Stadsmagazine april 2011 - Stad Bree

info.bree.be

Stadsmagazine april 2011 - Stad Bree

jaargang 8 - nr. 3 - APRIL 2011

stadsmagazine

BREE

Foto: Mr. en Mevr. Rudolph en Christine Van den Heuvel, zaakvoerders Investpro nv.

Succesvolle eerste

Breese Kelnerrace

12

“Nieuwe bestemming

voor kloosterdomein

Gerkenberg”


MEER

INFO

www.bree.be

INHOUD

4 Verkoop klooster Gerkenberg

5 Vervangen bruggen

6 Sterrenwacht Chris Janssen

7 Snelheidsplan

8 Flexibele en occasionele

kinderopvang

10 Leren composteren

18 Programmatie CC De Breughel

19-20 Buitenspeeldag 2011

21 Sportkampen paasvakantie

22 Ondernemende dames bij SAB

23 Bree in’t kort...

COLOFON

Stadsmagazine Bree is een uitgave van het

stadsbestuur van Bree.

Verantwoordelijke uitgever: Jaak Gabriels,

Vrijthof 10, 3960 Bree

Redactie: Dienst Info, Markt z/n, 3960 Bree,

tel. 089 84 85 60 of info@bree.be

Stadsmagazine Bree, jaargang 8 - nr. 3


BreeTV

gemist

Surf naar

www.bree.be

EDITOriaal

Burgemeester, er is groot nieuws in verband met het

klooster van de Gerkenberg

Burgemeester Jaak Gabriels: “Inderdaad, in 2001

kregen we het aanbod om het leegstaande klooster van

de missionarissen te kopen. In diezelfde tijd wilde de

toenmalige minister van binnenlandse zaken Johan Vande

Lanotte er, zoals destijds in Hengelhoef, asielzoekers in

onder brengen. De stad heeft de eigendom verworven.

Er is in tussentijd een nieuwe welzijnscampus opgericht.

Nu gaat de groep Investpro het ganse gebouw, en het

achterliggende domein, kopen om er een herbestemming

aan te geven met onder meer serviceflats en horeca in

de oude kerk. Investpro heeft elders in Vlaanderen al

veel van die projecten gerealiseerd. Dit is een zeer goede

zaak voor de Gerkenberg en voor gans Bree.”

Er is ook groot nieuws rond Scana Noliko.

Burgemeester: “Het grootste bedrijf van Bree is

onlangs overgenomen door de grote, beursgenoteerde

voedingsgroep Pinguin-Lutosa uit Westrozebeke, West-

Vlaanderen. Scana Noliko was de facto eigendom van

investeringsmaatschappij GIMV. Zij brengen Scana

Noliko nu onder in deze grote verdeler van aardappelen

diepvriesproducten, die zich nu via Scana Noliko

versterkt met een belangrijke conservenproducent.

Pinguin-Lutosa wordt met Scana Noliko een heel

belangrijke speler op de markt, met een tewerkstelling

van 3.000 mensen in diverse vestigingen in Vlaanderen

en Europa. Deze schaalvergroting is een goede zaak

voor de continuïteit van Scana Noliko en voor de

tewerkstelling van meer dan 550 mensen in Bree. CEO

Dominiek Stinckens krijgt vanuit zijn ervaring bij Scana

Noliko terecht een belangrijke functie in de directieraad

van Pinguin Lutosa.”

En binnenkort maakt Bree zich weer op voor de alom

bekende licht halfvastenstoet...

Burgemeester: “Inderdaad, op zaterdag 2 april 2011

zijn er weer veel mensen op de been in Bree. Dan

trekt de 47ste ‘carnavalstoet’ door de straten van

Bree centrum. Sinds 21 jaar werd de vroegere ‘Gruuteen

Keinerstoet’ omgevormd tot Licht-Halfvastenstoet.

Jaarlijks verwelkomen we meer dan 20.000 bezoekers in

Bree. Ook dit jaar zal de stoet bestaan uit meer dan 65

prachtig verlichte wagens, showgroepen, muziekkorpsen

en carnavalsgroepen. Het wordt weer een groot feest!”

APRIL 2011


4 INFO stad Bree

“Gerkenberg wordt

zowaar een achtste

woonkern voor Bree

Kloosterdomein GERKENBERG

VERKOCHT aan Investpro

Meer en meer komen kerken en kloosters leeg te

liggen. Ook het klooster en de neogotische kerk van

de Gerkenberg (O-L-Vrouw van de Carmel), gebouwd

door de Karmelieten in 1914 tot 1919, is sinds 2001

eigendom van de stad Bree en wacht sindsdien op een

definitieve herbestemming. De stad Bree heeft eind

vorige maand een verkoopsovereenkomst afgesloten

met Investpro, een projectontwikkelaar uit Mechelen.

Het kloosterdomein Gerkenberg krijgt voortaan een

functie in de welzijnsfeer.

Intussen zijn er verschillende projecten ontstaan op het

domein, zoals een bejaardentehuis met 85 bedden,

18 nieuwe serviceflats, een kinderopvangcentrum en

verzorgingstehuis ‘De Oase’ voor 10 zorgbehoevende

mentaal gehandicapte senioren. Hier komen er op korte

termijn trouwens 10 bij. Ook Investpro gaat nu in de

welzijnssector op de Gerkenberg investeren. Zeker is dat

er meer dan zestig appartementen, aangepast aan de

moderne senioren uit de middenklasse, gebouwd zullen

worden. Het gaat hier dus om comfortabele serviceflats

met wooneenheden van ongeveer 70 tot 150 vierkante

meter. Deze zullen geïntegreerd worden in de voormalige

kloostergebouwen van de Gerkenberg. Ze sluiten dus

perfect aan bij de bestaande campus. Uit onderzoek is

trouwens al gebleken dat er veel vraag naar is. Heel wat

steden en gemeenten hebben al gelijkaardige intiatieven

genomen, maar de integratie van alle segmenten op één

locatie, zoals hier op de Gerkenberg in Bree, is werkelijk

uniek.

“We hopen de bouwwerken

in 2012 te kunnen starten”

Zaakvoerders Investpro: Rudolph Van den Heuvel en echtgenote Christine.

Projectontwikkelaar Investpro uit Mechelen is niet

aan z’n proefstuk toe met het ombouwen van religieus

erfgoed tot hedendaagse functies. Eerder lieten

Rudolf Van den Heuvel en echtgenote Christine,

zaakvoerders van Investpro, zich al opmerken door de

Minderbroederskerk in Mechelen om te bouwen tot een

hotel. De stad Bree heeft geen voorafname willen doen

op de herbestemming van een deel van het bestaande

gebouw en kerk op het domein. Dit blijkt nu de beste

keuze te zijn want Investpro heeft interesse om het

ganse kloostergebouw een mooie herbestemming te

geven.

“Mensen kunnen huren of

kopen op de Gerkenberg”

Rudolph Van den Heuvel: “Het domein krijgt een

herbestemming in diverse functies: er komen seniorenappartementen

in het klooster en de zijbeuken kunnen

dienst doen als hotel. We denken er zelfs aan om een

aantal logies te voorzien in de vorm van appartementen

en lofts. We kunnen hiervoor samenwerken met het

tenniscentrum een beetje verderop, zo trekken we ook

jongere mensen aan. Mensen kunnen kopen of huren op

de Gerkenberg. Bewoners zullen er niet alleen kunnen

genieten van ruimte en rust, maar krijgen ook een aantal

speciale faciliteiten zoals een apart zwembad. We denken

ook aan aparte en aangepaste cateringmogelijkheden.

De voormalige kerk van de Gerkenberg zal hierin een

centrale rol spelen. Ze wordt waarschijnlijk omgebouwd

tot restaurant. We hopen de bouwvergunning in de loop

van 2011 in te dienen, zodat we zo snel mogelijk met de

werken kunnen starten.”

De Gerkenberg wordt zowaar een achtste woonkern voor

Bree. Het Mariahofje en het achterliggende bos blijven in

eigen beheer van de stad Bree.


Vervangen

BRUGGEN

over de Zuid-Willemsvaart

Op de Zuid-Willemsvaart zijn in Noord-Limburg

momenteel nog 3 noodbruggen, welke na de Tweede

Wereldoorlog werden gebouwd ter vervanging van

vernielde bruggen, in gebruik. Het betreft de bruggen

van Beek, Tongerlo en deze van Solt (Maaseik).

KIDS-ID

in opmars

Brug Tongerlo

Van maart 2009 tot eind 2010 zijn in ons land al

551.383 Kids-ID’s uitgereikt. Dat betekent dat 42% van

de Belgische kinderen jonger dan 12 een Kids-ID bezit.

De Kids-ID is verplicht als je met je kroost naar het

buitenland reist. De Kids-ID is een beveiligd elektronisch

identiteits- en reisdocument en vervangt het vroegere

kartonnen pasje.

In Bree werden reeds 854 Kids-ID’s uitgereikt, waarvan

401 aan meisjes en 453 aan jongens. Nog 753 kinderen

uit Bree zijn nog niet in het bezit van een Kids-ID

Kids-ID aanvragen

Als je een Kids-ID wil aanvragen, dan ga je samen

met je kind en een pasfoto van je kind naar de dienst

Burgerzaken. Daar wordt het basisdocument opgesteld

en gemiddeld 15 dagen later kan je de kaart gaan

afhalen op het stadhuis. De Kids-ID kost 3 EUR en is 3

jaar geldig.

