06.03.2015 Views

HOE doen wij dat met uw aov?

Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico’s? Wat zijn uw ambities?

Anders denken over aov.
Hoe doet u dat met uw aov?
Wat is uw situatie?
Speelt u op safe?
Wat zijn uw risico’s?
Wat zijn uw ambities?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HOE doen

wij dat met

uw aov?

medici

zakelijk professionals

ondernemers


Anders denken over aov.

Hoe doet u dat met uw aov?

Wat is uw situatie?

Speelt u op safe?

Wat zijn uw risico’s?

Wat zijn uw ambities?


Zo doen wij dat met uw aov

Wij zijn Movir. Een verzekeraar met een heel eigen kijk op

aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en

oplossen van arbeidsongeschiktheid. Met gerichte preventie

en specialistische re-integratie onderscheiden we ons van

andere inkomensverzekeraars. Dat doen we al tientallen jaren.

Met trots vertellen we dat ons werk al sinds 2009 door

onafhankelijk adviseurs wordt beloond met de titel ‘Beste

inkomensverzekeraar’. Maar belangrijker nog, we hebben

zeer tevreden klanten. Zowel bij het sluiten van hun aov als

op het moment dat het er echt op aan komt; negen op de

tien verzekerden is het eens met de door ons vastgestelde

hoogte van hun uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

De kwaliteit van onze

verzekering werd in 2014

door adviseurs beoordeeld

met het cijfer 8,5.

3


ONZE VISIE

OP AOV

Kijk ook naar andere aov’s

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor

zelfstandigen lopen al snel in de honderdduizenden en

soms zelfs miljoenen euro’s. Een groot risico dat vrijwel

niemand zelf kan dragen. Daarom is een deskundig

financieel advies bij de keuze van uw aov volgens ons

onmisbaar. Een onafhankelijk adviseur kan op basis van uw

situatie en wensen de verschillen per verzekering inzichtelijk

maken. Zo krijgt u de aov die helemaal bij u past.

Het kan nog beter

In deze brochure delen we graag hoe wij anders denken

over aov. Zodat we hopelijk ook in de toekomst weer

worden verkozen tot beste inkomensverzekeraar. Of beter

nog: zodat u zélf ook onze persoonlijke manier van werken

gaat ervaren. Hoe wij dat doen? U leest er meer over in

deze brochure.

Meer dan verzekeren

Movir biedt veel meer dan de zekerheid van inkomen bij

arbeidsongeschiktheid. Wij geloven namelijk dat er een

betere manier is om arbeidsongeschiktheid aan te pakken.

Als voormalig onderlinge verzekeraar voor en door artsen

hebben we jarenlang ervaring opgebouwd over gezond

werken en leven. Kiezen voor Movir is dan ook een keuze

voor de beste ondersteuning bij het voorkomen en oplossen

van arbeidsongeschiktheid.

Aov is maatwerk

We zien verzekeren van arbeidsongeschiktheid als maatwerk.

Dat merkt u zodra u met ons te maken krijgt. Zo’n 150

betrokken en vakkundige medewerkers zijn dag in dag uit

met arbeidsongeschiktheid bezig. Ieder vanuit zijn eigen

vakdiscipline, ieder met dezelfde betrokkenheid en inzet.

Zoals dat hoort bij een echte specialist.

Aov is mensenwerk

Onze dienstverlening is mensenwerk. U krijgt bij ons geen

callcenters en keuzemenu’s, u wordt niet eindeloos doorverbonden.

Onze medewerkers staan direct voor u klaar.

Bovendien geloven we niet in standaardoplossingen, maar

in persoonlijke dienstverlening. Daarbij hebben wij de ambitie

om klanten positief te verrassen. Onze kernwaarden zijn

niet voor niets persoonlijk, betrokken en betrouwbaar.

Wij zijn trots op

onze toppositie als

inkomensverzekeraar.

Niet omdat wij dat

belangrijk vinden, maar

omdat het laat zien wat

klanten van ons vinden.

4


Verzekerden beoordelen

de dienstverlening van

Elestia met een 8,5.

De coachingstrajecten

van Elestia helpen in bijna

de helft van de gevallen

arbeidsongeschiktheid

te voorkomen.

Waarom is onze aov meer dan

een verzekering?

Hoe we arbeidsongeschiktheid voorkomen

Een aov is een verzekering waarvan u nooit gebruik

hoopt te maken. Het liefst wordt u nooit arbeidsongeschikt.

Daar helpen we u graag bij. Daarom investeren we al jaren

in preventie, heel gericht op risico’s bij specifieke beroepen.

