03.03.2015 Views

Samen Zeeland

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZEELAND<br />

,,<br />

en nelly over verbinden:<br />

,,joran<br />

delen, zorgen en leren<br />

doe met ons mee<br />

www.delta.nl/samenzeeland


<strong>Samen</strong> slim besparen<br />

Vind de energieslurpers in huis met DELTA Comfort Wijzer<br />

Met DELTA Comfort Wijzer werkt u eenvoudig en doeltreffend aan<br />

energiebesparing in huis. U ontmaskert genadeloos de grootste<br />

energieslurpers zodat u heel gericht uw elektriciteitsverbruik<br />

terug kunt dringen. Moet u eens kijken hoe verbazingwekkend<br />

eenvoudig energie besparen is!<br />

www.DELTA.nl/ComfortWijzer


samen<br />

veranderen<br />

SVoor u ligt SAMEN ZEELAND, een magazine met verhalen over Zeeuwen<br />

die samen ondernemen, genieten, werken, sporten en leven. Die samen met<br />

DELTA bouwen aan een veranderende Zeeuwse samenleving. Op de rol die<br />

DELTA daarin speelt, zijn we natuurlijk trots. Wij veranderen mee met de<br />

maatschappij, zoeken naar nieuwe vormen van ondernemen voor DELTA en<br />

voor onze klanten. Dat is belangrijk voor ons én voor de Zeeuwse samenleving.<br />

Arnoud Kamerbeek<br />

CEO DELTA<br />

Steeds meer bedrijven, verenigingen en particulieren willen zelf regie voeren<br />

over hun energiehuishouding. Anno 2014 kunnen we niet meer zonder een<br />

goede internetverbinding en willen we altijd en overal ons favoriete tvprogramma<br />

bekijken. DELTA maakt dat mogelijk, ontwikkelt voortdurend<br />

nieuwe diensten en producten om in de veranderende behoefte van onze<br />

klanten te voorzien. Maar DELTA doet veel meer dan dat: we brengen<br />

mensen en gemeenschappen met elkaar in verbinding en bedenken slimme<br />

oplossingen op maat. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor huishoudens,<br />

sportclubs, verenigingen, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Onze<br />

kennis en expertise willen we met u delen, we willen graag samen optrekken<br />

en u verder helpen. Zoals we dat bijvoorbeeld in Wolphaartsdijk hebben<br />

gedaan, daarover leest u op pagina 14.<br />

DELTA streeft ernaar het dagelijks leven van Zeeuwen comfortabeler te<br />

maken én de Zeeuwse samenleving vooruit te helpen. We nemen op maatschappelijk<br />

vlak onze verantwoordelijkheid door Zeeuwse, maatschappelijke<br />

initiatieven te ondersteunen met geld, vrijwilligers en raad. En in alles wat<br />

we doen, streven we naar verdere verduurzaming en werken we aan het<br />

verminderen van de CO 2<br />

-uitstoot, voor nu en de generaties die na ons komen.<br />

In dit magazine leest u verhalen van Zeeuwen, bedrijven en verenigingen<br />

waarmee we in de afgelopen periode hebben opgetrokken en waarmee we<br />

ons samen hebben ingezet voor een sterke en duurzame leefomgeving.<br />

Veel leesplezier!<br />

samen ZEELAND 3


coverbeeld: Marcel Kentin<br />

8van<br />

zwemles<br />

tot<br />

concert<br />

at sea<br />

34<br />

26<br />

zeg<br />

nee tegen<br />

co 2<br />

4 samen ZEELAND


14<br />

44<br />

hallo<br />

zee<br />

land<br />

in<br />

houd<br />

06 Neemt u<br />

plaats<br />

08 Straat<br />

aan het woord<br />

14 Hallo<br />

<strong>Zeeland</strong><br />

26<br />

Van zwemles tot<br />

Concert at Sea<br />

34 Tuurlijk<br />

techniek<br />

42 DELTA<br />

nieuws<br />

44<br />

Zeg nee<br />

tegen CO 2<br />

50 DELTA’s<br />

<strong>Zeeland</strong> app<br />

samen ZEELAND 5


FOTOGRAFIE: Marcel Kentin<br />

6 samen ZEELAND


NNeemt u plaats<br />

Waarom zo’n mooi blad op uw deurmat? Vraagt u zich dat af? Of<br />

snapt u waarom DELTA graag met u in verbinding staat? Ik kan me<br />

zo voorstellen dat niet iedereen het vanzelfsprekend vindt dat we 52<br />

pagina’s mooie foto’s en tekst <strong>Zeeland</strong> in sturen. We doen dat vooral<br />

omdat u klant bent. En als u dat niet bent, willen we graag dat u dat<br />

wordt. Dat steken we niet onder stoelen of banken. DELTA is een<br />

commercieel bedrijf dat graag meer klanten heeft. En dat graag goed<br />

voor zijn klanten zorgt, zodat ze bij ons blijven.<br />

Zo af en toe krijgt u van ons een aanbieding. U krijgt een aanbod<br />

om klant te worden of te blijven voor energie, internet of televisie.<br />

En van deze producten afgeleid, bieden we ook energiemanagement,<br />

zonnepanelen, internet in allerlei snelheden, digitale telefonie, het<br />

Portaal van <strong>Zeeland</strong>, televisie in de hoogste kwaliteit via smartphone,<br />