Meer info

www.ibz.rrn.fgov.be / www.diplomatie.belgium.be

De bovenbouw van deze noodbruggen is dringend

aan vervanging toe. Bovendien staan de pijlers van de

noodbruggen in het kanaal, waardoor een aanzienlijke

vernauwing ontstaat ter hoogte van de brug. Ook de opritten

naar de bruggen zijn zeer bochtig omdat ze oorspronkelijk

gezien werden als tijdelijke toegangswegen, welke door

omstandigheden behouden zijn geweest.

N.a.v. de noodzakelijke vervanging van de bovenbouw

van de bruggen heeft nv De Scheepvaart de beslissing

genomen om de 3 bruggen in kwestie geheel te herbouwen.

Hiermee heeft men niet enkel een gloednieuwe brug,

maar worden de vernauwingen ter hoogte van de bruggen

weggewerkt en de vrije doorvaarthoogte van de bruggen

wordt ook verhoogd tot 7 m. Tot slot worden de nieuwe

bruggen op de plaats van de oorspronkelijke bruggen

(van voor WOII) gebouwd, waardoor de kronkelige

toegangswegen ook definitief verdwijnen en vervangen

worden door wegen met een normale lijnvorming.

Stalen boogbruggen op betonnen pijlers

De brug van Beek is eerst in uitvoering gegaan. Samen

met u stellen wij helaas vast dat de uitvoering in Beek,

in opdracht van NV De Scheepvaart, vertraging heeft

opgelopen omdat de aannemer en onderaannemers hun

planning iet hebben kunnen aanhouden en de zaken niet

lopen zoals verwacht. De betonnen pijlers zijn klaar en

de boog is reeds over het kanaal geplaatst. De komende

weken en maanden staan nog de definitieve verankering

van de boog op het programma, alsook het storten van

het betonnen brugdek, het afwerken van de brug en het

aanbrengen van de verhardingen op de brug. Tot slot staat

de afbraak van de bestaande brug op het programma. De

werken aan de brug in Beek hebben vertraging opgelopen

omwille van een aantal technische problemen. De

betonnen pijlers moesten opnieuw worden gegoten en ook

de verankering van de brug verliep aanvankelijk niet zoals

voorzien. Ook de strenge winter heeft het werk meerdere

weken vertraagd. Het einde der werken is nu voorzien

voor midden september 2011. Vanaf eind augustus 2011

kan de nieuwe brug in dienst genomen worden.

De werken aan de brug van Tongerlo zijn vorig voorjaar

gestart en liggen nog op schema. De nieuwe brug zal

einde november ‘11 in gebruik kunnen genomen worden.

Daarna pas wordt de bestaande brug afgebroken.

APRIL 2011


6 INFO stad Bree

Sterrenbeeld KREEFT

Onze redactie was op bezoek bij Chris Janssen,

coördinator van het Europlanetarium in Genk. Sinds hij in

1998 directeur werd van het Europlanetarium heeft hij al

heel wat gerealiseerd, zowel in Genk als op internationaal

vlak. In 2010 kreeg hij in Alexandrië, als erkenning

voor zijn inzet om astronomie korter bij de mensen te

brengen, van de Internationale Planetarium Society de

“IPS fellow” titel. 2009 was het internationaal jaar van

de astronomie. De opdracht van de sterrenwachten was

sterrenkunde dichter bij de mensen te brengen. Daaruit

groeide het idee om elke gemeente een sterrenbeeld

te laten adopteren en daar geregeld iets mee te doen.

Bree adopteerde vorig jaar het sterrenbeeld ‘Kreeft’ en

daar wilden we wel wat meer van weten.

“Op mijn tiende ging ik

naar een bijeenkomst

voor Sterrenkundigen”

Mr. Janssen, vanwaar uw passie voor sterrenkunde

Chris Janssen: “Toen ik 8 jaar was zag ik een bijzonder

heldere ster aan de hemel en vroeg me af wat dat wel

kon zijn. Na wat zoekwerk vond ik dat het Venus was.

De microbe is sindsdien niet meer weg gegaan. Op mijn

10de ging ik voor het eerst naar een bijeenkomst van

de Limburgse amateur sterrenkundigen in Bokrijk. Mijn

interesse voor sterrenkunde en ruimtevaart groeide alleen

maar, later werd ik vrijwilliger. Professioneel werkte ik

een hele tijd in een groot fotolabo, waar ik altijd speciale

projecten onder mijn hoede had: extra grote formaten,

opstart van de digitale afdeling,… Op zeker moment vroeg

men mij, omdat ik veel ervaring had met multimedia en

beeldvorming, om de overstap te maken naar hier. Nog

twee weken later zocht men een nieuwe directeur en zo

is het gegaan.”

“Boven Bree lag het

sterrenbeeld Cancer”

Het is al lang niet meer gewoon “sterrenwacht”

Chris Janssen: “Neen, in 1991 kwam het planetarium erbij.

In 1998 openden we de Wendelenzaal (het auditorium)

en sinds 2008 zijn we een belangrijk onderdeel van de

toegangspoort naar het Nationaal Park Hoge Kempen.

Vorig jaar hebben we de Cosmodrome heropend, een

euregionale primeur. Een gigantische koepel waarop

‘full dome’ hele sterrenhemels, films en documentaires

geprojecteerd worden.”

Waarom kreeg Bree het sterrenbeeld Kreeft

Chris Janssen: “Ik legde de kaart van Limburg op mijn tafel

en daarop een transparante kaart van het heelal. Met wat

schuiven en draaien kwam toevallig op elke gemeente

een sterrenbeeld liggen. Boven Bree lag het sterrenbeeld

Cancer (Kreeft).”

Alle info over de leuke activiteiten, projecties in de cosmodrome,

tentoonstellingen en waarnemingsmomenten vind je op de

website van het Europlanetarium: www.europlanetarium.be.

Folders zijn te verkrijgen bij Toerisme Bree.


Cancer

Nederlandse naam: Kreeft

Officiële afkorting: Cnc

Helderste ster: Acubens

Wanneer en waar

Cancer, de Kreeft, is de hele nacht zichtbaar in

de periode van eind januari tot de tweede helft

van februari. Begin augustus staat de zon in dit

sterrenbeeld van de dierenriem.

Mythologie

Cancer, ofwel Kreeft, is in de astrologie het

sterrenbeeld van de mensen die geboren worden

tussen 22 juni en 22 juli. Het is dus één van

de twaalf tekens van de dierenriem. De Kreeft

kan geassocieerd worden met de krab, die een

belangrijke rol speelde tijdens één van de twaalf

werken van Hercules. Toen de Griekse held in het

moeras van Lerna een zwaar gevecht leverde met

de veelkoppige en verschrikkelijke waterslang

Hydra, dook plots uit het moeras een krab op.

Deze krab beet Hercules in de voet en was

gestuurd door Hera, de vrouw van de oppergod

Zeus. Hercules was zo geërgerd door het dier dat

hij het meteen doodde. Hera verhief dit kleine

dier tot sterrenbeeld om Hercules te pesten.

Meteen na het doden van de krab kon Hercules

het onsterfelijke hoofd van Hydra afhakken

waarna het verschrikkelijke monster stierf.

SNELheidsplan

Algemeen Snelheidsplan Bree goedgekeurd

Op de gemeenteraad van 22 februari 2011 werd het Algemeen

Snelheidsplan op de gemeentewegen goedgekeurd.

Op het volledige grondgebied van Bree wordt een algemene

snelheidsverlaging ingevoerd van 90 km/u naar 70 km/u, m.u.v.

enkele gewestwegen zoals ’t Hasseltkiezel en Hamonterweg. Hier

wordt een maximum snelheid van 90 km/u toegelaten.

De snelheidsbeperking tot 70 km/u geldt voortaan op alle wegen,

tenzij er plaatselijk andere snelheidsbeperkingen voorzien zijn

zoals bv. bebouwde kom, zone 30 aan schoolomgevingen...

Naast de bestaande bebouwde kommen, waar een snelheidsbeperking

tot 50 km/u blijft gelden, wordt er ook een

snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd op de industrieterreinen

Peerderbaan, Kanaal Noord, Kanaal Zuid en de Vostert. Een

maximum toegelaten snelheid van 50 km/u wordt ook ingevoerd op

sommige druk bezochte plaatsen, zoals aan camping Kempenheuvel

en jeughuis ‘t Auwelke. In de buurt van de schoolomgevingen blijft

de huidige 30 km/u gehandhaafd.

De snelheidsaanpassingen worden aangeduid d.m.v. zonaleborden,

borden bebouwde kom en gewone verkeersborden.

Aan de gemeentegrenzen worden infoborden geplaatst. Ook het

Agentschap Wegen en Verkeer verleent zijn medewerking aan

dit initiatief en vervangt alle verkeersborden op de Peerderbaan,

Meeuwerkiezel, Gruitroderkiezel, Opitterkiezel en Maaseikerbaan

door zonale borden, geplaatst op de gemeentegrenzen.

Van zodra de nodige verkeersborden zijn geplaatst, gaan deze

maatregelen van kracht.

Ter opfrissing: Als je een zone met bijvoorbeeld een snelheidsbeperking

tot 50km/uur binnen rijdt, mag je de gehele zone niet

sneller rijden dan opgelegd, dus tot je het bord met “einde zone”

bent gepasseerd. Als je een verkeersbord met snelheidsbeperking

tot 50 km/uur passeert, geldt deze maximum snelheid tot aan het

volgende kruispunt.