En dat werpt zijn vruchten af. Onze preventie helpt arbeidsongeschiktheid

vaak voorkomen en zorgt ervoor dat we

onze premies al jaren stabiel kunnen houden.

Uitgebreide informatie over ons maatwerk in preventie vindt

u op Movir.nl/preventie.

Hoe we u helpen bij re-integratie

Arbeidsongeschiktheid is helaas niet altijd te voorkomen.

Daarom staat een team van specialisten voor u klaar als

u toch arbeidsongeschikt raakt. In dit team zitten in ieder

geval een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en

een re-integratiebegeleider, uw persoonlijke aanspreekpunt.

Zij zoeken samen met u naar de beste individuele oplossing

voor duurzame re-integratie.

Coaching van Elestia werkt

Graag brengen we ook Elestia onder uw aandacht.

Een onafhankelijke coaching & counselingdienst met een

uitgebreid netwerk van ervaren en gecertificeerde coaches.

U kunt hen het hele jaar door dag en nacht raadplegen

over allerlei onderwerpen. Zowel zakelijk als voor uw

persoonlijke ontwikkeling. Elestia werkt strikt vertrouwelijk

en is kosteloos voor Movir-verzekerden en hun inwonende

gezinsleden. Naast telefonische of online begeleiding is er

ook altijd de mogelijkheid voor face-to-facecoaching bij u

in de buurt.

Wilt u meer weten, ga dan naar Elestia.nl.

Uitgebreide informatie leest u in de brochure ‘Hoe gaan wij

om met uw arbeidsongeschiktheid?’.

5


Hoe doen wij dat voor

medisch en zakelijk

professionals?

Waarom zou u als medisch of zakelijk professional kiezen voor de Beroeps-AOV van

Movir? Omdat onze Beroeps-AOV naast alle marktconforme eigenschappen een aantal

bijzondere aspecten heeft. We noemen hieronder de belangrijkste.

Uitsluitend uw beroep

Als hoogopgeleide professional hebt u vaak jaren

gestudeerd om uw vak te kunnen uitoefenen. Bij het

beoordelen van uw mate van arbeidsongeschiktheid en de

mogelijkheden van re-integratie, kijken wij dan ook puur

naar de werkzaamheden van uw eigen beroep. Wij zullen u

nooit verplichten ander werk te accepteren. Ook als u hier

zelf wel voor kiest, blijft uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

bij ons van kracht.

Zekerheid van uw verzekerd bedrag

Wij begrijpen dat uw inkomen als zelfstandige kan

fluctueren. Toch wilt u de zekerheid van inkomen bij

arbeidsongeschiktheid. Ook als uw recente inkomen wat

lager is. Wij hanteren een ‘zuivere sommenverzekering’.

Dit betekent dat wij uw inkomen nooit opvragen om onze

uitkering of het verzekerde bedrag te kunnen verlagen.

Wat u verzekerd hebt, staat dus vast.

Betere dienstverlening door onderzoek

Ieder beroep kent zijn eigen risico’s. Om hier meer inzicht

in te krijgen, werken wij intensief samen met beroeps- en

brancheverenigingen. We initiëren en financieren (wetenschappelijk)

onderzoek naar beroepsrisico’s. Zo hebben

we een landelijk onderzoek gedaan naar lang durige

stressfactoren bij huisartsen, een mentale-veerkrachtscan

ontwikkeld voor advocaten en aandacht besteed aan de

ondernemersvaardigheden bij notarissen. Als wij denken

dat de doelgroep baat heeft bij onze bevindingen, zoeken

we actief de publiciteit op.

Meer weten? Lees verder op Movir.nl/preventie/onderzoeken

Inkomen tijdens zwangerschap

Vrouwelijke zelfstandigen hebben rondom hun bevalling

tijdelijk geen inkomsten. Dat geeft hen een kwetsbare

positie. Movir wil hen hierin graag tegemoetkomen.

Wij bieden daarom de beste zwangerschapsregeling in

de markt. Met een volledige uitkering zonder wachttijd.

Bovendien nemen we de eerste twee weken van uw

eigenrisicotermijn voor onze rekening.

6


Hoe doen wij dat voor andere

ondernemers?

Bent u ondernemer? Dan heeft u net als collegaondernemers

waarschijnlijk behoefte aan flexibiliteit

en vrijheid. Daarom hebben wij de Soepel&Zeker AOV

ontwikkeld. Een verzekering op maat gemaakt voor

onder nemers. Met flexibiliteit en vrijheid als uitgangspunt.

