Nieuwsbrief - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

Nieuwsbrief - Instituut Verbeeten

Nieuwsbrief Nucleaire Geneeskunde

Voor medisch specialisten,

huisartsen en andere

professionals in de zorg

Nieuwsbrief

mei 2010

NG verslagen sneller bij

verwijzers 1

Interview met dr. H.J. Muntinga,

cardioloog TweeSteden Ziekenhuis 2

Wetenschappelijke studie NG 2

Workshop ‘SPECT-CT’ 3

Technetium 99m 3

Interview met een

nucleair geneeskundige 3

Patiëntenenquêtes 4

Afspraak maken 4

Zo kunt u ons bereiken 4

NG verslagen sneller

bij verwijzers

Nucleaire Geneeskunde heeft zich ten doel gesteld om de verslagen van

onderzoeken sneller bij de aanvrager te krijgen. Wij merken dat aanvragers

de periode tussen aanmelding, onderzoek en behandeling korter

proberen te maken. De uitslag van ons onderzoek mag geen onnodige

vertraging veroorzaken. In bepaalde afdelingen wordt gewerkt met het

one stop shop concept: De patiënt krijgt alle afspraken in één keer mee en

de afspraken zitten in een logische volgorde in een beperkt tijdsbestek. In

die korte tijdspanne moeten ons onderzoek en de uitslag gereed komen.

De technologie helpt ons. Wij hebben

inmiddels enige tijd de beschikking over

spraakherkenningssoftware en een modern

PACS voor de opslag van beelden.

In dit PACS kunnen verslagen aan beeldmateriaal

worden gekoppeld. In het geval

van interactief dicteren kan een verslag

direct gereed zijn en met èèn druk op de

knop beschikbaar worden gesteld voor de

aanvrager: Verslag èn beeldmateriaal

zonder vertraging direct on line!

Gelukkig, dankzij inzet van beide ICT

afdelingen, hebben we die hindernissen

kunnen nemen. Binnenkort zoeken we

contact met meer afdelingen die met ons

dezelfde stap willen nemen. Daarbij zal

ons tempo dankzij de ervaring die we

inmiddels hebben veel hoger liggen.

Wij zijn een pilot gestart met de afdeling

cardiologie van het TweeSteden Ziekenhuis.

Sinds 1 januari zijn onze beelden

via Mirador aanroepbaar. Natuurlijk

zijn daarvoor hindernissen te nemen die

we van te voren niet hadden voorzien.

Vóór de zomervakantie hopen we een

pilot te kunnen starten met de afdeling

Orthopedie van het St Elisabeth Ziekenhuis.

Ook daar zullen wij na de pilot fase

opschalen naar de andere specialismen

van het ziekenhuis.

Ted Naber, manager bedrijfsvoering

radiotherapie en nucleaire geneeskunde


Interview met dr. H.J. Muntinga,

cardioloog TweeSteden Ziekenhuis

One Stop Shop

Dr. Muntinga vertelt over het One Stop

Shop principe op de afdeling cardiologie.

Deze poliklinische activiteit, zoals hijzelf

zegt, houdt in dat iedere patiënt binnen

1 week gezien wordt en dat alle, basale,

onderzoeken incl. de uitslag op dezelfde

dag verricht worden. Deze poliklinische

benadering werkt naar alle tevredenheid.

Om de patiënt nog beter van dienst te kunnen

zijn, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen

gestart op de cardiologie. Zo heeft

men recentelijk toestemming gekregen voor

PTCA procedures en is i.s.m. de radiologie,

gestart met Cardio MRI. Daarnaast heeft

het TweeSteden, als enige niet universitair

ziekenhuis in Nederland een cardio genetica

poli.

Cardiologie & Nucleaire

Geneeskunde

Ook op het gebied van nucleaire cardiologie

zijn er veel ontwikkelingen, zoals

Dr. H.J. Muntinga

nieuwe tracers en scantechnieken (cardio

- PET) Cardiologische beeldvorming is

een belangrijk onderdeel in de nucleaire

geneeskunde. Dr. Muntinga heeft al een

jarenlange, prettige, samenwerking met de

afdeling nucleaire geneeskunde. Patiënten

worden binnen een week gescand en het

verslag is vervolgens binnen enkele dagen

bij de cardioloog.

Eens per maand is er een gezamenlijke

nucleaire – cardiologie bespreking, waar

o.a. de hartscans en andere imaging zoals

de hartkatheterisatie besproken wordt.

Zo wordt per patiënt alle beeldvorming

naast elkaar gelegd en een therapieplan

opgesteld.