’t Hasseltkiezel wordt veiliger

‘t Hasseltkiezel

Naast een snelheidsbeperking tot 90km/uur zal de gewestweg ’t

Hasseltkiezel door de diensten van Afdeling Wegen en Verkeer op

korte termijn ook structureel aangepakt worden. De doorsteken

via de middenberm worden in aantal beperkt van 21 nu tot 4 in

de nabije toekomst. Er komen ook wegversmallingen ter hoogte

van de 4 overblijvende doorsteken (ter hoogte van Kuilenstraat,

Beerselerdijk, Kempstraat en de Bosstraat) om het oversteken of

het keren daar nog veiliger te maken. Op termijn komt er ook een

rotonde naar en van het industrieterrein.

APRIL 2011


8 SOCIAAL huis

BEWEGINGStoestellen

op de Welzijnscampus Gerkenberg

Onlangs heeft het OCMW, mede dankzij de

steun van Back-on-stage, bewegingstoestellen

geplaatst op de Welzijnscampus Gerkenberg.

KINDERdagverblijf

Gemandateerde voorziening voor flexibele en

occasionele kinderopvang bij t’ Wiekersnestje

De toestellen moeten senioren aanzetten meer te

bewegen, meer naar buiten te komen en zo meer

sociaal contact te hebben. Bewegen is de beste

manier om fit te blijven en gezond ouder te worden.

Op de nieuwe toestellen, bij de hoofdingang van

het woon- en zorgcentrum, kunnen de bewoners

individueel, samen met (klein)kinderen of onder

begeleiding bewegen.

Snel een kwaliteitsvolle oplossing vinden voor de opvang van je

kinderen na de openingsuren van de gewone kinderopvang, of

als je normale kinderopvang plots wegvalt is niet gemakkelijk.

Het kinderdagverblijf ’ t Wiekernestje kreeg de toelating om

met subsidies van Kind en Gezin, flexibele en occasionele

kinderopvang (voor kinderen tot 12 jaar) te organiseren in Bree,

Bocholt en Meeuwen-Gruitrode.

Flexibele & occasionele opvang

Met flexibele opvang wordt iedere opvangvraag van minstens 30

minuten vóór 07.00 u en ná 18.00 u bedoeld. Occasionele opvang

betekent: iedere dringende opvangvraag van tijdelijke duur.

Enkele voorbeelden:

• je begint met (interim)werk of met een opleiding

• er is een pedagogische studiedag op de school van de kinderen

en je hebt geen verlof

• er is een tijdelijke situatie in uw gezin (ziekte ouder, … ) waardoor

je opvang nodig hebt

• je begint te werken voor of werkt tot na de openingsuren van de

gewone opvang

Hoe werkt het

Neem contact op met de coördinator. Deze zoekt samen met jou

naar een concrete oplossing voor jouw opvangvraag.

Wat kost het

Deze dienstenverlening geleverd door de coördinator is helemaal

gratis. De opvangkosten zijn afhankelijk van het opvanginitiatief

waar je kind terecht kan.

Meer info

Bjorn Martens, Coördinator Gemandateerde Voorziening

OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree

tel. 089 84 85 50, bjorn.martens@bree.be

PRAATcafé

Wat

Bewegingstoestellen

Het praatcafé dementie Bocholt - Bree -

Meeuwen-Gruitrode betreft een samenwerking

tussen de OCMW’s van Bree, Bocholt en

Meeuwen-Gruitrode, het D.A.G.G.-Maaseik en

de Vlaamse Alzheimer Liga vzw.

Praatcafé wordt 4 keer per jaar georganiseerd,

afwisselend in de 3 deelnemende gemeenten.

Het praatcafé dementie nodigt elke keer een

deskundige spreker uit en wil een plek zijn

waar mensen die met dementie geconfronteerd

worden elkaar vrijblijvend ontmoeten, informatie

opsteken of uitwisselen. Het is niet bedoeld voor

professionelen.

Meer info

OCMW Bree, tel. 089 84 85 50


Lokaal

CLIËNToverleg

samen met de hulpvrager rond de tafel

Door de complexiteit van onze samenleving kan iemand

in moeilijkheden raken op diverse domeinen: financieel,

emotioneel, relationeel,… Om zo iemand zorgvuldig

te kunnen helpen, zijn meerdere hulpverleners/

deskundigen nodig.

Dan is het belangrijk dat de verschillende hulpverleners,

in overleg met elkaar en met de cliënt, samen tot

oplossingen komen, structuur brengen in de chaos van

problemen. Hulpverleners en hulpvragers komen samen

tot een plan van aanpak.

De aanvraag tot lokaal cliëntenoverleg dient te gebeuren

bij de coördinator op de sociale dienst van het OCMW van

de woonplaats van de cliëntsituatie. De coördinator stelt

zich neutraal op en doet de nodige voorbereidingen.

Meer info

OCMW Bree, Inge Clerix, coördinator LCO

Peerderbaan 37, tel. 089 84 85 50

Vlaamse

WONINGLENING

van de VMSW vanaf 1,71%

De Vlaamse Woonlening, vooral bedoeld voor mensen

met een beperkt inkomen, kan verkregen worden voor

de aankoop van een woning van minstens 30 jaar oud,

die gerenoveerd moet worden.

Het totale te ontlenen bedrag is max. 187.120 EUR. De

aankoopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan

177.120 EUR en de noodzakelijke renovatiewerken

moeten minstens 10.000 EUR bedragen. Ook wie wil

bouwen, een sociale woning wil kopen of een woning

wil renoveren kan een Vlaamse Woonlening aangaan.

Rentevoeten vanaf 1,71%. Om in aanmerking te komen

moet het gezamenlijk belastbaar inkomen liggen tussen

7.960 en 31.820 EUR (alleenstaande) en 47.730 EUR

(gezin van min. 2 pers.). Het max.bedrag wordt verhoogd

met 3.180 EUR per persoon ten laste. Kandidaatontleners

mogen geen andere woning in volle eigendom

of 100% vruchtgebruik hebben.

Meer info

info@vlaamsewoonlening.be

Gratis nr: 1700, of in het woonloket in het stadhuis

WONINGaanpassing

voor personen met een beperking

Als gevolg van een langdurige ziekte of een handicap

kan het soms nodig zijn in of rond het huis één of

meerdere aanpassingen te doen. Een woningadvies

op maat is nodig om de knelpunten in de woning te

detecteren en een adequate oplossing te formuleren.

Om dit advies op maat mogelijk te maken heeft het

OCMW van Bree een samenwerking afgesloten met

het Toegankelijkheidsbureau. Een individueel advies

woningaanpassing geeft advies over het aanpassen van

de woning, hulpmiddelen, financiële tussenkomsten, …

Hoe werkt het

Je kan rechtstreeks contact opnemen met het

Toegankelijkheidsbureau of je vraag richten aan het

OCMW of het dienstenhuis. Er wordt nagegaan of je in

aanmerking komt voor de ‘gratis’ vorm van dienstverlening.

Aan de hand van een huisbezoek worden de knelpunten

in de woning onderzocht, waarna er een technisch advies

gegeven wordt over de woningaanpassing en info gegeven

over premies die verkregen kunnen worden.

Wat kost het

Een totaal advies woningaanpassing, inclusief het

huisbezoek en de rapportage, kost normaal 87 EUR (incl.

BTW). Dankzij de samenwerkingsovereenkomst wordt de

advieskost terugbetaald aan de inwoner van Bree na

voorlegging van de betaalde factuur. De adviesverlening

is dus bijgevolg GRATIS.

Meer info

Lieve Houbrechts, Toegankelijkheidsbureau

Belgiëplein 1, 3510 Kermt-Hasselt, tel. 011 87 41 38

lieve.houbrechts@toegankelijkheidsbureau.be

www.toegankelijkheidsbureau.be

Toegankelijkheid

APRIL 2011


10 WONEN in Bree

LEREN

composteren

Gratis compostcursussen voor iedereen!

Composteren is helemaal niet moeilijk. Met een kleine

inspanning kan je het meeste organisch afval (GFT- en

groenafval) omtoveren tot waardevolle compost. Dit

kan je dan gebruiken als voeding voor de tuinplanten

en je spaart er ook nog wat euro’s mee, want dit afval

hoef je niet in de groene container te gooien of naar het

containerpark te brengen.

Wat kunt u composteren en wat niet Hoe sluit u geurhinder

uit Hoe zorgt u voor een natuurvriendelijke en afvalarme

tuin In een gemoedelijke sfeer krijgt u samen met een

tiental medecursisten een deskundig antwoord op al uw

composteervragen. Wie zich inschrijft, tekent voor drie

sessies: theorie, bezoek en praktijk.

Limburg.net organiseert dit voorjaar 3 cursussen in onze

provincie. De dichtstbijzijnde vinden plaats in Dilsen-

Stokkem en Neerpelt.

Inschrijven

info@limburg.net, tel. 011 28 89 89

Meer info

www.limburg.net

Compostbakken en -vaten

Bij de technische dienst kan je terecht voor compostvaten

en compostbakken om je groenafval en GFT-afval in te

composteren. De ronde vaten kosten 15 EUR per stuk,

een mengstok 4 EUR. De vierkante compostbakken

kosten 35 EUR per stuk.

Meer info

Toekomststraat 8, tel. 089 84 85 31

Compostmeesters Bree

Nu de lente weer in het land is zijn ook onze demodagen

op de composteerplaats (Sportlaan, naast het zwembad)

er weer. Iedere 1ste zaterdag van de maand van april

t.e.m. oktober staan onze compostmeesters van 10.00 u

tot 12.00 u paraat om alle vragen over composteren te

beantwoorden.

