wim Slangen,

beatboxer VOCART, Drumspirit, New Dimension, jijzelf (jaja), e.v.a. Maar ook voor de kinderen is er aangepaste animatie met o.a. een

springkasteel, een slagwerkatelier en kindergrime.

Tegen 22 uur staan er werkelijk twee spetterende, echt KNALLENDE acts op het programma, gebracht door de topbands

DRUMSPIRIT en NEW DIMENSION. En Discobar Paradox laat iedereen even later de nacht in swingen.

Dit zou niemand mogen missen!

Organisatie: Alt Knalt vzw i.s.m. cultuurdienst Hoeselt en K. Harmonie en Drumband Sint-Lambertus Alt-Hoeselt.


Coverstory

Coverstory

Wat voorafging

Hoeselts Toneelgezelschap (HTG) 40 jaar jong

Hoeselt heeft in de loop der voorbije decennia steeds een bloeiend en rijk

toneelleven gehad. Reeds lang voor het huidige Hoeselts Toneelgezelschap

geboren was, oogstten de toenmalige Katholieke Vlaamse Toneelvrienden te

Hoeselt grote successen met hun kluchten, hun sketches en vooral met hun

operettes. Dat was al zo in de jaren 1930 en dat bleef zo met name tijdens

de jaren na de tweede wereldoorlog. Hoogtepunten uit die tijd waren Het

Hollands wijfje, Seppl, Het witte paard, De lustige boer en talrijke andere

operettes.

Het afsterven van één van de bezielers van de groep, Jan Scherpenberg, in

1967 sloot meteen een rijk hoofdstuk van het Hoeseltse toneelleven af.

Het Hoeselts Amusementsgezelschap

De liefde voor het toneel en de nostalgie

naar de vroegere toneeltraditie bleef niettemin

voortsluimeren. Het duurde dan ook

niet lang of er werd met een nieuwe toneelgroep

gestart.

Met zijn vieren stonden ze aan de wieg van

de boreling, die het Hoeselts Amusementsgezelschap

werd genoemd: Jef Vrancken,

Piet Driesen, Elvire Jans en Jef Thewissen.

Vier pioniers van wie de namen toentertijd

in Hoeselt en ver daarbuiten synoniem waren

van goed toneel en veel klucht maken.

Volgens de officiële annalen namen op

maandag 11 januari 1972 onder het voorzitterschap

van Wim Sleurs 36 leden aan

de stichtingsvergadering deel. Eind februari

reeds vond de première plaats van het

eerste stuk: Hoeselt lacht met Hoeselt, een

revuespektakel op tekst en in regie van Piet

Driesen, de man die gedurende vele jaren de

artistieke ziel van het gezelschap zou blijven.

Er werd toen gespeeld in de (turn)zaal van

het Sint-Jozefsinstituut in Hoeselt-Centrum.

Lag het accent aanvankelijk vooral op het

brengen van kluchtige stukken, zoals Zek ’t

nie tjege m’n vro (1972), Tante Jutta (1973) en

Heeft papa een liefje (1974), dan beleefde de

groep een eerste hoogtepunt uit zijn nog 1982 werd op bijzondere wijze gevierd. Liefst

14 voor amateurgroepen in Vlaanderen.

“Boerenpsalm”, van Felix Timmermans (februari 1997) “Slissen en Cesar" (februari 1995) 15

jonge bestaan eind 1974 met de opvoering

van De nacht van de 16de januari. Dit ernstige

Amerikaanse processtuk werd door regisseur

Piet Driesen bewerkt tot een spannend

en luchtig geheel dat liefst acht keer een volle

zaal trok, waarvan tweemaal in het Cultureel

Centrum van Hasselt.

Dat successtuk werd de aanzet tot een geleidelijke

evolutie waarbij de hoofdtoon op de

klucht bleef liggen (De Spaanse vlieg, 1975;

Ik ben er en ik blijf er, 1976; Oscar, 1978) maar

waarbij ook het betere blijspel (Arsenicum en

oude kant, 1975; Slippers, 1978) en het ernstigere

werk (Een souvenir uit Liedekerke, 1976)

aan bod kwamen.

Het Hoeselts Toneelgezelschap

Bij de aanvang van het seizoen 1979-1980

verhuisde de Hoeseltse “kemeede” naar

het pas gebouwde Cultureel Centrum. Dat

opende een waaier van nieuwe technische

mogelijkheden qua decor, belichting en geluid.

Faciliteiten waar de groep tot op de dag

vandaag met veel artistieke spitsvondigheid

dankbaar gebruik van kan maken.

Het volgende seizoen kreeg de groep ook

zijn huidige naam, nl. Het Hoeselts Toneelgezelschap

(HTG).

Het 10-jarig bestaan tijdens het seizoen 1981-

drie eigen producties, zijnde De Bruiloft van

“Wie verwacht een baby” (maart 1980)

Bertolt Brecht, Paradijsvogels van Gaston

Martens, en Mama Mia Maria van John Dole,

stonden op het programma. Bovendien

waren er in die periode, op uitnodiging van

het HTG, geregeld beroepsgezelschappen in

Hoeselt te gast, zoals het Mechels Miniatuurtheater,

het Reizend Volkstheater en Podium

uit Hasselt.

Het HTG bleef in die tijd successen oogsten

met stukken als Boeing-Boeing (1983), Komaan

Kameraad (1985) en vooral met het migrantendrama

De lege cel (1983) van Genkenaar

René Swartenbroekx, in een regie van

Gilberte Vrancken.

Bovendien verleende het HTG van toen af

geregeld zijn medewerking aan het toenmalige

Folklorefestival op het kasteel van Alden

Biesen met de opvoeringen van wagenspelen

of historische evocaties.

Hoogconjunctuur - Landjuweel

Het eind van de jaren 1980 betekende voor

het HTG een echte periode van hoogconjunctuur.

Met Het dagboek van Anne Frank,

met de latere mediavedette Gerty Christoffels

in de rol van het joodse meisje Anne,

behaalde het HTG in 1987 een onverhoopte

tweede plaats in het Koninklijk Landjuweel,

toen het meest prestigieuze toneeltornooi

Twee jaar later kaapte het HTG opnieuw

een tweede plaats weg in het Landjuweel,

ditmaal met de thriller Bonaventura van

Charlotte Hastings.

Een interne herstructurering bracht toen

ook het ontslag mee van voorzitter Piet

Stulens, die de groep gedurende bijna 15 jaar

met veel succes had geleid. Uiteindelijk werd

Jef Wolfs in 1992 bereid gevonden het HTGroer

over te nemen. Hij zou 16 jaar voorzitter

blijven en hij werd in 2008 opgevolgd door

Marc Hellemans.

Nieuw elan

Onder leiding van Jef Wolfs kreeg de groep

gaandeweg een nieuw elan.