tablet en laptop.<br />

Nee, we zijn geen verkooppunt van blauwe stoelen geworden, maar de<br />

duostoel die u op de foto hiernaast ziet afgebeeld, staat symbool voor<br />

de verbinding die we met u willen maken. Dat gaat verder dan alleen<br />

fysieke verbindingen. Dat gaat om samenwerking op maatschappelijk<br />

niveau, samen energie besparen, samenwerking om de zorg<br />

toegankelijker te maken, samen met Zeeuwse ondernemers<br />

ontdekken hoe we toeristen beter bedienen en nog veel meer.<br />

Dat is wat we met u willen delen. Eerlijk en transparant.<br />

Mirjam van Zuilen<br />

Directeur Communicatie & Public Affairs<br />

DELTA NV<br />

samen ZEELAND 7


8 samen ZEELAND<br />

Straat


aan het<br />

woord<br />

Hoe bent u verbonden<br />

met DELTA? Zeeuwen<br />

geven antwoord.<br />

TEKST: Elian van ’t Westeinde | FOTOGRAFIE: Ton Stanowicki<br />

samen ZEELAND 9


Joke Janse<br />

met zoons Joep en Guus<br />

Middelburg<br />

“Wat energieleverancier betreft, ben ik<br />

een makkelijke Zeeuw. DELTA is goed,<br />

dus daar blijf ik bij. Maar eigenlijk heb<br />

ik haast, want er komt om half twaalf een<br />

monteur van jullie langs voor een nieuwe<br />

watermeter.”<br />

Ruud Nakman<br />

Middelburg<br />

“DELTA moet tot in lengte van jaren<br />

zelfstandig blijven. Het is een kleine<br />

sterke reus. Natuurlijk blijf ik daar altijd<br />

klant. De grote jongens staan veel te ver<br />

van de Zeeuwse burger. DELTA hoort<br />

net zo bij <strong>Zeeland</strong> als Racoon. Sterker:<br />

DELTA ís <strong>Zeeland</strong>.”<br />

10 samen ZEELAND


Ellen Voordijk<br />

De Smaak van Toen<br />

Middelburg<br />

“Vlak voor de opening van de zaak<br />

was er paniek. Voor de energieslurpende<br />

ovens waren dikke kabels<br />

nodig, maar de ‘mantelbuis’ was te<br />

klein. Dankzij de creativiteit en de<br />

inzet van DELTA konden we alsnog<br />

de zaak op tijd openen.”<br />

Ad Ulijn<br />

De Worstenboer<br />

Sluis<br />

“DELTA is goed, maar soms laat de klantvriendelijkheid<br />

te wensen over. Voelde me<br />

laatst een beetje afgescheept toen ik vragen<br />

stelde over online gaan en internet. Ik<br />

kreeg het idee dat er van me verwacht werd<br />

dat ik van alles op de hoogte ben, maar<br />

op mijn leeftijd… daar moet DELTA wel<br />

rekening mee houden.”<br />

samen ZEELAND 11


Tonny Tupanwel<br />

Middelburg<br />

“Thuis heb ik alles van DELTA. We<br />

krijgen veel aanbiedingen van andere<br />

energieleveranciers. Daar ga ik niet op in<br />

omdat ik van mening ben dat bedrijven<br />

in <strong>Zeeland</strong> elkaar moeten steunen.”<br />

Monique Hiltermann<br />

De Zeeuwse Hemel<br />

Zierikzee<br />

“Sinds we vier jaar geleden begonnen<br />

is DELTA onze energieleverancier.<br />

Als bedrijf krijg je vaak aanbiedingen<br />

om over te stappen naar een andere<br />

energieleverancier. Toch doe ik dat<br />

liever niet. Uit gemak, maar ook<br />

omdat DELTA van hier is. In ons<br />

restaurant en in de winkel verkopen<br />

we zoveel mogelijk lokale producten.<br />

Als het goed is, hoef je het niet van<br />

ver te halen.”<br />

12 samen ZEELAND


Kees Verkaart<br />

met kleindochter Bette<br />

Zierikzee<br />

“Sinds kort heb ik zonnepanelen op<br />

het dak, gecombineerd met een slimme<br />

meter. In acht jaar heb ik de installatie<br />

terugverdiend. Via DELTA kan ik<br />

gebruikmaken van zonne-energie.<br />

Het is belangrijk dat een energieleverancier<br />

meewerkt aan het duurzaam<br />

opwekken van energie. Iedereen moet<br />

een bijdrage leveren aan de toekomst<br />

van onze kinderen en kleinkinderen.”<br />

Joost Joosse<br />

Peter Christ Denim<br />

Middelburg<br />

“Thuis heb ik Alles-in-1. Lekker<br />

makkelijk. En als ik een belletje geef<br />

komen ze direct. Kleinigheidjes zijn zo<br />

verholpen. DELTA staat voor mij ook<br />

voor een figuurlijke delta. Vanuit één<br />

bron stromen verschillende vertakkingen.<br />

Dat betekent dat ik met DELTA<br />

verschillende kanten op kan. Zowel<br />

privé als zakelijk. Dat past precies bij<br />

hoe ik in het leven sta.”<br />

samen ZEELAND 13


hal<br />

lo<br />

zee<br />

land<br />

Zonnepanelen op het dak van de voetbalkantine,<br />

tablet-les in het dorpshuis. DELTA verbindt: sport,<br />

dorp en stad. Wolphaartsdijk deed als eerste mee.<br />

Wie volgt? Iedereen kan meedoen.<br />

TEKST: agaath garschagen | FOTOGRAFIE: evert van moort<br />

14 samen ZEELAND


samen ZEELAND 15


Martin van der poel (53)<br />

kantinebeheerder<br />

Anton westerweel (54)<br />

trainer<br />

Joran de Witte (26)<br />

speler van het 1 ste<br />

de actie<br />

Een maand lang hing een groot<br />

doek van De Wuuven, het eerste<br />

damesteam, bij binnenkomst van<br />

Wolphaartsdijk. ‘<strong>Samen</strong> scoren’<br />

stond er in grote letters, ‘Help VV<br />

Wolfaartsdijk naar een duurzame<br />

toekomst’.<br />

Leden van de club gingen langs de<br />

deuren en vroegen:<br />

1. Wilt u een Alles-in-1-pakket<br />

afnemen van DELTA? Zo ja dan<br />

ontvangt u daarvoor een pakket met<br />

interactieve HD-ontvanger.<br />

2. Bent u al klant bij DELTA, wilt u<br />

dan uw naam, mailadres en<br />

klantnummer opgeven zodat DELTA<br />

een nieuwsbrief kan sturen?<br />

Bij deelname voor één van beide opties<br />

krijgt de club een bijdrage voor de<br />

zonne-installatie.<br />

De doelstellingen zijn ruimschoots<br />

behaald waardoor VV Wolfaartsdijk een<br />

zonne-installatie heeft kunnen plaatsen<br />

van meer dan 5.500 euro. Een paar<br />

weken geleden zijn de zonnepanelen<br />

geplaatst. En de interactieve tv staat<br />

er ook al. Met ook nog eens de DELTA<br />

Comfort Wijzer erop zodat iedereen op<br />

het scherm (of thuis op de laptop of<br />

smartphone) goed kan zien hoeveel<br />

de zonnepanelen precies opleveren<br />

(zie pagina 21 voor meer informatie).<br />

Doet uw sportclub ook mee?<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.delta.nl/deltaverbindtsport<br />

16 samen ZEELAND<br />

Melissa Mol (12)<br />

Speler van MD1<br />

Isabelle<br />

Sprengers (12)<br />

Speler van MD1<br />

nelly Blok (87)<br />

lid en moeder van<br />

de voorzitter


sjako schipper (66)<br />

teamleider en secretaris<br />

kees verheule (77)<br />

vrijwilliger en<br />

lid galm-groep<br />

Jan Blok (61)<br />

voorzitter<br />

vv<br />

wolfaartsdijk<br />

(met een f en niet met ph)<br />

VV Wolfaartsdijk is op 29 juli 1946<br />

opgericht als Wolphaartsdijkse<br />

Voetbal Vereniging. Sinds 2001<br />

kun je behalve lid worden van de<br />

voetbalclub, je ook aanmelden<br />

voor de aerobicclub of Galm-groep<br />

(Gezond Actief Leven Model oftewel<br />

sporten voor ouderen).<br />

VV Wolfaartsdijk heeft 290 leden<br />

en speelt zijn thuiswedstrijden<br />

op Sportpark Wolfaartsdijk op de<br />

Sportweg 4.<br />

Er zijn 2 wedstrijdvelden waarvan<br />

het splinternieuwe kunstgrasveld<br />

voorzien is van wedstrijdverlichting.<br />

Aan het hoofdveld is een overdekte<br />

zittribune met plaats voor circa<br />

75 toeschouwers. Clubkleuren:<br />

oranje-zwart.<br />

Jara Westerweel (11)<br />

Speler van MD1<br />

Jessie Muller (11)<br />

Speler van MD1<br />

samen ZEELAND 17


NellY: “De club gaat met de tijd mee en bezuinigt ook nog met die zonnepanelen.<br />

Ik ga ook met mijn tijd mee, hoor. Ik weet nog goed hoe ik van DELTA mijn eerste fornuis<br />

kreeg. Met pannen erbij. Dat was toen we op de boerderij aangesloten werden op het<br />

elektriciteitsnet. Nu woon ik zelfstandig en komen mijn kleindochters langs met een<br />

laptop. Willen ze dat ik een poncho brei of zoiets. En hup, dan kijk ik even later<br />

een filmpje en zie hoe het moet. Heel handig.”<br />

Anton: “Ik zoek vaak op internet allerlei trainingssituaties. Het is<br />

natuurlijk straks heel leuk dat ik die gewoon in het clubhuis kan laten zien.<br />

Nu moet ik vaak mijn tablet meenemen en dat is maar een klein scherm.<br />

Nu we op de club een groot scherm hebben, kan ik daar veel mee. Dat<br />

de stroom vooral wordt opgewekt via zonnepanelen vind ik trouwens echt<br />

heel goed. De fossiele brandstoffen raken op en we moeten zuinig met de<br />

natuur omspringen. Het is ook belangrijk voor het dorp dat we aan zo’n<br />

actie meedoen. VV Wolfaartsdijk heeft een heel belangrijke sociale functie.<br />

Voor mij ook. Ik ben hier twee avonden per week en de hele zaterdag.”<br />

Kees: “We zijn met de aerobicsgroep en de sportgroep Galm onderdeel<br />

van de voetbalvereniging. Ooit zijn we door de gemeente Goes opgezet,<br />

om ouderen weer in beweging te krijgen. Maar we horen alweer een tijdje<br />

bij VV Wolfaartsdijk. Ik ben ook nog vrijwilliger bij de club als barmedewerker<br />

en inkoper van de spullen voor de kantine. Koop vooral in bij de twee<br />

supermarkten in het dorp die trouwens ook de voetbalclub sponsoren.<br />

Ja, zo gaat dat hier. Iedereen op Wolphaartsdijk heeft met elkaar te maken.<br />

Dat is ook wel mooi van de actie. Die steunt niet alleen de voetbalclub.<br />

Die steunt heel Wolphaartsdijk hiermee. Geen voetbalclub,<br />

geen sociaal leven.”<br />

de meiden: “We doen pas dit jaar mee in de meidencompetitie en dat<br />

gaat hartstikke goed. Daarvoor waren we bij de jongens ingedeeld en toen<br />

verloren we steeds met 0-18 of zo. En sommige van ons zijn ook eigenlijk<br />

pas net begonnen met voetbal, dus die moeten nog veel leren. Dat we<br />

hier zonnepanelen krijgen is goed voor het milieu. En we kunnen ons ook<br />

wel voorstellen dat we filmpjes op het televisiescherm gaan zien. Dan kan<br />

onze trainer sommige dingen beter uitleggen. We zorgden dat iedereen in<br />

Wolphaartsdijk meedeed met de actie. De voetbalvereniging is hartstikke<br />

belangrijk voor het dorp en iedereen wil dat die blijft.”<br />

18 samen ZEELAND


Martin: “Er wordt hier behalve gevoetbald ook<br />

van alles georganiseerd: bazaars, bingo’s, feestjes, darten,<br />

een receptie. Er wordt veel omzet gedraaid per jaar, terwijl we<br />

echt geen hoge prijzen vragen voor de drank en het eten. Wat er<br />

straks nog meer gaat gebeuren nu we zo aan kostenbesparing gaan<br />

doen met die zonnepanelen? Ik weet het niet. Heel Wolphaartsdijk<br />

profiteert mee, dat weet ik zeker.”<br />

Jan: “De club is mijn leven, dat kan ik rustig zeggen. Ik heb nooit ergens<br />

anders gevoetbald en ik zit al sinds mijn 32 ste in het bestuur. Dat DELTA ons<br />

heeft uitgekozen voor de actie, is een buitenkansje. Als kleine vereniging zijn<br />

we op zoek naar extra inkomsten naast sponsoring, contributie en kantineinkomsten.<br />