Meer info

Milieudienst, tel. 089 84 85 15, compost@bree.be

LandschapsZORG

op bestelling

Tal van kleinere en grotere werken in het buitengebied

kunnen rekenen op een subsidie tot 50 % van de kosten.

Of het nu gaat om een haag, houtkant, boomgaard of

bomenrij of een oude voetweg, veldkruis of een typisch

kapelletje, net deze kleine elementen maken een

landschap “uniek” en verdienen aandacht.

De landschapsanimator van het Regionaal landschap

Kempen en Maasland stimuleert, ondersteunt en helpt

iedereen die daadwerkelijk zijn steentje wil bijdragen

aan een mooier landschap. Projecten die in aanmerking

komen worden uitgevoerd door het landschapsteam. Het

landschapsteam helpt bij de aanleg en het beheer van

kleine landschapselementen (hoogstamboomgaarden,

hagen en houtkanten,...) en het herstel van klein cultuurhistorisch

erfgoed (waterput, veldkruis, kapelletje,...).

Wil je weten of het Landschapsteam je kan helpen

Contacteer de landschapanimator, Trees Verhelle

Winterslagstraat 87, 3600 Genk

tel. 089 32 28 13 of 0479 93 83 25

De landschapsanimator bespreekt samen met jou de

werken die je wil uitvoeren. Als het werk een duidelijke

meerwaarde betekent voor het landschap kan je rekenen

op een subsidie tot 50 % van de kosten.

De werken van het landschapsteam en de landschapsanimator

zijn mogelijk door de financiële steun van

Ruimte en Erfgoed.

Enkel projecten gelegen in anker- en relictzone volgens de

Vlaamse Landschapsatlas komen in aanmerking.


Inzameling

TEXTIEL

NIEUW: nu ook huis-aan-huis

Vanaf dit jaar wordt textiel ook huis-aan-huis ingezameld.

Zo hoeft u, indien gewenst, geen verplaatsingen

meer te maken naar een kledingcontainer of naar het

containerpark. De bestaande containers blijven wel

behouden. De ophaling aan huis wordt verzorgd door

De Kringwinkel Maasland vzw.

De Kringwinkel Maasland is een organisatie die steunt op

drie belangrijke pijlers:

• Een beter leefmilieu

De Kringwinkels verminderen de afvalberg door de

levensduur van goederen te verlengen. Herbruikbare

spullen worden opgehaald, opgefrist en weer verkocht.

In 2010 zamelde De Kringwinkel Maasland in Bree

méér dan 75 ton herbruikbare goederen in.

• Zoveel mogelijk sociale tewerkstelling

De Kringwinkel Maasland biedt opleiding en

permanente tewerkstelling aan mensen die elders

op de arbeidsmarkt weinig of geen kansen krijgen.

Langdurig werklozen, laaggeschoolden en mensen met

een handicap krijgen in De kringwinkel een volwaardige

job en een nieuwe werkervaring waarop ze verder

kunnen bouwen.

• Originele, goedkope en degelijke spullen voor iedereen

Alles wat je in je huis of tuin nodig hebt, kan je in De

Kringwinkel op de kop tikken. Ook mensen met een

klein budget kunnen kwalitatieve gebruiksgoederen

aankopen. Textiel is een belangrijk product binnen de

globale fractie herbruikbare goederen van gezinnen.

Het ingezamelde textiel wordt na een grondige sortering

en herstelling in het magazijn opnieuw voor verkoop

aangeboden in de Kringwinkels. De afgekeurde textielresten

gaan naar de lompenindustrie, waar ze worden

verwerkt tot nieuwe producten.

Het textiel wordt dit jaar in Bree op volgende

woensdagen aan huis ingezameld: 20 april, 24 augustus

en 21 december 2011. Gelieve uw zak met textiel vóór

07.00 u ‘s morgens buiten te zetten.

Omdat de textielinzameling pas zeer recent op touw

werd gezet, vindt u deze ophaaldata nog niet terug op

uw afvalkalender. U kan het textielafval ook zelf naar De

Kringwinkel te Bree brengen (Mussenburgstraat).

Meer info

Milieudienst, tel 089 84 85 15, milieu@bree.be

Controle textiel

Het textiel mag aangeboden worden in eender welke

plastic zak, en omvat het volgende:

• alle kleding;

• huishoudlinnen;

• beddengoed (lakens en dekens);

• oude schoenen;

• handtassen;

• lederwaren.

De volgende zaken mogen NIET aangeboden worden bij

de textielinzameling:

• matrassen;

• elektrische dekens;

• kussens;

• tapijten;

• sterk vervuild textiel.

ContainerPARK

Openingsuren

Tijdens de zomermaanden zal het containerpark op

woensdagavond open zijn tot 20.00 u. Deze regeling

gaat in op 1 april en loopt tot en met 30 september.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat men het

park kan binnenkomen tot ten laatste één kwartier voor

sluitingstijd.

ma gesloten

di 13.00 u – 16.30 u

wo 13.00 u – 20.00 u (01/04 – 30/09)

do 09.30 u – 12.00 u

13.00 u – 16.30 u

vr 09.30 u – 12.00 u

13.00 u – 16.30 u

za 09.30 u – 12.00 u

13.00 u – 16.30 u

APRIL 2011


2

3

SMILE ! je bent in beeld...

Iedere maand vind je hier leuke kiekjes van activiteiten of uitstapjes

in Bree van de afgelopen maanden. Heb jij ook zo een toffe foto

van jezelf, vrienden of vereniging Stuur hem dan digitaal naar

info@bree.be met vermelding van de activiteit en wie weet sta jij

of je vereniging volgende maand in ‘Smile’.

1

Veel kijkplezier !

Smile ;)

4

5

1 Kim Plessers (Den Historiek), winnaar Breese Kelnerrace

2 Inhuldiging nieuwe deken Bart Coenegrachts

3 Viering 100-jarig bestaan “De Kempische Duif”

4 Opening toeristische seizoen, aanzetten fontein Stadsplein

5 Kindercarnavalstoet door Bree centrum

6 Kelners in actie tijdens de eerste Breese Kelnerrace

6


m a a n d k a l e n d e r

April

28/11 - 25/04 tentoonstelling

“Jan van Abroek; in zijn tijd...”

Markt z/n

’s zaterdags op afspraak,

zondag

14u tot 17u (met gidsen),

tijdens de kantooruren in de

week (9u - 12u en 14u - 17u).

Vrijdagnamiddag & feestdagen

gesloten.

Het stadsmuseum is enkel

geopend op zondag (14u - 17u)

Gratis toegang

089 84 85 61

Vr 01/04 Paljas

Creme au beurre

Seniorenvoorstelling

Breughelzaal

14.00 u

089 84 85 65/cultuur@bree.be

Vr 01/04 Infoavond voor

alleenstaanden & singles

Café De Wachtzaal

20.30 u

0477 70 54 93

Keep on Smiling

01, 02/04 “Couleur Fatale”

Toneelgroep De Keyart

Parochiecentrum Tongerlo

20.00 u

089 86 35 14

Za 02/04 Demodag

composteren

Demonstratieplaats naast het

zwembad

10.00 u - 12.00 u

Compostmeesters Bree

089 84 85 15

compost@bree.be

Uitslag Breese Kelnerrace

zondag 20 maart 2011

1 Kim Plessers, Den Historiek

2 Bart Op ‘t Eynde, De Croon

3 Stefan Stassen, Den Historiek

4 Anke Stienens, ‘t Koningshof

5 Nadia Kherouach,

Den Augustijner

6 Jessy Lapouter, ‘t Koningshof

7 Leen Janssen, De Croon

02 - 10/04 Expo De Breughel

Sjilder

Pensionaat

Zaterdag en zondag

14.00 u - 17.00 u

089 84 85 65

CC De Breughel

Za 02/04 Ruilbeurs

De Barrier Gerdingen

13.00 u - 16.00 u

089 47 25 62

Kwartjesclub Bree

Za 02/04 Licht

Halfvastenstoet

Bree centrum

20.33 u

Met spetterend vuurwerk voor

de stoet!

www.stoepluipers.be

Za 02/04 Carnavalsbal

Barrier Gerdingen

na de lichthalfvastenstoet

www.stoepluipers.be

Zo 03/04 Prijsuitreiking

lichthalfvastenstoet

Barrier Gerdingen

15.00 u

www.stoepluipers.be

Zo 03/04 Oldies festival in

Reuver (Nederland)

Vertrek aan Café De Vostert

14.00 u - 23.00 u

30 EUR (ticket + bus)

089 48 14 90/0496 86 45 86

Zo 03/04 Sputnik

SCHR.K

Familievoorstelling 8+

Breughelzaal

15.00 u

089 84 85 65/cultuur@bree.be

Ma 04/04 Koffie-degustaties

Gulden Tas, Nieuwstadstraat 9

19.00 u

2,50 EUR

Reservering 089 46 72 66

Wo 06/04 Buitenspeeldag

Parking sporthal Bree

13.30 u - 17.00 u

089 84 85 67

jeugd@bree.be

Wo 06/04 Jummoo

Aeiouy

Breughelzaal

20.15 u

089 84 85 65/cultuur@bree.be

Vr 08/04 Martine De kok

Woestijn

Parketzaal Ontmoetingscentrum

20.15 u

089 84 85 65/cultuur@bree.be

Za 09/04 Springtime concert

Kon.Harm.ST-Michiel

Oude school ‘t Hasselt

19.00 u

Gratis inkom

Za 09/04

3 landenloop

Geldern - Bree

06.30 u: Vertrek bus

Sporthal Bree

18.30 u: Aankomst

Boneput Bree

0497 11 82 13

Zo 10/04 Plantenruildag

Fietsenstalling TISM, Toleikstraat

14.00 u

www.volkstuinbree.be

089 46 48 71

Ma 11/04 Bloedinzameling

Rode Kruis

Sint-Augustinus Bree

18.00 u tot 20.30 u

Ma 11/04 Familiepraatgroep

Dementie/Alzheimer

WZC Gerkenberg

19.30 u

gratis deelname

089 56 38 94 / 089 48 01 71

Ma 11/04 Grabbelpas:

x-perimenteerkriebels (8-12j)

Jeugddienst Bree

09.00 u - 12.00 u (inschrijven!)