Optimaal flexibel

Alle ondernemers zijn anders, maar één ding hebben

ze gemeen: ze willen ondernemen. Hun wensen bij

arbeidsongeschiktheid kunnen daarbij sterk uiteenlopen.

De Soepel&Zeker AOV biedt een unieke oplossing: twee

vrij te combineren dekkingen. Een kortlopende dekking die

maximaal drie jaar uitkeert bij arbeidsongeschiktheid en een

lang lopende dekking die blijft uitkeren tot de gekozen eindleeftijd.

Deze kunt u vrij combineren of los sluiten. Dit biedt

een enorme flexibiliteit in het samenstellen van uw aov.

Uw beroep staat centraal

Wij gaan uit van het verzekerde beroep en de werkzaamheden

die daarbij horen. Bent u arbeidsongeschikt, dan

zullen wij u nooit verplichten andere werkzaamheden te

gaan verrichten. Als u daar zelf wel voor kiest, vullen wij

een mogelijk inkomenstekort aan. Zodat u er financieel

niet op achteruit gaat.

U weet wat u verzekert

Als ondernemer wisselt de hoogte van uw inkomen.

Toch wilt u financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Ook als uw recente inkomen tijdelijk wat lager is.

De Soepel&Zeker AOV is een ‘zuivere sommenverzekering’.

Dit betekent dat wij uw inkomen nooit opvragen om onze

uitkering of het verzekerde bedrag te kunnen verlagen.

Wat u verzekerd hebt, staat dus vast.

Dagelijks aanpasbaar

Als uw inkomen tijdelijk terugloopt, kunt u de Soepel&Zeker

aov altijd verlagen. Zo betaalt u nooit onnodig veel premie.

En als u wilt, kunt u zelfs dagelijks opzeggen. U heeft dus

optimale vrijheid in het beheersen van de kosten.

Wilt u meer details over de Soepel&Zeker AOV? Maak dan een

afspraak met uw verzekeringsadviseur.

Ruim 80% van de

arbeidsongeschikte

zelfstandigen is binnen

drie jaar hersteld.

7


Wat zeggen anderen

over onze aov?

Wij zijn heel trots op de zeer hoge tevredenheids cijfers

die wij krijgen van onafhankelijke verzekerings adviseurs

en van onze verzekerden. Zij zijn namelijk de beste

keurmeesters van ons werk.

Movir wordt sinds 2009 door onafhankelijke

verzekerings adviseurs onafgebroken uitgeroepen tot

‘Beste inkomens verzekeraar’.

Onafhankelijk adviseurs

gaven onze dienstverlening

in 2014 een cijfer 8.

Movir ontving in 2011 als een van de eerste verzekerings -

maatschappijen het ‘Keurmerk Klantgericht Verzekeren’.

8


Hoe ervaren klanten Movir?

Rapportcijfer:

Acceptatie

96% geeft een 6 of hoger voor de

dienstverlening rond het sluiten

van de verzekering.

Bij het sluiten van de verzekering

is het rapportcijfer een 7.7.

Rapportcijfer:

Dienstverlening

zegt dat Elestia heeft bijgedragen aan het voorkomen

van een arbeidsongeschiktheidsmelding.

PROUD

Rapportcijfer:

Preventie

Fysieke en mentale coaching na de bevalling.

Uitsluitend voor medisch en zakelijk professionals.

Reintegratie

is het eens met de hoogte van de uitkering.

Rapportcijfer:

geeft een 7 of hoger.


Hoe is Movir ontstaan?

Onze historie gaat ruim honderd jaar terug. Naar 1896 om precies te zijn, het begin

van Artsen Onderlinge, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor medici. In 1943

wordt Movir opgericht, ook een onderlinge arbeids ongeschiktheidsverzekeraar voor en

door artsen. Deze dienstverlening werd in de jaren negentig uitgebreid naar specifieke

zakelijke beroepen als advocaten, notarissen en financiële experts. In 2000 wordt Artsen

Onderlinge samengevoegd met Movir en de expertise gebundeld. In hetzelfde jaar

worden we overgenomen door ING. De dienstverlening naar zakelijk professionals wordt

uitgebreid met gerichte beroepen op hbo en academisch niveau. Sinds 2015 biedt Movir

ook de Soepel&Zeker AOV voor andere ondernemers.

10


Met trots delen

we dat ons werk

al sinds 2009

wordt beloond met

de titel ‘Beste

inkomens verzekeraar’.


Postbus 2160

3430 CV Nieuwegein

Bezoekadres

Brugwal 1

030 607 87 00

info@movir.nl

www.movir.nl

3653/10 2015-01 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!