Met het oog op een aflossing van de wacht

werd er binnen het HTG gestart met een

jeugdwerking. Tientallen jongeren hebben

er gedurende verscheidene jaren met veel

plezier en toewijding een drietal musicals in

elkaar gestoken die telkens een onvergetelijk

succes kenden: Feega (1994), In rep en roer

(1996) en Othello (1998). Jammer genoeg

kreeg dit initiatief geen vervolg.

De volwassenengroep van het HTG brengt

nog steeds twee producties per seizoen,

wat van de groepsleden uitermate veel

toewijding en gedrevenheid vergt. Meestal

zijn het stukken uit het plezante genre maar

het HTG schrikt er niet voor terug om af

en toe ook “serieuzere” stukken op het

programma te zetten. Recente voorbeelden

daarvan zijn: Een bruid in de morgen van Hugo

Claus (2008) en Een doos vol kruimels van

Neil Simon (2009). Toch blijft het hoofddoel,

het brengen van onspannend toneel.

Tot slot nog een greep uit succesvolle hoogtepunten

waar de HTG-leden met trots op

terugblikken: Jef komt ook op (1994) en Hoe

zou het met Jef zijn (1997), beide geschreven

en geregisseerd door Piet Driesen en met

Harry Plessers in een onvergetelijke hoofdrol;

het Timmermans-drama Boerenpsalm

(1997); De nacht van de 16de januari (herneming

met nieuwe cast; 1999); het massaspektakel

Quasimodo (2001); de operette Seppl

(2003) in het kader van het Lambrecht

Lambrechtsjaar; Paradijsvogels (2005), en

ten slotte Maria Speermalie (2011), een eigen

bewerking naar de gelijknamige roman van

Herman Teirlinck, geschreven en geregisseerd

door huisregisseur Johan Gerits.

Het HTG is dus 40 jaar jong en dat

moet uiteraard gevierd worden.

Het begint zijn jubileumseizoen met

een feestelijke bijeenkomst op

vrijdag 9 september om 20 uur

in het GC Ter Kommen. Daarop

worden, behalve de huidige leden,

ook alle oud-leden, oud-medewerkers

en hun partner uitgenodigd die

ooit hebben meegeholpen aan één

van de toneelproducties van het

HTG in Hoeselt.

Oud-medewerkers die dit lezen,

wordt gevraagd contact op te nemen

met HTG-voorzitter

Marc Hellemans

(089 41 67 92) ofwel via

info@HTGHoeselt.be.

Kijk ook eens op de HTG-website:

www.HTGHoeselt.be.


Toerisme Cultuur

Bibliotheek Toerisme

Bibliotheekweek 2011

Bibliotheekweek 2011 komt eraan. Van 15 tot 23 oktober vaart de campagne onder

de vlag 'Dankzij de bib ...'. Dit jaar gaat de Hoeseltse bibliotheek op zoek naar

getuigenissen van klanten en sprokkelen we anekdotes, fotomateriaal en verhalen over

de relatie van klanten en hun bib. Wat brengt/bracht de bib teweeg in het persoonlijke

leven van de lezers De bibliotheek verzamelt alle getuigenissen en presenteert ze in

de bibliotheek, en brengt fragmenten op de website en op facebook. Het is de bedoeling

om via de getuigenissen de meerwaarde van de bib zichtbaar te maken. Alle informatie

is welkom in de bibliotheek of kan u via mail verzenden naar het volgende adres :

marleen.smets@hoeselt.be.

Onze volgende klant in de kijker is Nelly Judong

Sinds 1973 is Nelly lid van de Hoeseltse bib. De persoonlijke en klantvriendelijke service vindt zij geweldig. Wel was het

even wennen aan de gewijzigde openingsuren! Gewoontegetrouw startte Nelly de week op maandagochtend in

de bibliotheek. Deze uren verschoven echter naar vrijdag! Eigenlijk jammer vindt zij. De rustige openingsperiode op

maandagochtend en de mogelijkheid om samen met anderen rustig een krant, een tijdschrift, of een boek te lezen in

de Hoeseltse bibliotheek zijn haar grote wensen. Een kopje koffie erbij zou het plaatje compleet maken. Volgens Nelly

is de gebruiksvriendelijkheid van de bibliotheek nog groter door de mogelijkheid om van thuis uit de materialen te reserveren en te verlengen. Het

huidige aanbod vindt Nelly ruim en gedifferentieerd zowel bij de boeken, als bij de cd’s en de dvd’s. Al bij al een kwalitatief aanbod waar Hoeselt

trots op mag zijn!

Enerzijds plaatst de bibliotheek haar klanten graag in de kijker, maar anderzijds organiseert de bibliotheek

tijdens de bibliotheekweek de volgende activiteiten :

Boekenverkoop - Vrijdag 14 oktober – vanaf 18 uur

Het begint stilaan een traditie te worden. Mits goed weer organiseert de bibliotheek voor de derde keer de ‘boekenverkoop’ op de jaarmarkt. Bij de

boekenverkoop is er voor ieder wat wils. De publiekstrekker is dit jaar een kwalitatief goed assortiment jeugdboeken. Door de volledige overschakeling

naar dvd’s zijn de video’s (speelfilms) te koop.

Geïnteresseerden kunnen tijdens het snuisteren genieten van de hapjes en drankjes die het GROS te koop aanbiedt. Het GROS ondersteunt lokale

initiatieven ten voordele van de Noord-Zuid problematiek

Geraakt u er die avond niet of is het weer te slecht Geen nood, de boeken staan nu reeds te koop in de bibliotheek.

Workshop ‘Voorlezen, durven en doen’ - Donderdag 20 oktober – van 19 tot 21 uur

Voorlezen is spannend, leerrijk en intiem. Het is een stap in de wereld en een stap dichter bij zelf goed lezen. Als er

wordt voorgelezen, spitsen alle kinderen hun oren, ook als ze zelf al kunnen lezen. Iedereen die enthousiast is, kan

voorlezen. Toch kan je misschien nog wat tips gebruiken. Welke boeken zijn er op de markt Welk verhaal voor welk

kind Hoe pak ik het aan Tijdens deze workshop krijg je praktische tips over voorlezen, je leert meer over de techniek

en probeert het zelf uit. Met een hoofd vol verhalen en een uitgebreide boekenlijst ga je weer naar huis.

* Gratis deelname, max. aantal deelnemers: 20, maar vooraf inschrijven verplicht (marleen.smets@hoeselt.be)

* Plaats: Bibliotheek, Dorpsstraat 35, Hoeselt

* i.s.m. VORMINGPLUS Limburg, begeleiding: Tinne Geuens en gemeenschapscentrum Ter Kommen

16

Quiz ‘De tijd van toen’ - Dinsdag 18 oktober – van 10 tot 13 uur

Om 10 uur starten we met een ludieke quiz, met allerhande vragen in het teken van ‘“de bib ‘Vroeger en Nu’”. Het

vrijwilligersteam van het dienstencentrum zorgt voor een stijlvol onthaal! Ingedeeld in verschillende teams, strijden de

deelnemers voor de winnaarstitel en de bijhorende prijs!

