Leven na de dood, ook in het Zoniënwoud, 4. - Dood Doet Leven

dooddoetleven.nl

Leven na de dood, ook in het Zoniënwoud, 4. - Dood Doet Leven

Leven na de dood, ook in het Zoniënwoud, 4.

Hoe het kadaver van een ree een welgekomen maaltijd voor

natuurlijke aaseters kan zijn.

Dirk Raes

Eindigend met de laatste zin uit het vorige rapport “bij het

afsluiten van dit rapport (29/10/2008) werd een nieuwe reegeit

(5) aangeboden.

Intussen vriest het licht ’s nachts en is de dagtemperatuur

gedaald tot ongeveer 8¨C maximaal.

Later volgt er ook nog sneeuw.

Dood Doet Leven, blijft dus leven”.

Doelstelling met deze tiende, elfde en twaalfde reegeit is een

reeks beelden van aaseters te maken, deze d.m.v. de digitale

en analoge camera)

En het aanbieden gaat verder, de eerste vos is een primeur.

Onder een overzicht.

ree / vos gewicht (kg) datum vindplaats

plaatsing

Reegeit 1 (*) 16,70 20/06/08 locatie 1 locatie A

Reebok 1 (**) 22,80 01/08/08 locatie 2 locatie A

Reegeit 2 + Reebok 2 20,10 + 16,80 08/08/08 locatie 3 locatie B

(**)

Reegeit 3 (***) 21,40 15/09/08 locatie 4 locatie C

Reekalf 1 (***) 8,30 20/09/08 locatie 5 locatie D

Reegeit 4 (***) INBO 20/09/08 locatie 6 INBO

Reebok 3 (***) 12,40 (1) 26/09/08 locatie 7 locatie E

Reekalf 2 (***) 7,80 27/09/08 locatie 8 locatie E

Reegeit 5 15,50 29/10/08 locatie 9 locatie F

Reegeit 6 12,40 13/11/08 locatie 10 locatie G

Reegeit 7 (++) 13,90 (++) 26/11/08 locatie 11 locatie H

Vos 1 10,00 07/12/08 locatie 12 locatie I

Everzwijn 1 100,80 11/12/08 locatie 13 locatie J (1)

(*) (**) (***) : zie vorig rapporten.

(++) aangeboden zonder kop en linker voorbil en –poot, die mogelijk

weggevreten (door hond ?) werd.

(1) er wordt geopteerd het everzwijn te laten preparen voor het

bosmuseum. De ‘inhoud’ zal later gebruikt worden op locatie J voor

Leven na de dood, ook in het Zoniënwoud, 5.


Dag 1 : (vrijdag 31 oktober 2008)

Het kadaver van reegeit 5 (nummer 10 in de reeks) werd

opgehaald op woensdag 29 oktober op locatie 9 en op vrijdag 31

oktober op locatie F in het bos gelegd: dit is op de rand van

een gemengde aanplanting van 1998. Een digitale camera Stealth

Cam Sniper STC-V650 werd erop gericht met als instelling 3

beelden na elkaar en van elk 3MB en dan 1 min. tussentijd. De

locatie is vrij toegankelijk voor alle dieren.

De omgevingstemperatuur was 8°C, en ’s nachts 1-2°C met een

lichte noordoostenwind. De bedoeling is via de camera waar te

nemen.

Voor verder onderzoek door het INBO werd de onderkaak

weggesneden en het dier gewogen. Een eerste lichaamsopening,

waarbij de tong ook verwijderd werd, werd hiermee dus gemaakt.

Naar verluid bevond het reekadaver zich al op dinsdag op

locatie 9 en werd door omstandigheden pas op vrijdag

geplaatst. Opvallend was dat gedurende deze dagen er enkel tal

van hertenluizen en teken aanwezig waren, geen vliegen. Bij

het plaatsen hadden de teken losgelaten en waren de

hertenluizen dood.

Er werd een detailopstelling (zie onder) gemaakt om een idee

te krijgen van de afstanden bij het bezoek door de aaseters.

