06.03.2015 Views

HOE doen wij dat met uw aov?

Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico’s? Wat zijn uw ambities?

Anders denken over aov.
Hoe doet u dat met uw aov?
Wat is uw situatie?
Speelt u op safe?
Wat zijn uw risico’s?
Wat zijn uw ambities?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>HOE</strong> <strong>doen</strong><br />

<strong>wij</strong> <strong>dat</strong> <strong>met</strong><br />

<strong>uw</strong> <strong>aov</strong>?<br />

medici<br />

zakelijk professionals<br />

ondernemers


Anders denken over <strong>aov</strong>.<br />

Hoe doet u <strong>dat</strong> <strong>met</strong> <strong>uw</strong> <strong>aov</strong>?<br />

Wat is <strong>uw</strong> situatie?<br />

Speelt u op safe?<br />

Wat zijn <strong>uw</strong> risico’s?<br />

Wat zijn <strong>uw</strong> ambities?


Zo <strong>doen</strong> <strong>wij</strong> <strong>dat</strong> <strong>met</strong> <strong>uw</strong> <strong>aov</strong><br />

Wij zijn Movir. Een verzekeraar <strong>met</strong> een heel eigen kijk op<br />

<strong>aov</strong>. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en<br />

oplossen van arbeidsongeschiktheid. Met gerichte preventie<br />

en specialistische re-integratie onderscheiden we ons van<br />

andere inkomensverzekeraars. Dat <strong>doen</strong> we al tientallen jaren.<br />

Met trots vertellen we <strong>dat</strong> ons werk al sinds 2009 door<br />

onafhankelijk adviseurs wordt beloond <strong>met</strong> de titel ‘Beste<br />

inkomensverzekeraar’. Maar belangrijker nog, we hebben<br />

zeer tevreden klanten. Zowel bij het sluiten van hun <strong>aov</strong> als<br />

op het moment <strong>dat</strong> het er echt op aan komt; negen op de<br />

tien verzekerden is het eens <strong>met</strong> de door ons vastgestelde<br />

hoogte van hun uitkering bij arbeidsongeschiktheid.<br />

De kwaliteit van onze<br />

verzekering werd in 2014<br />

door adviseurs beoordeeld<br />

<strong>met</strong> het cijfer 8,5.<br />

3


ONZE VISIE<br />

OP AOV<br />

Kijk ook naar andere <strong>aov</strong>’s<br />

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor<br />

zelfstandigen lopen al snel in de honderdduizenden en<br />

soms zelfs miljoenen euro’s. Een groot risico <strong>dat</strong> vrijwel<br />

niemand zelf kan dragen. Daarom is een deskundig<br />

financieel advies bij de keuze van <strong>uw</strong> <strong>aov</strong> volgens ons<br />

onmisbaar. Een onafhankelijk adviseur kan op basis van <strong>uw</strong><br />

situatie en wensen de verschillen per verzekering inzichtelijk<br />

maken. Zo krijgt u de <strong>aov</strong> die helemaal bij u past.<br />

Het kan nog beter<br />

In deze brochure delen we graag hoe <strong>wij</strong> anders denken<br />

over <strong>aov</strong>. Zo<strong>dat</strong> we hopelijk ook in de toekomst weer<br />

worden verkozen tot beste inkomensverzekeraar. Of beter<br />

nog: zo<strong>dat</strong> u zélf ook onze persoonlijke manier van werken<br />

gaat ervaren. Hoe <strong>wij</strong> <strong>dat</strong> <strong>doen</strong>? U leest er meer over in<br />

deze brochure.<br />

Meer dan verzekeren<br />

Movir biedt veel meer dan de zekerheid van inkomen bij<br />

arbeidsongeschiktheid. Wij geloven namelijk <strong>dat</strong> er een<br />

betere manier is om arbeidsongeschiktheid aan te pakken.<br />

Als voormalig onderlinge verzekeraar voor en door artsen<br />

hebben we jarenlang ervaring opgebo<strong>uw</strong>d over gezond<br />

werken en leven. Kiezen voor Movir is dan ook een keuze<br />

voor de beste ondersteuning bij het voorkomen en oplossen<br />

van arbeidsongeschiktheid.<br />

Aov is maatwerk<br />

We zien verzekeren van arbeidsongeschiktheid als maatwerk.<br />

Dat merkt u zodra u <strong>met</strong> ons te maken krijgt. Zo’n 150<br />

betrokken en vakkundige medewerkers zijn dag in dag uit<br />

<strong>met</strong> arbeidsongeschiktheid bezig. Ieder vanuit zijn eigen<br />

vakdiscipline, ieder <strong>met</strong> dezelfde betrokkenheid en inzet.<br />

Zoals <strong>dat</strong> hoort bij een echte specialist.<br />

Aov is mensenwerk<br />

Onze dienstverlening is mensenwerk. U krijgt bij ons geen<br />

callcenters en keuzemenu’s, u wordt niet eindeloos doorverbonden.<br />

Onze medewerkers staan direct voor u klaar.<br />

Bovendien geloven we niet in standaardoplossingen, maar<br />

in persoonlijke dienstverlening. Daarbij hebben <strong>wij</strong> de ambitie<br />

