gemeente-info - Gemeente Kinrooi

kinrooi.be

gemeente-info - Gemeente Kinrooi

JAARGANG 29 - NR 4 - OKTOBER 2010

gemeente-info

www.kinrooi.be


inhoud

2

dienstnota’s

3 - 8

open bedrijvendag

4 - 5

bibliotheekweek

6 - 7

milieu

9 - 10

welzijn

11

jubilea

12 - 13 - 14

ocmw nieuws

15 - 16 -17

kinderopvang

18 - 19

in de kijker

20 - 21 - 22 - 23

VVV infodienst

24

werken in uitvoering

25

onderwijs

26

nuttige info

27

evenementenkalender

28

voorwoord

Beste inwoners

De vakantiemaanden liggen weeral een tijdje achter ons. Het begin van een nieuw

schooljaar en het heropstarten van de verenigingsactiviteiten betekenen voor

velen van ons het terug aanknopen met ons dagelijks levensritme. Trots herinner

ik mij de officiële ingebruikname van de Finse piste op de Steenberg te Geistingen

op vrijdag 3 september jongstleden. Hopelijk betekent deze nieuwe gemeentelijke

sportaccommodatie een meerwaarde voor iedere sportieve inwoner.

Verkeersveiligheid vormt in het gemeentelijk beleid altijd een belangrijk

onderdeel. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen voeren, beschikt de

gemeente sinds maart 2010 over een eigen snelheid- en telmeter. Op basis van

de reeds gedane metingen zullen binnenkort de uitbreiding van de 70 km-zone

tussen Breeërsteenweg en Venlosesteenweg en het invoeren van een 70 kmzone

in de Basdonkstraat, Diekerstraat en Tongerloseweg ter goedkeuring aan

de gemeenteraad voorgelegd worden.

Voor de basisscholen van de scholengemeenschap vrije en gemeentelijk onderwijs

Kinrooi zijn vanaf 1 september 2010 de begin-en eindtijden van iedere

schooldag op elkaar afgestemd. Onze gemeentelijke muziekschool zit in de

rechte lijn naar een officiële erkenning als filiaal van de stedelijke academie voor

muziek en woord uit Maaseik door het starten van het tweede jaar noten- en

instrumentleer.

Tot slot nodig ik namens het gemeentebestuur iedereen uit om het gemeentehuis

te bezoeken op zondag 3 oktober tussen 10u00 en 17u00. Dan doen we mee aan

de Open Bedrijvendag 2010. U leest er meer over in deze gemeente-info !

gemeente-info Kinrooi

jaargang 29 nummer 4

oktober 2010

Pierre Vanmontfort

eerste schepen

schepen voor personeel, onderwijs en verkeer

colofon

2

redactie-adres

verantwoordelijke uitgever

gemeente Kinrooi

Hubert Brouns

dienst communicatie Weertersteenweg 170

Breeërsteenweg 146

3640 Kinrooi

3640 Kinrooi tel. 089 70 26 42

tel. 089 70 03 00 toestel 334 fax 089 70 33 22

fax 089 70 24 21 e-mail hubert.brouns@kinrooi.be

e-mail eddy.smeets@kinrooi.be


dienstnota’s

Bekendmaking

openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en

schepenen maakt bekend dat er

een openbaar onderzoek loopt

inzake het gemeentelijk ruimtelijk

uitvoeringsplan (RUP) voor RWZI

Molenbeersel dat voorlopig werd

vastgesteld door de gemeenteraad

op 6 september 2010. Het gaat

over een bestemmingswijziging

voor het rioolwaterzuiveringsstation

in de Susenweg te Kinrooi: dat

ligt in landbouwgebied en zal via

het RUP in een gebied voor zuiveringsinfrastructuur

voor afvalwater

komen te liggen.

Ondernemersvriendelijke website

Unizo heeft 308 gemeentelijke websites in Vlaanderen onderzocht op het

aanbod van digitale diensten voor ondernemers. In de categorie van

de woongemeenten, waarbij onze gemeente was ingedeeld, stond Kinrooi

op de vierde plaats in Vlaanderen na Alken, Grobbendonk en Mortsel. Van

de 55 producten die Unizo zocht, stonden er 28 op www.kinrooi.be.

Inzake transactie - het online kunnen afhandelen van bepaalde diensten -

en inzake ondernemersparticipatie - in welke mate er info over adviesraden

en ondernemersverenigingen terug te vinden zijn op de site - scoorde

Kinrooi zelfs beter dan koploper Alken.

Het openbaar onderzoek loopt van

27 september 2010 tot en met 25

november 2010, tevens de uiterste

datum voor indienen van eventuele

bezwaren. Het ontwerp RUP kan

ingekeken worden bij de dienst

grondgebiedszaken in het gemeentehuis

(tijdens de openingsuren). U

vindt het ook online op www.kinrooi.be

onder bestemmingsplannen

(rubriek ruimtelijke ordening).

Bezwaren kan u per aangetekende

brief aan de Gecoro (Breeërsteenweg

146 te 3640 Kinrooi) indienen.

U kan het bezwaar ook

schriftelijk afgeven tegen ontvangstbewijs

bij de dienst grondgebiedszaken.

Hou er rekening mee dat u

bij een bezwaar de juiste vormvereisten

aanhoudt.

PS Bij deze roepen we de Kinrooise ondernemers op om hun gegevens in de digitale

ondernemersgids te controleren en eventueel aan te vullen ! In het e-loket vindt u

een formulier om gegevens aan te passen of toe te voegen.

Wegens goede reacties volgend jaar opnieuw

Cursus tax-on-web & e-loket

In juni 2010 organiseerde het gemeentebestuur een opleiding tax-onweb

& e-loket voor geïnteresseerde inwoners. Digidak verzorgde deze

cursus voor telkens tien personen. Gedurende 2,5 uur leerden ze een

kaartlezer installeren en vervolgens tax-on-web én het e-loket van de

gemeentelijke site gebruiken. Er werden vier sessies georganiseerd en de

40 cursisten waren unaniem tevreden over de opleiding. Bovendien mochten

ze de kaartlezer na de les mee naar huis nemen. Wegens dit succes

zal deze cursus in 2011 opnieuw georganiseerd worden (vermoedelijke

kostprijs 10 euro per persoon). Donderdag 9 juni 2011 staat alvast

gepland voor de eerste twee sessies. Meer info volgt in ‘t gazètje van mei

2011.

gemeente-info oktober 2010 3


open bedrijvendag

Op zondag 3 oktober doet de gemeente Kinrooi mee aan de

open bedrijvendag. Naast het gemeentehuis doen nog zeven

bedrijven uit Kinrooi mee aan dit evenement. U kan ze die

zondag allemaal tussen 10u00 en 17u00 gaan bekijken.

We stellen ze alvast kort aan u voor !

Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen van onze verswinkel

Tijdens de OBD kan dat. Demo´s, degustaties, show cooking en productie, de hele dag

door. Ook kinderanimatie is voorzien. Het gehele Kuva-team heet u welkom.

Kuva Verswinkel Venlosesteenweg 115 bus 2

Zoekt u iets origineels voor uw interieur Tafels op

maat, dressing of bureauinrichting In ons bedrijf

kan u kennis maken hoe die meubels gefabriceerd

worden. Gedeeltelijk op ambachtelijke wijze.

Benningen Heikemp 1116

Specialist in de verkoop van software voor houten

staalskeletbouw en het verlenen

van de bijhorende diensten, service,

opleiding en advies. Plotten

van tekeningen tot A0 formaat.

Foto´s afdrukken op doek ! Doorlopend

demonstraties. Iedereen van harte welkom!

CAD Serviceburo Rondstraat 37

Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen in een bedrijf dat gespecialiseerd

is in werken met staal Van casco´s voor plezierjachten, ambachtelijk gesmede

sierhekwerken, trappen en balustrades, transportsledes voor het vervoeren van

betonplinten, laadbruggen, kraanarmen en meer... Grijp dan nu uw kans en kom

het ontdekken op de Open Bedrijvendag.