Het kadaver werd op twee plaatsen vastgelegd dit om de

doelstelling zoveel mogelijk te halen.

locatie F


detail schets van locatie F

a = afstand camera tot reekadaver : 2,30m.

b = afstand camera tot 1e hoekpaaltje : 2,80m.

c = afstand camera tot 2 e hoekpaaltje : 2,60m.

d= afstand tussen twee hoekpaaltjes : 1,40m.

3 = houten referentie stokje

4 = houten referentie stokje.

stuk hout = afstand tussen twee referentiestokjes = 1,40m.

hoogte die 3 en 4 uit de grond steken = 0,15m.

hoogte de 1 en 2 uit de grond steken : 0,50m.

afstand tussen 3 en 1 // 4 en 2 = 0,80m.


situering van locatie 9 en locatie F

Dag 2 : (zaterdag 1 november 2008)

Even kort ter plaatse geweest: aan het reekadaver werd

geknabbeld en via een spiegeltje werd duidelijk dat er tal van

beelden gemaakt waren.

We werken nu duidelijk in een digitale dimensie.

Dag 3 : (zondag 2 november 2008)

De digitale dimensie is gigantisch : omstreeks 09.00u. gaan

kijken en de stand is een enorm aantal beelden à 3MB/beeld.

Ja, dat komt door die 2GB-kaart, drie beelden na elkaar en dan

1min. rust.

Noteer vooreerst volgende definities:

- gebeurtenis of event: bij elke activering van de

bewegingssensor worden beelden gemaakt.

- ‘video’: bij elke activering wordt een filmpje gemaakt

(tijdsduur afhankelijk van de instelling), mits er

voldoende daglicht is. Bij te weinig licht wordt één

flitsfoto gemaakt.


Er wordt beslist zowel de batterijen als de kaart te

vernieuwen. Tevens wordt geopteerd om de ‘video’ keuze te

maken met als instelling 60sec. filmen, dan 1min. rust.

Dit betekent dat wanneer er –overdag- voldoende licht is, een

filmpje wordt gemaakt. Doch wanneer er geen licht genoeg is,

wordt 1 beeld gemaakt. Noteer dat de resolutie laag is.

En dan nu naar huis met de massa beelden om te downloaden. Een

overzicht van deze reeks ‘bezoekuren’ is te vinden in bijlage

1.

Dag 4 : (maandag 3 november 2008)

Voor de werkvergadering even gaan kijken. Kaart en batterijen

veranderen. Het downloaden is later op de dag aan de orde.

Het overzicht is te vinden in bijlage 2 en 3.

Er werden geen videobeelden gemaakt en dan gaat de camera bij

lichtgebrek over op 1 beeld.

Dag 5 : (dinsdag 4 november 2008)

Omstreeks 10.30u. terug even gaan kijken : wisseling kaart en

batterijen. Er wordt nu geopteerd om 9 beelden na elkaar in

stellen en de ree los te maken.

Het overzicht is te vinden in bijlage 4.

Dag 6 : (woensdag 5 november 2008)

Na een bezoek wordt zowel batterijen als kaart behouden, doch

met een instelling van 3 beelden na elkaar. De ree werd zo’n

5m. verderop gesleept, maar werd –met de blote hand- terug op

zijn plaats gelegd.

Het overzicht is te vinden in bijlage 4.

Dag 7 : (donderdag 5 november 2008)

In de namiddag werd de camera weggenomen. Het kadaver lag nog

op zijn plaats en er was weinig activiteit geweest.

Er wordt beslist om de locatie F volledig te verlaten en niet

meer te bezoeken.


Dag 1 : (donderdag 13 november 2008)

Op zondag 9 november werd een 11 e ree (reegeit 6) aangeboden.

Een zeer verzwakt dier dat diaree had (gewicht 12,40kg.) en

diende afgemaakt te worden (locatie 10). Tal van teken waren

aanwezig, vooral op de nek.

Gezien té druk met andere taken werd deze pas op 13/11

geplaatst op locatie G.

Op de ochtend van plaatsing werd opgemerkt dat er slechts 1

vleesvlieg aanwezig was, doch er werd waargenomen dat

bosmuizen de haren aan het uittrekken waren. Wellicht wordt

met deze haren het winternest gebouwd.