om klanten positief te verrassen. Onze kernwaarden zijn<br />

niet voor niets persoonlijk, betrokken en betro<strong>uw</strong>baar.<br />

Wij zijn trots op<br />

onze toppositie als<br />

inkomensverzekeraar.<br />

Niet om<strong>dat</strong> <strong>wij</strong> <strong>dat</strong><br />

belangrijk vinden, maar<br />

om<strong>dat</strong> het laat zien wat<br />

klanten van ons vinden.<br />

4


Verzekerden beoordelen<br />

de dienstverlening van<br />

Elestia <strong>met</strong> een 8,5.<br />

De coachingstrajecten<br />

van Elestia helpen in bijna<br />

de helft van de gevallen<br />

arbeidsongeschiktheid<br />

te voorkomen.<br />

Waarom is onze <strong>aov</strong> meer dan<br />

een verzekering?<br />

Hoe we arbeidsongeschiktheid voorkomen<br />

Een <strong>aov</strong> is een verzekering waarvan u nooit gebruik<br />

hoopt te maken. Het liefst wordt u nooit arbeidsongeschikt.<br />

Daar helpen we u graag bij. Daarom investeren we al jaren<br />

in preventie, heel gericht op risico’s bij specifieke beroepen.<br />

En <strong>dat</strong> werpt zijn vruchten af. Onze preventie helpt arbeidsongeschiktheid<br />

vaak voorkomen en zorgt ervoor <strong>dat</strong> we<br />

onze premies al jaren stabiel kunnen houden.<br />

Uitgebreide informatie over ons maatwerk in preventie vindt<br />

u op Movir.nl/preventie.<br />

Hoe we u helpen bij re-integratie<br />

Arbeidsongeschiktheid is helaas niet altijd te voorkomen.<br />

Daarom staat een team van specialisten voor u klaar als<br />

u toch arbeidsongeschikt raakt. In dit team zitten in ieder<br />

geval een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en<br />

een re-integratiebegeleider, <strong>uw</strong> persoonlijke aanspreekpunt.<br />

Zij zoeken samen <strong>met</strong> u naar de beste individuele oplossing<br />

voor duurzame re-integratie.<br />

Coaching van Elestia werkt<br />

Graag brengen we ook Elestia onder <strong>uw</strong> aandacht.<br />

Een onafhankelijke coaching & counselingdienst <strong>met</strong> een<br />

uitgebreid netwerk van ervaren en gecertificeerde coaches.<br />

U kunt hen het hele jaar door dag en nacht raadplegen<br />

over allerlei onderwerpen. Zowel zakelijk als voor <strong>uw</strong><br />

persoonlijke ontwikkeling. Elestia werkt strikt vertro<strong>uw</strong>elijk<br />

en is kosteloos voor Movir-verzekerden en hun inwonende<br />

gezinsleden. Naast telefonische of online begeleiding is er<br />

ook altijd de mogelijkheid voor face-to-facecoaching bij u<br />

in de buurt.<br />

Wilt u meer weten, ga dan naar Elestia.nl.<br />

Uitgebreide informatie leest u in de brochure ‘Hoe gaan <strong>wij</strong><br />

om <strong>met</strong> <strong>uw</strong> arbeidsongeschiktheid?’.<br />

5


Hoe <strong>doen</strong> <strong>wij</strong> <strong>dat</strong> voor<br />

medisch en zakelijk<br />

professionals?<br />

Waarom zou u als medisch of zakelijk professional kiezen voor de Beroeps-AOV van<br />

