dagboek van dode dieren Groenlanden ree nr2 - Dood Doet Leven

dooddoetleven.nl

dagboek van dode dieren Groenlanden ree nr2 - Dood Doet Leven

zichtbaar.

Op dag 13 bezoek van een buizerd. Hierbij landt het dier een aantal keren midden in de groep kraaien en eksters. Waarbij de eksters hem

in de staartveren pikken en hij niet de kans krijgt om rustig te eten.

Op dag 14 bezoeken 2 fazantenhanen en 4 hennen het dode dier

maar worden weggejaagd door de kraaien. Deze hoenderachtigen

zullen verse eiwitten in de vorm van maden zeer welkom vinden.

Dag 19-22 (30 november-03 december2007)

Deze periode kenmerkt zich door harde wind en veel regen. De

nachtelijke bezoeken van de steenmarter zijn afgenomen tot 1 keer

laat in de nacht. De ekster lijkt zich het minste aan te trekken van de

regen. Tussen de regenbuien door eet hij in sessies van 5-20

minuten. De kraaien laten zich niet zien. Uitzondering hierop is een

droge periode op dag 20 waarbij zij 2 keer 3 uur lang van het

reeënkadaver eten. Hierbij leggen de kraaien de ribbenkast bloot.

Dag 23-26 (04-07 december 2007)

Het dier is nu voor een groot deel verteerd. Er resten nog botten met

vleesrestanten.

De activiteiten van de kraaien, eksters en steenmarters is

afgenomen.

Tot verrassing blijken er op dag 23 ineens 2 steenmarters bij het

karkas te zijn.

In de nacht van dag 25 trekt en sleurt een steenmarter het

reekarkas uit het beeld van de camera.

Dag 27- 35 (08-16 december 2007)

De camera wordt weer gericht op het karkas. De komende dagen

eten eksters het karkas schoon. Hierbij worden de kraaien slechts

af en toe waargenomen.

Een wandelaar heeft het karkas ontdekt en tilt met een stok het dier

op. In de nacht van dag 27-28 eet een steenmarter verder aan het

karkas. Hierna is de steenmarter niet meer etend waargenomen.

Op dag 29 land de buizerd wederom bij het karkas, maar komt niet

aan eten toe doordat de eksters hem pikken in de staartveren. De

konikpaarden en gallowayrunderen bezoeken het karkas op dag 29

en 30. Ze besnuffelen het karkas waarna ze doorlopen.

Op dag 34 en 35 neemt de activiteit van de eksters af en resteren er

slechts nog botten en huidrestanten.

Conclusie reegeit 2

De kraaien en eksters hadden het dode dier al vanaf dag 2 in de gaten en aten van het dier vanaf dag 4. Reegeit nummer 1 is grotendeels

afgebroken door 1000-den vliegenlarven. Bij reegeit nummer 2 heeft het langer geduurd (35 dagen) voordat het dier grotendeels opgegeten

is door de kraaien, eksters en steenmarters. Mede door de afname van activiteiten van vliegen en hun larven als gevolg van de kou.

>

More magazines by this user
Similar magazines