Situering van locatie 10 en locatie G


Dag 3 : (zaterdag 15 november 2008)

Even een kijkje genomen: niets is bewogen.

locatie G

Dag 7 : (woensdag 19 november 2008)

Even een kijkje genomen: niets is bewogen. De batterijen

worden vervangen.

Dag 10 en 11 : (zaterdag 22 en zondag 23 november 2008)

De eerste sneeuw van het jaar valt, waarbij deze op

zondagavond ongeveer 10cm. dik ligt.

Dag 14 : (woensdag 26 november 2008)

De sneeuw is al gesmolten en de reegeit is sterk aangevreten

en de analoge camera geeft 21 beelden aan (incl. testbeelden).

Echter, aan één zijde is ze losgetrokken. Dit alles wordt zo

gelaten, incl. de camera.


locatie G na 14 dagen

detail van locatie G na 14 dagen

In de loop van de middag wordt een nieuwe reegeit (7 en in

totaal nr. 12) aangeboden via de collega’s van het Brussels

Instituut voor Milieubeheer [BIM].

Volgende gegevens zijn bekend: vindplaats kruispunt

Bundersdreef x Tumulidreef (locatie 11) en de doodsoorzaak is

gissen. De kop was al deels gescheiden van de romp. Het

kadaver werd meegenomen door de arbeiders en achter de loods

gelegd. De volgende dag was dit kadaver over een afstand van

25m. verplaatst en de kop was weg, alsook de linker voorbil en

–poot.


Dag 19 : (maandag 01 december 2008)

Locatie G omstreeks 10.30u. Het kadaver is volledig verdwenen

ondanks dat het nog aan de kop goed vastgemaakt was. Beide

groene draden zijn tevens verdwenen en niet meer terug te

vinden.

De analoge camera geeft 30 beelden aan en waarvan dus een 4-

tal als testbeeld.

een everzwijn verschijnt

voor de afwisseling, een wegspringende ree

koning Winter is aangekomen alsook met bezoekende vos in wintervacht

Er wordt beslist om de locatie G volledig te verlaten en niet

meer te bezoeken.


Dag 1 : (maandag 1 december 2008)

Reegeit nr. 7 (nr. 12 in totaal) wordt (vastgemaakt) geplaatst

op locatie H met een digitale camera Stealth Cam Sniper STC-

V650 erop gericht. Instelling 2 beelden na elkaar en dan 5min.

pauze, later na de batterijwissel 1 beeld en dan 5min. pauze.

locatie H

Situering van locatie 11 en locatie H ; Situering van locatie 12 en locatie I


Dag 8 / Dag 1 : (maandag 8 december 2008)

Controle van de locatie H: niets is bewogen.

Voor de eerste maal wordt een vos aangeboden. Het dier werd op

dinsdag 3 december aangeboden als verkeersslachtoffer langs de

Duboislaan (locatie 12).

Vos 1 wordt (vastgemaakt) geplaatst op locatie I met een

analoge camera erop gericht. Instelling 1 beeld en dan 1 min.

pauze.

Locatie I

detail vos op locatie I

Dag 15 / Dag 8 : (maandag 15 december 2008)

Op donderdag 11 december 2008 werd een everzwijn aangeboden

via de collega’s van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

[BIM].

Het >2j. mannetje weegt 100,8kg. en heeft twee mooie tanden en

is een verkeersslachtoffer langsheen de Duboislaan (locatie

13).

Er wordt beslist om dit dier te prepareren voor het bosmuseum.

Hiervoor dienen de ingewanden verwijderd te worden en zij

zullen later dienen voor Leven na de dood, ook in het

Zoniënwoud, 5.


Uit de rapporteringfiche van het Instituut voor Natuur en

Bosonderzoek :

“ Bij de autopsie is gebleken dat er enkele ribben gebroken zijn.

Door de inslag hebben ze de milt (gescheurd) en de longen geraakt.

Er werd ook veel bloed vastgesteld in de buikholte. Vermoedelijk is

de combinatie van alles hierboven de doodsoorzaak.

achtervoetlengte: 31,5 cm ; schofthoogte: 76 cm ; kop-romp lengte:

149,5 cm. ”

Situering van locatie 13 : vindplaats van everzwijn verkeersslachtoffer

De camera’s op locatie H en locatie I worden gecontroleerd.