Subsidies vallen weg, sponsors blijken lastig te behouden en<br />

ook de kantine-inkomsten staan onder druk. We willen niet dat onze leden<br />

steeds meer moeten gaan betalen. Voetballen bij ons moet leuk, gezellig en<br />

betaalbaar blijven. Ik heb uitgerekend dat we de zonnepanelen in maximaal<br />

vijf jaar zullen hebben terugverdiend. Maar waarschijnlijk gaat dat veel<br />

sneller omdat bijna iedereen meedoet. Ik vind het ook echt heel goed dat<br />

de DELTA Comfort Wijzer op het scherm is te zien. Laat iedereen<br />

maar zo milieubewust mogelijk zijn.”<br />

Joran: “Met de zonnepanelen in onze 4D boarding wekken<br />

we al ca 2000 kilowatt per jaar op. Wanneer we ook het dak vol<br />

leggen komt daar 14.000 kilowatt bij. Dat betekent dat we ruim<br />

zelfvoorzienend zijn. Die extra energie willen we effectief gaan<br />

gebruiken voor bijvoorbeeld het verwarmen van douchewater, de<br />

kleedkamers en de kantine. Daarmee besparen we ook enorm op<br />

onze gaskosten. Eerst willen we echter energieverliezen verder<br />

tegengaan en vervolgens kijken hoe we onze overcapaciteit effectief<br />

in kunnen zetten of kunnen verhandelen. Denk bij verhandelen aan<br />

het plaatsen van laadpalen, de tennisvereniging van energie voorzien<br />

of misschien zelfs wel de (straks elektrische) buurtbus van Connexxion<br />

van stroom faciliteren. Nu wordt die bus al bestuurd door een vrijwilliger<br />

en op die manier kunnen we hopelijk dit soort voorzieningen behouden<br />

voor Wolphaartsdijk. Dat verstaan wij onder verbinden.”<br />

Sjako: “Van ‘72 tot ‘80 zat ik in het 1 ste en<br />

daarna bij de veteranen. En nu doe ik bestuurswerk<br />

- ik coördineer onder andere het onderhoud -<br />

en ben ik teambegeleider van het 1 ste . Mijn drie<br />

kinderen zijn hier ook groot geworden. Het is<br />

ook zo gezellig. Vooral dat financiële voordeel<br />

van de actie is voor mij heel belangrijk. Van de<br />

gemeente krijg je steeds minder geld, sterker<br />

nog, als club word je geacht steeds meer bij te<br />

dragen. Dus moeten we inventief zijn, want we<br />

willen er toch ook nog een kunstgrasveld bij.”<br />

samen ZEELAND 19


<strong>Samen</strong> Zeeuws<br />

voetbal kijken<br />

met het Portaal van <strong>Zeeland</strong><br />

Meer weten? Kijk op www.DELTA.nl/portaalvanzeeland


DELTA<br />

Comfort Wijzer<br />

Geeft inzicht in het energieverbruik én ook de<br />

mogelijkheid tot het op afstand aan- en<br />

uitschakelen van apparaten.<br />

1. Overal waar u internetverbinding heeft,<br />

kunt u digitaal uw energieverbruik volgen<br />

en apparaten aan- en uitzetten.<br />

2. De gateway, het hart van DELTA<br />

Comfort Wijzer, verzamelt alle informatie.<br />

3. Met een slimme meter kunt u precies zien<br />

hoeveel elektriciteit en gas u verbruikt.<br />

4. Heeft u zonnepanelen? Dan volgt u de<br />

elektriciteitsopbrengst van uw zonneinstallatie<br />

op de voet. En met een slimme<br />

thermostaat kunt u op afstand uw verwarming<br />

in huis bedienen en programmeren.<br />

verbindtons.nl<br />

De website verbindtons.nl (vanaf december<br />

2014 ook op tv) is een initiatief van DELTA en<br />

<strong>Zeeland</strong>Net en is van en voor Zeeuwen. Alle<br />

dorpen en steden hebben hun eigen platform.<br />

U vindt hier prikbordadvertenties, foto’s,<br />

video’s, lokale evenementen, vacatures, zorgaanbieders<br />

en nieuws uit uw eigen omgeving.<br />

Helemaal mooi is dat u zelf ook uw bijdrage<br />

kunt leveren aan de pagina, door een account<br />

aan te maken kunt u zelf nieuwsberichten,<br />

blogs, evenementen, foto’s en video’s toevoegen.<br />

Heeft u ideeën stuur dan een e-mail naar<br />

info@verbindtons.nl.<br />

Interactieve TV<br />

van DELTA<br />

Het Portaal van <strong>Zeeland</strong> is het interactieve tvkanaal<br />

van DELTA. Het biedt een ruim aanbod<br />

aan toepassingen. Zo kunt u eenvoudig<br />

gemiste uitzendingen terugkijken en films en<br />

series huren. Daarnaast heeft u toegang tot<br />

veel Zeeuwse toepassingen, zoals actueel<br />

nieuws en het weerbericht uit <strong>Zeeland</strong>, Event<br />

tv, foto’s en de rubriek Trugkieke van Omroep<br />

<strong>Zeeland</strong>. En natuurlijk het programma De<br />

Blauwe Knop van Bert van Leerdam waarin<br />

hij portretten toont van diverse Zeeuwse<br />

gemeenten. Het aanbod wordt continu uitgebreid.<br />

Nu al zijn er spelletjes en het prikbord<br />

van heel <strong>Zeeland</strong> te zien.<br />

www.DELTA.nl/comfortwijzer<br />

eBoulevard (vanaf oktober 2014)<br />

De eBoulevard is dé digitale winkelstraat<br />

van <strong>Zeeland</strong> waar straks zeker 100.000<br />

bezoekers per dag langs komen.<br />

<strong>Zeeland</strong>Net.nl biedt een platform waarbij elke<br />

Zeeuwse ondernemer de mogelijkheid heeft<br />

om online producten te verkopen. De eigen<br />

webshop kan eenvoudig naar eigen wensen<br />

worden aangepast. Door de combinatie van<br />

eBoulevard en prikbord kunt u zowel nieuwe<br />

als tweedehands producten kopen, allemaal<br />

uit het mooie <strong>Zeeland</strong>.<br />

Digitale TV van DELTA<br />

Met digitale televisie kunt u genieten van<br />

een veel betere beeld- en geluidskwaliteit<br />

dan traditionele televisie. Verder is er meer<br />

ruimte voor zenders en zijn er leuke extraatjes<br />

mogelijk, zoals een tv-gids op het scherm. De<br />

15 populairste tv-zenders zijn gratis in full HD.<br />

Dat kunt u natuurlijk ook aanvragen bij DELTA.<br />

Met extra tv-pakketten kunt u heel eenvoudig<br />

het televisie-aanbod volledig op uw eigen<br />

wensen afstemmen.<br />

Voor meer informatie:<br />

DELTA.nl/<br />

portaalvanzeeland<br />

samen ZEELAND 21


ndertussen in het dorp<br />

Er wordt bingo gespeeld en<br />

gekaart in Dorpshuis Griffioen.<br />

Én Bert van Leerdam is op<br />

bezoek met televisiecamera’s.<br />

Nee, hij heeft geen last van de bingospelers.<br />

Als ze maar niet voor zijn camera gaan<br />

staan vindt hij alles best. Sjaan Huissoon<br />

komt langs als voorzitter van de dorpsraad,<br />

gevolgd door Erik Konings de plaatselijke<br />

fotograaf. Bart van Remortel van DELTA mag<br />

iets zeggen over de actie bij VV Wolfaartsdijk.<br />

Daarna inwoner Co Reinhout (80) die net<br />

zijn eerste computerlessen op de tablet<br />

achter de rug heeft. Hij doet mee aan het<br />

tabletcafé in zorginstelling Meuleweie.<br />

Tussen de gesprekken door laat Bert van<br />

Leerdam filmpjes zien die hij al eerder heeft<br />

opgenomen in het dorp. Natuurlijk met<br />

hoofdredacteur Jan Murre van dorpsblad<br />

De Schalm en, ja hoor, daar is Joran de<br />

Witte van de voetbalclub VV Wolfaartsdijk<br />

ook. Langzaam ontstaat een goed beeld van<br />

Wolphaartsdijk: een ons-kent-ons-dorp, een<br />

schouders-eronder-dorp. Initiatiefrijk, hipper<br />

dan je op het eerste gezicht zou denken.<br />

Een dorp aan het Veerse Meer, 2400<br />

inwoners, met campings, een zeilschool,<br />

twee supermarkten, een fietsenzaak, een<br />

schoonheidsspecialist, een tapijtenzaak<br />

en veel boerderijen.<br />

Piet de Koster<br />

van supermarkt MCD<br />

22 samen ZEELAND<br />

“Toen ik hier begon als bakkersleerling<br />

waren er negen bakkers in het dorp. Nu nog maar één,<br />

in mijn supermarkt. De MCD is een echte verbindingsplek.<br />

De voetbalclub doet haar bestelling maar ook de zorginstelling en<br />

de 2400 dorpsbewoners krijg ik vaak over de vloer. Het verse brood<br />

is de trekker. Wat ik heel graag zou willen, is dat mijn schapkaartjes<br />

elektronisch zouden worden. Dat heeft niet zo veel met verbinden<br />

te maken. Meer met een bezuiniging op de personeelskosten.<br />

Nu heb ik wel 2500 wisselingen van prijs elke week. Dat betekent<br />

handmatig nieuwe kaartjes overal in. Hoe handig zou ‘t zijn als<br />

dat elektronisch kon. In buitenlandse supermarkten zie je het<br />

wel al vaak, de Nederlandse lopen nog wat achter.”