Tijdens de pauze is er koffie en gebak.

Ter afsluiting is er om 12.30 uur een tas soep voor elke deelnemer.

* Gratis deelname, maar vooraf inschrijven verplicht (marleen.smets@hoeselt.be) of telefonisch :

tel. 089 51 88 10 (dienstencentrum) * of tel. 089 41 38 46 (bibliotheek )

* Plaats: Dienstencentrum, Monetzaal, Hoeselt

* i.s.m. OCMW-dienstencentrum, begeleiding: bib-quizmaster Noël Thoelen

17


Toerisme

Toerisme

Kalender Kalender Kalender Kalender Kalender

Droogbroekfeesten - 9de Grote Rommelmarkt

Zondag 4 september

Vanaf 9 uur: gezellige rommelmarkt met meer dan 250 standhouders

Inkom: 1.5 euro (met gratis consumptie)

Gezellig terras met randanimatie

Vanaf 14 uur: live optreden van coverband

Standgeld 4 euro. Vooraf inschrijven. Info en reservatie: tel. 089 41 75 52 of tel. 089 14 71 18

Zaterdag 17 en zondag 18 september: Eetdag Brandweer Hoeselt

Zaterdag vanaf 17 uur en zondag vanaf 11 uur en ’s avonds vanaf 17 uur

Plaats: GC Ter Kommen

Inschrijvingen via Mewissen Jean, GSM 0486 79 45 15

Meer info: www.brandweerhoeselt.be

13 de Euromodelbouw

door de Hoeseltse Treinclub vzw

zaterdag 8 en zondag 9 oktober

De Limburghallen in Genk worden omgetoverd tot een heuse miniwereld, waar 45 nieuwe modeltrein-banen

uit 7 landen, in alle mogelijke schaalgrootten, hun opwachting zullen maken. Er zijn heel

wat totaal nieuwe banen te aanschouwen, zoals deze van Ivo Schraepen “ Station Hasselt “ , 2

nieuwe spoor O–banen , diverse nieuwe Ho–banen uit België, Nederland , Duitsland, Frankrijk .

Met de 13 de uitgave van Euromodelbouw , wordt er wederom beoogd om een totaal spektakel te

brengen met betrekking tot de veelzijdige facetten van de model-bouw. Naast de modeltreinen en

toebehoren, is er ook een mooie selectie boten, vliegtuigen, tractoren, vrachtwagens, militair, graafmachines,

kermissen, poppenhuizen, meccano, lego en vele anderen vormen van modelbouw en dit

zowel afstandbediend als statisch. Er zal ook een grote internationale verkoop- en 2 de handsbeurs zijn

van alle mogelijke modelbouwartikels.

Euromodelbouw-2011 is een happening voor jong en oud, voor gans de familie.

Vele jeugddromen zullen weer tot leven komen.

U kan Euromodelbouw-2011 bezoeken van 9.30 tot 18 uur.

Station Genk is gelegen op 500m van de Limburg Hallen. (Jaarbeurslaan).

Info op : www.euromodelbouw.be en www.hoeseltsetreinclub.be

18

Zondag 18 september: Wielerwedstrijd

Grote Prijs Nico Duchateau. Welerwedstrijd voor junioren.

Start om 15 uur aan café De Smeed, Hoogstraat. Afstand: 85 km.

Na de wedstrijd après -koers in clublokaal café De Smeed.

Info: daniel.vandebroek@telenet.be.

Zondag 18 september: Gezinswandeling Landelijke Gilde Werm

Vertrek aan de parochiezaal van Werm om 14 uur. Afstand: 7 km.

Vanaf 15 uur: pannenkoeken te verkregen in de zaal.

Meer info: www.landelijkegildewerm.tk.

Zaterdag 24 september: Griekse Avond

Vanaf 19 uur in PC De Altenaar.

Organisatie: AVC Alt-Hoeselt

Zaterdag 24 september: Rommelmarkt in Romershoven van 10 tot 16 uur

Organisatie: Oudercomité ‘De Tweesprong’. Info: Verjans Ludwine, GSM 0475 35 42 62

Zondag 25 september: Wandeling Natuurpunt Zuid-Limburg

Al wandelend wordt er op zoek gegaan naar verschillende soorten paddenstoelen en

zwammen rond het wijngaardbos.

Vertrek aan Hof ter Poorten te Alt Hoeselt om 9 uur, einde voorzien om 12.30 uur.

Gids: Johnny Greyn. Meebrengen: wandelschoenen en regenjas.

Organisatie: Natuurpunt Zuid-Limburg. Info: Georges Krieken, GSM 0473 37 58 84

georges_krieken@hotmail.com

Zondag 2 oktober:

Zaterdag 8 oktober:

Kiennamiddag t.v.v. rolstoeldoensgroep Sensation

Zaal Nederheem, Nederstraat 29 A, om 14 uur

Info: Bernadette Peters, tel. 012 39 45 42 of via email: jos.crommen@telenet.be

SPOKENTOCHT

Bengkëlek parcours langs duistere bos- en veldwegen

(soms moeilijk voor buggy’s en rolstoelen) .

Start: zaal Nederheem, Nederstraat 29A,

vanaf 19 uur tot 22 uur

Deelnamekosten: 3 euro (gratis consumptie langs het parcours)

Denk aan aangepast schoeisel en kleding !

Info: Roger Verjans, tel. 089 51 54 19

Zaterdag 15 oktober: Wandeling ikv Nacht van de duisternis

Meer info: zie pag. 24 – Milieu

Kermissen en jaarmarkt

zo 04-09

zo 18-09

zo 25-09

zo 09-10

vr 14-10

zo 16-10

zo 06-11

zo 13-11

Buurtkermis in ’t Paneel

Buurtkermis in Hombroek

Buurtkermis in Nieuw-Hoeselt

Grote kermis in Romershoven

Grote kermis in Werm

Jaarmarkt vanaf 17 uur

Grote kermis Hoeselt centrum

Grote kermis in Schalkhoven

Grote kermis in Sint-Huibrechts-Hern

Grote kermis in Alt-Hoeselt

Open Monumentendag

Zondag 11 september

ism de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep HGSG

Thema ‘Conflict’ - in kasteel ‘Ter Weyer’, Pasbrugstraat 1

Dit Loonse leengoed wordt al in de 13de eeuw vermeld en werd omringd

door grachten waarvan de huidige vijver nog een spoor is. Tot 1603 bleef

het eigendom van de familie Van de Weyer en in 1641 werd de herenhoeve

verbouwd door Jean Baptiste de Graty.

Hier werd ook een tijdlang recht gesproken.

Vertellingen en opvoeringen die alles met rechtspraak te maken

hebben, wisselen elkaar af:

het gaat oa. over een kindermoord uit 1779, gevolgd door een

terechtstelling.

Opvoeringen vanaf 13 uur tot 18 uur. - Inkom gratis.