Gebroeders Ament Metaalbewerking Heikemp 1607

Sinds jaar en dag staat Silkens garant voor service en kwaliteit op het vlak van bloemen,

planten, huis- en tuindecoratie. Wij bieden een ruim gamma aan dagverse snijbloemen,

boeketten, bloemstukken, kamerplanten en tuinplanten. Ook beschikken wij over een team

dat met de nodige professionele kennis zorgt voor de aanleg en het onderhoud van uw

tuin. Kom daarom snel een kijkje nemen en geniet mee... Een uniek sfeergevoel

Silkens Tuincentrum Venlosesteenweg 128

Nieuwsgierig hoe een zwembad wordt gemaakt en

welke middelen er zijn om het te verwarmen of af te

dekken Op zoek naar een douche, een bodemzuiger,

accessoires of producten voor het zwembad Interesse

in een sauna, infraroodcabine, whirlpool of zonnebank

Breng dan een bezoek aan onze showroom en wij

helpen je met het verwezenlijken van je droom!

Rovapool Venlosesteenweg 36

CIRO staat reeds 20 jaar in voor de irrigatie van

2.000 ha landbouwgronden in Kinrooi en Maaseik.

Tachtig coöperanten maken gebruik van water uit de

grindgaten voor de beregening van de meest diverse

landbouwgewassen.

CIRO Dalerweg 1

4

gemeente-info oktober 2010


zondag 3 oktober

Een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening

is dé topprioriteit van het gemeentebestuur

van Kinrooi. Om en bij de 150 personeelsleden

zijn dagelijks in de weer om dit

waar te maken...

Stand van zaken tijdens OBD

Tijdens de open bedrijvendag zullen verschillende

langlopende dossiers aan het publiek voorgesteld worden.

Het college is aanwezig om u te gidsen en om

indien gewenst de nodige uitleg te voorzien...

Welkomsgeschenk & kwis

Bij de verwelkoming krijgt iedereen een praktisch

welkomsgeschenk van de gemeente Kinrooi (zo

lang de voorraad strekt, één geschenk per gezin).

Daarnaast is er ook een kwis met mooie prijzen.

Wie ogen en oren open houdt tijdens het

bezoek aan het gemeentehuis kan de kwis gemakkelijk

invullen !

Alle diensten zijn present !

Voor de OBD komen àlle gemeentelijke diensten

naar het gemeentehuis. U kan dus niet alleen

kennismaken met de diverse diensten in het

gemeentehuis (interne zaken, burgerzaken,

grondgebiedszaken, financiële zaken, ...) maar ook

met de externe diensten zoals de bibliotheek,

de technische dienst, ‘t Speel-nestje, ‘t Ankerpunt

(jeugd, sport, cultuur en welzijn) en zelfs de wijkpolitie

komt ons versterken. Kinderopvang is eveneens

voorzien ter plaatse ! De andere gemeentelijke

locaties zijn niet geopend voor de OBD.

De ronde van Kinrooi

Om 10u30, 11u30, 13u30, 14u30, 15u30 vertrekt

er een bus aan het gemeentehuis die een ronde van

Kinrooi doet. Zo wordt u gegidst langs diverse

plaatsen waar projecten gerealiseerd zijn of in de

toekomst nog gerealiseerd zullen worden. De

rondrit met tevens een toeristisch en cultuureelhistorisch

tintje eindigt terug aan het gemeentehuis.

gemeentehuis Kinrooi Breeërsteenweg 146

Hoe staat het met de zaal in Molenbeersel Komt er

een nieuwe kinderopvang en sportzaal in Kinrooi

Wat gaat er allemaal gebeuren aan de Maas in

Kessenich Maakt de gemeente nog werk van nieuwe

bouwplaatsen Komt er een uitbreiding van het rusthuis

Op deze en vele andere vragen krijgt u op zondag

3 oktober een antwoord in en rond het gemeentehuis

!

Gemeentehuis en ‘t Ankerpunt

gesloten op maandag 4 oktober

Daags na de open bedrijvendag komen àlle leerlingen

van het vierde leerjaar op bezoek in het

gemeentehuis. Zij kunnen die dag genieten van

een speciaal bezoek aan de gemeentelijke diensten.

Om die reden zullen het gemeentehuis en

‘t Ankerpunt die maandag uitzonderlijk gesloten

zijn. Gelieve hier rekening mee te houden !

gemeente-info oktober 2010

5


week van de bibliotheek

6

Vol onverwachte

ontmoetingen

De Bibliotheekweek • 16 tot 24 oktober 2010

V.U.: Wim Vanseveren, Priemstraat 51, 1000 Brussel


Een bibliotheek(week) vol onverwachte ontmoetingen

Van 16 tot 24 oktober 2010 kan u in de bibliotheek terecht voor allerhande onverwachte ontmoetingen.

Gedurende de Bibliotheekweek kan u zich laten verrassen door de boekenkeuze van bekende

Kinrooienaren. Ook is er voor elke bezoeker een kleine attentie. Zoals beloofd in ‘t gazètje van

september bezorgen we u hier het uitgebreide programma.

16

10

zaterdag 16 oktober

Verwendag van 9u00 tot 13u00

De bibliotheek is op de zaterdagse verwendag uitzonderlijk geopend tot 13u00.

Kom die dag naar de bib en laat u verrassen op zaterdag 16 oktober !

Verder kan u doorlopend:

- uw innerlijke energie ontdekken via een initiatie Tai Chi;

- gratis een karikatuur van uzelf laten maken;

- uw toekomst laten voorspellen;

- genieten van een heerlijke voetreflexologie;

- een mooi boek vanaf 50 eurocent vinden op de tweedehands boekenmarkt.

Van 10u00 tot 11u00 kunnen kinderen genieten van de verhalen van Marina

Theunissen en Viktor, haar buikspreekpop met kwajongensstreken.

Om 10u00, 11u00 en 12u00 kunnen de volwassenen luisteren naar volksverhalen uit

Kinrooi. Laat u betoveren door de mooie en griezelige verhalen van weleer.

19

10

dinsdag 19 oktober

Seniorenverwendag van 9u00 tot 12u00

Op dinsdag 19 oktober verwent de bib - naar jaarlijkse gewoonte - de senioren

om 9u00 met een gezellig ontbijt. Aansluitend is er een filosofisch café voor

senioren.

Filosofische cafés vindt u in bijna alle grote Vlaamse steden. Het doel van zo’n bijeenkomst

is samen filosoferen onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.

Hierbij vertrekt men steeds van filosofische vragen en gebeurtenissen die ons allemaal

bezig houden zoals: Hoe vrij zijn we in onze huidige samenleving, Wat noemen we

kwaad, Hoe weet je wat je weet… Heeft u zin in deze gezellige bijeenkomst, aarzel

dan niet en schrijf vandaag nog in op het nummer 089 70 24 92. Het aantal plaatsen

is beperkt tot 20.

Het filosofisch café wordt georganiseerd in samenwerking met OCMW Kinrooi

(seniorenconsulente Marijke Bosmans) en met Vormingplus. U leest er meer over

op de OCMW-pagina’s in deze gemeente-info (bladzijde 17).

Bibliotheek Kinrooi

Weertersteenweg 155

3640 Kinrooi

tel. 089 70 24 92

bibliotheek@kinrooi.be

gemeente-info oktober 2010

7


dienstnota’s

Particulieren en verenigingen zonder riolering krijgen

ook in 2010 toelage voor rioleringskost op waterfactuur

De ééngemaakte waterfactuur bestaat uit vier delen:

- vast abonnementsgeld van de watermaatschappij;

- verbruik van het drinkwater;

- bijdrage voor de zuivering van afvalwater

(de vroegere milieuheffing);

- bijdrage voor de afvoer van afvalwater.

Particulieren en erkende verenigingen die niet kunnen

aansluiten op het rioleringsnet, worden evenzeer

belast voor de afvoer van hun afvalwater. Om hieraan

tegemoet te komen, keurde de gemeenteraad een

compensatieregeling goed.

Particuliere gezinnen en verenigingen die gevestigd

zijn waar geen aansluiting op de riolering

mogelijk is, kunnen tot uiterlijk 15 december

2010 een terugbetaling aanvragen bij de financiële

dienst.

Goed nieuws voor de landbouwers !

