Ontstaan sportbeleidsplan: - Gemeente Affligem

isb.colo.ba.be

Ontstaan sportbeleidsplan: - Gemeente Affligem

Juli - Augustus opstelling plan van aanpak

uitschrijven inleiding, missie en uitgangssituatie

September aftoetsing plan van aanpak bij sportraad en college

Oktober vormgeving sportbeleidsplan

November aftoetsing sportbeleidsplan op college

herwerking SBP

advies sportraad

December SBP op gemeenteraad

indiening SBP bij BLOSO, aan sportraad en inwoners gemeente

Affligem

De klankbordgroep wordt gevraagd om te brainstormen en gemaakte keuzes van de

stuurgroep te beoordelen. De klankbordgroep is een samenstelling van afgevaardigden van

alle belanghebbende van de sport in de gemeente: de 4 basisscholen, sportverenigingen,

jeugd-, technische- en financiële dienst, inwoners, jeugd, cafetaria-uitbaters van de sporthal en

sportraad.

In grote lijnen kwamen volgende thema’s duidelijk aan bod.

De sportraad groepeert quasi alle Affligemse sportverenigingen. Het is een jonge sportraad

die de laatste 7 jaar van nul gestart is en momenteel een mooi programma kan voorleggen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit gemotiveerde mensen die niet alleen advies uitbrengen over

sportaangelegenheden in de gemeente, maar die ook een eigen sportprogramma hebben

uitgewerkt. Een verdere samenwerking met de sportraad is voor de gemeente Affligem een

logische doelstelling.

De sportverenigingen worden heel goed vertegenwoordigd door de sportraad. De kwalitatieve

uitbouw van de Affligemse sportverenigingen willen we mee mogelijk maken. Financiële en

logistieke steun zijn een grote aanzet om het in de komende jaren nog beter te doen. Een

degelijke verdeling van die financiële middelen zal er komen door de opmaak van een

makkelijk, gedifferentieerd en correct subsidiereglement.

Een goede samenwerking met de scholen hebben we bekomen door van in het begin te

investeren in de schoolsport. Het spreekt voor zich dat we deze samenwerking verder willen

uitwerken. De school is immers het best geplaatst om de jeugd in dagelijkse sport te

onderwijzen. Tijdens die afgelopen 7 jaar werking is het vooral opgevallen dat fietsen bij de

jeugd niet meer vanzelfsprekend is. De drukte in het verkeer, de onveiligheid op onze wegen

en de tijdsdruk bij de ouders dragen ertoe bij dat onze jeugd niet meer fietsvaardig is. Om je

veilig in de huidige verkeersdrukte te begeven is fietsvaardigheid net belangrijker geworden.

Een aandachtspunt dat de komende 6 jaar zal uitgewerkt worden.

Als we de jeugd aan het woord laten, valt het op dat zwemmen steeds vernoemd wordt als de

sport die ze zeker willen kunnen beoefenen in de gemeente. De meeste inwoners gaan in

buurgemeente Liedekerke of Ternat zwemmen. Tevens is Liedekerke vragende partij om

samen met andere gemeenten samen te werken i.v.m. de uitbating van het overgelaten

Provinciaal zwembad. Het huidige bestuur is bereid om over een eventuele samenwerking

met Liedekerke te praten.

SBP 2008 – 2013 / 5

More magazines by this user
Similar magazines