Wandelen in Hoeselt met Lowies neutrale

(fiets- en wandelclub senioren Bilzen-Hoeselt)

di 06-09

di 13-09

di 20-09

di 27-09

Van stationplein Hoeselt naar Singelhoeve in Werm

Vertrek: Stationplein Hoeselt om 13.45 uur

Van parking Kimpel Bilzen naar de

voetbalkantine Hoeselt, Bergstraat

Vertrek: Parking de Kimpel, Bilzen om 13.45 uur

Van Schalkhoven naar Romershoven,

Tennis Jus In, Bruggestraat, Romershoven

Vertrek: Kerkplein Schalkhoven om 13.45 uur

Van Schalkhoven naar De Tommen in

St. Huibrechts-Hern, Tommenstraat 17,

Vertrek: Kerkplein Schalkhoven om 13.45 uur

19


Jeugd

Jeugd

X on Track

Op zaterdag 10 september organiseert

Jeugdhuis X voor de derde maal X on

Track, op de piste achter het jeugdhuis.

Met dit openlucht muziekfestivalletje

willen ze in de eerste plaats beginnende

groepen podiumkansen aanbieden . Maar

ook bekendere namen vinden natuurlijk

hun weg naar hun podium.

De line up voor dit jaar ziet er als volgt uit:

- Polaroid Fiction

- Batte Raaf

- The Strzebonsky Noizescene

- Hell City

- DJ DM

- DJ Laston and Geo

X on Track start om 17.30 uur. Jeugdhuis X-

leden betalen 3 euro, niet-leden 5 euro.

Voorverkoop is er niet want er is zeker

voldoende plaats voor iedereen! Allen

daarheen!!!

De muziek stopt om 01.30 uur!

Jeugdhuis X

start al blinkend het

nieuwe werkjaar

In augustus was het jeugdhuis 10 dagen toe

zodat de kernleden het jeugdhuis konden

onderwerpen aan de grote schoonmaak.

Op 12 augustus ging het jeugdhuis dan

lekker ruikend en blinkend open om het

nieuwe werkjaar te starten.

Op 14 augustus volgde de jaarlijkse BBQ

waar weer héél lekker gedineerd kon

worden.

Enkele opvallende activiteiten in het najaar

zijn zeker:

- de voorronde van DJ Mania op vrijdag

21 oktober en

- de try out shows van comedians Bart

Cannaerts en Thomas Smith op zaterdag

12 november.

- In de kerstperiode is er ook nog het al

bekende WinterWonderWeekend.

De volledige activiteitenkalender verschijnt

binnenkort op Facebook en website.

Jeugdhuis X is open op:

Woensdag van 20 tot 23 uur

Vrijdag van 20.30 tot 02 uur

Zaterdag van 20 tot 01 uur

Speelplein 2011

Half juni ontvingen de kinderen van alle Hoeseltse kleuter- en lagere scholen het

nieuwe coole stripboekje van het speelplein. Daarin was te lezen dat er weer heel wat

leuke themaweken op het programma stonden.

Het begon met speelplein-on-the-beach waarbij een familie werd geholpen om een

hotel te runnen. Natuurlijk liep er van alles mis en moesten de kinderen heel wat leuke

opdrachten doen om de familie te helpen. In de scherpe snijtandjes-week maakten

ze kennis met de burgemeester van Bleekdorp en hielpen ze hem om een wel heel

speciale vampier weg te jagen. Ook kwam de ziekenwagen langs en mocht iedereen

eens mee een ritje maken.

De derde week was Droge voeding Kassa 4. Daarin hielpen ze een winkel uit de problemen.

En in week 4 probeerde Don Calzone het geheime pizzarecept van Mama

Miracoli te stelen. Natuurlijk werd er daar een stokje voor gestoken. Als beloning mocht

elke leeftijdsgroep zelf pizza’s bakken. Yummie yummie … dat was lekker!! Om deze

week af te sluiten ging iedereen op uitstap naar Planckendael!!

Na de rustweek was er ook nog de Jabbedabbedoe-week waarin we een echte

Flintstones-mobiel maakten. Op K.A.M.P. overnachtten de durvers en pubers in het

gemeenschapscentrum en gingen de dag erna op avonturentocht in de Ardennen.

Tijdens de laatste week werden alle bekende sprookjes nog eens in the mix gegooid! En

om een mooie speelpleinzomer af te sluiten gingen de ukkies en rakkers op uitstap naar

Plopsa Indoor en de avonturiers, durvers en pubers naar de Efteling!!

Iedereen zal de paarse t-shirts en opvallende paarse sweaters deze zomer vast wel

gezien hebben op het speelplein. De moni’s en hoofdmoni’s vormen het hart van de

speelpleinwerking! Ze hebben weer enorm goed hun best gedaan dit jaar en daarom

kunnen we alleen maar zeggen: dank u, dank u en nog eens dank u!

De stuurgroep van het speelplein (bestaande uit enkele moni’s, hoofdmoni’s en jeugdconsulent)

werken voortaan ook het hele jaar door aan de uitwerking van het speelplein.

Ook zullen ze op regelmatig tijdstippen ontspannende en vormingsactiviteiten

organiseren voor de speelplein-moni’s. En één van de grootste uitdagingen is om het

speelplein voor 2012 om te bouwen tot een open-spel-aanbod!!

Daar houden we jullie nog zeker van op de hoogte!

Met vragen over opvoeding kan je vanaf nu terecht in je eigen gemeente

Op woensdag 7 september gaat de opvoedingswinkel zuid Limburg officieel van start met een officiële persconferentie. Met dit

initiatief willen de gemeenten Hoeselt, Bilzen, Herstappe, Riemst en Voeren de nood aan opvoedingsondersteuning kracht bij zetten.

In vier van deze gemeenten zal er dan wekelijks een spreekuur worden georganiseerd waarop u vrijblijvend kan binnenspringen of

een afspraak kan maken.

Opvoeden is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd gemakkelijk. Elke ouder heeft wel eens vragen of zoekt informatie over de

opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Als er vragen ontstaan, is het nuttig om hierover met iemand te praten en tips te krijgen.

De opvoedingswinkel wil iedereen die met opvoeding te maken heeft ondersteunen door te informeren, een luisterend oor te bieden

en te adviseren. De consulent geeft gratis en anoniem tips en advies op maat. Voor wie meer ondersteuning zoekt of specifieke

opvoedingsvragen heeft, kunnen er tot vijf persoonlijke gesprekken aangeboden worden.

De opvoedingswinkel richt zich tot iedereen die de zorg opneemt voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. Dus niet enkel ouders, maar ook

grootouders, leerkrachten, onthaalouders, jeugdleiders en anderen zijn meer dan welkom.

In de opvoedingswinkel gaat men uit van de vragen en behoeften van de opvoeders zelf en activeert hen mee op zoek te gaan naar

oplossingen die passen in de concrete situatie. Elke vraag wordt ernstig genomen en voorzien van een gepast antwoord. Als blijkt dat

er meer hulp nodig is, kan er worden doorverwezen naar andere diensten of organisaties.