Digitale ontwikkelingen

De digitale verbindingen tussen het Twee-

Steden ziekenhuis en Instituut Verbeeten

levert een belangrijke bijdrage in een

goede en snelle diagnostiek. Zo kunnen

de cardiologen, sinds enkele maanden, de

beelden met bijbehorend verslag van de

nucleaire geneeskunde in de eigen computer

bekijken. Gezien het grote belang van

deze digitale verbindingen zal dit nog verder

worden ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Met vertrouwen kijkt dr. Muntinga, samen

met de nucleaire geneeskunde, naar al

deze toekomstige ontwikkelingen.

Ilse Rutten, nucleair geneeskundige en

Loes Kort, redacteur nieuwsbrief

Wetenschappelijke studie NG Tilburg

In de dagelijkse praktijk van de nucleaire geneeskunde moeten regelmatig hartscans herhaald worden wegens storende

darmactiviteit. Dit komt omdat het radiofarmacon, dat we inspuiten om het hart zichtbaar te maken, zich ook

in de darm en de maag stapelt. Wereldwijd moeten zo dagelijks vele scans herhaald worden. Deze extra benodigde

scantijd is belastend voor patiënt en afdeling.

Darmactiviteit

Geen darmactiviteit

De hypothese is dat Spa rood zorgt voor

gas in de maag en geen storende darmactiviteiten

meer veroorzaakt. Om deze

hypothese te onderbouwen is de afdeling

Nucleaire Geneeskunde in december vorig

jaar gestart met de ‘Spa rood’ studie.

De resultaten zijn inmiddels bekend en

heeft deze hypothese onderbouwd.

Binnenkort verschijnt het artikel “Reduction

of interfering intestinal activity with soda

water in technetium-99M MIBI myocardial

perfusion scintigrafy with adenosine

stress, a randomized study”.

Author Block: M. M. J. Gevers-Swinkels, 1

I.A.C. Rutten-Vermeltfoort, 1 B. Verhoeven, 1

E. Raaijmakers, 1 P.G.H. Raijmakers 2 ;

1

Institute Verbeeten, Tilburg, The Netherlands,

2 VU University Medical Centre,

Amsterdam, The Netherlands.

De resultaten van dit onderzoek worden

gepresenteerd tijdens het congres van the

American Society of Nuclear Cardiology

te Philadelphia in september dit jaar.

Ilse Rutten, nucleair geneeskundige

V.l.n.r. Ilse Rutten, Marjon

Gevers en Bas Verhoeven

| 2


Workshop ‘SPECT-CT’ Imaging in Orthopedie”

Op 19 nov. 2009 werd in Instituut Verbeeten de eerste workshop gehouden over de toepassingen van SPECT-CT in

Orthopedie. Deze workshop had als doel de collega orthopeden meer inzicht te geven over de indicaties en de toegevoegde

waarde van de SPECT-CT scan bij orthopedische patiënten. Voor deze eerste workshop werd de maatschap

en de arts-assistenten in opleiding Orthopedie uit het St. Elisabeth Ziekenhuis uitgenodigd.

Het programma begon met een Power

Point presentatie waarin de meest recente

literatuurgegevens omtrent dit onderwerp in

kaart werd gebracht. Vervolgens kregen de

gasten de mogelijkheid zelf Orthopedische

SPECT-CT onderzoeken uit het bestand van

de Nucleaire Geneeskunde te bekijken en

de uitslag plenair te bespreken. Aan het

”Gecombineerde

Techniek”

eind van de avond was de conclusie dat

de nieuwe gecombineerde techniek, SPECT

en CT, een belangrijke rol kan spelen in de

diagnostiek en de, stereotactische, behan-

deling van orthopedische patiënten.

Dit jaar hopen de nucleair geneeskundigen

de maatschap Orthopedie uit het Twee

Steden Ziekenhuis te kunnen begroeten

voor een tweede workshop SPECT-CT

met wederom veel interessante discussies.

Livia Haslinghuis, nucleair geneeskundige

Technetium

99m

De afdeling nucleaire geneeskunde

van Instituut Verbeeten doet er

alles aan om zijn klanten (aanvragers

en patiënten) op een zo goed

mogelijke manier tegemoet te

komen bij het verrichten van nucleaire

onderzoeken en het verzenden

van uitslagen.

Dit zal dus ook gebeuren wanneer er

sprake is van een tekort aan Tc 99m (de

door ons meest gebruikte isotoop) zoals

voor een aantal weken van dit jaar werd

aangekondigd.

Om deze periode naar tevredenheid te

overbruggen zal de afdeling NG kiezen

voor een aantal alternatieven zoals bv. een

ander isotoop voor nucleaire cardiologie

(namelijk Thallium) en een nieuwe, radioactiviteit

besparende acquisitie procedure

voor de botscintigrafieën. De software die

nodig is om dit laatste te kunnen realiseren

is recent door de afdeling aangeschaft.