Landbouwbedrijven die via een eigen waterwinning

water voorzien voor dieren en planten moeten hiervoor

ook een rioleringskost betalen, ook al komt dat

water nooit in de riolering terecht. Dat gaat nu veranderen.

Door het ondertekenen van een verklaring

op eer (die automatisch toegestuurd zal worden door

de VMW) kan de landbouwer ineens een aanvraag

doen om de onrechtmatig geïnde bijdragen terugbetaald

te krijgen. We raden de landbouwers dan ook

aan goed de vakpers te volgen en de brievenbus in de

gaten te houden wanneer dit document verspreid

wordt.

8 gemeente-info oktober 2010

In de gemeente-info van februari kondigden we deze compensatie voor

de rioleringsbijdrage reeds aan. Veel inwoners maakten dit toen meteen

in orde en hoeven dus nu géén nieuwe aanvraag te doen. Dit is enkel

een herinnering voor zij die het vergaten...

Sinds de ééngemaakte waterfactuur betalen gezinnen en verenigingen

zònder riolering een bijdrage voor de afvoer van het afvalwater.

Riolering wordt beschouwd als een dienstverlening. Omdat sommige

inwoners echter niet kunnen aansluiten op het rioleringsnet,

keurde de gemeenteraad in december 2009 opnieuw de toelage

goed om die inwoners te compenseren voor de rioleringsbijdrage

van de waterfactuur.

Dit dient te gebeuren met een speciaal aanvraagformulier,

een kopie van de waterfactuur (verbruik

2009, factuur ontvangen in 2010) en het bewijs

dat de factuur betaald werd. Het speciale aanvraagformulier

voor deze tegemoetkoming kan u downloaden

op de gemeentelijke website www.kinrooi.be (surf

naar gemeentelijke toelagen en premies bij diensten

financiële zaken) of aanvragen bij de financiële

dienst.

Voor particulieren wordt de toelage bepaald in functie

van het aantal gezinsleden (maximum 30 euro per

gedomicilieerd gezinslid per jaar) en van de verbruiksperiode

(zoals vermeld op de waterfactuur). Ze kan

nooit hoger zijn dan de aangerekende vergoeding voor

de afvoer van drinkwater, zoals aangegeven op de factuur.

Voor erkende verenigingen wordt de toelage

berekend in verhouding tot het aantal maanden van de

verbruiksperiode. Daar bedraagt de toelage maximum

120 euro.

Praktisch...

Woont u of is uw verenigingslokaal in een straat waar

u niet kan aansluiten op de riolering Betaalde

u de waterfactuur (verbruik 2009) al Als u deze vragen

met ja kan beantwoorden, kan u de toelage aanvragen

bij de financiële dienst in het gemeentehuis.

Daar helpt men u om het speciaal aanvraagformulier

in te vullen. Vergeet niet om een kopie van de

waterfactuur (afrekening 2009) én een bewijs van

betaling (een bankuittreksel) mee te brengen als u de

toelage komt aanvragen !

Info bij de financiële dienst, 089 70 03 00

toestel 302 of 303


milieu

zaterdag 16 oktober

Nacht van de duisternis

Op zaterdag 16 oktober 2010 organiseert

onze gemeente in samenwerking met de

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vereniging

voor Sterrenkunde (VVS) de veertiende

editie van de Nacht van de Duisternis.

Op deze avond staat de problematiek van

lichtvervuiling centraal.

Licht is niet altijd en overal gewenst. Te veel

kunstlicht in de nacht heeft een verstorend effect

op mensen, dieren en planten en astronomie. Het

vraagt veel energie en draagt zo bij tot klimaatverandering.

De grootste bron van lichthinder in

Vlaanderen is de weg- en monumentverlichting.

Door deze campagne willen we iedereen bewust

maken van de impact van lichthinder op het leefmilieu

van mens, plant, dier en astronomie.

Onze gemeente zal, in samenwerking met Infrax,

de straatverlichting al om 19u00 op nachtregime

zetten. Tevens zal de klemtoonverlichting van het

gemeentehuis en de hoofdbibliotheek gedoofd

worden. Inwoners kunnen de actie ondersteunen

door zoveel mogelijk de oprit- en tuinverlichting

te doven op 16 oktober. Zelf-standigen en handelaars

kunnen een steentje bijdragen door etalageen

reclameverlichting te doven.

Meer info op www.nachtvandeduisternis.be

nacht van de duisternis

V.U. Dirk Bogaert (Agentschap voor Natuur en Bos) - Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel | creatie: www.magelaan.be

IN GEUREN EN KLEUREN

10 – 17 OKTOBER 2010

Programma

www.weekvanhetbos.be

Bossen zijn divers. Om door de bomen het bos te zien,

wordt er elk jaar een ander facet van het bos in de kijker

geplaatst. Onder de leuze In geuren en kleuren zoomen

we in op de verscheidenheid aan organismen die

bossen herbergen en hun belang voor het behoud van

de biodiversiteit. Hiermee wordt er aangesloten bij het

door de VN uitgeroepen Internationaal Jaar van de

Biodiversiteit. Naar aanleiding van deze campagne zal er

in de bibliotheek van Kinrooi vanaf 7 oktober een tentoonstelling

te bezichtigen zijn met als thema Week van

het bos en biodiversiteit.

16 OKtOBer 2010

v.u. Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Milieutip

Wist u dat wasverzachter overbodig is als u een

droogkast gebruikt Nog beter voor het milieu

is natuurlijk de was buiten laten drogen ...

Proef de donkerste nacht van het jaar!

Met peterschap van Chris Dusauchoit

gemeente-info oktober 2010

9


milieu

Gratis brochure

Asbest in en om het huis

Asbest werd vroeger veel gebruikt. Ondertussen

heeft men echter ontdekt dat het inademen

van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben

voor de gezondheid. Daarom is het gebruik van

asbest materiaal verboden sinds 1998 en kan u

vandaag best uitkijken als u ermee in contact

komt.

Asbestvezels kunnen vrijkomen als dit materiaal op

een ondeskundige manier gesloopt of bewerkt wordt.

Zagen, slijpen, snijden, schuren, boren of afspuiten

onder hoge druk houden altijd een risico in. Het

gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid

en hogewaterdrukreinigers zijn dan ook verboden.

Waar kan u asbest vinden

In golfplaat, dakleien en gevelleien, bloembakken, glasaltoepassingen,

onderdakplaat, afvoerbuizen en goten,

vloertegels, schouwpijpen en luchtkanalen, imitatiemarmer,

vensterdorpels en muurkappen, plaasterisolatie

rond verwarmingsleidingen, afdichtingskoord, lagedensiteit-asbestcementplaat,

asbestvilt of -karton, isolatie

in huishoudtoestellen.

Infosessie op 21 oktober

Energiezuinig verwarmen

In samenwerking met de ALK (adviesraad

leefmilieu Kinrooi) organiseert de gemeente

Kinrooi de infosessie energiezuinig verwarmen.

Deze vindt plaats op donderdag 21

oktober om 19u30 in het gemeentehuis.

Door goede isolatie en gecontroleerde ventilatie

beperkt u de warmtebehoeften in een woning. De

volgende stap is een energiezuinig verwarmingssysteem.

Tijdens de infosessie gaan we eerst na

welke energiebronnen in aanmerking komen voor

woningverwarming. Daarna belichten we het belang

van de correcte bepaling van de warmtebehoefte.

Vervolgens worden zowel centrale als decentrale

verwarming (hout, speksteen, tegel, pellet- en gasgevelkachels)

toegelicht en bekijken we welke

systemen geschikt zijn voor nieuwe en bestaande

woningen. De infoavond zal plaatsvinden in lokaal

B7 in het gemeentehuis en start om 19u30. Om

organisatorische redenen vragen wij u om vooraf

in te schrijven via 089 70 03 46 of per mail naar

kristel.stals@kinrooi.be.

Veiligheidstips

Wie zelf hechtgebonden asbest wil verwijderen, dient rekening te houden met volgende tips:

- Controleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in goede

staat verkeert en makkelijk door uzelf te verwijderen valt. Als

dit niet het geval is, neemt u best contact op met een specialist

ter zake.