Verder organiseert de opvoedingswinkel ook informatie- en vormingavonden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het vormingsaanbod

voor dit najaar, waarbij in Hoeselt en in de andere gemeenten van het samenwerkingsverband vorming voorzien wordt

inzake opvoeding. Deze vorminginitiatieven zijn vrij toegankelijk voor iedereen. De data en de thema’s zullen zo spoedig mogelijk

worden gecommuniceerd.

In de toekomst zal de opvoedingswinkel zuid Limburg ongetwijfeld ook zijn schouder zetten onder andere projecten inzake opvoedingsondersteuning

in samenwerking met diverse plaatselijke organisaties. Daartoe zal er een lokaal overleg opvoedingsondersteuning

worden georganiseerd waarop organisaties en instellingen die te maken hebben met opvoeding en opvoedingsondersteuning

worden samengebracht om bestaande werkingen te ondersteunen en nieuwe initiatieven vorm te geven.

20 Zondag van 20 tot 23 uur

Nadien betaal je 36 euro voor 12 lessen. Inschrijven ter plaatse in de les. Hoeseltse sportclubs

21

Praktisch:

De opvoedingswinkel zal in Hoeselt het wekelijks spreekuur houden in het Sociaal Huis, Europalaan 1, 3730 Hoeselt. De consulent, Ann

Bonneux zal elke woensdag (vanaf 14 september 2011) aanwezig zijn van 11 tot 12 uur in een gezellig lokaaltje op de eerste verdieping.

U kan haar bereiken op het nummer 0491 717240 of via info@opvoedingswinkelzuid.be.

Indien u meer informatie wenst kan u altijd een kijkje nemen op de website van de opvoedingwinkel zuid Limburg www.opvoedingwinkelzuidlimburg.be

Hier kan u ook de spreekuren van de andere gemeenten terugvinden waarop u ook meer dan welkom bent.

Sport

Yoga, ook voor u!

Yoga is een manier om stress en innerlijke ontevredenheid te

lijf te gaan, zorgt voor meer harmonie tussen lichaam en geest.

Yoga helpt om de houding van de wervelkolom te verbeteren en

rugpijn te verlichten, maakt het lichaam soepel, sterk en gezond.

Yoga, een aanrader voor iedereen, ongeacht je leeftijd!

Gratis proefles op donderdag 8 september van 21 tot 22.20 uur

Locatie: Spiegelzaal Sportcentrum Ter Kommen

Sportkalender

Alle info en inschrijvingen: sportdienst Hoeselt 089 49 16 03

- sportdienst@hoeselt.be

De Gordel - zondag 4 sept.

Avondwandeling Teugle Pruve - zaterdag 17 sept.

Scholenveldloop basisonderwijs - woensdag 21 sept.

Maand van de sportclub - donderdag 1 t.e.m. vrijdag 30 sept.

Activiteiten en open trainingen voor iedereen in diverse


Sport

Milieu

Kids (sportacademie)

Een recreatief sportprogramma waar kinderen spelenderwijs kennismaken

met een brede waaier van sportdisciplines. Iedere week initiatie in een

andere sport. Het programma krijg je tijdens de eerste les. Op maandag

en vrijdag worden de kinderen van het centrum door onze lesgevers op

school afgehaald.

Start vanaf maandag 5 september 2011.

Maandag 5 september 16.15 - 17.15

2e+ 3e lj (aparte groepen)

Vrijdag 9 september 15.45 - 17.00

1e lj + kleuters 2006 (aparte groepen)

Deelname 60 euro / 30 lessen

Jumpy Bumpy (dansacademie)

Start vanaf maandag 5 september 2011.

Nu ook voor KLEUTERS (2006).

Maandag 16.15-17.15 1e lj (2005)

Dinsdag 17.00-18.00 kleuters (2006) (*NIEUW )

18.00-19.10 +14j (1998-1994) (*NIEUW )

Donderdag 16.00- 17.15 4+5e lj (2001+2002)

17.30-18.45 6elj +1e sec (1999+2000)

Vrijdag 16.00-17.15 2e+3e lj (2003+2004)

Deelname: 60 euro / 25 lessen -

ps (kleuters + 1e leerjaar = 50 euro/25 lessen)

+ optreden op vrijdag 25 mei 2012 om 18 uur (+ generale repetitie op

do 24 mei 16.45 - 18.45 uur)

(geen JUMPY BUMPY tijdens examens, schoolvakanties en de vrijdag

vóór een schoolvakantie)

Kleuterzwemmen (enkel geboren 2006)

De kleuters geboren in 2006 leren in de cursus KLEUTERZWEMMEN

eerst de beenbeweging schoolslag en vervolgens de armbeweging en

coördinatie. Bedoeling is om een diploma van 25 m of meer te behalen.

Wegens dakwerken en dringende herstellingen zal het zwembad een

aantal maanden gesloten zijn. Hierdoor zullen de lessen kleuterzwemmen

niet kunnen starten in september, maar wel vanaf zaterdag 7 januari

2012. Om vóór de zomer van 2012 aan de 30 lessen te geraken zullen de

kleuters 2 x per week kunnen komen. Eén keer op zaterdagvoormiddag

en dan nog een keer op maandagavond of woensdagnamiddag.

Deelname 90 euro / 30 lessen

Zwemacademie

In de cursus ZWEMTRAINING krijgen de leerlingen van het 1e en 2e

leerjaar (die al kunnen zwemmen) alle kansen om hun zwemvaardigheden

verder te ontwikkelen (o.a. diplomazwemmen, aanleren rugslag,

survival zwemmen, ...) Opgelet: Aangezien er hier met niveaugroepen

gewerkt wordt, zijn groepswijzigingen steeds mogelijk. Start vanaf 7

januari 2012

Woensdag 11 januari 13.15 - 14.10 (diploma 800 of meer) geboren 2004

Woensdag 11 januari 14.10 - 15.00 (diploma 200 of meer) geboren 2005

Maandag 9 januari 08.10 - 19.00 (diploma 25 of meer) geboren 2005

Zaterdag 7 januari 09.10 - 10.00 (diploma 50 of meer) geboren 2005

Deelname 60 euro / 20 lessen

Inschrijven

De inschrijving is in orde na betaling op rek.nr 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum Hoeselt met vermelding van

naam+voornaam+geboortejaar+activiteit. Tijdens de eerste les ontvangen alle deelnemers een inschrijvingsformulier om uw

persoonlijke gegevens verder aan te vullen. Enkel voor de ZWEMMEN moet u telefonisch inschrijven (089 49 16 03) op de

sportdienst.

Promotielessen Zumba

Start to Zumba’

Een nieuwe lessenreeks waarbij alle nummers eerst zonder muziek

worden aangeleerd. Hier leer je de basispassen en maak je kennis met de

Zumba formule: strofe-refrein-break-accent.

Start op donderdag 8 september 2011 van 19 -20 uur.

De eerste vier lessen zijn gratis ! (8+15+22+29 sept).