Bij locatie I is niets bewogen, terwijl op locatie H de ree

goed is aangevreten, beginnende vanaf de (verdwenen) kop. Er

worden 23 beelden genoteerd op de digitale camera.

Er wordt geopteerd om de camera en de punten van vastmaken weg

te nemen. Er zal later nog wel ter plaatse een kijkje worden

genomen.


Bezoek van een mens

Bezoek van een vos

Bezoek van één buizerd op het kadaver, later twee (één op het kadaver en één netjes wachtend)


Dag 22 / Dag 15 : (maandag 22 december 2008)

Een kijkje gaan nemen op locatie H en locatie I.

Op locatie H is helemaal niets meer terug te vinden van de

ree, enkel wat haren.

Op locatie I ligt de vos intact. Er worden besloten om de

camera en de punten van vastmaken weg te nemen.

Er dient namelijk een eindejaarsrapport geschreven.

Er wordt beslist om de locatie H en locatie I volledig te

verlaten en niet meer te bezoeken.

Vergelijkingen, conclusies en verdere doelstellingen.

In de periode 31/10-22/12 werden drie reeën en één vos

aangeboden. Allen werden op diverse locaties geplaatst onder

het toeziende oog van ofwel een analoge ofwel een digitale

camera.

Er werden zeer vele beelden gemaakt mede dankzij de herfst- en

winterperiode, waar geen vliegen en dus geen maden meer

aanwezig zijn.

Een vergelijking met studie 1, 2 en 3 leert ons de functie van

de vos als opruimer in het Zoniënwoud nog veel duidelijker.

Ook het everzwijn kwam nog eens kijken.

Ook de eerste beelden van bezoekende ree en etende buizerds

werden gemaakt.


Twaalf kadavers van reeën verder en tal van beeldmateriaal,

werd besloten om de volgende stap te zetten: ‘educatie’.

Door een toevalligheid (de auteur werd laureaat van de Trots

van Vlaanderen/Vlaamse overheid) kon het project onder het

voetlicht bij het brede publiek gebracht worden.

Vooral een interview in een krant gaf de mogelijkheid tot

educatie. Op een volledige bladzijde van een krant (Het

Laatste Nieuws van donderdag 20 november) staat vermeld

(m.b.t. dit onderwerp):

“ staan er nog speciale projecten op uw programma? ”

“ sinds enkele maanden zet ik mij actief in voor het project

Dood Doet Leven in samenwerking met Nederlandse collega’s

(www.dooddoetleven.nl). Dode dieren zijn in de natuur

onmisbaar. Als voedsel voor bijvoorbeeld dassen, raven,

muizen, enzovoort. Maar krengen van dode dieren zijn ook een

ideale biotoop voor insecten en paddestoelen. Natuurlijke

recyclage van dode dieren is eigenlijk belangrijk voor de

natuur. Maar de meeste mensen vinden het niet zo prettig om

tijdens een wandeling in het bos geconfronteerd te worden met

een dood, stinkend dier. Met het project Dood Doet Leven

willen wij het publiek vertrouwd maken met dode dieren in de

natuur.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Als bijvoorbeeld een ree doodgereden wordt, verplaats ik het

dode dier naar een plek in het bos en laat ik de natuur zijn

gang gaan. Via volautomatische camera’s worden regelmatig

beelden gemaakt van de ontbinding van het kadaver. Die beelden

zullen in de toekomst, samen met educatieve uitleg, aan het

publiek worden getoond. Op die manier willen zij laten zien

dat de dood deel uitmaakt van het leven in het bos.”

In deze positieve ontwikkeling werd een vergadering tussen het

Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur en

Bosonderzoek georganiseerd. Hiervoor werd de

“Projectdoelstelling voor “Leven na de dood, ook in het

Zoniënwoud” uitgeschreven (zie onder).

Tevens komt er een publicatie in Spoorzoeker, het contactblad

van het Agentschap voor Natuur en Bos alsook in Zicht op

Zoniën.