- Bevochtig het materiaal royaal, zodat eventueel loskomende

vezels niet gaan rondwaaien

- Verwijder de delen een voor een, met de hand. Gebruik hierbij

een stofmasker (type P3).

- Gebruik uitsluitend handwerktuigen.

- Zorg binnenshuis voor een goede verluchting en reinig

achteraf met water. Gebruik in geen geval een stofzuiger!

- Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal en zorg

dat het niet kan breken.

- Breng asbestcementafval meteen naar het containerpark.

Meer informatie vindt u in de brochure Asbest in en om het huis.

Deze brochure kan u gratis verkrijgen in het gemeentehuis, bij de dienst milieu en duurzaamheid.

10

gemeente-info oktober 2010


welzijn

zaterdag 16 oktober van 13u00 tot 18u00

zondag 17 oktober van 10u00 tot 18u00

WELZIJNSBEURS

gratis

toegang

met medewerking en standen van:

DAGG

Inloophuis Hasselt

CGG

OCMW Kinrooi

CAD

Sociaal Huis

Rusthuis

Dagopvang senioren

Rode Kruis

Oxfam wereldwinkel

11.11.11 Delicatesse Catering

Kestepabro

Compostmeesters

‘t Heemke Sint-Vincentius

Opvoedingswinkel Alzheimerliga

Politie Kinrooi Bibliotheek Kinrooi

Gemeente Kinrooi

Vlaamse diabetici vereniging

Bite Back dierenrechtenorganisatie

openingsreceptie op zaterdag om 13u00

doorlopend optredens & demonstraties

kinderanimatie met workshops & tekenwedstrijd

thema dierenvriendschap

(prijsuitreiking zondag om 16u00)

polyvalente zaal de

Vroenhof Geistingen

met gezellig terras binnen

Welzijnsraad

Kinrooi

Opwindend. Rustig.

gemeente-info oktober 2010 11


jubilea

Eerste algemene huldiging jubilarissen geslaagd !

Op vrijdag 25 juni organiseerde het gemeentebestuur voor de eerste keer een algemene huldiging van de jubilarissen.

Zeven gouden en één diamanten paar waren getuige van dit nieuw initiatief dat als erg geslaagd ervaren werd.

Op vrijdag 10 december zijn alle jubilarissen die hun trouwdag herdenken in de tweede helft van het jaar welkom

voor een gelijkaardige huldiging in het gemeentehuis.

Op ‘t Roodt - Donders

Bèr Op ‘t Roodt & Truus Donders

Heesstraat Kessenich

OO 24 maart 1950

Vanhoef - Timmermans

Jang Vanhoef & Nilla Timmermans

Reystraat Ophoven

OO 27 mei 1960

12 gemeente-info oktober 2010


Dreesen - Peerlings

Fons Dreesen & Lies Peerlings

Fosheistraat Molenbeersel

OO 17 februari 1960

Graus - Teuwen

Lei Graus & Lène Teuwen

Geistingen Geistingen

OO 17 mei 1960

gemeente-info oktober 2010 13


jubilea

Deben - Hendrikx

Leo Deben & Zjeeke Hendrikx

Kempweg Kessenich

OO 3 juni 1960

Hermans - Kessels

Jan Hermans & Lèneke Kessels

Venlosesteenweg Ophoven

OO 4 juni 1960

Meuleneers - Lamberigts

No Meuleneers & Fin Lamberigts

Letterveld Geistingen

OO 3 juni 1960

Stoks - Kunnen

Bèrke Stoks & Mia Kunnen

Weertersteenweg Kinrooi

OO 23 juni 1960

14 gemeente-info oktober 2010


Info- en gespreksavond op dinsdag 26 oktober

Onze kinderen veilig online !

Hoe kan je je kinderen begeleiden bij het chatten,

mailen en surfen Hoe kan je ze als ouder

veilig online laten zijn U komt erachter tijdens

een info- en gespreksavond op dinsdag 26 oktober

!

ocmw nieuws

oktober

Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen zitten

op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm

om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor

een huistaak, … Maar het internet is niet altijd een veilige

plaats. Als ouder, leerkracht, begeleider,… maak je je misschien

zorgen over het internetgedrag van je kind(eren).

Hoe kan je je kind leren positief om te gaan met internet

Aan de hand van filmpjes laat Nel Broothaerts van Childfocus ons zien hoe we kinderen hierbij kunnen begeleiden.

Deze gespreks- en infoavond vindt plaats op dinsdag 26 oktober 2010 om 20u00 in het Dorpshuis te Ophoven.

Deelname aan deze activiteit is gratis maar om praktische redenen wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven

bij de Opvoedingswinkel via 0474 30 03 00. Deze avond wordt georganiseerd door de ouderraden van de vrije

basisscholen in Kinrooi, de Gezinsbond en opvoedingswinkel Maasland.

Info en inschrijven bij opvoedingswinkel Maasland 0474 30 03 00

info@opvoedingswinkelmaasland.be of via de school

Gratis verkeerslessen voor senioren in het najaar

wat Opfrissing van het verkeersreglement

voor wie alle 60+ers van Kinrooi (aantal deelnemers is beperkt tot 30 personen)

wanneer maandag 8, 22 en 29 november en 6 december van 13u30 tot 15u30

waar gemeentehuis van Kinrooi (zaal B7 op de eerste verdieping)

inschrijven mogelijk tot en met 29 oktober bij het Sociaal Huis op 089 70 14 14

De verkeerslessen voor senioren worden georganiseerd in samenwerking

met rijschool Car en Truck Opleiding Nv en met de provincie Limburg.

SOCIAAL HUIS VILLA PAX

Breeërsteenweg 124 Weertersteenweg 417

tel. 089 70 14 14 tel. 089 73 98 43

gemeente-info oktober 2010 15


ocmw nieuws

Woensdag 3 november vanaf 19u00

Kinrooier dementie café over dementie en rouwverwerking

Het Kinrooier dementie café - een maandelijks praatcafé over dementie - is een inititiatief van

DAGG Maaseik en OCMW Kinrooi. Op woensdag 3 november is het onderwerp dementie en

rouwverwerking. Leven met een dementerende ouder is immers een bijzondere vorm van

verlieservaring. Om 19u00 is iedereen welkom in de orangerie van restaurant de Spaanjerd.

Professor Manu Keirse is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van KU Leuven en deeltijds hoogleraar aan

de Benelux-Universiteit Eindhoven. Hij is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet. Zijn boeken

werden in 2006 bekroond met de Feniks-prijs. Tijdens het praatcafé zal hij ingaan op de rouwverwerking van de

familieleden. Het zien dementeren van een dierbaar iemand is vaak een pijnlijk gebeuren voor de familieleden.

Men verliest de andere door een proces van geestelijk onbereikbaar worden. Partners en familieleden moeten de

demente bejaarde wegbrengen en blijven als nabestaanden achter. De wijze waarop mensen dit beleven, heeft veel

gelijkenis met een rouwproces na een sterfgeval.

Wie naar het praatcafé wil komen, kan zich inschrijven tot 22 oktober bij het Sociaal Huis via 089 70 14 14.

Meer informatie of een brochure hierover kan u verkrijgen bij de seniorenconsulente van het OCMW Kinrooi

via het nummer 089 77 86 79 of per e-mail marijke.bosmans@ocmwkinrooi.be

Maandag 18 oktober

De dood bespreken...

Donderdag 21 oktober om 13u30

Theaterstuk De Reis

Het levenseinde, wilsbeschikking, euthanasie,

gemeentelijke registratie,…. De dood bespreken,

maakt het leven soms draaglijker. Rond

het thema levenseinde is er de laatste jaren

wettelijk veel veranderd. Meer mogelijkheden

betekent ook meer nadenken over de verschillende

keuzes die je hebt. En dit is niet vanzelfsprekend.

Op maandag 18 oktober 2010 zal er een informatienamiddag

worden gehouden en zal dit thema worden

uitgediept. U kan hier ook terecht met al uw vragen

en u zal hierop een deskundig antwoord krijgen van

een moreel consulent verbonden aan het Centrum

voor Morele Dienstverlening Maasmechelen. Alle senioren

van Kinrooi zijn welkom vanaf 14u00 in zaal B7

van het gemeentehuis van Kinrooi.