Deelname lessenreeks: 25 euro / nog 10 lessen

(6+13+20+27 okt /10+17+24 nov/1+8+15 dec).

Max 25 deeln. Inschrijven via mail: zumbahoeselt@gmail.com

‘Zumba Express’

Hou je van een korte, niet te moeilijke maar intense les Dan kies je voor

deze ‘EXPRESS’ met 10 Zumba-nrs , ‘n korte drinkpauze en af en toe

een nieuw nummer.

Start op dinsdag 6 september 2011 van 19.15 - 20 uur.

De eerste vier lessen zijn gratis ! (6+13+20+27 sept).

Bestrijding bruine rat

Vaak komen bij de gemeente meldingen toe van overlast veroorzaakt door de

bruine rat. Deze ratten kunnen inderdaad heel wat schade en leed veroorzaken,

en bovendien ook ziekten overbrengen. Vandaar dat iedere eigenaar en

huurder bij wet verantwoordelijk wordt gesteld om de ratten te bestrijden op

zijn goed.

De beste manier om ratten te bestrijden is er voor zorgen dat de ratten geen

onderkomen, geen voedsel en water vinden.

Maar al te vaak wordt vastgesteld dat bewoners onrechtstreeks er voor zorgen

dat de bruine rat goed kan gedijen. Allerhande huishoudelijk afval (groenten,

fruit, vlees, vis, …), open hopen gras- en groenafval zorgen voor een aantrekkelijk

voedselaanbod. Zo worden keukenrestjes vaak nog in de avonduren uitgestrooid in de kippenweide.

Volgende tips helpen je om de bruine rat weg te houden:

- vermijd vooral langdurige voederopslag en gebruik eerst de oudste voorraad

- verzamel het huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken. Aangezien in de gemeente Hoeselt de grijze huisvuilzak

gebruikt wordt, kan deze zak dan ook best in een afgesloten bak gezet worden

- strooi het kippenvoer niet op de grond, maar gebruik een voederbak en neem deze ’s avonds weg

- zorg ervoor dat het huishoudelijk afval regelmatig wordt afgevoerd

Als je bruine ratten in of om je woning hebt, kan je best rattenvallen plaatsen of rattenvergif leggen. Rattenvergif is heel efficiënt, maar

kan ook uiterst gevaarlijk zijn voor uw huisdier, zowel voor honden als katten. Houd er ook rekening mee dat ratten het vergif kunnen

verschuiven. Rattenvergif is hoe dan ook een milieuonvriendelijke oplossing die enkel in noodgevallen aangeraden is.

Inzameling van asbest en roofing op het containerpark

Op dinsdagnamiddag 11 oktober 2011 van 16 tot 19 uur wordt voor de vierde maal dit jaar hechtgebonden roofing en asbest

ingezameld op het gemeentelijk containerpark. Asbestgebonden materiaal kennen we vooral als golfplaten, dak- en gevelleien, bloembakken,

vensterdorpels. Roofing is materiaal op basis van asfalt, dat voornamelijk gebruikt wordt als dakbedekking.

De retributie voor het afleveren van asbestcement bedraagt 1,50 euro per eenheid (één eenheid = één plaat asbestcement). Deze

retributie wordt per gezin aangerekend voor de hoeveelheden die 10 eenheden per gezin per jaar overschrijden.

De retributie voor de aanbreng van roofing bedraagt 15 euro per begonnen 0,50 m 3 . Dus tot 0,50 m 3 betaalt u 15 euro, van 0,50 m 3

tot 1 m 3 betaalt u 30 euro.

Duurzame ontwikkeling

Week van de Fair Trade van 5 tot 15 oktober

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met respect, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, maar ook voor de medemens in

Vlaanderen en de rest van de wereld, voor de huidige generatie maar ook voor de mensen die na ons komen. Bij duurzame ontwikkeling

is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Duurzame handel is een verzamelterm voor verschillende handelstypes, waaronder fair trade en bio. Bij Fair Trade krijgen boeren uit

Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een eerlijke prijs voor hun exportproducten. Ook de gemeente Hoeselt maakt gebruik van

Fair Trade-producten zoals koffie en wijn. Hierdoor wordt onrechtstreeks gezorgd dat de boeren kunnen investeren in kwaliteit en

milieuvriendelijke productie. Bovendien is er geen sprake van kinder- of dwangarbeid en zijn de arbeidsomstandigheden goed en

wordt heel vaak een gedeelte van de opbrengst geïnvesteerd in onderwijs.

In het kader van de ‘Week van de Fair Trade’ gaat op woensdag 5 oktober 2011 een infoavond door rond Fair Trade.

Deelname lessenreeks: 25 euro / nog 10 lessen

22 Afspraak om 20 uur in lokaal 1 van het GemeenschapscentrumTer Kommen.

23

(4+11+18+25 okt /8+15+22+29 nov/6+13 dec).

Max 25 deeln. Inschrijven via mail: zumbahoeselt@gmail.com

Groepslessen BBB

Bodyshape’

Eerst een korte warming-up en dan 40’ totale spierversteviging in stand

en op het matje, met extra aandacht voor BUIK en BILLEN.

Start op dinsdag 6 september 2011 van 20 - 21 uur.

Deelname met beurtenkaart:

50 euro/15 beurten (studenten 40 euro)).

Inschrijven ter plaatse (spiegelzaal)

BBB / fat burning’

Eerst een half uur cardio met eenvoudige, pittige combinaties en dan

20’ spierversteviging op het matje, met extra aandacht voor BUIK en

BILLEN.

Start op donderdag 8 september 2011 van 20 - 21 uur.

Deelname met beurtenkaart:

50 euro/15 beurten (studenten 40 euro).

Inschrijven ter plaatse (spiegelzaal)

Organisatie: GROS (Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) i.s.m. HOLA (gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu).


Milieu

Informatief

24

Planten van hier

Geen telefoonboek nodig Uitschrijven kan!

Ieder jaar worden ze trouw bij uw thuis bezorgd: de Gouden en Witte Gids. Twee dikke boeken vol met

adressen en telefoonnummers van particulieren en bedrijven. Vanaf dit jaar worden ze gebundeld in 1

papieren telefoonboek. Op zich handig om in huis te hebben. Maar als het boek eigenlijk niet gebruikt

wordt Dan is het toch een hoop overbodig papier! Wist je al dat je je kan uitschrijven

Je ontvangt de gids dan niet meer en draagt tegelijkertijd uw steentje bij aan het milieu.

Uitschrijven gaat snel en makkelijk: surf naar info.truvo.be/uitschrijven, vul het formulier in op de

website en klik op ‘verzenden’. Als je dit doet vóór 13 oktober 2011, ontvang je vanaf de volgende

bedeling de Gouden en Witte Gids niet meer thuis. Uitschrijvingen, uitgevoerd na deze datum, zullen

pas volgend jaar toegepast worden. Als ieder Limburgs gezin zich zou uitschrijven voor de papieren telefoongids

besparen we met zijn allen al gauw enkele duizenden bomen!