Luc SmiD<br />

van zeilschool De Viking en<br />

eigenaar van een deel van de haven<br />

“Volgens mij ben ik best duurzaam bezig. Ledlampen in<br />

de zeilschool, nabijheidssensoren, ketels uit als we geen groepen<br />

hebben. Verder heb ik aan de steiger allemaal manden vastgemaakt<br />

waarin ik oesters kweek. En ik doe ook nog mosselen. Met DELTA<br />

heb ik een paar keer rond de tafel gezeten. Ik wil zo graag meer<br />

bandbreedte op de kabel. Elke passant eist wifi en daar heb ik<br />

nu op een andere manier een oplossing voor gevonden.<br />

Ik heb een schotel op het dak en via een straalverbinding<br />

gaan we vanaf Kortgene de kabel op van <strong>Zeeland</strong>Net.<br />

DELTA verbindt goed, maar nu het rurale<br />

gebied nog.”<br />

Winnie de Witte<br />

beheerDer dorpshuis Griffioen<br />

“Dit is geen café, maar ik mag wel feestjes en<br />

andere dingen organiseren die goed zijn voor de<br />

leefbaarheid van het dorp. Vroeger was het hier<br />

natuurlijk hélemaal ons-kent-ons. Dat gevoel is<br />

en beetje ingezakt, maar dat probeer ik nieuw<br />

leven in te blazen. DELTA doet natuurlijk ook mee<br />

met de website wolphaartsdijk.verbindtons.nl,<br />

maar wij doen dat in levenden lijve,<br />

zeg maar.”<br />

Maarten Janse<br />

eigenaar van De Heerlijkheid<br />

“Ik ben een akkerbouwer en heb een camping<br />

aan het Veerse Meer met 75 plekken. En verder veel<br />

natuurgebied. Mijn huis op dit terrein is gloednieuw.<br />

Inclusief luchtwarmtepomp. Ik heb behoorlijke stookkosten.<br />

In de koelcellen liggen de aardappelen van het<br />

land, die vragen de nodige stroom. Daarom hebben<br />

we hier 144 zonnepanelen op het dak liggen. Wat ik<br />

heel graag nog zou willen, is een glasvezelkabel.<br />

Zodat de gasten beter gebruik kunnen maken<br />

van het internet. Ik wil best meebetalen.”<br />

Voor het portret van Wolphaartsdijk en<br />

andere plaatsen, ga naar het Portaal van<br />

<strong>Zeeland</strong>, het interactieve TV kanaal van<br />

DELTA. Kijk voor meer informatie, en hoe u<br />

het Portaal van <strong>Zeeland</strong> kunt ontvangen op<br />

www.delta.nl/portaalvanzeeland<br />

> Het programma van Bert van Leerdam<br />

heet De Blauwe Knop<br />

samen ZEELAND 23


<strong>Samen</strong> scoren<br />

met Alles-in-1<br />

kies je cadeau<br />

Met Alles-in-1 van<br />

DELTA kies je voor:<br />

Bent u al<br />

ZEELANDNETklant?<br />

Bekijk uw<br />

persoonlijk<br />

aanbod<br />

• Super snel internet tot 160 Mbit/s<br />

• 20 tv-zenders in HD<br />

• 25 tv-zenders op tablet, laptop en smartphone<br />

• Interactieve televisie met toegang tot het Portaal van <strong>Zeeland</strong><br />

• Gratis onderling bellen<br />

www.DELTA.nl/allesin1<br />

Kies je cadeau bij een Alles-in-1<br />

contract (v.a.€ 47,95 p.m.)


ondertussen in het dorp<br />

Het<br />

Digitale<br />

buurtcafé<br />

Marleen Bemmel van de Zeeuwse Bibliotheek<br />

legt het allemaal nog een keer uit in de<br />

kantine van de Meuleweie. “Loopt u vast<br />

op de tablet, druk op de knop links.” De<br />

cursisten zuchten: “Lastig dat ‘tablet-ding’.”<br />

Het Digitale buurtcafé of anders gezegd het<br />

tabletcafé in Wolphaartsdijk is een initiatief<br />

van DELTA, Iriz Thuiszorg, SVRZ, RST en de<br />

Zeeuwse Bibliotheek. Het is computerles voor<br />

ouderen, maar dan op de iPad zeg maar.<br />

Nu in Wolphaartsdijk en Terneuzen, maar<br />

op aanvraag via de zorginstelling mogelijk<br />

in heel <strong>Zeeland</strong>. In acht sessies worden de<br />

beginselen uitgelegd van de tablet. Welke<br />

apps kun je erop zetten, hoe kun je googelen,<br />

waar zit het mailprogramma, hoe kun je snel<br />

contact krijgen met de wijkverpleegkundige<br />

en waar kun je leuke foto’s en filmpjes<br />

bekijken. DELTA verbindt dus ook de ouderen.<br />

Voor de Wolphaartsdijkers aan tafel met<br />

een gemiddelde leeftijd van 80 is het toch<br />

even goed opletten. “Ik wil vooral Uitzending<br />

Gemist zien en natuurlijk ook een beetje<br />

met mijn kinderen en kleinkinderen kunnen<br />

meepraten”, zegt Hubregt Bliek (79). “Ik heb<br />

geen computer thuis, maar dit is toch wel<br />

handig.” Co Reinhout (80) vindt het belangrijk<br />

dat alleenstaanden snel verbinding hebben<br />

met de dokter. “En het zou mooi zijn als er<br />

dan ook nog een alarmknop op zou zitten.”<br />

Adrie Francke (79) vindt het leuk ‘s avonds<br />

iets te doen te hebben. “Mijn man is erg doof,<br />

die zit altijd voor de televisie. Dan is het mooi<br />

dat ik zelf met mijn kinderen kan kletsen via<br />

de tablet.” Het echtpaar Corrie (82) en Jaap<br />

(85) Volwerk heeft al wat ervaring met de<br />

computer. Vooral Jaap is er handig mee en<br />

leest altijd de digitale Telegraaf of hij zoekt<br />

informatie op. Maar nu wil Corrie ook wel eens<br />

wat. Ze is dol op spelletjes en hoopt dat de<br />

tablet dan vooral voor haar is bestemd.<br />

Wilt u ook een Digitaal Buurtcafé bijwonen en<br />

leren omgaan met een tablet? Vraag ernaar<br />

bij uw lokale zorginstelling.<br />

samen ZEELAND 25


TEKST: Christine Versloot | FOTOGRAFIE: Ton Stanowicki<br />

Foto: concert at sea<br />

an zwemles<br />

ot Concert<br />

t sea<br />

DELTA<br />

helpt Zeeuwen met<br />

maatschappelijke sponsoring,<br />

sponsoring van evenementen en met<br />

donaties vanuit het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds.<br />