Info bij de seniorenconsulente van het OCMW Kinrooi

via 089 77 86 79 of via e-mail naar

marijke.bosmans@ocmwkinrooi.be

16 gemeente-info oktober 2010

De Reis is een waarheidsgetrouwe getuigenis van één

van de weinige gelukkigen die de holocaust overleefde.

Het is een aangrijpend stukje theater met liedjes, live

gebracht en begeleid op akoestische instrumenten.

Senioren en scholen zijn welkom tijdens deze voorstelling

in CC Achter Olmen te Maaseik op donderdag

21 oktober om 13u30. Inschrijven (2,50 euro inkom)

kan via 089 56 99 56.

Info bij de seniorenconsulente van het OCMW Kinrooi

via 089 77 86 79 of marijke.bosmans@ocmwkinrooi.be


De

filosofische

Dinsdag

Drempel

De Dinsdag Drempel, een initiatief voor en door senioren van Kinrooi waarbij ze op dinsdagvoormiddag

samenkomen in de bibliotheek om over vanalles en nog wat te praten, krijgt in oktober een speciale

editie. Er zal een dubbele DDD georganiseerd worden als filosofisch ochtendcafé voor senioren.

Dit volgt meteen na het verwenontbijt in het kader van de week van de bibliotheek.

Macht maakt mensen corrupt

Moet een moordenaar levenslang krijgen

De jeugd van tegenwoordig is niet meer geëngageerd

De media en de actualiteit reiken vaak dankbare

onderwerpen aan om over in gesprek te gaan. Toch

lopen zo’n gesprekken soms vast op overtuigingen of

argumenten die niet genoeg onderbouwd zijn.

Filosoferen kan verdiepend werken. Het brengt de

actualiteit terug naar de essentie, terug naar de grote

levensvraagstukken.

Wat is rechtvaardigheid Wat is macht

Kan je tegelijkertijd machtig en onmachtig zijn

Veranderen wij of blijft onze essentie hetzelfde

Voel je het al kriebelen om twee dinsdagvoormiddagen

samen in een filosofisch gesprek te

stappen en te graven naar antwoorden op de

vragen die je al langer bezig houden Heb je

zin om de actualiteit eens vanuit een andere

bril te bekijken Heb je al lang zin om je

gesprekspartner eens verdiepend uit te vragen

over zijn mening Filosoferen kan je daar al een aardig handje mee helpen. Bovendien schept het verbondenheid

en vertrouwen in jezelf en de ander! Maar wees gewaarschuwd : je gaat alleen maar méér zin krijgen

om te filosoferen, te denken en in dialoog te gaan!

Het filosofisch ochtendcafé van De Dinsdag Drempel vindt plaats op dinsdag 19 oktober 2010 van 9u00

tot 12u00 en vervolgens op dinsdag 26 oktober 2010 van 9u00 tot 12u00 in de bibliotheek van Kinrooi.

Inschrijven kan in de bib via 089 70 24 92. Meer info is verkrijgbaar via 089 77 86 79 of via

mail naar de seniorenconsulente marijke.bosmans@ocmwkinrooi.be.

gemeente-info oktober 2010

17


kinderopvang

Alle mogelijkheden in de gemeente Kinrooi opgesomd

Hoe betaalbaar is kinderopvang vandaag

Kinderopvang is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de maatschappij. Ouders

zoeken naar een kwaliteitsvolle en leuke opvangplek voor hun kroost om deel te nemen

aan de arbeidsmarkt of om een boeiende opleiding te volgen. Of misschien kies je voor

kinderopvang om sociale of pedagogische redenen. Elk kind heeft recht op goede en leuke

kinderopvang. Het LOK - Lokaal Overleg Kinderopvang - bezorgde ons een overzicht van

alle opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de gemeente Kinrooi.

Zelfstandige onthaalouders

’t Speel-nestje Kinrooi

’t Speel-nestje is een gemeentelijk initiatief en biedt opvang

voor schoolgaande kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar met

opvanglocaties in Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven.

Tijdens het schooljaar kunnen de kinderen er voor- en

naschools en tijdens de vrije dagen terecht. Er is kans om

even uit te blazen, huiswerk te maken of eens flink te ravotten.

In de schoolvakanties kunnen de kinderen komen spelen

in Ophoven. Er worden tal van leuke activiteiten voorzien.

Ook ouders die voor enkele weken of dagen opvang nodig

hebben voor hun kinderen, kunnen hier terecht.

De Speulkamer

De voorschoolse, gediplomeerde opvang vindt

plaats aan huis bij Paula Vries in een daartoe

ingerichte speelkamer. Met een gestructureerde

dagindeling, een positieve aanpak en de nodige

humor worden de kinderen opgevangen. Samen

delen, samen spelen is het motto. In een huiselijke

sfeer de kinderen zichzelf laten zijn, ze zelfbewust

maken en zelfvertrouwen geven staat

voorop. Dit alles zoveel mogelijk in overeenstemming

met de ouders. In samenwerking met

een Nederlands gastouderbureau zijn de kosten

voor deze opvang afhankelijk van de hoogte van

inkomen van de ouders.

De Speulkamer bij Paula Vries

Smeetsstraat 36 in Molenbeersel

089 24 92 82 - johan.leurs@telenet.be

Ukkepuk

Ukkepuk bij Veerle Aandekerk

Beekstraat 6 in Geistingen

0477 59 38 04

18 gemeente-info oktober 2010

‘t Speel-nestje staat ten dienste van alle kinderen die in

Kinrooi wonen en de kinderen die in de gemeente Kinrooi

naar school gaan. De ouders zijn verplicht om hun kinderen

vooraf in te schrijven.

Doorgaans betaal je voor de voor- en naschoolse opvang in

‘t Speel-nestje 0,80 euro per (begonnen) half uur. Op woensdagnamiddag

en tijdens schoolvrije dagen en vakanties is het

tarief afhankelijk van de verblijfsduur: een ganse dag (meer

dan 6u kost 9,55 euro), een halve dag (tussen 3 en 6u kost

5,75 euro) of één derde dag (minder dan 3u kost 3,85 euro).

Ook hier is een minimum van 0,80 euro per half uur de uitgangsbasis.

De kosten voor de kinderopvang zijn fiscaal

aftrekbaar tot een maximum van 11,20 euro per kind per

dag.

Indien ouders het financieel moeilijk hebben, is een sociaal

tarief mogelijk dat 50% korting geeft op de totale ouderbijdragen.

Dit kan na overleg met de locale coördinator aangevraagd

worden. Als meerdere kinderen uit één gezin aanwezig

zijn, krijgen de ouders een korting van 25% op de totale

ouderbijdragen. Er zijn geen warme maaltijden voorzien in ‘t

Speel-nestje maar een koek of drankje is verkrijgbaar voor

0,35 euro. Eventueel vervoer is inbegrepen in de dagprijs.

’t Speel-nestje - Josée Voortmans lokale coördinator

Maasstraat 82 bus 1 te Ophoven

089 56 56 91 - speelnestje@kinrooi.be


In de gemeente Kinrooi zijn er verschillende mogelijkheden voor

kinderopvang van 0 tot 12 jaar: 26 onthaalouders zijn aangesloten

bij Landelijke Kinderopvang. Er zijn twee zelfstandige onthaalouders.

Naast deze kleinschalige initiatieven is er ook een

gemeentelijke dienst voor kinderopvang ‘t Speel-nestje

waar kinderen van 2,5 tot 12 jaar terecht kunnen !

Onthaalouders

De onthaalouders bieden kwalitatieve opvang voor

kinderen vanaf 0 jaar tot 12 jaar. De opvang gebeurt

thuis in een vertrouwde familiale sfeer, waarin warmte

en geborgenheid centraal staan. Er is individuele aandacht

voor elk kind. De kindjes krijgen gezonde en

gevarieerde voeding. Het is belangrijk dat de kindjes

regelmatig naar de onthaalmoeder gaan, opdat ze een

goede band met de onthaalmoeder ontwikkelen. De

dienst staat ook open voor flexibele uren en occasionele

opvang.