089 84 85 67, jeugd@bree.be

12, 13, 15/04 Sportkamp

(6 - 12 jaar)

Sporthal Bree

09.30 u - 15.30 u

089 84 85 45

sport@bree.be

Wo 13/04 Grabbelpas:

Bezoek Côte d’Or (6-12j)

Vertrek: Jeugddienst Bree

07.15 u - 17.45 u (inschrijven!)

089 84 85 67, jeugd@bree.be

Do 14/04 Grabbelpas:

Bloemschikken (6-12j)

Jeugddienst Bree

14.00 u - 16.00 u (inschrijven!)

089 84 85 67, jeugd@bree.be

Do 14/04 Sportkicks (Halen)

(6 - 12 jaar)

Vertrek aan sporthal Bree

09.30 u - 15.30 u

089 84 85 45

sport@bree.be

Za 16/04 Lenteconcert

K.H. De Verenigde Vrienden

Barrier Gerdingen

19.30 u

Gratis inkom

089 25 58 50

16/04 - 01/05 Expo

Kunst quartet

Pensionaat

Zaterdag en zondag

14.00 u - 17.00 u

089 84 85 65

CC De Breughel

Za 16/04 Challenge der

beide Limburgen

Brouwershuis Opitter

Vertrek vanaf 07.00 u

Fiets mee: 60, 80, 155 km

www.pedaalriddersbree.be

089 86 74 52 / 089 47 18 12

Proficiat aan alle deelnemers!


m a a n d k a l e n d e r

April

16, 17/04 Bloemschik

tentoonstelling

Itterdal Opitter

za: 14.00 u - 21.00 u

zo: 10.00 u - 18.00 u

2 EUR

Uren van bloemschiklessen voor

kinderen en volwassenen zie

www.volkstuinbree.be

089 46 48 71

16, 17/04 Tentoonstelling

“Beek in de kijker

vroeger en nu”

Zaal Jan van Abroek Beek

14.00 u - 18.00 u

Gratis inkom

www.heemkringbree.be

Zo 17/04

Beek kermis

Zo 17/04 Uitstap

voorjaarsflora Zuid-Limburg

Fontein Stadsplein Bree

08.00 u

0495 54 68 69

albert.hermans@skynet.be

www.natuurpuntbree.be

Zo 17/04 Concertnamiddag

(studietornooi VLAMO)

Barrier Gerdingen

14.00 u - 19.00 u

6 muziekverenigingen uit

kanton Bree

Gratis inkom

089 25 58 50

Ma 18/04 Grabbelpas:

Bezoek struisvogelboerderij en

huifkartocht (6-12j)

Vertrek: Jeugddienst Bree

08.30 u - 17.00 u (inschrijven!)

089 84 85 67, jeugd@bree.be

Di 19/04 Koffie-degustaties

Gulden Tas, Nieuwstadstraat 9

19.00 u

2,50 EUR

Reservering 089 46 72 66

19, 20, 21, 22/04 Kleuter

sportkamp (4 - 6 jaar)

Sporthal Bree

09.30 u - 12.00 u

089 84 85 45

sport@bree.be

Vr 22/04 Grabbelpas:

Paasknutselen (6-12j)

Jeugddienst Bree

09.00 u - 12.00 u (inschrijven!)

089 84 85 67, jeugd@bree.be

Ma 25/04 Vlooien- en

boekenmarkt

Bree centrum

10.00 u - 17.00 u

089 84 85 61

toerisme@bree.be

Vr 29/04 Itterrock Bree

Itterdal Opitter

20.00 u

Live-optredens van:

Sons of Irah

Desperation

Stahlzeit (a tribute to rammstein)

www.itterrock.be

089 48 14 90/0496 86 45 86

Za 30/04 Eetdag

Standaard Bree

Voetbalkantine Vostert

17.00 u - 21.00 u

Inschrijven:

Jos Millen, 0477 96 35 78

Pater Coninxlaan 31

Za 30/04 Kidz Shake

VKSJ Tongerlo

Parochiezaal Tongerlo

18.00 u - 22.00 u

2 EUR

Ouders welkom in de gratis

babbelzaal

www.vksjtongerlo.be

Zo 01/05 Nationale doedag

VOSOG, oud-scouts en gidsen

Samenkomst Toerisme Bree

14.30 u

Hulde aan het erfgoed van het

vernieuwde stadsmusuem

Alle oud-scouts met partner en

gezin en sympathisanten zijn

welkom

Zo 08/05 Bloemenmarkt

WZC Gerkenberg

10.00 u - 12.00 u

Stedelijke diensten

gesloten

Alle Breese stedelijke

diensten zijn gesloten op

maandag 18 april 2011

wegens de jaarlijkse

personeelsuitstap!

OPROEP!

Nieuwe onthaalouders gezocht!

De Landelijke kinderopvang zoekt

onthaalouders in de regio Bree,

Meeuwen en Gruitrode.

Info: 089 47 34 94 / 070 24 60 41

lkomeeuwen@landelijkekinderopvang.be

OPROEP!

Gastgezinnen

verzusteringsfeesten 2012

gezocht!

De stad Bree is op zoek naar

Breese gastgezinnen die in augustus

2012 enkele dagen ter beschikking

kunnen staan voor het onthaal van

onze Italiaanse en Duitse vrienden

ter gelegenheid van de

verzusteringensfeesten.

Info: 089 84 85 60 / toerisme@bree.be

OPROEP!

Kapiteins Dumpbootrace

27/08/11 gezocht!

De toeristische raad van Bree is op

zoek naar kapiteins die een team van

zijn/haar deelkern kunnen samenstellen

om de grootste race van het jaar te winnen.

Het winnende team krijgt een volksfeest

voor de deelkern aangeboden.

Opitter en Tongerlo hebben

al een kapitein!

Info: 089 84 85 60 / toerisme@bree.be


wekelijkse

ACTIVITEITEN

Badminton Breebad

martine.geelen@pandora.be

089 46 53 45

Jeugd

wo: 13.30 u - 15.00 u

Sporthal Bree

Volwassenen

Sporthal Bree

ma: 19.30 u - 21.00 u

di: 09.00 u - 11.00 u

Sporthal Augustinus

zo: 21.00 u - 23.00 u

Beugelen

Lokaal aan kanaal

Wo: 13.00 u - 17.00 u

089 47 19 00

Breese Beugelclub

Boneput

Elke dag, behalve woensdag

Derde leeftijd

Bridge

Tenniscentrum Boneput

Ma: 19.30 u

Wo: 19.00 u

089 46 88 70

Breese Bridgeclub

Curvebowls

De Bongerd Tongerlo

Di: 13.30 u - 17.00 u

089 86 62 26

CBC De Bongerd Tongerlo

Fietsen of kaarten

Do: 14.00 u

089 46 41 40

Neos

Fietsen en wandelen

Kleefhof (Pater Neyenslaan)

Di en do: 13.30 u

OKRA Opitter trefpunt 55+

School ‘De Vuurvogel’

Wo: fietsers, 14.00 u

OKRA Bree trefpunt 55+

wandeling Sporthal Bree

Wo 19.30 u

0495 51 53 08

Sportraad - sportdienst

Dinsdagavondfietsen

Di: 19.30 u

Sportdienst Bree

089 84 85 45

Gezondheidswandelingen

Sporthal Bree di + do: 10.00 u

Heemkunde

Het Flambeeuwken, Tongerlo

Di: 20.00 u - 22.00 u

www.heemkringbree.be

Hobby

Itterdal di: 13.00 u - 17.00 u

OKRA Opitter trefpunt 55+

Kaarten

Kantine van FC Gerkenberg

1ste en 4de za, 20.00 u

FC Gerkenberg

Itterdal, wo: 13.00 u - 17.00 u

OKRA Opitter trefpunt 55+

Sociaal centrum, ma: 13.30 u

OKRA Bree trefpunt 55+

Ontmoetingscentrum

Di: 13.30 u - 17.00 u

Derde leeftijd

Katapultschieten

Veestraat 31, Tongerlo

Di: 20.00 u

0497 63 65 95

Katapultclub Rosse Lei

Nordic Walking

Parking sporthal Bree

Do: 13.30 u

089 84 85 45

Sportdienst Bree

NIA ‘Wellness in beweging’

Balletschool Marijke Clijsters

Zo: 10.30 u - 11.45 u

0497 91 63 65

www.nia-gitta.be

Petanque

Kanaalkom 6A

Ma en vr: 14.00 u

Petanqueclub HORIZON

Petanque lokaal

Vr: 14.00 u - 18.00 u

19.00 u - ...