26 samen ZEELAND


“Ik beweeg en<br />

ontmoet ook nog<br />

andere mensen”<br />

maatschappelijke sponsoring<br />

Foto: elke stap telt<br />

“Alles is<br />

steeds<br />

zo goed<br />

verzorgd,<br />

heerlijk”<br />

Elke Stap Telt is een trainingsprogramma voor<br />

ouderen. Anneke Bouman (65) uit Brouwershaven<br />

heeft drie jaar geleden voor het eerst deelgenomen.<br />

Ze was zo enthousiast dat ze sindsdien als vrijwilliger<br />

betrokken is bij de stichting. “Ik was wel in beweging<br />

maar ik wilde weten of ik wel genoeg deed en het leek<br />

me stimulerend met een groep te wandelen.” Marja<br />

Reijnders, van organisator Sport<strong>Zeeland</strong>, legt uit<br />

hoe het werkt: “Het is de bedoeling dat mensen na<br />

een instaptest gaan wandelen met een stappenteller,<br />

samen met anderen die hetzelfde niveau hebben. Elke<br />

week een beetje verder en dat gedurende tien weken.<br />

Er wordt ook voorlichting gegeven over thema’s als<br />

voeding, ontspanning en gezondheid. In ruim een<br />

jaar tijd heeft Elke Stap Telt al een paar honderd<br />

mensen aan het lopen gekregen.” Anneke Bouman<br />

heeft geleerd dat ze voor het beste effect beter wat<br />

langer achter elkaar kan lopen. “Ik beweeg, ben<br />

buiten en ontmoet andere mensen. Ik zie mensen<br />

langzaam aan een betere conditie krijgen. Mooi toch.”<br />

www.sportzeeland.nl/aanbod<br />

Saskia Eggermont, regiocoördinator van de stichting Vier het<br />

leven, is enthousiast over haar werk: “Veel senioren komen niet<br />

graag buiten in het donker, lopen met een rollator of willen liever<br />

niet alleen ergens naartoe. Onze vrijwilligers halen de mensen<br />

op, begeleiden ze tijdens het uitje en brengen hen na afloop weer<br />

thuis.” De evenementen zijn soms zelfs gratis omdat DELTA<br />

meebetaalt. Een film tijdens Film by the Sea bijvoorbeeld, of een<br />

optreden van Willeke Alberti in Kamperland. Op 3 juli treedt<br />

Marco Bakker op in het Kerkje van Ellewoutsdijk. “Ik denk dat<br />

we al met al zo’n 1000 mensen in de hele provincie hebben<br />

bereikt met de aangeboden voorstellingen. Met hapjes en<br />

drankjes voor- en achteraf. Onze gasten voelen zich erg verwend<br />

en zijn heel enthousiast.”<br />

Mevrouw Rie Verhulst (95) uit Middelburg beaamt dat: “Alles<br />

is steeds zo goed verzorgd, het is boven verwachting. Ik woon<br />

nog zelfstandig maar ben toch te afhankelijk om alleen naar de<br />

schouwburg of concertzaal te gaan. Bij Vier het Leven ga ik echt<br />

uit. Ik kom bekenden tegen, het is erg gezellig. Concerten hebben<br />

mijn voorkeur. Maar ook de film was erg mooi. Ik verheug me<br />

alweer op de volgende activiteit.”<br />

www.4hetleven.nl<br />

samen ZEELAND 27


Concert<br />

at sea<br />

www.concertatsea.nl<br />

28 samen ZEELAND


evenementen sponsoring<br />

DELTA is naast één van de<br />

hoofdsponsors ook leverancier<br />

van elektriciteit, water en internet.<br />

De Brouwersdam blijft onaangetast.<br />

40.000 bezoekers<br />

Er zijn 40.000 bezoekers per dag,<br />

waarvan 15% afkomstig uit <strong>Zeeland</strong><br />

3500 meter kabel<br />

30 ton afval<br />

900 m 3 schoon water<br />

130.000 liter afvalwater<br />

Om het hele festivalterrein van<br />

elektriciteit te voorzien is 3500 meter<br />

kabel nodig<br />

De Zeeuwse ReinigingsDienst van<br />

DELTA ruimt na afloop van het festival<br />

30 ton afval op<br />

De festivalgangers verbruiken met z’n<br />

allen ongeveer 900m 3 schoon water,<br />

DELTA legt de verbindingen aan naar<br />

de verschillende watervoorzieningen<br />

Er gaat 130.000 liter afvalwater<br />

doorheen<br />

wifispot<br />

oplaadpunt<br />

700 leerlingen<br />

In de DELTA lounge is gratis draadloos<br />

internet aanwezig, bezoekers kunnen<br />

hier een eigen wificode afhalen<br />

DELTA faciliteert een oplaadpunt voor<br />

smartphones<br />

CAS for Kids: 700 leerlingen van<br />

Praktijkscholen overal in <strong>Zeeland</strong><br />

mochten op kosten van DELTA met een<br />

bus naar de Brouwersdam voor een<br />

privéconcert van Ali B en Nielson!<br />

Foto: Ruden riemens<br />

samen ZEELAND 29


evenementen sponsoring<br />

Foto: ride for the roses<br />

Fietsen tegen kanker<br />

Ride for the Roses is voor DELTA een<br />

belangrijk sponsorevenement. Het is een<br />

fietstocht waarbij het inschrijfgeld van de<br />

deelnemers voor KWF Kankerbestrijding<br />

bestemd is. Dit jaar voor de 17 e keer!<br />

Deelnemers laten zich sponsoren<br />

door bedrijven, vrienden en familie.<br />

DELTA organiseert sinds 2009 een<br />

lokale variant. Dit jaar heette deze de<br />

DELTA Ride before the Roses. <strong>Samen</strong><br />

met de provincie, de gemeente Goes<br />

en Rabobank Oosterschelde betaalde<br />

DELTA de organisatiekosten, zodat het<br />

volledige bedrag van de inschrijving naar<br />

KWF Kankerbestrijding kon gaan en de<br />

opbrengst zo hoog mogelijk was. 3.000<br />

fietsliefhebbers deden in <strong>Zeeland</strong> mee en<br />

konden kiezen tussen een fietstocht van<br />

100 kilometer of een recreatietocht van<br />

40 kilometer. Voor de landelijke Ride for<br />

the Roses kunt u zich nog inschrijven!<br />

www.ridefortheroses.nl<br />

30 samen ZEELAND


DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds<br />

Goooaaal!<br />

Al een aantal jaren ontvangt JVOZ (Jeugd<br />

Voetbal Opleiding <strong>Zeeland</strong>) een donatie<br />

van het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds voor het<br />

opleiden en begeleiden van Zeeuwse jeugd<br />

naar een hoger niveau in het voetbal. Dit<br />

jaar vroeg DELTA iets terug: “Organiseer<br />

voetbalclinics in plaatsen, van waaruit<br />

we heel weinig aanvragen krijgen voor<br />

donaties vanuit het Fonds.” Trainers<br />

Dennis de Nooijer, Gérard de Nooijer<br />

en Dolf Roks, die ruimschoots hun<br />

sporen hebben verdiend in het betaald<br />

voetbal, hebben de middagen begeleid.<br />

De kinderen in de gemeenten Sluis,<br />

Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en<br />

Tholen konden kosteloos een clinic volgen<br />

op het terrein van voetbalvereniging<br />

Bruse Boys in Schouwen-Duiveland.<br />

Ruchana (11) uit Zierikzee bijvoorbeeld<br />

die meedeed om ‘trucjes te leren’. Stefan<br />

(9) uit Bruinisse, gehuld in een prachtig<br />

Messi-shirt: “Ik voetbal al bij de Bruse<br />

Boys maar ik wil nog meer leren.” Damian<br />

(11) uit Dreischor was een mazzelaar.<br />

Hij hoorde van de clinic nadat die al<br />

volgeboekt was, maar gelukkig won zijn<br />

vader via de Facebook-actie een plaatsje.<br />

Vader Simon: “Verbetertips van echte<br />

profs, wat wil je nog meer.” Op twee<br />

velden kregen de kinderen training<br />

in tactiek, techniek en teamwork en<br />

natuurlijk werden er wedstrijdjes gespeeld.<br />

“Dat is toch wat ze het liefste doen”,<br />

aldus Dennis de Nooijer. “We willen dat<br />

de kinderen met een grote glimlach weer<br />

terug naar huis gaan.”<br />

www.jvoz.nl<br />

samen ZEELAND 31


Volg ons<br />

op Facebook<br />

en<br />

Twitter!<br />

<strong>Samen</strong> goed voor <strong>Zeeland</strong><br />

met het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds<br />

Het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds verstrekt donaties aan<br />

maatschappelijke projecten en levert zo een directe<br />

bijdrage aan een energieke Zeeuwse samenleving.<br />

www.DELTA<strong>Zeeland</strong>Fonds.nl


“Mijn kinderen<br />

kunnen nu wél<br />

op zwemles”<br />

DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds<br />

De Stichting Leergeld Walcheren<br />

deed met succes een beroep op het<br />

DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds. Voorzitter<br />

Ina van Gelder-Leenheer: “Wij helpen<br />

kinderen uit gezinnen met een laag<br />

inkomen. We vinden het belangrijk<br />

dat ze gewoon kunnen meedoen<br />

met bijvoorbeeld het schoolkamp,<br />

de zwemles of de scouting. Voor<br />

ouders die in de schuldhulpverlening<br />

zitten of door ziekte, scheiding of<br />

werkloosheid rond moeten komen<br />

van heel weinig geld, is de contributie<br />

voor een voetbalclub niet op te<br />

brengen. Stichting Leergeld kan dan<br />

uitkomst bieden.” Het geld gaat<br />

nooit rechtstreeks naar de ouders of<br />

kinderen, maar altijd naar het bedrijf<br />

of naar de school waar geld voor nodig<br />

is. “Zo kunnen de kinderen toch<br />

meedoen met alle activiteiten.”<br />

Patricia Forat uit Middelburg is een<br />

moeder die de Stichting Leergeld<br />

heeft gevraagd om een bijdrage in<br />

de kosten voor de zwemlessen en het<br />

schoolgeld voor haar tweeling van<br />

5 jaar. “Zwemles kost € 650 per<br />

kind, dat is dus € 1300. En daarnaast<br />

komt nog het schoolgeld, dat is<br />

momenteel gewoon te veel voor<br />

mij. Ik werk een aantal uren en heb<br />

daarnaast een aanvullende uitkering<br />

tot bijstandsniveau. Gelukkig heeft<br />

Leergeld me geholpen.<br />

Zodra het kan op kantoor en de<br />

kinderen groter zijn, hoop ik meer te<br />

gaan werken en heb ik geen hulp meer<br />

nodig. Maar voorlopig ben ik heel blij<br />

dat deze ondersteuning er is.”<br />

www.leergeld.nl<br />

Meer informatie over het<br />

sponsorbeleid van DELTA vindt u op<br />

www.DELTA.nl/sponsoring<br />

Zo werkt<br />

het bij het Fonds<br />

Het bestuur discussieert soms flink. Wie of wat krijgt een donatie van het<br />

DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds? Alle stichtingen kunnen een aanvraag indienen<br />

via de website, maar alleen de projecten die voldoen aan bepaalde<br />

criteria maken een kans. Ze moeten duurzaam of onderscheidend zijn,<br />

kansen bieden aan anderen, talenten ontwikkelen of <strong>Zeeland</strong>-breed zijn.<br />

Voorzitter Cees van Liere: “Als een stichting dan een ja krijgt van ons, dan<br />

is het zo mooi om te zien hoe enthousiast mensen reageren.”<br />

Soms is het lastig uit te leggen wie wel en wie geen geld krijgt. Van Liere:<br />