Movir? Om<strong>dat</strong> onze Beroeps-AOV naast alle marktconforme eigenschappen een aantal<br />

bijzondere aspecten heeft. We noemen hieronder de belangrijkste.<br />

Uitsluitend <strong>uw</strong> beroep<br />

Als hoogopgeleide professional hebt u vaak jaren<br />

gestudeerd om <strong>uw</strong> vak te kunnen uitoefenen. Bij het<br />

beoordelen van <strong>uw</strong> mate van arbeidsongeschiktheid en de<br />

mogelijkheden van re-integratie, kijken <strong>wij</strong> dan ook puur<br />

naar de werkzaamheden van <strong>uw</strong> eigen beroep. Wij zullen u<br />

nooit verplichten ander werk te accepteren. Ook als u hier<br />

zelf wel voor kiest, blijft <strong>uw</strong> arbeidsongeschiktheidsuitkering<br />

bij ons van kracht.<br />

Zekerheid van <strong>uw</strong> verzekerd bedrag<br />

Wij begrijpen <strong>dat</strong> <strong>uw</strong> inkomen als zelfstandige kan<br />

fluctueren. Toch wilt u de zekerheid van inkomen bij<br />

arbeidsongeschiktheid. Ook als <strong>uw</strong> recente inkomen wat<br />

lager is. Wij hanteren een ‘zuivere sommenverzekering’.<br />

Dit betekent <strong>dat</strong> <strong>wij</strong> <strong>uw</strong> inkomen nooit opvragen om onze<br />

uitkering of het verzekerde bedrag te kunnen verlagen.<br />

Wat u verzekerd hebt, staat dus vast.<br />

Betere dienstverlening door onderzoek<br />

Ieder beroep kent zijn eigen risico’s. Om hier meer inzicht<br />

in te krijgen, werken <strong>wij</strong> intensief samen <strong>met</strong> beroeps- en<br />

brancheverenigingen. We initiëren en financieren (wetenschappelijk)<br />

onderzoek naar beroepsrisico’s. Zo hebben<br />

we een landelijk onderzoek gedaan naar lang durige<br />

stressfactoren bij huisartsen, een mentale-veerkrachtscan<br />

ontwikkeld voor advocaten en aandacht besteed aan de<br />

ondernemersvaardigheden bij notarissen. Als <strong>wij</strong> denken<br />

<strong>dat</strong> de doelgroep baat heeft bij onze bevindingen, zoeken<br />

we actief de publiciteit op.<br />

Meer weten? Lees verder op Movir.nl/preventie/onderzoeken<br />

Inkomen tijdens zwangerschap<br />

Vro<strong>uw</strong>elijke zelfstandigen hebben rondom hun bevalling<br />

tijdelijk geen inkomsten. Dat geeft hen een kwetsbare<br />

positie. Movir wil hen hierin graag tegemoetkomen.<br />

Wij bieden daarom de beste zwangerschapsregeling in<br />

de markt. Met een volledige uitkering zonder wachttijd.<br />

Bovendien nemen we de eerste twee weken van <strong>uw</strong><br />

eigenrisicotermijn voor onze rekening.<br />

6


Hoe <strong>doen</strong> <strong>wij</strong> <strong>dat</strong> voor andere<br />

ondernemers?<br />

Bent u ondernemer? Dan heeft u net als collegaondernemers<br />

waarschijnlijk behoefte aan flexibiliteit<br />

en vrijheid. Daarom hebben <strong>wij</strong> de Soepel&Zeker AOV<br />

ontwikkeld. Een verzekering op maat gemaakt voor<br />

onder nemers. Met flexibiliteit en vrijheid als uitgangspunt.<br />

Optimaal flexibel<br />

Alle ondernemers zijn anders, maar één ding hebben<br />

ze gemeen: ze willen ondernemen. Hun wensen bij<br />

arbeidsongeschiktheid kunnen daarbij sterk uiteenlopen.<br />

De Soepel&Zeker AOV biedt een unieke oplossing: twee<br />

vrij te combineren dekkingen. Een kortlopende dekking die<br />

maximaal drie jaar uitkeert bij arbeidsongeschiktheid en een<br />

lang lopende dekking die blijft uitkeren tot de gekozen eindleeftijd.<br />

Deze kunt u vrij combineren of los sluiten. Dit biedt<br />

een enorme flexibiliteit in het samenstellen van <strong>uw</strong> <strong>aov</strong>.<br />