Autochtone bomen en struiken zijn nakomelingen van planten die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze

gebieden hebben gevestigd. Ze zijn zeer goed aangepast aan onze bodem en klimaat, ze dragen belangrijke

genetische biodiversiteit in zich, bieden voedsel en schuilgelegenheid aan tal van dieren, worden lokaal

geoogst en opgekweekt en versterken de streekidentiteit.

Bij de bomen- en struikenverkoop van Natuurpunt in het najaar worden een aantal soorten met het label PLANT van HIER

aangeboden. Door deze planten te kopen en aan te planten kan je meehelpen om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt

te roepen.

Info en bestellingen www.natuurpuntlimburg.be of via info@natuurpuntlimburg.be

Uitbreiding erkende natuurreservaat DEMERVALLEI

Door het Ministerieel Besluit d.d. 4 maart 2011 werd de uitbreiding van het erkende natuurreservaat nr. E-120 ‘Demervallei’ te Hoeselt

- op aanvraag van vzw Limburgs Landschap - erkend. Het natuurreservaat ‘Demervallei’ wordt uitgebreid met een oppervlakte van

24ha 11a 72ca waardoor de totaal erkende oppervlakte van het natuurreservaat 44ha 89a 6ca bedraagt. De meeste van de als natuurreservaat

erkende percelen zijn gelegen in de speciale beschermingszone (habitatrichtlijngebied ‘Jekervallei en bovenloop van de

Demervallei’) en/of Ven- of natuurgebied.

Het beheersplan voor dit reservaat werd eveneens bij ministerieel besluit goedgekeurd. Dit betekent dat voor een aantal percelen

een afwijking van het ontbossingsverbod wordt goedgekeurd, op het terrein zal een gedeelte bos omgevormd worden tot rietland

en moerasspirearuigtes. De erkenning loopt tot november 2024.

Nacht van de Duisternis

Zaterdag 15 oktober 2011

Wandeling omgeving Wijngaardbos,

met nachtelijke verhalen en gelegenheid tot sterren kijken!

Noteer alvast deze datum in je agenda, want dan is het weer tijd om even te proeven van de rust en gezelligheid in een donkere

nacht!

Met de campagne ‘Nacht van de Duisternis’ roept de Bond Beter Leefmilieu, de vzw Preventie Lichthinder en de Werkgroep

Lichthinder van de VVS iedereen op om zoveel mogelijk overbodige verlichting te doven. Want er wordt te veel en verkeerd

verlicht. Het kan vaak met minder zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Even vaak wordt de verlichting naar boven in de hemel

gestraald. Met alle gevolgen van dien: te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen bij mensen,

maar ook het bioritme van planten en dieren leidt eronder.

Afspraak om 20 uur aan de kerk van Alt-Hoeselt - Organisatie: HOLA

Van steun aan het verenigingsleven tot sponsoring van de lokale sportclubs, de

ondernemers van je gemeente zorgen dag in dag uit voor leven in je buurt. Want wat zou

je buurt zijn zonder ondernemers En wat zouden ondernemers zijn zonder klanten

Daarom maken we weer samen de Dag van de Klant. Met lekkere verwennerijen, leuke

attenties en fijne verrassingen.

Afspraak dus op zaterdag 24 september bij je zelfstandige ondernemer!.

Meer info: dagvandeklant.be

Week van de mobiliteit van 16-22 september

Laat je auto thuis, geniet van de voordelen.

Door te stappen, te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken spaar je niet alleen

veel energie, ook je portefeuille vaart er wel bij. Schakel je stap- en trapkracht in voor de

vele korte verplaatsingen. Spoor met de trein comfortabel van stad naar stad. Met bus

en tram ben je zo in het centrum. De Week van de Mobiliteit is dé gelegenheid om de

voordelen van duurzame mobiliteit te ontdekken.

Meer info: www.weekvandemobiliteit.be

Algemeen Waterverkoopreglement

Nieuwe afspraken voor uw wateraansluiting en afvalwaterafvoer

Hoe moet u na een verhuizing uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen

Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige

huurders Wat moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel Op

deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement

een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de

levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater

aangaat.

Eén reglement voor iedereen

Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen een

dienstverlening bieden die meer op elkaar is afgestemd. Dit gebeurt vanaf 1 juli 2011.

Vroeger pasten alle watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement

toe. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door

duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij en de

rioolbeheerder als voor de klant.

Nog vragen

De volledige tekst van het Algemeen Waterverkoopreglement kunt u nalezen op de

website van de Vlaamse Milieumaatschappij www.vmm.be. Een lijst met veelgestelde

vragen over het Algemeen Waterverkoopreglement vindt u tevens op www.vmm.be/

faq.

Voor algemene informatie kunt u steeds terecht bij het Infoloket van de Vlaamse

Milieumaatschappij. Het Infoloket is elke werkdag bereikbaar van 9 -12.30 uur en van

13.30-16.30 uur, tel. 053 72 64 45.

School- en studietoelagen

2011-2011

Deze folder geeft een kort overzicht van

de school- en studietoelagen voor het

basis-, secundair en hoger onderwijs,

zodat u kunt nagaan of u al dan niet in

aanmerking komt.

Aanvragen indienen vanaf 1 augustus 2011

tot en met 1 juni 2012.

Opgelet: de indieningdatum is vervroegd!

Na 1 juni bent u onherroepelijk te laat.

Meer Informatie en hulp bij het invullen

van uw aanvraag wordt u geboden:

- via de website www.studietoelagen.be

- via 1700, het gratis nummer van de

Vlaamse overheid, elke werkdag van 9

tot 19 uur

- tijdens de bezoekdagen

U kunt ook terecht bij:

- het secretariaat van uw school

- de dienst Studentenvoorzieningen van

uw universiteit of hogeschool.

Folders af te halen op het gemeentehuis.

Infrax blaast 5 kaarsjes uit

Vijf jaar geleden werd Infrax, het

samenwerkingsverband tussen drie

zuivere intercommunales, Interelectra,

Iveg en WVEM (nu Infrax West) boven

de doopvont gehouden. De drie zochten

naar operationele samenwerking om hun

opdracht in de vrijgemaakte Europese

energiemarkt nog beter te kunnen

uitvoeren.

Dat Infrax in zijn doelstellingen met verve

geslaagd is, blijkt onder meer uit de groei

die het bedrijf de afgelopen vijf jaar

kende. Steeds meer gemeenten kiezen

immers voor Infrax als partner voor de

elektriciteits-, aardgas, kabeltelevisieen/of

rioleringsvoorziening op hun

grondgebied.

Meer info: www.infrax.be

25


Collegebeslissingen

Huldigingen

Diamant voor

Verwarmingstoelagen

Het college heeft beslist om aan elk van de parochiale lokalen in onze gemeente, een verwarmingstoelage toe te kennen ten bedrage van 1.240 euro.

