08.02.2015 Views

Da folder 9 t/m 15 februari 2015

Da folder aanbiedingen 9 t/m 15 februari 2015

Da folder aanbiedingen 9 t/m 15 februari 2015

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

14 <strong>februari</strong><br />

Valentijnsdag!<br />

20%<br />

KORTING<br />

OP ALLE<br />

GEUREN *<br />

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m <strong>15</strong> <strong>februari</strong> 20<strong>15</strong><br />

of zolang de voorraad strekt.<br />

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.


Fa<br />

ELKE VARIANT,<br />

ALLE COMBINATIES.<br />

1 +<br />

GRATIS *<br />

lentijn<br />

dubbel genieten<br />

OVERNACHTING VOOR 2 PERSONEN<br />

Kijk voor alle voorwaarden op de achterkant en op de website.<br />

Ontvang een<br />

Fletcher hotelbon:<br />

GRATIS2 e<br />

€59,90<br />

€29 90<br />

2 e persoon<br />

persoon<br />

GRATIS **<br />

*Wordt verrekend als 50% kassakorting. Per combinatie kan de prijs verschillen. **Bij aankoop van 2 Fa-producten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!