Uw beroep staat centraal<br />

Wij gaan uit van het verzekerde beroep en de werkzaamheden<br />

die daarbij horen. Bent u arbeidsongeschikt, dan<br />

zullen <strong>wij</strong> u nooit verplichten andere werkzaamheden te<br />

gaan verrichten. Als u daar zelf wel voor kiest, vullen <strong>wij</strong><br />

een mogelijk inkomenstekort aan. Zo<strong>dat</strong> u er financieel<br />

niet op achteruit gaat.<br />

U weet wat u verzekert<br />

Als ondernemer wisselt de hoogte van <strong>uw</strong> inkomen.<br />

Toch wilt u financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.<br />

Ook als <strong>uw</strong> recente inkomen tijdelijk wat lager is.<br />

De Soepel&Zeker AOV is een ‘zuivere sommenverzekering’.<br />

Dit betekent <strong>dat</strong> <strong>wij</strong> <strong>uw</strong> inkomen nooit opvragen om onze<br />

uitkering of het verzekerde bedrag te kunnen verlagen.<br />

Wat u verzekerd hebt, staat dus vast.<br />

Dagelijks aanpasbaar<br />

Als <strong>uw</strong> inkomen tijdelijk terugloopt, kunt u de Soepel&Zeker<br />

<strong>aov</strong> altijd verlagen. Zo betaalt u nooit onnodig veel premie.<br />

En als u wilt, kunt u zelfs dagelijks opzeggen. U heeft dus<br />

optimale vrijheid in het beheersen van de kosten.<br />

Wilt u meer details over de Soepel&Zeker AOV? Maak dan een<br />

afspraak <strong>met</strong> <strong>uw</strong> verzekeringsadviseur.<br />

Ruim 80% van de<br />

arbeidsongeschikte<br />

zelfstandigen is binnen<br />

drie jaar hersteld.<br />

7


Wat zeggen anderen<br />

over onze <strong>aov</strong>?<br />

Wij zijn heel trots op de zeer hoge tevredenheids cijfers<br />

die <strong>wij</strong> krijgen van onafhankelijke verzekerings adviseurs<br />

en van onze verzekerden. Zij zijn namelijk de beste<br />

keurmeesters van ons werk.<br />

Movir wordt sinds 2009 door onafhankelijke<br />

verzekerings adviseurs onafgebroken uitgeroepen tot<br />

‘Beste inkomens verzekeraar’.<br />

Onafhankelijk adviseurs<br />

gaven onze dienstverlening<br />

in 2014 een cijfer 8.<br />

Movir ontving in 2011 als een van de eerste verzekerings -<br />

maatschappijen het ‘Keurmerk Klantgericht Verzekeren’.<br />

8


Hoe ervaren klanten Movir?<br />

Rapportcijfer:<br />

Acceptatie<br />

96% geeft een 6 of hoger voor de<br />

dienstverlening rond het sluiten<br />

van de verzekering.<br />

Bij het sluiten van de verzekering<br />

is het rapportcijfer een 7.7.<br />

Rapportcijfer:<br />

Dienstverlening<br />

zegt <strong>dat</strong> Elestia heeft bijgedragen aan het voorkomen<br />

van een arbeidsongeschiktheidsmelding.<br />

PROUD<br />

Rapportcijfer:<br />

Preventie<br />

Fysieke en mentale coaching na de bevalling.<br />

Uitsluitend voor medisch en zakelijk professionals.<br />

Reintegratie<br />

is het eens <strong>met</strong> de hoogte van de uitkering.<br />

Rapportcijfer:<br />

geeft een 7 of hoger.


Hoe is Movir ontstaan?<br />

Onze historie gaat ruim honderd jaar terug. Naar 1896 om precies te zijn, het begin<br />

van Artsen Onderlinge, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor medici. In 1943<br />

wordt Movir opgericht, ook een onderlinge arbeids ongeschiktheidsverzekeraar voor en<br />

door artsen. Deze dienstverlening werd in de jaren negentig uitgebreid naar specifieke<br />

zakelijke beroepen als advocaten, notarissen en financiële experts. In 2000 wordt Artsen<br />

Onderlinge samengevoegd <strong>met</strong> Movir en de expertise gebundeld. In hetzelfde jaar<br />

worden we overgenomen door ING. De dienstverlening naar zakelijk professionals wordt<br />

uitgebreid <strong>met</strong> gerichte beroepen op hbo en academisch niveau. Sinds 2015 biedt Movir<br />

ook de Soepel&Zeker AOV voor andere ondernemers.<br />

10


Met trots delen<br />

we <strong>dat</strong> ons werk<br />

al sinds 2009<br />

wordt beloond <strong>met</strong><br />

de titel ‘Beste<br />

inkomens verzekeraar’.


Postbus 2160<br />

3430 CV Nie<strong>uw</strong>egein<br />

Bezoekadres<br />

Brugwal 1<br />

030 607 87 00<br />

info@movir.nl<br />

www.movir.nl<br />

3653/10 2015-01 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!