Zo: 10.00 u - 12.00 u

Petanque club pc-Itter

Prijskaarten

Café Centrum te Beek

1ste vr v/d maand, 20.00 u

Spirituele avonden

Ontmoetingscentrum Bree

ma: 20.00 u

0486 24 23 11

Tai chi

Boneput Bree (grote zaal)

Do:19.30 u - 21.30 u

baud@telenet.be

Tafeltennis

Itterdal, di: 18.30 u - 22.00 u

Tafeltennis club Opitter

Turnen

Sporthal Bree

Do: 19.00 u - 20.00 u

089 47 12 64

Blijf Jong Dames

Turnen en dansen

Sociaal centrum

Wo, turnen: 8.30 u - 9.20 u

dansen: 9.30 u - 11.00 u

OKRA Bree trefpunt 55+

Vriendenkring voor

Alleenstaanden

Café De Wachtzaal Bree

Di: vanaf 20.00 u

0477 70 54 93

Keep on Smiling

Yoga

Ontmoetingscentrum

Do: 20.00 u - 21.00 u

089 46 28 91 (na 17.00 u)

Gezinsbond Bree

Zwemmen

Zwembad Bree

Ma:16.00 u - 17.00 u

OKRA Opitter trefpunt 55+

Centrum voor beweging

Balletschool Marijke Clijsters

Wekelijks: Klassiek ballet,

kleuterdans, freestyle, nia,

capoeira

www.

balletschoolmarijkeclijsters.be

meldingskaart

OMBUDSDIENST

Naam: ....................................................................

Adres: ....................................................................

Tel: ..........................................................................

e-mail: ....................................................................

Datum: ........./........./2011

Waar Straat + nr. / ter hoogte van

Openbare verlichting defect ......................................................................................

Rioolputje verstopt ....................................................................................................

Riolering verstopt .......................................................................................................

Voetpad beschadigd ..................................................................................................

Greppel verzakt ..........................................................................................................

Bermen/plantsoenen verwaarloosd .........................................................................

Gracht verstopt ..........................................................................................................

Defecte GFT-container (juiste maat telefonisch doorgeven: 089 84 85 17)

Andere: .......................................................................................................................

Klachten hondenpoep/folder......................................................................................

Goede ideeën: ............................................................................................................

.....................................................................................................................................


nuttige

INFORMATIE

Openingsuren

Stedelijke diensten

Telefoonnummers

Stedelijke diensten

Nuttige

telefoonnummers

Wachtdiensten

Stadhuis en OCMW

Ma - Vr: 09.00 u - 12.00 u

Di nm: 14.00 u - 18.00 u

Do nm: 14.00 u - 19.00 u

AGB 089 84 85 23

Stadhuis 089 84 85 00

Bibliotheek 089 84 85 40

Antigifcentrum 070 24 52 45

Brandweer alarmlijn

089 46 42 85

Huisartsen

0903 39 669

www.huisarts.be

Ontmoetingscentrum

Ma - vr: 09.00 u - 12.00 u

13.00 u - 17.00 u

Vr nm: gesloten

Gesloten: 19/07 - 16/08

Containerpark (01/04 - 30/09)

(tot 15’ voor sluitingstijd)

Ma: gesloten

Di: 13.00 u - 16.30 u

Wo: 13.00 u - 20.00 u

Do-za: 09.30 u - 12.00 u

13.00 u - 16.30 u

Techn. dienst

Ma - do: 07.45 u - 12.00 u

12.30 u - 16.00 u

Vr: 07.45 u - 12.00 u

12.30 u - 15.00 u

Toerisme Bree (01/04 - 30/09)

Ma - vr: 09.00 u - 12.00 u

13.30 u - 17.00 u

Feestdagen gesloten

Bibliotheek

Ma, di, do:

Wo:

Vr:

Za:

11.00 u - 13.00 u

15.30 u - 19.00 u

14.00 u - 20.00 u

10.00 u - 13.00 u

10.00 u - 15.00 u

Brandweer 089 73 92 90

Burgerzaken 089 84 85 14

Containerpark 089 84 85 33

Cultuurcentrum 089 84 85 65

Cultuurdienst 089 84 85 66

Dienst info 089 84 85 60

Dienstenhuis 089 77 32 18

Dienst financiën 089 84 85 13

Jeugddienst 089 84 85 67

OCMW 089 84 85 50

Ombudsdienst 089 84 85 17

Personeel 089 84 85 16

ROL/milieu 089 84 85 15

Secretariaat 089 84 85 12

Seniorenloket 089 84 85 00

Sportdienst 089 84 85 45

Stadssecretaris 089 84 86 00

Techn. dienst 089 84 85 31

Toerisme Bree 089 84 85 61

Welzijnscampus 089 48 01 00

Zwembad 089 84 85 48

Child focus 116000

Vlaamse infolijn 1700

Vlaamse Opvoedingslijn

070 22 23 30

Druglijn 078 15 10 20

Kind en Gezin 011 77 19 71

Kinderoppasdienst Gezinsbond

089 46 71 51

Lokale Politie 089 48 06 30

Post Bree 089 84 92 30

Verloren/verdwaalde huisdieren

(Dotty) 0475 476833

Vlaamse alzheimerliga

(gratis nummer) 0800 15 225

Vlaamse beroepsvereniging

zelfstandige verpleegkundigen

070 22 26 78

Werkwinkel 089 70 02 60

Wit-gele kruis 089 46 21 39

Ziekenhuis 089 50 98 00

Ziekenwagen 100

Tandartsen

0903 36 950

www.tandarts.be

(za, zo en feestdagen:

09.00 u - 18.00 u)

Apothekers

0900 10 500

www.apotheek.be

Uitleendienst Rode Kruis

089 47 16 07

www.rodekruis-bree.tk

ma–vr: 18.00 u – 19.00 u

za: 09.00 u – 10.00 u

Kinderoppasdienst

gezinsbond Bree

Iedere nm vanaf 14.00 u

(behalve vrijdag).

Ingrid Vanderheyden:

089 46 71 51/0494 60 83 10

Sint-Vincentius

“De Kleine Drempel”

Gerkenberg, Meeuwerkiezel 88

Elke wo: 13.00 u - 14.00 u

089 84 85 38

Port betaald door BESTEMMELING

Stadsbestuur Bree

Meldingskaart Ombudsdienst

Vrijthof 10

DA 850-005-2

3960 Bree


COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (cbs@bree.be)

Jaak Gabriels,

burgemeester en Minister van Staat

Bevoegd voor algemeen beleid, veiligheid

(politie en brandweer), pers en informatie,

nijverheid, handel en middenstand

Zitdag

Ma: 17.00 u - 19.00 u (Siemenstraat 28)

Do: 17.00 u - 18.00 u (stadhuis Bree)

Bart Vanderhoydonk,

1ste schepen

Schepen van openbare werken en mobiliteit

Zitdag

Wo: 19.30 u - 20.30 u

(technische dienst, Toekomststraat )

Liesbeth Van der Auwera,

2de schepen en

Federaal Volksvertegenwoordiger

Schepen van cultuur, jeugd, toerisme, hygiëne

en volksgezondheid, intergemeentelijke samenwerking

en ontwikkelingssamenwerking

Zitdag: na afspraak (0497 39 46 89)

Pierre Geuzens,

3de schepen

Schepen van financiën, ruimtelijke ordening

en leefmilieu

Zitdag

Do: 17.00 u - 18.00 u (stadhuis Bree)

Miet Jehoul,

4de schepen

Schepen van bevolking en burgerlijke stand, sport,

personeel

Zitdag: na afspraak (0494 32 45 85)

Michel Theunissen,

5de schepen

Schepen van landbouw, containerparken, tewerkstelling,

e-government, sociale huisvesting, markten

en kermissen

Zitdag: na afspraak (0473 24 57 69)

Ingrid Tyskens,

Schepen en voorzitter OCMW

Schepen van sociale zaken

Zitdag:

Di: 17.00 u - 18.00 u (OCMW, Peerderbaan)

BEHEERDERS SOCIALE HUISVESTING

Jaak Bakkers, Beheerder Ons Dak

Zitdag: elke 2de donderdag van de maand, 18.00 u - 19.00 u

(stadhuis Bree, seniorenloket)

Mathieu Kenis, Afgevaardigde Kempisch Tehuis

Zitdag: enkel op afspraak (089 47 18 21 of 0486 37 03 21)

DAGOPVANG in WZC Gerkenberg

Zondag 8 mei - Bloemenmarkt wzc Gerkenberg

Op zondag 8 mei van 10 uur tot 12 uur organiseert

de wzc naar jaarlijkse gewoonte (op moederdag) een

bloemenmarktje op het terras van het woonzorgcentrum

Gerkenberg. Tussen deze geuren en kleuren vindt u beslist

een bloemetje waarmee u iemand blij kan maken!

Carnaval op de wzc

Ook dit jaar zorgde de

carnavalsvereniging De

Kwaartjeslummels voor

een ludieke en geslaagde

feestneuzennamiddag in

het woonzorgcentrum Gerkenberg. Prins Jaak I en Prinses

Lieske II mogen het hele carnavalsjaar door de scepter

zwaaien. Proficiat Jaak en Lieske!!

Carnaval op de wzc

APRIL 2011


CULtuur

18 PROGRAMMATIE

Martine

De Kok

Cultuurcentrum De Breughel

Tickets en info: Cultuurcentrum Bree - Kloosterstraat 13

tel. 089 84 85 65 - cultuur@bree.be - www.debreughel.be

Paljas

Creme au beurre (seniorenvoorstelling)

Vrijdag 1 april 2011 - 14.00 u

Breughelzaal - kassa 5 EUR - vvk 5 EUR

Twee vrouwen, twee handen op één buik, strijken naar

goede gewoonte neer in hun vertrouwde danscafé.