De dagprijs wordt berekend op basis van het gezamenlijke

belastbaar beroepsinkomen, zoals vermeld op

het aanslagbiljet. De tarieven liggen tussen 1,42 en

25,35 euro per dag. Er is een korting van 2,87 euro

indien er twee kinderen in het gezin zijn. Vanaf meerdere

kinderen, wordt er telkens een extra korting van

2,87 euro voorzien. Er kan dus een groot verschil zijn

tussen wat ouders betalen (zie voorbeeld hiernaast).

Indien ouders in een moeilijke financiële situatie verkeren,

dan is soms een sociaal tarief mogelijk.

De kinderopvang is fiscaal aftrekbaar tot een maximum

11,20 euro per dag. Zo krijg je nog een gedeelte

van de opvangkosten terugbetaald.

Landelijke Kinderopvang

plaatselijke werking

Hertstraat 19 b te Maaseik

089 56 27 10

lkomaaseik@landelijkekinderopvang.be

sollicitaties en aanvragen kinderopvang

070 24 60 41

limburg@landelijkekinderopvang.be

www.landelijkekinderopvang.be

De verschillende kosten voor een onthaalouder:

Natasha is een alleenstaande ouder met een inkomen

van 15.000 euro. Ze heeft een zoontje Ben en

een dochter Elisa die beiden naar een onthaalouder

van Landelijke Kinderopvang gaan. Natasha betaalt

voor deze opvang 5,78 euro per dag.

Greet en Lucas hebben samen een gezamenlijk

inkomen van 45.000 euro. Hun twee kinderen -

Louis en Marjolijn - gaan eveneens naar een onthaalmoeder.

Voor dit gezin kost dat 14,33 euro

per dag.

Bij de berekening van de kosten voor een onthaalouder

wordt er ook rekening gehouden met de duur van

de opvang. Bij één derde van een dag kost het 40% van

de dagprijs en is er geen maaltijd inbegrepen. Wie tussen

de 3 en 5u opvang nodig heeft, betaalt 60% van de

dagprijs voor een halve dag inclusief een maaltijd. Wie

langer dan 5u blijft, wordt een ganse dag aangerekend

(twee 2 maaltijden inbegrepen).

Nog steeds gevraagd en gezocht :

Enthousiaste onthaalouders (m/v)

Landelijke Kinderopvang wil langs deze weg

een warme oproep doen naar kandidaatonthaalouders

in de ganse fusie Kinrooi.

Solliciteren kan via 070 24 60 41 of per mail

naar limburg@landelijkekinderopvang.be.

gemeente-info oktober 2010 19


in de kijker

Drie jaar nadat Michel Hoeken,

een pelgrim uit Molenbeersel, naar

Santiago de Compostela wandelde,

vertrok hij op 27 juni te voet naar

Rome. Vanuit België wandelde

hij door Nederland, Luxemburg,

Frankrijk, Zwitserland om zo zijn

bestemming in Italië te bereiken. Tot

in Frankrijk volgde hij hoofdzakelijk

de GR5 (GR staat voor Grote

Routepaden die aangeduid worden

met roodwitte streppen). Om van

Zwitserland in Italië te geraken

wandelde hij over de Sint-Bernardpas

via de Via Francigena. Michel was

74 stapdagen onderweg. Op 16

september kwam hij terug thuis in

Molenbeersel.

René Snijkers is reeds veertig jaar lang voorzitter van voetbalclub Excelsior Hees. Hij regelde en

regelt nu nog alle wedstrijden en zorgt voor alle scheidsrechters. Hij zoekt regelmatig nieuwe spelers,

organiseert het jaarlijks voetbaltornooi en de beugelavond. Zijn vrouw wast de voetbaluitrusting enz...

Daarnaast is hij ook al jaren beheerder van de gemeentelijke voetbalterreinen Dennenbos. Daar zorgt

hij voor de wedstrijdkalender van alle

ploegen die daar spelen maar ook

voor het sleutelbeheer, het kalken

van de lijnen, het onderhoud van de

kleedkamers, enz... Excelsior heeft in

die 40 jaar ongeveer 2200 wedstrijden

gespeeld. René heeft er daar geen

20 van gemist. Wat oorspronkelijk

begon met enkele jonge voetballers

uit de Hees, is nu uitgegroeid tot een

gezellige ploeg met spelers van overal.

De sfeer in de groep is optimaal want

zelfs oud-spelers dagen regelmatig op

voor het pintje na de wedstrijd ! Dat

Excelsior nog bestaat, is grotendeels

aan René te danken. Zijn belangeloze

inspanningen van de voorbije 40 jaar

zorgden ervoor dat hij hier in de kijker

gezet werd door zijn ploegmaten.

20 gemeente-info oktober 2010


De wielertoeristen uit Kessenich kregen net voor hun jubileumjaar een gloednieuwe uitrusting aangemeten.

De club telt 50 fietsende leden tussen 16 en 70 jaar en ontstond 39 jaar geleden uit een activiteit

van het toenmalige jeugdhuis Den Obelix. Volgend jaar is het feest en worden er 40 kaarsjes uitgeblazen!

De vier bestuursleden - Raf Haeldermans (kledingverantwoordelijke), Johan Gielen (penningmeester), Jos

Verstraeten (secretaris) en Jaak Verstraeten (voorzitter) - zijn de stuwende kracht achter deze vereniging.

Iedere zondagmorgen fietsen drie afzonderlijke groepen een tocht van ongeveer 80 kilometer. Iedere

groep fietst in een aangepast tempo en heeft een apart programma dat door de ritbegeleiders wordt uitgestippeld.

Regelmatig zijn er ook zaterdagritten van 120 tot 200 km. Voor meer informatie kan u terecht

bij secretaris Jos Verstraeten via 089 56 86 48.

Toerisme Vlaanderen heeft nieuwe vergunningen uitgereikt aan de Marec-verblijfparken

Heerenlaak (343 plaatsen) te Maaseik en De Spaanjerd (138

plaatsen) te Kinrooi. De hervergunning kadert in het nieuwe logiesdecreet

dat vanaf 1 januari 2010 van toepassing is geworden. De Marec-Verblijfparken

behoren tot het koppeloton van nieuw toegekende vergunningen in Vlaanderen

aangezien ze goed scoren op de diverse comfortcriteria zoals de inrichting

van de terreinen, de algemene, sanitaire en recreatievoorzieningen. De

doorgedreven investeringspolitiek van Marec werd dan ook beloond met een

extra ster, waardoor beide verblijfparken nu beschikken over drie sterren.

gemeente-info oktober 2010 21


in de kijker

De afgelopen zomer konden verschillende Kinrooise jongeren weer genieten

van een keiharde garantie op een leuke vakantie. Diverse activiteiten werden

georganiseerd in het kader van grabbelpas, swappas, speelpleinwerking, sport, enz...

Met de foto’s van deze tevreden gezichten wil het gemeentebestuur iedereen

danken die deze zomer hieraan meewerkte. Een woordje van bijzondere dank

gaat uit naar de 44 vrijwilligers op speelpleinwerking en de 10 grabbelpas-vrijwilligers

! Wie meer foto’s van de jeugdactiviteiten wil zien, moet zeker eens

naar de rubriek jeugd op www.kinrooi.be surfen !

Op vrijdag 3 september werd de Finse

piste aan de Steenberg in Geistingen officieel

geopend. Onder een stralend avondzonnetje

knipte schepen van sport Pierre

Vanmontfort fier het lintje door van deze

Kinrooise sportaccomodatie.

Voormalig sportman en sportvrouw van het

jaar Danny Theybers en Sandra Stals waren

present om de piste in te lopen. Tal van genodigden

volgden in wandeltempo...

22 gemeente-info oktober 2010


In juli en augustus nam de gemeente

Kinrooi deel aan de Zomerse Zondagen

van Toerisme Limburg. In het

snoer van Maasdorpen - Maaseik, Leut,

Oud-Rekem, Stokkem - was er negen

zondagen op rij iets te doen. Kessenich

deed in 2010 voor de eerste keer mee

met Kessenich Smakelijk Grensgeval

of kortweg KSG.