“We steunen niet de plaatselijke voetbalclub, maar wel bijvoorbeeld de<br />

3-daagse van Axel, een internationale wielerwedstrijd voor talentvolle<br />

jeugd. Maar wanneer is iets Zeeuws breed of niet? Dat is een kwestie van<br />

interpretatie. En dus zul je er goed over moeten praten. Er komen meer<br />

aanvragen binnen dan we kunnen toekennen, dus helaas kunnen we niet<br />

alle aanvragen honoreren. Soms geven we hulp ‘in natura’. Zo gaat Sjaak<br />

Vogel, de energieadviseur van DELTA, de komende tijd langs bij kleine<br />

musea, verspreid over de provincie om tips te geven over slimmer gebruik<br />

van energie.”<br />

www.DELTA<strong>Zeeland</strong>Fonds.nl<br />

samen ZEELAND 33


uurlijk techn<br />

34 samen ZEELAND


iek<br />

Scholieren die ontdekken hoe energie wordt<br />

opgewekt, jonge monteurs die in de dagelijkse<br />

praktijk worden opgeleid, of HZ-studenten die<br />

kennis en kunde inzetten voor onderzoek en<br />

innovatie: DELTA is nauw betrokken bij het<br />

onderwijs in <strong>Zeeland</strong>.<br />

TEKST: Liesbet Mallekoote | FOTOGRAFIE: Evert van Moort<br />

samen ZEELAND 35


divo<br />

e werken veilig,<br />

of we werken niet<br />

“Ik heb altijd monteur willen worden”,<br />

vertelt Kevin. “Dat wij zijn uitgekozen om<br />

de DELTA Infra Vakopleiding (DIVO)<br />

te mogen doen, is een unieke kans.” Ook<br />

Bart is erg tevreden. “Ik ken verschillende<br />

mensen die als monteur werken, en dat<br />

leek mij ook wel wat. Ik leer hier werken<br />

met de modernste technieken en de<br />

nieuwste materialen. Na afronding ben ik<br />

nog verzekerd van een baan ook!”<br />

De belangstelling voor de eigen<br />

monteursopleiding, die DELTA drie jaar<br />

geleden samen met opleidingsbedrijf<br />

InstallatieWerk en het Markiezaat College<br />

heeft opgezet, is groot. Docent Peter<br />

Hugens weet wel waarom: “Vooral de<br />

combinatie werken en leren bevalt de<br />

jongens uitstekend. In twee jaar worden<br />

ze klaargestoomd voor het monteursvak:<br />

Elektra/COAX of Gas/Water. Eén dag<br />

in de week zitten ze in de klas voor<br />

theorie- of praktijkles, de rest van de tijd<br />

werken ze zij aan zij met een leermeester<br />

in de storings- en onderhoudsdienst<br />

van DELTA. Best een belasting voor die<br />

mannen, want ze moeten dubbel goed<br />

opletten of alles veilig gebeurt.”<br />

De leerlingen zijn zich daarvan bewust:<br />

“We werken veilig of we werken niet.<br />

Logisch, want één misstap en je staat<br />

onder spanning.”<br />

Praktijkbegeleider Marco Kramer<br />

onderhoudt de contacten met leerlingen,<br />

leermeesters en DELTA. “Als er<br />

problemen zijn, op school, thuis of in<br />

de praktijk, probeer ik bij te sturen.”<br />

Van alle leerlingen wordt bijgehouden<br />

of ze zich aan de afspraken houden, ze<br />

goed kunnen samenwerken en op de<br />

juiste manier met het materiaal omgaan.<br />

Kramer: “Ik kan wel zeggen dat de meeste<br />

jongens het naar hun zin hebben. Het<br />

is belangrijk dat ze doen waar hun hart<br />

ligt. Straks staan zij klaar om de oudste<br />

generatie bij DELTA te vervangen: jonge<br />

jongens die het vak uitstekend beheersen.”<br />

36 samen ZEELAND


samen ZEELAND 37


stichting zien<br />

nderwijs zonder internet?<br />

onvoorstelbaar!<br />

Negentig procent van het Zeeuwse<br />

onderwijs is aangesloten op het<br />

glasvezelnetwerk van <strong>Zeeland</strong>Net. Bijna<br />

tien jaar geleden had Stichting ZIEN<br />

(Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk)<br />

de vooruitziende blik dat internet een<br />

onmisbare positie zou innemen in het<br />

onderwijs. Voorzitter Rien Kuijken:<br />

“Het onderwijs is mede door de snelle<br />

verbinding en alle faciliteiten die daarmee<br />

samenhangen sterk geprofessionaliseerd.<br />

Maar de behoefte bij scholen aan extra<br />

bandbreedte blijft groeien. Kijk alleen<br />

maar naar de studenten en docenten,<br />

die lopen tegenwoordig allemaal met<br />

smartphones rond.”<br />

Kuijken, in het dagelijks leven directeur<br />

van ROC Scalda in Terneuzen, geeft aan<br />

dat er wel opstartproblemen zijn geweest.<br />

Lisanne Rijk, studente mediavormgeving<br />

aan het Scalda kan daarover meepraten:<br />

“Als er veel gebruikers op het netwerk<br />

zaten, viel het nogal eens uit. Of het<br />

werkte heel traag, of je kwam er gewoon<br />

niet op. Roosterwijzigingen staan op<br />

internet, we werken aan projecten via een<br />

elektronische leeromgeving, oefentoetsen<br />

doen we online of je zoekt eens wat op via<br />

Google: iedereen gebruikt internet voor<br />

alles. Gelukkig is het nu opgelost.”<br />

Kuijken legt uit dat het probleem deels in<br />

de eigen firewall bleek te zitten, en deels<br />

in de hardware van <strong>Zeeland</strong>Net. “We<br />

hebben afgesproken dat alleen <strong>Zeeland</strong>Net<br />

nog aan de instellingen mag sleutelen.”<br />

www.stichtingzien.nl<br />

38 samen ZEELAND


een stage<br />

waar<br />

iedereen wat<br />

aan heeft<br />

stage<br />

Een stagiaire die alleen maar koffie haalt?<br />

Dat is zonde! HZ-studente Michelle<br />

Eversdijk draait volwaardig mee op de<br />

afdeling Human Resources van DELTA.<br />

“Veranderende vragen van klanten stellen<br />

andere eisen aan het personeel. Ik onderzoek<br />

hoe je medewerkers breed kunt blijven<br />

inzetten als functies veranderen of vervallen.<br />

Ik voel me thuis hier, mag bij alle overleggen<br />

zitten en de HR-adviseurs ondersteunen<br />

door stukken aan te leveren of processen te<br />

coördineren.”<br />

Michelles stagebegeleider Marjolein van<br />

Moort merkt dat studenten graag bij het<br />

energiebedrijf stagelopen. “De begeleiding<br />

is heel goed en de stageopdrachten zijn<br />

duidelijk geformuleerd. Wij gaan zelf ook<br />

met de student in gesprek om te kijken of de<br />

opdracht bij hem of haar past. Want het is<br />

wel een klus die je moet klaren, waar zowel<br />

de student, de school als het stage-bedrijf<br />

tevreden over moet zijn.”<br />

Martijn Ruissen, voorzitter van de<br />

beroepenveldcommissie van de HZopleidingen<br />

HRM en Bedrijfskunde MER,<br />

en Marlon Schroevers van HZ Smart Services<br />

Boulevard werken ook allebei intensief samen<br />

met DELTA en andere Zeeuwse bedrijven.<br />

“Door het organiseren van brainstormsessies,<br />

masterclasses en gastcolleges, slaan wij een<br />

brug tussen de HZ en de beroepspraktijk.<br />

Daarnaast kunnen onze studenten bedrijven<br />

helpen met innoveren. Een wisselwerking<br />

waar iedereen profijt van heeft.”<br />

samen ZEELAND 39


energiezeeland.nl<br />

en schatkist vol<br />

informatie en ideeën<br />

Alles wat u altijd wilde weten over<br />

energie in <strong>Zeeland</strong> vindt u op de website<br />

www.energiezeeland.nl. “In <strong>Zeeland</strong><br />

hebben wij een buitengewone collectie<br />

over energie en water in huis”, legt<br />

Projectleider Adriënne Withagen uit.<br />

“Deze schat aan informatie is nu voor<br />

iedereen toegankelijk op één centrale<br />

plek.”<br />

Energiezeeland.nl, een samenwerking<br />

