Blaastumoren - Radiotherapie van blaaskanker (pdf) - Instituut ...

verbeeten.nl

Blaastumoren - Radiotherapie van blaaskanker (pdf) - Instituut ...

BLAASTUMOREN

radiotherapie van blaaskanker


U wordt in Instituut Verbeeten behandeld voor blaaskanker. U hebt een gesprek

gehad met uw bestralingsarts. In dit gesprek hebt u uitleg gehad over uw ziekte

en uw behandeling in Instituut Verbeeten. In deze folder staat alle informatie

over uw behandeling nog eens op een rijtje.

Wat moet u zelf thuis doen?

U wordt altijd op dezelfde manier bestraald. Het is belangrijk dat uw blaas altijd

op dezelfde manier gevuld is. Uw blaas moet dus altijd even vol zijn, of even

leeg.

Uw bestralingsarts vertelt u of uw blaas altijd vol, of altijd leeg moet zijn.

U moet met een lege blaas bestraald worden? Plas dan vóór de CT-scan en vóór

iedere bestraling goed uit.

U moet met een volle blaas bestraald worden? Lees de instructie in de folder

“Volle blaas”.

Hoe gaat uw behandeling?

De voorbereiding

De voorbereiding gebeurt met een CT-scan. De CT-scan laat zien waar uw blaas

ligt, en waar de tumor zit. Op de CT-scan wordt ook bepaald in welke houding u

bij iedere bestraling moet liggen. De radiotherapeutisch laborant zet

markeringspuntjes op uw huid. Dit gebeurt met viltstift en tatoeagepuntjes. Met

deze tatoeagepuntjes zorgt de laborant ervoor dat u bij iedere bestraling weer in

dezelfde houding op de bestralingstafel ligt.

De CT-scan wordt gebruikt om uw bestralingsplan te maken. Op de foto’s geeft

de bestralingsarts het bestralingsgebied aan. Daarna wordt berekend hoe u

bestraald moet worden, en hoe lang.

Het maken van de CT-scan duurt ongeveer een half uur.

De bestraling

U wordt in de juiste houding op de bestralingstafel gelegd. Hiervoor worden de

tatoeagepuntjes op uw huid gebruikt. Als het bestralingstoestel klaar staat

verlaten de laboranten de bestralingsruimte. Er worden altijd eerst twee

röntgenfoto’s gemaakt. Zo wordt gecontroleerd of u in de juiste houding op de

bestralingstafel ligt.

U ligt niet in de juiste houding op de bestralingstafel? Dan wordt uw houding

door de laborant aangepast. Meestal gaat het om enkele millimeters.

Dan controleert de computer alle gegevens. Hierna start uw bestraling.

U bent tijdens uw bestraling alleen in de bestralingsruimte. De laboranten

kunnen u zien op een TV. Ook kunnen zij met u praten via een intercom.

U kunt straling niet zien, niet ruiken, niet horen en niet voelen. Bestraald worden

doet geen pijn.


Na uw bestraling

U hebt tijdens uw bestralingsbehandeling regelmatig een afspraak met uw

bestralingsarts. In de laatste week van uw bestraling hebt u een afsluitend

gesprek. In dit gesprek wordt besproken bij welke arts u op controle moet

komen, en wanneer.

Heeft uw behandeling bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Vaker plassen, en een branderig gevoel bij het plassen. Drink

voldoende.

Moeite met plas ophouden.

Misselijkheid en buikkrampen. Diarree. Vraag een afspraak bij de diëtist

Bij vrouwen kan een geïrriteerd gevoel in de vagina voorkomen.

Geef de huid waarop u wordt bestraald tijdens uw bestralingsbehandeling extra

aandacht. Lees de folder Huidadviezen rond een bestralingsbehandeling.

Bespreek uw klachten altijd met de laborant van uw bestralingstoestel en met

uw bestralingsarts.


Hebt u vragen?

U hebt vragen tijdens uw bestraling?

Stel uw vragen aan de laborant van uw bestralingstoestel, of aan uw

bestralingsarts.

Hebt u een vraag die niet kan wachten tot de (volgende) bestraling? Bel met

telefoonnummer 013 – 594 77 77. Geef de naam van uw bestralingstoestel door

en stel uw vraag telefonisch aan de laborant van uw bestralingstoestel.

U hebt vragen nà uw bestraling?

Bel met een medewerker van Team Zorg en Ondersteuning (Team ZO).

Team ZO is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:30 – 12:30 en van

13:30 – 17:00 uur.

Telefoonnummer: 013 – 594 75 65.

Instituut Verbeeten

Brugstraat 10

5042 SB Tilburg

✆013-594 77 77

versie: juni 2013

More magazines by this user
Similar magazines