Iedere zondag kon men brunchen met

zicht op de Maas, meevaren met de

Paep van Meinecom of Oos Bomma,

snuisteren op een marktje in het dorp,

de mooie Sint-Martinuskerk bezoeken

of van een rondleiding door Kessenich

genieten. Daarnaast waren er talrijke

optredens en randanimatie voor groot

en klein.

U wil ook in de kijker komen Dat kan !

Met deze rubriek wil de redactie voornamelijk verenigingen én mensen uit de gemeente Kinrooi in de kijker zetten.

Hebt u iets speciaals te melden of iets georganiseerd voor een breed publiek Mail dan twee mooie sfeerfoto’s en een woordje uitleg

erbij naar eddy.smeets@kinrooi.be. Misschien staat u de volgende keer dan in deze rubriek !

Enkel foto’s in drukkwaliteit (minstens 300 dpi op ware grootte) komen in aanmerking voor deze rubriek. De redactieraad

beslist welke inzendingen al dan niet gepubliceerd worden. Foto’s mét mensen erop hebben een streepje voor !

Wie in de kijker wil staan in de gemeente-info van december, kan tekst en foto’s opsturen tot 15 november 2010.

gemeente-info oktober 2010 23


VVV-infodienst

Vogels spotten in de Maasvallei

De Maasvallei maakt deel uit van belangrijke vogeltrekroutes.

Vooral tijdens de voor- en najaarstrek neemt u hier bijzondere

soorten waar. Sommige broeden er. Andere komen hier overwinteren.

Maar er zijn ook tal van soorten die u het hele jaar

door opmerkt. Want ook vogels houden van de Maasvallei:

u ziet ze op het water, maar ook op de grindbanken, oevers,

graslanden, akkers en in de bosjes dicht bij de Maas. De vallei

is een tussenstation op belangrijke vogeltrekroutes. Voor de

onervaren vogelspotter is er nu de gratis folder Vogels spotten

in de Maasvallei. In deze folder krijgt u een beschrijving van

de veel voorkomende of bijzondere soorten zoals de blauwe

reiger, ijsvogel, nijlgans…. Het is inderdaad geen complete

vogelgids maar een leuk extra tijdens wandelingen in dit vogelrijk

gebied waar ondertussen vogelaars uit heel Vlaanderen

naar toe komen. Het foldertje is gratis af te halen in het kantoor

van de VVV-infodienst aan de Maasstraat.

Nieuwe ruiter- en menroutekaart voor 6 euro

De nieuwe Ruiter- en Menroutekaart 2010-2011 is uit. Naast

de kaart zit er nu ook een infoboekje bij met alle praktische

informatie: uitgewerkte voorbeeldroutes, startplaatsen, ruitervriendelijke

cafés en -logies, enz, ...

De kaart is uitgegeven in een kleiner en dus gebruiksvriendelijker

formaat en is aangevuld met nieuwe knooppunten en

horecazaken. Als extra promotiekanaal is sinds september

het ruiter- en menroutenetwerk ook online beschikbaar op

www.toerismelimburg.be. De ruiter of menner kan online

zijn route kiezen of zelf uitstippelen en krijgt bij de gekozen

route automatisch alle info over ruitervriendelijke cafés, logies…

Met deze gebruiksvriendelijke kaart en overzichtelijk infoboekje

wordt 2010-2011 beslist een succesvol ruiter- en mennerseizoen.

De nieuwe kaart met bijbehorend infoboekje kost

6 euro en is verkrijgbaar bij de VVV-infodienst.

24 gemeente-info oktober 2010


werken in uitvoering

Herinrichting gedeeltes van De Belder & Geistingen

Sinds het begin van het bouwverlof

zijn de werken in de Belder en

in de straat Geistingen volledig

afgerond. Aannemer Wegenbouw

Martin startte begin april met

beide werken die getekend waren

door ontwerper Libost Groep. De

Belder heeft nu vanaf de Venlosesteenweg

tot en met het kruispunt

met de Dikke Linde een verzorgd

voetpad dat de verkeersveiligheid

aan de school zeker ten goede

komt. De beplantingswerken

in De Belder zijn dit najaar nog

voorzien. In de straat Geistingen

werd het gedeelte vanaf de Venlosesteenweg

tot en met het kruispunt

met de Beekstraat aangepakt. Dit is nu voorzien van een handige zone van langsparkeren die de bezoekers van

de harmoniezaal zeker zullen appreciëren. Op beide plaatsen werden een aantal nutsleidingen ondergronds gelegd.

In het stoepenplan - de planmatige aanpak om nieuwe stoepen te voorzien of bestaande stoepen te renoveren - zal

de Merrenhofstraat als eerstvolgende aan de beurt zijn.

Nieuwe vleugel voor basisschool de Maaskei Ophoven

In september 2009 besloot de gemeenteraad om de

bestaande sanitaire vleugel en overdekte speelplaats

van gemeentelijke basisschool de Maaskei af te breken.

Voor de bouw van een nieuwe vleugel - nieuwe sanitaire

voorzieningen en aanpassingswerken (nieuwe plafonds

en verlichting) in vier klaslokalen- krijgt de school subsidie

van Agion. Diverse aannemers zijn betrokken bij dit

project: Margema uit Dilsen-Stokkem (bouwaannemer),

Roca uit Geetbets (elektriciteitswerken) en Vandijck uit

Peer (verwarming, verluchting en sanitairinrichting). Zij

begonnen in augustus met de werken die ongeveer zes

maanden in beslag zullen nemen. Dankzij een grote tent

van Theybers uit Kinrooi en een sanitaircontainer van

Warsco uit Zutendaal kan het schoolgebeuren praktisch

ongestoord verder gaan. De nieuwe plafonds en verlichting

in de vier klassen werden in augustus klaargestoomd

door de aannemers die fantastische hulp kregen van de

directie en leerkrachten die hun vakantietijd opofferden

om vanaf 1 september in een mooi, vernieuwd, verhuisd

en gekuisd leslokaal te kunnen beginnen. Een dikke proficiat

en dankuwel aan allen !

gemeente-info oktober 2010

25


onderwijs

Kennismakingsdagen voor het kleuteronderwijs

Kleuters die op 1 september 2010 nog net niet oud genoeg waren om naar

school te mogen, zijn dat misschien wel op 8 november. Als dat het geval is,

kunnen ze tijdens onderstaande dagen eens gaan kennismaken in de Kinrooise

kleuterscholen:

maandag 11 oktober, 10u30

gesubsidieerde vrije

basisschool Kessenich

Meierstraat 46, tel. 089 56 59 54

dinsdag 12 oktober, 10u30

gesubsidieerde vrije

basisschool Geistingen

Geistingen 38, tel. 089 75 62 64

woensdag 20 oktober, van 9u00 tot 11u30

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

basisschool Icarus Kessenich

Kasteelstraat 3, tel. 089 56 20 18

donderdag 21 oktober, van 10u30 tot 12u00

gemeentelijke basisschool

3K Kinrooi

Nelisveld 5, tel. 089 70 25 46

vrijdag 22 oktober, van 10u30 tot 12u00

gesubsidieerde vrije

basisschool De Wieken Molenbeersel

Kleine Scheurestraat 1, 089 70 15 54

maandag 25 oktober, van 10u30 tot 12u00

gemeentelijke basisschool

de Maaskei Ophoven

De Belder 12, tel. 089 56 53 47

De instapdagen en kennismakingsdagen van het ganse schooljaar staan samen in een overzichtelijke folder

die verkrijgbaar is bij de dienst burgerzaken. Ouders van bijna 2,5-jarigen krijgen deze automatisch opgestuurd.

26 gemeente-info oktober 2010


nuttige info

gemeentehuis

Breeërsteenweg 146

tel. 089 70 03 00 - fax 089 70 24 21

- iedere werkdag open van 9u00 tot 11u30

- dinsdagnamiddag van 14u00 tot 18u30

- woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00

In juli en augustus is het gemeentehuis ook gesloten

op woensdagnamiddag. Het archief is enkel

geopend op dinsdagnamiddag (en op woensdagnamiddag

op afspraak en voor studenten).