Volgende educatieve stappen worden gezet in 2009.

Anno 2009 denkt men ook aan de oprichting van het grootste

Vlaamse integrale bosreservaat in het Zoniënwoud

(aaneensluiting van het gedeelte “Haras” en het gedeelte

“Kerselaerspleyn”).

Enkele kadavers uit deze studie werden geplaatst in het

betrokken gebied.

Tijdens dit onderzoek en de eerste stap naar educatie toe werd

tevens de vraag gesteld naar het ethische aspect van het

flitsen van de camera’s: kan dit leiden tot verstoring?


De reeks van bijlagen geeft aan dat dit niet het geval is,

zeker niet bij vos.

In een enkele reeks blijkt dat de camera (ingesteld op 9

beelden na elkaar) start omwille van de beweging van een

vallend blad. Bij het vijfde beeld verschijnt de vos en

gedurende de daaropvolgende 4 beelden doet hij gewoon ‘zijn

ding’. Ook daarna blijft deze vos komen.

Projectdoelstelling voor “Leven na de dood, ook in het

Zoniënwoud”.

“Er is leven, er is leven na de dood” ... “heb je je

doodsangst overwonnen, wordt het alle dagen feest” zong Freek

de Jonge of concreet, hoe het kadaver van een ree een

welgekomen maaltijd voor natuurlijke aaseters kan zijn.

Voor 20 jaar was er zelden sprake van dood hout of dode bomen,

liggend en staand.

Het vergde wat tijd en vooral overredingskracht, maar intussen

is er veel veranderd: het woord ‘boomlijk’ of ‘boomruïne’ vond

zijn betekenis en grote integrale bosreservaten werden

opgericht. In 2009 wordt zelf het 25jarige bestaan gevierd van

een bosreservaat in het Zoniënwoud en dit met een

grootschalige uitbreiding.

Dood hout brengt leven” wordt nu algemeen aanvaard.

Echter, dode dieren leiden nog steeds aan een slecht imago. Ze

worden ondergebracht onder de noemer ‘walgelijk’ of

geassocieerd met besmettelijke ziekten. Ook de ingenieuze

systemen van opruimploegen die de natuur hiervoor voorziet,

leiden onder dit slechte imago.

In samenwerking met de ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer

en Natuurmonumenten werd in het Zoniënwoud het gelijklopende

project “Dood Doet Leven” opgestart. Net zoals dood hout een

positieve invloed heeft op de aanwezigheid van spechten,

paddestoelen en kevers, zo ook hebben dode dieren een invloed

op spectaculaire soorten als vos, everzwijn, marter en voor de

oplettende speurder een diversiteit aan insecten en soms ook

paddestoelen. Rijdkom voor de natuur, maar ook voor de

recreant, want het proces van dood tot leven laat zich

gemakkelijk observeren.

Bedoeling van het project in het Zoniënwoud is – in

samenwerking met de Nederlandse collega’s – een monitoring te

doen van de betrokken soorten, de biodiversiteit te verhogen

en het publiek langzaam vertrouwd te maken met de aanwezigheid

van dode dieren in de natuur.


Met de release van “Viva la Vida” van Coldplay en de song

‘Death and All His Friends’ [No I don't want to battle from

beginning to end ; I don't want a cycle of recycled revenge ;

I don't want to follow Death and all of his friends] werd de

toon gezet, dit na twee kleine onderzoeken (zie Leven na de

dood, ook in het Zoniënwoud 1 & 2 en te lezen op

www.dooddoetleven.nl , op maandag 15 september met het

andermaal aanbieden van een reegeit. Deze reeks leidde tot het

fotograferen van het “mythische” everzwijn in het Zoniënwoud.

De studie en fotoreeks van november bracht 100-en digitale

beelden, voornamelijk van vos.

Literatuur

* CADEE C.G & VAN WIELINK P., Leven na de dood, Natura,

2008/nummer 3, blz. 70-71.

* DE CLEENE D., Natuur op eigen poten. EOS, nr. 6 juni 2008.

* KATS H., ‘er is leven na de dood

* LARDINOIS R.,(onder de redactie van), Dood doet leven, KNNV

uitgeverij, 2005.