van de Zeeuwse bibliotheek, DELTA,<br />

ZMf, SCOOP en de Provincie <strong>Zeeland</strong>,<br />

richt zich in het bijzonder op de jeugd.<br />

“We leggen de koppeling met de<br />

scholenwedstrijden Sjaak zoekt Sjakies<br />

voor het basisonderwijs en de Energy<br />

Battle voor het voortgezet onderwijs.<br />

Scholieren kunnen bij ons ook hapklare<br />

informatie weghalen voor presentaties<br />

of werkstukken over energiebesparing of<br />

bijvoorbeeld zonne-energie. DELTA zit<br />

ook in de redactieraad en helpt ons bij<br />

de keuze voor interessante onderwerpen.<br />

Uiteindelijk willen we een platform<br />

creëren, boordevol vernieuwende<br />

ideeën en leuke voorbeelden van lokale<br />

initiatieven die leiden tot energiebesparing<br />

of het opwekken van duurzame energie.<br />

Door een wijk, een vereniging of een<br />

school. Zolang er maar meer interesse<br />

komt voor energie en techniek!”<br />

www.energiezeeland.nl<br />

40 samen ZEELAND


geen<br />

betere investering<br />

dan in het<br />

onderwijs<br />

Het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds maakt de<br />

benoeming van een hoogleraar op het<br />

gebied van onderwijsexcellentie aan de<br />

University College Roosevelt (UCR)<br />

mogelijk. Professor Barbara Oomen, Dean<br />

bij de UCR, is erg blij met de donatie van<br />

het fonds. “Geen betere investering dan in<br />

het onderwijs. In <strong>Zeeland</strong> gebeurt al veel<br />

op het gebied van excellent onderwijs. Een<br />

hoogleraar versterkt dit en bouwt het verder<br />

uit. Het komt ook ten goede aan een grote<br />

groep Zeeuwse jongeren. Van een plek waar<br />

docenten ver moeten reizen voor academisch<br />

onderwijs op het gebied van excellentie,<br />

wordt <strong>Zeeland</strong> een plek met trainingen en<br />

onderzoek op dit gebied. Dit levert een<br />

belangrijke, structurele bijdrage aan het<br />

Zeeuws leefklimaat.”<br />

Het University College Roosevelt, de<br />

Hogeschool <strong>Zeeland</strong>, Scalda, het voortgezet<br />

onderwijs en het primair onderwijs werken<br />

al samen aan onderwijsexcellentie. Zo is er<br />

de Zeeuwse opleidingsschool voor docenten,<br />

de pilot trainingen van het Harvard -<br />

Roosevelt Centrum en de samenwerking<br />

binnen het Zeeuws onderwijs: Going Glocal<br />

(www.goingglocal.nl). Ook zijn initiatieven<br />

als de Leonardo-school in Oost-Souburg<br />

belangrijk.<br />

De hoogleraar, waar de sollicitatieprocedure<br />

nog voor loopt, gaat les geven aan en<br />

onderzoek doen met leerkrachten in<br />

<strong>Zeeland</strong>. Dit versterkt structureel de<br />

kwaliteit van het Zeeuws onderwijs, of<br />

het nu gaat om basis-, voortgezet of hoger<br />

onderwijs.<br />

samen ZEELAND 41


aak<br />

Hier<br />

ik!<br />

DELTA zoekt continu naar nieuwe<br />

mogelijkheden om extra waarde toe te<br />

voegen aan de kwaliteit van wonen en leven.<br />

Dit najaar voegt het bedrijf daarom een<br />

oplossing voor huisbeveiliging toe aan zijn<br />

producten en diensten: Veilig Wonen van<br />

DELTA. Productmanager Bojan Loncaric:<br />

“Belangrijkste is dat klanten volledig zelf<br />

de regie kunnen voeren. Ze kunnen kiezen<br />

uit twee pakketten: een camerasysteem,<br />

waarmee je meteen ziet of thuis alles in<br />

orde is of een ‘Alles-in-één-alarmsysteem’,<br />

waarmee je huis draadloos wordt beveiligd<br />

tegen inbraak-, brand- en waterschade. De<br />

moderne apparatuur kun je helemaal zelf<br />

instellen of van afstand bedienen. Denk<br />

aan bewegingssensoren, deurcontacten<br />

en rookmelders. En is er alarm dan wordt<br />

de klant direct gewaarschuwd per sms,<br />

telefoon of e-mail. Bovendien kan de klant<br />

kiezen voor extra veiligheid; de professionele<br />

alarmcentrale van Securitas houdt dan<br />

24/7 in de gaten of het alarmsysteem goed<br />

functioneert.”<br />

Schoon drinkwater<br />

is van levensbelang<br />

Helpt u mee?<br />

In Nederland is schoon water vanzelfsprekend. Voor één miljard mensen in<br />

de wereld is dat niet zo. Ze zijn vaak uren onderweg om water te halen en<br />

lopen risico op ziektes. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen<br />

zijn belangrijke voorwaarden om het leven voor deze mensen te verbeteren.<br />

Klanten van Evides Waterbedrijf, de leverancier van drinkwater in <strong>Zeeland</strong>,<br />

het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal, kunnen via stichting<br />

Water for Life helpen. Elke euro komt 100% ten goede aan waterprojecten<br />

in onder meer Afrika en Azië. Sinds 2004 heeft Water for Life ruim 800.000<br />

mensen geholpen door de aanleg van leidingen en het bouwen van veilige<br />

tappunten en sanitaire voorzieningen bij scholen. Vanaf € 0,05 per dag<br />

bent u al donateur. Kijk op www.evides.nl/waterforlife voor meer<br />

informatie of meldt u direct aan als donateur via www.waterforlife.nl.<br />

www.DELTA.nl/veiligwonen<br />

42 samen ZEELAND


Binnenkort<br />

gratis WifiSpots<br />

in <strong>Zeeland</strong>?<br />

DELTA onderzoekt mogelijkheden voor gratis<br />

wifi binnen heel <strong>Zeeland</strong>. Onder de naam<br />

WifiSpots van DELTA is het de bedoeling dat<br />

alle wifi-modems van <strong>Zeeland</strong>Net samen één<br />

draadloos supernetwerk gaan vormen. Alle<br />

klanten zijn dan zelf gastheer of gastvrouw<br />

van een WifiSpot. Op alle WifiSpot-locaties<br />

heeft u altijd onbeperkt en gratis toegang tot<br />

internet. Dat is gemakkelijk en u bespaart op<br />

de mobiele databundel van uw smartphone<br />

of tablet. De privacy is gewaarborgd, want<br />

het WifiSpot internet is volkomen gescheiden<br />

van de privéverbinding. Internet thuis blijft<br />

even snel als voorheen en voor toegang<br />

tot DELTA WifiSpots heeft u ook een aparte<br />

gebruikersnaam en wachtwoord nodig.<br />

Binnenkort start er een proefproject met<br />

5.000 klanten met een wifi-modem, in een<br />

nog nader te bepalen gebied. Voor meer info<br />

kijk op www.DELTA.nl/wifispots.<br />

Als de resultaten positief zijn introduceert<br />

DELTA de WifiSpots in heel <strong>Zeeland</strong>.<br />

Gezonde vezels<br />

De ruggengraat van de multimediadiensten van DELTA en <strong>Zeeland</strong>Net is<br />

een hoogwaardig glasvezelnetwerk. Het laatste deel van de verbinding, van<br />

wijkkast tot woning, is coaxkabel. Gespecialiseerd onderhoud is noodzakelijk<br />

voor zo min mogelijk signaalverlies bij het heen en weer sturen van de<br />

‘datapakketjes’ voor telefoon, televisie en internet. Glasvezelverbindingen<br />

zijn erg gevoelig. Vooral de uiteinden van de kabel raken al vervuild als je ze<br />

kort uit een aansluitpunt haalt of aanraakt. Alle glasvezeluiteinden worden<br />

daarom het tweede kwartaal preventief gereinigd. Ook zijn tegenwoordig alle<br />

monteursbussen uitgerust met speciaal reinigingsmateriaal en is de reiniging<br />

een standaardprocedure. Voor het onderhoud van coaxverbindingen is er een<br />

speciaal team actief in de wijken waar het ‘ruisniveau’ niet voldoet aan de<br />

strenge eisen van <strong>Zeeland</strong>Net. Per wijk wordt dan alles opnieuw handmatig<br />