Nieuw vanaf

21 december 2009 !

‘t Ankerpunt

voor jeugd, sport, cultuur en welzijn

Breeërsteenweg 122 bus 2122 - tel. 089 bus 30208 40

op de bovenverdieping van PWA - DOK - Strijkwinkel

tel. 089 30 08 40 - fax 089 30 83 63

- iedere werkdag open van 9u00 tot 11u30

- dinsdagnamiddag van 14u00 tot 18u30

- woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00

In juli en augustus is ‘t Ankerpunt ook gesloten

op woensdagnamiddag.

Voor dringende politiehulp belt

u naar het noodnummer 101.

wijkpolitie

Grote Kerkstraat 15 bus 1

tel. 089 56 43 36

- maandag, donderdag en vrijdag

van 8u00 tot 12u00

- dinsdag van 13u00 tot 19u00

- woensdag van 13u00 tot 17u00

pwa & dok

Breeërsteenweg 122 - tel. 089 70 38 15

- maandag, woensdag, donderdag en

vrijdag van 8u30 tot 11u30

- dinsdag van 14u00 tot 18u30

- woensdag van 14u00 tot 16u00

VVV-infodienst

Maasstraat 82 bus 1

tel. 089 56 47 36 - fax 089 56 21 79

- open van maandag tot en met vrijdag van

9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00

de post

Neeroetersesteenweg 20

tel. 089 70 24 84 - fax 089 70 21 30

- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

en vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van

14u00 tot 17u00

- zaterdag van 9u00 tot 12u30

containerpark

Breeërsteenweg 318

tel. 089 70 22 75

- altijd gesloten op maandag

- dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

en zaterdag open van 8u30 tot 11u45

en van 13u00 tot 16u30

technische dienst

Breeërsteenweg 318

tel. 089 70 22 75 - fax 089 70 22 92

- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

open van 8u15 tot 11u45 en van 12u45

tot 16u45

- vrijdag open van 8u15 tot 11u45

hoofdbibliotheek

Weertersteenweg 155

tel. 089 70 24 92

fax 089 70 13 43

- maandag van 15u30 tot 19u00

- dinsdag van 15u30 tot 19u00

- woensdag van 14u00 tot 17u00

- donderdag van 15u30 tot 19u00

- vrijdag van 15u30 tot 19u00

- zaterdag 9u00 tot 12u00

uitleenpost Kessenich De Borg

Kerkstraat 6 - tel. 089 56 43 50

- dinsdag van 15u30 tot 18u00

- zaterdag van 10u00 tot 12u00

uitleenpost Molenbeersel Op Sjeure

Smeetsstraat 13 bus 2 - tel. 089 77 63 76

- donderdag van 15u30 tot 18u00

- zaterdag van 10u00 tot 12u00

uitleenpost Ophoven Dorpshuis

De Belder 11 - tel. 089 56 41 33

- dinsdag van 15u30 tot 18u00

- vrijdag 17u00 tot 19u00

ocmw sociaal huis

Breeërsteenweg 124 - tel. 089 70 14 14

- elke werkdag open van 8u30 tot 12u00

- op dinsdag open van 13u00 tot 18u30

- op woensdag, donderdag en vrijdag

open van 13u00 tot 16u00

spreekuren sociale dienst

dinsdag van 8u30 tot 10u30 in Ophoven

Truus Dirkx in parochiezaal de Bongerd

tel. 089 75 75 63

dinsdag van 17u00 tot 18u30

Kathleen Verstegen in het Sociaal Huis

tel. 089 70 14 14

woensdag van 8u30 tot 10u30 in Kessenich

Ilda Toppet in de Borg

tel. 089 56 43 50

donderdag van 8u30 tot 10u30 in Kinrooi

Els Kesler in de hoofdbibliotheek

tel. 089 70 13 43

vrijdag van 8u30 tot 10u30 in Molenbeersel

Kris Deckers in Villa Pax

tel. 089 73 98 48

spreekuur pensioenen

donderdag van 8u30 tot 11u30

Gerty Wetzels in het Sociaal Huis

tel. 089 70 14 14

spreekuur juridische dienst

woensdag van 13u30 tot 16u00

Mireille Van Caenenberghe in het Sociaal Huis

tel. 089 70 14 14

ocmw villa pax

Weertersteenweg 417 - tel. 089 73 98 43

- elke werkdag open van 8u30 tot 12u00

- op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

open van 13u00 tot 16u00

rusthuis & serviceflats

Zandbosstraat 4 & 6

tel. 089 70 36 40

gemeente-info oktober 2010 27


evenementenkalender

Dinsdag 28 september, 17u30 tot 20u00

Bloedinzameling Ophoven

Dorpshuis, De Belder Ophoven

Organisatie van Rode Kruis Vlaanderen

Info via 015 44 33 22 of info@rodekruis.be

Woensdag 29 september, 7u00 tot 15u00

Heppertocht-wandeltocht

Zaal de Kaartridder te Heppeneert

Org. van wandelclub Sport + Kinrooi vzw

Info bij Jean Van Esser, 089 56 22 13 of via

sportplus.kinrooi@telenet.be

Woensdag 29 september, 20u00 tot 23u00

Kienavond KVG Kinrooi

Polyvalente zaal ‘De Vroenhof’ te Geistingen

Organisatie KVG Kinrooi en ’t Heemke vzw

Informatie bij Dinn Verstraeten, 089 56 70 48

Van donderdag 30 september tot donderdag

9 december, van 19u00 tot 20u30

Aikido beginnerscursus

Sportzaal De Belder Ophoven

Info bij Frank Bral, 089 70 39 25 of

www.aikido-samoerai.be of

via frank.bral@scarlet.be

Zaterdag 2 oktober, 10u00 tot 11u45

Demodag thuiscomposteren

Demoplaats containerpark Kinrooi

Org. van de Kinrooise compostmeesters

Info bij de technische dienst, 089 70 22 75

Zaterdag 2 oktober, 20u00 tot 24u00

Kienavond Sint-Martinus

Belestraat 1 in Kinrooi

Organisatie van Sint-Martinus Kinrooi

Informatie bij Johan Breukers 089 70 31 83 of

via johan.breuker@telenet.be

Zondag 3 oktober, 10u00 tot 17u00

Open bedrijvendag in Kinrooi

zie pagina 4 & 5 in deze gemeente-info

Woensdag 6 oktober, 20u00

Kienavond OKRA

Gemeenschapshuis Geistingen

Organisatie van OKRA

Info bij Jacqueline Vandeberg, 089 56 88 78

Vrijdag 8 oktober,

Kienavond KV De Rappetappers

Schutterslokaal Belestraat Kinrooi

Organisatie van Kv De Rappetappers

Informatie via janssen-bart@telenet.be

Zondag 10 oktober

Restaurantdag

Parochiezaal Kinrooi

Org. van fanfare St. Isisdorus Molenbeersel

Informatie bij Stevens Marleen, 089 70 15 19

Dinsdag 19 oktober

Laatste wintervoorbereidingen

Dorpshuis, De Belder Ophoven

Organisatie van Volkstuin

Zaterdag 23 oktober, 20u00 tot 02u00

Pompoenemoene goes 90’s

Fanfarezaal te Kinrooi

Organisatie van Volleybalclub Kivoc

Informatie bij Bart Peeters, bart@kivoc.be

Zaterdag 30 oktober, 18u30 tot 22u30

Halloween Griezelschuur

Domein Woutershof Molenbeersel

(4de gebouw achterkant)

Organisatie van De Zandmennekes

Informatie via dezandmennekes@hotmail.com

Zaterdag 30 oktober, vanaf 17u00

Halloweentocht

Vanaf voetbalkantine Kinrooi

Organisatie van KFC Kinrooi

Informatie via www.kinrooi-fc.be of

via imc.jans@skynet.be

Zondag 31 oktober, 7u00 tot 15u00

Herfsttocht-wandeltocht

Ontmoetingscentrum De Riet Opoeteren

Org. van wandelclub Sport + Kinrooi vzw

Informatie bij Jean Van Esser, 089 56 22 13

of via sportplus.kinrooi@telenet.be

More magazines by this user
Similar magazines