Een oord speciaal voor singles. Ze zijn op zoek. Naar

tederheid Naar liefde Naar seks Waar zijn zulke

vrouwen zoal naar op zoek Oei, plots een man. Toeval

De steen in de kikkerpoel Willen ze hem Of niet Of

allebei Wil hij Een hartverwarmend en grappig stukje

theater met bijwijlen pakkende momenten!

Sputnik

Schr.k (familievoorstelling 8+)

zondag 3 april 2011 - 15.00 u

Breughelzaal - kassa 7 EUR - vvk 5 EUR

grabbelpas 4 EUR

Waarachtige rock’n’roll voor iedereen van 8 tot 12 jaar én

familie! Het duo laat de zaal bibberen, lachen en swingen.

Verwacht u aan een spektakel dat start als een horrorfilm

en eindigt als een hartverwarmende love story waarin

angst geen kans meer maakt. Rik Tans: “De titel spreek je

uit als “schr-punt-ke”. Met enige verbeelding kan je daar

eventueel schrik van maken, maar dat willen de makers

niet horen. De ‘i’ is namelijk gaan lopen, met een ei in

zijn broek, uit angst.” Kathleen: “Het stuk handelt over

alle aspecten van angst en de manier om daarmee om te

gaan. Onder elk bed zit er iets. Maar wie heeft er voor het

slapengaan al eens in de kast of onder zijn bed gekeken

en daar dan ook iets gezien Niemand! Als je durft kijken,

is het weg!”

Jummoo

Aeiouy

Woensdag 6 april 2011 - 20.15 u

Breughelzaal - kassa 15 EUR - vvk 12 EUR

In zijn jongste Jummoo ontmoet Ron De Rauw zijn nieuwe

twin-performer Frederik Caelen (les Ballets C de la B),

een onconventioneel accordeonist, extravagant pianist

en een deep-throat zanger. Frederik, zen-is-my middelname,

moet optornen tegen de immer hyperactieve Ron,

die met zijn stembanden over ongekende wegen scheurt.

Visuele humor en muziek is hun olie en benzine. Gitaar,

accordeon en piano hun vehicule.

Martine De Kok

Woestijn

Vrijdag 8 april 2011 - 20.15 u

Parketzaal - kassa 10 EUR - vvk 9 EUR

Martine de Kok speelt virtuoos piano, en maakt

eigenzinnige Nederlandstalige liedjes. In 2009 bracht

zij haar eerste mini-cd ‘Woestijn’ uit, die goed ontvangen

werd. Haar stijl wordt beschreven als puur, poëtisch,

authentiek, herkenbaar, geestig door haar woordspeling,

en muzikaal zeer straf. Na haar eerste soloprogramma

‘Konijn met pruimen’ (een zelfgeschreven stille film waar

ze zelf de hoofdrol in speelt, en die ze live begeleidt

aan de piano), stelt zij nu haar tweede soloprogramma

‘Woestijn’ voor. Deze keer enkel liedjes. Of toch niet

EXPO

Sjilder

2 april t.em. 10 april 2011 - Gratis toegang

Elke zaterdag en zondag van 14.00 u tot 17.00 u

Kapel Pensionaat, ingang Grauwe Torenwal

In 1998, na wat overleg en met de bezieling van Wies

Teppers, startte een enthousiast schildersgroepje in het

wijkschooltje van Kreyel de groep “SJILDER” op. Sinds

enkele jaren heeft de groep een vaste stek gevonden in

de “Luysenmolen”. Er wordt gewerkt rond verschillende

thema’s in diverse materialen wat resulteert in een

gevarieerd aanbod en verrassende werken.

Kunst Quartet

16/17, 23/24, 30 april en 1 mei - Gratis toegang

Telkens van 14.00 u tot 17.00 u

Kapel Pensionaat, ingang Grauwe Torenwal

De tentoonstelling bestaat uit schilderijen en beelden

van vier verschillende kunstenaars:

Carine Geubbelmans - Marco van Kooten - Gertrude

Bakkers - Nancy Grieten


20 JEUGDdienst

BuitenSPEELDAG

Woensdag 6 april 2011, 13.30 u tot 17.00 u

Op de sportvelden en parking, naast de sporthal van

Bree, gaat dit jaar de 4de editie van de Buitenspeeldag

door. Je kan er de hele namiddag samen met je vrienden

en ouders spelen!

De parking voor de sporthal wordt autovrij gemaakt zodat

we er de hele namiddag naar hartelust kunnen fietsen en

gocarten. Neem dus zeker je fiets mee! Want voor auto’s

is er geen plaats. Is je fiets toevallig bij de fietsenmaker of

heb je een lekke band Niet getreurd. Je komt gezellig te

voet met een paar kinderen uit je buurt en je maakt een

ritje op de te gekke fietsen of gocarts die wij speciaal voor

deze dag voorzien hebben.

Aan de kleuters hebben we ook gedacht. Speciaal voor

hen is er een pleintje waar ze veilig op kleine fietsjes

kunnen rondsnorren.

Voor elke leeftijd plezier verzekerd dus. Maar dat is niet

het enige. Er zal ook een geweldig hindernissenparcours

(groot springkasteel) aanwezig zijn en bouwstenen om je

eigen huis te bouwen. Voor de sportievelingen voorzien

we allerlei sportmateriaal zodat je naar hartelust kan

voetballen, badmintonnen, minigolfen, enzovoort.

Ouders die mee komen spelen met de kids, kunnen

genieten van een fris drankje aan de bar (tegen

democratische prijzen).

Verder wil de jeugddienst ouders ervan overtuigen om een

speelstraat te organiseren. De Nationale Buitenspeeldag

is de ideale dag om zo’n dag te organiseren! Woon je in

een buurt waar er te weinig speelmogelijkheden zijn voor

kinderen Heb je in en rond je huis te weinig plaats om te

ravotten Dan is een speelstraat organiseren, zeker aan

te raden. Terwijl de kinderen dollen op straat, kunnen de

volwassenen het gezellig maken met bijvoorbeeld een

barbecue. Een speelstraat is dus niet alleen voordelig

voor kinderen maar ook voor ouders. Voor meer info kan

je altijd terecht op de jeugddienst.

Vragen

Jeugddienst Bree

Kloosterstraat 13, 3960 Bree,

tel. 089 84 85 67

sarah.verhees@bree.be

AFFICHE

BUITEN-

SPEELDAG

ZIE P. 19

GRABBELpas

Activiteiten tijdens de paasvakantie

De Grabbelpas kan je nog steeds kopen voor 3 EUR bij

de jeugddienst.

X-perimenteerkriebels (8-12 jaar)

Hoe kan je een ballon opblazen zonder je mond of een

pomp te gebruiken Hoe laat je een vulkaan uitbarsten

Allemaal vragen waarop je een antwoord krijgt. We

trekken onze professorenjas aan en testen verschillende

experimenten uit. Let op: handdoek meenemen. Let op:

Neem een snack en drank mee.

Maandag 11/04, 09.00 u tot 12.00 u, jeugddienst Bree,

€ 6, Grabbelkorting € 1.

Bezoek Chocoladetempel Côte d’Or

en binnenspeeltuin de Nekki (6–12jaar)

Een uitstap voor nieuwsgierige snoepers. We bezoeken

de fabriek van Côte d’Or. Hier krijgen we alle uitleg over

hoe chocolade wordt gemaakt. En we maken ook onze

eigen chocoladereep. Daarna eten we lekkere frietjes en

gaan we spelen in de binnenspeeltuin.

Woensdag 13/04, 07.15 u tot 17.45 u, jeugddienst Bree,

€ 15, Grabbelkorting € 1.

Bloemschikken (6-12 jaar)

Vandaag maken we een prachtig paasstuk met de

mooiste lentebloemen. Je leert de kneepjes van het

bloemschikken van twee ervaren bloemschiksters. En je

gaat met een prachtig resultaat naar huis. Let op: neem

snack en drank mee voor onder de pauze.

Donderdag 14/04, van 14.00 u tot 16.00 u, jeugddienst

Bree, € 6, Grabbelkorting € 1.

Bezoek aan struisvogelboerderij en huifkartocht

(6-12jaar)

We starten met een bezoek aan de struisvogelboerderij. Je

mag ze voederen, aanraken en wie durft, zelfs knuffelen.

Na de lunch (incl.) maken we een prachtige huifkartocht.

Maandag 18/04, 08.30 u tot 17.00 u, jeugddienst Bree,

€ 22, Grabbelkorting € 1.

Paasknutselen (6-12 jaar)

Om onze paastafel extra gezellig te maken, gaan we

vandaag paasknutselen. We maken iets unieks en

origineels, zo wordt het een paasfeest om nooit te

vergeten. Kinderen van 6-9 jaar nemen een eierdoos

mee. Neem een tas mee waarin je je werkjes kan dragen.

Vergeet je snackje en drankje niet.

Vrijdag 22/04, 09.00 u tot 12.00 u, jeugddienst Bree,

€ 3,50, Grabbelkorting € 0,50.

