dagboek van dode dieren Groenlanden ree nr2 - Dood Doet Leven

dooddoetleven.nl

dagboek van dode dieren Groenlanden ree nr2 - Dood Doet Leven

Home | Sitemap | Zoeken

Dagboek van dode dieren » Dagboek Ree 2

Home Dood doet leven De bezoeker Beelden Dagboek van dode dieren Nieuws Contact Links English

Dagboek ree 2

Nieuws

Dag 1 (12 november 2007)

Een aangereden reegeit wordt neergelegd op de kadaverplek.

Dag 2 (13 november 2007)

De eerste nacht wordt het dode dier al bezocht door een steenuil.

Het dier landt er bovenop en onderzoekt het ree tevergeefs op

maden.

’s Ochtend wordt het dier bezocht door 2 kraaien die slechts

toekijken.

>

12 januari 2012

Zondag 29 januari 2012: Dood

doet leven wandeling in het

Stramprooierbroek

In het Stramprooierbroek nemen

gidsen je mee en vertellen je meer

over het gebied en het waarom van

dode dieren in de natuur. Als

toemaatje wordt ook het nieuwe

infobord plechtig ingehuldigd.

Lees meer...

Dag 3 (14 november 2007

Rond het middaguur landt een buizerd naast het dode ree. Na het dier anderhalve minuut bekeken te hebben, vliegt het dier weg. Het ree is

nog niet geopend.

Dag 4 (15 november 2007)

In de namiddag bezoeken twee kraaien het dier. De kraaien onderzoeken het dier op lichaamsopeningen en pikken waar ze bij kunnen. Dit

zijn de ogen en de anus.

Dag 5 (16 november 2007)

In de ochtend een kort bezoek van 2 kraaien.

Dag 6 en 7 (17 & 18 november 2007)

In de ochtend en de middag zijn de 2 kraaien weer van de partij

soms afgewisseld door een ekster. Hierbij neemt de activiteit flink

toe, waarbij de kraaien soms een half uur zitten te pikken. In de

namiddag van dag 7 lukt een kraai het om in 7 minuten tijd de

achterkant open te ‘ritsen’.

’s Avonds om 18:02 uur ontdekt een steenmarter het open geritste

ree. Gedurende 10 minuten eet de steenmarter zijn buik vol.

6 januari 2012

Ruimte voor aaseters in Limburg

Natuurorganisaties werken de

komende jaren in Belgisch en

Nederlands Limburg samen aan de

terugkeer van dode dieren én grote

aaseters in de natuur.

Lees meer...

28 maart 2011

Wasbeerhonden op kadavers in

Letland

Lees meer...

19 januari 2010

Groen licht voor kadavers van

grote grazers

Voedsel en Waren Autoriteit steunt

toezegging minister Verburg: starten

met experiment in

Oostvaardersplassen en

Veluwezoom.

Lees meer...

Dag 8,9 en 10 (19-21 november 2007)

’s Nachts bezoekt een steenmarter het ree. Vroeg in de avond en

tegen de ochtend eet hij van het dode dier. Overdag wisselen

kraaien en een ekster de marter af.

Een buizerd bezoekt op dag 9 in de middag het ree, maar wordt in de

weg gezeten door een ekster. Al pikkend naar de staartveren

verjaagd de ekster de buizerd.

Dag 11-18 (22-29 november 2007)

Wederom bezoek van de steenmarter ’s nachts. Overdag zijn de kraaien en ekster vanaf het eerste licht tot de avondschemering actief.

Het ree slinkt nu in snel tempo. De kraaien zitten soms 2 uur ononderbroken op het ree vlees los te trekken. Een ekster laat zich vaak in de

buurt zien maar waagt het niet als de kraaien er bij zijn. Wanneer de kraaien buiten beeld zijn, slaat de ekster toe. Hierbij eet de ekster

gedurende 10 minuten om dan weg te vliegen en na een half uur tot een uur terug te keren. Nu zijn voor het eerst meerdere eksters tegelijk

zichtbaar.


zichtbaar.

Op dag 13 bezoek van een buizerd. Hierbij landt het dier een aantal keren midden in de groep kraaien en eksters. Waarbij de eksters hem

in de staartveren pikken en hij niet de kans krijgt om rustig te eten.

Op dag 14 bezoeken 2 fazantenhanen en 4 hennen het dode dier

maar worden weggejaagd door de kraaien. Deze hoenderachtigen

zullen verse eiwitten in de vorm van maden zeer welkom vinden.

Dag 19-22 (30 november-03 december2007)

Deze periode kenmerkt zich door harde wind en veel regen. De

nachtelijke bezoeken van de steenmarter zijn afgenomen tot 1 keer

laat in de nacht. De ekster lijkt zich het minste aan te trekken van de

regen. Tussen de regenbuien door eet hij in sessies van 5-20

minuten. De kraaien laten zich niet zien. Uitzondering hierop is een

droge periode op dag 20 waarbij zij 2 keer 3 uur lang van het

reeënkadaver eten. Hierbij leggen de kraaien de ribbenkast bloot.

Dag 23-26 (04-07 december 2007)

Het dier is nu voor een groot deel verteerd. Er resten nog botten met

vleesrestanten.

De activiteiten van de kraaien, eksters en steenmarters is

afgenomen.

Tot verrassing blijken er op dag 23 ineens 2 steenmarters bij het

karkas te zijn.

In de nacht van dag 25 trekt en sleurt een steenmarter het

reekarkas uit het beeld van de camera.

Dag 27- 35 (08-16 december 2007)

De camera wordt weer gericht op het karkas. De komende dagen

eten eksters het karkas schoon. Hierbij worden de kraaien slechts

af en toe waargenomen.

Een wandelaar heeft het karkas ontdekt en tilt met een stok het dier

op. In de nacht van dag 27-28 eet een steenmarter verder aan het

karkas. Hierna is de steenmarter niet meer etend waargenomen.

Op dag 29 land de buizerd wederom bij het karkas, maar komt niet

aan eten toe doordat de eksters hem pikken in de staartveren. De

konikpaarden en gallowayrunderen bezoeken het karkas op dag 29

en 30. Ze besnuffelen het karkas waarna ze doorlopen.

Op dag 34 en 35 neemt de activiteit van de eksters af en resteren er

slechts nog botten en huidrestanten.

Conclusie reegeit 2

De kraaien en eksters hadden het dode dier al vanaf dag 2 in de gaten en aten van het dier vanaf dag 4. Reegeit nummer 1 is grotendeels

afgebroken door 1000-den vliegenlarven. Bij reegeit nummer 2 heeft het langer geduurd (35 dagen) voordat het dier grotendeels opgegeten

is door de kraaien, eksters en steenmarters. Mede door de afname van activiteiten van vliegen en hun larven als gevolg van de kou.

>

More magazines by this user
Similar magazines