* MULDER J.L., Met fotoval en schroevendraaier op zoek naar de

wilde kat in Zuid-Limburg, Rapport Bureu Mulder-natuurlijk nr.

2007-01.

* RAES D., Leven na de dood, ook in het Zoniënwoud, 1 en 2 en

3 op www.dooddoetleven.nl

* SCHILTHUIZEN, M & H. VALLENDUUK (1998), Kevers op Kadavers,

Wet. Med. KNNV 222:1-148.

* STICHTING ARK, nogmaals de vraag: eten of gegeten worden ? ;

Natuur, Bos, Landschap vakblad.

blz. 9–12.

* TROUKENS W., Doodgravers en aaskevers aan de westrand van

Brussel (Coleoptera: Silphidae). Phegea 29 (3) (1.IX.2001):95-

98.

* TROUKENS W., Spiegelkevers aan de westrand van Brussel

(Coleoptera: Histeridae). Phegea 33 (4) (1.XII.2005):138-144.

* Turin, H., L. Penev & A. Casale (eds.) 2003 The Genus

Carabus in Europe. A Synthesis- Co-Published by Pensoft

Publishers, Sofia-Moscow & European Invertebrate Survey,

Leiden : xvi+ 512 pp., 24 colours plates, 217 maps.

* VOLKSKRANT DE, een rottend rund is een superhap, maandag 27

juni 2005.

* WOESTENBURG M., Hoort de dood in het bos ? WB Archief,

wetenschap. juni 2006.

* EG verordening nr. 1774/2002.

* OVAM-richtlijn en besluit Dierlijk Afval, Aandachtspunten

voor ophalers van kadavers van landbouwdieren.


De auteur

Dirk heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Hij is

opgeleid als boswachter en heeft zowat 25 jaar ervaring met

natuurlijk bosbeheer, maar ook in het begeleiden en

ontwikkelen van natuuractiviteiten. Zijn werkgebied is het

Zoniënwoud, een ruim 4000ha. groot bos gelegen net ten zuiden

van Brussel, België.

De “European colour-ring Birding” website betreffende het

kleurringen van wilde vogels wordt gerund door Dirk.

Steeds verbeterend en vooruit kijkend, is hij nu gestart met

een studie, inclusief de educatie, over dode dieren in het

bos.

Per 28/11 werd hij laureaat voor de Trots van Vlaanderen /

Vlaamse overheid alwaar de jury hem bekroonde omwille van

zijn continue en jarenlange inzet voor het beheer van onze

Vlaamse bossen.

Contact per e-mail : dirk.raes@lne.vlaanderen.be of

raesdi@skynet.be


Bijlage 1 : instelling 3 beelden na elkaar en dan 1 min.

tussentijd.

noteer : steeds vos op beeld tenzij anders

vermeld.