Meer info en inschrijvingen

Jeugddienst Bree, Kloosterstraat 13

tel 089 84 85 67 of jeugd@bree.be


OMNIsportkamp

en sportKICKS

Sportkamp, 6-12 jaar (sporthal Bree)

12, 13 en 15 april 2011, 09.30 u - 15.30 u

Prijs Sportkamp: 11 EUR/dag

(incl. verzekering en begeleiding)

Sportkicks, 6-12 jaar (Halen)

14 april 2011 - 09.30 u - 15.30 u

Prijs Sportkicks: 15 EUR/dag

(incl. verzekering, begeleiding en busvervoer)

Prijs Sportkamp + Sportkicks: 46 EUR/4 dagen

Kleutersportkamp (sporthal Bree)

19, 20, 21 en 22 april 2011, 09.30 u - 12.00 u

- Voor kleuters geboren in 2007, 2006 en 2005

- Laatste dag: binnenspeeltuin Alles Kids

Prijs: 5 EUR/dag, 20 EUR/4 dagen

Korting grabbelpas = 1 EUR/dag

Info en inschrijvingen: Sportdienst Bree

tel.089 84 85 45, juan.eerlings@bree.be

Het juiste bedrag storten op 068-2250675-11 met

vermelding van het gekozen sportkamp + naam van uw

kind. Minstens 2 weken op voorhand inschrijven!

Start to RUN

Nieuwe reeks Start to Run

De sportdienst van Bree organiseert een nieuwe reeks

lessen van Start to Run bij voldoende inschrijvingen.

Meer info: sportdienst Bree.

CHALLENGE

der beide Limburgen

Fietshappening voor recreant en wielertoerist

Datum: Zaterdag 16 april 2011

Inschrijving/start: Taverne Brouwershuis

Itterplein 15 A

SPORTDIENST BREE

SPORTLAAN 6

3960 BREE

TEL. 089 84 85 45

SPORT@BREE.BE

SPORTief

3-landenloop

GELDERN-BREE

Oproep supporters - zaterdag 9 april 2011

Dit jaar vertrekken de lopers en de fietsers aan het Rathaus

in Geldern. Een bus brengt alle deelnemers naar Geldern

en vertrekt stipt om 06.30 aan de sporthal in Bree. Een

voertuig brengt alle fietsen naar Geldern.

De aankomst is voorzien rond 18.30 u aan de Boneput in

Bree. Iedereen, die de moedige deelnemers wil toejuichen

bij aankomst, is van harte welkom!

Meer info:

Roger Fredrix, 0497 11 82 13

ZWEMBAD

De Sprink

Zwemmen tijdens de paasvakantie

Ochtendzwemmen

ma, di, do en vr

Recreatiezwemmen

ma

di, wo, do, vr

za

zo

07.00 u - 08.00 u

13.30 u - 17.00 u

13.30 u - 17.00 u

20.00 u - 22.00 u

13.30 u - 16.30 u

10.00 u - 12.00 u

Zwembad gesloten op:

• Paaszondag en -maandag

• Maandag 18 april 2011 - jaarlijkse personeelsuitstap

21

Meer info:

www.pedaalriddersbree.be

pedaalridders.bree@base.be

APRIL 2011


22 NIEUWS uit Bree

SAB kaapt hoofd-

PRIJZEN weg

op Vlaamse ondernemerswedstrijd

Op 21 februari namen 50 Vlaamse scholen het in

Antwerpen tegen mekaar op in praktische proeven en

een quiz met als thema ‘ondernemingszin’.

Ondernemende dames!

Sint-Augustinus Bree (SAB) werd vertegenwoordigd door

Michelle Baeten, Melissa De Cock, Lynn Doumen en

Stephanie Teyssen van 5 Economie-Wiskunde en Melissa

Janssen van 6 Business & IT. Zij zorgden voor enkele

primeurs in de geschiedenis van de wedstrijd en van de

deelname van onze school.

Het team van SAB schreef er geschiedenis als eerste

winnende team uit Limburg. Geen enkel team slaagde er

tot nu toe in drie van de vier hoofdprijzen mee naar huis

te nemen.

Proficiat aan deze ondernemende jonge dames!

RODE KRUIS

Vlaanderen

slaat brug tussen school en kind...

Han BEEREN

schrijft boek over engelen

Op 25 februari werd de eerste roman ‘En toen kwamen

de Engelen’ van Han Beeren gelanceerd. Meer dan 100

aanwezigen maakten dit unieke moment mee voor de

Breese auteur en haar uitgever, Dirk Hermans, die het

boek via zijn nieuwe uitgeverij uitbrengt.

Han Beeren: “Het was een indringende ervaring die ik

niet wist te plaatsen. Ik heb ruim een jaar gezocht naar

wat ik meegemaakt had. Uiteindelijk moest ik besluiten

dat ik engelen gezien had. Toen ik aan Dirk Hermans, een

klant in mijn zeefdrukkerij, vroeg of hij het boek eens wou

nalezen op taal- en stijlfouten, vertelde hij me dat hij het

zelfs wou uitgeven.”

Rode Kruis Bree is op zoek naar vrijwilligers die zich

een uur per week willen vrijmaken om o.a. kinderen

met leermoeilijkheden in basisscholen in Bree (BSGO

De Regenboog) te begeleiden.

De vrijwilligers worden begeleid door de zorgcoördinator

van de school. Het Rode Kruis Bree voorziet een verzekering

en organiseert intervisiemomenten. Het Rode Kruis hoopt

met dit sociaal project ook studenten aan te trekken. Het

kan een mooie aanvulling zijn van een lerarenopleiding,

opleiding pedagogie of ergotherapie…

Ook ex-onderwijzend personeel of oma’s met een

warm hart voor kinderen vinden stilaan de weg naar dit

zinvolle vrijwilligerswerk. In heel Vlaanderen zijn meer

dan 200 vrijwilligers actief in het brugfigurenproject.

Geïnteresseerden kunnen ook nu nog tot het einde van

het schooljaar aansluiten.

Voelt u zich geroepen om bij dit team aan te sluiten

Meer info: Rode Kruis Bree (Aline Vrijsen)

aline.vrijsen@telenet.be of www.rodekruis.be

APRIL 2011


BREE

in’t kort

WONEN - KLANTNUMMER VMW UIT DIENST

Het klant(telefoon)nummer 0800 402 44 van de VMW wordt sedert begin 2007 niet

meer aan de klanten gecommuniceerd. Sedert 1 januari 2011 is het nummer definitief uit

dienst genomen. VMW-klanten kunnen hun meterstanden doorgeven via de indexfoon,

op het gratis nummer 0800 407 07 of via de website www.vmw.be/meterstand.

Meer info: www.vmw.be

ECONOMIE - OVERNAME SCANA NOLIKO

Scana Noliko wordt overgenomen door PinguinLutosa. Tegen juni 2011 moet

de overname rond zijn. Dan zal Scana Noliko uit Bree deel uit maken van de

beursgenoteerde voedingsgroep PinguinLutosa uit Westrozebeke. Algemeen directeur

Dominiek Stinckens van Scana Noliko heeft positieve verwachtingen: ‘Voor een kleiner

bedrijf als Scana Noliko was het bijna onmogelijk om de export naar Europa uit te

breiden. Als lid van een groter concern kan dit gemakkelijker.’ Alle 563 werknemers bij

Scana Noliko blijven aan de slag.

OPENBARE WERKEN - RIOLERING EN FIETSPADEN

Op de gemeenteraad van 22 februari 2011 werden, met eenparigheid van de stemmen,

de samenwerkingsovereenkomsten tussen het Vlaams Gewest, Infrax en stad Bree

goedgekeurd voor enkele werken op de N76 (Meeuwerkiezel): voor de aanleg van riolering

en fietspaden op de Meeuwerkiezel vanaf de Rode Kruislaan tot aan de Boneputstraat

en vanaf de Gerkenberg tot aan de gemeentegrens met Meeuwen-Gruitrode.

Meer info: www.bree.be

WELZIJN - GRATIS ENERGIESCAN

Bij een energiescan zoekt een energieadviseur in je woning naar mogelijkheden om energie

te besparen. Op basis van zijn bevindingen krijg je een verslag. De energieadviseur kan

tijdens de rondgang of bij een later bezoek ook al enkele energiebesparende maatregelen

uitvoeren zoals het vervangen van veelgebruikte gloeilampen door spaarlampen, het

installeren van een spaardouchekop, het aanbrengen van reflecterende folie achter de

radiatoren,... Zowel de energiescan als de geplaatste materialen zijn helemaal gratis!

Inschrijven: www.energiescans.be of www.infrax.be

VRIJE TIJD - STEUN KRIS WINTERS

Deze zomer vinden in Athene de Special Olympics World Summer Games plaats.

Kris Winters (atleet) en Sara Coenen (coach), beiden voor discipline zwemmen, zijn

geselecteerd om vanuit Open Kans naar Athene te gaan en zullen met veel trots België

vertegenwoordigen. De deelnemers moeten zelf een groot deel bekostigen. U kan hen

steunen door te storten op rekeningnr 335-0522925-44 met vermelding “Schenking

Olympische Wereldspelen 2011 Open Kans”. Voor elke gift van 30 EUR en meer kan

Open Kans Bree u een fiscaal attest bezorgen.

Meer info: www.bree.be


09

april

2011

AGENDA

18.30 u

Aankomst Geldern - Bree

Boneput Bree

................................................

................................................

................................................

................................................

17

april

2011

................................................

Beek kermis,

Beek centrum

AGENDA

................................................

................................................

................................................

25

april

2011

AGENDA

10.00 u - 17.00 u

Vlooien- en boekenmarkt

Bree centrum

................................................

................................................

................................................

................................................

More magazines by this user
Similar magazines