Overheidsopdrachten

Onderhoud & herstelling asfaltwegen 2011

De werken met het oog op het onderhoud en de buitengewone herstelling van asfaltwegen 2011 werd toegewezen aan de firma Grizaco nv uit

Hasselt tegen het bedrag van 319.942,15 euro, incl. btw. (locatie Brandweer, Rootstraat, Melleveldstraat, Hanterstraat, Aanlofstraat, Eikenbosstraat,

Bovenstraat, Demerstraat, Leeuwerikstraat, Grootveldstraat, Lindehofstraat, Brandbriefkruisstraat, Hardveldstraat, Haamstraat, Trulstraat, Goosstraat

en deel van de Smisstraat)

Onderhoud & herstelling betonwegen 2011

De werken met het oog op het onderhoud en de buitengewone herstelling van betonwegen 2011 werd toegewezen aan de firma Roos nv uit

Arendonk tegen het bedrag van 180.540,37 euro, incl. btw. (Hernerweg en deel van de Sint-Hubertusstraat)

Joseph Thoelen & Catharina Noben

18-07-1951 - 18-07-2011

Alfons Vanholst & Joanna Gommers

01-08-1951 - 01-08-2011

Goud voor

Huibrecht Vangertruyden & Maria Snellinx

10-08-1951 - 10-08-2011

Aankoop nadar

De aankoop van 95 nadarelementen (dranghekken) werd toegewezen aan de firma Palmaers Vakhandel uit Bilzen tegen het bedrag van 4.712,95

euro, incl. btw.

Renovatie zwembad

Het gemeentelijk zwembad zal dit najaar grondig aangepakt worden. Gefaseerd zullen in de periode augustus-december 2011 de volgende werken

uitgevoerd worden:

- volledige vernieuwing van het dak

- aanpassing van de klimatisatie

- plaatsing van een akoestisch verlaagd plafond en plaatsing van nieuwe verlichtingarmaturen op dit verlaagd plafond

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze werken in verschillende deelaanbestedingen toegewezen op 27.06.2011.

1. De dakwerken zullen vanaf augustus uitgevoerd worden door de firma A.T.B. Services bvba, Wellenstraat 26, 3840 Borgloon, tegen het

inschrijvingsbedrag van 76.858,27 euro, incl. 21% btw.

2. De klimatisatie werd voor een bedrag van 75.074,45 euro, incl. 21% btw toevertrouwd aan de firma Cooltech nv, Kolmen 1607 te 3570 Alken.

3. De elektriciteitswerken werden gegund aan de firma Vangronsveld verlichting en electro bvba, Amelsdorp 12, 3740 Bilzen. Kostprijs: 52.849,29

euro, incl. 21% btw.

Albert Jacobs & Jozefina Bombey

04-07-1961 - 04-07-2011

Gustaaf Doomen & Maria Jermei

08-07-1961 - 08-07-2011

Proficiat aan de jubilarissen.

Jean Jacobs & Jozefa Kersten

15-07-1961 -15-07-2011

Aankoop informaticamateriaal

De aankoop van computermateriaal voor diverse diensten (administratie, brandweer, bibliotheek) werd gegund aan de firma Bells Computercenter

uit Hoeselt tegen het bedrag van 6.793,99 euro, incl. btw.

Aankoop graf- & urnekelders

De aankoop van 30 grafkelders en 16 urnenkelders werd gegund aan de firma Venta nv uit Keerbergen tegen het bedrag van 15.861,16 euro, incl. btw.

Aankoop lasapparaat

De aankoop van een nieuwe lasapparaat voor de technische diensten werd toegewezen aan de firma Technolit GmbH uit Herk-de-Stad tegen het

bedrag van 3.025,00 euro, incl btw.

Aankoop leermethodes

De aankoop van de leermethode ‘veilig leren lezen’ werd gegund aan de firma Uitgeverij Zwijsen uit Antwerpen tegen het bedrag van 4.425,33

euro, incl. btw.

Aankoop grasmaaier en heggenscharen

De aankoop van een duwgrasmaaier werd toegewezen aan de firma Brouns machines uit Hoeselt tegen het bedrag van 510,00 euro, incl. btw.

De aankoop van 2 heggenscharen werd toegewezen aan de firma Palmaers Vakhandel uit Bilzen tegen het bedrag van 635,25 euro, incl. btw.

Aankoop van zitbanken en tafels in kunststof

De aankoop van 13 banken en 2 tafels uit gerecycleerd kunststofafval werd gegund aan de firma Ekol uit Houthalen-Helchteren tegen het bedrag

van 3.357,75 euro, incl. btw.

Op pensioen

Na bijna 30 dienstjaren is brandweercommandant Jos Vanspauwen

sinds 1 juli op pensioen. Namens deze weg wil het bestuur Jos

bedanken voor de goede samenwerking en de manier waarop

hij al die jaren het korps heeft geleid. Maar de opvolging staat

klaar! Zoon Peter Vanspauwen die sinds 1993 lid is van ons

brandweerkorps en in 2003 benoemd werd tot officier gaat de

fakkel overnemen. Wij wensen Peter alvast veel succes toe als

nieuwe dienstchef van het brandweerkorps!

Sinds kort telt het korps bijna 40 vrijwillige brandweermannen

die op professionele wijze zorgen voor de veiligheid van hun

inwoners. Hierop kan de gemeente Hoeselt terecht trots op

zijn!

Gunning overkapping afscheidsplaats begraafplaats Werm

26 27

De levering en plaatsing van een overkapping als afscheidsplaats op de begraafplaats te Werm werd toegewezen aan de firma B.E.V.-Construct uit

Hoeselt tegen het bedrag van 5.009,40 euro, incl. btw.


Actueel

Programma oogstfeesten

Oogstterras bij fruitbedrijf

Luc Scheerling

Tramstraat 10, Sint-Huibrechts-Hern

Zondag 2 oktober om 10 uur

Gezellig terras met Haspengouwse vlaai en het Hoeselts

streekbier 'Toetëlèr'.

Demonstraties peren sorteren, de appelpersmobiel in

actie, rondleidingen in de boomgaard, kinderanimatie,

amusementsspelen en muziek.

Gratis toegang

Oogstwandeling met proeverij

Gids JP Billen

Zondag 9 oktober om 13.30 uur

Sfeervolle wandeling naar de boomgaarden. Hier zet je

volop de tanden in de natuur.

Je proeft van appelsappen, wijnen, appelmoes, siroop,

confituur, appels en peren.

Vertrek: Hernerweg 139, Sint-Huibrechts-Hern

Prijs: 3 euro

Proevertjesfietstocht

Zondag 23 oktober om 13.30 uur

Fiets doorheen Hoeselt en proef onderweg van al het

lekkers van eigen bodem.

Vertrek: Gemeentehuis Hoeselt, Dorpsstraat 17

Prijs: 3 euro

28

Info en folder:

Toerisme Hoeselt, tel. 89 51 03 35,

email: toerisme@hoeselt.be

www.hoeselt.be/toerisme

More magazines by this user
Similar magazines