datum uur min. sec. event

01-11 06 45 49 1

45 55

46 01

47 12 2

47 18

47 24

50 04 3

50 10

50 16

51 34 4

51 40

51 46

54 24 5

54 30

54 36

55 45 6

55 51

55 57

57 15 7

57 21

57 27

58 36 8

58 42

06 58 48

07 00 30 9

00 36

00 43

01 51 10

01 57

02 04

03 22 11

03 28

03 34

05 00 12

05 06

05 13

09 28 13

09 34

09 41

10 50 14

10 56

11 02

12 27 15


12 33

12 39

14 47 16

14 53

14 59

16 07 17

16 14

16 20

17 36 18

17 42

17 48

19 00 19

19 07

19 13

20 23 20

20 29

20 35

21 57 21

22 03

22 09

23 29 22

23 36

23 42

25 45 23

25 51

07 25 57

01-11 18 18 57 1

19 03

19 10

20 51 2

20 57

21 03

22 58 3

23 04

23 11

24 55 4

25 01

25 07

26 28 5

26 35

26 41

28 19 6

28 26

28 32

29 48 7

29 54

30 01

31 11 8

31 17


31 23

32 32 9

32 38

32 44

33 53 10

34 00

34 06

35 21 11

35 27

35 33

36 42 12

36 48

36 55

38 10 13

38 16

38 23

39 37 14

39 43

39 50

41 02 15

41 08

41 14

42 30 16

42 36

42 43

43 52 17

43 58

44 04

45 13 18

45 20

45 26

46 40 19

46 47

46 53

48 47 20

48 54

49 00

50 41 21

50 48

50 54

01-11 22 36 24 1 nihil

36 31 nihil

36 37 nihil

37 48 2

37 54

38 01

39 35 3

39 42

39 48


42 01 4

42 07

42 14

43 47 5

43 53

43 59

46 06 6

46 13

46 19

47 59 7

48 05

48 12

49 23 8

49 29

49 35

51 16 9

51 23

51 29

52 39 10

52 46

52 52

54 40 11

54 46

54 53

57 20 12

57 27

57 33

58 48 13

58 54

59 01

23 02 20 14

02 27

02 33

03 47 15

03 54

04 00

07 55 16

08 01

08 08

15 53 17

16 00

16 06

04 03 17 18 REE

03 24 nihil

03 30 nihil

Bijlage 2 : instelling ‘video’ en bij te weinig licht 1 beeld.

Noteer: geen videobeelden werden gemaakt


Noteer: steeds vos op beeld tenzij anders

vermeld.

datum uur min. sec. event

02-11 23 14 45 1 REE

03-11 01 04 42 2

01 06 15 3

01 07 36 4

01 09 52 5

01 11 04 6

03 11 04 7

03 12 54 8

03 14 18 9

03 15 32 10

03 16 47 11

03 17 59 12

03 20 51 13

03 22 17 14

05 11 44 15

05 15 13 16

05 16 23 17

05 17 38 18

05 18 51 19

05 20 02 20

05 21 10 21

05 22 19 22

05 23 51 23

05 25 06 24

05 26 45 25

Bijlage 3 : instelling ‘video’ en bij te weinig licht 1 beeld.

Noteer: geen videobeelden werden gemaakt

Noteer: steeds vos op beeld tenzij anders

vermeld.

datum uur min. sec. event

03-11 19 01 06 1

19 02 43 2

19 04 44 3

19 06 01 4

22 39 50 5

22 41 01 6

22 43 45 7

22 44 51 8

22 51 39 9

22 54 14 10

22 55 23 11

22 56 35 12

04-11 01 27 18 13

01 29 23 14


01 30 38 15

01 31 44 16

01 32 55 17

01 34 57 18

01 36 20 19

01 37 51 20

01 39 30 21

01 40 36 22

01 42 32 23

01 43 38 24

01 45 02 25

01 46 12 26

01 47 38 27

01 49 36 28

01 50 46 29

01 52 02 30

01 53 34 31

01 56 29 32

01 57 42 33

01 59 19 34

02 00 50 35

02 02 38 36

02 03 58 37

02 05 59 38

02 08 04 39

02 09 51 40

02 14 52 41

02 18 08 42

02 19 55 43

02 21 11 44

02 22 18 45

02 23 49 46

02 27 05 47


Bijlage 4 : instelling 9 beelden na elkaar en dan 1 min.

tussentijd.

Noteer: steeds vos op beeld tenzij anders

vermeld.

Noteer: ** = midden in de reeks van 9 verschijnt

de vos.

Noteer: cijfers aangeduid in het rood, zie

foto’s onder.

Noteer: vanaf 05/11 overdag instelling 3 beelden

na elkaar en dan 1 min. tussentijd

datum uur min. sec. event

04-11 20 08 30 1 –blad-

20 08 38

20 08 46

20 08 53

20 09 01 **

20 09 08 **

20 09 16 **

20 09 23 **

20 09 31 **

20 12 18 2

20 12 26

20 12 34

20 12 42

20 12 50

20 12 58

20 13 06

20 13 13

20 13 21

20 14 50 3

20 14 58

20 15 06

20 15 13

20 15 21

20 15 29

20 15 36

20 15 44

20 15 52

20 17 18 4

20 17 26

20 17 35

20 17 42

20 17 50

20 17 58

20 18 06

20 18 13

20 18 21

06-11 01 46 34 1

01 46 42 -nihil-

01 46 50 -nihil-

More magazines by this user
Similar magazines