Livia Haslinghuis, nucleair geneeskundige

Arjan

van Dijk

Vanaf 2003 ben ik werkzaam in

Instituut Verbeeten als nucleair geneeskundige

en ben ik stafbestuurslid. Ik

woon tegenwoordig in Tilburg, maar ik

kom oorspronkelijk uit Voorburg. Mijn

opleiding heb ik aan de VU Amsterdam

gevolgd, met een deelopleiding

in het MC Alkmaar. In die tijd was de VU

een van de twee academische ziekenhuizen

die beschikte over een PET scanner.

Hierdoor heb ik tijdens mijn opleiding al

ervaring met de PET kunnen opdoen.

Het werk in het Verbeeten bevalt goed,

de sfeer is uitstekend en qua voorzieningen

en apparatuur is de afdeling

helemaal up to date. In januari 2008 is

in het Verbeeten de PET/CT beschikbaar

gekomen wat een interessant onderdeel

van de nucleaire geneeskunde uitmaakt.

De laatste twee jaar ben ik tevens waarnemend

medisch manager. Naast de

patiëntenzorg is dit ook een interessante

kant van de zorg. Er is veel aandacht

besteed aan digitalisering en efficiënte

workflow.

Een aandachtsgebied van mij is de

diagnostiek en behandeling van het

schildkliercarcinoom. Het Verbeeten

heeft hierin een lange traditie maar ook

hierin zijn nieuwe ontwikkelingen. Met de

komst van de SPECT/CT is het mogelijk

om jodium accumulaties in het lichaam

nauwkeurig te lokaliseren bv in een

schildklierrest of een lymfeklier. Er zijn

in de toekomst verdere ontwikkelingen

te verwachten zoals Jodium 124 PET/

CT, hetgeen de accuratesse verder kan

verbeteren.

| 3


Patiëntenenquêtes

Om zo goed mogelijk in te springen

op de wensen van de patiënt wordt

er op de afdeling nucleaire geneeskunde

elk kwartaal een actieve

patiëntenenquête gehouden,

actief betekend dat elke patiënt

een enquête formulier wordt aangereikt

met het verzoek deze in te

vullen.

Het houden van een patiëntenenquête is

een onderdeel van het kwaliteitsysteem,

het kwaliteitsysteem heeft in de kaderbrief

2010 van Instituut Verbeeten een hoge

prioriteit gekregen.

Hiernaast uit de laatst gehouden enquête,

een onderwerp ‘Het onderzoek’ als voorbeeld.

Nick Willemsen, organisatorisch hoofd

nucleaire geneeskunde

Onderdeel van de enquete

Wachttijden

De wachttijden worden wekelijks

gemeten. U kunt deze vinden op

de website van het Instituut

Verbeeten: www.verbeeten.nl

Afspraak maken

De patiënt die bij ons voor onderzoek of

behandeling komt is meestal doorverwezen

door een behandeld specialist uit het

St. Elisabeth of het TweeSteden ziekenhuis

of, in een enkel geval, door de huisarts.

De diverse aanvraagformulieren kunt u per

mail bij het medisch secretariaat opvragen.

Zie column ‘Zo kunt u ons bereiken’ voor

alle contactgegevens.

Om een onderzoek optimaal te kunnen

verrichten is het nodig dat wij 24 uur

vooraf aan het onderzoek bepaalde

gegevens over de patiënt in ons bezit

hebben:

• Medische gegevens: lengte, gewicht,

diabetes of andere bijzonderheden;

• Gegevens ponsplaatje.

Het faxen van deze gegevens geeft

het beste resultaat.

Zo kunt u

ons bereiken

Algemeen

Instituut Verbeeten

Brugstraat 10

Postbus 90120

5000 LA Tilburg

Telefoon: 013 - 594 77 77

Email: info@bvi.nl

Website: www.verbeeten.nl

Nucleaire Geneeskunde

Medisch secretariaat

Telefoon: 013 - 594 77 16

Fax: 013 - 594 76 87

Email: ngsecr@bvi.nl

Nucleair Geneeskundigen

Drs. mw. L.M. Haslinghuis

Drs. mw. M.A.B.D. Plaizier

Drs. A.B. van Dijk

Drs. mw. I.A.C. Rutten-Vermeltfoort

Bereikbaar onder het telefoonnummer

en/of de email van het medisch

secretariaat.

Redactie Nieuwsbrief

Mw. L. Kort

Email: Kort.l@bvi.nl

More magazines by this user
Similar magazines