ingeregeld, net zo lang tot de hoge kwaliteitsnormen zijn bereikt.<br />

samen ZEELAND 43


TEKST: Inge Heuff | FOTOGRAFIE: Ton Stanowicki<br />

zeg<br />

nee<br />

tegen<br />

co 2<br />

Duurzaam ondernemen is ‘hot’. Zelf energie opwekken<br />

ook. ondernemers kunnen een beroep doen op delta<br />

als kennisleverancier en als samenwerkingspartner.<br />

44 samen ZEELAND


samen ZEELAND 45


Duurzaam<br />

ondernemen<br />

is een<br />

mentaliteit<br />

Jack Kloosterboer is<br />

tevreden. De eerste<br />

opbrengsten van zijn<br />

gloednieuwe windturbine<br />

zijn boven verwachting.<br />

Kloosterboer, marktleider in geconditioneerde<br />

opslag en transport, is grootverbruiker<br />

van energie. Het beleid is erop<br />

gericht die energie waar mogelijk duurzaam<br />

te verkrijgen. “Duurzaam ondernemen<br />

moet een mentaliteit binnen de hele<br />

organisatie zijn. Het kan om kleine zaken<br />

gaan, zoals medewerkers die het licht<br />

uitdoen als ze weggaan. Maar het gaat ook<br />

om investeren in de toekomst. Er is een<br />

urgentie om de CO 2<br />

-uitstoot te verlagen.”<br />

Inkopper<br />

De Kloosterboer Groep, een familiebedrijf<br />

dat in 2015 negentig jaar bestaat, heeft<br />

zeven vestigingen in Nederland en een<br />

vestiging in Frankrijk, Canada en de VS<br />

(Alaska); er werken ongeveer zeshonderd<br />

mensen. Kloosterboer streeft ernaar om de<br />

CO 2<br />

-uitstoot in vijf jaar met twintig procent<br />

te verminderen. En hoe serieus ze dit<br />

nemen blijkt wel uit het feit dat ze twee<br />

jaar na het startpunt in 2010 al de ‘Lean<br />

and Green’ prijs in ontvangst mochten<br />

nemen. “We hebben slimme schakelingen<br />

in de koelinstallaties aangebracht, transport<br />

efficiënt gebundeld en 1.800 zonnepanelen<br />

geplaatst op onze nieuwe vestiging op<br />

de Maasvlakte. De mogelijkheid voor een<br />

eigen windmolen in Vlissingen was voor<br />

ons dan ook een inkopper.”<br />

Wind mee<br />

De turbine levert veertien procent van<br />

het stroomverbruik van de Vlissingse<br />

vestiging, goed voor circa 4.000<br />

megawatt per jaar en vergelijkbaar met<br />

het jaarverbruik van ongeveer 1.250<br />

huishoudens. De CO 2<br />

-reductie komt neer<br />

op ongeveer 2.320 ton per jaar. Binnen<br />

een jaar wisten Kloosterboer en DELTA<br />

de windturbine te plaatsen en operationeel<br />

te maken. “Het bestemmingsplan van<br />

ons terrein in Vlissingen-Oost voorziet in<br />

hoogbouw. Een vergunning was dus snel<br />

geregeld. De samenwerking met DELTA,<br />

we hebben ieder de helft geïnvesteerd,<br />

verliep soepel en erg vlot. Als de resultaten<br />

blijven bevallen, overweeg ik absoluut een<br />

tweede te plaatsen.”<br />

46 samen ZEELAND


De<br />

natuur<br />

geeft ons<br />

energie<br />

Piet is verantwoordelijk<br />

voor de pluimveehouderij,<br />

Willy heeft een boekhandel.<br />

Het echtpaar Wouters<br />

heeft oog voor het milieu.<br />

Begin 2014 heeft het begrip duurzaam<br />

ondernemen bij het gezin Wouters een<br />

nieuwe dimensie gekregen. In februari<br />

werden maar liefst 208 zonnepanelen<br />

aangesloten, 33 voor de boekwinkel en het<br />

woonhuis ernaast en 175 op twee schuren.<br />

“We kijken elke dag naar de gegevens,<br />

het is een sport te zien wat de panelen<br />

opleveren’’, zegt Willy. Piet vult aan:<br />

“Het voorjaar was perfect voor ons.’’<br />

Frisse lucht<br />

Beiden vinden het prachtig dat je de<br />

natuur zo kunt inzetten. Piet: “In 2004<br />

hebben we een bedrijf gekocht inclusief<br />

een windturbine. Die hebben we vervangen<br />

voor een moderne versie. Ons huis<br />

verwarmen we met een houtkachel die<br />

ook voor warm water zorgt. En in de stallen<br />

werken we met een warmtewisselaar.<br />

Door de toevoeging van frisse buitenlucht<br />

ontstaat er een betere luchtkwaliteit en er<br />

is minder uitstoot van fijnstof. De kippenmest<br />

zamelen we apart in en gaat naar de<br />

biomassacentrale in Moerdijk.’’<br />

Zonnige toekomst<br />

De DELTA Zon Garant campagne was<br />

aanleiding voor Piet om een gesprek aan<br />

te vragen. “Kevin Murphy van DELTA<br />

adviseerde de boekwinkel erbij te betrekken<br />

en panelen op de schuur te leggen.<br />

Omdat het een groot oppervlak betreft,<br />

verwees Kevin ons door naar Wolter &<br />

Dros. Dat bedrijf heeft de technische<br />

mogelijkheden doorgemeten.’’<br />

De 33 panelen leveren voldoende energie<br />

op voor het huis en de boekwinkel.<br />

Voor de pluimveehouderij verbruikt Piet<br />

meer energie dan de panelen opwekken.<br />

“Gemiddeld verbruiken we 70.000<br />

kilowatt per jaar terwijl de panelen<br />

maximaal 42.000 kilowatt opwekken.<br />

De bestaande bekabeling kan echter geen<br />

grotere capaciteit aan. De aanleg van een<br />

nieuwe, dikkere bekabeling vergde een te<br />

forse extra investering. Daar hebben we<br />

vanaf gezien.” Willy: “We hebben voor<br />

de beste kwaliteit met het hoogste<br />

rendement gekozen. Dat is óók goed<br />

voor onze dieren.’’<br />

samen ZEELAND 47


<strong>Samen</strong> slim besparen<br />

Met een zonne-installatie van DELTA<br />

DELTA helpt u eenvoudig en doeltreffend energie te besparen.<br />

Door genadeloos de grootste energieslurpers in huis te<br />

ontmaskeren maar ook door zelf elektriciteit op te wekken met<br />

een DELTA zonne-installatie. Onze adviseur stelt voor u graag<br />

een zonne-installatie op maat samen. Moet u eens kijken hoe<br />

verbazingwekkend eenvoudig energie besparen is!<br />

www.DELTA.nl/ZonGarant


groene<br />

provincie<br />

nog<br />

groener<br />

Foto: evert van moort<br />

Duurzaam ondernemen<br />

maakt bij DELTA deel uit<br />

van de bedrijfsstrategie.<br />

Het energiebedrijf voert<br />

een actief beleid om de<br />

omzet in groene energie<br />

te vergroten en de CO 2<br />

-<br />

uitstoot te verlagen.<br />

Met de ondertekening van de overeenkomst<br />

met windpark Gemini kan DELTA<br />

naast de bestaande windparken vanaf<br />

2016 nog meer windenergie aan zijn<br />

klanten leveren. Bovendien reduceert de<br />

energieleverancier daarmee aanzienlijk<br />

zijn CO 2<br />

-uitstoot. Het windpark Gemini<br />

komt op zee te staan, ten noorden van<br />

Ameland (75 turbines) en Schiermonnikoog<br />

(nog eens 75 turbines). Als het in 2017<br />

volledig operationeel is, produceert het<br />

windpark voldoende energie om 4x<br />

<strong>Zeeland</strong> te voorzien. DELTA is de enige<br />

afnemer van deze groene energie en is<br />

daarmee in één klap de grootste leverancier<br />

van Nederlandse windenergie geworden.<br />

De meeste groene energie komt nu nog uit<br />

het buitenland. De Nederlandse energieopwekking<br />

is momenteel niet meer dan<br />

4,5 procent duurzaam. Het kabinet heeft<br />

als doelstelling dat in 2020 veertien<br />

procent van de Nederlandse energie op<br />

duurzame wijze wordt verkregen.<br />

Kennispartner<br />

Klanten die zelf groene stroom willen<br />

opwekken, kunnen DELTA inschakelen<br />

als kennisleverancier en als partner.<br />

Voor particulieren heeft DELTA het<br />

Zon Garant programma. Zakelijk tonen<br />

vooral de midden- en kleinbedrijven<br />

belangstelling voor zonne-energie. Voor<br />

deze klanten, en voor grootbedrijven,<br />

levert DELTA maatwerkadvies om de<br />

beste oplossing te bepalen. Factoren die in<br />

het advies meespelen zijn de totale energiebehoefte,<br />

type aansluiting, rendement,<br />

locatie, fiscale maatregelen en mogelijke<br />

subsidies. Desgewenst kunnen adviseurs<br />

doorverwijzen naar andere kennispartners<br />

voor bijvoorbeeld de installatie. Ook op<br />

het gebied van monitoring zorgen de<br />

adviseurs voor maatwerk. Zo wordt<br />

rendementsverlies, door bijvoorbeeld<br />

aanslag op de panelen of een storing,<br />

tijdig gesignaleerd en verholpen.<br />

samen ZEELAND 49


DELTA’s <strong>Zeeland</strong> app<br />

heeft u ’m al?<br />

Iets leuks ondernemen met de vriendinnenclub,<br />

maar wat? Met de kinderen op pad, maar waar<br />

naar toe? <strong>Samen</strong> een hapje eten: waar zijn we<br />

nog nooit geweest?<br />

Met DELTA’s <strong>Zeeland</strong> app heeft u deze<br />

zomer altijd verrassende uitstapjes of<br />

bijzondere Zeeuwse locaties bij de hand.<br />

Tips, niet die uit folders en reisgidsen,<br />

maar van Zeeuwen zelf. Alles is helder<br />

beschreven en gecategoriseerd. Nieuw zijn<br />

de overzichten van elektrische laadpalen<br />

en wifi hotspots in <strong>Zeeland</strong>. Via de app<br />

kunnen gebruikers zelf nieuwe tips doorgeven.<br />

Kortom leer uw eigen provincie<br />

nog beter kennen en download nu de app<br />

via www.DELTA.nl/app!<br />

50 samen ZEELAND


DELTA<br />

wenst u<br />

een mooie<br />

zomer<br />

Foto’s: evert van moort<br />

samen ZEELAND<br />

Uitgever DELTA N.V. Verantwoordelijk namens DELTA N.V. Jaap Rieter, directeur Energie & MultiMedia en Mirjam van Zuilen, directeur Corporate Communicatie & Public Affairs<br />

Hoofdredacteur Arendo Schreurs Eindredactie Gerard Schuur, Mariska van der Hulst Bladcoördinator Agaath Garschagen Tekst Inge Heuff, Liesbet Mallekoote, Christine Versloot,<br />

Elian van ’t Westeinde, Agaath Garschagen Fotografie Ton Stanowicki, Evert van Moort, Marcel Kentin en Ruden Riemens Vormgeving Nilsson communicatiekunstenaars<br />

Druk Drukkerij Moderna Oplage 165.000 ex.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of geproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever of andere auteursrechthebbenden.<br />

Bekijk dit magazine online op www.DELTA.nl/samenzeeland.<br />

samen ZEELAND 51


<strong>Samen</strong> tv maken<br />

Voor het Portaal van <strong>Zeeland</strong><br />

Wat is nou leuker dan samen met vrienden en familie je eigen foto’s en filmpjes terugkijken?<br />

Met het Portaal van <strong>Zeeland</strong> is dat nu simpeler dan ooit! Het enige wat je hoeft te doen is je<br />

leukste en mooiste foto’s en filmpjes uploaden op www.zeelandnet.nl/video en je kunt ze<br />

terugkijken op je tv via het Portaal van <strong>Zeeland</strong>.<br />

Meer weten? Kijk op www.DELTA.nl/portaalvanzeeland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!