Download brochure - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

Download brochure - Instituut Verbeeten

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten

Zorginstellingen (WMCZ). Volgens deze wet is iedere zorginstelling verplicht een onafhankelijke

Cliëntenraad te hebben om zo de betrokkenheid van cliënten bij de zorg te waarborgen. Zij

kunnen op deze wijze medezeggenschap uitoefenen bij het tot stand komen van (ingrijpende)

besluiten van de zorgaanbieder. In de samenwerking met de RvB wordt gestreefd naar het

bereiken van consensus en draagvlak door vroegtijdige betrokkenheid. Bij belangrijke

beslissingen in de organisatie wordt de CR betrokken, met name wanneer het gaat om

patiëntgerelateerde zaken. De belangrijkste onderwerpen waarover in 2012 met de CR is

overlegd zijn het patiënt belevingsonderzoek, de verbouwing van de hal in combinatie met de

inrichting van een Klant Contact Centrum, patiëntveiligheid en de bezuinigingsvoorstellen.

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) richt zich met name op de gevolgen van de ontwikkelingen binnen

de organisatie voor het personeel. Vanuit de belangenbehartiging van de medewerkers, maar

met begrip voor de uitdagingen van de organisatie houdt zij de bestuurder scherp. In deze

rolopvatting staan tijdige informatie, professionaliteit en resultaatgerichtheid hoog in het

vaandel. Binnen de OR zijn de volgende commissies actief:

• de Financiële commissie;

• de commissie Organisatieontwikkelingen;

• de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM);

• de commissie Sociaal Beleid.

De RvB en de OR zijn overeengekomen dat over alle zaken die de onderneming betreffen

vroegtijdig en op open wijze overleg wordt gevoerd. In 2012 heeft de OR o.a. advies

uitgebracht over de bezuinigingsvoorstellen, het stimuleren van een cultuur van samenwerking

en respect en het beleid met betrekking tot de jaargesprekken. Er is ingestemd met de

procedure voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en de uitvoering van de

reiskostenregeling. Ook aan de werkgroep Levensfasebewust Personeelsbeleid heeft de OR

deelgenomen.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 9

More magazines by this user
Similar magazines